Sunteți pe pagina 1din 17

,,Prin aer, pe pământ, pe ape,

Astfel călătorim

Lumea să descoperim!”

EDUCATOARE: Smeu Maria Denisa


GRĂDINIŢA PP.NORD 2
GRUPA:” MARE D”
INSPECŢIE CURENTĂ I GRADUL II

1
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

GRĂDINIŢA :G.P.P.NORD 2

EDUCATOARE: Smeu Maria Denisa

GRUPA: Mare D

DATA:18.05. 2018

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,“

TEMA SĂPTĂMÂNII:„ Haideţi să călătorim!”

TEMA ZILEI: „CĂLĂTORIA LUI SCOOBY-DOO”

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată

TIPUL ACTIVITĂŢII: Verificare şi consolidare de cunoştinţe, priceperi şi


deprinderi;

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE PERSONALĂ (ADP)


ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA 1 ŞI ALA 2)
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE) – DOMENIUL ŞTIINŢE
(joc didactic) ŞI DOMENIUL OM SI SOCIETATE(LIPIRE)

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP)

OBIECTIVE CADRU:
-formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar aplicative;
- cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate; educarea
abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi;

-Întâlnirea de dimineaţă : ,,Prin aer, pe pământ, pe ape, Astfel călătorim,


Lumea să descoperim!”

-Rutine: ’’Ȋn cerc să ne adunăm / Şi frumos ne salutăm ,Calendarul naturii’’

-Tranziţii : „Trenuleţul Şu-cu-tu-cu”


,, Trenulețul veselieiˮ
,, Bat din palme ˮ
2
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
-să răspundă la salut;
-să completeze calendarul naturii, completând fiecare cerinţă cu imaginile
corespunzătoare;
-să participe la activităţile zilnice de autoservire, ordine şi disciplină, respectând astfel
regulile grupei

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA 1)

OBIECTIVE CADRU:
-dezvoltarea capacităţii de rezolvare de situaţii problematice, prin achiziţia de
strategii adecvate;
-dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral

Ştiinţă: ,,Gaseste-i umbra “


OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
-să extraga piesele din recipiente , ascultând de sfatul şi părerea colegilor de la
masă;
-să gaseasca umbra corecta , realizând astfel imaginile;

Artă: „Cărticica mijloacelor de transport ”


OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
-să coloreze imagini cu mijloacele de transport , fără să depăşească conturul,
respectând indicaţiile educatoarei;
-să realizeze o carticica cu imaginile pe care le-au colorat

Constructii: ,,Garaj, hangar şi port”


OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- să realizeze garaje, hangare, porturi prin îmbinarea pieselor existente;
- să relaţioneze cu partenerii de joc

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE)

Domeniul Ştiinţe : – activitate matematică (joc didactic) – „CĂLĂTORIA LUI


SCOOBY-DOO”
OBIECTIVE CADRU:
-dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice;
-dezvoltarea capacităţii de rezolvare de situaţii problematice, prin achiziţia de
strategii adecvate.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- să numere crescător in limitele 1-10
-să clasifice obiecte după criteriul mărimii, culorii;
-să plaseze la locul potrivit obiecte, în funcţie de explicaţiile educatoarei ( poziţii
spaţiale);
3
-să verbalizeze acţiunile pe care le fac, utilizând un limbaj matematic adecvat;
-să rezolve corect problemele ilustrative;
-să realizeze corect fisa de lucru individuală ;

Regulile jocului:
1.Copiii sunt împărţiţi în două echipe : echipa spiridusilor albastri şi echipa
spiridusilor rosii.
2.Fiecare echipă are un lider care are voie să ajute copilul care trebuie să răspundă
, pentru a fi un răspuns corect.
3.Fiecare echipă trebuie să răspundă corect, pentru a aduna cat mai multe buline
pe panou.
4. Pentru fiecare răspuns corect al echipelor, Scooby-Doo trece la următorul
indicator pe cărarea misterioasa, apropiindu-se de Shaggy.
Elementele de joc : aplauze,recompense , fise de lucru , probleme ilustrative,
scrisoare de la Shaggy, clopoţei, intrecere pe echipe, recompensarea rezultatelor
bune.

Domeniul om şi societate: – activitate practică


OBIECTIVE CADRU:
-formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare
motrică;
-ȋmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi
despre tehnici de lucru necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor
produse simple;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
-să identifice materialele primite
-să execute corect exerciţiile pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinilor
-să lipească decoratiunile, respectând indicaţiile primite
-să participe activ şi conştient pe tot parcursul activităţii, finalizând lucrările
-să aprecieze obiectiv lucrările personale şi ale colegilor ţinând cont de
următoarele criterii: acurateţe, originalitate, estetică.

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA 2)

OBIECTIV CADRU:
- formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar aplicative;
-stimularea calităţilor intelectuale, de voinţă şi afective în vederea aplicării
independente a deprinderilor însuşite

Joc de mișcare : - „Raliul”


-“ Ştafeta mijloacelor de transport”

4
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- să respecte regulile stabilite de comun acord în cadrul grupului
- să participe cu plăcere și interes la joc, alături de ceilalți copii

STRATEGII DIDACTICE

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul,


Mijloace didactice: silueta lui Shaggy , calendarul naturii, semne distinctive
pentru cele două echipe , tablă magnetică, masinute , avioane , vaporase
,submarine, fişe cu imagini de colorat, coli colorate , lipici, jetoane cu mijloace
de transport dvd-player, dvd cu cântece , scrisoare de la Shaggy , panou pentru
jocul didactic, clopoţel, fise de evaluare cu mijloace de transport ,recipiente cu
bilute colorate .

FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, individual şi în grupuri

BIBLIOGRAFIE:
,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar”- Prezentare si explicitări,
Editura Didactica Publishink House, 2009
,,Metode interactive de grup’’-Ghid metodic, Silvia Breben,Elena Gongea,
Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga Editura Arves,2007
,,Ghid pentru proiecte tematice” , Viorica Preda, Mioara Pletea, Marcela
Calin, Aureliana Cocoş, Daniel Oprea, Filoftea Grama

SCENARIUL ZILEI

5
Ziua debutează cu intrarea copiilor în sala de grupă şi aranjarea lor în
semicerc , iar educatoarea îi salută (SALUTUL):
,,Dimineaţa a sosit
Toţi copiii au venit
În semicerc să ne aşezăm
Şi frumos ne salutăm.“
„Bună dimineaţa, micuţi excursionişti !” Salutul se realizează prin tehnica
comunicării rotative. Salutul porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi
copiii grupei, fiecare salutându-şi colegul din partea dreaptă, dându-şi din mână în
mână un ,,căţeluş “, căruia îi vom spune „Scooby-Doo”
După ce toţi copiii se salută, educatoarea solicită copilului care a fost numit
ˮresponsabilul zilei” să spună cine este absent în această zi.
Acest copil va spune numele copiilor care lipsesc de la grădiniţă .
(PREZENŢA)
Prin întrebările adresate de educatoare se completează CALENDARUL
NATURII, cu data, luna, anul, ziua, anotimpul şi vremea de afară.
După completarea calendarului naturii, educatoarea îi întreabă pe copii: ,,
Cum te simţi azi, în această frumoasă dimineaţă de primavara?“ Copiii spun cum
se simt în acea dimineaţă, motivându-şi alegerea făcută (ÎMPĂRTĂŞIREA CU
CEILALŢI).
Copiii sunt rugaţi apoi să se uite cu atenţie și să spună ce are căţeluş.
Educatoarea roagă un copil să vadă ce este şi acesta găseşte un plic, pe care
educatoarea îl deschide. Plicul conţine o scrisoare de la Shaggy ,acesta fiind
supărat că ˮScooby-Dooˮ s-a rătăcit, şi dacă nu este ajutat să ajungă în el
,Shagghy fară ajutorul lui nu poate sa desluşească misterele .
- Copii, vreţi să-l ajutăm pe Scooby-Doo pentru a ajunge la prietenul sau
Shagghy ?
(NOUTATEA ZILEI)
În urma discuţiilor purtate, educatoarea anunţă tema zilei : ,,Călătoria lui
Scooby-Doo“, iar 1 copil repetă titlul activităţii. Cu ajutorul tranziţiei ,,Bat din
palme“(Bat din palme, clap, clap, clap⁄ Din picioare, trap, trap, trap⁄ Ne-nvârtim,
ne răsucim⁄ Şi la centre noi pornim) se trece la cele trei centre de interes deschise
la activităţile liber alese ( Ştiinţă, Artă şi Construcţii). Educatoarea explică
copiilor ce trebuie să realizeze la fiecare sector:
- la Ştiinţă trebuie să gaseasca umbra potrivită imaginii extrase din recipientele
cu bilute colorate ;
- la Artă trebuie să coloreze imagini cu mijloace de transport si sa realizeze
„Cărticica mijloacelor de transport ”
- la Construcţii trebuie să realizeze ,,Garaj, hangar şi port”
În timp ce copiii lucrează la centre, educatoarea supraveghează buna desfăşurare
a activităţii, oferind explicaţii şi ajutor copiilor pentru a putea rezolva sarcinile.
După rezolvarea sarcinilor, educatoarea face aprecieri asupra modului
de desfăşurare a activităţilor libere , aşezând pe o masă toate produsele realizate
de copii, iar apoi prin tranziţia ,, Trenuletul veseliei“ (Eu locomotiva sunt⁄ Voi
sunteţi vagoane ⁄ Aşezaţi-vă în rând ⁄Mainile-s tampoane ⁄ Trenul face tu tu tu⁄ De

6
plecare-i gata ⁄ De e frig sau vreme rea⁄ Fuge ca sageata) direcţionează copiii spre
spălator, apoi spre sala de grupa unde vor servi masa.
Se trece apoi la activităţile pe domenii experienţiale.
Copiii vor fi aşezaţi în semicerc şi sunt rugaţi să închidă ochii, iar la
sunetul clopoţelului să deschidă ochii şi să vadă despre ce surpriză este vorba. Se
descoperă cărarea misterioasa care duce la Shagghy. Astfel, se trece la
activităţile pe domenii experenţiale (DŞ – ACTIVITATE MATEMATICA ŞI
DOS – LIPIRE ). După activităţile pe domenii experienţiale, Shagghy le –a trimis
copiilor doua jocuri distractive ˮRaliul ˮ și ˮ Ştafeta mijloacelor de transport ˮ.
De la activităţile pe domenii experienţiale, la ALA 2, se va face trecerea
prin tranziţia:
,, Frumos astăzi aţi lucrat,
Dragi călători
Iar acum vă pregătiţi
Jocuri să-l descopetițiˮ
În cadrul activităţilor ALA 2, copiii vor participa la două jocuri de mișcare,
cum ar fi: ,,Raliul“, ˮ și ˮStafeta mijloacelor de transport ˮ . La primul joc,
copiii vor fii împărţiţi în trei grupe: masinute ,avioane,vaporase. Fiecare copil
trebuie să ştie din ce grupă face parte. Se aşează scăunelele sub formă de cerc şi
copiii se aşează pe ele, câte unul din fiecare echipă alternativ. La semnalul
educatoarei “Avioanele ,maşinile şi vapoarele la plimbare” categoriile de mijloace
de transport pleacă la plimbare, copiii trebuind să-şi schimbe locul între ei. La
fluierul educatoarei se porneşte raliul, toţi copiii aleargă imitând mijlocul de
transport pe care îl reprezintă. În acest timp, educatoarea ia un scăunel de la cerc.
La al doilea fluier, copiii se reaşează pe scăunele. Copilul rămas fără scăunel iese
din joc. Se continuă jocul până ce rămâne un singur copil pe săunel.
La al doile joc copiii fiind impartiti in trei grupe la semnalul educatoarei vor
alerga printre obstacole (scaunele),apoi vor sari peste un mijloc de transport ,vor
arunca cu mingea printr-un cerc si alearga inapoi la echipa,atingând colegul pe
umar.
În încheiere, educatoarea face aprecieri colective şi individuale asupra
modului în care copiii au participat şi s-au comportat la activităţi .

ALA 1-DEMERS DIDACTIC


7
Evenimente Conţinut ştiinţific Strategii didactice Evaluare
didactice
Se asigură condiţiile unei
bune desfăşurări a activităţii:
Moment -pregătirea materialului
organizatoric didactic;
-aranjarea mobilierului;
-aerisirea sălii de grupă; -conversaţia;
-intrarea copiilor ȋn sala de
grupă
Evaluare
Introducerea în Se realizează prin -conversaţia orală
activitate şi prezentarea unor ghicitori Observarea
reactualizarea ppt . comporta-
cunoştinţelor mentului
nonverbal

Anunţarea temei Copiilor li se prezinta


şi a obiectivelor sarcinile ce urmeaza sa le -conversaţia; Observarea
rezolve la fiecare centru comporta-
deschis mentului
nonverbal
Dirijarea - Ştiinţă trebuie să gaseasca
învăţării umbra potrivită imaginii
extrase din recipientele cu
bilite colorate ; -explicaţia;
- Artă trebuie să coloreze
imagini cu mijloace de
transport si sa realizeze -exerciţiu;
„Cărticica mijloacelor de
transport”
- Construcţii trebuie să
realizeze ,,Garaj, hangar şi
port”
În funcţie de preferinţă, copiii
trec pe la toate centrele de Evaluarea
interes, iar educatoarea orală
urmăreşte desfăşurarea
activităţilor liber alese,
oferind explicaţii şi ajutor în
caz că este nevoie.

8
Evaluarea După realizarea tuturor
activităţii sarcinilor în cadrul acestor
activităţi, se realizează o -turul galeriei Observatia
expoziţie cu toate lucrările curenta a
copiilor. Preşcolarii făcând educatoarei
aprecieri asupra modului de
desfăşurare al activităţii .

Cu ajutorul tranzitiei ‚’’Bat din palme ’’,se trece la desfasurarea activitatilor


pe domenii experenţiale.

9
ACTIVITATI PE DOMENII EXPIERIENTIALE-
DEMERS DIDACTIC
„Calatoria lui Scooby-Doo”
DŞ – joc didactic
DOS-lipire

Eveniment Conţinut ştiinţific Strategii Evaluare


didactic didactice
Moment -pregătirea materialelor
oragnizatoric didactice necesare
desfăşurării activităţii şi -conversaţia -observarea
aşezarea scăunelelor în comportamentului
semicerc non verbal şi
-aerisirea sălii de grupă şi verbal
realizarea climatului
optim pentru o bună
desfăşurare a activităţii
Introducerea în -Se va realiza prin
activitate şi prezentarea personajului
reactualizarea din desene animate -conversaţia -observarea
cunoştinţelor Scooby-Doo el fiind comportamentului
ajutorul de bază a lui nonverbal şi
Shagghy. verbal
-explicaţia
Anunţarea temei ,,Dragi copii, pentru că
şi a obiectivelor ştiu că ȋi ȋndrăgiţi pe -conversaţia
activităţii Scooby-Doo şi Şhagghy,
m-am gandit să ne jucăm
împreună un joc care se -observarea
numește ˮCălătoria lui comportamentului
Scooby-Dooˮ. copiilor
,,Cum se numeşte
activitatea noastră?“ -exercițiu
Se repetă titlul activităţii
Copiii se aşează pe
scăunele în semicerc,
închizând ochii, iar la
Dirijarea sunetul clopoţelului îi
învăţării deschid şi descoperă o
cărare misterioasă care –l
duce pe Scooby-Doo spre -expunerea
Shagghy şi multe alte -observarea
surprize pe care le descriu gradului de
(tablă magnetică ) .Pe înţelegere a
cărare se află indicatoare sarcinilor de lucru
10
cu săgeţi, iar sub fiecare -descrierea
indicator sunt cerințele.
Dacă cerinţele sunt
rezolvate, atunci Scooby- -conversaţia
Doo va putea să ajungă la
Shagghy și impreuna
vor putea sa rezolve
mistrerele din
urmatoarele călătoriile .
În scrisoarea de la Mos
-explicaţia
Regulile jocului:
1.Copiii sunt împărţiţi în -observarea
două echipe : echipa comportamentului
masinutelor şi echipa verbal
avioanelor .
2.Fiecare echipă are un
lider, care are voie să
ajute copilul care trebuie
să răspundă , pentru a fi
un răspuns corect.
3.Fiecare echipă trebuie să
răspundă corect, pentru a
aduna cat mai multe
bulinute pe panou. -aprecierea
4. Pentru fiecare răspuns modului de lucru
corect al -explicaţia colectiv şi
echipelor,Scooby-Doo individual
trece la următorul
indicator pe cărarea
misterioasa, apropiindu-se
de prietenul sau.
5. La sfârşitul activităţii,
echipa care a adunat cei
mai multe bulinute este -explicaţia
echipa câştigătoare, care a
intregi echipa . -observarea
Jocul de probă: comportamentului
Un copil dintr-o echipă non verbal
trebuie să numere de la 1
la 10, in ordine
crescatoare , iar din
cealaltă echipă in ordine
descrescatoare 10-1 .
Echipa masinutelor: -conversaţia
numera in ordine
11
crescatoare de la 1 la 10,

Echipa avioanelor:
numara in ordine
crescatoare de la 10-1 -demonstraţia
Jocul propriu zis:
Proba 1 ,,Numără corect“
Echipa masinutelor: ,,
Câte avioane sunt pe
tabla magnetică?“ -observarea
Echipa avioanelor: ,, Câte -exerciţiul comportamentului
masinute sunt pe tabla curent
magnetică?“
Proba 2 ,,Grupează după
mărime“ -evaluare
Echipa masinutelor: individuală
,,Aşează pe tabla -exerciţiul
magnetică mulţimea
autobuzelor mari“
Echipa avioanelor: -observarea
,,Aşează pe tabla comportamentului
magnetică mulţimea verbal
autobuzelor mici“
Proba 3 ,, Mai multe, mai
puţine“ -exerciţiul
Echipa masinutelor:
,,Numără şi spune în care
mulţime sunt mai multe
elemente?“
Echipa avioanelor: -observarea
,,Numără şi spune în care comportamentului
mulţime sunt mai puţine nonverbal
elemente?“
Proba 4 ,,Aşează cifra la
cantitate“
Echipa
masinutelor:,,Aşează pe
tabla magnetică cifra care -explicaţia
arată câte vaporaşe sunt“
Echipa avioanelor:
,,Aşează pe tablă cifra
care arată câte biciclete
sunt “
Proba 5 ,,Poziţii spaţiale“
Echipa masinutelor:
,,Aşează o masina in
12
dreptul lalelei de langa
căsuța de pe tabla - metoda ,,trierea -evaluare
magnetică“ aserţiunilor“ individuală
Echipa avioanelor:
,,Aşează bicicleta lângă
copacul din spatele
căsuţei de pe tabla
magnetică“
Proba 6 ,,Adevărat sau
fals?“
-la această probă fiecare
copil care trebuie să
răspundă prin ridicarea -evaluare
uni cartonaş verde individuală
(aserţiune adevărată)sau
unul roşu (aserţiune falsă) -exerciţiul
-copiii închid ochii, iar
educatoarea pune pe
tabla magnetică o fata cu
flori , iar la sunetul
clopoţelului copiii trebuie
să deschidă ochii şi să
răspundă la aserţiunea
formulată de educatoare : -exerciţiul
Echipa masinutelor: ,,Pe
tablă a apărut o fetiță cu
un buchet de flori “-
copilul ridică cartonaşul
verde .
Echipa avioanelor: ,,De
pe tablă a disparut o -evaluare frontală
căsuță“ - copilul ridică -exerciţiul
cartonaşul roşu –de pe
tabla nu a dispărut nici o
Obţinerea căsuță
performanţei Proba 7 ,,Formează
perechi“
Echipa masinutelor: ,,Dă-i -problematizarea
fiecărui avion cate un
bagaj “ -conversaţia
Echipa avioanelor : ,,Dă-i
fiecărui vaporas cate o
ancora “ observarea
Complicarea jocului:Se gradului de
EVALUARE concretizeaza prin înţelegere a
rezolvare de probleme de -exerciţiul sarcinilor de lucru
13
adudare si scadere cu o
unitate . Se numără
bulinutele de pe panou de
la fiecare echipă şi echipa
care are cele mai multe
este câştigătoare

Se realizeaza prin
rezolvarea cerintelor de pe
fisa de evaluare.

Cu ajutorul tranziţiei
,,Spiridusii dansează /
Se-nvârt şi dansează ⁄ Si-
apoi la mese se aşează“se -conversatia -observarea
trece la desfasurarea comportamentului
activitatii urmatoare. nonverbal

DOS-LIPIRE –

Moment Pregătirea materialelor


organizatoric didactice necesare -observarea
desfăşurării activităţii. comportamentului
verbal

Introducerea în Ce surprize aveţi la


activitate măsuţe oare?Shagghy -explicaţia
fericit că Scooby-Doo a
reusit sa ajunga la el ,
drept ca multumire pentru
ajutorul acordat de noi, -observarea
ne-a trimis, coli colorate gradului de
,floricele , copacei si înţelegere a
jetoane cu mijloace de sarcinilor
transport .

ANUNŢAREA Dragi copiii acum vom


TEMEI SI A realiza pe colile colorat
OBIECTIVELOR ”Traseul lui Scooby-
Doo”.

Dirijarea Copiii se aşează la -observarea


învăţării măsuţe, unde sunt comportamentului
pregătite deja materialele nonverbal
14
pentru activitatea practică.
Pe măsuţe, sunt pregătite
floricele,copăcei, jetoane
cu mijloace de transport,
lipiciul . Copiii vor trebui -demonstraţia
să lipească pe fisele
colorate , floricelele, -observarea
copacei , mijloace de comportamentului
transport realizând verbal
lucrări originale şi
îngrijite.
Educatoarea prezintă
fiecărei echipe modelul pe
care trebuie să-l realizeze -exerciţiul
şi oferă explicaţiile
necesare.Înainte de -observarea
începerea lucrului, gradului de
realizăm exerciţiile pentru înţelegere a
încălzirea mâinilor. sarcinilor
Educatoarea urează
:,,Spor la lucru “, copiilor
care lucrează pe un fond -turul galeriei
muzical
După finalizarea
lucrărilor, acestea sunt
expuse pe un panou, fiind
realizată o galerie
excepţională. Copiii trec
pe la fiecare lucrare, o
observă şi apoi îşi expun
părerile, criticile,
observaţiile.
EVALUARE Educatoarea face -recompensarea
aprecieri verbale ,oferă conversaţia copiilor
recompense copiilor şi îi -aprecieri verbale,
îndrumă spre activităţile colective şi
alese ALA 2 individuale

.,, Frumos astăzi aţi lucrat


Dragi calatori
Iar acum vă pregătiţi
Jocuri să descoperiți“
Cu ajutorul acestei tranziţii copiii trec la cele două jocuri de mișcare.

15
DEMERS DIDACTIC ALA 2

EVENIMENTUL CONTINUTUL METODE SI EVALUA


DIDACTIC STIINTIFIC PROCEDEE RE
Moment Activitatea se va desfasura in
organizatoric sala de grupa intr-un spatiu
deschis manifestarii libere si
creative
Introducerea în Se realizează prin prezentarea -conversatia
activitate unui fimulet cu mijloace de -explicatia
transport.

Anuntarea temei Astazi, pentru ca Shagghy este -conversatia


e foarte multumit de munca -explicatia
noastră și de rezultatele,ne-a
propus să ne relaxăm prin două
jocuri
Dirijarea învăţării Jocul I-Raliul
Copiii vor fii împărţiţi în trei conversatia
grupe: masinute -explicatia
,avioane,vaporase. Fiecare
copil trebuie să ştie din ce
grupă face parte. Se aşează
scăunelele sub formă de cerc şi
copiii se aşează pe ele, câte
unul din fiecare echipă
alternativ. La semnalul
educatoarei “Avioanele
,maşinile şi vapoarele la -jocul
plimbare” categoriile de
mijloace de transport pleacă la
plimbare, copiii trebuind să-şi
schimbe locul între ei. La
fluierul educatoarei se porneşte
raliul, toţi copiii aleargă
imitând mijlocul de transport
pe care îl reprezintă. În acest
timp, educatoarea ia un scăunel
de la cerc. La al doilea fluier,
copiii se reaşează pe scăunele.
Copilul rămas fără scăunel iese
din joc. Se continuă jocul până
ce rămâne un singur copil pe
săunel.
Jocul II-Ştafeta mijloacelor
16
de transport conversatia
-explicatia
Copiii fiind impartiti în trei
grupe, la semnalul educatoarei
vor alerga printre obstacole
(scaunele),apoi vor sari peste
un mijloc de transport ,vor
arunca cu mingea printr-un
cerc si alearga inapoi la -jocul
echipa,atingând colegul pe
umar.
EVALUAREA Se va aprecia -conversatia -evaluare
ACTIVITATII comportamentul pozitiv al frontala
copiilor si se vor oferi
recompense

17

S-ar putea să vă placă și