Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECTIE ( E.R.

R )

DATA: 17 12 2008
GRUPA: Pregătitoare (6-7 ani)
PROPUNĂTOR: Iuga Denisa Paula
DOMENIUL EXPERENTIAL: Domeniul Limba si Comunicare
TEMA ACTIVITĂŢII: „Iarna pe ulita ” de George Cosbuc
FORMA DE REALIZARE: Memorizare
TIPUL ACTIVITĂŢII:Transmitere si dobandire de noi cunoştinţe

SCOPUL: Formarea deprinderii de comprehensiune si memorare a textului.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 Să înţeleagă mesajul unui text liric;
 Să memoreze conştient şi logic poezia;
 Să-şi însuşească înţelesul cuvintele noi din text, să utilizeze cuvinte noi în cadrul unuor enunţuri compuse de ei;
 Să mânuiască materialele puse la dispoziţie;
 Să-şi exprime emoţiile şi sentimentele faţă de anotimpul Iarna.

STRATEGII DIDACTICE:
METODE SI PROCEDEE: Explicaţia, Conversaţia, Povestirea, Demonstratia, Execitiul , Lucraţi în perechi „Brainstorming”, ”Explozia Stelara”,
„Turul galeriei”
MATERIAL DIDACTIC jetoane, planşe,
DURATA: 30 minute

BIBLIOGRAFIE:
 .,, Curriculum pentru educatia timpurie a copiilor , de la 3 la 6/7 ani”,M.E.C.T. – 2008
 Miron , Boca , Elena ; Chichişan , Elvira – „Ghidul metodologic şi aplicativ al educatoarei ”, Ed. Eurodidact, Cluj-Napoca 2006
 „ Antologie texte literare ”Vol. 3. , Editura Integral, Bucureşti 2005
ETPELE LECTIEI CONTINUT STIINTIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE

MOMENT Pentru o bună desfăşurare a activităţii se vor lua Conversaţia Observare comportamentului
ORGANIZATORIC următoarele măsuri: non -verbal al copiilor
- aerisirea sălii de grupă;
- aranjarea mobilierului sub formă de careu deschis;
- intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă;

Captarea atenţiei Explicaţia Evaluare orală


EVOCARE Se vor expune pe panou imagini cu
anotimpul Iarna.
Pornind de la cuvantul „iarna” voi cere copiilor sa-mi „Brainstorming”
spuna tot ce le trece prin minte si sa descrie sentimentele
generate de acest cuvant.

Anunţarea temei
Vom învăţa poezia „Iarna pe uliţă ” de George Cosbuc. Conversaţia

1. Familiarizarea copiilor cu conţinutul Povestirea Observare curentă


poeziei se va realiza prin prezentarea unei Explicaţia
planşe care redă intalniea unor copii la saniuş. Conversaţia
În cadrul povestirii voi introduce cuvintele
noi însoţite de explicaţie acestora (razbunat, năvalnic,
REALIZAREA vuiet, matanii ).
SENSULUI
2. Recitarea model
Se va recita poezia model de două ori clar, Demonstraţia
expresiv, însoţită de mimică şi gesticulaţie
adecvată, trezind emoţii, motivând copiii
pentru învăţarea ei.

3. Învăţarea poeziei
Învăţarea poeziei se va realiza pe unităţi
logice (3 fragmente). Exerciţiul Evaluare orală
Fiecare unitate logica (fragment) se reproduce după ce
au fost recitate fragmentele anterioare:
- individual – se urmăreşte corectitidinea pronunţiei,
fidelitatea reproducerii, expresivitatea;
- în grupuri mici;
- colectivă – la încheierea activităţii.

Voi desena pe flipchart o stea mare in interiorul careia


voi pune o imagine cu anotimpul Iarna. In jurui ei voi
desena 5 steluţe mai mici, de culoare galbena ,care vor fi
legate de steaua cea mare prin 5 linii rosii. Pe cele 5 „ Explozia stelară Evaluez
stelute va fi scrisa câte o întrebare de tipul : CE? CINE? capacitatea
UNDE ? DE CE ? CÂND ?. copiilor de a formula intrebari
Copiii vor cooperează în elaborarea întrebărilor: si de a
CE? - Ce a inceput sa cada? vorbi in
- Ce este pe râu? propozitii

CINE? - Cine s-au razbunat?


- Cine vin ţipând?

UNDE? - Unde stau norii gramada?


- Unde este fum?
- Unde fac copiii mătănii?

DE CE? - De ce a stat fulgul?


- De ce fac copiii mătănii?
- De ce se -mping copiii?

CÂND? - Cand a inceput sa cada?


- Cand fac copiii mătănii?
Joc ,,Alegeţi şi grupaţi’’ Lucraţi în perechi Evaluare orală
Pe panou se vor aşeza imagini cu anotimpul Iarna pentru
realizarea câmpului lexical al acestui cuvânt.

Copiii se vor aşeza la măsuţe în perechi unde vor avea


REFLECŢIE distribuite jetoane cu imagini din planşa prezentată şi
altele.
Fiecare pereche va alege acele jetoane reprezentative
pentru realizarea câmpului lexical al cuvântului „iarnă” „Turul galeriei”
si le vor lipi pe o plansa.

Câte un copil din fiecare pereche va trece pe la fiecare


măsuţă pentru a constata modul de realizare al plansei şi
va aduce completări acolo unde este nevoie.

ÎNCHEIEREA Se vor face aprecieri generale şi individuale asupra Conversatia Evaluare orală
ACTIVIŢĂŢII felului în care au lucrat.
Se vor distribui stimulente: stelute colorate.
EXPLOZIA STELARĂ

1.Cine s-au
CIN razbunat?
E? 2.Cine vin ţipând?

UND
CE E
?

1.Ce a inceput sa
cada? 1.Unde stau norii
2.Ce este pe râu? gramada?
2. Unde este fum?
3..Unde fac copiii
mătănii?
“Iarna pe
uliţă”
G.
Cosbuc
1De ce a stat
fulgul?
2.De ce fac copiii
mătănii?
3.De ce se -mping
copiii? CAN
DE 1.Cand a inceput sa D?
CE ? cada?
2.Cand fac copiii
mătănii?
Iarna pe uliţă

George Coşbuc

A- nceput de ieri sa cadă


Cate- un fulg , acum a stat,
Noii s- au mai răzbunat
Spre apus, dar stau grămadă
Peste sat.

Nu e soare, dar e bine


Şi pe râu e numai fum,
Câmpu- i liniştit acum,
Dar năvalnic vuiet vine
De pe drum.

Sunt copii cu multe sănii,


De pe coastă vin ţipând,
Şi se- mping şi sar râzând,
Prin zăpadă fac mătanii
Vrând -nevrând.