Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANȚA

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

PREZENTARE CAZ CLINIC

Student: ...................................................................

Medicina Dentară

Anul VI, Gr.

2017

1
SCOP

 Restaurarea morfo-funcțională a aparatului dento-maxilar astfel încât pacientul să poată


să își restabilească integritatea funcțională și fizionomică pierdută.

 Efectuarea unor tratamente stomatologice corecte cu implicații negative minime asupra


pacientului, într-un timp cât mai scurt astfel încât să se restabilească echilibrul morfo-
funcțional de la nivelul cavitații bucale

OBIECTIVE

 Îndepărtarea factorilor etiologici, iritanți.

 Îndepărtarea sau corectarea efectelor factorilor etiologici.

 Refacerea morfologiei arcadelor dentare în contextul unui nou echilibru funcțional și


biologic.

METODĂ

 Tratamentul a fost efectuat începând cu luna februarie a anului 2017, în cadrul Clinicii de
Reabilitare Orală a Facultății de Medicina Dentară din cadrul Universității ”Ovidius” din
Constanța.

 Metoda aplicată: tratamentul edentației parțiale maxilare cu proteză parțială fixă metalo-
ceramică semi-fizionomică..

2
I. ANAMNEZA

1. DATE CIVILE:
- Nume şi prenume: C C
- Sex: feminin
- Vârsta: 54 ani
- Ocupație: casnică
- Adresa: Str. Unirii nr. 10, Constanța
- Condiții de viață: satisfăcătoare
2. MOTIVELE PREZENTĂRII:
- Tulburări masticatorii, fizionomice și de fonație
3. ANTECEDENTE PERSONALE:
a. Fiziologice: menopauza de la 51 de ani
b. Patologice generale: Hipertensiune esențială (primară)
c. Stomatologice: extracții dentare
4. COMPORTAMENT: receptiv-cooperant

II. EXAMENUL OBIECTIV

1. EXAMENUL CLINIC GENERAL:


• Tipul somatic: normosom
• Tipul constituțional: ectomorf
2. EXAMENUL CLINIC AL EXTREMITĂȚII CEFALICE
A. Inspecție: forma feței – ovală
B. Etajele feței: proporţionalitatea etajelor feței păstrată cu, șanțurile nazo-labiale și labio-
mentoniere ușor accentuate, profil convex
C. Palpare: continuitatea oaselor maxilare, hipotonie musculară, puncte de emergență
trigeminală de sensibilitate normală, puncte sinusale nedureroase, sistem ganglionar
nepalpabil.

3. EXAMEN ENDOBUCAL

3
 Examinarea orificiului oral: tonicitate musculară normală, ușoară aplatizare a arcului lui
Cupidon
 Mucoasa labio-jugală: aspect, culoare, integritate – normal
Orificiul canalului Stenon permeabil, saliva de cantitate şi consistenţă normală.
 Examinarea zonei vestibulare maxilare: normal conformată.
 Apelul dinţilor:
1.8 – carie ocluzală
1.7 – carie ocluzală
1.6 – rest radicular
1.5 – carie ocluzală
1.4 – rest radicular
1.3 – indemn
1.2 – rest radicular
1.1 – carie distală
2.1 – carie distală
2.2 – rest radicular
2.3 – indemn
2.4 – carie ocluzală
2.5 – rest radicular
2.6 – carie disto-ocluzală
2.7 – carie mezio-ocluzală
2.8 – rest radicular
3.8 – carie ocluzală
3.7 – distrucție coronară masivă
3.6 – absent
3.5 – carie ocluzală
3.4 – rest radicular
3.3 – indemn
3.2 – indemn
3.1 – indemn
4.1 – indemn
4.2 – indemn

4
4.3 – indemn
4.4 – absent
4.5 – carie ocuzală
4.6 – absent
4.7 – absent
4.8 – carie ocluzală

 Examinarea parodonţiului maxilar şi a mucoasei orale: mucoasa orală este de aspect şi


consistenţă normală, normocromă.
 Examinarea bolţii palatine, valului palatin, mucoasei faringiene: nu prezintă modificări
patologice. Bolta palatină medie, nu prezintă proeminenţe osoase. Zona Ah are o poziţie
intermediară.
 Examinarea crestelor edentate: înălţime, lăţime favorabilă protezării
 Examinarea limbii: aspect, culoare normale, hipertonicitate.
 Examinarea glandelor salivare: aspect şi consistenţă normală.

4. EXAMENUL ATM:
 Inspecţie - nu prezintă formaţiuni patologice pretragiene; amplitudinea deschiderii în
limitele normale.
 Din normă frontală, deschiderea gurii se realizează urmând un traiect vertical.
 Din normă laterală, la deschiderea gurii mişcarea se realizează în arc de cerc.
 Palpare – salt inițial a condilului drept în cavitatea glenoidă la deschiderea gurii.
 Ascultaţia - nu s-au decelat zgomote.

5. EXAMENUL FUNCŢIILOR SDM:


 Masticaţia - perturbată datorit absenţei unităţilor dentare;
 Deglutiţia - de tip adult, însă este perturbata din cauza edentaţiilor;
 Fonaţia şi fizionomia - perturbate datorită lipsei unităţiilor dentare din zona frontală.

III. EXAMENE COMPLEMENTARE

5
 Fotografii intraorale. Aspectul iniţial al pacientului:

6
 Examen radiologic

DIAGNOSTICE

1. General: Hipertensiunea esențială (primară).

2. De urgenţă: -

3. Odontal: multiple leziuni odontale simple și complicate, netratate.

4. Parodontal: Parodontită marginală cronică superficial.

5. De edentaţie: maxilar: clasa III Kennedy cu 4 modificări

latero-latero-fronto-fronto-laterală – după Costa neprotezată

mandibular: clasa III Kennedy cu 2 modificări

latero-latero-laterală – după Costa neprotezată

6. Etiologic: etiologie microbiană


7
7. De ocluzie: ocluzie dezechilibrată, plan de ocluzie denivelat consecutiv edentațiilor

8. ATM: disfuncție secundară edentației netratate

9. Chirurgical: 1.6, 1.4, 1.2, 2.2, 2.5, 2.8 - resturi radiculare irecuperabile din punct de
vedere protetic.

10. Ortodontic: incongruența dento-alveolară cu spațieri

11. Funcţional: disfuncție fizionomică, masticatorie, deglutiție, fonație.

12. Evolutiv: Progresiunea stării prezente va determina amplificarea modificărilor


morfologice și funcționale, cu repercusiuni biologice la nivelul structurilor restante și cu
efecte nedorite asupra sănătății generale a pacientului.

13. Prognostic: favorabil în urma tratamentului stomatologic.

TRATAMENT

I. TRATAMENT PROPROTETIC:

Pregătirea psihologică, educația pentru autoigienizare, conștientizarea asupra afecțiunilor


existente și acceptul pentru un tratament complex.

II. TRATAMENT PREPROTETIC:

Igienizare

1.6, 1.4, 1.2, 2.2, 2.5, 2.8 - extracția resturilor radiculare irecuperabile

1.5, 1.3, 1.1, 2.1, 2.3, 2.4 - extirpare vitală în scop protetic și obturație de canal

1.5, 1.3, 1.1, 2.1, 2.3, 2.4 - prepararea dinților

8
III.TRATAMENT PROTETIC PROPRIU-ZIS:

Realizarea unei proteze parțiale fixe metalo-ceramice parțial fizionomice cu dinți stâlpi: 1.5, 1.3,
1.1, 2.1, 2.3, 2.4,elemente de agregare reprezentate de coroane fixe metalo-ceramice parțial
fizionomice și intermediari cu contact în semișa.

1. Amprenta maxilară în vederea obţinerii modelului de lucru și înregistrarea relațiilor


intermaxilae. Materialul folosit a fost silicon de condensaţie chitos şi fluid (Zetaplus,
respectiv Oranwash).

9
2. Proba scheletului metalic în cavitatea bucală şi adaptarea marginală a acestuia.

3. Proba protezei parţiale fixe finite în cavitatea orală şi adaptarea acesteia. Cimentare
definitivă

10
11

S-ar putea să vă placă și