Sunteți pe pagina 1din 2

Catalogul de evaluare şi notare la clasa ......................

Anul şcolar 2017-2018 Semestrul I Diriginte.............................. Nr.de elevi...... Pag.


Nr.crt. Tema pentru Note
Numele elevului acasă Instrumente şi forme de evaluare finale

iniţiale pentru sumative Algebră Geometrie


Prezența Munca evaluare
independentă continuă

Competenţele secolului al XXI-lea Nota


Reflecţii Sinteze- Proiecte- Utilizarea Aspectul Observaţii de la
-referate - portofolii tehnologiei documentelor teză

Media

Nr.crt. Tema pentru Instrumente şi forme de evaluare Note


Numele elevului acasă Teste Verificări orale finale

iniţiale pentru sumative Algebră Geometrie


evaluare
Prezența Munca continuă
independentă

Competenţele secolului al XXI-lea Nota


Reflecţii Sinteze- Proiecte- Utilizarea Aspectul Observaţii de la
-referate - portofolii tehnologiei documentelor teză

Media
Nr.crt. Tema pentru Note
Numele elevului acasă Instrumente şi forme de evaluare finale

iniţiale pentru sumative Algebră Geometrie


Prezența Munca evaluare
independentă continuă

Competenţele secolului al XXI-lea Nota


Reflecţii Sinteze- Proiecte- Utilizarea Aspectul Observaţii de la
-referate - portofolii tehnologiei documentelor teză

Media

Nr.crt. Tema pentru Instrumente şi forme de evaluare Note


Numele elevului acasă Teste Verificări orale finale

iniţiale pentru sumative Algebră Geometrie


evaluare
Prezența Munca continuă
independentă

Competenţele secolului al XXI-lea Nota


Reflecţii Sinteze- Proiecte- Utilizarea Aspectul Observaţii de la
-referate - portofolii tehnologiei documentelor teză

Media