Sunteți pe pagina 1din 1

CONCURSUL DE MATEMATICĂ „CEZAR IVANESCU”

EDIŢIA a X-a – 24 ianuarie 2009

CLASA a VII a

Subiectul I

4n 4n 2 1
Pentru orice număr natural n 1, se notează f n .
2n 1 2n 1
Calculaţi f 1 f 2 ... f 2009
(Se poate utiliza formula a b a 2 ab b 2 a 3 b3 )

Călin Burduşel

Subiectul II

Fie triunghiul dreptunghic ABC (m  A 90 ) şi AD BC (D (BC)).


Fie T mijlocul segmentului AD , iar E mijlocul segmentului BD .
Demonstrați că  BAE  ACT .

Subiectul III

Sunt patru numere întregi strict pozitive. Dacă s-ar cunoaşte produsul lor
s-ar şti şi numerele. La fel, dacă s-ar cunoaşte suma pătratelor lor. Dar
daca s-ar cunoaşte suma numerelor, acestea nu s-ar putea deduce.
Care sunt cele patru numere?

Adrian Atanasiu

Notă: toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare subiect este cotat cu 7


puncte. Timp de lucru 2 ore.