Sunteți pe pagina 1din 3

RECOMANDĂRI PENTRU VACANȚĂ

GEOMETRIE

1) Aflaţi măsurile unghiurilor unui triunghi ABC,ştiind că:

a) sunt direct proporţionale cu numerele 7, 11 şi 12;

b) sunt invers proporţionale cu numerele 0,2; 0,(3) şi 1;

^
c) m( A^ ) = 3m( B^ ) + 5° iar m( B^ ) = m( C ) – 25°.

2.În triunghiul isoscel ABC , AB=AC se construieşte bisectoarea (AD) ,


D(BC).Perimetrul triunghiului ABC este egal cu 20 cm iar perimetrul triunghiului
ABD este egal cu 16 cm.Să se calculeze lungimea bisectoarei (AD).

3) Fie AD înălţime şi AE mediană în triunghiul ABC, D, E BC.

a) Dacă [BD] ¿ [DE] şi m( B^ ) = 60°, arătaţi că triunghiul ABE este echilateral.

b) Dacă triunghiul ABE este echilateral, calculaţi raportul segmentelor [BD] şi [BC].

c) Ştiind că AD = 6 cm şi BC = 10 cm, calculaţi ariile triunghiurilor ABC şi AEC.

^
d) Dacă m( C A D ) = 60° şi AD = 8,5 cm, calculaţi lungimea segmentului [AC].

4) Fie triunghiul ABC şi MN // BC, MAB şi NAC.

a) Dacă ΔABC este isoscel, arătaţi că ΔAMN este isoscel.

b) Dacă ΔABC este echilateral, atunci şi ΔAMN este echilateral.

5) Fie triunghiul isoscel ABC, [AB] ¿ [AC] şi AD mediană a triunghiului, D[BC].


Dacă E şi F sunt picioarele perpendicularelor duse din punctul D pe AB respectiv AC,
arătaţi că [AE] ¿ [AF] şi AD ¿ EF.

6) Desenaţi două triunghiuri echilaterale ABC şi ABD, cu BC = 4 cm.

a) Stabiliţi natura triunghiului ACD şi calculaţi măsurile unghiurilor lui.

b) Demonstraţi că AB ¿ CD.

c) Dacă AB  CD = M, calculaţi lungimea segmentului [AM].

d) Dacă MN ¿ AD, N[AD], calculaţi lungimile segmentelor [AN] şi [ND].


^
7) Fie triunghiul ABC, [BD bisectoarea unghiului A BC , D[AC] şi AM ¿ BD,
M[BD].

Dacă AM  BC =N, arătaţi că triunghiul BAN este isoscel.

8) Pe catetele AB şi AC ale triunghiului dreptunghic ABC se construiesc în exterior


^
triunghiurile dreptunghice şi isoscele MAB şi NAC, m( M^ ) =90°, m( N ) = 90°. Arătaţi
că:

a) punctele M, A şi N sunt coliniare; b) MB // NC.

9) În triunghiul ABC, cu m( A^ ) = 120°, [AD este bisectoarea unghiului A^ , D[BC],


^
iar [AM şi [AN sunt bisectoarele unghiurilor B A^ D şi respectiv C A D , M, N[BC].
^
Ştiind că m( A N B ) = 60°, arătaţi că:a) triunghiul AMN este echilateral şi AD ¿ BC;

b) triunghiurile AMB, ANC şi ABC sunt isoscele.

10. În triunghiul ΔA BC medianele AE, BF şi CD sunt concurente în G. Ştiind că AE = 12 cm,

calculaţi: a) lungimea segmentului AG; b) cât reprezintă GE din AG.

11. În triunghiul ΔA BC , dreptunghic în A, înălţimea AD are 8 cm, iar punctele B şi C

sunt simetrice faţă de AD.

a) Calculaţi lungimea segmentului BC.

b)Arătaţi că <BAD ¿ <DAC.

12. Într-un triunghi ΔA BC, bisectoarea AD, D ¿ (BC), este şi mediana corespunzătoare

laturii [BC], iar lungimea laturii [BC] este media aritmetică a lungimilor laturilor

[AB] şi [AC]. Arătaţi că triunghiul ΔA BC este echilateral.13. În triunghiul ΔA BC, cu m(<B) = 50 se duce înălţimea AD şi bisectoarea [BE, care se

intersectează în M.

a) Calculaţi m(<AME).

b) Exprimaţi procentual raportul dintre m(<ABD) şi m(<AME).

14. Un triunghi isoscel ABC (AB = AC) are m(S BAC ) =20 .
O

a) Să se găsească măsura unghiului format de înălţimea BD şi bisectoarea [BE a


unghiului S ABC.
b) Paralela dusă prin E la latura AB taie latura BC în punctul F. Să se demonstreze
că [EF] �[EC]

15. Fie M un punct în interiorul triunghiului isoscel ABC (AB = AC),astfel ca


S ABM �S ACM . Să se arate că M se găseşte pe bisectoarea unghiului S BAC.

16.Fie triunghiul isoscel ABC (AB = AC). În B şi C se duc perpendiculare pe AB şi


respectiv pe AC, care se intersectează în D. Se prelungeşte segmentul [BD] cu un
segment [DE], astfel ca [BD] �[DE]. Perpendiculara în E pe BE întâlneşte
prelungirea laturii AC în F. Să se arate că:

a) [EF] �[CF]
b) DF ^ CE.
18.Se dă triunghiul isoscel ABC; pe prelungirea bazei BC se iau segmentele [BD] [CE].
Din punctele D şi E se duc perpendicularele DF şi EG, pe laturile congruente (F AC, G
AB), care se intersectează în punctul M. Să se arate că:

a) S BDM �S CEM . b) dreptele FG şi BC sunt paralele.

Pătrățelul = UNGHI

S-ar putea să vă placă și