Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa nr.

2
la Conventia de garantare

Adeverinta
emisa la data de .......................

Subscrisa1)……………….............................................………………………………….
Date de identificare…………………… adresa………...................................…………, acreditata
de …...........................................................……………… la data de…..................….. declar pe
propria raspundere cunoscand prevederile legii penale privind sanctionarea declaratiilor false ca
dl/d-na ………………………….....................……………….., identificat/a cu CNP:
……………………………………….., este cuprins in sistemul de invatamant sau efectueaza
cursuri de specializare, autorizate de catre Ministerul Educatiei Nationale, si, dupa caz, de catre
Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, si/sau reconversie profesionala, din data de …............… la
cursurile ………… ....................................................…. autorizate care se desfasoara in perioada
…………………….
Se elibereaza in vederea contractarii unui credit in conditiile Normelor de aplicare a
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului
guvernamental ”INVESTESTE IN TINE”.

Semnatura2)
…………………….
1)
Denumirea institutiei de invatamant, institutiei care organizeaza cursuri de specializare si
sau/reconversie profesionala
2)
Semnatura reprezentantului legal/conventional al institutiei de invatamant/care organizeaza
cursuri de specializare si/sau reconversie profesionala