Sunteți pe pagina 1din 1

.

Stilul jurnalistic sau publicistic îndeplineşte funcţia de informare, mai ales în legătură cu
evenimentele recente, contribuind la formarea sau exprimarea opiniei publice. Caracteristici:
Formă
 structură pe paragrafe, specific mass media
Conținut
 obiectivitatea relatării
 accesibilitatea limbajului
 obiectiv: mediatizarea evenimentelor
 apartenența la diferite publicații (ziare, reviste etc.)
 dă informații economice politice sociale
 influențeaza opinia publică
 limbaj cotidian de maximă accesabilitate
 detalii precise
 receptor: publicul larg
 emițător:jurnalist
 calități ale stilului: claritate corectitudine obiectivitate
Domeniul de utilizare: în mass-media şi publicitate