Sunteți pe pagina 1din 2

Proiectarea unităţii tematice: ,,În lumea plantelor”

Perioada: 3 saă ptaă maâ ni


Săpt. VIII-X
Competenţe Activităţi integrate/pe discipline; Detalii de
Ziua Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi conţinut
Activităţi integrate
– citirea în forme variate a enunţurilor şi – Textul narativ. Resurse materiale: Observare sistematică a
textelor scurte: citire cu voce tare, în şoaptă, Lectura textului fişe de lucru din calităţii actului citirii:
în gând; în lanţ, în ştafetă, în pereche (3.1); manual,imagini, Lista de verificare:
– citirea selectivă în funcţie de anumite repere text suport: – citirea corectă şi clară
(un detaliu sau o idee din text (joc: „Găseşte Grădina Ioanei (articulează corect
şi citeşte”) (3.1); după Emilia sunetele, silabele,
– formularea orală a mesajului/învăţăturii Căldăraru cuvintele din textul
desprinse dintr-un text citit (3.2); Resurse citit) .
CLR
– formularea unor întrebări şi răspunsuri pe procedurale: lectura – citirea fluentă
2.1. ; 3.1.;
baza textului citit (3.2); explicativă, (cuprinde în câmpul
3.2.; 4.1.
– formularea unor răspunsuri la întrebări, în conversaţia, vizual cel puţin două
legătură cu un scurt text citit (3.2); explicaţia, cuvinte, astfel încât
– aranjarea unei suite de propoziţii după procedee de citire lectura să fie
ordinea logică de desfăşurare a evenimentelor activă, selectivă, curgătoare, inteligibilă)
din mesajul audiat (3.2); conştientă. – citirea cu intonaţia
– formularea de enunţuri după ilustraţii sau adecvată (intonează
folosind cuvinte date (2.1); enunţurile potrivit
– transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr- semnelor de punctuaţie)
un scurt text pe teme cunoscute (4.1).
– citirea selectivă în funcţie de anumite repere Textul narativ. Resurse materiale: Observare sistematică a
(3.1) Lectura textului manualul comportamentului de
– joc: „Găseşte şi citeşte!” (3.1); tipărit/digital, text receptor
– completarea unor enunţuri lacunare cu suport: Lista de verificare:
informaţii dintr-un text audiat (1.2); Grădina Ioanei – formularea
– formularea de enunţuri folosind cuvinte date după Emilia răspunsurilor adecvate
(2.1); Căldăraru la întrebările orale ce i
– formularea unor răspunsuri la întrebări, în Resurse se adresează;
legătură cu un scurt text citit (3.2); procedurale: – semnalarea, prin
– citirea unui text în urma recomandărilor conversaţia, mimică, gesturi sau
făcute de cadrul didactic. (3.4). explicaţia, verbal, a înţelegerii
exerciţiul, metoda mesajului oral ascultat;
CLR: 1.2.;
predicţiilor, – sesizarea
2.1.; 3.1.; 3.2.
explozia stelară, corectitudinii sau
3.4.
jocul de creaţie. incorectitudinii
enunţurilor orale
ascultate;
– sesizarea, după auz, a
cuvintelor necunoscute
din mesajele orale