Sunteți pe pagina 1din 8

Academia de Studii Economice din București,

Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică


An universitar 2017-2018

Proiect la statistică
spațială

Proiect realizat de:


Pavel Cristina-Mihaela
Grupa 1037
Introducere

Proiectul își propune analiza distribuției numărului de spitale în cele 42 de județe ale României.
Seria de date a fost preluată dintr-o publicație realizată pe Institutul Național de Statistică, ce
conține date teritoriale din mai multe domenii de interes național. Printre aceste domenii, se
numără și sănătatea, care este reprezentată de reţeaua unităţilor sanitare, urmărită atât pentru
sectorul majoritar de stat, cât şi pentru cel privat, datele reflectând situaţia înregistrată în fiecare
județ, la sfârşitul anului 2011. Datele privitoare la decese au fost preluate din seria referitoare la
populație.

Figura 1. Seria de date cu județe și numărul spitalelor din anul 2011


Statistica descriptivă a seriei specifice numărului de spitale

Pentru a caracteriza această serie de date, am realizat o statistică descriptivă folosind soft-ul Geoda,
utilizând graficul de tip Box Plot, care arată distribuția pe cuartile a variabilei „Spitale” și permite
identificarea outlierilor.

Figura 2. Grafic Box Plot realizat în Geoda


Așadar, din graficul de mai sus, observăm că numărul minim de spitale este de 3, iar numărul
maxim este de 78, media fiind egală cu 11, iar deviația standard cu 12. De asemenea, observăm că
există doi outlieri, 2 județe care au un număr de spitale cu mult peste medie. Din această cauză,
vom reprezenta valorile folosind „ Standard Deviation Map” .

Figura 3. Standard Deviation Map

Corelând graficul Box Plot cu harta din Figura 3. , obervăm faptul că cei doi outlieri sunt
reprezentați de județul Cluj și de Municipiul București, care au 32, respectiv 78 de spitale. De
asemenea, din figura de mai jos, reiese faptul că județul Iași se află chiar la limită, având un număr
de spitale egal cu 25.
Figura 4.

Aceleași concluzii reies și dacă analizăm harta de tip „Natural Breaks Map”, care oferă o imagine
mai clară a variației, intensitatea culorii cu care este reprezentat județul, crescând odată cu numărul
de spitale.

Figura 5. Natural Breaks Map


Analiza deceselor în funcție de numărul de spitale

Mai departe, am analizat dacă există o legătură între numărul de spitale și numărul de decese din
fiecare județ al României, mai exact dacă variația numărului de decese ar putea fi explicată, într-o
anumită măsură, de numărul de spitale.
Din Figura 6. se observă, conform graficului Box Plot, că Municipul București este iarăși un
outlier, numărul de decese înregistrate în anul 2011 fiind de 21.126, asta în ciuda faptului că în
București sunt cele mai multe spitale.
Diagrama de împrăștiere din Figura 7., arată, totuși, existența unei legături directe între variabila
dependentă „decese” și variabila independentă „spitale”. Coeficientul de determinație R2 arată
faptul că variația numărului de decese din cele 42 de județe este explicată, în proporție de
aproximativ 82% de numărul de spitale.

Figura 6. Box Plot pentru numărul de decese din 2011


Figura 7. Diagrama de împrăștiere

În continuare, am realizat un model de regresie spațială în Geoda, output-ul fiind următorul:

Figura 8. Model clasic de regresie


2
Așadar, din Figura 8., deducem că modelul este validat de testele statistice standard: R mare
(81%) , prob F aproape nulă ( 2.01269 * 10 -16), nu respingem ipotezele de homoscedasticitate și
repartie normală a erorilor. De asemenea, parametrul pantă corespunzător variabilei „spitale” este
semnificativ statistic (p-value < 0.05), iar cum prob. Moran este 0.61238 > 0.05, înseamnă că nu
există dependență spațială.

Concluzii

 În urma analizei s-a observant faptul că în România, numărul de spitale variază foarte mult
de la un județ la altul, valori extreme aflându-se în Municipiul București și în județul Cluj,
unde se află 78, respective 32 de spitale, valarea minima fiind înregistrată în județul
Ialomița, unde se află doar 3 spitale.
 Conform modelului de regresie, am concluzionat că numărul de decese este influențat de
numărul de spitale din fiecare județ, variația numărului de decese fiind explicate în
proporție de 81% de numărul de spitale.

Bibliografie
 http://www.insse.ro/cms/files/publicatii/Statistica%20teritoriala/Statistica%20teritoriala%
202013.pdf