Sunteți pe pagina 1din 8

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa SSMR Filiala Dâmboviţa

Colegiul Naţional C. Carabella Târgovişte

CONCURSUL DE MATEMATICA ¼ "CEZAR IVANESCU"


¼
EDIŢIA A XIII-A, TÂRGOVIŞTE, 25 FEBRUARIE 2012

CLASA A IX-A

Subiectul 1. Vom spune p c¼


a un num¼
ar natural n este interesant
p dac¼
a partea
fracţionar¼a a num¼ arului n 2 este mai mic¼a decât 3 2 2: Demonstraţi c¼ a:
a) Exist¼ a o in…nitate de numere interesante.p p p
b) Dac¼ a n este interesant, atunci numerele n 2 ; (n + 1) 2 ; (n + 2) 2
sunt în progresie aritmetic¼ a.

Cristinel Mortici şi Cornel Stoicescu, Târgovişte

Subiectul 2. Fie a; b; c numere reale astfel încât


p
a2 + b2 + c2 a (b + c) = 2 2:
p p
Demonstraţi c¼
a b (c + a) 2 şi c (a + b) 2:

Cristinel Mortici, Târgovişte

Subiectul 3. Fie A1 A2 :::An un poligon cu n laturi, unde n 4: Not¼ am cu


G1 ; G2 ; ::: ; Gn centrele de greutate ale poligoanelor A2 A3 :::An ; A1 A3 :::An ;
respectiv A1 A2 :::An 1 (…ecare având câte n 1 laturi). Demonstraţi c¼ a
dreptele A1 G1 ; A2 G2 ; :::; An Gn sunt concurente.

***

1
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa SSMR Filiala Dâmboviţa
Colegiul Naţional C. Carabella Târgovişte

CONCURSUL DE MATEMATICA ¼ "CEZAR IVANESCU"


¼
TÂRGOVIŞTE
EDIŢIA A XIII-A, 25 FEBRUARIE 2012
BAREM CLASA A IX-A

Subiectul 1. O…ciu.
p p. . . . . . . . . . . .p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct
Fie numerele k 2; 2k 2; :::; 11k 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct
si intervalele [0; 1=10] ; [1=10; 2=10] ; :::; [9=10; 1] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct
Sunt 10 intervale şi 11 numere,
p p
deci exist¼a 2 numere pk 2 şi qk 2 (p > q) a c¼ aror parte fracţionar¼ a
se a‡a¼ într-un acelaşi interval [j=10; (j + 1) =10] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct
(p q) k este interesant,
p p
deoarece (p q) k 2 1=10 < 3 2 2 şi …nalizare . . . . . . . . . . . . 1 punct
p p
(n + 1) 2 = n 2 + 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 puncte
p p
(n + 2) 2 = n 2 + 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte
Soluţie alternativ¼ a la punctul a). Fie (m; n) o soluţie a ecuaţiei de tip
Pell m2 2n2 = 1: Atunci n este interesant, deoarece pentru orice m 6;
n p o np o 1 1 p
n 2 = m2 + 1 < < 3 2 2:
m 6
Subiectul
p 2. O…ciu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct
2a (b + c) 12 2a2 + (b + c)2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte
1
2
[2a2 + 2 (b2 + c2 )] = a2 + b2 + c2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte
a (b + c) p12 (a2 + b2 + c2 ), deci a2 + b2 + c2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte
p
2b (a + c) 12 2b2 + (a + c)2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte
1
2
[2b2 + 2 (a2 + c2 )] = a2 + b2 + c2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct
Subiectul P 3. O…ciu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct
!r Gi = n 1 1 j6=i rAj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 puncte
P
1
n
((n 1) ! r Gi + ! r Ai ) = n1 nj=1 ! r Aj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 puncte
Finalizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 puncte

2
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa SSMR Filiala Dâmboviţa
Colegiul Naţional C. Carabella Târgovişte

CONCURSUL DE MATEMATICA ¼ "CEZAR IVANESCU"


¼
EDIŢIA A XIII-A, TÂRGOVIŞTE, 25 FEBRUARIE 2012

CLASA A X-A

Subiectul 1. Fie n 2 N; n 2. Determinaţi x1 ; x2 ; :::; xn 2 R din sistemul


(
x1 + x2 + ::: + xn = 0
:
3x1 + 3x2 + ::: + 3xn = 3

Maria Pop, Cluj-Napoca

Subiectul 2. Fiec¼ arui punct P din plan i se asociaz¼


a num¼
ar real f (P ) ; astfel
încât pentru orice paralelogram XY ZT; avem f (X)+f (Z) = f (Y )+f (T ) :
a) Demonstraţi c¼a dac¼
a M este mijlocul segmentului AB; atunci

f (A) + f (B)
f (M ) = :
2
b) Demonstraţi c¼
a dac¼
a G este centrul de greutate al ABC; atunci

f (A) + f (B) + f (C)


f (G) = :
3
Dan - Ştefan Marinescu, Hunedoara

Subiectul 3. Se consider¼ a un patrulater inscriptibil ABCD. Not¼ am cu


0 0 0 0
A ; B ; C ; D centrele cercurilor lui Euler corespunz¼ atoare BCD; CDA;
DAB; respectiv ABC: Ar¼ a AA0 ; BB 0 ; CC 0 ; DD0 sunt concurente.
ataţi c¼

Silouan Brazitikos, Atena

3
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa SSMR Filiala Dâmboviţa
Colegiul Naţional C. Carabella Târgovişte

CONCURSUL DE MATEMATICA ¼ "CEZAR IVANESCU"


¼
TÂRGOVIŞTE
EDIŢIA A XIII-A, 25 FEBRUARIE 2012
BAREM CLASA A X-A

Subiectul 1. O…ciu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct


p
Din y1 + ::: + yn n n y1 :::yn ; rezult¼ a n 3 (yk = 3xk ). . . . . . . . . . .3 puncte
Dac¼
a n 4; sistemul nu are soluţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte
Dac¼
a n = 3; obţine y1 = y2 = py3 = 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte
Dac¼
a n = 2; y1 = y2 = 3 5 =2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte

Subiectul 2. O…ciu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct


a) consider¼
a paralelograme AM QP şi BQP M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 puncte
b) consider¼
a mijlocul M al lui AB şi simetricul lui G faţ¼ a de M . 4 puncte

Subiectul 3. O…ciu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct


Centrul cercului lui Euler este mijlocul segmentului
care uneşte centrul cercului circumscris cu ortocentrul . . . . . . . . . . . 2 puncte
Consider¼ a originea planului complex
în centrul cercului circumscris patrulaterului ABCD . . . . . . . . . . . . . . 1 punct
A0 are a…xul (b + c + d) =2; etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 puncte
AA0 ; etc trec toate prin X de a…x (a + b + c + d) =3. . . . . . . . . . . . . .3 puncte
Not¼ a: Autorul acestei probleme - Silouan Brazitikos - este membru al echipei
de matematic¼ a a Greciei, participant şi medaliat cu aur la OIM.

4
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa SSMR Filiala Dâmboviţa
Colegiul Naţional C. Carabella Târgovişte

CONCURSUL DE MATEMATICA ¼ "CEZAR IVANESCU"


¼
EDIŢIA A XIII-A, TÂRGOVIŞTE, 25 FEBRUARIE 2012
CLASA A XI-A

Subiectul 1. Fie f; g : R ! R dou¼ a funcţii strict monotone, astfel încât


funcţia f g este continu¼
a. Demonstraţi c¼
a funcţia g este continu¼
a.
Cristinel Mortici, Târgovişte

Subiectul 2. Fie f : [0; 1) ! [0; 1) o funcţie având proprietatea c¼


a pentru
p
orice şir (an )n 1 (0; 1) cu lim n a1 a2 ::: an = L 2 [0; 1); avem
n!1
p
lim n f (a1 ) f (a2 ) ::: f (an ) = f (L) :
n!1

a) Ar¼
ataţi c¼
a pentru orice m 2 N; m 2 şi x1 ; x2 ; :::; xm 2 (0; 1) ; avem
p p
f ( m x1 x2 ::: xm ) = m f (x1 ) f (x2 ) ::: f (xm ):
b) Ar¼ataţi c¼
a pentru orice a > 0; exist¼
a b > a astfel încât funcţia f este
m¼arginit¼
a pe intervalul [a; b] :
Dorel Miheţ, Timişoara

Subiectul 3. Fie şirul (xn )n 1 ; cu x1 = 1=2; de…nit pentru orice n 1; prin


( 1)n
2xn
xn+1 =
1 + x2n
şi A; B 2 M2 (R) cu det A = det (A + B) = 0. Demonstraţi c¼
a
X
n
det (A + xk B) det (A + xk+1 B) 0; oricare ar … n 2 N; n 2:
k=2

Dinu Teodorescu, Târgovişte

5
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa SSMR Filiala Dâmboviţa
Colegiul Naţional C. Carabella Târgovişte

CONCURSUL DE MATEMATICA ¼ "CEZAR IVANESCU"


¼
TÂRGOVIŞTE
EDIŢIA A XIII-A, 25 FEBRUARIE 2012
BAREM CLASA A XI-A
Subiectul 1. O…ciu (…e f; g strict cresc¼ atoare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct
Prin absurd, g nu este continu¼a în x0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct
Pentru orice x 2 ( 1; x0 ) ; y 2 (x0 ; 1) ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte
g (x) < g (x0 0) < g (x0 + 0) < g (y) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte
f (g (x)) < f (g (x0 0)) < f (g (x0 + 0)) < f (g (y)) ; . . . . . . . . . . . . . 2 puncte
deci f g nu este continu¼a în x0 ; contradicţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte

Subiectul 2. O…ciu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct


a) Fie şirul an = x1+(n 1) mod m ; adic¼ a şirul periodic
x1 ; x2 ; :::; xm ; x1 ; x2 ; :::; xm ; x1 ; x2 ; :::; xm ; ::: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte
p p
limn!1 p 1 2 p m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte
n a a :::a = L = m x x :::x
1 2 n
limn!1 f (a1 ) f (a2 ) :::f (an ) = m f (x1 ) f (x2 ) :::f (xm ) care,
n

dup¼ a ipotez¼ a, este f (L) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte


b) Prin absurd f nem¼ arginit¼ a pe [a; b]
1
şi …e an 2 a; a + n cu f (an ) > n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte
p
Obţine lim n a1 a2 ::: an = a …nit şi
pn
n!1
lim f (a1 ) f (a2 ) ::: f (an ) = 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 punct
n!1

Subiectul 3. O…ciu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct


Consider¼a polinomul f (x) = det (A + xB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte
gradf 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct
f (0) = f (1) = 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct
Dintre xk şi xk+1 ; exact unul se a‡a¼ în (0; 1) ; cel¼ alalt în (1; 1) ;. .2 puncte
deci f (xk ) f (xk+1 ) 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte
Finalizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct

6
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa SSMR Filiala Dâmboviţa
Colegiul Naţional C. Carabella Târgovişte

CONCURSUL DE MATEMATICA ¼ "CEZAR IVANESCU"


¼
EDIŢIA A XIII-A, TÂRGOVIŞTE, 25 FEBRUARIE 2012

CLASA A XII-A

Subiectul 1. Se consider¼ a o mulţime nevid¼a, …nit¼a S, pe care s-a de…nit


o operaţie asociativ¼a " ". Demonstraţi c¼ a pentru orice element a 2 S; cu
proprietatea c¼a a 6= ak ; oricare ar … k 2 N r f0; 1g ; exist¼
a un num¼
ar natural
n 1 n
n 2 şi b 2 S r fa g astfel încât ab = ba = a :

Cristinel Mortici, Târgovişte

Subiectul 2. Fie f : [0; 1) ! [0; 1) continu¼a şi periodic¼


a astfel încât
Z n
f (t) dt = f (n) ; oricare ar … n 2 N:
0

Demonstraţi c¼
a f (x) = 0; oricare ar … x 2 [0; 1):

Cornel Stoicescu, Târgovişte

Subiectul 3. G¼
asiţi funcţiile continue f : [0; =4] ! (0; 1) cu proprietatea
Z =4 Z =4
dx (4 ln 2)
f (x) dx + = :
0 0 f (x) + ln (1 + tg x) 8

Cristinel Mortici, Târgovişte

7
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa SSMR Filiala Dâmboviţa
Colegiul Naţional C. Carabella Târgovişte

CONCURSUL DE MATEMATICA ¼ "CEZAR IVANESCU"


¼
TÂRGOVIŞTE
EDIŢIA A XIII-A, 25 FEBRUARIE 2012
BAREM CLASA A XII-A

Subiectul 1. O…ciu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct


Fie a; a2 ; a3 ; a4 ; ::: 2 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte
S este …nit¼ a, deci putem g¼ asi ai = aj ; cu 2 i < j . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte
i < j se aleg printre perechile cu i + j minim
cu proprietatea ai = aj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct
aaj 1 = aj 1 a = aj şi alegem n = j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte
Avem şi aai 1 = ai 1 a = aj ; cu ai 1 6= aj 1 ; din minimalitate . . . . 2 puncte

Subiectul 2. O…ciu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct


f continu¼ a şi T periodic¼ a ) f m¼ arginit¼ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte
n
RT R [ Tn ]T
0 R T 0 f (t) dt = 0 f (t) dt
n
0R
f (t) dt = f (n) M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 punct
T M
0 f (t) dt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 puncte
0 [ Tn ]
RT
Cum limn!1 Mn = 0; rezult¼ a 0 f (t) dt = 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte
[T ]
f 0; continu¼ a, deci f = 0 pe [0; T ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct
Din periodicitate, f = 0 pe [0; 1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 punct

Subiectul 3. O…ciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct


1
(f (x) + ln (1 + tg x)) + f (x)+ln(1+tg x)
2( ). . . . . . . . . . . . . . . . . .2 puncte
R =4 R =4 dx
R =4
0
f (x) dx + 0 f (x)+ln(1+tg x) 2 0
ln (1 + tg x) dx . . . . . 2 puncte
R =4
În 0 ln (1 + tg x) dx efectueaz¼ a schimbarea x = =4 t . . . . . . . 2 puncte
R =4
Obţine 0 ln (1 + tg x) dx = ( ln 2) =8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte
Egalitate în ( ); deci f (x) = 1 ln (1 + tg x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct