Sunteți pe pagina 1din 8

Papagalul evocă ț

inuturil
e exot
i ce ș
Totodată, sim i pa
b
olizeaz ra d
ă ind isu
care repetă povești iscre r i le
pe care ț ia v înd
nu le î orb ep
nțele ăreț ăr
t

ge și
a

zvo ulu
i,
te.

nur
i pe
car
en
ul
e
ve
ir fi

.
lor,
aripi
Lebăd ț a
a est
eof n for
pr i
ăptu nă
ră a i
dar f
em mb a s c ul .
inin iguă
, u ro g i n:m i l or
ăp n and r
rin iș că
eleg m
anța
l ețea
pluti
rii și nob
co șul alungă prin câ
ie r ii, co ntat
u
v l lu
l reîn i fa
și a nta
ței s me
en le
gil no
vi pț
ii.

l
la
bo
Sim
u
e s ol ară, un vehic l al luminii reîn
săr noit
o pa e și
l e ste al c
u un
rcan oa
ște
u r ii.
C
i le nța și contemplarea,
ig
at cu v .
s o ci
c c o ad a
a s
e ste o d obe
l p
u nu îi îm
ă
,s p c are
li
ce
ați Zeu

r o
i
um a lu
lo
i
e n , soț
ăr
rei
en
a He
grați

Emble