Sunteți pe pagina 1din 1

Cerinţe minime de redactare a raportului de cercetare

 Raportul de cercetare trebuie incarcat până pe data de 11 ianuarie, avand semnatura


îndrumatorului pe prima pagină;
 Raportul de cercetare se încarcă pe această platformă, NU pe studenti.pub.ro;
 Raportul de cercetare trebuie sa cuprinda cel putin 15 pagini (fara coperti, cuprins si
bibliografie);
 Bibliografia trebuie introdusa în text, sub forma de numere între paranteze drepte, care sa
reprezinte numarul referintei bibliografice din Bibliografia de final;
 Mare atentie la originalitatea notiunilor prezentate, întrucât la final se va da o declaratie de
autenticitate;
 Textul trebuie sa fie scris cu Arial sau TNR de 12 pt, la 1.15 randuri, aliniat stanga-dreapta
(Justify);
 Orice afirmatie specifică, figură, relatie matematică, tabel de date, grafic care nu este original,
trebui insotit de referinta bibliografica, intre paranteze drepte;
 Neîncarcarea la termen, dar si nerespectarea cerintelor, atrage dupa sine diminuarea notei.