Sunteți pe pagina 1din 2468

ÎNCEPĂTORI

8®Hw I b I: -Jr*“®» %B iNIVEL


MmWwwmwm UNU
18ÎS
curs de engleză (carte, D VD şi CD audio)

• - unu * •
DVD CARTE CD AUDIO
S :C A L A
GR O Ui P international
English Today
1. Beginner level book one
© 2010 E-ducation.it S.p.A ., Florenţa, Italia
All rights reserved

Director editorial: Cinzia Caiazzo


Redactor-şef: Meri Bartolacci, Filippo Melli
Redactori: Francesca Bianchi, Barbara Boddi, Giulia Ricci

Această ediţie 2010 pentru Editura Litera apare sub licenţa


E-ducation.it S.p.A ., Florefa, Italia
Toate drepturile rezervate

Ediţie originală
© 2006 English Today
www.e-ducation.it
info@e-ducation.it

LITERA
Editura Litera
O . P. 53; C . P. 212, sector 4, Bucureşti, Român ia
tel.: 031 425 1619; e-mail: comenzi@litera.ro

Ne puteţi vizita pe j f e WWW.litera.fO


Traducere: Marina Loghin (carte), Smaranda Câmpeanu (DVD)

Editor: Vidraşcu şi fiii


Coordonare proiect: llieş Câmpeanu
Copertă: Vladimir Zmeev, Vlad Panfilov
Tehnoredactare şi prepress: Anca Suciu

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


English Tod ay/tra d .: Marina Loghin, Smaranda Câmpeanu. - Bucureşti:
Litera Internaţional, 2010.
10 voi.
ISBN 978-973-675-944-4
Voi. 1 . - ISBN 978-973-675-933-8
I. Loghin, Marina (trad.)
II. Câmpeanu, Smaranda (trad.)
811.111

ISBN 978-973-675-933-8
Tipărit la G .C an ale, Bucureşti
E N G L IS H
B E G I N N E R Level
C O U R S E B O O K ON E

Nivel Î N C E P Ă T O R I
VOLUMUL I
B E G I N N E R LEVEL BO O K ONE
English today
Bine ai venit la English Today, cursul de engleză multimedia
care te face protagonistul metodei tale de învăţare!

English today se compune din 22 de apariţii, distribuite


astfel:
- nivelul începători: 4 apariţii
- nivelul Elementar: 4 apariţii
- nivelul Intermediar 1: 4 apariţii
- nivelul Intermediar 2: 5 apariţii
- nivelul Avansat: 5 apariţii

Fiecare apariţie se compune din trei instrumente


interconectate, care vizează atingerea obiectivelor specifice
de studiu într-un mod plăcut şi antrenant:

- un DVD video, pe care îl vei putea folosi atât pe TV cât şi pe


PC-ul tău. DVD-ul e miezul cursului şi e centrat pe metafora
English TV. Pe fiecare DVD vei avea la dispoziţie două sau trei
episoade ale unui dialog intitulat „That's lifel", ce cuprinde
aventurile a cinci tineri colegi de apartament, şi două
programe tematice dedicate deopotrivă cinematografului,
muzicii, sportului, cât şi bucătăriei şi actualităţilor, ca într-o
adevărată reţea de televiziune.
In jurul episoadelor video se alcătuiesc adevăratele lecţii de
engleză. Profesorii noştri te vor călăuzi să descoperi limba,
de la gramatică la sintaxă, la lexic, expresii tipice şi modalităţi
de exprimare: vei învăţa engleza uşor, ca şi cum te-ai uita la
televizor;
ENGL I S H T O D AY

un CD audio ce conţine transcrierea episoadelor video


prezente pe DVD şi Language Focus, noi şi interesante. Un
instrument excelent pentru aprofundarea pregătirii tale;

- un manual tipărit, ce propune transcrierea şi traducerea


episoadelor video, împreună cu fişe lingvistice, cu multe
exerciţii noi şi cu un vocabular foarte practic cu termenii nou
introduşi in lecţii.

Cu fiecare săptămână, English Today te va însoţi treptat


şi dinamic într-o „full-immersion" în limba engleză, de la
nivelul „începători" la cel „Avansaţi".

Enghsh today e recunoscut ca un valid instrument de lucru


pentru pregătirea diferitelor examene şi teste de cunoaştere
a l'mbn engleze cerute tuturor studenţilor străini pentru
admiterea la un curs de studiu în universităţi europene şi
in Statele Unite. De asemenea, oferă o bună cunoaştere
a englezei pentru mediul de afaceri, fiind o excelentă carte
de vizită pentru câmpul muncii.

foday?20"16 Ş' Stud'azâ Cu plâcere împreună cu English

6
B E G I N N E R LEVEL BO O K ONE
Cuprins
Lecţia 1
That's life! The American guy
11 Scena 1: Nice to meet you!
13 Să înţelegem
14 Focus
Verbul „to be"
20 Exerciţii
21 Scena 2: Where are you from?
22 Să înţelegem
23 Focus
Ţâri şi naţionalităţi
24 Exerciţii
26 Vocabular

Lecţia 2
That's life! An old flame
29 Scena 1 : What's your last name?
31 Să înţelegem
32 Focus
întrebări despre date personale
34 Exerciţii
35 Scena 2: A lot of questions for a set of Chinese plates!
37 Să înţelegem
38 Focus
Alfabet şi numere
43 Exerciţii
44 Vocabular

7
ENGL I S H T O D A Y C U P R I N S

Lecţia 3

That's life! Hurry up!


47 Scena 1: Too much stress in the morning!
49 Sâ înţelegem
50 Focus
Particulele interogative şi prepoziţiile de loc
55 Exerciţii
56 Scena 2: What time is it?
57 Să înţelegem
57 Focus
Ceasul
60 Exerciţii
61 Vocabular

Programe de televiziune
Let's start
63 Welcome to the team
66 Să înţelegem
67 Focus
Prima întâlnire
68 Exerciţii

Cinem a
69 George Clooney
71 Să înţelegem
72 Focus
Mergem la cinematograf
74 Exerciţii
8
B E G I N N E R LE VE L BO O K ONE
Traducerea episoadelor
Lecţia 1
That's life! Tânărul american
75 Scena 1: Mă bucur să te cunosc!
77 Scena 2: De unde vii?

Lecţia 2
That's life! O iubire veche
78 Scena 1: Care e numele tău de familie?
80 Scena 2: O grămadă de întrebări pentru un serviciu
de farfurii chinezeşti!

Lecţia 3
That's life! Grăbeşte-te!
82 Scena 1: Prea mult stres dimineaţa!
84 Scena 2: Cât e ceasul?

Programe de televiziune
Let's start
85 Bine ai venit în echipă

Cinem a
88 George Clooney

90 Soluţiile exerciţiilor

9
'
B E G I N N E R LEVEL BO O K ONE
Lecţia 1

That's life!
The American guy
în prima lecţie îi cunoaştem pe câ|iva dintre protagoniştii
poveştii noastre „That's life". Studiem structurile gramaticale
de bază ale limbii engleze: conjugarea şi folosirea verbului
to be (a fi), formele lui afirmativă, negativă, interogativă şi
interogativ-negativă. .
Studiem, de asemenea, adjectivele prin care se exprimă
naţionalitatea şi numele ţărilor şi învăţăm să le folosim.

Nice to meet you!


SCEN A 1

Anne mătură aşteptându-l pe Jack, noul coleg de apartament,


care a răspuns la anunţul ei pentru închirierea unei camere.
Jack sună la uşă, iar Anne se duce să deschidă.

Jack: Hello. I'm Jack.


Anne: Hello! My name's Anne. Nice to meet you.

Jack: It's a pleasure. So, this is the house... It's really


beautiful!
Anne: Oh yes, it is... but... but it's very difficult to keep clean...

Jack: Sorry... not a good start...


Anne: Don't worry...

Jack: Your accent is very clear... Where are you from?


Anne: I'm from Oxford.
11
Jack: Wow! Oxford! 100% English!
Anne: Yes... and you are American, is that right?

A n n l ^ n u u l? y.,0mily is from Italy, Bolonia.


moment y IS W° " derful! MY is in Italy at the

Jack: Where?

hn Ttf: i*h!- S h R° me' studyin9 kalian painters. She's really


happy. Italians are so friendly. O h... That's Alice... Y

Alice: Hi...
Anne: She is also part of the „family".

Jack: Oh, it's nice to meet you Alice!


Alice: So this is Jack, the new flatmate.

Anne: Yes, and he is from..

X u rm,romSidney' inAus,rali°-
Jack: Yes! Amazing! I come from America. I'm from New

Alice: Wow, the big apple!

S X ' 0 k a y '" Ehm " CO" 1 PUt my m 'ho


Alice: Let me help you! Hey, this is nice!

X 'fS “ W great!

Jack: It's an African mask.


Alice: Is it magic?

Jack: O f course! But look at this...


a bottle of Italian wine.
Do you like wine?
Să înţelegem
(Soluţii la pag. 90)

E totul clar în această primă scenă? încearcă să verifici ce


ai înţeles, răspunzând la întrebările care urmează. Dacă
întâmpini dificultăţi, poţi revedea episodul video pe DVD
sau poţi consulta vocabularul de la sfârşitul lecţiei.

II Which town does Jack's family come from originally?


□ a) Bolonia
□ b) Milan
□ c) Naples

Q What does Anne's sister study in Rome?


□ a) Italian fashion
□ b) Italian painters
□ c) The history of the Renaissance

m What is Jack's sign of the zodiac?


□ a) Aquarius
□ b) Virgin
□ c) Capricorn

B Jack's mask is African.


□ a) True
□ b) False
Focus
Verbul „io be"

fo rm a a f ir m a t iv ă

be" (°* ) e. fero îndoiala, de bara pentru a


Şi° fes* ™ » folosit de p r ie t e n ^ , °
tahpTi 6 a ' Qm Citit'°- Sâ vedem împreună în
abelul care urmează conjugarea verbului la afirmativ:

1 am eu sunt
You are tu eşti
He/she/it is el/ea este
We are noi suntem
You are voi sunteţi
They are ei sunt

După^ cum observi, construcţia e foarte simolă


asemănătoare celei în limba română: P

Subiect + verb „to be" + determinări ulterioare


FORMA CONTRASĂ

în engleză, mai ales în limba vorbită, de obicei se contrag


(se scurtează) formele verbale. La forma contrasă (scurtă),
vocala iniţială este înlocuită de apostrof, astfel „I am" devine
„Lm, „you are" devine „you're" şi tot aşa, după cum arată
schema următoare:

1 am from I'm from London Eu sunt


London din Londra

You are American You're American Tu eşti


american

He is handsome He's handsome El e frumos

She is beautiful She's beautiful Ea e


frumoasă

It is beautiful * It's beautiful E frumos

We are from W e're from Noi suntem


Canada Canada din
Canada

You are happy You're happy Voi sunteţi


fericiţi

They are from Italy They're from Italy Ei sunt


din Italia

Fii atent: forma contrasă (scurtă), poate fi folosită numai


dacă e urmată de un alt cuvânt.
ONE
E N GLI SH T O D A Y L E S S O R

con,J,ln)reb^ S ^ ^ ^ I r a
I'm Anne
Eu sunt Anne
from Oxford Eu sunt din Oxford
Y o u 're a Capricorn Tu eşti Capricorn
You're Am erican Tu eşti american
H e's from New York El e din New York
She's really happy
Ea e chiar fericită
It'S a Mexican hat
Este o pălărie mexicană
It's an A frican mask
Este o mască africană
It's really beautiful Este minunată
Italy's wonderful Italia e foarte frumoasă
W e 'r e . flatmates
Noi suntem colegi de
opartament
You're students Voi sunteţi studenţi
They're so friendly
Ei sunt atât de prietenoşi

16
B E G I N N E R LEVEL BO O K ONE
FORMA NEGATIVĂ

La forma negativă, verbul „to be" e urmat de negaţia „not",


după cum este exemplificat în schema următoare:

I am not eu nu sunt
You are not tu nu eşti
He/she/ it is not el/ea nu este
We are not noi nu suntem
You are not voi nu sunteţi
They are not ei nu sunt

Nici în situaţia aceasta construcţia nu se schimbă:

Subiect + verb „to be" + not + determinări


ulterioare

FORMA NEGATIVĂ CONTRASĂ

Acum să vedem forma negativă contrasă (scurtă). Exceptând


persoana întâi singular, toate celelalte situaţii se pot scurta
în două modalităţi, exemplificate în schema care urmează:

I am not from New York I'm not from New York


Eu nu sunt din New York
You are not Italian You're not/aren't Italian
Tu nu eşti italian
He is not from Spain He's not/isn't from Spain
El nu este din Spania
17
ENGL I SH T O D AY L E S S O N O N E
She is not from Germany She's not/isn't from Germany
Ea nu este din Germania
It is not fantastic It's not/isn't fantastic
Nu e fantastic

We are not from the USA We're not/aren't from the


USA
No; nu suntem din SUA
You are not French
You're not/aren't French
Vo; nu sunteţi francezi

They are not from Brazil They're not/aren't from Brazil


Ei nu sunt din Brazilia

fo rm a in t e r o g a t iv ă

La forma interogativă, subiectul trebuie pus după verb


după următoarea regulă;

¥erb „to be" + subiect + determinări ulterioare + ?

Am 1 happy? Sunt eu fericit?


Are you American? Eşti tu american?
Is he fine? Este (se simte) el bine?
Is she pretty? Este ea drăguţă?
Is it difficult? E dificil?
Are we in Rome? Suntem noi la Roma?
Are you happy? Sunteţi voi fericiţi?
Are they from Spain? Sunt ei din Spania?
F ii atent: la forma interogativă verbul „to be" nu se poate
18 contrage. K
B E G I N N E R LEVEL BO O K ONE
FORMA INTEROGATIV-NEGATIVĂ

La forma interogativ-negativă, subiectul se pune după verb,


urmat de negaţia „not":

Verb „to be" + subiect + not + ?

în schimb, la forma contrasă (scurtă), subiectul se pune


după negaţie, exceptând persoana întâi singular, după
cum vezi în schema următoare:

Am I not? Am I not?
Are you not? Aren't you?
Is he/she/it not? Isn't he/she/it?
Are we not? Aren't we?
Are you not? Aren't you?
Are they not? Aren't they?
E x e r c i ţf i i
(Soluţii la pag. 90)

încearcă acum să faci exerciţii cu regulile şi structurile


gramaticale pe care tocmai le-ai învăţat.

EXERCIŢIUL 1

Alege forma verbală corectă în acest exerciţiu cu mai multe


variante de răspuns:

H This book ... 0 ... you unhappy?


very interesting. □ a) Isn't
□ a) are □ b) Are
□ b) am not □ c) Am not
□ c) isn't

0 ... an idiot. H They ... students.


□ a) We're □ a) are
□ b) I'm □ b) is
□ c) Are they □ c) isn't
EXERCIŢIUL 2

Arată dacă propoziţiile sunt corecte (right) ori greşite (wrong)


şi rescrie-le corect atunci când e necesar.

R W
B Are we flatmates? □ □

0 I'm not students. □ □

0 They isn't □ □
very beautiful.

I S Is not he handsome? □ □
B E G I N N E R LE VE L BO O K ONE
Where are you from?
SCENA 2

Anne, Alice şi Jack ciocnesc un pahar de vin, aşezaţi pe


canapea.

Alice, Anne and Jack: Cheers!


Alice: Uhm... This wine is very good!

Anne: Uhm... Yes, it's really good! By the way, you are very
lucky. Look, it's raining now...
Jack: Yes, I am lucky.

Anne: Uhm, that's my photo album there. The pictures of


all my friends are in here.
Jack: Oh that's interesting! Show me!

Anne: So, this is Mary. She's from Ireland. Her mother and
father are Greek.
Jack: Her parents are from Greece?

Anne: Yes, they are Greek. They're from Athens.


Jack: O h, and who's that?

Anne: That's Alice!


Jack: No, that's not Alice...

Alice: Yes, it is! After a party... a Halloween party...


Jack: That's funny. And... O h ... and who are they?

Anne: That's Sharon and Peter, they live in the flat near
here. They're good friends.
Jack: She's very pretty...

21
ONE
ENGL I SH T O D AY L E S S O N
Sa înţelegem
(Soluţii la pag. 90)

Verifică dacă ai înţeles scena, răspunzând la următoarele


întrebări:

B What are they drinking?


□ a) Champagne
□ b) Wine
□ c) Beer

0 What nationality is Mary, Anne's friend?


□ a) Greek
□ b) English
□ c) Irish

13 Which photo does Jack find funny?


□ a) The one with Anne and the cat
EJ b) The one of Alice after a Halloween party
D c) The one of Mary's parents

E3 What fascinates Jack?


□ a) The view from the flat
□ b) Alice's legs
□ c) Sharon's photo
B E G I N N E R LE VE L BO O K ONE
Focus
Ţâri şi naţionalitâti
în scena citită anterior, protagoniştii au folosit adesea nume
de |ări şi de naţionalităţi. E foarte important să înţelegem
bine diferenţa dintre aceste două tipologii. Să începem
imediat cu un exemplu: în povestea noastră, Alice vine din
Australia, este deci de naţionalitate australiană. Fireşte,
„Australia" e tara şi e un nume propriu, „australiană" este
adjectivul de naţionalitate. Tabelul următor indică alte
exemple de ţări şi de naţionalităţi:

Nationalities Language
Countries
a n d Adjectives
Australia Australian English

Austria Austrian German

Belgium Belgian French/Flemish

Brazil Brazilian Portuguese

Canada Canadian English/French

China Chinese Chinese


Denmark Danish Danish
English (naţ.) (englez)
England English
British (adj.) (britanic)
France French French

Germany German German

Holland/ Dutch
Dutch
The Netherlands
Italy Italian Italian
ONE
ENGL I SH T O D AY L E S S O N
Japan Japanese Japanese
Korea Korean Korean
Mexico Mexican Spanish
Norway Norwegian Norwegian
Portugal Portuguese Portuguese
Spain Spanish Spanish
Sweden Swedish Swedish

Switzerland Swiss German/French/


Italian
The United States American English

Fii atent:
- în engleză, numele şi adjectivele de naţionalitate se scriu
întotdeauna cu literă mare (de exemplu: She is American
Ea e americancă);
- nu se foloseşte niciodată articolul pentru a indica limba
(de exemplu: I study English Studiez engleza).

Exerciţii
i
(Soluţii la pag. 90)

E momentul să exersăm puţin. Fă exerciţii cu numele ţărilor,


cu adjectivele de naţionalitate şi cu numele limbilor.

EXERCIŢIUL 3

Alege cuvântul corect în acest exerciţiu cu mai multe variante


de răspuns:
B E G I N N E R LEVEL BO O K ONE
Hf A m ericans speak ... £3 People from Holland
□ a) American speak ...
□ b) British □ a) German
□ c) English □ b) Dutch
□ c) Holland
0 ... people live B ... are the languages
in the Switzerland. of Canadians.
□ a) Swedish □ a) American and English
□ b) German □ b) French and American
□ c) Swiss □ c) English and French

EXERCIJIUL 4

Aratâ dacă propoziţiile sunt corecte (right) sau greşite


(■
wrong) şi rescrie-le corect când e necesar.

R W
H Mexicans speak □ □
Portuguese.

¡U In Switzerland □ □ ....................
nobody speaks Italian.

! ! The language □ □ .......................


of Belgians is French.

| J Austrians speak □ □ .................


Austrian.
Vocabular
a/an un, o friend prieten/ă
accent accent friendly prietenos/oasă
African african/că (adj.); prietenesc (adv.)
after după from din, de la
all tot funny caraghios, distractiv
also şi, de asemenea, încă glad bucuros/oasă
amazing de necrezut good bun/ă, brav/ă; bine
American american/că great mare
and şi Greece Grecia
apple măr Greek grec/grecoaică
Athens Atena hand mână
Australia Australia happy fericit
be (to) a fi hat pălărie
beautiful frumos/oasă hello, hi bună
bedroom dormitor help (to) a ajuta
big mare her (pe) ea
bottle sticlă here aici; iată
but dar house casă
by the way că veni vorba, in în
apropo interesting interesant
can a putea, a fi în stare să, Ireland Irlanda
a reuşi să Italian italian/că
cheers! sănătate! Italy Italia
clean curat/ă keep (to) a ţine, a menţine
clear clar/ă let (to) a lăsa, a permite;
come (to) a veni a închiria ceva cuiva
difficult dificil like (to) a plăcea
English englez live (to) a trăi, a locui
family familie living-room sufragerie,
father tată cameră de zi
flat apartament look (to) a privi, a apărea
flatmate coleg de lucky norocos/oasă
apartament magic magic/ă
mask mască right corect, bine, (to be
me mie right: a avea dreptate;
meet (to) a întâlni, chiar aşa, precis
a cunoaşte room cameră
Mexican mexican/câ show (to) a arăta
moment moment sister soră
mother mamă so aşa, deci, aşadar
my al meu/a mea, ai mei/ sorry îmi pare rău, scuze
ale mele start început
name nume study (to) a învăţa, a studia
near vecin that (pi. those) acela/
new nou/ă aceea; aceia/acelea
nice drăguţ/ă, the articol hotărât (-1, -a)
graţios/oasă there acolo, în partea
not nu aceea
now acum, în acest thing lucru
moment this (pi. these) acesta/
of al/a (cuiva) aceasta; aceştia/acestea
of course desigur, fireşte very mult
painter pictor/iţă what ce
parent părinte where unde
part parte who cine
party petrecere wine vin
photo album album wonderful foarte frumos/
fotografic frumoasă; minunat/ă
picture fotografie worry (to) a se îngrijora
pleasure plăcere your al tău/a ta; al vostru/
pretty drăguţ/ă, a voastră
graţios/oasă
put (to) a pune
rain (to) a ploua
really desigur, cu adevărat;
(not really: nu chiar)
B E G I N N E R LE VE L BO O K ONE
Lecţia 2

That's life!
An old flame
Noul episod ne rezervâ surprize: protagonistul se reîntâlneşte
cu o iubită de demult (Sharon), care, printr-o ironie a sorţii,
locuieşte în apartamentul alăturat de cel în care el de-abia
s-a mutat.
In partea de gramatică, continuăm cu studiul verbului
„to be" şi cu anumite forme interogative importante -
„Cum te cheamă/numeşti?", „Câţi ani ai?" - precum şi
cu alte întrebări pentru a cunoaşte datele personale. Apoi
studiem alfabetul subdivizat în grupuri fonetice şi învăţăm
să numărăm până la 100.

What's your last name?


SCENA 1

Jack: Hello... My name's Jack. I'm the new flatmate.


It's nice to meet you.
Peter: Hello Jack! I'm Peter Nash... And Sharon?... Okay,
and this is Sharon.

Sharon: It's a pleasure.


Jack: How are you, Sharon?

Sharon: Fine, thanks.


Anne: Oh, good, you're friends! But so guys... There's work
in the kitchen for everyone...

(Alice şi Peter sunt în sufragerie.)


29
Alice: Please help me.
Peter: Sure.

Alice: Here's the form. I'm not very good with computers.
Peter: Okay, let me see... Yes, it's simple... What is your
last name, Alice?

Alice: My last name is Dubois.


Peter: And where are you from?

Alice: I'm from Australia, but I'm proud to have French


blood!
Peter: Really?

Alice: Yes! My grandmother was from Avignon!


Peter: Fascinating... And how do you spell your last
name?

Alice: D-U-B-O-l-S.
Peter: Dubois, and the name is A-L-l-C-E. Okay, what's
your job?

Alice: W ell... actually... I'm a student, but I consider myself


a painter...
Peter: Yes, I know... And what's your address?

Alice: The same as you! 45 Trinity Lane!


Peter: Right! How old are you?

Alice: I'm 28 years old.


Peter: Are you married?

Alice: Well, I'm on the market... are you interested?...


Peter: You know, Alice, I only love my music...

Alice: And what about Sharon?


B E G I N N E R LEVEL BO O K ONE
So înţelegem
(Soluţii la pag. 91)

Ai citit cu atenţie dialogul acestei prime scene? Ai înţeles tot?


Bine, atunci pune-ţi la încercare capacitatea de înţelegere,
răspunzând la următoarele întrebări:

fi What does Alice ask Peter to help her with?


□ a) To fill in a job application form
□ b) To lay the table
□ c) To send a fax

0 What town does Alice's grandmother come from?


□ a) Avignon
□ b) Toronto
□ c) Bolonia

0 Alice considers herself:


□ a) A writer
□ b) A singer
□ c) A painter

II Alice is single.
□ a) True
□ b) False
Focus
A

întrebări despre date personale


De obicei, când trebuie sâ completăm un formular, aşa cum
i s-a întâmplat bi Alice, ni se cer multe informaţii cu caracter
general. Sunt întrebări ce privesc sfera noastră personală
şi profesională, printre care numele, provenienţa, vârsta,
profesia. Construcţia acestor întrebări e foarte simplă: cea
mai mare parte dintre ele încep cu o particulă interogativă,
aşa cum se arată în schema următoare:

Particulă interogativă + verb „fo b e " + subiect + ?

Să recitim acum principalele întrebări pe care le-am găsit în


această primă scenă.

What is your name? My name is Alice


Cum te cheamă?/
Care e numele tău?
What îs your surname My surname/last name/
/last name/family name? family name is Dubois
Care e numele tău de familie?
How do you spell it? D-U-B-O-l-S
Cum se scrie?
Are you married? No, I'm single
Eşti căsătorită?
What's your address? 45 Trinity Lane, Flat C
Care este adresa ta?/
Unde locuieşti?
What's your ¡ob? I'm a student
Ce lucrezi?/Care e ocupaţia ta?
B E G I N N E R LEVEL B O OK ONE
How old are you? I'm 28 years old
Câţi ani ai?
What's your phone number? It's 0454 786 2097
Care e numărul tău de telefon?
Where are you from? I'm from Sidney
De unde vii?
What's the Postcode? It's EC1 4RN
Care e codul poştal?

Fii atent:
- în engleză există trei modalităţi de exprimare pentru
„numele de familie": „surname", „last name" şi „family
name";
- întrebările care cer drept răspuns un „da" ori un „nu" au
următoarea structură: verb auxiliar (în cazul acesta verbul
„to be") + subiect + un eventual verb sau adjectiv (exemplu:
Are you happy? Eşti fericit?).

33
EN G LIS H T O P A T L E S S O N T W O Exerciţii I

(Soluţii la pag. 91 )

Exersează acum cu aceste întrebări. Poate îţi este de folos să


revezi episodul video pentru a rememora cum se folosesc
diferitele expresii.

EXERCIŢIUL 1

Alege forma corectă în acest exerciţiu cu mai multe variante


de răspuns:

fll How do you spell your ES ... your address?


...? ROSSI □ a) How is
□ a) name □ b) What is
□ b) town □ c) Where is
□ c) surname

£ ! •••? I'm 63. E3 Where are you from?...


□ a) What is your age □ a) 13 Clifton Villas
□ b) How many years □ b) London
□ c) How old are you □ c) English

EXERCIŢIUL 2
Găseşte cuvântul greşit în acest exerciţiu:

B How old is you? H How are you from?


□ a) How □ a) How
□ b) old □ b) are
□ c) is □ c) from

S What is your work? 9 How do you write it?


□ a) What □ a) How
□ b) your □ b) write
34
□ c) work □ c) it
B E G I N N E R LEVEL BO OK ONE
A lot of questions
for a set of Chinese plates!
SCENA 2

Jack: Anne, you are a great cook!


Anne: Thank you, Jack... Big announcement: finally I have
all the points and I can get that marvellous set of Chinese
plates!

Jack: What?
Anne: Yes, with the cookies. Help me to fill in the form,
Jack, please.

Jack: All right. Let me see the questions... What's your


name?
Anne: Are you joking?

Jack: Okay okay, A-N-N-E. And what's your family name?


Anne: My surname?

Jack: Yes.
Anne: Right. Baxter.

Jack: B-A-X-T-E-R. And what's your phone number?


Anne: It's 0454 786 2097.

Jack: 0454 788 2097.


Anne: No, it's 0454 786 2097.

Jack: Right.
Anne: You have to remember, this is your telephone
number too!

Jack: You're right... Are you married?


35
Anne: No, I'm single.

Jack: A pretty girl like you is still single???


Anne: Stop it Jack, please! Yes, for the moment I'm
single.

Jack: ... Next question, please. Where are you from?


Anne: There are a lot of questions!

Jack: It s for your Chinese plates!


Anne: Okay, for the last time! I'm from England... from
Oxford.

Jack: A-X-F-O-R-D.
Anne: No! O-X-F-O-R-D.

Jack: Just joking.


Anne: It's okay. What's next?

Jack: Just two more questions... The address is


Anne: 45 Trinity Lane, Flat C.

Jack: What's the Postcode?


Anne: EC1 4RN.

Jack: EC1 4RN... and what's your job?


Anne. I m an employee in a publishing company.

Jack: Oh, you are just the right person for me... I have
a great love story to write...!
B E G I N N E R LEVEL B O O K ONE
Să înţelegem
(Soluţii la pag. 91)

Verifică dacă ai înţeles scena, răspunzând la următoarele


întrebări:

B l Jack's telephone number is the same as Anne's.


□ True
□ False

0 What country does Anne come from?


□ a) Australia
□ b) America
□ c) England

B What is Anne's job?


□ a) Employee in a publishing company
□ b) Painter
□ c) Teacher

fH What sort of novel would Jack like to write?


□ a) A thriller
□ b) A great love story
□ c) An adventure story
Focus

Alfabet şi numere

L I T E R E Şl S U N E T E

Alfabetul englez se compune din 26 de litere a căror


pronunţie e mult diferită de cea a alfabetului românesc Ba
mai mult, m limba engleză modalitatea de a scrie un cuvânt
rareori coincide cu modul în care acesta se pronunţă. De
aceea, singurul sistem de a te familiariza cu alfabetul este
a-l repeta de mai multe ori până îl înveţi pe de rost.

A /ei/ N /en/
B /bi:/ O /ou/
C /si:/ P /pi:/
D /di:/ Q /kju:/
E r :/ R /a :[r]/
F /ef/ S /es/
G /dji:/ T /ti:/
H / eit// U /¡u:/
1 /ai/ V /vi:/
J /¡ei/ W /'dA blju:/
K /kei/ X /eks/
L /el/ ^ Y /wai/
r—-- -—■—■
—-—■
—-————____
1M /em/ Z /ze d /- / z i: (SUA)/
B E G I N N E R LEVEL B O OK ONE
PRONUNŢIA

Din punct de vedere fonetic, alfabetul englez poate fi


împărţit în mai multe grupuri.
Primul grup se pronunţă cu sunetul /ei/. De exemplu,
A H J K, ce conţin toate acest sunet.
Al doilea grup e format din litere a căror pronunţie se
termină cu sunetul /i/ lung, notat/i:/, ca în cazul literelor B
C D E G P T şi V.
Pronunţarea celui de al treilea grup începe cu sunetul /e/,
notat /eh/.
De exemplu: F L M N S X şi Z.
Al patrulea grup se pronunţă /ai/: I şi Y.
Iar grupul următor are ca sunet /ou/: O.
Urmează grupul caracterizat de sunetul /u/ lung, notat /u:/.
De exemplu: Q U W.
Ultimul grup este cel a cărui pronunţie începe cu /a/, cazul
literei R.

/ei/ AH J K
/i:/ BCDEGPTV
/eh/ F LM N S X Z
/ai/ 1Y
/ou/ O
/u:/ * Q UW
/a/ R

39
N U M E R E L E D E L A O L A 10

începem acum să învăţăm numerele. Să le vedem pe


primele zece. Acestea sunt cele pe care le folosim pentru
numerele de telefon.

0 - zero/o
1 - one
2 - two
3 - three
4 - four
5 - five
6 - six
7 - seven
8 - eight
9 - nine
10 - ten

Fii atent: în engleză, „0" se poate spune în două feluri. în


America se pronunţă „zero", în timp ce în Marea Britanie se
citeşte „o" (/ou/).
B E G I N N E R LEVEL B O O K O NE
Continuăm să numărăm. Dacă te vei uita în schemă, vei
observa că, exceptând e/even (11) şi twelve (12), toate
celelalte numere până la 19 se încheie cu „teen". Dacă eşti
un ,,teenager"(ado/escenî), vârsta ta este între treisprezece
şi nouăsprezece ani. Aminteşte-ţi să pui accentul pe „teen",
deci pronunţă thirtEEn, nu thlrteen.

DE LA 1 1 LA 1 9

11 eleven
12 twelve
13 thirteen
14 fourteen
15 - fifteen ^ TEENAGER
16 sixteen
17 seventeen
18 eighteen
19 - nineteen

41
Să continuăm. După cum vezi în schemă, numerele de la
20 la 90 se formează, pentru zeci, adăugând desinenţa
,,-ty". De la 21 la 99, numerele se scriu cu cratimă între
zeci şi unitate. De exemplu, optzeci şi opt se scrie eighty-
eight. Numărul 100 se pronunţă one hundred şi nu necesită
cratimă.

DE LA 20 LA 1 00

20 twenty
21 * 29 - twenty-one
twenty-two ... etc.
30 thirty
40 forty
50 fifty
60 sixty
70 seventy
80 eighty
90 ninety
100 one hundred

Fii atent: pronunţia numerelor e foarte importantă, pentru


că unele dintre ele se confundă cu uşurinţă. De exemplu
13 şi 30 (thirteen şi thirty), 14 şi 40 (fourteen şi fourty), 15
şi 50 (fifteen şi fifty) şi aşa mai departe. Zecile se pronunţă
de fapt cu accentul pe prima vocală: thirty, fOrty, fifty.
Exerciţii
(Soluţii la pag. 91)

Să facem câteva exerciţii cu numerele şi să recapitulăm şi


alfabetul. Ca să îţi îmbunătăţeşti pronunţia, te sfătuim să
priveşti încă o dată cu atenţie episodul video pe DVD.

EXERCIŢIUL 3
Alege cuvântul corect în acest exerciţiu cu mai multe variante
de răspuns:

3 fifteen + twelve - three = 0 ninety-three - twelve =


□ a) twenty-five □ a) one hundred and five
□ b) thirty-four □ b) eighty-one
□ c) twenty-four □ c) eighteen

0 F— NSXZ - Care sunt f | AH-----Care sunt celelalte


celelalte două litere ce două litere ce conţin sunetul
conţin sunetul „e"? „ei"?
□ a) HP □ a) JK
□ b) LM □ b) QV
□ c) IJ □ c) MZ

EXERCIŢIUL 4
Arată dacă propoziţiile sunt corecte (right) sau greşite
(wrong) şi rescrie-le corect când e necesar.

R W
H fourty-three □ □
S twenty-eihgt □ □

0 eightteen □ □

¡H forty-nine □ □
Vocabular
a lot of o grămadă de, guy băiat
mult/multă/mulţi/multe have (to) a avea
about cam, circa, how cum
aproximativ interested (to be) interesat
actually în realitate, job serviciu, muncă
ca să spunem adevărul ¡oke (to) a glumi
address adresă ¡ust doar, numai; abia,
announcement anunţ cu greu; îndată; imediat;
application form formular exact, precis
de cerere de lucru kitchen bucătărie
as ca know (to) a şti; a cunoaşte
blood sânge last ultim/ă, trecut/ă
Chinese chinezesc laugh (to) a râde
consider (to) a considera like ca; asemănător,
cook bucătar/bucătăreasă analog
cookie prăjiturică love story poveste
employee funcţionar/ă de dragoste
England Anglia market piaţă
everyone toţi, fiecare married (to be) a fi
fascinating fascinant căsătorit/ă
fill in a umple, a completa marvellous magnific/ă,
finally în sfârşit, în cele din minunat/ă
urmă, la final meeting întâlnire
fine bine more mult, mai mult, un
first primul/prima număr mai mare (adj. şi
for pentru pron.); încă, oricât (adv.)
French franţuzesc music muzică
get (to) (v. tr.) a obţine; myself eu însumi/însămi
a lua; a primi; a conduce; next următor/oare
a crea; (v. intr.) (temporal); învecinat
a deveni; a ajunge number număr
girl fată old bătrân/ă, antic/ă
grandmother bunică on pe
B E G I N N E R LEVEL
only singur/ă; doar (adv.) too şi, încă; prea mult
person persoanâ well bine
phone number număr with cu, împreună cu
de telefon work serviciu, lucru
plate farfurie write (to) a scrie
please vă rog year an
point punct
postcode cod poştal
proud orgolios/oasă,
mândru/ă
publishing company
editură
question întrebare
remember (to) a aminti
same acelaşi/aceeaşi;
aceiaşi/aceleaşi; la fel,
idem
see (to) a vedea, a se uita,
a privi
simple simplu/ă
spell (to) a pronunţa sau
a scrie literă de literă
still iar, încă (în propoziţii
afirmative)
stop (to) stop, a se opri
student student/ă
sure sigur/ă
surname nume de familie
telephone number număr
de telefon
thanks, thank you
mulţumesc
time dată; oră; timp
45
Lectio 3

That's life!
Hurry up!
Un episod de viaţă în comun în apartamentul protagoniştilor
din „That's life!": începutul zilei între mic dejun şi primele
replici încă somnoroase.
La partea de gramatică vedem cum se formulează în
engleză principalele întrebări şi care pronume şi adverbe
interogative trebuie folosite. Studiem prepoziţiile de
loc. învăţăm să citim ora, să întrebăm cât e ceasul şi să
răspundem.

Too much stress in the morning!


SCENA 1

Anne: Good morning, Alice. How are you?


Alice: Hi, Anne. Good morning... I'm fine, and you?

Anne: Fine, thanks. Excuse me, where's my watch?


Alice: I don't know, isn't it under the magazines?

Anne: No, it isn't.


Alice: Are you sure?

Anne: Yes, I'm sure! It's not under the magazines... and...
and I'm late! I've an appointment at eight o'clock!
Alice: Maybe it's here on the table... Hmmm, no, the watch
isn't here. Behind the apples, next to the pasta?

Anne: Ah, there it is! Thanks, Alice.


Alice: You're welcome, Anne. Bye!
Jack: Oh no, it s late. Alice, what time is it?
Alice: Just a moment... It,s half past seven.

Jack: Half past seven? My train is at eight o'clock!


Alice: Hurry up, Jack! You're late!

Jack: Okay, okay... Where are my keys?


Alice: They're here, on the table.

Jack: Thanks, Alice. Now, another problem: where's my


sweater?
Alice: Maybe it's on the chair!?

Jack: No, it isn't. Where is it?


Alice: Calm down, Jack... you're wearing it!

Jack. Oh! Thanks, Alice, you're a life-saver!


Alice. Hurry up, go, go, go! Ah... Too much stress... I must
go back to bed again.
B E G I N N E R LE VE L B O O K ONE
Să înţelegem
(Soluţii la pag. 92)

Verifică-ţi capacitatea de înţelegere răspunzând la


următoarele întrebări:

Q What can't Anne find?


□ a) Her keys
□ b) Her mobile phone
□ c) Her watch

H What does Jack have to do at 8 o'clock?


□ a) Catch the train
□ b) Meet some clients
□ c) Go to the doctor's

H Jack's keys are under some newspapers.


□ True
□ False

E3 Where is Jack's sweater?


□ a) On the chair
□ b) He's wearing it
□ c) On the floor

49
Focus

Particulele interogative
şi prepoziţiile de loc

„WH-QUESTIONS"

După cum am văzut anterior, marea majoritate a întrebărilor


încep in limba engleză cu o particulă interogativă: acest
cuvânt poate fi un pronume cum ar fi „what" (ce, care)
»who (ane), „which" (care, pentru neanimate), sau un
odverb cum ar fi „where" (unde), „when" (când), „why" (de
ce), „how (cum). întrebările formulate de aceste particule
in erogative se numesc în limba engleză „wh-questions".
Acum sa le analizăm pe rând:

Where (unde) este particula pe care o folosim ca să punem


o întrebare despre un loc.
What (ce, ce lucru/care) pentru a întreba despre lucruri.
Who (cine) pentru a ne informa despre persoane.
When (când) ca să întrebăm despre o dată sau despre
o perioadă de timp.
Why (de ce) ca să cerem motivaţia unei acţiuni.
What time (/a ce orâ/ce oră) ca să aflăm momentul exact
al unei acţiuni.

How (cum) pentru a primi informaţii despre o stare sau


despre un fapt.

Which (care) pentru a cere informaţii specifice despre


B E G I N N E R LEVEL B O OK ONE
Construcţia „wh-questions" e foarte simplă, după cum arată
schema următoare:

Particulă in te ro g a tiv ă + ve rb „ta b e " + subiect +


determinări ulterioare + ?

Who am 1? Cine sunt?


Who are you? Cine eşti?
Where is he? Unde este el?
Why is she there? De ce e ea acolo?
How is she? Ce face ea?
What time is it? Cât e ceasul?
What are we doing? Ce facem?
When are you arriving? Când sosiţi?
Which of these your children? Care dintre aceştia
are sunt copiii voştri?

Fii atent: în propoziţiile interogative, „care" se traduce „what"


dacă alegerea e generală, şi „which" dacă e limitată.

Să recitim acum câteva dintre întrebările formulate


de protagoniştii povestirii noastre în prima scenă
a episodului:

Where's my watch? Unde mi-e ceasul?


Where are my keys? Unde-mi sunt cheile?
Where's my sweater? Unde este puloverul meu?
W hat tim e is it? Cât e ceasul?
How are you? Ce faci?
51
P R E P O Z I Ţ I I L E DE L O C

Prepoziţiile sunt acele părţi din propoziţie care leagă între


ele cuvinte sau grupuri de cuvinte. Prepoziţiile de loc exprimă
conceptul de spaţiu şi de mişcare.

Behind (în spate, după) se foloseşte şi în sens figurativ.


Between (între, dintre) indică poziţia dintre două persoane
sau lucruri.

In (la, în, înăuntru) se foloseşte pentru a indica un spaţiu


circumscris, interiorul unui loc sau pentru oraşe.
In front of (în faţa cuiva/ceva, dinainte).
Near (lângă, aproape de) indică apropierea generică.
Next îo (lângă, alături de) exprimă vecinătatea.
On (sus, deasupra) exprimă contactul.
Out of (în afara, afară din).
Over (deasupra, dincolo, de partea cealaltă) exprimă
hpsa oricărui contact sau, din contră, un contact total,
încât acoperă în totalitate obiectul de dedesubt. Exemplu-
She spreads the cloth over the table (pune faţa de masă
deasupra mesei).

Through (prin) indică trecerea printr-un loc, străbaterea


lui.

Under (sub, dedesubt) se foloseşte şi la figurat.

F ii atent: „over" se foloseşte adesea însoţit de adverbul


„there , cu semnificaţia acolo sus, acolo jos.
B E G I N N E R LEVEL B O O K ONE
Să vedem cum se folosesc prepoziţiile în construcţia
propoziţiei:

Behind
The ball is behind the box.
Mingea e în spatele cutiei.

Between
The ball is between two boxes.
Mingea e între două cutii.

In
The ball is in the box.
Mingea e în cutie.

In front of
The ball is in front of the box.
Mingea e în faţa cutiei.

Near
The ball is near the box.
Mingea e aproape de cutie.

Next to
The ball is next to the box.
Mingea e lângă cutie.

On
The ball is on the box.
Mingea e pe cutie.

53
EN GLISH TODAY L E S S O N T H R E E Out of
The ball comes out of the box.
Mingea iese afară din cutie.

Over
There is a ball over the box.
Deasupra cutiei e o minge.

Through
The arrow goes through the
box.
Sageata trece prin cutie.

Under
The ball is under the box.
Mingea e sub cutie.

Fii atent:
- în engleză nu există prepoziţii articulate fiindcă nu se pot
cumula prepoziţie şi articol, ca în română;
- prepoziţia „on" se foloseşte şi cu mijloacele de comunicare,
cum ar fi TV, radio şi telefon (exemple: My mother is on the
phone Mama mea e la telefon; What's on TV tonight?
Ce-i astă-seară la televizor?).

54
Exerciţii
(Soluţii la pag. 92)

Acum fă exerciţii cu prepoziţiile, ca să înveţi să le foloseşti


corect.

EXERCIŢIUL 1
Pune prepoziţia corectă.

.a The President i s ...................................the television.

g G o ..........................................the kitchen to get to the office.

I ! The sofa i s ................................................................. to the table.

S In the photo she i s ...................her mother and her sister.


Her mother is on the left and her sister on the right.

EXERCIŢIUL 2
Pune particula interogativă corectă în acest exerciţiu cu mai
multe variante de răspuns.

f§ »••■is John arriving ¡¡J „...time is John arriving?"


in London?" "This evening" □ a) When
□ a) Why □ b) How
□ b) When □ c) What
□ c) Who

0 "...is he travelling?" 0 „...is meeting him?"


„By train" □ a) Who
□ a) Why □ b) What
□ b) When □ c) Where
□ c) How
What time is it?
SCENA 2

Jack: Okay, okay girls: what time is the dinner tonight at


the restaurant?
Anne: Uh... It's at half past eight.

Alice: Are you sure? I think it's at half past nine.


Jack: Okay, guys... when is it?

Anne: I'm certain it's at eight thirty.


Alice: Sorry, it's at nine thirty.

Jack: Okay, okay, it's tonight, right?


Anne: Yes, it's tonight. But... what time is it, by the way?

Jack: There's a clock over there. It's a quarter to seven.


Anne: So, if it's after six, Sharon's at home.

Alice: Ah, no... she isn't. She's at work.


Anne: No, usually she comes back home after six...

Anne: Hi Sharon, good evening—


Sharon: Hi guys!

Alice: Sharon, please help us: what time is the dinner


tonight?
Sharon: It's quite late; it's at half past ten.

Alice and Anne: See Jack, half past ten!


Jack: Okay, you're right. I'm wrong. Women...
B E G I N N E R LEVEL B O O K ONE
Sä înţeiegem
(Soluţii la pag. 92)

Verifică dacă ai înţeles scena, răspunzând la următoarele


întrebări:

S What are the friends E3 What time is the


going to do this evening? dinner according to Anne?
□ a) Go to the cinema □ a) At 8.30 p.m.
□ b) Go to the restaurant □ b) At 9.30 p.m.
□ c) Go to a party □ c) At 10.30 p.m.

11 When does Sharon 23 Sharon thinks that


usually return home? the dinner is late.
□ a) After 4 p.m. □ True
□ b) After 5 p.m. □ False
□ c) After 6 p.m.

Focus
Ceasul

ORELE

Pentru a întreba ora exactă se folosesc următoarele expresii:


„What time is it" sau „What's the time?". Ora exactă se
indică mereu cu pronumele „it" şi verbul la singular, urmate
de numeralul cardinal şi de expresia „o'clock".

What time is it?


Question:
What's the time?

Answer: It's five o'clock


57
F R A C Ţ I U N I DE O R Ă

Pentru a exprima fracţiunile de după ora exactă se pune


mai întâi fracţiunea, urmată de „past" şi apoi ora. Aceeaşi
construcţie se foloseşte pentru fracţiunile anterioare orei,
numai că în locul lui „past" se foloseşte prepoziţia „to".
Să vedem acum exemple în schema ce urmează:

W H A T T I ME IS I T?

Ora + minute Ora + 15 minute


It's five It's quarter
past four past two

Ora + 30 de
O ra - 15 minute
minute
It's a quarter
It's half
to eight
past three

ORAR DIGITAL

In limba vorbită, e foarte răspândită citirea orelor ca în


română, fără a se pronunţa însă conjuncţia „şi". Orarul
digital se utilizează şi pentru cursele de tren şi de avion. în
cazul acesta, orele se scriu cu numere, punându-se un punct
între oră şi fracţiuni (exemplu: The train leaves at 9.15 ■+
Trenul pleacă la 9.15).
B E G I N N E R LE VE L B O O K ONE
ORE + MINUTE

It's 9.15 ^ nine fifteen


It's 10.30 ^ ten thirty
It's 8.45 ^ eight forty-five

O R E A N T E M E R I D I A N E Şl O R E P O S T M E Rl DI A N E

în ţările de limbă engleză se foloseşte notaţia orară de


douăsprezece ore. Pentru a face diferenţa între orele
antemeridiane de cele postmeridiene, serale şi de noapte,
se spune „in the morning" (dimin&afa), „in the afternoon"
(după-amiaza), „in the evening" (seara) şi „at night"
(noaptea). Pentru forma prescurtată, folosită mai ales în
limba scrisă, folosim expresiile „a.m ." pentru a indica orele
de dinainte de prânz şi „p.m ." pentru cele de după-amiază,
serale şi nocturne (până la miezul nopţii), după cu arată
schema următoare.

It's 10.00 (a.m.) It's 3.40 (p.m.)


in the morning in the afternoon
E 10.00... £ 15.40...
It's 7.00 (p.m.) It's 11.15 (p.m.)
in the evening at night
E 19.00... E 23.15...

59
Exerciţii î

(Soluţii la pag. 92)

Acum să facem un pic de exerciţiu, citind şi scriind orele în


limba engleză.

EXERCIŢIUL 3
Pune cuvântul corect.

SI Excuse m e ,............. time is it?

H .............................................a quarter to nine in the morning.

H It's 8.30. It's ................................................................past eight.

® lf's 10-45. It's ...............................................................to eleven.

EXERCIŢIUL 4

Tradu în engleză, scriind orele în litere.

Bl Este 8 .4 0 ........................................................

B Este 15.00......................................................

H Este 1 1 .0 5 ..........................

B Scuzaţi-mă. Cât e ceasul?


Vocabular
again încă, iar table masă
another altul, alta think (to) a gândi
appointment întâlnire tonight astă-seară
back din nou, înapoi (adv.); train tren
parte posterioară (subst.) us (pe) noi; nouă
bed pat usually de obicei, în mod
behind în spate obişnuit
bye pa, la revedere watch ceas
calm down (to) a (se) w ear (to) a îmbrăca, a fi
linişti, a (se) calma îmbrăcat cu
certain cert/ă, sigur/â welcome bine ai venit
chair scaun woman (pi. women)
clock ceas, orologiu femeie
dinner cină wrong eronat (to be
excuse (to) a scuza, a ierta wrong: a greşi)
go (to) a merge
his al său/ a sa; al lui/a ei
home casă
hurry up (to) a se grăbi
if dacă
key cheie
late târziu, în întârziere
life-saver salvator de
persoane (şi în sens figurat)
magazine revistă
maybe poate
must a trebui, a fi necesar
problem problemă
quite mai curând, destul;
chiar aşa, pe de-a-ntregul;
exact, precis
restaurant restaurant
sweater pulover
B E G I N N E R LEVEL B O O K ONE
Programe de televiziune

Let's start:
Welcome to the team
Bine ai venit în primul program de televiziune!
Prezentatorii Eric şi Lucy îi întâlnesc pe experţii în
cinematografie, muzică, sport, călătorii şi meteo, precum şi
pe cei doi comentatori cu care vor modera multe dezbateri
despre diferite subiecte.

Eric: Good evening everyone. Welcome to ourTV programmes.


I'm Eric Brown
Lucy: And I'm Lucy Ross.

Eric: Well, Lucy and I are the presenters of all the


programmes! Are you nervous, Lucy?
Lucy: Yes, I am! This is my first time on TV!

Eric: Come on, come on! You're a very good presenter!


Well, let's meet our experts now. (adresându-se expertului
în cinematografie) What's your name?
Sanjeev: Sanjeev Gupta.

Lucy: Hello Sanjeev! Where are you from?


Sanjeev: I'm from New Dehli.

Eric: So you're Indian! India's a fascinating country! And


what are your interests?
Sanjeev: I like the cinema! Everything to do with the cinema!
I watch lots of films!

63
Lucy: Interesting. Sanjeev's our cinema expert. And you?
What's your name? (adresandu-se expertei in calatorii).
Christine: Hello, I'm Christine Oteng. I'm from Ghana,
in Africa but now I live in London. I like London. I love
travelling... I adore travelling around the world. In fact, I'm
the travel expert.

John: Are you really from G hana?... Ghana's the number


one football team in Africa! People call the football team
„the Brazil of Africa".

Eric: Well, you... you must be John Forbes, our sports'


expert. Am I right?

John: Right, Eric! I love sports, especially rugby and


football.
Lucy: How old are you, John? 1

John: I'm 45 and I'm from Leeds.


Eric: So you're English. Interesting. And what about you?
(adresandu-se expertului in muzica)

Tony: Hello, my name's Anthony Moore, but my friends


call me Tony. I m from Brighton... but my parents aren't
English.
Lucy: Really? Where are your parents from?

Tony: My mother's from Spain and my father's from


America.
Eric: An international family!... And what are your interests
Tony?

Tony: I love music. Pop, rock, jazz... everything!


Lucy: Good! A real music expert! Just right for our music
programme.
B E G I N N E R LEVEL BOOK ONE
Eric: And this charming lady? What's your name?
(adresandu-se expertei in mefeo)
Susan: Hi Eric... and thanks for the compliment! I'm
Susan Ferley and I'm English and... like all English people
I'm interested in the weather! I love talking about the
weather...

Lucy: Very good! Because there's a programme about the


weather and Susan's our expert.
Eric: Well, now let's meet Marie Cornwell and Tom Bradfield.
They're the commentators for our „Let's talk" discussions.
Hello Marie, hello Tom. How are you?

Marie: Fine, thanks.


Tom: Very well, thank you.

Lucy: And where are you from, Marie?


Marie: I'm from Manchester. The home of Manchester
United. I love football.

Lucy: And what do you do there?


Marie: I'm a journalist.

Eric: I see! And you Tom?


Tom: I'm a journalist too.

Eric: Very good! Two journalists! We'll discuss lots of things


with them ... lots of different things!
Lucy: Well, that's our team of experts. We're lucky, Eric,
they're all very interesting people!

Eric: That's right! They.... we're a great team!


Lucy: Yes, we are! Ok, goodbye for now! See you soon on
our TV programmes.

65
Sâ înţelegem
(Soluţii la pag. 93)

Verificâ-ţi capacitatea de înţelegere, răspunzând


la următoarele întrebări:

H Where is Sanjeev Gupta H Christine is African.


from? □ True
□ a) Bombay □ False
□ b) New Dehli
□ c) Ghana

■ Christine is not interested 1 John Forbes is the ..


in travelling. □ a) music expert
□ True □ b) sports expert
□ False □ c) weather expert

U How old is John Forbes? ■ Tony's mother is ...


□ a) 20 □ a) American
□ b) 30 □ b) Canadian
□ c) 45 □ c) Spanish

B Susan Ferley is from ■ Tom is ...


England. □ a) a teacher
□ True □ b) a journalist
□ False □ c) a musician
Focus
Prima întâlnire
Când vei întâlni pentru prima oară pe cineva, îţi va fi
util să cunoşti câteva propoziţii simple, bune să începi o
conversaţie, lată câteva exemple:

What's your name? Cum te cheamă/Cum te


numeşti?
Mă cheamă/Mă numesc/
Numele meu este...
Where are you from? De unde eşti?
I'm from ... Sunt din...
How old are you? Câţi ani ai?
I'm ... or I'm ... years old. Am ... ani.
What do you do/What's Ce faci/ Care-i meseria ta?
your job?
I'm a ... Sunt...

Fii atent: se foloseşte articolul nehotărât „a" înaintea


numelor de profesii (exemple: I'm a teacher + Sunt
profesor; She's a journalist ^ Ea e ziaristă).

Sa vedem alte exemple:

What are your interests? Ce pasiuni ai?


I like music. Imi place muzica.
I love sports. Iubesc sporturile.
I adore travelling. Ador să călătoresc.
I'm interested in politics. Mă interesează politica.

Fii atent: când verbele „like, Iove, adore" sunt urmate de un


alt verb, se foloseşte forma verbală la gerunziu (verb + -ing).
Să vedem următoarea schemă:

like/love/adore + (verb + ing)

Câteva exemple:

I like dancing Imi place să dansez


I love listening to music Iubesc să ascult muzică
I adore singing Ador să cânt

Exerciţii f

(Soluţii la pag. 93)

EXERCIŢIUL 1

Alege forma corectă în acest exerciţiu.

B What ... your name? I Where ... you from?


□ a) is □ a) is
□ b) are □ b) are

I How old ... you? ■ Are you ... ?


□ a) is □ a) student
□ b) are □ b) a student

1ft I'm ... ■ She's ...


□ a) Spain □ a) England
□ b) Spanish □ b) English

H We're from ...


□ a) Italy
□ b) Italian
"¡nema:
George Clooney
Prezentatoarea Lucy îl întâlneşte pe expertul în cinematografie
Sanjeev Gupta, ca să vorbească despre un star de la Hollywood:
George Clooney.

Lucy: Good morning, good morning from Lucy and welcome


to „Talk Cinema", the programme about the cinema. Here
in the studio is Sanjeev Gupta, our cinema expert... Hello,
Sanjeev, how are you?
Sanjeev: I'm fine, thanks... and good morning to all our
viewers.

Lucy: Ok Sanjeev, what are you talking about today?


Sanjeev: W ell... about a great Hollywood star... George
Clooney.

Lucy: O h, George Clooney?


Sanjeev: Yes, George Clooney. Are you a fan, Lucy?

Lucy: Yes, of course la m .


Sanjeev: Well, George Clooney is very good-looking. He has
many fans, many young women are his fans... like you Lucy.

Lucy: Yes, yes, I'm a George Clooney fan. He's very


handsome... Well Sanjeev, where is George Clooney from?
Sanjeev: He's from Kentucky in the USA.

Lucy: And how old is he?


ENGL I SH T O D AY T V P R O G R A M M E S : C I N E M A
Sanjeev: He's 45.
Lucy: Is he only an actor?
Sanjeev: No, he's an actor, a film director and a
screenwriter.

Lucy: An actor, a film director and a screenwriter,


very interesting man...
Sanjeev: Yes, he is. And he's very rich too...

Lucy: Is he?
Sanjeev: Yes, he is. He has two villas on Lake Como in Italy
and a small house in Lima in Peru...

Lucy: What are his interests?


Sanjeev: His main interest is politics. He's a democrat with
liberal ideas.

Lucy: Like me! And his hobbies?


Sanjeev: His hobbies are basketball and motorbikes.

Lucy: Really? He's a very interesting man... Now, another


question.
Sanjeev: Yes?

Lucy: Is he married?
Sanjeev: No, he isn't, he's divorced.

Lucy: So, he isn't married... he's single... and he's rich...


Sanjeev: Yes, and remember, he's an actor, a film director
and a screenwriter... that's George Clooney... a great
Hollywood star...

Lucy: Well, thank you Sanjeev.


Sanjeev: You're welcome!... And goodbye to everyone.

Lucy: And goodbye from me, Lucy Ross.


B E G I N N E R LEVEL BO O K ONE
Sâ înţelegem
(Soluţii la pag. 93)

Verifică-ţi capacitatea de înţelegere, răspunzând


la următoarele întrebări:

11 Is George Clooney a film director?


□ a) Yes, he is
□ b) No, he isn't

11 Is George Clooney from Peru?


□ a) Yes, he is
□ b) No, he isn't

H What are George Clooney's hobbies?


□ a) baseball
□ b) basketball and motorbikes
□ c) football

US Is George Clooney married?


□ a) Yes, he is
□ b) No, he isn't

0 Is Lucy a George Clooney fan?


□ a) Yes, she is
□ b) No, she isn't

71
ENGL I SH T O D AY T V P R O G R A M M E S : C I N E M A Focus

Mergem la cinematograf
în engleza americană se foloseşte termenul „ijiovies"
pentru a denumi filmele în general. Un „movie" e un film,
dar „the movies" semnifică cinematograful, înţeles ca loc;
„let's go to the movies" (Să mergem la cinematograf!)
e o invitaţie la cinematograf,
a movie = un film
the movies = cinematograful

Când vorbim despre cinema, termenul „star" se referă la un


actor celebru care interpretează în filme roluri principale.

„Star" este şi verb şi înseamnă „a juca un rol într-un


film" (exemplu: George Clooney stars in many films
George Clooney joacă în multe filme).

Să vedem câteva exemple:

An actor is a man who plays Un actor e un bărbat care


roles in films, joacă un rol într-un film, cum
like George Clooney ar fi George Clooney
An actress is a woman who O actriţă e o femeie care
plays roles in films, joacă un rol într-un film,
like Julia Roberts cum ar fi Julia Roberts
A film director is the person Un regizor e o persoană
who directs a film care face regia unui film
A screenwriter is the person Un scenarist e o persoană
who writes a film care scrie scenariul unui
film
B E G I N N E R LE VE L BO O K ONE
Fii atent: în englezâ, spre deosebire de română, se foloseşte
mereu articolul „a" sau „an" înaintea numelor de profesii.

Să vedem câteva exemple:

He's a film director El e (un) regizor


She's an actress Ea e (o) actriţă
I'm a doctor Eu sunt (un) doctor
You're a teacher Tu eşti (un) profesor

73
Exerciţii
(Soluţii la pag. 93)

EXERCIŢIUL 2

Alege cuvântul corect în acest exerciţiu.

Q Brad Pitt is ... E3 Meryl Streep is ...


□ a) an actor □ a) an actor
□ b) an actress □ b) an actress

IS A film director ... B A screenwriter ...


□ a) writes films □ a) writes films
□ b) directs films □ b) directs films

B A „star" is ... B a „movie" is ...


□ a) an American cinema □ a) an actor
□ b) a famous actor □ b) a film
□ c) a film □ c) a cinema

H ... you a Julia Roberts ES George Clooney ...


fan? English.
□ a) Are □ a) isn't
□ b) Is □ b) aren't

5 Where ... he from? m . . . a Tom Cruise fan.


□ a) are □ a) I'm not
□ b) is □ b) I amn't
B E G I N N E R LEVEL BO O K ONE
Traducerea episoadelor
Lectio 1

Tânărul american
Mâ bucur sâ te cunosc!
SCENA 1

Anne mătură aşteptându-l pe Jack, noul coleg de apartament,


care a răspuns la anunful ei pentru închirierea unei camere.
Jack sună la uşă, iar Anne se duce să deschidă.

Jack: Bună. Eu sunt Jack.


Anne: Bună. Eu sunt Anne. încântată.

Jack: îmi pare bine. Deci, asta e casa... chiar e frumoasă!


Anne: O , da, este frum oasă... d ar... dar e foarte greu să
menţii curăţenia...

Jack: lartă-mă... n-am început bine...


Anne: Nu-i nimic...

Jack: Accentul tău e foarte clar... de unde eşti?


Anne: Sunt din Oxford.

Jack: Ah! Oxford! Sută la sută englezoaică!


Anne: D a ... iar tu eşti american, nu-i aşa?

75
Jack: Da, dar familia mea este din Italia, din Bologna.
Anne: Oh! Italia e minunatâ! Sora mea e în Italia chiar
acum ...

Jack: Unde?
Anne: E la Roma, studiazâ pictorii italieni. E cu adevărat
fericită: italienii sunt atât de prietenoşi. O h ... Ea e Alice...

Alice: Salut...
Anne: Şi ea face parte din „familie".

Jack: Oh, îmi pare bine de cunoştinţă, Alice!


Alice: Aşadar, el e Jack, noul coleg de apartament.

Anne: Da, şi e din...


Alice: Mă bucur să te cunosc, Ja ck... eu sunt din Sydney,
din Australia, şi tu... eşti... un Capricorn!

Jack: Da! Incredibil! Sunt din America. Sunt din New York!
Alice: O h, Marele Măr!

Jack: D a ... o k ...ăă ă ... pot să-mi las lucrurile în dormitor?


Alice: Lasă-mă să te ajut! H ei... ce drăguţă e!

Jack: Mă bucur că-ţi place. E o pălărie mexicană. îţi vine


foarte bine!
Alice: Şi asta ce e?

Jack: E o mască africană.


Alice: E magică?

Jack: Desigur! Da' ia uite aici... o sticlă de vin italienesc,


îţi place vinul?
De unde vii?
SCENA 2

Anne, Alice şi Jack ciocnesc un pahar de vin, aşezaţi pe


canapea.

Alice, Anne şi Jack: Sănătate!


Alice: O h ... vinul acesta este foarte bun!

Anne: O h ... Da, chiar e bun! Apropo, eşti chiar norocos.


Uite, acum plouă.
Jack: Da, sunt norocos.

Anne: Ah, acela e albumul meu cu fotografii. Aici am


fotografii cu toţi prietenii mei.
Jack: O , interesant! Arată-mi-le!

Anne: Deci, ea e Mary. E din Irlanda. Mama şi tatăl ei sunt


greci.
Jack: Părinţii ei sunt din Grecia?

Anne: Da, sunt greci. Sunt din Atena.


Jack: Oh, şi ea cine e?

Anne: E Alice!
Jack: Nu, nu e Alice...

Alice: Ba da, este! După o petrecere... o petrecere de


Halloween...
Jack: E haioasă. Şi... o h... ei cine sunt?

Anne: Ei sunt Sharon şi Peter, locuiesc în apartamentul


de alături. Sunt prieteni buni.
Jack: Ea e foarte drăguţă...
ENGL I S H T O D AY T R A D U C E R E A E P I S O A D E L O R
Lecţia 2

That's life!
O iubire veche
Care e numele tâu de familie?
SCENA 1

Jack: Salut... mă numesc Jack. Sunt noul coleg de


apartament. Imi pare bine de cunoştinţă.
Peter: Salut, Jack! Eu sunt Peter N ash... ş i... Sharon?...
O k, iar ea e Sharon.

Sharon: încântată.
Jack: Ce faci, Sharon?

Sharon: Bine, mulţumesc.


Anne: Ah, bine, v-aţi împrietenit! Dar, băieţi... în bucătărie
e destulă treabă pentru toată lumea...

(Alice şi Peter sunt în camera de zi.)

Alice: Ajută-mă, te rog.


Peter: Sigur.

Alice: Uite formularul. Nu mă prea pricep la calculatoare.


Peter: Bine, să văd ... Da, e uşor... Care e numele tău de
familie, Alice?

Alice: Numele meu de familie e Dubois.


Peter: Şi de unde eşti?

78
B E G I N N E R LE VE L BO O K ONE
Alice: Sunt din Australia, însă sunt mândră că am sânge
francez!
Peter: Chiar?

Alice: Da! Bunica mea era din Avignon!


Peter: Fascinant... Şi cum se scrie numele tău de familie?

Alice: D-U-B-O-l-S.
Peter: Dubois, şi numele mic e A-L-l-C-E. Bine. Ce
lucrezi?

Alice: Bine... de fapt... sunt studentă, dar mă consider


pictoriţă...
Peter: Da, ştiu... Şi care e adresa ta?

Alice: Aceeaşi cu a ta! Trinity Lane numărul 45!


Peter: Aşa e! Câţi ani ai?

Alice: Am douăzeci şi opt de ani.


Peter: Eşti căsătorită?

Alice: Ei bine, sunt pe piaţă... eşti interesat?


Peter: Ştii, Alice, eu sunt îndrăgostit doar de muzica
m ea...

Alice: Şi ce e cu Sharon?

79
ENGL I S H T O D AY T R A D U C E R E A E P I S O A D E L O R
O gromodâ de întrebări pentru
un serviciu de farfurii chinezeştii
SCENA 2

Jack: Eşti o bucătăreasă foarte bună, Anne!


Anne: Mulţumesc, Ja ck... Anunţ important: în sfârşit am
toate punctele şi pot primi serviciul acela minunat de farfurii
chinezeşti!

Jack: Poftim?
Anne: Da, cel cu prăjiturelele. Ajută-mă să completez
formularul, Jack, te rog.

Jack: Bine. Arată-mi întrebările... Cum te cheamă?


Anne: Glumeşti?

Jack: Bine, bine, A-N-N-E. Şi care este numele tău de


familie?
Anne: Numele meu de familie?

Jack: Da.
Anne: Fireşte: Baxter.

Jack: B-A-X-T-E-R. Şi care este numărul tău de telefon?


Anne: E 0454 786 2097.

Jack: 0454 788 2097.


Anne: Nu, este 0454 786 2097!

Jack: Bine.
Anne: Trebuie să-l fii minte, e şi numărul tău de telefon!

Jack: Ai dreptate... Eşti căsătorită?


Anne: Nu, sunt singură.
B E G I N N E R LE VE L BO O K ONE
Jack: O fată drăguţă ca tine e încă singură???
Anne: Termină, Jack, te rog! Da, pentru moment,
sunt singură.

Jack: Următoarea întrebare, te rog. De unde eşti?


Anne: Sunt o mulţime de întrebări!

Jack: Sunt pentru farfuriile tale chinezeşti.


Anne: Bine, pentru ultima oară! Sunt din Anglia...
din Oxford.

Jack: A-X-F-O-R-D.
Anne: Nu! O-X-F-O-R-D.

Jack: Glum eam ...


Anne: E în regulă. Ce urmează?

Jack: Doar încă două întrebări... Adresa este...


Anne: Trinity Lane, numărul patruzeci şi cinci,
apartamentul C.

Jack: Care e codul poştal?


A n n e :EC1 4RN.

Jack: EC1 4RN ... şi unde lucrezi?


Anne: Lucrez la o editură.

Jack: Oh, chiar eşti persoana potrivită pentru mine...


pot să scriu o poveste incredibilă de dragoste...!

81
Lecfia 3

That's life!
Grăbeşte-te!
Prea mult stres dimineaţa!
SCENA 1

Anne: Bună dimineaţa, Alice. Ce faci?


Alice: Salut, Anne. Bună dimineaţa... bine, tu?

Anne: Bine, mulţumesc. Scuză-mă, unde mi-e ceasul?


Alice: Nu ştiu, nu e sub reviste?

Anne: Nu, nu este.


Alice: Eşti sigură?

Anne: Da, sunt sigură! Nu e sub reviste... şi... şi sunt în


întârziere! Am o întâlnire la ora opt!
Alice: Poate că e aici pe m asă... Hmmm, nu, ceasul nu-i
aici. In spatele merelor, lângă paste?

Anne: Ah, uite-l acolo! Mulţumesc, Alice.


Alice: Pentru puţin, Anne. Pa!

Jack: Of nu, e târziu. Alice, cât e ceasul?


Alice: Stai o clipă... Este şapte şi jumătate.

Jack: Şapte şi jumătate? Trenul meu pleacă la opt!


Alice: Grăbeşte-te, Jack! Eşti în întârziere!

Jack: Bine, bine... unde-mi sunt cheile?


Alice: Sunt aici, pe masă.
B E G I N N E R LE VE L BO O K ONE
Jack: Mulţumesc, Alice. Acum, altă problemă: unde mi-e
puloverul?
Alice: Poate e pe scaun?

Jack: Nu, nu e. Unde este?


Alice: Linişteşte-te, Jack... îl ai pe tine!

Jack: Oh! Mulţumesc, Alice, mi-ai salvat viaţa!


Alice: Grăbeşte-te, du-te, du-te, I A h ... prea mult stres...
trebuie să mă culc la loc.

83
Cât e ceasul?
SCENA 2

Jack: Bine, bine, fetelor: la ce orâ e dna la restaurant în


seara asta?
Anne: O f... e la opt şi jumătate.

Alice: Eşti sigură? Cred că e la nouă şi jumătate.


Jack: Bine, bine... când e?

Anne: Sunt sigură că e la opt şi jumătate.


Alice: Imi pare rău, e la nouă şi jumătate.

Jack: Bine, bine, astă-seară e, nu-i aşa?


Anne: Da, e astă-seară. D ar... apropo, cât e ceasul?

Jack: E un ceas acolo. E şapte fără un sfert.


Anne: Deci, dacă e trecut de şase, Sharon e acasă.

Alice. O , nu... nu este. E la serviciu.


Anne: Nu, de obicei se întoarce acasă după şase...

Anne: Salut Sharon, bună seara.


Sharon: Salut!

Ahce: Sharon, ajută-ne te rog: la ce oră e cina astă-seară?


Sharon: Destul de târziu; e la zece şi jumătate.

Alice şi Anne: Ai văzut, Jack, la zece şi jumătate!


Jack: Bine, aveţi dreptate. Am greşit. Femeile...
Programe de televiziune

Let's start:
Bine ai venit în echipă
Eric: Bună seara, tuturor. Bine aţi venit la emisiunile noastre
TV. Eu sunt Eric Brown.
Lucy: Iar eu sunt Lucy Ross.

Eric. Ei bine, Lucy şi cu mine prezentăm toate emisiunile!


Eşti emoţionată, Lucy?
Lucy: Da, sunt! Asta-i prima oară când apar la TV!

Eric: Hai, hai! Eşti o prezentatoare foarte bună! Bine,


acum hai să-i cunoaştem pe experţii noştri. (adresându-se
expertului în cinematografie) Cum te cheamă?
Sanjeev: Sanjeev Gupta.

Lucy: Salut, Sanjeev! De unde eşti?


Sanjeev: Sunt din New Delhi.

Eric: Deci eşti indian! India e o ţară fascinantă! Ce-ti place


să faci?
Sanjeev: îmi place cinematograful! Tot ce are legătură cu
cinematograful! Mă uit la o mulţime de filme!

Lucy: Interesant. Sanjeev este expertul nostru în cinemato­


grafie. Iar tu? Cum te numeşti? (adresându-se expertei în
călătorii)
Christine: Vă salut, eu sunt Christine Oteng. Sunt din
Ghana, din Africa, dar acum trăiesc la Londra. îmi place
Londra. Imi plac călătoriile... ador să călătoresc în jurul
lumii. De fapt, sunt experta în călătorii.
EN GLISH TODAY T R A D U C E R E A E P I S O A D E L O R
John: Chiar eşti din G h a n a ?... Ghana are cea mai bună
echipă de fotbal din Africa! Oamenii îi spun „Brazilia
Africii".
Eric: Ei bine, tu... tu trebuie să fii John Forbes, expertul
nostru în sport. Corect?

John: Corect, Eric! Iubesc sporturile, mai ales rugbiul


şi fotbalul.
Lucy: Câţi ani ai, John?

John: Am 45 de ani şi sunt din Leeds.


Eric: Deci eşti englez, interesant! Dar tu? (adresându-se
expertului în muzică)

Tony: Salut, sunt Anthony Moore, însă prietenii îmi spun


Tony. Sunt din Brighton... dar părinţii mei nu sunt englezi.
Lucy: Serios? De unde sunt părinţii tăi?

Tony: Ei bine, mama e din Spania, iar tata din America.


Eric: O familie internaţională!... Şi ce-ţi place să faci,
Tony?

Tony: îmi place muzica. Pop, rock, jazz... toată!


Lucy: Bine! Un adevărat expert în muzică! E perfect pentru
emisiunile noastre muzicale.

Eric: Şi această doamnă fermecătoare? Cum te cheamă?


(adresându-se expertei în meteo)
Susan: Salut, Eric... şi mulţumesc pentru compliment! Sunt
Susan Ferley, sunt englezoaică şi... ca pe toţi englezii, mă
interesează vremea! Ador să vorbesc despre vreme...

86
r

B E G I N N E R LEVEL BO O K ONE
Lucy: Foarte bine! Fiindcă avem un program de
meteorologie, iar Susan este experta noastră.
Eric: Bine, acum hai să-i cunoaştem pe Mărie Cornwell şi
pe Tom Bradfield. Sunt comentatorii pentru discuţiile din
rubrica „Let's Talk". Bună Mărie, bună Tom. Ce faceţi?

Mărie: Mulţumim, bine.


Tom: Foarte bine, mulţumim.

Lucy: Şi de unde eşti, Mărie?


Mărie: Sunt din Manchester. Oraşul echipei Manchester
United. Iubesc fotbalul.

Lucy: Cu ce te ocupi?
Mărie: Sunt jurnalistă.

Eric: înţeleg! Şi tu, Tom?


Tom: Şi eu sunt jurnalist.

Eric: Foarte bine! Doi jurnalişti! Vom discuta multe lucruri


cu e i... tot felul de lucruri!
Lucy: Bine, iată echipa noastră de experţi. Suntem norocoşi,
Lucy, sunt persoane foarte interesante!

Eric: Chiar aşa! Ei... noi suntem o echipă extraordinară!


Lucy: Da, suntem! Ok, deocamdată la revedere! Ne vedem
curând la emisiunile noastre de televiziune.

1
ENGL I SH T O D AY T R A D U C E R E A E P I S O A D E L O R Cinema:
George Clooney
Lucy: Bună ziua, bună ziua. Eu sunt Lucy şi bine aţi venit
la „Talk Cinema", emisiunea despre cinematografie. II
avem aici în studio pe Sanjeev Gupta, expertul nostru în
cinematografie... Bună, Sanjeev, ce mai faci?
Sanjeev: Bine, mulţumesc... şi bună ziua tuturor
spectatorilor noştri.

Lucy: Ok, Sanjeev, despre ce vei vorbi astăzi?


Sanjeev: Ei, bine... despre un mare star al Hollywoodului...
George Clooney.

Lucy: O , George Clooney?


Sanjeev: Da, George Clooney. Eşti o admiratoare, Lucy?

Lucy: Da, bineînţeles că sunt.


Sanjeev: Bine, George Clooney e foarte chipeş. Are mulţi
fani, multe tinere... ca tine, Lucy, îl admiră.

Lucy: Da, da, sunt o fană a lui George Clooney. E foarte


chipeş... Bine, Sanjeev, şi de unde e George Clooney?
Sanjeev: E din Kentucky, din Statele Unite.

Lucy: Şi câţi ani are?


Sanjeev: Are 45 de ani.

Lucy: E numai actor?


Sanjeev: Nu, e actor, regizor şi scenarist.

88
B E G I N N E R LEVEL BO O K ONE
Lucy: Actor, regizor şi scenarist, e un bărbat foarte
interesant...
Sanjeev: Da, este. Şi e şi foarte bogat...

Lucy: Chiar?
Sanjeev: Da, este. Are două vile pe lacul Como în Italia şi
o casă mică la Lima, în Peru...

Lucy: Ce pasiuni are?


Sanjeev: E interesat în primul rând de politică. E un
democrat cu idei liberale.

Lucy: Ca minei... Şi ce hobby-uri are?


Sanjeev: Hobby-urile lui sunt baschetul şi motocicletele.

Lucy: Chiar? E un bărbat foarte interesant... Acum o altă


întrebare.
Sanjeev: Da?

Lucy: E căsătorit?
Sanjeev: Nu, nu e căsătorit, e divorţat.

Lucy: Deci, nu e căsătorit... e singur... şi e bogat...


Sanjeev: Da, şi ţine minte, e actor, regizor şi scenarist...
acesta este George Clooney... un mare star al
Hollywoodului...

Lucy: Bine, mulţumesc Sanjeev.


Sanjeev: Cu plăcere!... La revedere tuturor.

Sanjeev: Sunt Lucy Ross, la revedere.

89
SOLUŢIILE EXERCITIILOR
Soluţiile exerciţiilor
Lecţia 1
THAT'S LIFE! THE AMERICAN GUY

Scena 1: Nice to meet you!

Să înţelegem (pag. 13)


1) a ; 2) b; 3) c; 4) True

Exerciţii (pag. 20)


EXERCIŢIUL 1
1) c; 2) b; 3) b; 4) a

EXERCIŢIUL 2
1) Right
2) Wrong (Right: I'm not a student)
3) Wrong (Right: They aren't very beautiful)
4) Wrong (Right: Isn't he handsome?)

Scena 2: Where are you from?

Să înţelegem (pag. 22)


1) b; 2) c; 3) b; 4) c

Exerciţii (pag. 24)


EXERCIŢIUL 3
1) c; 2) b; 3) c; 4) c

EXERCIŢIUL 4
1) Wrong (Right: Mexicans speak Spanish)
2) Wrong (Right: In Switzerland some people speak Italian)
3) Right
4) Wrong (Right: Austrians speak German)
Lecţia 2
THAT'S LIFE! AN OLD FLAME

Scena 1 : W hat's your last name?

Să înţelegem (pag. 31)


l ) a ; 2) a; 3) c; 4) True

Exerciţii (pag. 34)


EXERCIŢIUL 1
1) c; 2) b; 3) c; 4) b

EXERCIŢIUL 2
1) c (Right; How old are you?)
2) a (Right; Where are you from?)
3) c (Right; What is your job?)
4) b (Right; How do you spell it?)

Scena 2: A lot of questions for a set of Chinese plates

Să înţelegem (pag. 37)


1) T rue; 2) c; 3) a ; 4) b

Exerciţii (pag. 43)


EXERCIŢIUL 3
1) c; 2) b; 3) b; 4) a

EXERCIŢIUL 4
1) Wrong (Right; forty-three)
2) Wrong (Right; twenty-eight)
3) Wrong (Right; eighteen)
4) Right
Lecţia 3
THAT'S LIFE! HURRY UP!

Scena 1: Too m uch stress in the m o rn in g !

Să înţelegem (pag. 49)


1) c; 2) a ; 3) False; 4) b

Exerciţii (pag. 55)


EXERCIŢIUL 1
1) On
2) Through
3) Next
4) Between

EXERCIŢIUL 2
1) b; 2) c; 3) c; 4) a

Scena 2: W h a t tim e is it?

Să înţelegem (pag. 57)


1) b; 2) a ; 3) c; 4) True

Exerciţii (pag. 60)


EXERCIŢIUL 3
1) What
2) It's
3) Half
4) Quarter

EXERCIŢIUL 4
1) It's twenty to nine OR It's eight forty.
2) It's three o'clock in the afternoon.
3) It's five past eleven in the morning.
4) Excuse me. What's the time OR What time is it?
Television Programmes
LET'S START

Welcome to the team

Să înţelegem (pag. 66)


1) b; 2) True; 3) False; 4) b; 5) b; 6) c; 7) True; 8) b

Exerciţii (pag. 68)


EXERCIŢIUL 1
l ) a ; 2) b; 3) b; 4) b; 5) b; 6) b; 7) a

CINEMA

George Clooney

Să înţelegem (pag. 71)


1) a ; 2) b; 3) b; 4) b; 5) a

Exerciţii (pag. 74)


EXERCIŢIUL 2
1) a ; 2) b; 3) b; 4) a ; 5) b; 6) b; 7) a; 8) a; 9) b; 10) a
CEL MAI VÂNDUT CURS DE LIMBA ENGLEZĂ DIN EUROPA

1
S tructura cursului
(7) începători nivel unu ( 2) începători nivel doi ,(¥) începători nivel trei (î) începători
nivel patru ( ? ) Elementar nivel unu ( ? ) Elementar nivel doi (Ţ ) Elementar nivel trei
( ? ) Elementar nivel patru (jT) Interm ediar 1 nivel unu (lO) Intermediar 1 nivel doi
(¡1) Interm ediar 1 nivel trei ( ( ) Interm ediar 1 nivel patru (il) Interm ediar 2 nivel unu
@ Interm ediar 2 nivel doi (l5) Interm ediar 2 nivel trei (Td) Interm ediar 2 nivel patru
(17) Interm ediar 2 nivel cinci (18) Avansaţi nivel unu (19) Avansaţi nivel doi
(20) Avansaţi nivel trei (21) Avansaţi nivel patru (22) Avansaţi nivel cinci

In acest volum.
Lecţia 1 - That’s life. The American guy
Verbul lo be • Ţări şi naţionalităţi
Lecţia 2 - That’s hfe. An old flame
întrebări despre date personale • Alfabet şi numere
Lecţia 3 - That’s life. Hurry up!
Particule interogative şi prepoziţii de loc • Ceasul
Programe TV - Let’s start: Welcome to the team
Programe TV - Cinema: George Clooney

ENGLISH TODAY ESTE UN INSTRUMENT DE LUCRU ESENŢIAL


ÎN PREGĂTIREA DIVERSELOR EXAMENE ŞI TESTE DE LIMBĂ ENGLEZĂ
CERUTE PENTRU A STUDIA ŞI A LUCRA ÎN STRĂINĂTATE
ENGLISH
CEPĂTOR
curs de engleză (carte, D VD şi CD audio)

DVD CARTE CD AUDIO


5 C A I, A
international
English Today
1. Beginner level book two
© 2010 E-ducation.it S.p.A ., Florenţa, Italia
All rights reserved

Director editorial: Cinzia Caiazzo


Redactor-şef: Meri Bartolacci, Filippo Melli
Redactori: Francesca Bianchi, Barbara Boddi, Giulia Ricci

Această ediţie 2010 pentru Editura Litera


apare sub licenţa E-ducation.it S.p.A ., Floreţa, Italia
Toate drepturile rezervate

Ediţie originală
© 2006 English Today
www.e-ducation.it
info@e-ducation.it

LITERA
Editura Litera
O . P. 53; C. P. 212, sector 4, Bucureşti, România
tel.: 031 425 1619; e-mail: comenzi@litera.ro

Ne puteţi vizita pe „,.<fe wW W .litert.tO


Traducere: Marina Loghin (carte), Smaranda Câmpeanu (DVD)

Editor: Vidraşcu şi fiii


Coordonare proiect: llieş Câmpeanu
Copertă: Vladimir Zmeev, Vlad Panfilov
Tehnoredactare şi prepress: Anca Suciu

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


English Today / trad.: Marina Loghin, Smaranda Câmpeanu. - Bucureşti:
Litera Internaţional, 2010.
10 voi.
ISBN 978-973-675-944-4
Voi. 2 . - ISBN 978-973-675-934-5
I. Loghin, Marina (trad.)
II. Câmpeanu, Smaranda (trad.)
811.111

ISBN 978-973-675-934-5
Tipărit la G .C an ale, Bucureşti
E N G L IS H
B E G I N N E R Leve!
COURSEBOOKTWO

Nivel Î N C E P Ă T O R I
VOLUMUL 2

L IT E RA®
B E G I N N E R L E V E L B O O K T WO
Cuprins
Lecţia 4
That's life! A bedroom with a difference
9 Scena 1: Where is the coffee machine?
11 Să înfelegem
12 Focus
„Este/există", „sunt"
14 Exercifii
15 Scena 2: Finally an audition!
16 Să înţelegem
17 Focus
Adjectivele nedefinite „some" şi „any" şi adjectivele
şi pronumele demonstrative
22 Exerciţii
23 Vocabular

Lecţia 5
That's life! There's a time for work
and a time for play
25 Scena 1: What time do you wake up?
26 Să înţelegem
27 Focus
„Present Simple"
30 Exerciţii
31 Scena 2: A typical day
32 Să înfelegem
33 Focus
Adverbe de frecvenţă
35 Exerciţii
36 Scena 3: What do you do at the weekend?
1

ENGLI SH T O D AY C U P R I N S

37 Să înţelegem
38 Focus
Adjective şi adverbe care exprimă cantitatea
41 Exerciţii
42 Vocabular

Lecţia 6
That's life! Tell me about your job
45 Scena 1: Let's talk about you
47 Să înţelegem
48 Focus
„Present Simple" la forma interogativă
50 Exerciţii
51 Scena 2: Tell me about your job!
52 Să înţelegem
53 Focus
Forma negativă a „Present Simple" şi folosirea
adjectivelor „each" şi „every"
57 Exerciţii
58 Vocabular

Televison Programmes
Let's talk
61 Low cost airlines
63 Să înţelegem
64 Focus
La aeroport
67 Exerciţii

6
Sport
68 Football training
70 Să înţelegem
71 Focus
Football şi soccer
73 Exerciţii

Traducerea episoadelor
Lecţia 4
That's life! Un dormitor cu ceva în plus
75 Scena 1: Unde-i cafetiera?
77 Scena 2: în sfârşit, o audiţie!

Lecţia 5
That's life! Există un timp pentru muncă
şi un timp pentru distracţie
78 Scena 1: La ce oră te trezeşti?
79 Scena 2: O zi obişnuită
81 Scena 3: Ce faci la sfârşit de săptămână?

Lecţia 6
That's life! Povesteşte-mi despre serviciul tău
82 Scena 1: Să vorbim despre tine
84 Scena 2: Povesteşte-mi despre serviciul tău!
Programe de televiziune
Let's talk
86 Linii aeriene low cost

Sport
89 Antrenamente de fotbal

91 Soluţiile exerciţiilor
B E G I N N E R L E V E L B O O K T WO
Lecţia 4

That's life!
A bedroom with a difference
în acest episod din „That's life!", Anne îi arată lui Peter micul
birou pe care l-a aranjat în dormitorul ei.
în partea de gramatică, învăţăm să folosim expresiile „there
is" (esfe/există/se află) şi „there are" [sunt/există/se află),
pentru a descrie ceea ce vedem. Adjectivele nedefinite
„some" şi „any" ne sunt necesare pentru a exprima
cantitatea şi se folosesc cu substantive numărabile şi non-
numărabile. La final, aruncăm o privire asupra pronumelor
demonstrative.

Where is the coffee machine?


SCENA 1

Peter: Hello, Anne!


Anne: Oh it's you, Peter! Look, this is it!

Peter: Look at what?


Anne: My office! Here, near my bed...

Peter: Oh, I see... By the way, where are the office


supplies?
Anne: The computer supplies are in that cupboard over
there. The folders, pencils, pens, etc. are here in this
cupboard. And I also have two chairs!

Peter: Oh good! Are these for everyone?


Anne: No, they are not! Don't touch anything, please!
9
*
FOUR
ENGLI SH T O D AY L E S S O N
Peter: Okay. So, you say you have all of the office supplies?
Anne: No, not really... There isn't a fax machine... There
aren't all the programs I need on my computer...

Peter: And I guess you have an answering machine. Is it


useful?
Anne: I don't need an answering machine. I answer the
telephone myself...

Peter: Okay, you're right. This office is nice, and if you


need a fax machine I have one in my apartment.
Anne: O h, thank you!

Peter: Wait a minute, something is missing... Where is the


coffee machine? All offices have a coffee machine.
Anne: I'm afraid there isn't one here. There's a staff kitchen
on the other side of the house, in the kitchen! We can have
some coffee there.

Peter: Good idea!

io
B E G I N N E R L E V E L B O O K T WO
Să înţelegem
(Solufii la pag. 91)

Există multe cuvinte noi în această primă scenă, nu-i aşa?


Verifică dacă ai înţeles tot, răspunzând la întrebările care
urmează. Dacă întâmpini dificultăţi, poţi privi din nou
episodul video pe DVD sau poţi consulta vocabularul de la
sfârşitul lecţiei.

I I Where is Anne's office?


□ a) Near the bed
□ b) Near the door
□ c) Near the wardrobe

a Where are the computer supplies?


□ a) Under the bed
□ b) In the cupboard
□ c) On the table

H Anne has an answer phone.


□ True
□ False

E3 Where do Anne and Peter go for a coffee?


□ a) To the bar
□ b) To the living room
□ c) To the kitchen


11
ENGLI SH T ODAY L E S S O N F O U R
Focus
„Este/existâ/se afla", „sunt/existâ/
se aflâ"
„ T H E R E I S" - F O R M A DE S I N G U L A R

„There is" [este/există/se află) se foloseşte cu substantive


la singular. In vorbirea curentă, se preferă forma contrasă
„there's". Forma negativă se realizează cu „there is not"
care, contrasă, poate deveni „there isn't" sau „there's not".
La forma interogativă se inversează „there" şi verbul „to be".
Tot aşa se întâmplă cu cea interogativ-negativă, unde verbul
e urmat de particula „not" (în formă contrasă), urmată la
rândul ei de „there", lată acum o schemă recapitulativă:

There is este/există forma afirmativă


There's este/există forma afirmativă contrasă
There is not nu este/există forma negativă
There isn't/
nu este/există forma negativă contrasă
there's not
Is there? este/există? forma interogativă
Isn't there? nu este/există? forma interogativ-negativă

Să vedem acum câteva exemple:

There is a desk in the room Este/existâ un birou


în cameră
There's a computer Este/există un calculator
in Anne's office în biroul lui Anne
There isn't a fax machine Nu este/există un fax
There isn't a coffee machine Nu este/există
o cafetieră
12 Is there a pen? Este/există un pix?
B E G I N N E R L E V E L B O O K T WO
Fii atent: cu obiectele numărabile, „there is" e urmat
întotdeauna de articolul nehotărât „a" (un, o).

„ T H E R E A R E " - F O R M A DE P L U R A L

Cu substantivele la plural se foloseşte „there are" (sunt/există/


se află). In propoziţia afirmativă nu există forma contrasă.
La forma negativă, folosim „there are not", care, contrasă,
devine „there aren't". Forma interogativă, în schimb, cere
verbul pe primul loc. Acum priveşte schema recapitulativă ce
urmează:

There are sunt/există forma afirmativă


There are not nu sunt/există forma negativă
There aren't nu sunt/există forma negativă contrasă
Are there? sunt/există? forma interogativă
Aren't there? nu sunt/există? forma interogativ-negativă

Sa citim exemplele:

There are two chairs Sunt/există două scaune


in Anne's office în biroul lui Anne
There are four pictures Sunt/există patru tablouri *
in this studio în biroul acesta
There are some pens Sunt/există nişte pixuri şi
and pencils nişte creioane
There are some office Sunt/există câteva obiecte
supplies de birou

Fii atent: când cantitatea obiectelor nu e specificată, „there


are" e urmat de adjectivul nehotărât „some" (câţiva/câteva,
nişte).
ENGL I SH T O D AY L E S S O N F O U R
Exerciţii
(Soluţii la pag. 91)

Acum încearcâ sâ exersezi structurile gramaticale pe care


tocmai le-ai învăţat.

EXERCIŢIUL 1

Alege traducerea corectă în acest exerciţiu cu mai multe


variante de răspuns:

IS Este/există un robot telefonic în birou?


□ a) There is an answering machine in the office?
□ b) Are there an answering machine in the office?
□ c) Is there an answering machine in the office?

B Sunt/există două paturi în biroul lui Anne.


□ a) There are two beds in Anne's office.
□ b) Are there two beds in Anne's office?
□ c) There two beds are in Anne's office.

m Nu este/există un fax în apartamentul lui Peter?


□ a) There aren't any faxes in Peter's flat.
□ b) Isn't there a fax in Peter's flat?
□ c) Is there a fax in Peter's flat?

El Nu sunt/există nişte scaune în birou?


□ a) Is there any chairs in the office?
□ b) There aren't any chairs in the office.
□ c) Aren't there any chairs in the office?
B E G I N N E R L E V E L B O O K T WO
EXERCIŢIUL 2

Aratâ dacă propoziţiile sunt corecte (right) sau greşite


(wrong) şi rescrie-le corect când e necesar.

R W
H There's a computer d d ..................................................
in Anne's bedroom. ...................................................

E l Isn't there some d d ...................................................


computer supplies ...................................................
in the cupboard? ...................................................

0 There is three chairs d d ......................... ...... ........


in Anne's bedroom. ...................................................

H Are there a coffee d □ ...................................................


machine in the kitchen? ...................................................

Finally an audition!
SCENA 2

Anne: Do you want milk with your coffee? There's a bottle


in the back of the fridge...
Peter: I prefer it without milk, but with some sugar.

Anne: Oh, I'm afraid there isn't any sugar...


Peter: Well, that's okay, black coffee is good, too. Do you
have any of those great cookies?

Anne: Oh yes, there are some cookies over here.

(Sună mobilul lui Peter.) 15


ENGLI SH T O D AY L E S S O N F O U R
Peter: Peter speakin g... W hat? An audition? N o, not at all,
I'm free... G reat! Bye! W ell, finally an audition!
Anne: W onderful! W hen ?

Peter: Next M onday, at the O p e ra Theatre! These cookies


are fantastic. Are there any m ore?
Anne: There are som e m ore in the box.

Peter: Thank you. Bye A nne, time for music!


Anne: Hey, take your dirty napkin aw ay from my kitchen!
It's nice to have you as my new office neighbour!

Sâ înţelegem
(Soluţii la pag. 91)
Verifică dacă ai înţeles scena, răspunzând la următoarele
întrebări:

D How does Peter like his coffee?


□ a) Without sugar, but with lots of milk
□ b) Without milk and with a little sugar
□ c) Without sugar and without milk

E3 There isn't any sugar in the kitchen.


□ True
□ False

ES Peter receives a telephone call about...


□ a) A party
□ b) A competition
□ c) An audition

B Where are the cookies?


□ a) In the oven
□ b) In the box
16 □ c) On the plate
B E G I N N E R L E V E L B O O K T WO
Focus
Adjectivele nehotărâte „some" şî
„ a n /' şi adjectivele şi pronumele
demonstrative
SUBSTANTI VE NUMĂRABI LE
Şl N O N- NU MĂ R A B I L E

Pentru a exprima cantitâţi se folosesc adesea expresii şi


construcţii diferite, dupâ cum e luat în consideraţie aspectul
numărabil ori non-numărabil al lucrurilor despre care se
vorbeşte. Să încercăm să înţelegem diferenţa dintre aceste
două tipologii.
Sunt numărabile acele substantive care se referă la persoane,
animale, obiecte etc. ce pot fi numărate.
In schimb, se definesc ca non-numărabile acele substantive
care nu indică entităţi singulare, ci cantităţi indistincte, cum
ar fi substanţe şi materiale ca multe alimente, benzina,
băuturile etc. (aşa-numitele substantive defective de plural).
Aceste substantive sunt folosite doar la singular şi nu sunt
precedate de articolul nehotărât „a".

Ten books (zece cărţi) Coffee (cafea)


Many children (mulţi copii) W ine (vin)
Three dogs (trei câini) Money (bani)

Fii atent: anumite substantive non-numărabile pot deveni


uneori plurale, asemenea echivalentelor lor româneşti
(exemplu: Two coffees, please Două cafele, vă rog. în
acest caz, este vorba despre două ceşti de cafea). i7
E NGL I S H T O D AY L E S S O N F O U R
SOME

„Some"(câţiva/câteva, nişte) se foloseşte în propoziţii


afirmative, atât cu substantive la singular non-numărabile,
cât şi cu cele numârabile la plural.

There is some water Este nişte apă pe masă


on the table
There is some flour Este nişte făină pe masă
on the table
There are some magazines Sunt câteva reviste pe biroul
on my desk meu
There are some eggs Sunt nişte/câtevaouă pe
on the table masă

„Some" este folosit şi în propoziţiile interogative pentru


a oferi ceva sau pentru a formula cereri:

Do you want some coffee? Vrei nişte cafea?

Would you like some fish? Mai vrei puţin peşte?

May I have some sugar, îmi puteţi da nişte zahăr,


please? vă rog?

Fii atent: „some" poate fi folosit şi ca pronume (exemplu:


The coffee is on the table. Do you want some? * Cafeaua
este pe masă. Vrei un pic/ceva?).

18
B E G I N N E R L E V E L B O O K T WO
ANY

„Any" are aceeaşi semnificaţie cu „some", dar, spre deosebire


de acesta din urmă, se foloseşte în propoziţiile negative şi
interogative cu substantive la singular, non-numărabile,
şi cu cele la plural numârabile. Să începem cu câteva
exemple de propoziţii negative.

There isn't any coffee Nu este (nişte) cafea


in the cup în ceaşcă
There isn't any wine Nu este vin deloc
There aren't any plants Nu sunt (nişte) plante
in my office în biroul meu
There aren't any cigarettes Nu sunt (nişte) ţigări
on the table pe masă

S6 vedem acum exemple de propoziţii interogative:

Is there any work to do? Este ceva treabă de făcut?


Is there any beer? Este nişte bere?
Are there any pictures Sunt nişte tablouri pe
on the wall? pereţi?
Are there any books? Sunt acolo nişte cărţi?

Fii atent:
- şi „any" poate fi folosit ca pronume şi corespunde în
română cu pronumele nehotărât „ceva" (exemplu: I need
money. Have you got any? ^ Am nevoie de bani. Ai ceva
(bani)?);
- folosit în propoziţii afirmative cu substantive la singular,
„any" primeşte semnificaţia de oricare, orice (exemple:
You can choose any book ^ Poţi alege orice carte. Sau:
You can come at any time Poţi veni la orice oră). 19
ENGL I SH T O D AY L E S S O N F O U R
THIS, THESE

Adjectivele şi pronumele demonstrative au forme invariabile


după gen, dar au forme distincte pentru singular şi plural.
„This" (acesta/aceasta) şi „these" (aceştia/acestea) indică în
general persoane sau lucruri apropiate de cel care vorbeşte,
după cum este exemplificat în schema următoare:

Singular Plural
This book These books
Apropiat de cel care vorbeşte

This boy is Peter Acest băiat e Peter


These shoes are new Aceşti pantofi sunt noi

Adjectivele demonstrative „this" şi „these" pot fi folosite şi


ca pronume, adică în locul unui substantiv, după cum poţi
observa din exemplele următoare:

The book is here, on my This is my book


desk
Cartea este aici, pe biroul Aceasta este cartea mea
meu

My friends are here, in my These are my friends


living room
Prietenii mei sunt aici, * Aceştia sunt prietenii mei
în sufrageria mea

20
B E G I N N E R L E V E L B O O K T WO
THAT, THOSE

„That" (ace/a/aceea) şi „those" (aceia/acelea) indicâ în


general persoane sau lucruri care se află la oarecare
distanţă de cel care vorbeşte, după cum arată tabelul
următor:

Singular Plural
That chair Those chairs
Departe de ce care vorbeşte

Look at that dog Uită-te la câinele acela


Those girls are very Fetele acelea sunt foarte
famous faimoase

Şi adjectivele demonstrative „that" şi „those" pot fi folosite


ca pronume, adică în locul unui substantiv, după cum poţi
observa din exemplele următoare:

Our friends' dog is there That is their dog


Câinele prietenilor noştri 4 Acela e câinele lor
e acolo

My colleagues are there, ^ Those are my colleagues


in that office
Colegii mei sunt acolo, Aceia sunt colegii mei
în biroul acela

21
Exerciţii
(Soluţii la pag. 91)

E momentul să exersăm puţin. Să începem cu „some",


„any", adjectivele şi pronumele demonstrative.

EXERCIŢIUL 3
Alege cuvântul corect în exerciţiul acesta cu mai multe
variante de răspuns.

S Please, pass me ... book. a Can you see ... mountains


□ a) this over there?
□ b) that □ a) that
□ c) there □ b) these
□ c) those

H Is there ... sugar in the m Would you like ... wine?


cupboard? □ a) some
□ a) some □ b) the
□ b) any □ c) this
□ c) of the

EXERCIŢIUL 4
Completează propoziţiile cu acel cuvânt care lipseşte.

I I There a re n 't.................................................books in my office.

H There i s ........................................................... sugar in the fridge.

B There isn 't......................................................sugar in the fridge.

IX girls on that bus are my friends.


Vocabular
afraid (to be) a-i fi frică, other altul/alta
a-i fi teamă over here aici, pe aici
answ er (to) a răspunde pen pix, stilou
answ ering m achine robot pencil creion
telefonic prefer (to) a prefera
anything ceva, nimic (în program program
propoziţii negative); deloc, say (to) a spune
nicidecum (în propoziţii side parte, latură
interogative); orice (în something ceva
propoziţii afirmative) speak (to) a vorbi
apartm ent apartament staff staf, colectiv de
audition audiţie muncă, personal
a w a y încolo, departe sug ar zahăr
black negru/neagră supply articol, obiect;
box cutie rezervă, stoc; aprovizionare;
coffee cafea (pl.) provizii
cupboard şifonier, dulăpior take (to) a lua; a însoţi,
dirty murdar/ă a duce, a conduce;
fantastic fantastic/ă a fi nevoie
fax m achine fax telephone telefon
folder dosar, biblioraft touch (to) a atinge
free liber/ă useful util
fridge frigider w ait (to) a aştepta
guess (to) a ghici, a crede, w ant (to) a vrea
a presupune without fără
idea idee
m ilk lapte
minute minut
missing (to be) a lipsi
M onday luni
napkin şervet, şerveţel
need (to) a avea nevoie de
office birou
'

v jb s ío .‘ on

■ •>. 7;: ^!«-- ~ y n o c - '- :¡


■■’■:; DUÍ C ;•.,;•■■ 5 S f : ^ ' "O*!: b*U50*>f,

. -

s . rk»-->í®t !

i. ••. rn o w ,s ai

Z JfcVtS?
B E G I N N E R L E V E L B O O K T WO
Lecţia 5

That's life!
There's a time for work
and a time for play
îi regâsim pe protagoniştii din „That's life" acasă la Anne
ca să petrecem o seară plăcută împreună. Vorbesc despre
munca lor şi despre ce le place să facă în timpul liber. în
secţiunea de gramatică, învăţăm să folosim „Present Simple"
şi să construim propoziţia afirmativă; vedem care sunt
adverbele de frecvenţă şi poziţia lor în frază,
în cele din urmă, aprofundăm studiul adjectivelor care
exprimă cantitate şi felul în care se folosesc adverbele
„enough", „too" şi „so".

What time do you wake up?


SCENA 1

Jack: Work is so hard guys... I wake up at six thirty every


day, have breakfast and take the train to work - every day!
Anne: I know. I get up at seven but I have a friend at work
who usually gets up at six!

Jack: Why? That's too early!


Anne: It takes him an hour to drive to work.

Jack: Wow, that's a long drive.


Anne: Yes, but he lives in the country. I think he's lucky:
«very weekend he can go for walks in the woods... Not in
traffic jams...
25
FIVE
ENGL I SH T ODAY L E S S O N
Ja c k : I guess that's pretty nice: he lives in the countryside
but works in the city. A pretty nice combination.
A nne: What about you, Sharon? What time do you wake
up?

Sharon: I usually get up at about nine o'clock, but I live in


the city. It's easy to get to work.
Peter: Yes, but you get home very late: often at six thirty
or seven.

Sharon: You know, I sometimes have five or six groups


of tourists a day...
Peter: You work too much, my dear...

Sharon: And you sing too much, Peter...

Sa înţelegem
(Soluţii la pag. 92)

E totul limpede în acest prim dialog? Acum încearcă să


răspunzi la întrebările care urmează. Ca să înţelegi mai
uşor, îţi sugerăm să revezi episodul video pe DVD.

B What time does Jack wake up in the morning?


□ a) At 6.30 a.m.
□ b) At 7.30 a.m.
□ c) At 8.30 a.m.

S3! Why does Anne think that her friend is lucky?


□ a) Because he has a beautiful house
□ b) Because he has a fast car
□ c) Because at the weekend he can go for walks in the
woods
B E G I N N E R L E V E L B O O K T WO
KI Wliat is Sharon's job?
I I a) Tourist guide
I I b) Editor
□ c) Singer in musicals

El Why does Sharon return home late?


□ a) Because she works far from home
□ b) Because she sometimes has five or six groups of tourists
□ c) Because she works in the evening

Focus
„Present Simple"
CONJUGARE

Conjugarea Present Simple (indicativ prezent) corespunde


formei de infinitiv scurt fărâ „to" la toate persoanele, cu
excepţia persoanei a treia singular, la care se adaugă
desinenfa -s, dupa cum se exemplifică în schema
următoare:

1 w ork at home Eu lucrez acasă


You w ork every day Tu lucrezi în fiecare zi
He w orks at night El lucrează de noapte
She w orks in an office Ea lucrează în birou
II w orks all week Funcţionează/lucrează
toată săptămâna
We w ork together Noi lucrăm împreună
You w ork full-time Voi lucraţi program întreg
They w ork at weekends Ei lucrează la sfârşit de
săptămână
Ui
>
u.
Z
O
t/î
i/>
1X1 Fii atent:
>
<- - verbelor care se termină în „s/ss/sh/ch/x/o" li se adaugă
Q la persoana a treia singular desinenţa -es (exemple: He
O
X goes on holiday in August El merge în vacanţă în august;
to Anne watches TV in the evening Anne se uită seara la
O televizor);
z
- verbele care se termină în „y" precedat de consoane
schimbă „y" în „i" şi, deci, adaugă la persoana a treia
singular desinenţa -es. In schimb, cele care se termină în
„y" precedat de vocale iau de regulă desinenţa -s (exemple:
Alice often studies in the library 4 Alice studiază adesea la
bibliotecă; Jack plays soccer every weekend + Jack joacă
fotbal la fiecare sfârşit de săptămână).

C O N S T R U C Ţ IA PROPOZIŢIEI AFIRMATIVE

După cum am văzut deja pentru verbul „to be", propoziţiile


afirmative se construiesc după schema următoare:

Subiect + ve rb u l de c o n ju g a t la p rezent + determ inări


ulterioare

to work every day


L )
j- drive

Eu 11 merg
la lucru cu maşina în fiecare zi
Tu JI mergi

He \
She L w orks every day
It /
El 1
munceşte în fiecare zi
Ea J
B E G I N N E R L E V E L B O O K TWO
We
You j- drive to work every day
I hoy
No/ l mergem
Vol > mergeţi la lucru cu maşina în fiecare zi
I ¡/Ele 1 merg

UTILIZARE

l’rnsent Simple se foloseşte pentru:


a) a descrie acţiuni obişnuite şi repetitive:
Mb gets up early every day Se trezeşte devreme în fiecare
dimineaţă
I usually take the bus De obicei iau autobuzul să
to work merg la lucru

b) a descrie evenimente sau situaţii permanente în timp:


My parents live in Italy Părinţii mei trăiesc în Italia

() a exprima adevăruri generale:


All men die Toţi oamenii mor
Three and five m ake eight Trei plus cinci fac opt

d) a povesti o întâmplare, un film, un fapt (cu funcţie de


pie/ent istoric):
Ili» book tells the story Cartea spune povestea unei
of a young woman tinere femei

e) o in d ica orare de sosiri şi de plecări, de spectacole etc.:


I ho (rain for Oxford leaves Trenul pentru Oxford pleacă
ol 8,30 a.m. la 8.30
Hm concert begins Concertul începe la 21.00
al 9 p.m, 29
r UI
>
u.
Z
O
</>
ui
>
Exerciţii
<- (Soluţii la pag. 92)
o
O
x
0O E momentul să recapitulăm puţin. Fă exerciţii cu conjugarea
_I
O verbelor la prezent şi învaţă să construieşti corect propoziţiile
z
afirmative.

EXERCIŢIUL 1
Completează forma verbală corectă în acest exerciţiu cu
mai multe variante de răspuns.

S I ... a very old car. B They ... tennis really well.


□ a) has □ a) plaies
□ b) have □ b) plays
□ c) am □ c) play

m He usually ... dinner II My bus ... for Oxford


for his wife. at eight o'clock in the
□ a) cooks morning.
□ b) cookes □ a) leaving
□ c) cook □ b) leaves
□ c) leave

EXERCIŢIUL 2
Arată dacă propoziţiile sunt corecte (right) sau greşite
(wrong) şi rescrie-le corect dacă e necesar.

R W
IS Mrs. Jones watchs the d d
television every afternoon.

0 Mrs. Jones and her


friend goes to the cinema
on Saturday.
B E G I N N E R L E V E L B O O K T WO
H Mr. Jones comes home ^ ^
(it half past six every
evening.

D He studys Italian in the ^ ^


evening.

A typical day
SCENA 2

Jack: Alice, I bet you don't wake up at six o'clock every day...
I oil us something about your typical day at university.
Alice: Well, I sometimes have classes in the morning, but I
giually have classes in the afternoon. On Mondays I always
attend lectures in the morning.

Jack; And where do you study?


Alice: I usually study in the library, but I sometimes study
at home, too, when I don't have classes in the morning.

Peter: My friend David also studies at your university.


Do you remember him?
Alice: David Leary? Yes, I occasionally see him in the library
and sometimes in the park.

Peter: In the park? Doing what?


Alice: He likes studying there. He takes his books, finds
a nice park bench and reads there.

Peter: Not a bad idea. You can study and enjoy nature at
the same time.
Alice: Yes, I like the park, too. Unfortunately, I often need
books that are in the library.
31
Jack: And what about lunch? Do you usually make
sandwiches and take them with you?
Alice: Oh no, I hate cooking. I usually have lunch in the
cafeteria with friends.

Sharon: Oh, I do just the opposite. I usually cook lunch at


home, I seldom have a quick lunch at coffee shops.
Jack: Okay guys, stop with this boring talk! What about fun?
Do any of you do anything besides working and studying?
It's Friday, remember!

Anne: You're right, Jack, I'm so happy it's Friday.


Jack: Me too! It's weekend time!

Alice: Time for shopping!

Să înţelegem
(Soluţii la pag. 92)

Verifică dacă ai înţeles scena, răspunzând la următoarele


întrebări:

EB When does Alice usually H Where does Alice usually


have lessons at university? study?
□ a) In the morning □ a) In the library
□ b) In the afternoon and sometimes at home
□ c) On Wednesday □ b) In the park
□ c) At home

S What does David Leary 11 Where does Alice usually


usually do in the park? have lunch?
□ a) He goes jogging □ a) At home
□ b) He listens to music □ b) She has sandwiches
□ c) He studies in the park
□ c) In the cafeteria
B E G I N N E R L E V E L B O O K T WO
Focus
Adverbe de frecventâ

C I SUNT

Advnrbele de frecvenţă indică de câte ori are loc o acţiune


îlt fimp şi sunt întrebuinţate pentru a descrie activităţi care
te desfăşoară (sau nu se desfăşoară) în fiecare zi sau în
mod regulat. Din acest motiv sunt folosite adesea cu Present
Umple. Schema ce urmează indică aproximativ gradul de
|ă a diferitelor adverbe:

100% always mereu


every day în fiecare zi
usually de obicei
often adesea, des
sometimes uneori
occasionally ocazional, câteodată
seldom rar, rareori
rarely rar, rareori
never niciodată

C U M SE F O L O S E S C

Adverbele de frecvenţă se pun în general între subiect


ţi verb, cu excepţia lui „every day" care, de obicei, se află la
începutul propoziţiei, înainte de subiect, după cum se arată
în schema următoare:

Subiect + a d ve rb de frecventă + verb 33


1 never go out Eu nu ies din casă
niciodată
You always arrive late! Soseşti mereu în
întârziere!
He usually gets up at 7 El se trezeşte de
obicei la şapte
She rarely plays tennis Ea joacă tenis rar

It often rains in In Anglia plouă


England adesea
We sometimes watch TV Uneori ne uităm
la televizor
You occasionally drink wine Beţi vin ocazional

Every day they drive to work în fiecare zi se duc


la lucru cu maşina

in schimb, poziţia adverbelor de frecvenţă este diferită în


interiorul propoziţiilor construite cu verbul a fi. în aceste
situaţii, adverbele de frecvenţă se pun după verb, cum
demonstrează schema următoare:

Subiect + verbul „to be" + a d v e rb d e fre c v e n ţă

He isn't often late El nu întârzie des


We're sometimes in a hurry Uneori ne grăbim
They're never at home Ei nu sunt niciodată
acasă
I'm always tired Eu sunt mereu
obosit
B E G I N N E R L E V E L B O O K T WO
Exerciţii
(Solufii la pag. 92)

At um, încearcâ să exersezi cu adverbele de frecventă


(in caro tocmai le-ai învăţat.

IX1RCIŢIUL 3
• nmpletează propoziţiile introducând cuvântul dintre
I >in cinteze tradus în engleză.

n Ho is stupid. H e .................... drinks a lot of wine at parties.


(mwreu)

H My parents...............go to the cinema. (uneori)

F I I ................................ go to the disco at weekends. (adesea)

E l Jack i s .......................... very busy with his work. (de obicei)

■X E R C I Ţ I U L 4
Iradu în engleză.

H Jack nu e niciodată acasă.

H în fiecare zi merge la lucru.


M M M * .........................................................................................................

F I Câteodată se duce la cinema seara.

f l Rareori lucrează duminica.


I i • 35
What do you do at the weekend?
SCENA 3

Anne: Yes, I always go shopping on Saturdays. The first


thing I do on Saturday is drive to the supermarket.
Sharon: I sometimes go shopping on Saturdays, but usually
I sleep late. I'm always so tired on Saturdays...

Alice: I'm never tired on weekend! The weekend is a time


for fun! I paint, go jogging, go out with some friends.
Unfortunately, I sometimes have to study...
Anne: Oh, I sometimes do a little work at the weekend...
When I'm free I like going swimming, going to exhibitions or
to concerts, if I have enough money. Oh, and every Sunday
I clean up the entire flat, and in the evening I watch TV.

Sharon: O h, I never watch TV. It's boring. Peter and I like


going to the cinema at the weekend.
Peter: Yes, it's important not to watch too much TV. An
hour a day or so, that's enough.

Alice: Come on guys! You talk like my grandfather! Work,


TV, housework on weekends... Life is more!
Jack: I want you to take me to places where young people
have fun!

Alice: Great! Get ready, grandpa!


B E G I N N E R L E V E L B O O K T WO
Sâ înţelegem
(loluţii la pag. 93)

Vmi ¡ficâ dacă ai înţeles scena, răspunzând la următoarele


Intmbâri:
o □n a noon

What is the first thing that Anne does on Saturday?


u) She telephones to her sister in Italy
b) She goes to the supermarket
i ) She cooks

What does Sharon usually do on Saturday?


a) She goes jogging
l>) She watches television
i ) She sleeps all morning

fl I low does Anne spend her Sunday?


Q n) She does the housework and then watches TV
0 b) She works all day
Q c) She goes to visit her aunt

I I According to Peter, it is important to watch a lot of TV.


1 I hue
I I False

37
Uf
>

Focus
Adjective şi adverbe care exprima
cantitatea
După cum am văzut în lecţiile anterioare, cantitatea se
exprimă în diverse modalităţi şi prin construcţii diferite,
după cum ele se referă la obiecte cuantificabile sau
necuantificabile. Să vedem acum ce alte expresii se pot folosi
pentru a arăta cantitatea ori măsura unui lucru. In mod
special, în continuare vom analiza adjectivele şi adverbele
„enough" (destul), „so" (aşa, mult) şi „too" (prea mult).

ENOUGH
„Enough" (destul) poate fi folosit atât ca adjectiv, cât şi ca
adverb. în primul caz, precede substantivul cu semnificaţia
„destul". Ca adverb, în schimb, urmează adjectivele având
semnificaţia „suficient, îndeajuns".
Observă acum următoarele scheme:
Enough + substantiv = adjectiv (destul)

There isn't enough water Nu este destulă apă în pahar


in the glass
There isn't enough money Nu sunt destui bani

Adjectiv + enough = adverb (suficient, îndeajuns)

The glass isn't full enough Paharul nu e îndeajuns


de plin
Is it hot enough for you? E suficient de cald pentru
tine?

38
B E G I N N E R L E V E L B O O K T WO
(O

„ W (n^a, atât de) se foloseşte înaintea adjectivelor şi


miIvuiImior ca sâ le întărească semnificaţia, după cum
■imită în schema următoare:
• I adjectiv ori adverb = întărire
IIic. Iu I. nl is so expensive! Biletul acesta e atât de scump!
The yiass is so full! Paharul e aşa de plin!
<>......... so intelligent! Eşti atât de inteligent!
I Io writes so well! Scrie atât de bine!

#o foloseşte şi înaintea substantivelor. în cazul


*i »1 mtivelor singulare non-numărabile, e urmat de „much"
. H semnificaţia „mult". în faţa substantivelor numărabile la
plural, „so" e urmat de „many" cu semnificaţia „mulţi/e".
Ai un) observă schemele care urmează:
‘«i im ich + substantiv la singular non-numărabil = (atât
dm nnilt/ă)

IImm is so much salt E atât de multă sare în supa


In this soup asta
I *i ii tors say that so much Doctorii spun că atât de
toffs# is bad for your health multă cafea e dăunătoare
pentru sănătatea ta
So many + substantiv plural numârabil = (atât de mulţi/e)

There are so many books Sunt atât de multe cărţi pe


nn the table masă
There are so many people Sunt atât de multe persoane
in that shop în acel magazin

Ni atent: „so much" poate fi folosit şi singur, ca adverb,


‘¡nmnificaţia „atât de mult" (exemplu: You work so much
• ii
I ucrezi atât de mult). 39
TOO

„Too" (prea mult) urmează aceleaşi scheme ca şi „so",


ca atare e folosit înaintea adjectivelor sau a adverbelor ca
să accentueze un exces, aşa cum exemplifică următoarea
schemă:

Too + adjectiv sau adverb = (prea)

This ticket is too expensive Biletul acesta este prea scump


The glass is too full Paharul este prea plin

Pus în faţa substantivelor la singular non-numărabile, „too"


e urmat de „much", tot cu semnificaţia „prea mult", în timp ce
înaintea substantivelor numărabile la plural „too" e urmat de
„many", după cum o demonstrează schemele recapitulative
ce urmează:

Too much + substantiv la singular non-numărabil =


(prea mult/ă/mulţi/multe)

There's too much water Este prea multă apă


in this glass în paharul acesta
There's too much money Sunt prea mulfi bani

Too m any + substantiv la plural numârabil = (mult/ă,


mulfi/multe)

There are too many coins Sunt prea multe monede


There are too many people Sunt prea multe persoane
in the office în birou

Fii atent: „too much" poate fi folosit şi singur, ca adverb


(exemplu: These shoes cost too much ^ Pantofii aceştia
costă prea mult).
B E G I N N E R L E V E L B O O K T WO
Exerciţii
(Soluţii la pag. 93)

Acum să facem câteva exerciţii, familiarizându-ne cu


adjectivele şi cu adverbele de cantitate pe care tocmai le-ai
învăţat. Nu uita să vizionezi din nou DVD-ul: te va ajuta să
înţelegi şi să pronunţi corect expresiile pe care le-am întâlnit
în această lecţie.
EXERCIŢIUL 5
Completează expresia core :tă în acest exerciţiu cu mai
multe variante de răspuns.

IS There isn't ... money to GSThe pizza here costs ...


buy a pizza for everyone. □ a) too many
□ a) so much □ b) enough
□ b) too many □ c) too much
□ c) enough

11 It's ... expensive. Let's go D The pizzas aren't ...


to a different place. □ a) big enough
□ a) too □ b) enough big
□ b) too much □ c) much big
□ c) so much

EXERCIŢIUL 6
Tradu în engleză.

B New Yorkul e prea mare.

a Sunt prea multe magazine în New York.


0 Londra e atât de interesantă.

13 Sunt multe de făcut la Londra.


4
Vocabular
attend (to) a frecventa, a conduce, a duce (cu un
a urma; a se îngriji de; vehicul); a acţiona, a pune
a se ocupa de în funcţiune; a împinge,
bad rău/rea, răutăcios/ a conduce, a duce la
oasă; urât/ă early repede, devreme
bench banchetă, bancă easy uşor, comod/ă (adj.);
besides dincolo de; pe uşor, cu calm (adv.)
lângă aceasta, afară de enjoy a se bucura, a gusta,
aceasta, ba mai mult a savura, a degusta (to
bet (to) a paria enjoi oneself: a se distra)
boring plicticos/oasă entire întreg/agă,
breakfast mic dejun complet/ă
cafeteria cofetărie every fiecare, toţi
city oraş exhibition expoziţie
class clasă, curs, lecţie; find (to) a găsi, a regăsi;
categorie, pătură/categorie a considera, a constata
socială Friday vineri
clean up (to) a curăţa, fun distracţie; glumă
a pune în ordine get ready (to) a se pregăti
coffee shop cafenea get up (to) a se ridica
combination combinaţie go out (to) a ieşi, a merge
come on! (exclamaţie) hai, afară
dă-i bătaie! grandfather bunic
concert concert grandpa tataie (familial)
cook (to) a găti, a prepara group grup; categorie
countryside spaţiu rural, hard dur/â, greu/grea,
ţară dificil/ă
day zi hate (to) a urî, a nu plăcea,
dear drag/ă a nu iubi
do (to) a face, a executa hour oră
drive excursie, plimbare housework muncă la
(cu trăsura, cu maşina) domiciliu, (folosit în general
drive (to) a şofa, la plural) treburi casnice
important important, shopping cumpărături,
semnificativ, relevant achiziţii
jog (to) a fugi, a alerga sing (to) a cânta
lecture lecţie, orâ de curs; sleep (to) a dormi
conferinţă Sunday duminică
library bibliotecă supermarket supermarket
life viaţă, trai, existenţă talk conversaţie, discurs,
little puţin/ă, un pic; mic/ă, discuţie
scurt/ă talk (to) a vorbi, a conversa
long lung/ă tell (to) a spune, a vorbi
lunch prânz despre, a povesti
make (to) a face, tired obosit/ă
a executa, a efectua, a da tourist turist/ă (subst.);
randament, a fi util turistic/ă (adj.)
money bani, avere traffic ¡am blocaj în trafic,
nature natură; caracter, ambuteiaj
temperament typical tipic/ă,
opposite opus, contrar caracteristic/ă
(subst. şi adj.) unfortunately din nefericire
paint (to) a picta, a vopsi, university universitate
a zugrăvi, a colora wake up (to) a se trezi
park parc, grădină walk plimbare, tur
publică watch (to) a privi; a fi atent,
people oameni, lume, a avea grijă, a ţine sub
persoane; popor (cu verbul observaţie, a se uita
la plural) weekend sfârşit de
place loc, localitate săptămână
pretty (adv.) mai curând, wood pădure, codru; lemn,
destul lemnărie
quick rapid/ă, sprinten/ă work (to) a munci, a lucra,
read (to) a citi a funcţiona
sandwich tartină, sendviş young tânăr
Saturday sâmbătă
I
Lecţia 6

That's life!
Tell me about your job
In episodul „That's life", prietenii încă schimbă informaţii
despre munca lor. Descoperim că Sharon este ghid turistic
şi că Jack e responsabil cu vânzările într-un magazin de
articole sportive.
In secţiunea de gramatică învăţăm forma negativă şi
interogativ-negativă cu verbul auxiliar „do" şi când şi cum
să folosim adjectivele „each" şi „every".

Let's talk about you


SCENA 1

Jack: May I ask you a question, Alice?


Alice: Sure, ask any question you like. I'm an open book.

Jack: Do you have a boyfriend?


Alice: Well, I go out with some boys, but that's nothing
serious... According to my birth chart I need some Taureans,
but that's not easy now that Saturn is in Leo...

Jack: I see... Anyway I think you have a strange relationship


with boys...
Alice: Oh no! I like boys very much! They're great at
carrying packages!

Jack: You are exceptional...


Alice: Thanks, Jack. But now, stop talking about me. Let's
talk about you. What do you think of me?... No, really, I'm
curious: what do you do at work?
Jack: Oh, nothing special. Uh... You know „Speedmaster",
the sporting goods factory?
Alice: Yeah, sure! They produce wonderful running shoes!
What department do you work in?

Jack: I'm a sales manager. Last month they gave me a


promotion and now I'm responsible for Southern Europe.
That's why I moved here.
Alice: Wow! That's really interesting... You must be very
good at work. And what exactly do you do?

Jack: O h... Basically, I look for new clients and keep them
informed about new product lines and take care of their
requests.
Alice: What kind of requests do they have?

Jack: Oh, they often ask questions about new models and
prices.
Alice: What do you do if they want a discount?

Jack: Well, basically I don't get mad! I listen to them, and


then I tell them „N o"... Well, seriously speaking, it depends...
Each client is different... if they are important I try to make
an agreement with them.

(Sharon $i Anne infra sporovaind in sufragerie.)

Jack: Hi Anne, hi Sharon. Where's Peter?


Sharon: Oh, Peter is preparing his audition.

Jack: Well, tell Peter I wish him good luckl


Sharon: Do you really care?
B E G I N N E R L E V E L B O O K TWO
$â înţelegem
(Soluţii la pag. 94)

Acum încearcă să răspunzi la întrebările care urmează.


Pentru a te ajuta să înţelegi, îţi sugerăm să te uiţi iar la
episodul video pe DVD.

I I Alice likes guys because they are good at carrying


packages.
□ True
□ False

S What does Jack do?


□ a) Tourist guide
□ b) Sales manager
□ c) Editor

IS Which area is he in charge of?


□ a) Southern Europe
□ b) Asia
□ c) Northern Europe

SI What kind of requests do his clients have?


□ a) They ask about publicity
□ b) They ask for presents
□ c) They ask about the new models

47
Focus
„Present Simple" la forma
interogativâ
ÎNTREBĂRI CARE CER RĂSPUNSURI SCURTE

Forma interogativă a Present Simple (indicativ prezent) se


construieşte cu verbul auxiliar „do" („does" la persoana
a treia singular), urmat de subiect şi de verbul principal
la infinitiv fără „to", după următoarea schemă:

Auxiliar d o /d o e s + subiect + v e rb p rin c ip a l (la in fin itiv


fă ră „ t o " ) + determinări ulterioare + ?

Do 1 work in the city? Lucrez eu în oraş?


Do you work in the city? Lucrezi tu în oraş?

Does he work in the city? Lucrează el în oraş?


Does she work in the city? Lucrează ea în oraş?
Does it work every day? Funcţionează în fiecare zi?

Do we work in the city? Lucrăm noi în oraş?


Do you work in the city? Lucraţi voi în oraş?
Do they work in the city? Lucrează ei în oraş?

întrebările de acest gen, la care de obicei se răspunde scurt


cu „da" sau „nu", se numesc „Yes/No questions". Insă
răspunsurile nu se limitează la „yes" ori „no , ci se adaugă
subiectul şi auxiliarul „do/does", după cum arată exemplele
următoare:

Do you play tennis? Yes, I do Joci tenis? Da


Does he speak English? Yes, he does Vorbeste el engleza?
Da
ÎNTREBĂRI CONSTRUITE CU O PARTICULĂ
INTEROGATIVĂ

Acum, să vedem cum se formează întrebările care sunt


precedate de o particulă interogativă. In aceste situaţii,
construcţia e următoarea:

Particulă interogativă + auxiliar do/does + subiect


+ verb principal (la infinitiv fără „to") + determinări
ulterioare + ?

When do I arrive at work? Când ajung eu la s e r v ic iu ?

do you arrive at work? C â n d a ju n g i tu la s e r v ic iu ?

What does he use at work? Ce fo lo s e ş t e e l la s e r v ic iu ?

does she do at work? Cu ce se oc u p ă e a la


s e r v ic iu ?

does it have to do? Ce tr e b u ie s ă f a c ă ?

Where do we keep the paper? U nde ţinem noi h a r t ia ?


do you have lunch? Unde m â n c a ţi v o i?
do they have their U n d e îş i fin e i
meetings? r e u n iu n ile ?

Să vedem

do I know? Ce ştiu?
W hat
do you w ant? Ce vrei? ..
W hat
does he work with? Cu cine lucrează el?
Who
W hy does she study? De ce învăţă ea?
cost? Cât co stă?
How much d o es it
do we leave? C â n d plecăm ?
When
do you live? Unde locuiţi?
W here
How d© they speak English? Cum vorbesc engleza?
ENGLI SH T O D AY L E S S O N S I X Exerciţii t
(Soluţii la pag. 94)

Acum exersează-te puţin cu forma interogativă a Present


Simple, încercând să construieşti întrebări cu verbul auxiliar
„do/does" şi cu particulele interogative.

EXERCIŢIUL 1
Pune expresia corectă în acest exerciţiu cu mai multe
variante de răspuns.

O ... Alice do? 0 ... Jack work? In an office.


She's a student. □ a) Where do
□ a) What ¡ob □ b) Where works
□ b) What does □ c) Where does
□ c) What do

0 ...live together? H ... Alice have breakfast?


□ a) Does Peter and Alice □ a) Where do
□ b) Do Peter and Alice □ b) What time
□ c) Peter and Alice □ c) Where does

EXERCIŢIUL 2

Completează propoziţiile cu expresia corectă.

U How m uch......................................................those shoes cost?

0 ........................................... Jack go to Bolonia? Once a year.

0 Alice have lunch? In the cafeteria at university.

0 ............................................ Alice and Jack live with?


50
Tel! me about your job!
SCENA 2

Jack: Oh girls, we're talking about jobs. Tell me about your


job, Sharon. What do you do at the moment?
Sharon: Ah, that's an interesting question!

Jack: Really? Why do you say that?


Sharon: Well, you know, I have a degree in archaeology,
but now I'm doing something quite different.

Jack: Do you have a part-time job?


Sharon: No, unfortunately it's a full-time job. I work for
a travel agency.

Jack: O h... What do you do?


Sharon: I give tours around the city. I bring tourists
to monuments and museums and other interesting places.

Jack: Oh, that's nice! Could I have you as a tour guide for
one day?
Sharon: I'm sorry, I only work with groups. Usually with
Japanese people.

Jack: O h, well, I'm a black belt in karate...


Sharon: Very funny... but it's not enough...

Jack: It's too bad... Anne, stop cleaning for a moment. Sit
down and tell me about your job!
Anne: Okay, okay, okay, okay. I work in a publishing
company.

Jack: Oh, you work with famous writers!


Anne: Not exactly, I don't work with the writers, I just read
their proofs and correct them before printing.
Sharon: Ah, by the way, do you know Paul Taylor? He
works with you, right?
Anne: Yes, yes, but we don't work in the same department.
He works in the advertising department. But we are good
friends. Every weekend we play tennis together.

Jack: Play tennis? I'm jealous!


Anne: Do you play tennis, too? Do you want to play with
us?

Jack: Well, just joking. I don't play tennis that well. Only
karate.

Sâ înţelegem
(Soluţii la pag. 94)

Verifică dacă ai înţeles scena, răspunzând la următoarele


întrebări:

HI Sharon works part-time. 0 What does Sharon do?


□ True □ a) She works with
□ False computers
D b) She is a tourist guide
□ c) She works in a museum

m What does Anne do H What do Anne and Paul


when she is at work? do at the weekend?
□ a) She works □ a) They go to the cinema
in advertising together
□ b) She writes novels □ b) They go shopping
□ c) She corrects together
the proofs □ c) They play tennis together
Focus
Forma negativă a „Present Simple" şi
folosirea adjectivelor „each"şi „ever/'

F O R M A Î N T R E A G Ă Şl F O R M A C O N T R A S Ă

Forma negativă a Present Simple se construieşte cu verbul


auxiliar „do" („does" la persoana a treia singular), urmată
de negaţia „not", conform schemei următoare:

Subiect + auxiliarul do/does + not + verb principal


(la infinitiv fără „io") + determinări ulterioare

în vorbirea curentă, în general se folosesc formele contrase


„don't" şi „doesn't", după cum se arată în exemplele
următoare:

I don't (do not) use the mobile phone every day


Nu folosesc în fiecare zi mobilul
You don't (do not) use the mobile phone every day
Nu foloseşti în fiecare zi mobilul

He doesn't (does not) work every day


El nu lucrează în fiecare zi
She doesn't (does not) work every day
Ea nu lucrează în fiecare zi
It doesn't (does not) work every day
Nu funcţionează în fiecare zi
We don't (do not) use a typewriter at work
Nu folosim o maşină de scris la serviciu
You don't (do not) use a typewriter at work
Nu folosiţi o maşină de scris la serviciu
They don't (do not) use a typewriter at work
Ei nu folosesc o maşină de scris la serviciu

Să vedem acum alte exemple de propoziţii negative:

I don't (do not) teach on Sundays


Nu predau duminica
You don't (do not) know my parents
Nu-i cunoşti pe părinţii mei
Jack doesn't (does not) play tennis well
Jack nu joacă bine tenis
Alice doesn't (does not) have a boyfriend
Alice nu are un prieten
The house doesn't (does not) belong to Anne
Casa nu-i aparţine lui Anne
We don't (do not) work part-time
Noi nu lucrăm cu program redus
You don't (do not) know Anne's aunt
Voi n-o cunoaşteţi pe mătuşa lui Anne
Alice and Sharon don't (do not) live together
Alice şi Sharon nu locuiesc împreună
F O R M A I N T E R O G A U V - N E G ATI V Ă

Forma interogativ-negativă se construieşte cu verbul auxiliar


«do" („does" la persoana a treia singular) urmat de subiect,
de negaţia „not" şi de verbul principal la infinitiv fără „to". Şi
în cazul acesta se preferă folosirea formelor contrase (scurte)
„don't" şi „doesn't". Observă acum schema recapitulativă:

Do I not want? Nu vreau?


Do you not/don't you want? Nu vrei?
Does he not want/doesn't he want? Nu vrea el?
Does she not want/doesn't she want? Nu vrea ea?
Does it not work/doesn't it work? Nu funcţionează?

Do we not want/don't we want? Nu vrem?


Do you not want/don't you want? Nu vreţi?
Do they not want/don't they want? Nu vor?

EACH

„Each ' (fiecare, oricine, fitecine) e folosit înaintea substan­


tivelor la singular pentru a indica un grup limitat de lucruri
ori de persoane (două sau mai multe). Poate fi atât adjectiv,
cât şi pronume.

Each day is different Fiecare zi e diferită


I keep each report Păstrez pe biroul meu orice raport
on my desk (adică, toate rapoartele)

EVERY

„Every" (fiecare, oricine, toţi) e folosit în fata substantivelor


la singular pentru a indica totalitatea persoanelor sau
a lucrurilor (trei sau mai multe). Este întotdeauna adjectiv.
I go to school every day Eu merg la şcoală în fiecare zi
She writes letters Ea scrie scrisori tuturor
to every friend prietenilor

D I F E R E N Ţ E Î N T R E „ E A C H " Şl „ E V E R Y "

„Each" aratâ o totalitate de persoane sau de lucruri, însă pune


în evidenţă fiecare componentă a grupului (unul câte unul).
„Every", în schimb, cu toate că se referă la fiecare individ şi la
fiecare lucru, le vede ca pe nişte componente ale grupului.
Priveşte acum exemplele următoare:

Each child is special Fiecare copil e deosebit


Every restaurant is open Fiecare restaurant (toate
on Saturday evening restaurantele) este deschis
sâmbătă seara

în unele situaţii, diferenţa e minimă între „each"şi „every", aşadar


se pot folosi amândouă formele, după cum demonstrează
exemplul următor:

Each/Every time I see you De fiecare dată când te văd,


I am happy! sunt fericit!

De asemenea, „every" este folosit:


a) în expresii de timp:

Every day în fiecare zi


A

Every year In fiecare an

b) în faţa unui numeral cardinal sau ordinal urmat de


expresii de timp sau de loc:
He goes to the supermarket Se duce la supermarket la
every second day fiecare două zile
B E G I N N E R L E V E L B O O K TWO
c) în faţa altor adverbe:

Every now and then they Din când în când se duc sâ


go dancing danseze

Exerciţii
(Soluţii la pag. 94)
Acum încearcă să exersezi construind propoziţii negative
şi folosind corect „each" şi „every".
EXERCIŢIUL 3
Tradu în engleză.

£8 Jack nu vizitează des Bologna,

a Sharon nu îl iubeşte pe Peter,

f i Anne nu lucrează cu scriitori celebri?

O De ce nu locuiesc ei cu Anne şi Jack?

EXERCIŢIUL 4
Tradu în română.

O Alice doesn't go to university every day.

IS Each person in the house does a different job.

0 Why don't they go to the supermarket every second week?

D Every now and then Jack helps Anne with the housework.
57
Vocabular
according to după, department departament,
conform cu, pe baza birou, secţie
(loc. prep.) depend (to) a depinde
advertising publicitate different divers/ă, diferit/ă
agreement acord, pact discount reducere
anyway oricum, în orice caz exactly exact, precis
archaeology arheologie exceptional excepţional,
around în jur; circa extraordinar
ask (to) a întreba factory fabrică, stabiliment
basically fundamental, famous faimos/oasă,
esenţial, de bază celebru/ă
before în expresii de timp: full-time program întreg
înainte (de), înainte ca; în goods marfă, produse;
expresii de spaţiu: în faţa, bunuri comerciale (cu verbul
dinaintea la plural)
belt centură, curea inform (to) a informa,
birth chart certificat a da informaţii, a anunţa
de naştere informed informat/ă
book carte jealous gelos/oasă;
boyfriend iubit invidios/oasă
bring (to) a aduce, kind specie, gen, tip
a conduce; a se duce; (subst.); amabil/ă,
a procura curtenitor/oare, amical/ă
care (to) a-l privi, a se (adj.)
interesa, a se preocupa Leo Leu (semn zodiacal)
carry (to) a duce, a listen (to) a asculta
transporta; a comporta, look for (to) a căuta
a determina luck noroc, soartă, destin
clean (to) a curăţa, a spăla mad nebun/ă, apucat/ă,
client client turbat/ă; furios/oasă
correct (to) a corecta may a putea, a fi permis;
curious curios/oasă; a fi probabil
ciudat, singular model model; paradigmă;
degree diplomă mostră, exemplu
month lună seriously în mod serios,
monument monument temeinic, trainic
move (to) a (se) transfera, shoe pantof
a (se) mişca, a (se) deplasa sit down (to) a se aşeza;
museum muzeu a sta aşezat; a fi aşezat
nothing nimic, nul southern meridional
open deschis/ă; public/ă, special special, particular,
manifest/ă deosebit
open (to) a deschide, sporting sportiv/ă
a desface strange straniu/e,
play (to) a se juca; a cânta neobişnuit/ă, ciudat/ă,
la un instrument; a recita, singular/ă; străin/ă,
a interpreta necunoscut/ă
prepare (to) a prepara, talk about (to) a vorbi despre
a pregăti take care (to) a avea grijă;
price preţ a se ocupa de
print (to) a tipări then atunci; după, apoi;
produce (to) a produce, la vremea aceea, în acel
a fabrica, a genera timp; pe lângă aceasta,
product line linie de afară de aceasta, pe lângă
producţie together împreună
promotion promoţie; tour excursie, vizită, raită;
publicitate, campanie tur, incursiune, raid, vizită
publicitară ghidată; călătorie, voiaj
proof ciornă; probă, evidenţă tour guide ghid turistic
relationship raport, relaţie travel agency agenţie de
request cerere, reclamaţie voiaj
responsible responsabil try (to) a încerca, a căuta,
running repede; în fugă a tenta; a gusta
sales manager director wish (to) a ura; a vrea,
comercial a dori
Saturn Saturn writer scriitor/scriitoare
serious serios/oasă,
important/ă; grav 59
B E G I N N E R L E V E L B O O K TWO
Televison Programmes
Let's talk:
Low cost airlines
M oderator programului „Let's talk", Marie ?i Tom, ne vorbesc
despre avantajele pe care le ofera zborurile cu pref redus.

Eric: Good evening from Eric Brown. Welcome to another


edition of „Let s talk . With me here in the studio are Marie
and Tom. Hello Marie, hello Tom!
Marie and Tom: Hello Eric!

Eric: Well, today let's talk... let's talk about... about what,
Marie?
Marie: Low cost airlines.

Eric: Very interesting!


Marie: You're right, Eric! You know, there are 90 low cost
airlines in Europe today...

Eric: Really... so many!


Tom: Yes, that's right, 90. Lots of people fly with low cost
airlines.

Marie: Of course! It's very cheap to fly with these airlines.


Tom: It's not always cheap, Marie, it is cheap to fly midweek
on Tuesday, Wednesday or Thursday, but it's not cheap to fly
at weekends, on Saturday or Sunday.

Eric: Mmm... but... are the planes safe?


Tom. Yes, the planes are usually new, so they are safe...

61
Eric: That's good! It's important to fly in safe planes. And
what about the tickets? Is it easy to find them?
Marie: Yes, it's very easy. I usually buy my tickets online with
my credit card. Well... I travel a lot.

Eric: Really? You're a real expert on low cost airlines Marie,


aren't you?
Marie: Yes, I am... my boyfriend lives in Berlin.

Eric: How often do you visit him?


Marie: I go to see him twice a month.

Eric: I see, I see... And are the flights on time?


Marie: Yes, they're usually on time. I leave work at five thirty
in the afternoon and arrive at the airport at six. Perfect for the
check-in.

Tom: That's very convenient, you're lucky, Marie! Usually low


cost flights leave from airports a long way from the city. What
time's your flight?
Marie: At 7 o'clock.

Tom: You're really lucky, Marie! Usually low cost flights


leave late at night or early in the morning, when it's not
convenient.
Marie: Yes, that's true, and yes, I am very lucky.

Eric: Is there any food on the plane?


Marie: Yes, passengers buy drinks and snacks.

Tom: Remember, the drinks and snacks aren't free, you have
to pay, even for a glass of water!
Marie: That's true! But it doesn't matter! I arrive in Berlin at
eight thirty. Just in time for a pizza with my boyfriend at „Bella
Napoli", a very good pizzeria. The best one in Berlin!
B E G I N N E R L E V E L B O O K T WO
Eric: Ah, ah, ah! But... for us... it's time to say goodbye. O k...
low cost airlines. Today there are many low cost airlines in
Europe. It's cheap to fly with them. The planes are safe and
the flights are usually on time. Very interesting, very, very
interesting! Thank you, Marie.
Marie: Thank you.

Eric: And thank you, Tom.


Tom: Thank you.

Eric: And goodbye. See you again soon for another special
edition of „Let's talk".

Sâ înţelegem
(Soluţii la pag. 96)

Verifică dacă ai înţeles, răspunzând la următoarele


întrebări:

H There are ninety low cost m Where does Marie's


airlines in Europe. boyfriend live?
□ True □ a) Paris
□ False □ b) Hamburg
□ c) Berlin

IS Marie visits her boyfriend Q The drinks and snacks on


once a month. the plane are free.
□ True □ True
□ False □ False

M Low cost airlines are ...


□ a)cheap
□ b) expensive
63
Focus
La aeroport

CHECK-IN

„C h e ck -in " (procedura de îmbarcare) corespunde unei zone


din interiorul aeroportului unde se prezintă paşaportul, se
depozitează bagajele şi se primeşte biletul de îmbarcare.
„C h e ck -in " este şi o formulă de exprimare:

I check-in at 7 Fac check-in la 7.00


Where's the check-in Unde se face check-in-ul
for Berlin? pentru Berlin?

„ C H E A P " Şl „ E X P E N S I V E "

Adjectivul „ch e a p " (ieftin), când se referă la preţ, înseamnă


că nu costă mult, în timp ce „e xp e n sive " (scump) înseamnă
că are un preţ ridicat. Câteva exemple:

My ticket to Berlin Biletul meu de Berlin costă


is 600 euros 600 de euro
- it's expensive! - e scump!
Your ticket is 100 euros Biletul tău costă 100 de euro
- it's cheap - e ieftin!
Her ticket is 30 euros Biletul ei costă 30 de euro, este
that's very cheap! foarte ieftin!

T O F L Y WI T H

Verbul „fly w ith"se foloseşte pentru a spune cu ce companie


de zbor ne deplasăm, urmat de numele companiei sau de
tipul companiei aeriene.
B E G I N N E R L E V E L B O O K T WO
Câteva exemple:

I fly with Air Liverpool Eu zbor cu Air Liverpool


I fly with low cost airlines Eu zbor cu o companie de
zbor low cost
Ca să ştii dacă avionul întârzie, se pot folosi următoarele
expresii:

Is the flight on time? Zborul soseşte la timp?


If the flight is at 7 and it Dacă zborul e la 7.00 şi
goes at 7 - it's on time pleacă la 7.00, se încadrează
în timp
But, if the flight is at 7 Dar, dacă zborul e la 7.00
and it goes at 10 - it's late şi pleacă la 10.00, întârzie

ONLINE

Când ne pregătim pentru o călătorie, putem face o serie de


operaţiuni online, lată câteva exemple:

I buy my tickets online îmi cumpăr biletele online

I reserve hotel rooms online - I don't call the hotel on the


phone to reserve a room - I use the Internet.
Rezerv camerele la hotel online - Nu telefonez la hotel
pentru a rezerva o cameră - Folosesc internetul.

I check my bank account online - I use the Internet to see


how much money I have in my account.
Imi verific online contul curent - Folosesc internetul pentru
a afla câţi bani am în cont.

I pay my bills online - I use the Internet to pay the electricity


bill, the water bill, the gas bill.
Imi plătesc facturile online - Folosesc internetul pentru
a plăti factura de lumină, de apă, de gaz. 65
ENGL I SH T O D AY T V P R O G R A M M E S : S P O R T
HOW OFTEN

Pentru a întreba pe cineva cât de des face un anume lucru


se foloseşte sintagma:
How often do you + verb? De câte ori + verb...?

Pentru a răspunde, se pot folosi următoarele sintagme:


once a month o dată pe lună
twice a month de două ori pe lună

Când facem un lucru de mai mult de două ori:


three times a month de trei ori pe lună
four times a month de patru ori pe lună

Dacă schimbăm perioada de timp, structura temporală


rămâne aceeaşi:
număr de ori + prepoziţia „pe" + perioadă de timp
once a day o dată pe zi
twice a week de două ori pe săptămână
three times a year de trei ori pe an
four times a week de patru ori pe săptămână

„TO ARRIVE" + PREPOZIŢIE

„To arrive" + at
I arrive at the airport at 6 Ajung la aeroport la 6.00
I arrive at the station at 4 Ajung la gară la 4.00

„To arrive" + in
Când ajungem într-un oraş sau într-o ţară:
I arrive in Berlin at 8.30 Sosesc la Berlin la 8.30
I arrive in England tomorrow Sosesc în Anglia mâine
B E G I N N E R L E V E L B O O K T WO
Exerciţii
(Soluţii la pag. 96)

EXERCIŢIUL 1

Alege cuvântul corect în acest exerciţiu.

K1 When you show your H „Cheap" means ...


passport and leave your □ a) it costs a lot
luggage at the airport you .. □ b) it doesn't cost very much
□ a) check-out
□ b) check-up
□ c) check-in

M l . . . EasyJet IS If my flight is at 9.30


a.m.
□ a) fly with and it leaves at 9.30 a.m . it's
□ b) fly on
□ a) late
□ b) on time

S If I reserve my hotel IS Marie... work at 5.30 p.m.


room online I ... □ a)leave
□ a) phone the hotel □ b) leaves
□ b) use the Internet
□ c) send a fax

S How often ... she visit 11 ... you buy your tickets
her boyfriend? online?
□ a) do □ a) Do
□ b) does □ b) Does

E l I go to London two m i arrive ... the airport


weekends every month. at 2.30 p.m.
I go to London ... a month. □ a) in
□ a) once □ b) at
□ b) twice
□ c) three times 67
Sport:
Football training
In cadrul programului sportiv „ Sports Special", expertul John
Forbes ne vorbeşte despre lumea fotbalului.

Eric: Good afternoon to everyone. Welcome to „Sports


Special", the programme dedicated to all sports and all
sports fans. I'm Eric Brown. In the studio with me is John
Forbes, our sports expert. Well John... what are you talking
about this afternoon?
John: Football.

Eric: Great! My favourite sport!


John: It's not only your favourite sport, Eric! Millions of
people love football!

Eric: Of course! It's a fantastic game, the best sport in the


world!
John: W ell... maybe... but remember, Eric... football isn't
only about fame, success and money.

Eric: O h... a lot of money! Professional footballers earn


millions of euros.
John: That's true! But football is also about hard work...
fitness training, stretching and jogging almost every day!

Eric: Really? How often do professional players train?


John: They go jogging every day at 8 in the morning and
then they work out in the gym.

Eric: Ah!... So much exercise!


John: And that's not all!
Eric: Really? What do you mean?
John: Well, they also practise football skills three-four times
a week with the team!

Eric: And... Where do they train?


John: They usually do fitness training at the football ground.
First they do stretching, then they practise shooting.

Eric: Is the coach with them during the training?


John: Yes, of course! The coach is very important for the team.
He shows the players good techniques for passing, dribbling
and heading and he decides who plays in the matches.

Eric: How many matches are there in a football championship?


John. 30, more or less. You know, football championships
take place in the winter, usually from September until June.

Eric: And when do they play matches?


John: At weekends, but the big clubs also play during the
week for the European Cups.

Eric: Championships, European Cups, training... footballers


are very busy!
John: Yes they are! The only time they rest is in the
summer.

Eric: W ell... holidays only in the summer, but what about


fun? For example... can the players have a beer after
a match?
John (râzând): O f course, Eric... especially if they win!
A beer is a perfect way to celebrate a victory!

Eric: Well, a footballer's training routine is very hard, but it's


very rewarding too! Ok, thanks to our expert John Forbes!
(John se ridică şi pleacă.) And goodbye to all football fans
and sports lovers! See you again soon for a new edition of
„Sports Special"!
ENGL I SH T O D AY T V P R O G R A M M E S : S P O R T

Sâ înţelegem
(Soluţii la pag. 96)

Verifică dacă ai înţeles, răspunzând la următoarele


întrebări:

B How often do footballers go jogging?


□ a) Every morning
□ b) Twice a day
□ c) Once a week

ES Where do footballers usually do fitness training?


□ a) In the park
□ b) At the football ground
□ c) In the gym

0 Is the coach with them when they train?


□ a) Yes, he is
□ b) No, he isn't

IS How many matches are there in a football championship?


□ a) About twenty
□ b) About thirty
□ c) About forty

IS Do footballers rest in the winter?


□ a) Yes, they do
□ b) No, they don't
Focus
Football şi soccer
Vorbind despre fotbal, se pot folosi doi termeni care, deşi
sunt diferiţi, au aceeaşi semnificaţie: „football" şi „soccer".
In Marea Britanie şi în Europa e comun termenul football,
pe când în Statele Unite se foloseşte soccer.

Pentru a spune că suntem suporteri ai unei anumite echipe


de fotbal, folosim verbul „support a team".

Do you support a team? Ţii cu vreo echipă?


What team do you support? Cu ce echipă ţii?
I support... Eu fin cu...

In continuare poţi găsi o listă cu cei mai folosiţi termeni din


jocul de fotbal:

Football fan: suporter, microbist, fan

Team: echipă

Professional footballer: fotbalist profesionist

Professional football player: jucător profesionist de fotbal

Coach: antrenor

Match: meci

Training (substantiv): antrenament

To train (verb): a (se) antrena


ENGLI SH T O D A Y T V P R O G R A M M E S : S P O R T „Footballers do training" şi „footballers train" înseamnă
amândouă „fotbaliştii se antrenează".

Ce fac fotbaliştii când se antrenează?

they work out in the gym se antrenează în sală


they do stretching îşi fac încălzirea
they go jogging fac jogging, aleargă
they practise football skills îşi dezvoltă abilităţi de
fotbalişti

Fotbaliştii se antrenează la următoarele abilităţi tehnice:

Passing: pase filtrante

Dribbling: dribling

Shooting: tras la poartă

Heading: lovitură cu capul

72
Exerciţii
(Soluţii la pag. 96)

EXERCIŢIUL 1

Alege cuvântul corect în ace: exerciţiu cu mai multe variante


de răspuns.

H A group of eleven 0 When you „support


football players that a team" you ...
play together is called ... □ a) are a fan of the team
□ a) a match d b) don t like th§ team
□ b) a team □ c) you play in the team
□ c) a coach

S The person who prepares 9 Two of the things that


the team is called ... footballers do when they
□ a )a coach train are ...
□ b) a player □ a) work out in the gym
□ c) a fan and stretching
□ b) have a beer
S When a player H He ... Manchester United.
moves forward with □ a) support
the ball it is called ... □ b) supports
□ a) passing
□ b) dribbling
□ c) shooting

0 What team ... S What time ... the match


you support? start?
□ a) do □ a) do
□ b) does □ b) does
0 1 . . . play football. £0 She ... football.
□ a) don't □ a) doesn't like
□ b) doesn't □ b) doesn't likes
Traducerea episoadelor
Lecjia 4

That's life! Un dormitor


cu ceva în plus
Unde-i cafetiera?
SCENA 1

Peter: Bună, Anne!


Arine: A, tu eşti, Peter! Uite, aceasta este!
Peter: La ce să mă uit?
Anne: La biroul meu! Aici, lângă patul meu...

Peter: A, văd ... apropo, unde sunt articolele de birou?


A nne ; Lucrurile de la calculator sunt în dulapul de acolo
Dosarele creioanele, pixurile etc. sunt aici, în acest dulap.
91 am şi două scaune!

Peter: A, bine! Astea sunt pentru toată lumea?


Anne: Nu, nu sunt! Te rog, nu atinge nimic!

Peter: A, bine. Deci spui că ai toate articolele de birou?


Anne: Nu, nu chiar... Nu există fax... Nu am toate
programele de care am nevoie pe calculator...
Peter: Şi îmi închipui că ai un robot telefonic... E folositor?
Anne: Nu am nevoie de un robot telefonic. Răspund singură
la telefon...

Peter: Bine, ai dreptate. Biroul acesta e drăguţ şi, dacă ai


nevoie de un fax, am eu unul în apartamentul meu.
Anne: O , mulţumesc!

Peter: Aşteaptă o clipă, lipseşte ceva... Unde-i cafetiera?


Toate birourile au o cafetieră.
Anne: Mă tem că aici nu avem. Există o bucătărie pentru
personal în cealaltă parte a casei, în bucătărie! Putem bea
cafea acolo.

Peter: Bună idee!


B E G I N N E R L E V E L B O O K T WO
în sfârşit, o audiţie!
SCENA 2

Anne: Vrei lapte la cafea? E o sticiă în fundul


frigiderului...
Peter: îmi place fâră lapte, dar cu un pic de zahâr...

Anne: Ah, mă tem că n-avem zahăr...


Peter: Bine. Nu-i nimic, e bună şi cafeaua neagră. Ai vreo
prăjitură din acelea bune?

Anne: A, da, avem nişte prăjiturele aici.

(Sună mobilul lui Peter.)

Peter: Alo, aici Peter... Ce? O audiţie? Nu, deloc, sunt


liber... Perfect! La revedere! Ah, în sfârşit o audiţie!
Anne: Minunat! Când?

Peter: Lunea viitoare, la Teatrul de Operă! Prăjiturelele


acestea sunt fantastice. Mai sunt?
Anne: Mai sunt câteva în cutie.

Peter: Mulţumesc. Pa, Anne, e timpul să facem muzică!


Anne: Hei, ia-ti şerveţelul murdar din bucătăria mea!
E bine să te am ca nou vecin de birou!

77
ENGL I S H TODAY T R A D U C E R E A E P I S O A D E L O R
Lecţia 5

That's life!
Există un timp pentru muncă
şi un timp pentru distracţie
La ce orâ te trezeşti?
SCENA 1

Jack: E aşa de greu să munceşti, băieţi... Mă trezesc în


fiecare zi la şase şi jumătate, iau micul dejun şi mă duc cu
trenul la serviciu, în fiecare zi!
Anne: Ştiu. Eu mă trezesc la şapte, însă am un prieten la
serviciu, care se trezeşte de obicei la şase!

Jack: De ce? E prea devreme!


Anne: Face o oră cu maşina până la serviciu.

Jack: Uau, e un drum lung.


Anne: Da, dar locuieşte la ţară. Cred că este norocos:
la fiecare sfârşit de săptămână se poate plimba prin
pădure... nu printre maşini...

Jack: Cred că-i tare frumos: trăieşte la ţară, dar lucrează în


oraş. O combinaţie destul de reuşită.
Anne: Dar tu, Sharon? La ce oră te trezeşti?

Sharon: De obicei mă trezesc pe la nouă, dar eu locuiesc


în oraş. E uşor să ajung la lucru.
Peter: Da, însă te întorci foarte târziu acasă: adesea la şase
şi jumătate sau şapte.
B E G I N N E R L E V E L B O O K TWO
Sharon: Ştii, uneori am cinci sau şase grupuri de turişti
pe zi...
Peter: Munceşti prea mult, draga m ea...

Sharon: Şi tu cânţi prea mult, Peter...

O zi obişnuita
SCENA 2

Jack: Alice, pun pariu că tu nu te trezeşti la şase în fiecare z i...


Povesteşte-ne ceva despre o zi obişnuită la universitate.
Alice. Bine, uneori am ore de dimineaţă, dar de obicei am
cursuri după-amiaza. Lunea mă duc întotdeauna la cursuri
de dimineaţă.

Jack: Şi unde studiezi?


Alice: De obicei studiez la bibliotecă, însă uneori studiez
şi acasă, atunci când nu am ore dimineaţa.

Peter: Şi prietenul meu David învaţă la aceeaşi universitate.


Ţi-I aminteşti?
Alice: David Leary? Da, îl văd din când în când la bibliotecă
şi uneori în parc.

Peter: în parc? Ce face acolo?


Alice: îi place să înveţe acolo. îşi aduce cărţile, găseşte
o bancă drăguţă şi citeşte acolo.

Peter: Nu-i o idee rea. Poţi să studiezi şi să te bucuri de


natură în acelaşi timp.
Alice: Da, şi mie îmi place parcul. Din păcate, adesea am
nevoie de cărţi de la bibliotecă.

79
r
ENGL I SH T O D AY T R A D U C E R E A E P I S O A D E L O R
Jack: Şi cu prânzul cum faci? De obicei îţi faci sendvişuri şi
le iei cu tine?
Alice: O , nu, urăsc să gătesc. De obicei mănânc de prânz
la cafenea, cu prietenii.

Sharon: O , eu fac exact invers. De obicei îmi prepar prânzul


acasă şi rareori iau o gustare rapidă în cafenele.
Jack: Bine, copii, gata cu discuţiile astea plicticoase! Cum
rămâne cu distracţia? Face vreunul dintre voi altceva în
afară de muncă şi de studiu? E vineri, nu uitaţi!

Anne: Ai dreptate, Jack, sunt atât de fericită că e vineri.


Jack: Şi eu! A venit sfârşitul de săptămână!

Alice: E timpul să facem cumpărături!

80
B E G I N N E R L E V E L B O O K T WO
Ce faci ia sfârşit de săptămână?
SCENA 3

Anne: Da, mă duc mereu sâmbăta la cumpărături. Primul


lucru pe care îl fac sâmbăta e să iau maşina şi să mă duc
la supermarket.
Shoron: Eu mă duc câteodată sâmbăta la cumpărături,
însă de obicei dorm până târziu. Sunt mereu atât de obosită
sâmbăta...

Alice: Eu nu sunt niciodată obosită la sfârşit de săptămână!


In weekend trebuie să te distrezi! Eu pictez, mă duc să alerg,
ies cu prietenii. Din păcate, uneori trebuie să învăţ...
Anne: Ah, câteodată lucrez un pic la sfârşit de săptămână...
Când am timp îmi place să mă duc să înot, să văd expoziţii
sau concerte, dacă am destui bani. Ah, şi în fiecare duminică
fac curat în tot apartamentul, iar seara mă uit la TV.

Sharon: Ah, eu nu mă uit niciodată la TV. E plictisitor.


Mie şi lui Peter ne place să mergem la film la sfârşit de
săptămână.
Peter: Da, e important să nu te uiţi prea mult la televizor.
Cam o oră pe zi e suficient.

Alice: Hai, copii! Vorbiţi ca bunicul meu! Muncă, televizor,


curăţenie la sfârşit de săptămână... viata e mai mult de
atât!
Jack: Vreau să mă duceţi în locurile în care se distrează
tinerii!

Alice: Perfect! Pregăteşte-te, bunicule!

81
ENGL I SH T O D AY T R A D U C E R E A E P I S O A D E L O R
Lecţia 6

That's lite!
Povesteşte-mi despre
serviciul tău
Sâ vorbim despre fine
SCENA 1

Jack: Pot să-ţi pun o întrebare, Alice?


Alice: Sigur, întreabă orice vrei. Sunt ca o carte deschisă.

Jack: Ai un prieten?
Alice: Ei bine, ies cu nişte băieţi, dar nu e nimic serios...
conform horoscopului meu, am nevoie de un Taur, dar nu-i
uşor acum când Saturn e în Leu...

Jack: înţeleg... Oricum, cred că ai o relaţie ciudată cu


băieţii...
Alice: O , nu! îmi plac foarte mult băieţii! Sunt foarte buni
la cărat pachete!

Jack: Eşti excepţională...


Alice: Mulţumesc, Jack. Dar acum, hai să nu mai vorbim
despre mine. Să vorbim de tine. Ce crezi despre m ine?...
Nu, chiar, sunt curioasă: ce faci la serviciu?

Jack: A, nimic special. U h... ştii „Speedmaster", fabrica de


articole sportive?
Alice: Da, sigur! Fac nişte pantofi sport minunaţi! La ce
departament lucrezi?
82
Jack: Sunt director de vânzări. Luna trecută am fost
promovat, Iar acum sunt responsabil pe Europa de Sud. De
aceea m-am transferat aici.
Alice: Uau! Chiar interesant... Trebuie să fii foarte bun la
serviciu. Şi cu ce te ocupi mai exact?

Jack: O ... Pe scurt, caut clienţi noi, îi informez despre noile


linii de produse şi mă ocup de solicitările lor.
Alice: Ce solicitări au?

Jack: O , adesea pun întrebări despre noile modele


şi despre preţuri.
Alice: Şi ce faci dacă vor o reducere?

Jack: Ei bine, în primul rând, nu mă supăr! îi ascult, şi


pe urmă le spun „N u "... Serios acum, depinde... Fiecare
client e diferit... dacă sunt importanţi, încerc să ajung la
o înţelegere cu ei.

(Sharon şi Anne intră sporovăind în sufragerie.)

Jack: Bună Anne, bună Sharon. Unde e Peter?


Sharon: O , Peter îşi pregăteşte audiţia.

Jack: Ei bine, spune-i lui Peter că-i urez noroc!


Sharon: Chiar te interesează?...
1

ENGL I SH T O D AY T R A D U C E R E A E P I S O A D E L O R
Povesteşte-mi despre serviciul tău!
SCENA 2

Jack: O , fetelor, vorbeam despre slujbe. Spune-mi ceva


despre a ta, Sharon. Cu ce te ocupi acum?
Sharon: Ah, e o întrebare interesantă!

Jack: Serios? De ce spui asta?


Sharon: Ei bine, ştii că am absolvit arheologia, dar acum
fac ceva cu totul diferit.

Jack: Ai un serviciu cu jumătate de normă?


Sharon: Nu, din păcate e un serviciu cu program întreg.
Lucrez pentru o agenţie de voiaj.

Jack: O ... şi ce faci?


Sharon: Fac tururi prin oraş. însoţesc turiştii la monumente,
la muzee şi la alte locuri interesante.

Jack: Frumos! Ai putea fi ghidul meu turistic pentru o zi?


Sharon: jmi pare rău, lucrez numai cu grupuri. De obicei
cu japonezi.

Jack: O h, ei bine, eu am centura neagră la karate...


Sharon: Foarte amuzant... dar nu-i de ajuns...

Jack: Păcat... Anne, încetează o clipă cu făcutul curăţeniei.


Aşează-te şi povesteşte-mi despre serviciul tău!
Anne: Bine, bine. Lucrez la o editură.

Jack: O , lucrezi cu scriitori faimoşi!


Anne: Nu chiar, nu lucrez cu scriitorii, eu doar le citesc
manuscrisele şi le corectez înainte de a fi duse la tipar.
B E G I N N E R L E V E L B O O K T WO
Sharon: Apropo, îl cunoşti pe Paul Taylor? Lucrează cu
tine, nu-i aşa?
Anne: Da, da, însă nu lucrăm în acelaşi departament.
El lucrează la departamentul de publicitate. Suntem însă
buni prieteni. Jucăm tenis împreună la fiecare sfârşit de
săptămână.

Jack: Jucaţi tenis? Sunt gelos!


Anne: Şi tu joci tenis? Vrei să joci cu noi?

Jack: O , glumeam. Nu joc atât de bine tenis. Doar


karate.

85
ENGL I SH T ODAY T R A D U C E R E A E P I S O A D E L O R
Program© de televiziune

Let's talk:
Linii aeriene low cost
Eric: Bună seara. Sunt Eric Brown. Bine aţi venit la o altă
ediţie „Let's talk". Alături de mine, în studio, sunt Mărie şi
Tom. Bună, Mărie. Bună, Tom!

Mărie şi Tom: Bună Eric.


Eric: Bine, azi vom vorbi... vom vorbi despre... despre ce,
Mărie?

Mărie: Despre liniile aeriene low cost.


Eric: Foarte interesant!

Mărie: Corect, Eric! Ştii, acum există 90 de linii aeriene low


cost în Europa...
Eric: Serios... atât de multe!

Tom: Da, chiar 90. Mulţi oameni zboară cu liniile aeriene


low cost.
Mărie: Fireşte! E foarte ieftin să zbori cu aceste companii
aeriene.

Tom: Nu e mereu ieftin, Mărie, e ieftin să zbori la mijlocul


săptămânii, marţea, miercurea şi joia, dar nu e ieftin să
zbori la sfârşit de săptămână, sâmbătă sau duminică.

Eric: Hmm ... d ar... avioanele sunt sigure?


Tom: Da, avioanele sunt de obicei noi, aşa că sunt
sigure...
B E G I N N E R L E V E L B O O K T WO
Eric: Asta e bine! E important să zbori cu avioane sigure.
Şi cum e cu biletele? Sunt uşor de găsit?
Mărie: Da, e foarte simplu. De obicei, îmi cumpăr biletele
online cu cartea de credit. De fapt... călătoresc mult.

Eric: Serios? Chiar eşti expertă în liniile low cost, Mărie,


nu-i aşa?
Mărie: Da, e u ... prietenul meu locuieşte la Berlin.

Eric: Cât de des îl vizitezi?


Mărie: Mă duc la el de două ori pe lună.

Eric. înţeleg, înţeleg... şi zborurile respectă orarele?


Mărie: Da, de obicei sunt punctuale. Plec de la serviciu la
şaptesprezece treizeci şi ajung la aeroport la optsprezece.
La timp să fac check-in-ul.

Tom: E foarte comod, eşti norocoasă, Mărie! De obicei


zborurile low cost pleacă din aeroporturi foarte îndepărtate
de oraş. La ce oră ai zbor?
Mărie: La şapte.

Tom. Chiar eşti norocoasă, Mărie! în mod normal, zborurile


low cost pleacă noaptea sau dimineaţa foarte devreme,
când nu e prea comod.
Mărie: Da, e adevărat, şi da, sunt foarte norocoasă.

Eric: Primeşti mâncare în avion?


Mărie: Da, pasagerii îşi pot cumpăra băuturi şi gustări.

Tom: Ţine minte, băuturile şi gustările nu sunt gratis, trebuie


să le plăteşti, chiar şi un pahar cu apă!
Mărie: E adevărat! Dar nu contează! Eu ajung la Berlin
la opt şi jumătate. Exact la timp ca să mănânc o pizza
cu prietenul meu la „Bella Napoli", o pizzerie foarte bună.
Cea mai bună din Berlin!
T

ENGL I SH TODAY T R A D U C E R E A E P i S O A D E L O R

Eric: Ah, ah, ah! E minunat... dar a venit timpul să ne luăm


la revedere. O k ... linii de zbor low cost. Astăzi sunt multe
linii aeriene low cost în Europa. E economic să zbori cu ele.
Avioanele sunt sigure şi de cele mai multe ori zborurile vin
la timp. Foarte, foarte, foarte interesant! Mulţumesc Mărie.
Mărie: Eu îţi mulţumesc.

Eric: Şi mulţumesc Tom.


Tom: Şi eu îţi mulţumesc.

Eric: Şi la revedere. Ne vom revedea curând la o altă ediţie


specială din „Let's taIk".
B E G I N N E R L E V E L B O O K T WO
Sport:
Antrenamente de fotbal
Eric: Bună seara, tuturor. Bine aţi venit la „Sports Special",
programul dedicat tuturor sporturilor şi tuturor pasionaţilor
de sport. Sunt Eric Brown. Cu mine în studio este John
Forbes, expertul nostru în sport. Bine, John... despre ce vei
vorbi astăzi după-amiază?
John: Despre fotbal.

Eric: Excelent! Sportul meu preferat!


John: Nu e doar sportul tău preferat, Eric! Milioane de
persoane adoră fotbalul!

Eric: Fireşte! E un joc fantastic, cel mai tare joc din lume!
John: Bine... poate... dar nu uita, Eric... fotbalul nu
e numai faimă, succes şi bani.

Eric: O ... o grămadă de bani! Fotbaliştii profesionişti


câştigă milioane de euro.
John: E adevărat! însă fotbalul este şi muncă grea...
antrenament fizic, încălzire şi alergări aproape în fiecare zi!

Eric: Chiar aşa? Cât de des se antrenează fotbaliştii


profesionişti?
John: Fac alergări în fiecare zi, dimineaţa la opt, şi apoi
se duc la sală să se antreneze.

Eric: A l... foarte mult exerciţiu!


John: Şi asta nu-i tot!

Eric: Serios? Ce vrei să spui?


John: Se antrenează şi la fotbal de trei, patru ori pe
săptămână, cu echipa!
89
Eric: Ş i... unde se antreneazâ?
John: De obicei fac gimnastică pe terenul de fotbal. Mai
întâi fac încălzirea, apoi trag la poartă.

Eric: Este şi antrenorul cu ei în timpul antrenamentelor?


John: Da, fireşte! Antrenorul e foarte important pentru
echipă. Le arată jucătorilor tehnici bune de pase, driblinguri,
cum să lovească cu capul şi hotărăşte cine joacă partidele.

Eric: Câte meciuri suntîntr-un campionat de fotbal?


John: Vreo 30, mai muit sau mai puţin... Ştii, campionatele
de fotbal se desfăşoară iarna, de obicei din septembrie
până în iunie.

Eric: Şi când se joacă meciurile?


John: La sfârşit de săptămână, însă cluburile mari joacă
şi în timpul săptămânii în cadrul cupelor europene.

Eric: Campionate, cupe europene, antrenamente...


fotbaliştii sunt foarte ocupaţi!
John: Da, e adevărat! Se odihnesc doar vara.

Eric: A şadar... vacanţe doar vara, dar când se distrează?


De exemplu... jucătorii pot să bea o bere după un meci?
John (râzând): Fireşte, Eric... mai ales dacă câştigă! O bere
e o modalitate perfectă să sărbătoreşti o victorie!

Eric: Deci, antrenamentul unui fotbalist e foarte greu, dar


e şi foarte bine remunerat! Ok, mulţumim expertului nostru
John Forbes! (John se ridică şi iese.) Şi la revedere tuturor
microbiştilor şi tuturor celor pasionaţi de sport! Ne revedem
curând la o nouă ediţie din „Sports Special"!
Soluţiile exerciţiilor
Lectio 4
THAT'S LIFE! A BEDROOM WITH A DIFFERENCE

Scena 1: W here is the coffee m achine?

Sâ înţelegem (pag. 11)


l ) a ; 2) b; 3) False; 4) c

Exerciţii (pag. 14)

EXERCIŢIUL 1
1) c; 2) a; 3) b; 4) c

EXERCIŢIUL 2
1) Right
2) Wrong (Right; Aren't there some...)
3) Wrong (Right; There are three...)
4) Wrong (Right; Is there a coffee...?)

Scena 2: F in a lly an a u d itio n !

Să înţelegem (pag. 16)


1) b; 2) True 3) c; 4) b

Exerciţii (pag. 22)

EXERCIŢIUL 3
1) b; 2) c; 3) b; 4) a

EXERCIŢIUL 4
1) Any OR many
2) Some
3) Any
4) Those
Lecţia 5
THAT'S LIFE! THERE'S A TIME FOR WORK
AND A TIME FOR PLAY

Scena 1: What time do you wake up?

Să înţelegem (pag. 26)


1) a; 2) c; 3) a; 4) b

Exerciţii (pag. 30)

EXERCIŢIUL 1
1) b; 2) c; 3) a ; 4) b
EXERCIŢIUL 2
1) Wrong (Right; Mrs. Jones watches the television...)
2) Wrong (Right; Mrs. Jones and her friend go to the...)
3) Right
4) Wrong (Right; He studies Italian...)

Scena 2: A typical day

Să înţelegem (pag. 32)


1) b; 2) a ; 3) c; 4) c

Exerciţii (pag. 35)


EXERCIŢIUL 3
1) Always
2) Sometimes OR occasionally
3) Often
4) Usually
EXERCIŢIUL 4
1) Jack is never at home.
2) Every day he goes to work.
3) He sometimes goes to the cinema in the evening.
4) He rarely/seldom works on Sunday.

Scena 3: W h a t do you d o a t the w e ekend?

Să înţelegem (pag. 37)


1) b; 2) c; 3) a; 4) False

Exerciţii (pag. 41)

EXERCIŢIUL 5
1) c; 2) c; 3) a; 4) a

EXERCIŢIUL 6
1) New York is too big.
2) There are too many shops in New York.
3) London is so interesting.
4) There is so much to do in London.
Lecţia 6
THAT'S LIFE! TELL ME ABOUT YOUR JOB

Scena 1: Let's talk about you

Să înţelegem (pag. 47)


1) True; 2) b; 3) a; 4) c

Exerciţii (pag. 50)

EXERCIŢIUL 1
1) b; 2) c; 3) b; 4) c

EXERCIŢIUL 2
1) Do
2) How often does
3) Where does
4) Who do

Scena 2: Tell me about your job!

Să înţelegem (pag. 52)


1) False; 2) b; 3) c; 4) c

Exerciţii (pag. 57)

EXERCIŢIUL 3
1) Jack doesn't often visit Bologna.
2) Sharon doesn't love Peter.
3) Doesn't Anne work OR Does Anne not work with famous
writers?
4) Why don't they live with Anne and Jack?
EXERCIŢIUL 4
1) Alice nu se duce la universitate în toate zilele/ în fiecare
zi.
2) Fiecare persoană din casă face o treabă diferită.
3) De ce nu se duc la supermarket la fiecare două
săptămâni?
4) Uneori Jack o ajută pe Anne la treburile casnice.

J
)
r|
f ' I

Television Programmes
LET'S TALK
ENGUSH TODAY

L o w cost a irlin e s

Să înţelegem (pag. 63)


1) True; 2) c; 3) False; 4) False; 5) a

Exerciţii (pag. 67)

EXERCIŢIUL 1
1) c; 2) b; 3) a; 4) b; 5) b; 6) b; 7) b; 8) a; 9) b; 10) b

Television Programmes
SPORT

F o o tb a ll tr a in in g

Să înţelegem (pag. 70)


1) a; 2) b; 3) a; 4) b; 5) b

Exerciţii (pag. 73)

EXERCIŢIUL 1
1) b; 2) a; 3) a; 4) a; 5) b; 6) b; 7) a; 8) b; 9) a; 10) a

96'
CEL MAI VÂNDUT CURS DE LIMBA ENGLEZĂ DIN EUROPA

toM
S tru ctu ra cursului
fT f începători nivel unu (ff) începători nivel doi (jT) începători nivel trei ( î ) începători
nivel patru (jT) Elementar nivel unu (fT) Elementar nivel doi (jfi) Elementar nivel trei
(jT) Elementar nivel patru (1T) Interm ediar 1 nivel unu (Tţ^i Interm ediar 1 nivel doi
fii} Interm ediar 1 nivel trei (12) Interm ediar 1 nivel patru (13) Interm ediar 2 nivel unu
(El)Interm ediar 2 nivel doi (l5) Interm ediar 2 nivel trei (l6) Interm ediar 2 nivel patru
(E7) Interm ediar 2 nivel cinci (18) Avansaţi nivel unu (19) Avansaţi nivel doi
(20) Avansaţi nivel trei (2l) Avansaţi nivel patra (22) Avansaţi nivel cinci

In acest volum
Lecţia 4 - That’s life! A bedroom with a difference
„Este/există“, „sunt“• Adjectivele nedefinite „some “fi „any“şi adjectivele şi pronumele demonstrative
Lecţia 5 - There’s a time for work and a time for play
„Present Simple“ • Adverbe de frecvenţă • Adjective şi adverbe care exprimă cantitatea
Lecţia 6 - That’s life! Teii me aboutyour job
„Present Simple“ la interogativ şi negativ • Folosirea adverbelor„each“ şi „every“
Programe TV - Let’s talk: Low cost airlmes
Programe TV - Sport: Football training

ENGLISH TOXMÎ'ESTE UN INSTRUMENT DE LUCRU ESENŢIAL


ÎN PREGĂTIREA DIVERSELOR EXAMENE ŞI TESTE DE LIMBĂ ENGLEZĂ
CERUTE PENTRU A STUDIA ŞI A LUCRA ÎN STRĂINĂTATE
ENGLISH
ÎNCEPĂTORI NţV
curs de engleză (carte, D VD şi CD audio)

CARTE CD AUDIO
international
English Today
1. Beginner level book three
© 2010 E-ducation.it S.p.A ., Florenfa, Italia
All rights reserved

Director editorial: Cinzia Caiazzo


Redactor-şef: Meri Bartolacci, Filippo Melli
Redactori: Francesca Bianchi, Barbara Boddi, Giulia Ricci

Această edifie 2010 pentru Editura Litera


apare sub licenfa E-ducation.it S.p.A ., Florenfa, Italia
Toate drepturile rezervate

Edifie originală
© 2006 English Today
www.e-ducation.it
info@e-ducation.it

LITERA
Editura Litera
O . P. 53 ; C . P. 212, sector 4, Bucureşti, România
tel.: 031 425 1619; e-mail: comenzi@litera.ro

Ne putefi vizita pe ,jfr, wwW.litera.TO


Traducere: Marina Loghin (carte), Smaranda Câmpeanu (DVD)

Editor: Vidraşcu şi fiii


Coordonare proiect: llieş Câmpeanu
Copertă: Vladimir Zmeev, Vlad Panfilov
Tehnoredactare şi prepress: Anca Suciu

Descrierea CIP a Bibliotecii Nafionale a României


English Tod ay/tra d .: Marina Loghin, Smaranda Câmpeanu. - Bucureşti:
Litera Internaţional, 2010.
10 voi.
ISBN 978-973-675-944-4
Voi. 3 . - ISBN 978-973-675-935-2
I. Loghin, Marina (trad.)
II. Câmpeanu, Smaranda (trad.)
811.111

ISBN 978-973-675-935-2
Tipărit la G .C an ale, Bucureşti
ENGLISH
B E G I N N E R Leve!
COURSEBOOK THREE

Nivel Î N C E P Ă T O R I
VOLUMUL 3

4Éár
L IT E R A ®
B E G I N N E R LE VE L BO O K THREE
Cuprins
Lecţia 7
That's life! What are your interests?
9 Scena 1: What sports do you like doing?
11 Să înfelegem
12 Focus
Verbul modal „can"
17 Exercifii
19 Scena 2: Do you like cooking?
21 Să înfelegem
22 Focus
Propuneri şi sugestii
24 Exercifii
26 Scena 3: Can I hear a song from the musical?
27 Să înfelegem
28 Focus
Alte întrebuinfări ale verbului modal „can"
30 Exercifii
31 Vocabular

Lecfia 8
That's life! Two's company, three's a crowd!
33 Scena 1: Your wish is my command!
35 Să înfelegem
36 Focus
Dorinfe şi preferinfe
42 Exercifii
44 Scena 2: Tv, sandwiches and a beer... Paradise!
ENGL I SH T O D AY C U P R I N S

46 Sâ înţelegem
47 Focus
Folosirea adjectivelor „some" şi „any"
49 Exerciţii
50 Vocabular

Television Programmes
Travel
53 Dubai, a new destination
56 Să înţelegem
57 Focus
Să călătorim
60 Exerciţii

Music
62 Sing a song
65 Să înţelegem
66 Focus
Să ascultăm puţină muzică
70 Exerciţii
B E G I N N E R L E V E L B O O K THR E E
Traducerea episoadelor
Lecţia 7
That's life! C are sunt pasiunile tale?
73 Scena 1: Ce sport îţi place să practici?
75 Scena 2: îţi place să găteşti?
77 Scena 3: Pot asculta un cântec din musical?

Lecţia 8
That's life! Doi fac un cuplu, trei sunt
o mulţime!
78 Scena 1: Orice dorinţă a ta e ordin pentru mine
80 Scena 2: TV, sendvişuri şi o bere: paradisul!

Programe de televiziune
Travel
83 Dubai, o nouă destinaţie

Music
86 Cântă un cântec

89 Soluţiile exerciţiilor

7
1
B E G I N N E R L E V E L B O O K TH R EE
Lecţia 7

That's life!
What are your interests?
în acest episod din „That's life!", prietenii petrec împreună
o zi vorbind despre pasiunile lor şi despre ce ar vrea să facă
în viaţă. Peter, care ar vrea să devină cântăreţ, se pregăteşte
pentru o audiţie.
In partea de gramatică învăţăm să folosim verbul modal
„can", foarte important pentru a exprima cereri, pentru a
cere permisiunea sau pentru a interzice un lucru. Vedem şi
care sunt cele mai folosite expresii pentru a sugera ceva şi
a face propuneri.

What sports do you like doing?


SCENA i

Peter: Hi Jack, good morning. Look at this picture of Beck


Nicholson windsurfing...
Jack: I know him... Can you windsurf?

Peter: Yes, I'm not great, but I can windsurf a little. I like
windsurfing on summer holidays. And what about you?
Jack: No, I'm afraid I can't. But I can swim pretty well.

Peter: It's a great sport! What sports do you like doing?


Jack: Well, I can play tennis but I'm not very good at it...
O h, I can play chess very well!

Peter: Chess, that's not a sport! That's a hobby!


Jack: No, it's a sport! Can you play chess? 9
ENGL I SH T ODAY L E S S O N S E V E N
Peter: No. I don't like playing cards, chess, or other table
games.
Jack: So what do you do during the winter?

Peter: Oh, I go to the gym. I can play basketball pretty well.


I can also do a little karate.
Jack: That's interesting. I can do a little karate as well!
Where do you go?

Peter: I like going to the Karate Gym on 14^* Street.


Jack: O h, interesting. I'm looking for a gym! Why don't we
go there together? I'm usually free on Saturdays.

Peter: Sure... But I never go on Saturday: it's the only day


I have to spend time with Sharon. I usually go on Friday
afternoons... But now I'm so nervous about my audition that
I don't have time for the gym, and for Sharon too... She's
getting pretty angry...
Jack: W ell... If you want I can take her out sometimes...

Peter: O h, Jack, you're such a good friend! Maybe you can


help me with my audition too!
Jack: All right.

10
B E G I N N E R LEVEL BO O K THREE
Sâ înţelegem
(Soluţii la pag. 89)

E totul clar în dialogul acesta? Atunci încearcă să răspunzi


la întrebările care urmează. Ca să înţelegi mai uşor, îţi
sugerăm să revezi episodul video de pe DVD.

II Which sport does Peter like doing in the summer holidays?


□ a) Swimming
□ b) Windsurfing
□ c) Karate

Q Jack is good at tennis.


□ True
□ False

El Which sport do both Jack and Peter do?


□ a) Karate
□ b) Chess
□ c) Basketball

D When does Peter usually go to the gym?


□ a) Saturday
□ b) Friday afternoon
□ c) Every day
ENGL I SH T ODAY L E S S O N S E V E N

Focus
Verbul modal „can"
Verbul modal „can" (a putea, a şti) prezintă următoarele
caracteristici:

a) e urmat întotdeauna de verbul principal la infinitiv fără


„to";

b) nu i se adaugă desinenţa -s la persoana a treia singular


a Present Simple (indicativ prezent);

c) nu foloseşte auxiliarul „do" pentru a forma propoziţii


negative şi interogative.

în plus, „can" are o singură formă pentru prezent şi una


pentru trecut („could"). De aceea este considerat un verb
defectiv, respectiv lipsit de anumite moduri şi timpuri
(infinitiv, patricipiu trecut, forma în -ing, viitor şi timpurile
compuse). Deci, în aceste situaţii se recurge la alte verbe
sau la construcţii speciale pe care le vom vedea în lecţiile
următoare.

i2
FORMA AFIRMATIVĂ

Forma afirmativă a lui „canw e foarte simplă. La toate


persoanele urmează de fapt aceeaşi construcţie, după cum
este exemplificat în schema următoare:

Subiect + can + ve rb la in fin itiv fă ră „ t o " + determinări


ulterioare

I
You
He/she/it
can play
We
You
They

Să vedem acum câteva exemple:

I can swim well Pot/ştiu sâ înot bine


She can play the piano Ea poate/ştie sâ cânte la
pian
They can speak Ei/ele pot/ştiu să vorbească
Italian fluently italiana corect
ENGL I SH T ODAY L E S S O N S E V E N
FORMA NEGATIVĂ

La forma negativă, „can" şi negaţia „not" sunt unite într-un


singur cuvânt, „cannot". Insă se preferă folosirea formei
contrase „can't". Construcţia propoziţiilor negative este
identică la toate persoanele, după cum este exemplificat în
schema următoare:

Subiect + cannot (can't) + verb la in fin itiv fără „ to " +


determinări ulterioare

You
He/she/it
can't go
We
You
They

Observă acum următoarele exemple:

I can't windsurf Nu pot/ştiu să folosesc


windsurful
Sharon can't cook Sharon nu poate găti în
every day fiecare zi
They can't understand you Ei nu pot să te înţeleagă

14
B E G I N N E R L E V E L B O O K TH R EE
FORMA INTEROGATIVĂ

La forma interogativă, „can" precede subiectul, fiind urmat


de verbul principal la infinitiv fără „to", după cum poţi
observa din schema care urmează:

Can + subiect + verb principal (ia in fin itiv fără „to ")
+ determinări ulterioare + ?

you
he/she/it
Can eat?
we
you
they

în întrebările alcătuite cu o particulă interogativă, construcţia


este următoarea:

Particula interogativă + can + subiect + verb la in fin itiv


fără „ to " + determinări ulterioare + ?

Să vedem acum exemple de întrebări:

Can you speak Italian? Poţi vorbi italiana?


Can she drive? Poate ea să conducă maşina?
What can I do? Ce pot face?

Fii atent: la răspunsurile scurte (cele care cer un „da"


sau un „nu"), se repetă verbul modal, precedat de subiect
(exemplu: Can you play tennis? Yes, I can Poţi să joci
tenis? Da).
15
ENGLI SH T O D AY L E S S O N S E V E N
FORMA INTEROGATIV-NEGATIVA

Can't come?

Să vedem acum câteva exemple:

Can't you understand Nu poţi să înţelegi filmele


French movies? franţuzeşti?
Can't I come back late Nu mă pot întoarce târziu
this evening? astă-searâ?
Can't they post this letter Nu-mi pot pune ei la poştă
for me? această scrisoare?

FOLOSIRE

Verbul „can" se foloseşte pentru exprimarea unei abilităţi


sau a unei capacităţi. Este echivalent cu românescul „a şti
să faci ceva", „a fi în stare de ceva", „a reuşi ceva". La
forma negativă, „can" exprimă inabilităfi şi incapacităţi.
Acum observă următoarele exemple:

I can play the piano Ştiu să cânt la pian


We can't speak Spanish Nu ştim să vorbim spaniolă
Peter can't play chess Peter nu ştie să joace şah
B E G I N N E R LE VE L BO O K THREE
Exerciţii
(Solufii la pag. 89)

E momentul să recapitulăm puţin. Exersează construcţia


verbului „can" la toate formele lui.

EXERCIŢIUL 1

Arată dacă propoziţiile sunt corecte (right) sau greşite


(wrong) şi rescrie-le corect când e necesar.

R W
I I Do you can speak Q ^ ...................................................
English well? ...................................................

H He can't to understand
ED EU .................................................
you because he doesn't ...................................................
speak English. ...................................................

El Can't we have a pizza O □ ...................................................


tonight? ...................................................

D Can we do something D d ...................................................


special after the pizza? ...................................................

17
ENGL I SH T ODAY L E S S O N S E V E N
EXERCIŢIUL 2

Tradu în română.

II Please, can you help me with this bag?

0 1 1can't finish this exercise because it's very difficult.

EXWhy can't we go to the cinema tonight?

O She cannot speak English but she can read it very well.

18
B E G I N N E R L E V E L B O O K TH R EE
Do you like cooking?
SCENA 2

Anne pregăteşte o gustare în bucătărie. Vine Sharon.

Anne: Hi, Sharon. Have a seat.


Sharon: Thanks, Anne.

Anne: It's almost ready.


Sharon: What's for brunch? Oh no, pasta! You can't cook
pasta! I'm trying to lose weight!

Anne: Relax dear... It's Sunday! Here, try some. What


about salt?
Sharon: Good... I guess I can eat it this time. The salt is ok.

Anne: Do you like cooking? Why don't you cook lunch for
us sometime?
Sharon: Oh, I love cooking, but it takes time and I can't
cook every day.

Anne: Well, cooking is not my favourite hobby, but I'm the


only one who knows how to cook in this flat...
Sharon: I can imagine... I really love baking cakes.

Anne: Oh, that's true! I remember now, and I love your


cakes!
Sharon: Thanks, Anne. But cooking isn't my only hobby.
I love going to the cinema and reading as well. I love being
busy... So I don't have time to think too much...
ENGL I SH T O D AY L E S S O N S E V E N
Anne: Think about what?
Sharon: About what's missing in my life... But let's talk
about something else...

Anne: So, if you like movies, there's a good film on at the


cinema tonight. How about going together?
Sharon: It's a good idea, let's ask Jack too.

20
B E G I N N E R LEVEL BO O K THREE
Sa înţelegem
(Solufii la pag. 89)

Verifică dacă ai înţeles scena, răspunzând la următoarele


întrebări:

Oi What is there to eat for brunch?


□ a) Sandwiches
□ b )A cake
□ c) Pasta

El Sharon cooks every day.


□ True
□ False

El Anne cooks because...


□ a) Cooking is her favourite hobby
□ b) She is the only one in the flat who can cook
□ c) She has nothing better to do

El Apart from cooking, what other hobbies does Sharon


have?
□ a) She doesn't have any hobbies
□ b) She likes playing cards
□ c) She likes going to the cinema

21
ENGL I SH T ODAY L E S S O N S E V E N

Focus
Propuneri şi sugestii
Pentru a face propuneri şi a da sugestii se folosesc anumite
expresii particulare: „Why don't we/you", „How about"
şi „What about". Aceste expresii corespund în româneşte
cu modalităţile de a spune „ce spui/crezi că", „de ce nu",
„şi d a că ...". Să le vedem acum una câte una.

WHY DON'T W E/YO U

Expresia „Why don't we/you" este urmată mereu de verbul


la infinitiv fără „to", după cum se exemplifică în schema
următoare:

W hy don't w e /you + verb !a infinitiv fără „to " +


determinări ulterioare

Why don't we drive De ce nu ne ducem cu


to Boston for the weekend? maşina la Boston la sfârşit
de săptămână?
Why don't you ask De ce nu ceri ajutor?
for help?
Why don't we take De ce nu ne ducem intr-o
a holiday? vacanţă?
Why don't you come De ce nu veniţi cu mine?
with me?

22
B E G I N N E R LEVEL BO O K THREE
HOW/WHAT ABOUT

I xpresiile „How about" şi „What about" sunt urmate


întotdeauna de forma în -ing a verbului de conjugat, după
Cum arată construcţiile următoare:

How about + forma în -ing a verbului + determinări


ulterioare

What about + forma în -ing a verbului + determinări


ulterioare

How about eating in an Italian restaurant?


Ce spui/te gândeşti să mergem să mâncăm într-un restaurant
cu specific italienesc? Şi dacă am merge să mâncăm într-un
restaurant cu specific italienesc?
What about seeing a film tonight?
Ce spui/te gândeşti să vedem un film astă-seară?/ Şi dacă am
vedea un film astă-seară?
How about inviting Jack?
Ce spui/te gândeşti să-l invităm pe Jack?/ Şi dacă l-am
invita pe Jack?
What about going to the seaside?
Ce spui/te gândeşti să ne ducem la mare?/ Şi dacă ne-am
duce la mare?
ENGL I SH T O D AY L E S S O N S E V E N
Exerciţii
f
(Soluţii la pag. 90)

Acum exersează şi tu să faci propuneri şi să dai sugestii. Nu


uita să fii atent la construcţia propoziţiilor.

EXERCIŢIUL 3

Arată dacă propoziţiile sunt corecte (right) sau greşite


(wrong) şi rescrie-le corect când e necesar.

R W
I I Why don't you to goto Cl Cl ...................................................
the cinema tonight? ...................................................

E3 What about have a Cl □ ...................................................


pizza before the film? ...................................................

H Why do not we go after Cl □ ...................................................


the film? ...................................................

H How about inviting Cl □ ...................................................


Jack? ...................................................
B E G I N N E R L E V E L B O O K TH R EE
EXERCIŢIUL 4

l'une forma corectă în exerciţiul acesta cu mai multe variante


de răspuns.

H What ... to the theatre tonight?


1] a) about going
I I b) don't we go
□ c) to go

liW h y ... meet in the bar before the show?


TI a) don't we
I I b) do we not
I I c) about

I I Good idea. ... a sandwich and a drink?


□ a) How about having
I I b) Why don't having
I I c) What about to have

II ... Sharon as well?


□ a) Why don't we to invite
□ b) How about to invite
□ c) What about inviting

25
ENGL I SH T ODAY L E S S O N S E V E N Can I hear a song from the musical?
SCENA 3

Jack îl ajută pe Peter să-şi repete rolul pentru audiţie.

Jack: Okay, are you ready?


Peter: Yes, I am!

Jack: Thank you for coming today...


Peter: Thank you, I'm here for the part of Danny Zuco,
Grease.

Jack: Right, good. Can I ask you a few questions?


Peter: Certainly. Go ahead.

Jack: Can you read and write fluently in Italian?


Peter: Yes, I can.

Jack: Excellent. And... Is this the first time you've ever sung
in this role?
Peter: To be honest, yes. But I'm sure I'm perfect for it.

Jack: Okay. And can I hear a song from the musical?


Peter: Ehm... Well, I...

Jack: Please sir, don't hesitate... you're here for the


audition!
Peter: O kay... okay... (începe că cânte...) „Summer loving
happened so fast..."

Jack: Excellent, perfect... Come on, let's go to the kitchen!

26
B E G I N N E R L E V E L B O O K TH R EE
8â înţelegem
(Solu|ii la pag. 90)

Verifică dacă ai înfeles scena, răspunzând la următoarele


întrebări:

II Which part is Peter preparing for the musical?


□ a) Brad in The rocky horror picture show
0 b) Danny Zuco in Grease
□ c) Professor Higgins in My fair lady

H Peter can speak and write Italian fluently.


□ True
□ False

D Peter is singing the part for the second time.


□ True
P False

II What does Jack ask Peter?


□ a) To act with him
□ b) To have a beer together
□ c) To listen to a song from the musical

27

--------- I
ENGL I SH T O D AY L E S S O N S E V E N Focus
Alte întrebuinţări ale verbului modal
„can"
Până acum am învăţat verbul „can" pentru a exprima
capacităţi şi abilităţi. Acum să vedem în ce alte contexte
este folosit acest verb modal.

PENTRU A PUNE ÎNTREBĂRI

în propoziţiile interogative, „can" este folosit pentru a pune


întrebări simple.

Can I ask you Iţi pot pune câteva întrebări?


a few questions?
Can I make Pot da un telefon?
a telephone call?
Can you open Te rog, poţi deschide
the window, please? fereastra?

PENTRU A CERE PERMISI UNE A

„Can" se foloseşte şi în propoziţiile interogative pentru


a exprima cererea unei permisiuni.

Can I go to the party? Mă pot duce la petrecere?


Can I come with you? Pot veni cu tine?
Can we use your car? Putem folosi maşina ta?

28
B E G I N N E R LEVEL BO O K THREE
P EN TRU A ACORDA PERMISIUNEA

în acelaşi fel, „can" se foloseşte pentru a acorda


pei misiunea.

Yau ean watch TV Te poţi uita la televizor o oră


fot one hour
You can use my computer Pofi folosi calculatorul meu
Tfmy can pay by credit cârd Ei pot plăti cu cartea de
credit

P I N T R U A I N T E R Z I C E S AU A R E F U Z A O C E R E R E

La forma negativă, „can" se foloseşte pentru a interzice


un lucru sau, mai simplu, pentru a refuza o cerere.

You can't go out tonight Nu pofi ieşi diseară


She can't come to the party Ea nu poate veni la
petrecere
Sorry, you can't smoke îmi pare rău, aici nu poţi
here să fumezi

CU V E R B E L E DE P E R C E P Ţ I E

„Can" se mai foloseşte înaintea verbelor de percepţie


„to see" (a vedea), „to hear" (a auzi), „to smell" (a mirosi),
„to taste" (a gusta), „to feel" (a pipăi).

I can't see anything Nu pot să văd nimic


Can you hear that noise? Pofi auzi zgomotul acela?
You can taste the cake Pofi gusta prăjitura
29
Exerciţii
(Soluţii la pag. 90)

Acum recapitulăm puţin exersând diversele semnificaţii pe


care le poate lua verbul „can". Nu uita să te uiţi din nou la
DVD; te va ajuta să înţelegi şi să pronunţi expresiile pe care
le-am întâlnit în această lecţie.

EXERCIŢIUL 5

Tradu în română.

11 You must sing louder. I can't hear you.

0 Can I close the window? It's very noisy.

0 No, you can't.

B Then I'm sorry, but I can't sing for you.

EXERCIŢIUL 6
Completează propoziţiile cu verbul care lipseşte.

H pete r ..........................................................speak Italian fluently.

H Jack can play chess, but h e .........................play very well.

El It's very dark. I .............................................................. anything.

B it dark. It's only four o'clock.


Vocabular
(dl rlght bine, de acord imagine (to) a închipui,
iilmost aproape a imagina; a-şi imagina,
iinyry mânios/oasâ, a-şi închipui
fijNos/oasâ lose (to) a pierde, a rătăci
M i woll şi, încă (şi fig.); a risipi
liuke (to) a prepara Iove (to) a iubi, a îndrăgi
In cuptor, a coace movie film
!l<i•ketball baschet nervous nervos/oasă,
lirunch masă care agitat/ă
înlocuieşte micul dejun relax (to) a se relaxa,
şi prânzul a se odihni
IjWiy ocupat/ă, plin/ă salt sare
du treabă seat loc
eake prăjitură sometime o zi sau alta,
I tird bilet, cârd, cartonaş, uneori (adv.)
permis; la plural, cărţi spend (to) a petrece; a se
de joc dedica; a cheltui, a risipi/
chass (joc de) şah zvârli bani
tlgrlng în timpul, în cursul Street stradă, drum
• a l (to) a mânca such idem, la fel,
• I m altul/alta (se foloseşte asemănător, aşa, tot aia
uuociat cu pronume summer vară
interogative şi nehotărâte swim (to) a înota
şl cu adverbe) take out (to) a duce afară;
favourite preferat/ă a însoţi; a extrage, a scoate
game joc afară
yo ahead (to) a înainta; weight greutate (şi fig.);
ci precede; a începe importanţă, influenţă
gym (abreviere pentru winter iarnă
gymnazium) sală de sport
holidays sărbătoare,
i i de sărbătoare; vacanţă,
concediu

'

:3‘í.;:-í¿0!0s? é k ) 0 ilÖ \iu fö éA fr

■V ’ “ ţ '

r
•f ! ■
: <f; ‘io©rll.:. ,

i : : t ’» í í ’ H ? ; !' f<‘y \ ţ
B E G I N N E R L E V E L B O O K TH R EE
l ecţia 8

That's life! Two's company,


Ihree's a crowd!
!h npUodul „That's life!", Jack, singur în casâ în cele din
urmă, o invitâ pe Sharon la masa de prânz, însă apare
i inevri şi întrerupe romantica întâlnire...
In partea de gramatică învăţăm să exprimăm dorinţe şi
IiiMtarinte folosind „I would like" (Mi-ar plăcea/aş vrea)
In formele sale afirmativă şi negativă. Recapitulăm apoi
modul de folosire al adjectivelor „some" şi „any".

Your wish is my command!


IC E N A 1

ja c k (la telefon): Hi, Sharon, how are you?... I'm fine too.
Well, I'm alone, Anne is out for a business meeting. O h,
I' u I p i is too? He is at the audition? Today? Well, why don't
w m have lunch together? Now! Yes! Yes! No, something

ilrfiple... Okay! Great!

(Saiaffe Alice.)

Alice: Hi, Jack, what's up?


Jack: Oh, you're here... Hmm... I'm preparing lunch...
Anne is out and Sharon is coming...

Alice: Great! I'm hungry!

(S iiliffe Sharon.)

ih a ro n : Hi, Jack.
Jack: Hi. Alice is here...
ENGL I SH T O D AY L E S S O N E I G H T Sharon: Yeah... She's in her room.
Jack: Sorry about that. I would like to be alone with you
but... You know...

Sharon: Yeah, I know...

(Alice intră în bucătărie.)

Jack: O kay... Sharon... I'm the cook. What would you


like?
Alice: Why don't you cook some pasta?

Sharon: Sounds good. What kind of pasta do you have?


Jack: Well, we have macaroni, spaghetti...

Alice: Let's have lasagna!


Sharon: Hmm... That's too much work. Shall we have
spaghetti?

Jack: Great. Excellent. With... Spaghetti with meat sauce?


Alice: Great. And how about having some wine with
lunch?

Jack: It's the middle of the day. I have to work later. Let s
just have some mineral water.
Sharon: Fine. Mineral water it is. And what about a salad,
too? A nice green salad with tomatoes and onions?

Jack: Your wish is my command!


Alice: And about my wish?! I want wine!

Jack: Well, here's some red wine for you.


Alice: Thanks... And do we have any rolls?

Jack: No, but there's a loaf of bread.


Alice: Great, we're set.
B E G I N N E R LEVEL BO O K THREE
So înţelegem
(ftslgjil In pag, 91)

Vbi itji n dacă ai înţeles dialogul pe care tocmai l-ai citit,


liipun/And la întrebârile care urmează. Dacă ai dificultăţi,
!■ puţi uita din nou la episodul video de pe DVD sau poţi
tuMMiltn vocabularul de la sfârşitul lecţiei.

H Jac I' decides to invite Sharon to lunch because...


I I u )I In has cooked lasagna
ţ I b) He is alone at home
I | <) H i wants to introduce her to his friend

H What do they decide to eat?


□ u) Macaroni and sandwiches
O b) Pizza
1:1 c) Spaghetti and salad

Rl What does Alice want to drink?


□ a) Wine
IJ b) Mineral water
□ c) Beer

El There are some rolls in the kitchen.


□ True
P False

35
ENGL I SH T O D AY L E S S O N E I G H T Focus
Dorinţe şi preferinţe
Pentru a exprima dorinţe, pofte şi preferinţe se foloseşte
expresia „I would like" ce corespunde în română formelor
condiţionale „mi-ar plăcea", „aş vrea , „aş avea chef . Acum
să vedem cum se construiesc propoziţiile cu „would like".

FORMA AFIRMATIVĂ

La forma afirmativă, „would like" se pune mereu după


subiect şi poate fi urmat direct de complementul obiect sau
de verbul la infinitiv (cu „to"), după cum indică următoarele
scheme:
Subiect + w o u ld like + co m p lem en t obiect
Subiect + w o u ld like + ve rb Sa in fin itiv + determinări
ulterioare

I would like a cup of coffee Eu aş vrea o ceaşcă


de cafea
I would like to drink a cup Eu aş vrea să beau
of coffee o ceaşcă de cafea

Acum să vedem alte exemple:


Tom would like to go out Tom ar vrea să iasă
for dinner în oraş la cină
I would like to stay Aş vrea/mi-ar plăcea
at home să rămân acasă
She would like to visit her Ea ar vrea să se ducă
friends this weekend să-şi vadă prietenii în acest
weekend
36
B E G I N N E R L E V E L B O O K TH RE
FII atent: „Would like" e urmat întotdeauna de verbul la
Infinitiv şi niciodată de forma în -ing a verbului.

FORMA AFIRMATIVĂ C O N T R A S Ă

în vorbirea curentă, pentru a construi propoziţii afirmative


■9 preferă folosirea formei contrase 'd lik e (un „d" cu
apostrof imediat după subiect), după cum se arată în
iihem a următoare:

Subiect + 'd like + co m p le m e n t o b ie c t/v e rb la in fin itiv


F determinări ulterioare

They'd like a beer Ar vrea o bere


|'d like to be alone with you Aş vrea să stau singur
cu tine
He'd like to buy a new TV Lui i-ar plăcea/el ar vrea
să cumpere un televizor nou

37
form a n eg ativă

La forma negativă se introduce negaţia „not" între „would


şi „like", după cum arată schema următoare:

Subiect + w ould + not + like + complement obiect/


verb la infinitiv + determinări ulterioare

She would not like to come Ea nu are chef să vină la


for the weekend sfârşit de săptămână
I would not like to do that! Nu-mi vine/n-am chef/n-aş
vrea să fac asta!

Pentru propozijiile negative se preferă folosirea formei


contrase w ouldn't.

I wouldn't like to go out Nu-mi vine să ies din casă


tonight astă-seară

Tom wouldn't like Tom n-are chef să se uite


to watch TV la televizor
B E G I N N E R L E V E L B O O K TH R EE
m *h m a in tero g a tivă

Ftitmii interogativă se construieşte punând mai întâi „would",


unmit du subiect şi de „like", iar apoi complementul obiect
«un VBibul la infinitiv, după schema următoare:

Would + subiect + like + complement obiect/verb


Iu infinitiv + determinări ulterioare + ?

Would you like to come Ai avea chef să vii cu noi


nut with us tonight? în oraş astă-seară?
Would you like some wine? Doriţi/v-ar plăcea puţin vin?

In întrebările formate cu o particulă interogativă apare


i oimtructia următoare:

Particulă interogativă + w o u ld + subiect + like +


tomplement obiect/verb la in fin itiv + determinări
ulterioare + ?

What would you like Ce ai vrea să comanzi?


to order?
Where would you like Unde ai vrea să te duci
to go this weekend? în acest weekend?
What would you like Ce ţi-ar plăcea/ai vrea
to do tonight? să faci astă-seară?

39
E NGL I S H T O D AY L E S S O N E I G H T
Fii atent:
—în propoziţiile interogative nu există forma contrasă;
—în răspunsurile scurte (cele care cer un „da sau un „nu )
se repetă „would", precedat de subiect (exemplu: Would
you like to drink a beer? Yes, I would/No, I wouldn't ^
Ai chef să bei o bere? Da/Nu).
B E G I N N E R LEVEL BO O K THREE
fORMA INTEROGATIV-NEGATIVĂ

hum a interogativ-negativă se construieşte după schema


următoare:

Wouldn't + subiect + like + complement obiect/verb


In infinitiv + determinări ulterioare + ?

Wouldn't she like a piece Nu i-ar plăcea ei o bucată de


of cake? prăjitură?
Wouldn't you like to go Nu fi-ar plăcea să te duci
to a disco tonight? astă-seară la o discotecă?

FOLOSIRE

I «presia „would like" se foloseşte în general când:

u)oferi sau propui ceva cuiva în mod politicos. Este folosită


(Im obicei mai ales sub formă interogativă, la restaurant sau
în alte situaţii formale.

What would you like, sir? Ce dorifi, domnule?


Would you like to listen V-ar plăcea să ascultaţi
to some music? puţină muzică?

b) exprimi o preferinţă sau o dorinţă pe care o ai la un


moment dat.

We'd like to go on holiday Ne-ar plăcea să mergem


în vacanţă
I'd like a green salad Aş vrea o salată verde

41
Exercijii
(Soluţii la pag. 91)

Acum încearcă să construieşti propoziţii şi întrebări pentru


a exprima dorinţe sau preferinţe.

EXERCIŢIUL 1

Arată dacă propoziţiile sunt corecte (right) sau greşite


(wrong) şi rescrie-le corect dacă e necesar.

R W
S I Alice would like have E ...............................................
a glass of red wine. ...................................................

S3 Do you think Peter ^ ^ ...................................................


would like to lunch with ...................................................
Sharon and Jack? ...................................................

IS W ould like Sharon to 1=1 D ...............................................


lunch alone with Jack? ...................................................

H Yes, she do. □ □


B E G I N N E R L E VE L B O O K THREE
EXERCIŢIUL 2

Tradu în engleză.

n Astă-seară aş vrea să mănânc un hamburger.

O Lui i-ar plăcea să meargă la un restaurant chinezesc.

Q Ai vrea să bei mai întâi o bere?

O Ei nu au chef să mănânce într-un restaurant italienesc.

43
Tv, sandwiches and a beer... Paradise!

SCENA 2

E seara. Jack, Anne ?i Alice se uita la televizor.

Alice: What's on tonight? .


A nne: Hmmm... Just a moment. Can you hand me the TV
guide?
Jack: O h ... Here you are. What would you like to watch?
A nne: Let's watch a documentary.

Alice: O h, documentaries are boring. Why don't we watch

J a c lo ^ P le a se ... More soap operas... I can't stand soap


operas.

Anne: How about watching the news?


Jack: Fine... Let's watch the news and then maybe a f •

Anne: Right. That's a good compromise.


Alice: Shall we make something to eat.

Anne: What would you like?


Alice: How about some sandwiches? Tuna-tish
sandwiches?
Anne: Okay, tuna-fish sandwiches. ,
Jack: Why don't you go and prepare them for all of us.

Alice: All right. It's my turn now.


Anne: Why? What do you mean?!

Alice: We had lunch with Sharon today and Jack was the
cook.
Anne: O h... What a piece of news...
B E G I N N E R L E V E L B O O K TH R EE
Alice: And what would you like to drink?
Jack: Let's have a beer.

Anne: Great. We've got some good lager in the fridge.


Jack: TV, sandwiches and a beer... Paradise!

(Soseşte Peter.)

Peter: Hello everybody!


Jack: Hi, Peter! Enjoy Paradise!

Peter: Guys... Great news today!


Anne: Oh, right! The audition! So... Have you got the part?

Peter: W ell... Yes and no...! I mean, they want to see me


for a second call!
Alice: O h, great! Let's celebrate it!

(Alice desface o bere şi îi curge puţin pe divan.)

Anne: Wait! Wait! Don't move! Napkins!


Peter: Oh, guys, what about my celebration?

Anne: Oh, shut up, Peter!


Jack: Okay. Okay... Fast... (pe un ton ironic) We're losing it!

Anne: Oh please, don't be stupid, this is a serious


problem!
Alice: How about having some pizza?

Jack: Great idea!


Peter: Let's go!

(Ies toţi în afară de Anne, care rămâne înmărmurită să


privească pagubele.)

A nne: Food, food, food. All they think about is food!


NGLI SH T ODAY L E S S O N E I G H T

Sa înţelegem
(Soluţii la pag. 91)

Verifică dacă ai înţeles scena, răspunzând la următoarele


întrebări:

o What does Jack want to watch on TV?


□ a) A documentary
□ b) The news
□ c) Soap operas

B Jack asks Alice to prepare tuna-fish sandwiches.


□ True
□ False

11 Peter is happy because...


□ a) The audition went well
□ b) There's beer in the fridge
□ c) There's a good film on TV

a How do the friends decide to celebrate?


□ a) They have a glass of wine
□ b) They make a cake
□ c) They go for a pizza

46
B E G I N N E R L E V E L B O O K TH R EE
Focus
Folosirea adjectivelor „some" şi „any"

După cum am văzut în lecţiile anterioare, pentru a exprima


cantităţi nedeterminate care se referă la substantive non-
numărabile, cum ar fi băuturile, unele alimente, benzina,
banii, timpul etc. se folosesc adjectivele „some" şi „any"
(câţiva, câteva, ceva).
Să facem o scurtă recapitulare şi să vedem în ce contexte se
folosesc în general aceste adjective.

ANY

„Any" se foloseşte în propoziţii negative şi interogative


cu substantive la singular non-numărabile şi cu cele la
plural numărabile, după cum poţi observa din exemplele
următoare:

I don't have any friends Nu am nici un fel de prieteni


in London Io Londra
Is there any water E ceva apă în bucătărie?
in the kitchen?

F O L O S I R E A L UI „SOME" ÎN PROPOZIŢIILE
AFIRMATIVE

De obicei, „some" e folosit în propoziţii afirmative, atât cu


substantive la singular non-numărabile cât şi cu cele la
plural numărabile, după cum arată exemplele următoare:

47
w e have som e time before Avem ceva «mp înainte sa
class begins înceapa ora
I . cunt câţiva studenţi in
There are some students bunt car.va
• ci m încăpere
in the room

.... SOME" ÎN PROPOZIŢIILE


fo lo sirea lui „s o m e
INTEROGATIVE

După cum am văzul anterior, »some '¿„^ pentru a


propoziţii interogative pen ru a folosit adesea cu
formula cereri. In - “ ^ a n f mai ales atunci
Z T Î o
B fer« c J ™ de mâncare sau de băut. Observa
exemplele care urmeaza:

Would you like som e lunch? Wei ceva pentru prânz?

Do you want some coffee? Vrei nişte cafea? (oferta) ^


Con I hove som e cheese? pufinâ/nişte bronza.
Exerciţii
(Soluţii la pag. 92)

Este momentul să exersăm puţin. învaţă să foloseşti corect


„some" şi „any".

EXERCIŢIUL 3

Completează propoziţiile alegând forma corectă.

B Hello Peter. Would you E3 Only Anne doesn't


like ... beer? want ... beer.
□ a) of the □ a) of the
□ b) any □ b) any
□ c) some □ c) some

Wk They decide to have B She decides to stay


some pizza but Anne at home and listen
is not part ... group. to ... music.
□ a) of the □ a) the
□ b) any □ b) any
□ c) some □ c) some

EXERCIŢIUL 4

Pune cuvântul care lipseşte.

K3 Peter has an audition for part in a musical.

3 He wants to h a v e .......... ........ celebrations.

H He doesn't want to have .........................wine.

IS Are you sure you wouldn't like cake?


Vocabular
alone singur/ă, solitar/ă later mai târziu, apoi,
bread pâine după; mai recent
business afaceri; comerţ loaf felie (de pâine)
call apel telefonic, mean (to) a semnifica,
convocare; apel, chemare; a însemna, a gândi,
vizită; cerere a vrea să spună
celebrate (to) a sărbători, meat carne
a da o petrecere; a celebra, middle mediu/e;
a comemora intermediar (adj.); mijloc,
celebration petrecere, centru (subst.)
sărbătorire, celebrare mineral mineral
command ordin, comandă news veşti, (a piece of
compromise compromis news: veste); telejurnal
documentary documentar on (to be) în program;
drink (to) a bea în curs; în act
everybody fiecare, oricine, onion ceapă
oricare, fitecine, toţi out afară
excellent excelent, optim paradise paradis, rai,
fast rapid/ă, iute; fidel, eden
leal (fig.); ferm, statornic, roii sendviş, tartină
solid (adv.) salad salată
fine fin, bine, elegant sauce sos, suc
food hrană, aliment; second după, al doilea/a
mâncare doua
green verde; palid/ă; set gata, totul la locul
inexpert/ă (fig.) lui; probabil; stabilit/ă;
guide ghid; manual obsinat/ă; decis/ă,
hand (to) a da, a întinde holfnât/ă; formal/ă,
(ceva cuiva); a acorda pregătit/ă
hungry înfometat/â thut up (to) a tăcea,
(to be hungry: a-ţi fi a închid« gura
foame) •ound (to) a cânta;
lager bere blondă a părea, a da impresia
BEGINNES- LEVEL
stand (to) a suporta; a sta
în picioare; a se ridica;
a se găsi; a rezista; a sta
nemişcat; a îndura,
a susţine
stupid stupid/ă, prost/
proastă, tâmpit/ă, plicticos/
plicticoasă, urâcios/
urâcioasă
tomato roşie; tomată
tuna-fish ton (peşte)
turn rând; cotitură; ocol;
curbă; cotire, turnantă,
întoarcere
water apă
wish dorinţă, vrere
T e le v is io n P ro g ra m m e s

Travel:
Dubai, a new destination
Lucy o intervievează pe experta în călătorii Christine Oteng
în programul ei „ The Travel Programme". Vorbesc împreună
despre Dubai, faimoasă fintă turistică.

Lucy: Hello, hello to everyone! Welcome to „The Travel


Programme", the TV Show for all travellers. We talk about
foreign countries, holiday destinations and tourist attractions
with Christine Oteng, our travel expert. Hi Christine.
Christine: Hi, Lucy, and good morning to all travellers.

Lucy: You know, Christine, is a real globetrotter. She visits


14-15 countries a year. Is that right Christine?
Christine: That's right, Lucy! I travel a lot!

Lucy: So, what are you talking about today?


Christine: Well, I want to talk about a new tourist destination:
Dubai, in the United Arab Emirates.

Lucy: Mmm... interesting. Dubai's a fascinating city. Modern


and traditional at the same time.
Christine: That's true! In Dubai there are new skyscrapers
next to traditional Arab „souks". But there's something else!
Do you know why Dubai is famous throughout the world?

Lucy: No, I don't! Please, tell us... we're curious.


Christine: Because of the shopping. Dubai has duty free
shopping. You can find everything there... designer clothes,
cameras, high tech goods... all at very low prices!
ENGL I SH T O D AY T V P R O G R A M M E S : T R A V E L
Lucy: So, it's a real shopping paradise!
Christine: Yes Lucy, it is! But Dubai is also famous for its
beaches, blue sea and white sand.

Lucy: It sounds wonderful. When's the best time to visit


Dubai?
Christine: The best time to visit is from October to April.
During this period the weather's good and there's almost
no rain.

Lucy: So, it's a winter destination!


Christine: Exactly! In summer it's very, very hot there. It's
about 40°C!

Lucy: Oh wow! Really hot! And what is there to do in Dubai?


I mean, besides shopping, of course!
Christine: Well, there are many things to do there! You
can go on desert safaris, camel rides, you can swim and if
you like sports there are many centres for snorkelling and
diving.

Lucy (râzând): O k... So, you need a lot of time to do all


these things!
Christine: Well, if you prefer to relax you can just sunbathe!

Lucy: That's true! What about hotels? h it easy to find


accommodation in Dubai?
Christine: Of course! There are many hotel» ot all prices!
Most of them are new, with large room* and good service.

Lucy: And food? What about the food?


Christine: You can find all kinds of food in Bubal. Middle
eastern and international food: Lebanese, French, Italian,
Indian and so on.
B E G I N N E R L E V E L B O O K TH R EE
Lucy: Well, Dubai is the home of sun, sand and shopping.
Do you like all these things? Then Dubai is the place for
you! Goodbye Christine.
Christine: Goodbye, Lucy, and goodbye to all travellers.

(Se ridicâ si pleacâ.)

Lucy: See you again soon to learn more about the world of
travel with „The Travel Programme"! Bye, bye!
Sâ înţelegem
(Soluţii la pag. 93)

Verified dacă ai înţeles, răspunzând la următoarele


întrebări:

Bl Dubai is famous in all the world because of the


□ a) skyscrapers
□ b) souks
□ c) shopping

S There aren't any beaches in Dubai.


□ True
□ False

0 The best time to visit Dubai is in the summer.


□ True
□ False

0 It's easy to find accommodation in Dubai.


□ True
□ False

0 You can eat Italian food in Dubai.


□ True
□ False
B E G I N N E R L E V E L B O O K TH R EE
Focus
Sâ câlâtorim
Un scurt vocabular, în legătură cu tema:

Traveller Călător
Lucy is a traveller Lucy e o călătoare

Foreign country tară străină


France is a foreign country Franţa e o ţară străină

Foreigner Străin
I am a foreigner in France Sunt un/o străin/ă în Franţa

Tourist Turist
Many tourists visit Italy Mulţi turişti vizitează Italia

Globetrotter Pasionat de călătorii


Christine is a real Christine e cu adevărat
globetrotter pasionată de călătorii

Holiday destination Obiectiv turistic de vacanţă


Paris is a holiday destination Parisul e un obiectiv turistic
de vacanţă

Tourist attraction Atracţie turistică


Buckingham Palace Bukingham Palace e o atracţie
is a tourist attraction turistică

Accommodation Locuinfă/gazdă/cazare
Is it easy to find E uşor să găseşti cazare
accommodation in Dubai? în Dubai?
57
ENGL I SH T O D AY T V P R O G R A M M E S : T R A V E L
î N VACANŢĂ

Se foloseşte expresia „on + holiday" pentru a spune „în


vacanţă":

What do people do when they go on holiday?


Ce fac oamenii când pleacă în vacanţă?

They visit tourist attractions, like the Souks in Dubai.


Vizitează obiective turistice precum souk-urile din Dubai.

Observă diferenţa de folosire a prepoziţiilor „to" şi „at" în


următoarele cazuri:

If they prefer the sun and the sea they go to the beach
Dacă preferă soarele şi marea, se duc la plajă

What do people do at the beach?


Ce fac oamenii pe plajă?

Acum să ne oprim asupra anumitor cuvinte ce descriu


activităţi ale vieţii pe plajă:

Sunbathing (substantiv): baie de soare, bronzare

To sunbathe (verb): a sta la soare, a se bronza

Snorkeling (substantiv): snorkeling (înot la suprafaţa apei


folosind tubul de respirat)

To snorkel (verb): a face snorkeling

Diving (substantiv): scufundare

58 To dive (verb): a se scufunda, a se arunca tn apă


B E G I N N E R L E V E L B O O K TH R EE
THE + U N I T E D , U N I O N , R EP UB LI C

în fata cuvintelor „united", „union" şi „republic" se


foloseşte articolul hotărât „the":

The United Arab Emirates Emiratele Arabe Unite


The United States of Statele Unite ale Americii
America
The Republic of Ireland Republica Irlanda
The Soviet Union Uniunea Sovietică

Articolul „the", nu se foloseşte înaintea numelor de ţâri:

Spain is famous for Spania e faimoasă pentru


its monuments monumentele ei
Carnival in Brazil is a Carnavalul e o atracţie
tourist attraction turistică în Brazilia
Australia is a fascinating Australia e o ţară fascinantă
country

Tot aşa, articolul hotărât The" nu se foloseşte în faţa


numelor de oraşe:
Dubai is a winter Dubai e un obiectiv turistic de
destination iarnă
You can visit the British Poţi vizita British Museum la
Museum in London Londra

59
Exerciţii I

(Soluţii la pag. 93)

EXERCIŢIUL 1

Alege forma corectâ în acest exerciţiu:

S An American who lives in Spain is ...


□ a) a tourist
□ b) a foreigner
□ c) a globetrotter

H A person who travels from one country to another


is called ...
□ a) a tourist
□ b) a foreigner
□ c) a globetrotter

H When you lie on the beach in the sun you ...


□ a) snorkel
□ b) sunbathe
□ c) swim

O Swimming deep under the sea with an oxygen tank


is called ...
□ a) snorkelling
□ b) sunbathing
□ c) diving

H The place where you stay and sleep is your ...


□ a) holiday destination
□ b) tourist attraction
□ c) accommodation
B E G I N N E R LEVEL BO O K THREE
Ql I live in ...
□ a) Spain
□ b) the Spain
□ c) Spanish

EX Where do you usually go ...


□ a) in holiday?
□ b) on holiday?

m She comes from ...


□ a) the America
□ b) the U.S.A.
□ c) U.S.A.

fl She lives in ...


□ a) the London
□ b) London
□ c) the England

m Can you ...


□ a) speak English?
□ b) to speak English?

61
ENGL I SH T O D AY T V P R O G R A M M E S : M U S I C

Music:
Sing a song
In programul de televiziune „ Music World", expertul în
muzică Tony vorbeşte despre noile modalităţi de a asculta
muzică.

Lucy: Good evening, good evening! It's time for music now
with „Music World"! In this programme we talk about music
with our expert Tony Moore and of course we listen to good
songs! Now, what kind of music do you like, Tony?
Tony: Oh well, I like pop music and rock music too!

Lucy: Mmm... pop and rock are great types of music! Well...
what are you talking about this evening, Tony?
Tony: I'd like to talk about new ways of listening to music.

Lucy: Sounds interesting! What do you mean exactly?


Tony: Well, I mean downloading songs from the Internet.
You know, Lucy, this new way of listening to music is very
very popular today, especially amongst young people!

Lucy: Really? Maybe because it's a cheap way of listening


to music...
Tony: That's true, it is cheap. But this isn't the only reason!
There are many music websites on the Internet. You can
find all kinds of music. Old songs, unusual types of music,
pieces of music by unknown artists or bands.

Lucy: So, there's a good choice.


Tony: Exactly, there's a very good choicel It's a good way of
listening to new styles of music. And you know many people
like to listen to the latest records before they buy them.
B E G I N N E R LEVEL BO O K THREE
Lucy: I see, I see! So, listening to music from the Internet is
very popular. But how does it work? Is it difficult to download
songs?
Tony: No, no, it's very easy! You go to the music website,
choose the song you want to listen to, pay with your credit
card and then download the MP3 file to a computer.
Remember, you have to have your credit card ready,
it's illegal to download music files without paying!

Lucy: Right, I'll remember that. But Tony! What's an MP3


file?
Tony: Well, MP3 is an audio file. It's the type file we use for
pieces of music. But remember, Lucy... you can only listen to
MP3 files on your computer or on an MP3 player!

Lucy: Ok, this is very interesting, but it's quite difficult for
me. I'm not good with technology. I usually listen to music
on my stereo.
Tony: Oh, don't worry Lucy! It's always difficult at the
beginning. Now I'll give you an example of how it works.
Are you ready?

Lucy: Yes, I am.


Tony: O k, you want to download a piece of music, this is
what you have to do: you go on the Internet, you go to the
music website. A music website is like a library of music.
Here you can search by artist, type of music or genre, CD
title or song. Do you follow?

Lucy: Yes yes, I follow you.


Tony: Good, so you choose the song, download it to your
computer, then from the computer download it to your MP3
player. An MP3 player is a music container. It can store
7.500 songs.

63
Lucy: 7.500 songs, wow, so many! Well, you're right! It
isn't very difficult! Ok, well, it's time to say goodbye to our
viewers! So thanks, Tony...
Tony: Thanks, bye, bye.

Lucy: Bye. See you again soon here on „Music World".


And... What would you like to listen to next time?
B E G I N N E R L E V E L B O O K THR E E
Sâ înţelegem
(Soluţii la pag. 93)

Verificâ dacă ai înţeles, răspunzând la următoarele


întrebări:

S Tony likes rock music.


□ True
□ False

0 Downloading music from the Internet is ...


□ a) expensive
□ b) easy
□ c) difficult

M You can listen to MP3 files on a CD player.


□ True
□ False

H Lucy usually listens to music on an MP3 player.


□ True
□ False

E l Lucy always downloads music from the Internet.


□ True
□ False

S A music website is ...


□ a) a website for musicians
□ b) like a music library

65
Focus
Sâ ascultâm putina muzicâ
LISTEN TO

Pentru a spune „a asculta" folosim verbul „listen" + „to":

Listen to music A asculta muzicâ


Listen to the radio A asculta radioul
Listen to a CD A asculta un CD
Listen to mei Ascultâ-mâ!

Fii atent: prepoziţia „on" se foloseşte pentru a indica


aparatul la care se ascultă muzica.

You listen to CDs Asculţi CD-urile la un cititor


on a CD player CD
You listen to records Asculţi discurile la un
on a record player patefon
You listen to cassettes Asculţi casetele la un
on a cassette player casetofon
You listen to MP3 files Asculţi muzica în format MP3
on an MP3 player pe un cititor MP3
TO D O W N L O A D

Observă în exemplele următoare cum se foloseşte verbul


„to download" cu prepoziţiile:

The music you download from the Internet


Muzica pe care o descarci de pe internet

When you download something from the Internet to your


computer you take it from the Internet and save it on your
computer
Când descarci ceva de pe internet pe calculatorul tău,
înseamnă că iei de pe internet acel ceva şi îl salvezi în
calculatorul tău.
INTERNET

Când se utilizează internetul, se folosesc următoarele


expresii:
Go on the Internet A te duce pe internet
Navigate A naviga
Surf the Net A naviga în reţea

„Net" (refeaua) e forma prescurtată pentru internet.


B E G I N N E R LE VE L B O O K THREE
KIND, TYPE, GE NR E

în întrebarea „What kind of... ?" (Ce fel d e ...? ), cuvântul


„kind" înseamnă „tip" sau „gen" când vorbim despre
muzică (gen muzical).

„Kind", „type" şi „genre" se pot considera sinonime, iar


semnificaţia lor corespunde cu „specie" , „tip", „gen", „fel",
„soi".

What kind of music Ce gen de muzică îfi place?


do you like?
I like rock music! îmi place muzica rock!
What kind of food Ce fel de mâncare îfi place?
do you like?
I like Italian food îmi place mâncarea
italienească
What kind of wine Ce soi de vin îfi place?
do you like?
I like red wine Imi place vinul roşu

69
ENGL I SH T ODAY T V P R O G R A M M E S : M U S I C

Exerciţii i
(Soluţii la pag. 93)

Alege forma corectă în acest exerciţiu:

EXERCIŢIUL 1

D When you do research on the Internet you are ...


□ a) navigating
□ b) downloading

El The Net is ...


□ a) an MP3 player
□ b) the Internet
□ c) a music website

11 When you „surf the Net" ...


□ a) you are at the beach
□ b) you are on the Internet
□ c) you download music

a „What kind?", means ...


□ a)„What type?"
□ b)„What music?"

H What ... music do you like?


□ a) kind
□ b) kind of

H I listen ... in the car.


□ a) music
□ b) to music
H When I download music I go
□ a) on the Internet
□ b) to the Internet

E l You download music ...


□ a) to the Internet
□ b) from the Internet

0 Do you have ...


□ a) some old jazz records?
□ b) any old jazz records?
B E G I N N E R L E V E L B O O K THR E E
Traducerea episoadelor
Lecţia 7

That's life!
Care sunt pasiunile tale?
Ce sport îfi place sâ practici?
SCENA 1

Peter: Bună, Jack, bună ziua. Uită-te la fotografia asta a lui


Beck Nicholson în care face windsurfing...
Jack: îl cunosc... tu poţi să faci windsurfing?

Peter: Da, nu sunt prea bun, dar ştiu un pic de windsurfing.


îmi place să fac windsurfing în vacanţele de vară. Dar tu?
Jack: Nu, mă tem că nu pot. însă pot să înot destul
de bine.

Peter: înotul e un sport foarte bun! Ce sporturi îţi place să


practici?
Jack: Ei bine, pot să joc tenis, dar nu sunt foarte bun...
O , pot să joc foarte bine şah!

Peter: Şahul nu e un sport, e un hobby!


Jack: Nu, e un sport! Poţi să joci şah?

Peter: Nu. Nu îmi place să joc cărţi sau şah sau alte jocuri
de masă.
Jack: Atunci, iarna ce faci?

73
Peter: O , mă duc la sală. Joc destul de bine baschet. Şi ştiu
şi un pic de karate.
Jack: Interesant. Şi eu ştiu ceva karate! Unde te duci?

Peter: îmi place să mă duc la Karate Gym pe strada 14.


Jack: Interesant. Eu caut o sală de sport! Hai să mergem
împreună. Eu sunt de obicei liber sâmbăta.

Peter: Sigur... însă eu nu merg niciodată sâmbăta: e


singura zi în care pot să-mi petrec timpul cu Sharon. De
obicei merg vinerea după-amiază... acum însă sunt atât de
emoţionat din cauza audiţiei că nu am timp de sală şi nici
de Sharon... începe să se supere destul de tare...
Jack: Ce să zic... dacă vrei, o pot scoate eu în oraş din
când în când...

Peter: O h, Jack, eşti un prieten atât de bun! Poate mă poţi


ajuta şi cu audiţia!
Jack: Bine.
B E G I N N E R L E V E L B O O K T HR E E
îţi place sâ găteşti?
SCENA 2

Anne: Bună, Sharon. la loc.


Sharon: Mulţumesc, Anne.

Anne: E aproape gata.


Sharon: Ce avem de mâncare? Oh, nu, paste! Nu poţi să
găteşti paste! încerc să slăbesc!

Anne: Linişteşte-te, dragă... e duminică! Uite, gustă un pic.


E destul de sărat?
Sharon: Bun... cred că de data asta pot mânca. Sunt destul
de sărate.

Anne: îţi place să găteşti? De ce nu ne pregăteşti un prânz


la moment dat?
Sharon: Ah, ador să gătesc, dar e nevoie de timp şi nu pot
găti în fiecare zi.

Anne: Ei bine, gătitul nu e pasiunea mea, însă sunt singura


persoană care ştie să gătească în apartamentul ăsta...
Sharon: îmi închipui... mie îmi place foarte mult să fac
prăjituri.

Anne: Oh, aşa el Acum îmi amintesc şi ador prăjiturile


tale!
Sharon: Mulţumesc, Anne. însă gătitul nu e singura mea
pasiune. îmi place să mă duc la cinematograf şi să citesc.
Imi place să am ce face... astfel încât să nu am timp să mă
gândesc prea mult...

75
Anne: La ce să te gândeşti?
Sharon: La ce-mi lipseşte în viaţă... dar să vorbim de
altceva...

Anne: Atunci, dacă-ţi plac filmele, astă-seară rulează un


film bun la cinematograf. De ce nu mergem împreună?
Sharon: Bună idee, să-l întrebăm şi pe Jack.
B E G I N N E R LE VE L B O O K THREE
Pot asculta un cântec din musical?
SCENA 3

Jack: Ok, eşti gata?


Peter: Da, sunt!

Jack: Mulţumesc că ai venit astăzi...


Peter: Mulţumesc. Sunt aici pentru rolul lui Danny Zuco,
din Crease.

Jack: Sigur, bine. Vă pot pune câteva întrebări?


Peter: Fireşte. Spuneţi.

Jack: Puteţi să citiţi şi să scrieţi fluent în limba italiană?


Peter: Da, pot.

Jack: Excelent. Şi... e prima oară când interpretaţi acest


rol?
Peter: Ca să fim sinceri, da. Dar sunt sigur că sunt perfect
pentru rolul acesta.

Jack: Bine. Şi aş putea asculta un cântec din musical?


Peter: Ce să zic... bine, eu...

Jack: Vă rog domnule, nu şovăiţi... sunteţi aici pentru


audiţie!
Peter: Bine... bine... (începe să cânte...) „Summer loving
happend so fast...".

Jack: Excelent, perfect... Hai, să mergem în bucătărie!

77
L®cfia 8
That's life! Doi fac un cuplu,
trei sunt o mulţime!
Orice dorinţa a ta e ordin pentru mine!
SCENA 1

Jack (la telefon): Bună Sharon, ce faci?... Şi eu sunt bine.


Ei bine, sunt singur, Anne a ieşit la o întâlnire de serviciu.
O , şi Peter? E la o audiţie? Astăzi? Atunci, de ce nu luăm
prânzul împreună? Acum! Da! Da! Nu, ceva simplu... Bine!
Fantastic!

(Vine Alice.)

Alice: Bună Jack, cum îţi merge?


Jack: Oh, eşti a ici... Hmm ... pregătesc prânzul... Anne
a ieşit şi Sharon trebuie să vină ....

Alice: Fantastic! Mi-e foame!


(Vine Sharon.)

Sharon: Bună, Jack.


Jack: Bună. Alice e aici...

Sharon: D a ... E în camera ei.


Jack: îmi pare rău. Aş vrea să stau singur cu tine d ar...
ştii...

Sharon: Da, ştiu...


(Alice intră în bucătărie.)
B E G I N N E R L E V E L B O O K T HR E E
Jack: Atunci... Sharon... eu sunt bucâtarul. Ce ai vrea să
mănânci?
Alice: De ce nu faci nişte paste?

Sharon: Sună bine. Ce fel de paste ai?


Jack: Ei bine, avem macaroane, spaghete...

Alice: Hai să facem lasagna!


Sharon: Hmm... e prea complicat. Să facem spaghete?

Jack: Bine! Perfect. Spaghete... cu... cu sos de carne?


Alice: Perfect. Şi ce-aţi zice să bem puţin vin la mâncare?

Jack: E miezul zilei. Trebuie să lucrez mai târziu. Să bem


doar nişte apă minerală.
Sharon: Bine. Apă minerală să fie. Şi ce ziceţi şi de o salată?
O salată verde bună cu roşii şi cu ceapă?

Jack: Orice dorinţă a ta e ordin pentru mine!


Alice: Şi dorinţele mele?! Vreau vin!

Jack: Ei, uite vin roşu pentru tine.


Alice: Mulţumesc... Avem chifle?

Jack: Nu, dar avem o felie de pâine.


Alice: Perfect, avem de toate.
ENGL I SH T O D AY T R A D U C E R E A E P I S O A D E L O R

TV? sendvişuri şi o bere: paradisul!


SCENA 2

Alice: Ce este astă-seară la televizor?


Anne: Hm ... o clipâ. Poţi să-mi dai programul 7V?

Jack: O ... poftim. La ce ai vea să te uiţi?


Anne: Hai să ne uităm la un documentar.

Alice: O , documentarele sunt plictisitoare. De ce nu ne


uităm la „LA Kids"?
Jack: Te rog... iar telenovele... nu suport telenovelele.

Anne: Ce zici de ştiri?


Jack: Bine... Hai să ne uităm la ştiri, şi poate, după aceea,
la un film.

Anne: Bine. E un compromis bun.


Alice: Să pregătim ceva de mâncare?

Anne: Ce ai vrea?
Alice: Ce zici de nişte sendvişuri? Sendvişuri cu ton?

Anne: O K, sendvişuri cu ton.


Jack: De ce nu te duci să faci pentru toată lumea?

Alice: Bine. E rândul meu acuma.


Anne: De ce? Ce vrei să spui?
B E G I N N E R L E V E L B O O K T HR E E
Alice: Am luat prânzul cu Sharon azi, iar Jack a fost
bucătarul.
Anne: O ... ce veste...

Alice: Şi de băut ce vrei?


Jack: Să bem o bere.

Anne: Perfect. Avem bere bună în frigider.


Jack: TV, sendvişuri şi bere. E un paradis!

(Vine Peter.)

Peter: Salut tuturor!


Jack: Bună, Peter! Vino să savurezi paradisul!

Peter: Copii... veşti mari astăzi!


Anne: O , chiar aşa! Audiţia! Deci... ai primit rolul?

Peter: Ei bine... Da şi nu...! Adică, vor să mă mai vadă


o dată!
Alice: O , minunat! Să sărbătorim!

(Alice desface o bere şi varsă puţină pe divan.)

Anne: Aşteptaţi! Aşteptaţi! Nu vă mişcaţi! Şerveţele!


Peter: O , copii... cum rămâne cu petrecerea mea?

Anne: O , taci, Peter!


Jack: Bine. Bine... Repede (ironic)...O pierdem!

Anne: Oh, te rog, nu face pe tâmpitul, e o problemă


serioasă!
Alice: Ce ziceţi de o pizza?

81
ENGL I SH T O D AY T R A D U C E R E A E P I S O A D E L O R

Jack: Bună idee!


Peter: Hai să mergem!

(Ies cu toţii în afară de Anne, care rămâne înmărmurită să


privească pagubele).

Anne: Mâncare, mâncare, mâncare. Nu se gândesc decât


la mâncare!

82
B E G I N N E R L E V E L B O O K T HR E E
Programe de televiziune
Travel:
Dubai, o nouă destinaţie
Lucy: Salut, salut tuturor! Bine aţi venit la „The Travel
Programme", emisiunea de televiziune pentru toţi călătorii.
Vom vorbi despre ţări străine, obiective de vacanţă şi atracţii
turistice cu Christine Oteng, experta noastră în călătorii.
Bună, Christine.
Christine: Bună, Lucy, şi bună ziua tuturor călătorilor.

Lucy: Ştiţi, Christine e cu adevărat pasionată de călătorii.


Vizitează 14, 15 ţări pe an. Aşa e, Christine?
Christine: Aşa e, Lucy! Călătoresc mult!

Lucy: Deci, despre ce ne vei vorbi astăzi?


Christine: Ei bine, aş vrea să vă vorbesc despre un nou
obiectiv turistic: Dubai, din Emiratele Arabe Unite.

Lucy: Hmm ... interesant. Dubai e un oraş fascinant. Modern


şi tradiţional în acelaşi timp.
Christine: E adevărat! in Dubai vezî zgârie-nori lângă
tradiţionalele souk-uri arabe. Dar mai e ceva! Ştii de ce
e Dubai faimos în întreaga lume?

Lucy: Nu, nu ştiu! Te rog, spune-ne... suntem curioşi.


Christine: Datorită cumpărăturilor. In Dubai poţi face
cumpărături fără să plăteşti taxe vamale. Acolo poţi găsi
orice... haine de firmă, aparate de fotografiat, tehnologie
de vârf... totul la preţuri foarte mici!

83
ENGL I SH T O D AY T R A D U C E R E A E P I S O A D E L O R

Lucy: Atunci chiar că e un paradis al cumpărăturilor!


Christine: Da, Lucy, este! însă Dubai e faimos şi pentru
plajele lui, marea albastră şi nisipul alb.

Lucy: Sună minunat. Care e cea mai bună perioadă de


vizitare?
Christine: Cea mai bună perioadă de vizitare este din
octombrie până în aprilie. în această perioadă, vremea
e bună şi nu plouă mai deloc.

Lucy: Deci, e o destinafie de iarnă?


Christine: Exact! Vara e foarte, foarte cald. Sunt cam
40°C!

Lucy: O , vai! Cu adevărat cald! Şi ce se poate face la


Dubai? Adică, în afară de cumpărături, bineînţeles!
Christine: Ei, bine, sunt multe lucruri de făcut! Poţi face
safariuri în deşert şi poţi merge pe cămilă, poţi înota şi,
dacă îţi plac sporturile, sunt multe centre de snorkeling şi
de scufundări.

Lucy (râzând): Ok, atunci ai nevoie de o grămadă de timp


să faci toate lucrurile astea!
Christine: Dacă preferi să te relaxezi, poţi oricând să stai
la plajă.

Lucy: Şi asta e adevărat! Dar hotelurile? E uşor să găseşti


cazare în Dubai?
Christine: Desigur! Sunt multe hoteluri cu preţuri pentru
toate buzunarele! Majoritatea sunt noi, cu camere mari şi
servicii bune.

Lucy: Şi mâncarea? Ce-mi spui despre mâncare?


Christine: Poţi găsi orice fel de bucătărie în Dubai.
Bucătărie din Orientul Mijlociu şi internaţională: libaneză,
franţuzească, italienească, indiană şi multe altele.
B E G I N N E R L E VE L B O O K THREE
Lucy: Aşadar, Dubaiul e patria soarelui, a nisipului şi a
cumpărăturilor. îţi plac toate aceste lucruri? Atunci Dubai
este locul ideal pentru tine! La revedere, Christine.

Christine: La revedere, Lucy, şi la revedere tuturor


călătorilor.

(Se ridică şi pleacă.)

Lucy: Ne revedem curând pentru a afla mai multe despre


universul călătoriilor la „The Travel Programme"! Pa, pa!
Music:
C ântă un cântec
Lucy: Bună seara, bună seara! Acum, a sosit ora muzicii
cu „Music World"! în această emisiune, vom vorbi despre
muzică cu expertul nostru Tony Moore şi vom asculta, fireşte,
cântece bune! Acum, ce gen de muzică îţi place Tony?
Tony: îmi place muzica pop şi rock!

Lucy: Aşa deci... popul şi rockul sunt două genuri muzicale


minunate! A şadar... despre ce vorbim astă-seară Tony?
Tony: Aş vrea să vorbesc despre noile modalităţi de
a asculta muzică.

Lucy: Sună interesant! Ce vrei să spui, mai exact?


Tony: Ei bine, mă refer la descărcarea cântecelor de pe
internet. Ştii, Lucy, această nouă modalitate de a asculta
muzică e foarte, foarte răspândită astăzi, mai ales printre
tineri!

Lucy: Chiar aşa? Poate pentru că e un mod convenabil de


a asculta muzică...
Tony: E adevărat, e ieftin. Dar nu este singurul motiv! Sunt
multe site-uri de muzică pe internet. Poţi găsi orice fel de
muzică. Cântece vechi, genuri muzicale neobişnuite, piese
ale unor artişti sau formaţii necunoscute.

Lucy: Atunci, e o alegere bună.


Tony: Exact, e o alegere foarte bună! E o modalitate bună
de a asculta noi genuri muzicale. Şi, în plus, multor persoane
le place să asculte ultimele discuri apărute, înainte să le
cumpere.
B E G I N N E R L E V E L B O O K THR E E
Lucy: înţeleg, înţeleg! Aşadar, e foarte popular să asculţi
muzică pe internet. Dar cum se face? E greu să descarci
cântecele?
Tony: Nu, nu, e foarte simplu! Te duci pe site-ul de muzică,
alegi cântecul pe care vrei să-l asculţi, plăteşti cu cartea
de credit şi apoi descarci MP3-ul în calculatorul tău. Ţine
minte, trebuie să ai cartea de credit la îndemână, e ilegal
să descarci fişiere muzicale fără să plăteşti!

Lucy: Corect, o să ţin minte. Dar, Tony, ce e un fişier


MP3?
Tony: Ei bine, MP3-ul e un fişier audio. E tipul de fişier
utilizat pentru piesele muzicale. Dar, ţine minte, Lucy... poţi
asculta fişierul MP3 doar pe calculator sau pe un cititor
MP3!

Lucy: Ok, asta e foarte interesant, dar mie mi se pare


destul de greu. Nu mă pricep la tehnologie. De obicei,
ascult muzică la casetofon.
Tony: Nu-ţi face probleme, Lucy! Mereu e greu la început.
Acum îţi voi da un exemplu, să vezi cum funcţionează. Eşti
pregătită?

Lucy: Da, sunt.


Tony: Ok, dacă tu vrei să descarci o piesă muzicală, iată ce
trebuie să faci: să intri pe net şi pe site-ul cu muzică. Un site
de muzică este ca o bibliotecă de muzică. Aici poţi căuta
după cântăreţi, după stilul sau după genul muzical, după
numele CD-ului sau titlul cântecului. Mă urmăreşti?

Lucy: Da, da, te urmăresc.


Tony: Bine, ajunsă aici, cauţi cântecul, îl descarci pe
calculatorul tău şi apoi de pe calculator pe cititorul MP3.
Un cititor MP3 este un depozit de muzică. Poate înmagazina
7 500 de cântece.
87
Lucy: 7500 de cântece, uau, atât de multe! Ei bine,
ai dreptate! Nu e foarte greu! Ok, bine, e timpul să ne luăm
la revedere de la telespectatorii noştri! Atunci mulţumim,
Tony.
Tony: Mulţumesc, pa.

Lucy: Ne revedem curând, aici la „Music World". Ş i... ce aţi


vrea să ascultăm data viitoare?
Soluţiile exercitiilor
f r

Lecţia 7
THAT'S LIFE! WHAT ARE YOUR INTERESTS?

Scena 1: W hat sports d© you like doing?

Să înţelegem (pag. 11)


l ) b ; 2) False; 3) a; 4) b

Exerciţii (pag. 17)

EXERCIŢIUL 1
1) Wrong (Right; Can you speak English well?)
2) Wrong (Right; He can't understand you because...)
3) Right
4) Right

EXERCIŢIUL 2
1) Ai putea, te rog, să-mi dai o mână de ajutor/să mă ajuţi
cu sacoşa asta?
2) Nu reuşesc să termin acest exerciţiu fiindcă e foarte dificil.
3) De ce nu putem merge la cinema astă-seară?
4) Ea nu ştie să vorbească engleza, dar citeşte foarte bine.

Scena 2: Do you like cooking?

Să înţelegem (pag. 21)


1) c; 2) False; 3) b; 4) c
Exerciţii (pag. 24)

EXERCIŢIUL 3
1) Wrong (Right; Why don't you go to the cinema tonight?)
2) Wrong (Right; What about having a pizza...)
3) Wrong (Right; Why don't we go after the film?)
4) Right

EXERCIŢIUL 4
1) a; 2) a; 3) a; 4) c

Scena 3: Can I h e a r a song fro m the m usical?

Să înţelegem (pag. 27)


1) b; 2) True; 3) False; 4) c

Exerciţii (pag. 30)

EXERCIŢIUL 5
1) Trebuie să cânţi mai tare. Nu te aud.
2) Pot să închid fereastra? E mult zgomot.
3) Nu, nu poţi.
4) Atunci îmi pare rău, dar nu pot să-ţi cânt.

EXERCIŢIUL 6
1) can
2) can't/cannot
3) can't see
4) can't be
r

B E G I N N E R LEVEL
Lecţia 8
THAT'S LIFE! TWO'S COMPANY, THREE'S A CROWD!

Scena 1: Y ou r w ish is m y com m a n d!

Să înţelegem (pag. 35)


1)b; 2) c; 3) a ; 4) False

Exerciţii (pag. 42)

EXERCIŢIUL 1 1
1) Wrong (Right; Alice would like to have a glass of red wine)
2) Right
3) Wrong (Right; Would Sharon like to lunch alone with Jack?)
4) Wrong (Right; Yes, she would)

EXERCIŢIUL 2
1) I'd like to eat a hamburger this evening.
2) He'd like to go to a Chinese restaurant.
3) Would you like to drink a beer first?
4) They wouldn't like to eat at an Italian restaurant.

Scena 2: Tv, sandw iches a nd beer: Paradise!

Să înţelegem (pag. 46)


l ) b ; 2) True; 3) a; 4) c


Exerciţii (pag. 49)
ENGOSW TO DAY

EXERCIŢIUL 3
1) c; 2) b; 3) a ; 4) c

EXERCIŢIUL 4
1) a
2) some
3) any
4) some

9?
Television Programmes
TRAVEL

D u b a i, a n e w d e s tin a tio n

Să înţelegem (pag. 56)


l ) c ; 2) False; 3) False; 4) True; 5) True

Exerciţii (pag. 60)

EXERCIŢIUL 1
1) b; 2) c; 3) b; 4) c; 5) c; 6) a; 7) b; 8) b; 9) b; 10) a

Télévision Programmes
M USIC

S ing a s o n g

Să înţelegem (pag. 65)


1) True; 2) b; 3) False; 4) False; 5) False; 6) b

Exerciţii (pag. 70)

EXERCIŢIUL 1
1) a; 2) b; 3) b; 4) a; 5) b; 6) b; 7) a; 8) b; 9) b
ENGL I SH T O D A Y N O T E

3iON
Î

310 N

•o
cn B E G I N N E R L E V E L B O O K THR E E
L IT E R A ®

Irina Panovf
DICŢIONAR ENGLEZ-ROMAN
Dicţionarul de faţă cuprinde aproximativ 30.000 de cuvinte şi de expresii,
adresându-se, prin vocabularul selectat şi modul de tratare a acestuia, atât
începătorilor, cât şi celor care cunosc destul de bine limba engleză.
Volumul urmăreşte două direcţii principale:
Pe de o parte, s-a ţinut seama de criteriul frecvenţei, fiind alese atât cuvin-
tele-cheie, cât şi sensurile acestora şi expresiile aferente care să acopere
sfera conversaţiilor de zi cu zi, precum şi diverse domenii de preocupare,
cum ar fi anatomia, comerţul, economia, politica ş.a.
Pe de altă parte, această lucrare prezintă o tratare didactică a materialului
selectat, cuprinzând noţiuni practice de folosire gramaticală, care să-l ajute
pe cititor la o cât mai bună înţelegere şi la o cât mai corectă folosire
a cuvântului necunoscut.

însoţit de varianta electronică! ■

135 X 175 mm
copertă flexi
766 pagini
49,9 lei

D IC Ţ IO N A R
EN G LEZ-
ROM ÂN

Dote de contact: m-
m o b il:0 7 5 2 LITER A (075 2 .54 8 3 72 )
te l.: 0 31 .4 25 .16 .1 9
fax : 0 31 .4 25 .16 .2 0
m o ib c o m e n z i@ lite ra .ro

www.litera.ro
Trim ite un SMS cu textul C M şa k fterţi norm al).
Vei fi contactat de un operator Uter -i şi -' H V p la ta ramburs.Transport gr
CEL MAI VÂNDUT CURS DE LIMBA ENGLEZĂ DIN EUROPA

tod^5
S tructura cursului
T) începători nivel unu ( J ) începători nivel doi (1T) începători nivel trei (4 J începători
nivel patru (1T) Elementar nivel unu (1T) Elementar nivel doi ( J ) Elementar nivel trei
(jT) Elementar nivel patru (ÎT) Interm ediar 1 nivel unu (lO) Interm ediar 1 nivel doi
(Îî) Interm ediar 1 nivel trei (Îă) Interm ediar 1 nivel patru (13) Intermediar 2 nivel unu
(Ut) Interm ediar 2 nivel doi (l5) Interm ediar 2 nivel trei (16) Intermediar 2 nivel patru
(E7) Interm ediar 2 nivel cinci (Ts) Avansaţi nivel unu (l9) Avansaţi nivel doi
(20) Avansaţi nivel trei (21) Avansaţi nivel patru (22) Avansaţi nivel cinci

In acest volum-
Lecţia 7 - That’s life! What are your interests?
Verbul modal „can“ • Cum facem propuneri şi sugestii
Lecţia 8 - That’s life! Two’s company, three’s a crowd!
Cum exprimăm dorinţe şi preferinţe • Folosirea adjectivelor „some“ şi „any“
Programe TV - Travel: Dubai, a new destination
Programe TV - Music: Sing a song

ENGLISH TODAY ESTE UN INSTRUMENT DE LUCRU ESENŢIAL


ÎN PREGĂTIREA DIVERSELOR EXAMENE ŞI TESTE DE LIMBĂ ENGLEZĂ
CERUTE PENTRU A STUDIA ŞI A LUCRA ÎN STRĂINĂTATE
www.englishtoday.ro

Află mai mult pe:


h www.litera.ro
:SfiK 9?8-V?3-fc'S-9?5-i>
wjroiSi
S.CAÎLIA
international
English Today
4. Beginner level book four
© 2010 E-ducation.it S.p.A., Florenfa, Italia
All rights reserved

Director editorial: Cinzia Caiazzo


Redactor-şef: Meri Bartolacci, Filippo Melli
Redactori: Francesca Bianchi, Barbara Boddi, Giulia Ricci
Aceastâ ediţie 2010 pentru Editura Litera
apare sub licenţa E-ducation.it S.p.A ., Florenţa, Italia
Toate drepturile rezervate
Ediţie originală
© 2006 English Today
www.e-ducation.it
info@e-ducation.it

LITERA
Editura Litera
O . P. 53; C . P. 212, sector 4, Bucureşti, România
tel.: 031 425 1619; e-mail: comenzi@litera.ro

Ne puteţi vizita pe Jfe WWW.litera.r0


Traducere: Marina Loghin (carte), Smaranda Câmpeanu (DVD)
Editor: Vidraşcu şi fiii
Coordonare proiect: llieş Câmpeanu
Copertă: Vladimir Zmeev, Vlad Panfilov
Tehnoredactare şi prepress: Anca Suciu

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


English Today / trad.: Marina Loghin, Smaranda Câmpeanu. —Bucureşti:
Litera International, 2010.
10 voi.
ISBN 9/8-973-675-944-4
Voi. 4 . - ISBN 978-973-675-936-9
I. Loghin, Marina (trad.)
II. Câmpeanu, Smaranda (trad.)
811.111

ISBN 978-973-675-936-9
Tipărit la G .C an ale, Bucureşti
EN GLISH,^
B E G I N N E R Level
COURSEBOOKFOUR

Nivel Î N C E P Ă T O R I
VOLUMUL 4

ár
B E G I N N E R LE VE L B O O K F OU R
Cuprins
Lecţia 9
That's life! Problems with father
9 Scena 1: What's wrong?
11 Să înfelegem
12 Focus
„Present Continuous"
19 Exerci|ii
21 Scena 2: Do you have a suggestion?
22 Să înfelegem
23 Focus
Folosirea „Present Continuous"
25 Exercifii
27 Scena 3: Do you think I need a boyfriend?
29 Să înfelegem
30 Focus
Variafii ortografice ale verbelor la forma în -ing
33 Exercifii
35 Vocabular

Lecţia 10
That's life! Clean up time!
37 Scena 1: Don't panic!
40 Să înţelegem
41 Focus
„Present Continuous" la viitor şi „to have to"
46 Exercifii
48 Scena 2: All neat and clean!
49 Să înfelegem
5
ENGL I SH T O D AY C U P R I N S

50 Focus
Când folosim „Present continuous"
şi când „Present Simple"
52 Exerciţii
54 Vocabular

Television Programmes
Let's talk
57 Work-life balance
60 Să înţelegem
61 Focus
Calitatea vieţii
64 Exerciţii

Let's talk
66 Speed .dating
69 Să înţelegem
70 Focus
Probleme sentimentale
72 Exerciţii

6
B E G I N N E R LE VE L B O O K FOUR
Traducerea episoadelor
Lecţia 9
That's life! Probleme cu tatăl meu
75 Scena 1: Ce nu merge?
77 Scena 2: Ai vreo sugestie?
78 Scena 3: Crezi că aş avea nevoie de un iubit?

Lecţia 10
That's life! E timpul să facem curăţenie!
80 Scena 1: Nu vă speriaţi!
83 Scena 2: Totul curat lună!

Programe de televiziune
Let's talk
84 Echilibru viaţă-serviciu

Let's talk
87 întâlniri rapide

91 Soluţiile exerciţiilor

7
B E G I N N E R LEVEL B O OK FOUR
Lecţia 9

That's life!
Problems with father
în episodul acesta, Alice e tristă şi gânditoare; s-a certat
cu tatăl ei, însă nu are chef să vorbească despre asta cu
colegii de apartament.
La secfiunea de gramatică învăţăm conjugarea verbului la
Present Continuous, formă verbală care se foloseşte pentru
a exprima acţiuni durative ce se desfăşoară în momentul
vorbirii sau într-o perioadă limitată de timp. Studiem, apoi,
variaţiile ortografice ale verbelor la forma în -ing.

What's wrong?
SCENA 1

Anne: Hi Alice. What are you doing?


Alice: I'm just relaxing a bit, watching some TV.

Anne: What's on?


Alice: I'm watching the news.

Anne: So... What's happening in the world?


Alice: The usual: politicians are trying to pretend they know
what they are doing!

Anne: Alice, you are such a sceptic!


Alice: That's the way I am.

A n n e: What's that?
A lice: It's a book I'm reading.
9
Anne: What's it about?
Alice: It's a story about a woman, a young woman... Who
can't stand her father.

Anne: That sounds interesting.


Alice: Yes, it's not that bad...

Anne: Alice, what's wrong? Do you want to talk about it?


Alice: No, I'm so tired now, I'm going to bed. Good night!

Anne: 'Night!
B E G I N N E R LE VE L B O O K FOUR
Sâ înţelegem
(Soluţii la pag. 91)

Verifică dacă ai înţeles dialogul, răspunzând la întrebările


care urmează. Dacă întâmpini dificultăţi, poţi revedea
episodul video pe DVD sau poţi consulta vocabularul de la
sfârşitul lecţiei.

I I What is Alice doing?


□ a) She is reading a book
□ b) She is watching TV
□ c) She is eating

a Anne says that Alice is very sceptical.


□ True
□ False

I I What is the book that Alice is reading about?


□ a) A young woman who doesn't like her father
□ b) A great love story
□ c) Two friends

a Alice doesn't want to talk to Anne because:


□ a) She is tired and wants to go to bed
□ b) She is angry with her
□ c) She wants to watch TV
ENGLI SH TODAY L E S S O N N I N E

Focus
„Present Continuous"
In engleză, forma „Present Continuous" (care s-ar putea
traduce prin prezent continuu) se foloseşte pentru a descrie o
acţiune durativă, adică aflată în curs de desfăşurare, într-un
timp determinat. Forma gramaticală a Present Continuous
nu are un echivalent morfologic exact în limba română:
unde englezul foloseşte verbul auxiliar „to be" plus verbul
de conjugat la aşa-numita ,,-ing form", românul foloseşte
verbul de conjugat la indicativ prezent, eventual redând
ideea de acţiune în desfăşurare prin intermediul unui adverb.
Totuşi, contextele folosirii celor două timpuri verbale nu sunt
perfect echivalente, după cum vom vedea mai târziu. Pentru
moment, este de ajuns să ştim că limba engleză impune în
aceste cazuri folosirea Present Continuous (What are you
doing? I'm watching TV - Ce faci? Mă uit la televizor). Dar
acum să vedem conjugarea acestui timp verbal.

FORMA AFIRMATIVĂ

La forma afirmativă, Present Continuous se construieşte


cu prezentul verbului „to be" urmat de forma în -ing
(gerunziu) a verbului de conjugat, aşa cum ne indică
schema următoare:

Subiect + p re zen tul v e rb u lu i „ to b©" + fo rm a în -in g


a v e rb u lu i + determinări ulterioare

Mă uit la televizor (acum,


I am watching TV
când fac enunţul)
You are writing a letter Tu scrii o scrisoare

12
B E G I N N E R LEVEL B O O K FOUR
El/ea lucrează
He
is working on a new project la un proiect
nou
She
. ,. Acum
It is working now funcţionează

We No i/voi/ei/
ele dezvoltăm/
You are developing a new product dezvoltaţi/
dezvoltă un
They produs nou

FORMA CONTRASĂ

în limba vorbită şi în exprimările colocviale, se folosesc


mai des formele contrase, perfect echivalente cu formele
contrase ale verbului „to be" la Present Simple.
Să vedem exemplele:

1 'm reading Eu citesc


You 're learning Tu înveţi
He 's relaxing El se odihneşte
She 's working Ea lucrează
It 's raining Plouă
We 're listening Noi ascultăm
You 're talking Voi vorbiţi
They 're eating Ei/ele mănâncă

13
NIN E
ENGL I SH T O D AY L E S S O N FORMA NEGATIVĂ

Forma negativă a Present Continuous se objine adăugând


negafia „not" imediat după verbul „to be", urmând această
schemă:

Subiect + prezentul verbului „to be" + not + forma


verbului în -ing + determinări ulterioare

am not Pe moment
1 working at the moment
('m not) nu lucrez

Tu nu
are not
You travelling this month călătoreşti
(aren't)
luna asta

He ^1 El/ea nu
is not
leaving tomorrow pleacă
l (isn't)
She mâine
is not Acum nu
It ' J1 (isn't)
snowing now
ninge

We "'I
| Noi/voi /ei/
l are not out this ele nu ieşim/
You going
r (aren't) evening ieşifi/ies
astă-seară
They J1

14
B E G I N N E R LEVEL B O OK FOUR
FORMA INTEROGATIVĂ

La forma interogativă, verbul „to be" precede subiectul,


urmat de forma verbului în -ing, după cum poţi observa în
schema următoare:

Prezentul verbului „to be" + subiect + form a verbului


în -ing + determinări ulterioare + ?

Am I talking Vorbesc (eu) cu persoana


to the right man? potrivită?
Are you working hard? Munceşti (tu) din greu?
Is he/she listening to me? Mă ascultă (el/ea)?
Is it raining? Plouă?
Are we going out? Ieşim (noi)?
Are you eating pasta? Mâncaţi (voi) paste?
Are they sleeping now? Dorm (ei/ele) acum?

La întrebările introduse cu o particulă interogativă avem


următoarea construcţie:

Particulă interogativă + prezentul verbului „to b e "+


subiect + forma verbului în -ing + determinări
ulterioare + ?

Unde lucrez
Where am I working this month?
eu luna asta?
Unde locuieşti
Where are you staying?
tu?

15
NIN E
ENGL I SH T O D AY L E S S O N
Ce citeşte el
What is he reading this week? săptămâna
asta?
Ce face ea
What is she doing now?
acum?
Ce se
What is happening?
întâmplă?

Cu cine jucăm
Who are we playing tennis with?
noi tenis?
Pe cine vizitafi
Who are you visiting today?
voi?
Cu cine
with at
Who are they working lucrează ei/ele
the moment? _____ 9
acum?

Fii atent: la întrebârile scurte (cele care cer un râspuns


de tipul „da" sau „nu") se repetă numai auxiliarul „to be"
precedat de subiect (exemplu: Is he playing tennis? Yes, he
is/No, he isn't Joacă el tenis? Da/Nu).

16
B E G I N N E R LEVEL B O O K FOUR
FO R M A IN T E R O G A T I V - N EGATI VĂ

Propoziţiile interogativ-negative se construiesc cu verbul „to


be", urmat de subiect, de negaţia „not" şi de forma verbului
în -ing: „Am I not working?". Totuşi, în prezent, în limba
curentă se folosesc doar formele contrase.

Fii atent: după cum poţi observa în schema următoare,


persoana întâi singular nu e „Am I not working , ci preia
forma de la persoana a doua singular:

Aren't I working? Nu lucrez (eu)?


Aren't you working? Nu lucrezi (tu)?
Isn't he working? El nu lucrează?
Isn't she working? Ea nu lucrează?
Isn't it working? Nu funcţionează?
Aren't we working? Nu lucrăm (noi)?
Aren't you working? Nu lucraţi (voi)?
Aren't they working? Nu lucrează (ei/ele)?

17
Să recitim împreună câteva propoziţii pe care le-au folosit
prietenii noştri în prima scenă a episodului. Cum poţi
observa, toate propoziţiile conţin Present Continuous:

What are you doing? Ce fa ci?


I'm just relaxing Mă relaxez un pic
a bit
I'm watching M ă uit la teleju rnal
the news
What's happening C e se în tâ m p lă în lum e?
in the world?
It's a book E o ca rte p e ca re o c ite sc
I'm reading (acum)
I'm going to bed M ă d u c la cu lca re

Politicians are trying P oliticien ii în c e a rc ă


to pretend they know să se p re fa c ă a şti c e fa c
what they are doing
B E G I N N E R LEVEL B O O K FOUR
Exerciţii
!
(Soluţii la pag. 91)

Acum încearcă să exersezi cu Present Continuous şi învaţă


să construieşti propoziţii afirmative, negative şi interogative
cu această formă a verbului.

EXERCIŢIUL 1

Pune forma corectă a verbului.

O Alice and Anne ... about a book.


□ a) talk
□ b) are talking
□ c) talks

B Anne ... the book at the moment because she is too busy.
□ a) isn't reading
□ b) doesn't read
□ c) aren't reading

H Why ... talking about the book?


□ a) am not I
□ b) aren't I
□ c) don't I

s What ...? I'm watching the news on TV.


□ a) do you do
□ b) do you watch
□ c) are you doing

19
NIN E
E NGL I S H T O D AY L E S S O N EXERCIŢIUL 2

Tradu în engleză următoarele propoziţii.

II Acum lucrează într-un birou la Londra.

B Ce citeşte Alice? O poveste de dragoste.

I I De ce nu lucrează azi Alice şi Anne?

D Lucrează, dar acum sunt în pauză.

20
B E G I N N E R LEVEL B O O K FOUR
Do you have a suggestion?
SCENA 2

Jack soseşte cu un laptop şi se duce sâ-l bage în priză.

Anne: What are you doing?


Jack: I'm connecting to the Internet because I need to send
an e-mail.

Anne: Who are you sending an e-mail to?


Jack: To my boss in America. He needs the weekly report
immediately.

Anne: Why?
Jack: Because he has a meeting with the shareholders
tomorrow morning.

Anne: What's happening with the laptop?


Jack: The Internet connection isn't working very well.

Anne: Sometimes it happens with my computer, too.


Jack: Do you have a suggestion?

Anne: Usually Peter lends me his computer.


Jack: Is Peter at home?

Anne: No, I think there's only Sharon.


Jack: Okay, I'm going anyway.

21
NIN E
ENGL I SH T O D AY L E S S O N
So înţelegem
(Soluţii la pag. 91)

Verifică dacă ai înţeles scena, răspunzând la următoarele


întrebări:

11 Why is Jack connecting to the Internet?


□ a) Because he wants to chat with a friend
□ b) Because he wants to send an e-mail
□ c) Because he wants to show Anne his company's website

H Why does Jack's boss need the weekly report?


□ a) Because he has a meeting with the shareholders
□ b) Because he wants to check Jack's work
□ c) Because he needs to compare European and American
sales

B What isn't working in Jack's laptop?


□ a) The mouse
□ b) The Internet connection
□ c) The screen

B What does Peter usually lend to Anne?


□ a) His computer
□ b) His car
□ c) Books

22
B E G I N N E R LEVEL B O O K FOUR
Focus
Folosirea „Present Continuous"

Present Continuous se foloseşte pentru a exprima:

a) acţiuni şi situaţii care se desfăşoară în momentul


vorbirii:

I'm cooking dinner Acum pregătesc cina


at the moment
She's studying now Acum ea studiază
I'm teaching at the moment Acum predau
You're listening now Acum asculţi
He's learning at the moment Acum el învaţă

După cum poţi observa, şi în engleză aceste propoziţii sunt


adesea însoţite de adverbe de timp, printre care „now"
(acum), „at the moment" (în clipa aceasta, pe moment)
„currently" (în prezent, actualmente) etc.

b) acţiuni care au loc într-o perioadă limitată de timp. In


cazul acesta, propoziţiile sunt adesea însoţite de adverbe de
timp, printre care „today" (astăzi), „this week" (săptămâna
asta), „this month" (luna asta) etc.

You're wearing a jacket today Azi porţi o geacă


We're studying English Luna asta noi studiem
this month engleza

23
NINE
ENGL I SH T O D AY L E S S O N
She's reading a new book Săptămâna asta ea
this week citeşte o carte nouă
They're working on a new Săptămâna asta ei/ele
project this week lucrează la un proiect
nou

Fii atent: nu toate verbele englezeşti pot avea formă de


Present Continuous. De exemplu, nu se poate spune: „l'm
wanting to read a new book" sau „I'm believing în God".
In cazul verbelor „want" sau „believe", care nu exprimă o
acţiune, ci o stare, este obligatorie forma Present Simple.

24
B E G I N N E R LEVEL B O O K FOUR
Exerciţii
(Soluţii la pag. 91)

A sosit momentul să facem câteva exerciţii. Continuă să


exersezi cu Present Continuous şi învaţă să-l foloseşti
corect.

EXERCIŢIUL 3

Arată dacă propoziţiile sunt corecte (right) sau greşite


(wrong) şi rescrie-le corect când e necesar.

R W
S3 Jack wears a jacket O ^ ..................................................
today. ...................................................

0 T h is month Alice studies EH ^ ...................................................


French. .................... ..............................

0 Alice is sad because d ^ ...................................................


the book she is reading ...................................................
is about a father and a ...................................................
daughter. ...............................................

IS Today Jack cooks for ED Q ...................................................


Alice. ...................................................

25
ENGL I SH T ODAY L E S S O N N I N E
EXERCIŢIUL 4

Pune forma corectă a verbului.

H At the moment Peter ...


□ a) sings
□ b) is to sing
□ c) isn't singing

m He ... to Japan today.


□ a) doesn't go
□ b) isn't going
□ c) goes

II This week Sharon ... for a new job.


□ a) is looking
□ b) looks
□ c) doesn't look

IS Sharon's ... lunch with Jack now.


□ a) has
□ b) is having
□ c) having
B E G I N N E R LE VE L B O OK FOUR
Do you think ! need a boyfriend?
SCENA 3

E toiul nopfii. Alice e în sufragerie şi fipă la telefon. Jack şi


Anne sosesc îngrijoraţi.

Alice: Yes, I am listening to you! Yes, I'm listening!

Jack: Who's she talking to?


Anne: I don't know, I guess it's her father...

Alice (la telefon, adresându-se tatălui ei): Just a moment.


(Adresându-li-se lui Anne şi Jack) What do you want?
Jack: Nothing. It's four o'clock in the morning...

Anne: Is everything all right, Alice?


Alice: It's none of your business!

Jack: What? Excuse us. Sorry to interrupt!


Alice: Listen... I know it's late, I'm sorry. But I'm talking to
my father. He's in Boston now, it's nine o'clock there!

(Alice iese din cameră. Jack şi Anne rămân în sufragerie şi


se uită unul la altul fără să ştie ce să spună.)

Jack: What?
Anne: What do you want?

Jack: I'm not tired anymore...


Anne: Neither am I. What about eating something?

Jack: I don't know, I'm not really hungry. I'm going on the
Internet to chat with a friend in Italy. Would you like to join
me?
Anne: Now that I'm not sleeping anymore...
w

ENGL I S H T O D A Y L E S S O N N I N E
Jack: Would you like to see him?
Anne: How?

Jack: I have pictures of him on my computer... And... You


know what? He can see you too, with the web cam!
Anne: What? O h, my Gosh! No, please! I'm horrible
now!

Jack: No, you're not! And besides... He might be


interested...
Anne: Why? Do you think ! need a boyfriend?

28

l
B E G I N N E R LE VE L B O O K FOUR
Sâ înţelegem
(Soluţii la pag. 92)

Verificâ dacă ai înţeles scena, răspunzând la următoarele


întrebări:

II Who is Alice speaking with on the telephone?


□ a) With Sharon
□ b) With her boyfriend
□ c) With her father

B What time is it in Boston?


□ a) Four in the morning
□ b) Five in the afternoon
□ c) Nine in the morning

B Jack wants to chat with Sharon on the Internet.


□ True
□ False

B Where are the photos of Jack's friend?


□ a) On Jack's computer
□ b) In the photo album in the living room
□ c) In Jack's room

29
ENGL I SH T O D AY L E S S O N N I N E
Focus

Variaţii ortografice ale verbelor la


forma în -ing
După cum am văzut mai înainte, ca să formăm Present
Continuous adăugăm -ing la forma de bază a verbului. De
exemplu, „to talk" (a vorbi) devine „talking" (vorbind), „to
work" (a munci), „working" (muncind), „to start" (a începe),
„starting" (începând) şi aşa mai departe.

to talk + -ingtalking
to work + -ingworking
to start + -ingstarting

Există însă excepţii importante. Anumite verbe îşi schimbă


ortografia. Să vedem împreună care sunt acestea.

V E R B E C A R E SE T E R M I N Ă Î N -E

Verbele care se termină în -e îşi pierd -e-ul final înaintea


adăugării formei -ing, aşa cum arată schema următoare:

to have (a a v e a ) hav - e + -ing having (a v â n d )

to live (a tr ă i ) liv - e + -ing living (t r ă in d )

to dance (a d a n s a ) ^ dane - e + -ing dancing (d a n s â n d )


to make (a face) mak - e + -ing making (f ă c â n d )

Fii atent: fac excepţie verbul „to be" (a fi) care la gerunziu
30 devine „being" (fiind) şi verbele care se termină în -ee, de
B E G I N N E R LE VE L BO OK FOUR
exemplu „to see" (a vedea) sau „to agree" (a fi de acord),
care sunt regulate şi devin „seeing" (văzând) şi, respectiv,
„agreeing" (fiind de acord).

VERBE CARE D UB LE AZĂ C O N S O A N A FINALĂ

Verbele formate dintr-o singură silabă care se termină


într-o singură consoană precedată de o singură vocală îşi
dublează consoana finală înainte de a li se adăuga -ing,
după cum se exemplifică în schema următoare:

to stop (a opri) + p + -ing 4 stopping (oprind)


to plot (o complota) + t + -ing + plotting (complotând)
to swim (a înota) + m + -ing 4 swimming (înotând)
to get (a obţine) + t + -ing 4 getting (obţinând)

Verbele formate din mai mult de o silabă, dublează


consoana finală înainte de a adăuga -ing, dacă ultima
silabă e accentuată, după cu poţi observa în schema ce
urmează:

to preFER (o prefera) + r + -ing 4 preferring (preferând)


to beGIN (a începe) + n + -ing 4 beginning (începând)

to VISit (o vizita) + -ing visiting (vizitând)


to LISten (a asculta) + -ing -4 listening (ascultând)
to reMEMber (a-şi aminti) + -ing -4 remembering (amintindu-şi)

Fii atent: în limba engleză, consoanele duble nu se


pronunţă ca duble sau prin lungire. Astfel, de exemplu,
„stopping" se pronunţă cu un singur „p". 31
NIN E
ENGL I SH T O D AY L E S S O N
V E R B E C A R E SE T E R M I N Ă Î N -I E

La verbele care se termină în -ie, diftongul „ie" devine


înainte de a adăuga -ing, aşa cum arată schema
următoare:

to die (a muri) - ie + y + -ing dying (m u rin d )

to lie (a zăcea) - ie + y + -ing lying (z ă c â n d )

V E R B E C A R E SE T E R M I N Ă Î N -Y

Verbelor care se termină în -y li se adaugă de regulă -ing,


cum se poate vedea în schema următoare:

to play (a ju ca ) + -ing * p layin g (ju c â n d )

to study (a studia) + -ing stud ying (stu d iin d )


to deny (a nega) + -ing d e n y in g (n eg â n d )

V E R B E C A R E SE T E R M I N Ă Î N - I C

Verbelor care se termină în -ic ii se adaugă un -k înaintea


desinenţei -ing, după cum arată schema următoare:

to picnic (a face un picnic)


+ k + -ing 4 picnicking (făcân d un picnic)

to panic (a se în sp ă im â n ta )
+ k + -ing 4 panicking (în sp â im â n tâ n d u -se )

32
B E G I N N E R LE VE L B O O K FOUR
Exerciţii
(Solu|ii la pag. 92)

Acum fâ exerciţii cu forma în -ing a verbelor, fiind atent la


variaţiile ortografice pe care tocmai le-am studiat. Pentru
a-ţi îmbunâtăţi pronunţia, te sfâtuim sâ te mai uiţi o datâ
atent la episodul video de pe DVD.

EXERCIŢIUL 5

Arată dacă propoziţiile sunt corecte (right) sau greşite


(wrong) şi rescrie-le corect când e necesar.

R W
Di Sharon is plaieing her El El .......................................
guitar. ...................................................

01 Why isn't she studying? El El .......................................

01 Jack is begining to El □ ...................................................


cook lunch. ...................................................

BlTheyaregoeingtohave El El ...................................................
lunch in the kitchen. ...................................................

33
NINE
ENGL I SH T O D A Y L E S S O N
EXERCIŢIUL 6

Pune verbele din paranteze la forma corectă de Present


Continuous.

a Alice and A n n e ....................................... in the park, (picnic)

H They ............. sandwiches (eat) and ................ beer.


(drink)

H J a c k ....... bored (get) because h e ........ Sharon, (wait for)

SH Peter..........................................music at the moment, (study)

34
2
*0
o
ca

V o c a b u la r -i
m
>
UJ

bit puţin; bucăţică; none nimeni p


îmbucătură; (în propoziţii politician politician (subst.) 2
negative) nimic; deloc pretend (to) a pretinde; O
boss şef; cap; director; a se preface
£0
Ui

patron; stăpân report raport, relaţie


chat (to) a vorbi cu cineva sceptic sceptic/ă
pe internet; a sporovăi, send (to) a trimite,
a pălăvrăgi a expedia, a înainta
connect (to) a lega; shareholder acţionar
a conecta; a corela sometimes câteodată,
connection conexiune; uneori, din când în când
legătură (şi la trenuri); story istorie, povestire
relaţie; raport suggestion sugestie,
everything orice, tot propunere, sfat
gosh (exclamaţie) Doamne, tomorrow mâine lillllllli
Dumnezeule usual obişnuit/ă, uzual/ă
happen (to) a se întâmpla, weekly săptămânal (adj.);
a interveni, a surveni în fiecare săptămână (adv.)
horrible oribil, îngrozitor; world lume
teribil, înspăimântător young tânăr
immediately imediat;
numaidecât, neîntârziat
interrupt (to) a întrerupe
join (to) a se uni cu,
a participa; a reuni, a lega
laptop laptop (computer,
calculator)
lend (to) a da cu împrumut,
a împrumuta (pe cineva)
might (pasiv şi condiţional
al lui may: a putea, a fi i ■■ ■
iţ-IV
permis; a fi probabil)
neither nu; nici, nici măcar
35
B E G I N N E R LE VE L B O O K FOUR
Lecţia 10

That's life!
Clean up time!
Protagoniştii din „That's life!" sunt puşi în faţa unui eveniment
neaşteptat: sosirea mâtuşii lui Anne. E proprietâreasa
apartamentului, nu-i timp de pierdut, toji trebuie sâ se
străduiască să facă repede curăţenie în casă.
în secţiunea de gramatică facem o recapitulare a Present
Continuous pentru a înţelege când poate fi folosit acesta în
locul Present Simple şi învăţăm să folosim verbul „to have
to" pentru a exprima obligaţii şi îndatoriri.

Don't panic!
SCENA 1

Anne (la telefon): Fine. I'm looking forward to seeing you.


Bye bye. O h, my God! Okay guys, don't panic!
Alice: What?

Anne: We have to be strong, and try to keep calm!


Jack: What are you talking about?

Anne: She's coming! Tomorrow morning!


Jack $i Alice: Who, for God's sake?

Anne: Aunt Mary! The owner of the flat!


Alice: So what?

37
ENGL I SH T O D AY L E S S O N T E N
Jack: Your auntie!
Alice: What's terrible about her?

Anne: Let me explain: imagine me in fifty years...


Alice: You mean... You... O ld... With your manias... Your
cleaning obsessions? Oh, my God! Okay, okay, don't
panic!

Jack: So, what do we have to do?


Anne: Let me see... What do you have scheduled for
today?

Alice: Today is a busy day! I have to finish my painting!


Anne: No way! Painting means brushes, colours... Dirt and
mess everywhere!

Jack: As for me... Let's check my date book...


Alice: Date book? I don't believe it! You mean, you don't
have a PDA?

Jack: Please, Alice. I have a program on my laptop, I don't


need a PDA as well.
Alice: I'm just surprised, that's all. You are usually highly
technological.

Jack: That's not entirely true. I like to use paper and pen
as well.
Anne: O kay... Leave it guys! Let's go straight to the point.
What's on your schedule today?

Jack: I'm meeting a client from four to five. And then I'm
going to the mall.
Anne: Why are you going to the mall?

38
B E G I N N E R LEVEL B O OK FOUR
Jack: I want to buy a new modem for my PC.
Anne: A new modem?! That's not exactly business.

Jack: Yes... Well... There's something wrong with mine. Okay,


maybe it's not that important... I can go tomorrow morning.
Anne: That's very kind of you, Jack. Well, let me see...
I've got a list with all your duties here...

Alice: But... What is it?


Anne: It's always with me. For emergencies, you know...
Just like this one. Jack!

Jack: At your orders, general!


Anne: You have to clean up the kitchen. You're washing
the dishes, cleaning the oven and the fridge, the burners
and the basin. Oh, and finally, you have to sweep and mop
the floor.

Jack: I'm ready!


Anne: Oh, and obviously you have to clean your bedroom,
too.

Jack: It sounds exciting...


Anne: Alice, you have to clean the living room. You have
to throw ail these magazines out, put all the CDs in order,
clean up the carpet and dust the furniture.

Alice: Do I have to mop the floor as well?


Anne: O f course! As for me, I'm cleaning the bathroom
and all the windows. Well, I want you both in the living
room at half past six for a detailed report, okay?

Alice and Jack: Yes sir!


z
Ui

z
o
V)
</>
uu

>-
<
Sâ înţelegem
Q (Soluţii la pag. 93)
O

Verifică dacă ai înţeles dialogul, răspunzând la întrebările


care urmează. Dacă întâmpini dificultăţi, poţi revedea
episodul video pe DVD sau poţi consulta vocabularul de la
sfârşitul lecţiei.

B Who is arriving tomorrow at Anne's house?


□ a) Alice's father
□ b) Jack's friend
□ c) Anne's aunt

11 What is Alice planning to do?


□ a) Finish her painting
□ b) Study
□ c) Go jogging

H Why does Jack want to go to the shopping centre?


Gl a) Because he has to buy a new modem for his computer
□ b) Because he is meeting some clients
□ c) Because he wants to go shopping with Peter

H Anne always has with her a list of jobs for Jack and Alice
□ True
□ False
Focus

„Present Continuous" la viitor


şi „to have to"
I)upâ cum am văzut în lecţia anterioară, Present Continuous
6 ° ^ Pentru a exprima acţiuni care au loc în momentul
vorbim sau care se desfăşoară pe o perioadă limitată de
limp. Sâ facem acum o mica recapitulare.

A C Ţ I U N I ÎN D E S F Ă Ş U R A R E

In acest caz, propoziţiile sunt adesea însoţite de adverbe


cum ar fî „now" (acum) şi „at the moment"'(pe moment în
această clipă) etc.

She's doing her homework Ea îşi face lecţiile acum


now
They're playing basketball In clipa asta ei/ele joacă
at the moment baschet

A C Ţ I U N I C A R E SE D E S F Ă Ş O A R Ă
PE O P E R I O A D Ă L I M I T A T Ă DE TI MP

a) in cazul acesta, propoziţiile sunt adesea însoţite de


adverbe cum ar fi „today" (astăzi), „this week" (săptămâna
asta), „this month" (luna asta) etc.

We're working Săptămâna asta noi lucrăm


on the budget this week la bilanţ
She's studying Spanish Luna asta ea studiază
this month spaniola
ACŢIUNI VIITOARE

Cu excepţia celor două cazuri pe care tocmai le-am


menţionat, Present Continuous e folosit şi pentru a exprima
acţiuni viitoare planificate. Forma aceasta este adesea
folosită pentru a vorbi despre programele şi proiectele din
viitorul apropiat.
Totuşi, aceasta nu este singura formă gramaticală folosită
pentru a reda viitorul. în următoarele lecţii vei învăţa şi formele
de viitor cu „wiII” şi „going to". Acum să ne concentrăm însă
pe folosirea Present Continuous la viitor:

She's flying to New York Săptămâna viitoare ea ia


next week avionul spre New York
l'm going to the dentist în după-amiaza asta mă duc
this afternoon la dentist
What are you doing Ce faci mâine?
tomorrow?

Să recitim acum câteva propoziţii pe care le-au folosit


prietenii noştri în prima parte a episodului. După cum
poţi observa, este vorba mereu despre acţiuni ce privesc
un viitor determinat:

I'm meeting a client M ă în tâ ln e sc cu un clien t


from four to five d e la patru la cin ci
Then I'm going to A p o i mă d u c la centrul
the mall co m ercial

Aunt Mary is coming M â in e vine m ă tu şa M a ry


tomorrow
You're washing the Tu ve i sp ă la v a se le
dishes
I'm cleaning the Eu vo i cu ră ţa b a ia
kntlimhm
mmm
B E G I N N E R LEVEL B O O K FOUR
TO HAVE TO

pnntru a exprima obligafii, responsabilităţi sau îndatoriri se


foloseşte verbul „to have to" (a trebui). Verbul se foloseşte în
special pentru a descrie obligafii impuse de circumstanţe sau
(Io autorităţi externe, de exemplu, o obligaţie impusă de lege,
do regulamente, de voinţa altuia, de exigenţe cotidiene.
„To have to" se mai foloseşte şi pentru a exprima îndatoriri şi
losponsabilităţi solicitate la locul de muncă. în cazul acesta, se
poate folosi şi forma „to be responsible for" (a fi responsabil
do, a se ocupa de), urmat de forma verbului în -ing, după
cum poţi observa în schema următoare:

Subiect + to be re sp on sib le fo r + fo rm a în -ing


a v e rb u lu i + determinări ulterioare

I am responsible for Mă ocup


sorting the post să friez poşta
She is responsible for Ea se ocupă
arranging meetings de fixarea întâlnirilor

FORMA AFIRMATIVĂ

„To have to" se conjugă la fel ca verbul „to have" (a avea),


cu desinenţa -s la persoana a treia singular, urmat de al
doilea verb la infinitiv fără „to". Observă construcţia la
forma afirmativă:

Subiect + h a v e /h a s to + verb la infinitiv fără „to" +


determinări ulterioare

43

I
I have to use a computer Trebuie să folosesc
at work calculatorul la serviciu
You have to be at home Trebuie să fii acasă
before 8 p.m. înainte de 20.00
He has to write a report El trebuie să scrie
o dare de seamă (un raport)
She has to answer e-mails Ea trebuie să răspundă
la e-mailuri
It has to work now Trebuie să funcţioneze acum
We have to pay taxes Trebuie să plătim dările
You have to wear a uniform Trebuie să purtaţi
o uniformă
They have to go to meetings Ei/ele trebuie să meargă
la reuniuni

FORMA NEGATIV Ă

Forma negativă a verbului „to have to" exprimă absenţa


necesităţii sau a obligaţiei şi se construieşte cu auxiliarul
„do not/don t" („does not / doesn't" pentru persoana
a treia singular), urmat de „have to" şi de al doilea verb la
infinitiv fără „to", după cum arată schema următoare:

Subiect + d o /d o e s + not (sau d o n 't/d o e s n 'î) + have to


+ verbul la infinitiv fără „to" + determinări ulterioare

I don't have to Duminica


work on Sundays nu trebuie să muncesc
You don't have to Nu trebuie
worry about it să te îngrijorezi de asta
B E G I N N E R LEVEL B O O K FOUR
FORMA I N T E R O G A TIV Ă

I m forma interogativă se foloseşte auxiliarul „do" („does"


(iHiilru persoana a treia singular) urmat de subiect, de
„linve to" şi de cel de al doilea verb la infinitiv fără „to",
(lupă cum se arată în schema următoare:

Do/does + Subiect + have to + verb la infinitiv fără


„to" + determinări ulterioare + ?

Do I have to pay Trebuie să plătesc


all this money? toţi banii aceştia?
Do you have to speak Trebuie să vorbeşti
English? engleză?

I m întrebările introduse de o particulă interogativă,


construcţia e următoarea:

Particula interogativă + d o /d o e s + subiect + have to +


verb la infinitiv fără „to" + determinări ulterioare + ?

Where do you have to go? Unde trebuie să te duci?


How often do you Cât de des trebuie să
have to travel? călătoreşti?
What language does she Ce limbă trebuie să înveţe
have to learn? ea?
Where do we have to go? Unde trebuie să mergem?

- i i atent: la întrebările scurte (cele care cer un răspuns de


tip „da sau „nu") se repetă doar auxiliarul precedat de
subiect (exemplu: Do you have to work hard? Yes, I do/No,
I don't Trebuie să munceşti din greu? Da/Nu).
45
TEN
Exerciţii
(Soluţii la pag. 93)

Acum continuâ să taci exerciţii cu Present Continuous şi


învaţă să construieşti propoziţii care exprimă îndatoriri
şi responsabilităţi cu verbul „to have to .

EXE RCI ŢIU L 1

Pune forma corectă a verbului.

D Where ... for your holidays this year?


□ a) are you going
□ b) do you go
□ c) go you

B We ... friends from Australia next week.


□ a) meet
□ b) do meet
‘ □ c) are meeting

11 Are your friends ... with you?


□ a) to stay
□ b) do they stay
□ c) staying

Q No, they aren't. After meeting us they ... to Scotland.


□ a) is travelling
□ b) travel
□ c) are travelling

46
IXiRCIŢIUL 2

Arata dacâ propoziţiile sunt corecte (right) sau greşite


(wrong) şi rescrie-le corect când e necesar.

R W
D Do you have to work Q E ...................................................
late tonight? Yes I have. ...................................................

f l I haven't to stay late ^ ^ ..................................................


tomorrow. ...................................................

B l She has to meet Peter d ^ ...................................................


after the audition. ..................................................

H Why have we to do this d D ...................................................


exercise? ...................................................
All neat and clean!
SCENA 2
£ dupa-amiaza, copiii sunt rupfi de oboseala de la
curafenie.

Anne: Well done guys, I'm proud of you! Neat and clean!
Rather stressful, I know, but at last the flat is perfectly
clean.
Alice: Yes, but now it's us that need to be cleaned.

(Suna telefonul. Anne se duce sa raspunda.)

Anne: Excuse me... Hello... Aunt Mary... Everything is ready


for your arrival. I'm picking you up at the airport tomorrow
at... What? Really? O h, I understand. What a shame... Oh
no, no... Not a problem, at all. I hope you get well soon...
Right. Bye bye.

Jack: So?
Alice: What?

Anne: Aunt Mary isn't coming anymore. She's got a


cold...

(Se trântesc pe divan, distruşi. între timp, soseşte Peter.)

Peter: Hey guys, I've got the part! But, what's happening
here?
Jack: Nothing special...

Alice: Congratulations, Peter...


B E G I N N E R LEVEL B O O K FOUR
Sâ înţelegem
(Soluţii la pag. 93)

Verifică dacă ai înţeles scena, răspunzând la următoarele


întrebări:

E l Anne says that the flat is still dirty.


□ True
□ False

H Now Alice, Jack and Anne need to be cleaned.


□ True
□ False

11 Why isn't Anne's aunt coming?


□ a) Because she's got a cold
□ b) Because she has to go to the country
□ c) Because she is too tired

El Why does Alice congratulate Peter?


□ a) Because he is going to Japan
□ b) Because he got the part
□ c) Because he is going to marry Sharon

49
iSSON TEN
Focus
<
D //
O
Când folosim „Present Continuous
o
Z
şi când „Present Simple"
Pentru a înţelege bine diferenţa dintre Present Simple şi
Present Continuous e util să te întreb, cand are loc acţiunea
despre care se vorbeşte. în limba literară, adverbele de timp
(exprimate sau subînţelese) îţi sugerează care forma verbala
trebuie folosită. Să facem acum o scurta recapitulare
Present Simple şi Present Continuous.

PRESENT SIMPLE

Present Simple se foloseşte în mod special pentru a descrie


acţiuni habitúale şi recurente. Propoziţiile sunt adesea
însoţite de adverbele de frecvenţă: „always (mereu), „ofte
(adesea), „usually" (de obicei), „sometimes (cateodata),
„seldom" (rar), „never" (niciodată) etc.

He goes to work every day El se duce în fiecare zi la


muncă
She always gels up at 7 o'clock Ea se scoală mereu la 7
dimineaţa
Where do you live? Unde trăieşti/locuieşti?

PRESENT C O N T I N U O U S

Present Continuous se foloseşte pentru a exprima:


a) acţiuni care se desfăşoară în momentul în care se vorbeşte
(adesea cu adverbele „now" şi „at the moment );
50
B E G I N N E R LEVEL B O OK FOUR
b) acţiuni care se desfăşoară pe o perioadă limitată de timp
(adesea cu adverbele „today", „this week", „this month"
etc,);

r) acţiuni viitoare programate dinainte.

Observă acum exemplele următoare:

They're cooking Ei/ele pregătesc acum cina


dinner now (acţiune în curs)
I'm reading Luna asta citesc „An Italian
„An Italian Affair" this month Affair" (acţiune apropiată
temporal)
She's meeting with Jack Mâine, ea îl întâlneşte pe Jack
tomorrow (acţiune viitoare programată)

I
Exerciţii
(Soluţii la pag. 93)
E momentul sâ faci câteva exerciţii. Exersează-te cu Present
Simple şi Present Continuous şi învaţă când trebuie sa
foloseşti o formă şi când pe cealaltă.

EX ER CI ŢIU L 3

Pune forma corectă a verbului.

11 This year Anne ... in London.


□ a) lives
□ b) live
□ c) is living

B On Sundays she ... the flat.


□ a) is cleaning
□ b) cleans
□ c) are cleaning

EXToday they ... the flat.


□ a) don't clean
□ b) aren't cleaning
□ c) clean

B Jack ... lunch.


□ a) is preparing
□ b) prepares
□ c) doesn't prepares
EXERCIŢIUL 4

Tradu în engleză.

D Ce face Sharon? Momentan lucrează ca ghid turistic.

El Mâine ia prânzul cu Jack.

E l Astă-seară se duc la cinema.

El Mătuşa Mary nu vine mâine.


Vocabular
done făcut (part. pas. al lui
airport aeroport
arrival sosire, venire „to do": a face)
at all minim; (not at all: dust praf
dust (to) a şterge praful
nimic, deloc)
at last în sfârşit, în cele duty datorie, îndatorire,
obligaţie
din urmă
emergency urgenţă
aunt mătuşă
entirely întreg, complet,
auntie mătuşică
basin lavabou, chiuvetă; în totalitate
everywhere oriunde,
lighean
bathroom (sală de) baie peste tot
believe (to) a crede exciting excitant,
both amândoi, ambii, emoţionant
explain (to) a explica,
şi unul şi celălalt
brush pensulă; perie a clarifica
burner (ochi de) aragaz, finish (to) a termina,
robinet de gaz a completa, a finisa
floor podea, pardoseală;
buy (to) a cumpăra,
a achiziţiona palier
for God's sake! pentru
calm calm, linişte
numele lui Dumnezeu!
carpet covor
check (to) a controla, (excl.)
furniture mobilă (subst.
a verifica
cleaning curăţenie colectiv, se foloseşte
cu verbul la singular)
cold răceală; frig
colour culoare general general
congratulations urări get well (to) a se
înzdrăveni, a se vindeca
de bine, felicitări
God Doamne, Dumnezeul
date book agendă
detailed detailat/ă, meu (excl.)
particularizat/ă highly mult, mai mult,
dirt murdărie extrem
dish fel de mâncare hope (to) a spera
kind amabil, curtenitor, stressful stresant
amical strong puternic/ă;
leave (to) a lăsa; concentrat/ă
a renunţa; a pleca surprised surprins/ă
let (to) a lăsa, a permite; sweep (to) a mătura
a lua cu chirie technological tehnologic/a
list listă, tabel terrible îngrozitor/oare
look forward to (to) throw (to) a arunca,
a aştepta cu nerăbdare a lepăda
mall centru comercial understand (to) a înţelege,
mania manie, obsesie a percepe
mess confuzie, dezordine use (to) a folosi, a utiliza
mop (to) a şterge cu cârpa wash (to) a spăla
neat curat/ă, spălat/ă, way drum, stradă; cale,
ordonat/ă direcţie; mod, manieră,
obsession obsesie punct de vedere (no way:
obviously desigur, evident în nici un caz)
order ordine window fereastră
oven cuptor
owner proprietar
panic panică
paper hârtie
perfectly perfect
pick up (to) a lua; a ridica;
a culege
point punct
rather mai degrabă
schedule program; listă
schedule (to) a programa
shame ruşine (what
a shame!: ce păcat!)
soon repede, curând
straight drept
Programe de televiziune

Let's talk:
Work-life balance
Marie şi Tom, comentatorii din cadrul programului „ Let's
talk", vorbesc despre calitatea viefii. Cât timp ne dedicăm
nouă înşine? Cât serviciului?

Eric: Good evening and welcome to another edition of


„Let's talk". In the studio with me this evening are our
commentators Marie and Tom. Welcome.

Marie: Hello.
Tom: Hello.

Eric: Well, what's the subject of our debate this evening?


Tom: We're talking about work-life balance.

Eric: Wow! Sounds interesting... What exactly does the


«xpression „work-life balance" mean?
Marie: W ell... work-life balance is about enjoying a good
quality of life without working too much...

Tom: Yes! It's important for people to have some control


over when, where and how much they work.
Eric: In other words, we're talking about the importance of
not working too much!

Marie: Exactly, Eric! Today for many people work is the


only thing they think about. We have no time for family, no
lime to relax and no time for ourselves!
Tom: You're right, Marie! And of course today with the
Internet and mobile phones it's possible for people to work,
24 hours a day from home, from the car, from anywhere!
: L E T 'S T A L K
Eric- That's true, but... you need to have a job to live.
UJ
Marie: Of course! But work isn't the only important thing i
2 life. Workers today are tired and feel stressed.
s
<
Of
O Tom: Yes, people are working long hours Do you know
O
that 30% of UK workers take work home in the evening an

> E r i ^ ^ H m m m . . . in the evenings and at weekends,


<-
O
O that's a lot of work.

Tom: Yes, it's a real problem... for our quality of life, I


o
Z
M arie’ Right! And there ore also problems a. work for
mothers wdh young children and workers who look after
or old family members.

Eric- Of course. Are there any solutions to these issues?


Tom: Well, companies are looking for solutions. They
studying new ways of working.

Eric- What are these new ways of working?


Marie: For example companies can introduce
working hours. I mean, workers start work early and
work early, or start work late and finish work late-
Tom- O r they can encourage homeworking. Workers ca
use^the internet and work from home, that way they save
time as they don't travel to the office.

Eric- Interesting solutions. And what about part-time work?


Marie: Yes, this is another way of solving the problem of too
much work. Workers can work two or three days a w

Eric: So, there are ways of finding a good work-life balance,


we need to put them into practice.
Marie and Tom: That's right Eric!

58

i
Eric: Ok, so remember, don't work too much! A good work-
life balance is important for the individual, for the company
and for society. Thank you to our commentators.

Marie: Thank you!


Tom: Thank you!

Eric: And goodbye! And see you again soon for the next
ndition of „Let's talk".
<

Ţ V p p o G R A M M E S : LET
Să înţelegem
(Soluţii la pag. 95)
zând la următoarele
Verifică dacă ai înţeles, răspun
întrebări:

, People today don't have much time to relax.


□ True
□ False
. , nj <-+ressed because they work long
H Workers are tired and stressea o
hours.
□ True
□ False

(, of workers in the UK take work home.


0 40%
□ True
□ False
children don't have any problems
0 Mothers with young
in the UK.
□ True
□ False
Homeworking could be a solution for companies.
0
□ True
□ False
Focus
Calitatea vieţii
Observă cum se utilizează anumite expresii folosite în
dezbaterea despre orele de muncă şi despre calitatea
vieţii.

Good quality of life Calitate bună a vieţii

Do you enjoy a good quality Te bucuri de o calitate bună


of life? a vieţii?

To work long hours A avea un orar greu


de muncă

Do you work long hours? Ai un orar greu de muncă?

To take work home A-şi lua de lucru acasă

A lot of people take Multe persoane îşi iau acasă


work home de lucru

Homeworking Lucru acasă

Companies encourage întreprinderile încurajează


homeworking lucrul acasă
Un mic vocabular util pe această temă:

Flexible working hours: orar de muncă flex,b.l

Part-time work/Part-tlme |ob: program redus/jurn«a.e


de normă
Full-time w ork/Full-tim e ¡ob: program întreg/normă
întreagă
Mobile phone (engleză britanica): telefon mobil

Cell-phone (engleză americană): telefon mobil

Company: societate, firmă

VERBUL + „ -ER"
Adăugând sufixul ^ unui verb care indica o profesie
se obţine substantivul corespunzător.

work+ er = worker (muncitor)

sing+ er = singer (cântăreţ)

teach+ er = teacher (profesor)

play+ er = player (jucător)


B E G I N N E * LEVEL B O O K FOUR
IN T H E M O R N I N G - AT N I G H T

Momentele zilei sunt precedate de prepoziţia „in":

in the morning dimineaţa


in the afternoon după-amiaza
in the evening seara

Marie works only Mărie lucrează doar


in the morning dimineaţa
Tom goes swimming Tom se duce să înoate
in the afternoon după-amiaza
They go to the cinema Ei/ele se duc la
in the evening cinematograf seara

Fii atent: prepoziţia „in" precede momentele zilei, însă se


spune „at night" (noaptea) şi „at weekends" (sfârşiturile
de săptămână, weekendurile). în engleza americană se
foloseşte şi expresia „on weekends" pentru a indica sfârşitul
de săptămână.

The stars shine at night Stelele strălucesc noaptea


What are you doing Ce faci la sfârşit de
on the weekend? săptămână?
I usually play tennis De obicei joc tenis la sfârşit
on weekends de săptămână

63
Exerciţii
(Soluţii la pag. 95)

EXERCIŢIUL 1

Alege cuvântul corect în acest exerciţiu.

H |f you don't finish all your work in the office and you
finish it at home you ...
□ a) take work home
□ b) work full-time
□ c) work flexible hours

n 1 work every day but I can choose wha. time I start and
finish. I have ...
□ a) a part-time job
□ b) flexible working hours

m She only works two days a week. She has ...


□ a) a part-time ¡ob
□ b) flexible working hours

D In America, a small telephone that you can take and use


everywhere is called ...
□ a) a mobile phone
□ b) a cell-phone
□ c) a laptop

& Someone who works in an office is called ...


□ a) an officer
□ b) a worker
H |work ... the morning.
□ a) at
□ b) in
□ c) on

Q She works ... the evening.


□ a) at
□ b) in
□ c) on

H Do you work ... weekends?


□ a) at
□ b) in

O Does she ... a full-time job?


□ a)have
□ b) has

B I ... a part-time job.


□ a) am looking for
□ b) look for
ENGL I SH T ODAY T V P R O G R A M M E S : LET ' S T A L K
Let's talk:
Speed dating
Cum să găseşti partenerul ideal? Câteva sugestii de la
comentatorii noştri.

Eric: Hello everyone and welcome to „Let's talk", the


Saturday evening debate with our two commentators, Tom
and Marie.

Marie: Good evening.


Tom: Hello.

Eric: Tom and Marie, tonight I'd like to hear your thoughts
on... on these new ways for people to meet their ideal
partner.

Tom: What do you mean Eric?


Eric: Well, a friend of mine's going to a speed dating event
next week and he wants me to go with him. I don't know
what to do... I'm curious... I'd like to try but..,

Marie: Come on Eric. No ,,but's"l You have to gol Speed


dating's great fun! And even if you don't find your soul
mate, it's an interesting way to spend an evening,
Tom: That's true! Speed dating's really popular at the
moment. It's a great opportunity to meet people, Sometimes,
very interesting people!

Marie: Yes! And sometimes you can fall in Iovei I know


a guy who married a girl he met speed datlnyl

66
B E G I N N E R LEVEL BO O K FOUR
Eric: Hmm... this speed dating sounds interesting! I'm
single, you know, but how does it work? Perhaps you can
explain this to our viewers too! I'm sure people would like
to know exactly how speed dating works... I d certainly like
to find out!

Tom: Well, speed dating events usually take place in


nightclubs or pubs. The participants have a number and
they sit around tables. The men are on one side, the women
are on the other side.
Marie: Then the fun starts! You have four minutes to ask
your questions, only four minutes remember. The other
person asks questions too. Then you move to the next table
and ask your questions again.

Eric: What kind of questions can I ask?


Tom: Anything you like. For example „What's your name?",
„How old are you?", „What are your interests?". The kind
of questions that you ask when you meet someone for the
first time.

Eric: And what happens next?


Marie: Well, you write down your thoughts about the
person. The person facing you does the same thing. At the
end of the event you give your thoughts about the people
to the organisers.

Eric: What do you m ean... ,,my thoughts"?


Marie: It's easy, you select the people you'd like to meet
again; the organisers then add your decisions to their
website.

Eric: And then what happens?


Tom: The next day you go to their website and read the
results!
67
ENGL I SH T ODAY T V P R O G R A M M E S : L E T' S T A L K
Eric: What „results"?
Marie: Well, if you select a person and that person selects
you, you can meet again... now it's time for a „slow" date!

Eric: Wow! It sounds really interesting! And fun, too. Well,


I think I'll go with my friend next Wednesday to that speed
dating! Would you like to try speed dating?... Well, it's time
to say goodbye to our commentators, to Tom and Marie.

Tom: Goodbye, Eric.


Marie: Goodbye, Eric.

Eric: Goodbye. And goodbye to you. And see you again


soon in our next edition of „Let's talk"!

68
B E G I N N E R LE VE L BO O K FOUR
Să înţelegem
(Solu|ii la pag. 95)

Verifică dacă ai înţeles, răspunzând la următoarele


întrebări;

Hi Speed dating is a good way to meet new people.


□ True
□ False

H Speed dating events take place every Friday evening.


□ True
□ False

0 Men and women sit together in speed dating events.


□ True
□ False

H At a speed dating event you can only ask a person four


questions.
□ True
□ False

0 You can see the results of the speed dating on the


Internet the next day.
□ True
□ False
ENGL I SH T O D AY T V P R O G R A M M E S : L ET' S T A L K Fgcus

Probleme sentimentale
lată câteva expresii şi moduri de exprimare în materie de
affaires of the heart (probleme sentimentale):

Soul mate Suflet pereche


Tom is my soul mate Tom e sufletul meu pereche

To be single A fi singur
I'm single Sunt singur
Are you single? Eşti singur?

To be in a relationship A avea o relaţie


I'm in a relationship Am o relaţie (un logodnic/
o logodnică)

To fall in love A se îndrăgosti


I'm falling in love with him! Mă îndrăgostesc de el!

To be in love with A fi îndrăgostit/ îndrăgostită


de...
I'm in love with Tom Sunt îndrăgostită de Tom

Blind date întâlnire pe nevăzute


What about a blind date? Ce spui de o întâlnire pe
nevăzute?
B E G I N N E R LE VE L BO O K FOUR
Boyfriend iubit
Girlfriend iubită

Fii atent: pentru a spune câ avem o iubitâ/un iubit putem


folosi şi cuvântul „partner".
Partner = boyfriend / girlfriend

Tom is an ideal partner Tom e iubitul ideal

TO MARRY, TO D IV O R C E

Verbele „to marry" (a se căsători) şi „to divorce" (a divorfa)


sunt folosite fâră prepoziţii:

Mary married Tom Mary s-a căsătorit cu Tom


Lucy's going to divorce Lucy divorţează de John
John

G O O N A DATE - TO HAVE G O T A DATE

Există două expresii care semnifică a avea o întâlnire cu


cineva:
„go on a date" (a se duce la o întâlnire) sau „to have got
a date" (a avea o întâlnire):

l'm going on a date Mă duc la o întâlnire cu Tom


with Tom
l've got a date with Lucy! Am o întâlnire cu Lucy!

71
Exerciţii
(Soluţii la pag. 95)

EXERCIŢIUL 1

Alege cuvântul corect în acest exerciţiu.

a Your soul mate is your ...


□ a) best friend
□ b) your ideal partner

0 A meeting with a person you like very much is called .


□ a) a speed date
□ b) a date
□ c) a blind date

18 I'm in a relationship. I ...


□ a) have a boyfriend
□ b) don't have a boyfriend

Q When two people form a legal union, they ...


□ a) marry
□ b) divorce

0 If you don't have a partner you are ...


□ a)married
□ b) single
□ c) in love

H We say:
□ a) I'm going on a date
□ b) I'm going to a date
B E G I N N E R LE VE L BO O K FOUR
B We say:
□ a) I've got a date with Tom
□ b) I got a date with Tom

0 We say:
□ a) I'm love with you
□ b) I'm in love with you

0 ... tomorrow night?


□ a) Are you going out
□ b) Do you go out

33 Would you like ...


□ a) go out with me on Saturday?
□ b) to go out with me on Saturday?

73
Traducerea episoadelor
Lecţia 9

That's life!
Probleme cu tatâl meu
Ce nu merge?
SCENA 1

Anne: Bună, Alice. Ce faci?


Alice: Mă relaxez un pic, uitându-mă pufin la TV.

Anne: Ce e la TV?
Alice: Mă uit la telejurnal.

Anne: Ş i... ce se întâmplă în lume?


Alice: Aceleaşi lucruri: politicienii încearcă să se prefacă
a şti ce fac!

Anne: Alice, eşti atât de sceptică!


Alice: Aşa e felul meu.

Anne (observă o carte): Ce-i aia?


Alice: E o carte pe care o citesc.

Anne: Despre ce-i vorba?


Alice: E povestea unei femei, o tânără... care nu-şi suportă
tatăl.

Anne: Sună interesant.


Alice: Da, nu e chiar rea...
Anne: Alice, ce nu-i în regulă cu tine? Vrei să vorbeşti
despre asta?
Alice: Nu, sunt atât de obosită acum, mă duc la culcare.
Noapte bună!

Anne: Noapte bună!


B E G I N N E R LEVEL BO O K FOUR
Ai vreo sugestie?
SCENA2

Anne: Ce faci?
Jack: Mă conectez la internet pentru că trebuie să trimit
un e-mail.

Anne: Cui i-l trimiţi?


Jack: Şefului meu, în America. Are nevoie chiar acum de
raportul săptămânal.

Anne: De ce?
Jack: Pentru că are o reuniune cu acţionarii mâine
dimineaţă.

Anne: Ce se întâmplă cu laptopul?


Jack: Conexiunea la internet nu funcţionează prea bine.

Anne: Şi calculatorul meu face aşa uneori.


Jack: Ai vreo sugestie?

Anne: De obicei, Peterîmi împrumută calculatorul lui.


Jack: Peter e acasă?

Anne: Nu, cred că e numai Sharon.


Jack: O k, mă duc oricum.

77
ENGL I SH T O D AY T R A D U C E R E A E P I S O A D E L O R Crezi câ am nevoie de un iubit?
SCENA 3

Alice: Da, te ascult! Da, te ascult!

Jack: Cu cine vorbeşte?


Anne: Nu ştiu, cu tatâl ei, presupun...

Alice (la telefon, adresându-se tatălui ei)-. O clipă. [Adresân-


du-li-se lui Anne şi lui Jack) Ce vreţi?
Jack: Nimic. E patru dimineaţa...

Anne: E totul bine, Alice?


Alice: Nu e treaba voastră!

Jack: Poftim? Scuză-ne. lartă-ne dacă te-am întrerupt!


Ălice:^ Uite... Ştiu că e târziu, îmi pare rău. Dar vorbesc
cu tatâl meu. E la Boston acum, acolo e ora nouă!

(Alice iese din cameră. Jack şi Anne rămân în sufragerie


şi se uită unul la altul fără să ştie ce să spună.)

Jack: Ce?
Anne: Ce vrei?

Jack: Nu mai sunt obosit...


Anne: Nici eu. Hai să mâncăm ceva!

Jack: Nu ştiu, nu prea mi-e foame. Intru pe internet


să vorbesc cu un prieten din Italia. Ai chef să vii cu mine?
Anne: Acum, că tot nu mai dorm...
B EG IN N ER LEVEL BO O K fO U R
Jack: Ai vrea să-l vezi?
Anne: Cum?

Jack: Am fotografii cu el, pe calculator... Ş i... Ştii ce? Şi el


te poate vedea cu camera web!
Anne: Ce? O , Dumnezeule! Nu, te rog! Arăt groaznic
acum!

Jack: Nu, nu e adevărat! Şi, în plus... ar putea fi interesat...


Anne: De ce? Crezi că am nevoie de un iubit?
f

ENGL I SH T ODAY T R A D U C E R E A E P I S O A D E L O R
Lecţia 10

That's life!
E timpul să facem curat!

Nu vă speriaţi!
SCENA 1

Anne (la telefon): Bine. Abia aştept sâ te văd. Pa, pa. O ,


Doamne! Bine, copii, nu vă speriaţi!
Alice: Ce?

Anne: Trebuie să fim puternici şi să încercăm să ne păstrăm


calmul!
Jack: Despre ce vorbeşti?

Anne: Vine! Mâine dimineaţă!


Jack şi Alice: Cine, pentru Dumnezeu?!

Anne: Mătuşa Mary! Proprietăreasa apartamentului!


Alice: Şi ce dacă?

Jack: Mătuşica ta!


Alice: Ce-i atât de groaznic?

Anne: Să vă explic: închipuiţi-vă cum aş fi eu peste cincizeci


de an i...
Alice: Vrei să zici... tu... bătrână... cu maniile tale... cu
obsesiile tale privind curăţenia?... O , Doamnei Bine, bine,
să nu ne speriem!
Jack: Deci, ce trebuie să facem?
Anne: Să văd ... ce program aveţi astăzi?

Alice: Astăzi e o zi plină! Trebuie să-mi termin tabloul!


Anne: In nici un caz! Să pictezi înseamnă pensule, culori...
Murdărie şi mizerie peste tot!

Jack: Iar eu... Să-mi verfic agenda...


Alice: Agenda? Nu pot să cred! Vrei să spui că nu ai
PDA?

Jack: Te rog, Alice. Am un program pe laptop, nu am


nevoie şi de PDA.
Alice: Sunt doar surprinsă, atât. De obicei eşti foarte
tehnic.

Jack: Nu e întru totul adevărat. îmi place să folosesc şi


hârtia şi pixul.
Anne: Bine... Lăsaţi-o baltă, copii! Să revenim la subiect.
Ce program ai azi?

Jack: Mă întâlnesc cu un client de la patru la cinci. Apoi mă


duc la centrul comercial.
Anne: Ce faci acolo?

Jack: Vreau să cumpăr un modem nou pentru calculator.


Anne: Un modem nou?! Astea nu sunt chiar treburi.

Jack: D a ... Ei bine... Ceva e în neregulă cu al meu. Bine,


poate nu-i chiar atât de important... Pot să mă duc mâine
dimineaţă.
Alice: Foarte drăguţ din partea ta, Jack. Ei bine, să vedem...
Am o listă cu toate sarcinile voastre... aici...
Alice: D a r... ce-i asta?
Anne: O ţin mereu la mine. Ştiţi, pentru urgenţe... Cum ar
fi asta. Jack!

Jack: La comandă, generale!


Anne: Tu trebuie să faci curăţenie în bucătărie. Speli
vasele, cureţi aragazul şi frigiderul, plitele şi chiuveta. O , şi,
la sfârşit, trebuie să mături şi să speli podeaua.

Jack: Sunt gata!


Anne: O , şi, fireşte, trebuie să-ţi faci ordine şi în dormitor.

Jack: Sună incitant...


Anne: Alice, tu trebuie să faci curăţenie în sufragerie.
Trebuie să arunci revistele astea, să aranjezi toate CD-urile,
să cureţi covorul şi să ştergi praful de pe mobilă.

Alice: Trebuie să sfoăl şi pe jos?


Anne: Bineînţeles! în ceea ce mă priveşte, voi curăţa baia
şi toate geamurile... Bine, vreau să vă văd pe amândoi
în sufragerie la şase şi jumătate pentru un raport detaliat,
ok?

Alice şi Jack: Da, să trăiţi!


Totul curat lunâ!
SCENA 2

Anne: Bună treabă, copii, sunt mândră de voi! E totul lună!


Destul de stresant, ştiu, dar apartamentul e în sfârşit lună.
Alice: Da, însă acum noi trebuie să ne spălăm.

(Sună telefonul. Anne se duce să răspundă.)

Anne: lertaţi-mă... Alo? Mătuşă M ary... totul e gata pentru


sosirea ta. Te iau de la aeroport mâine la ... Ce? Serios? O ,
înţeleg. Ce păcat... O , nu, nu... Nu e chiar nici o problemă.
Sper să te însănătoşeşti repede... Bine. Pa, pa.

Jack: Deci?
Alice: Ce-i?

Anne: Mătuşa Mary nu mai vine. E răcită...

(Se trântesc pe divan, rupţi de oboseală. între timp soseşte


Peter.)

Peter: Salut, copii, am primit rolul! Dar ce se întâmplă


aici?
Jack: Nimic deosebit...

Alice: Felicitări, Peter...


ENGL I SH T O D AY T R A D U C E R E A E P I S O A D E L O R
Programe de televiziune
]
Let's talk:
Echilibru viaţă-serviciu
Eric: Bună seara şi bine aţi venit la o altă ediţie din „Let's
talk". în seara asta, alături de mine în studio sunt comentatorii
noştri, Mărie şi Tom. Bine aţi venit.

Mărie: Salut.
Tom: Salut.

Eric: Ei bine, care e tema dezbaterii noastre din seara asta?


Tom: Vom vorbi despre echilibrul la locul de muncă.

Eric: Uau! Sună interesant... Ce înseamnă mai exact


expresia „echilibru la locul de muncă"?
Mărie: Ei bine... echilibrul la locul de muncă se referă la
cum să te bucuri de o bună calitate a vieţii fără să munceşti
prea mult.

Tom: Da! E important ca oamenii să poată controla când,


unde şi cât muncesc.
Eric: Cu alte cuvinte, vorbim despre importanţa de a nu
munci prea mult!

Mărie: Exact, Eric! Astăzi, singurul lucru la care se gândesc


mulţi oameni este munca. Nu mai avem timp pentru familie,
pentru a ne relaxa, pentru noi înşine!
Tom: Ai dreptate, Mărie! Şi fireşte, astăzi, prin internet şi
telefoane mobile, oamenii pot munci 24 de ore din 24, de
acasă, din maşină, de oriunde!
B E G I N N E R LEVEL BO O K FOUR
Eric: Aşa este,... dar... ai nevoie de o slujbă ca să trăieşti.
Mărie: Fireşte! însă munca nu este singurul lucru important
în viaţă. Muncitorii de astăzi sunt obosiţi şi stresaţi.

Tom: Da, oamenii lucrează mult. Ştii că 30% din muncitorii


din Marea Britanie îşi iau de lucru acasă, seara şi la sfârşit
de săptămână?
Eric: Serios? Hmmm... seara şi la sfârşit de săptămână,
asta înseamnă foarte multă muncă.

Tom: Da, chiar e o problemă... pentru calitatea vieţii


noastre, vreau să zic.
Mărie: Exact! Şi mai sunt probleme la muncă şi pentru
mamele cu copii mici şi pentru cei care muncesc şi îngrijesc
o rudă bolnavă sau bătrână.

Eric: Fireşte! Există soluţii pentru aceste probleme?


Tom: Ei bine, companiile caută soluţii. Studiază noi metode
de lucru.

Eric: Care sunt aceste noi metode de lucru?


Mărie: De exemplu, companiile pot introduce orare flexibile
de lucru. Adică, angajaţii intră la lucru devreme şi termină
devreme sau încep serviciul târziu şi termină târziu.
Tom: Sau pot încuraja lucrul la domiciliu. Angajaţii pot folosi
internetul şi pot lucra de acasă. în felul acesta economisesc
timp pentru că nu trebuie să meargă la birou.

Eric: Soluţii interesante... Şi cum e cu serviciul cu program


redus?
Mărie: Da, aceasta este o altă modalitate de a rezolva
problema muncii excesive. Oamenii pot munci două sau
trei zile pe săptămână.

85
ENGL I SH T O D AY T R A D U C E R E A E P I S O A D E L O R

Eric: Aşadar... există modalităţi de a găsi un bun echilibru


la locul de muncă, trebuie doar să le punem în aplicare.
Mărie şi Tom: Exact, Eric!

Eric: O k, deci ţineţi minte, nu munciţi prea mult! Un bun


echilibru al muncii este important pentru individ, pentru
companie şi pentru societate. Le mulţumim comentatorilor
noştri.

Mărie: Mulţumesc!
Tom: Mulţumesc!

Eric: Şi la revedere. Şi ne revedem curând la următoarea


ediţie din „Let's talk".

86
B E G I N N E R LE VE L BO O K FOUR
Let's talk:
întâlniri rapide
Eric: Salut tuturor şi bine aţi venit la „Let's talk", dezbaterea
de sâmbâtă seara cu cei doi comentatori ai noştri,Tom şi
Mary.

Mărie: Bună seara.


Tom: Salut.

Eric: Tom şi Mărie, astă seară mi-ar plăcea să vă aflu


părerile despre... despre aceste noi modalităţi de a întâlni
partenerul ideal.

Tom: Ce vrei să spui, Eric?


Eric: Ei bine, un prieten al meu se duce săptămâna viitoare
la o serată de întâlniri rapide şi vrea să mă ia şi pe mine.
Nu ştiu ce să fac... sunt curios... mi-ar plăcea să încerc,
d ar...

Mărie: Hai, Eric. Fără nici un „dar"! Trebuie să mergi!


întâlnirile rapide sunt foarte distractive! Şi chiar dacă nu-ţi
găseşti sufletul pereche, e o modalitate interesantă de a-ţi
petrece o seară.
Tom: Aşa e! întâlnirile rapide sunt chiar populare acum.
Este o ocazie minunată să cunoşti oameni. Câteodată,
oameni cu adevărat interesanţi!

hi
ENGL I SH T O D AY T R A D U C E R E A E P I S O A D E L O R

Mărie: Da! Şi câteodată te poţi îndrăgosti! Ştiu un tip care


s-a căsătorit cu o fată pe care a cunoscut-o la o întâlnire
rapidă!
Eric: întâlnirile astea rapide sună interesant! Sunt singur,
ştii, dar cum funcţionează? Poate aţi putea să le explicaţi
şi telespectatorilor noştri! Sunt sigur că lumea ar vrea să
ştie cum funcţionează exact întâlnirile rapide... Mie, cu
siguranţă, mi-ar plăcea să aflu!

Tom: Ei bine, seratele de întâlniri rapide au loc de obicei


în cluburi sau în puburi. Participanţilor li se dă un număr
şi se aşază la mese. Bărbaţii stau pe o parte, femeile pe
altă parte.
Mărie: Atunci începe distracţia! Ai patru minute ca să
pui întrebări, doar patru minute, ţine minte. Şi cealaltă
persoană pune întrebări. Apoi te muţi la masa următoare
şi pui din nou întrebări.

Eric: Ce fel de întrebări pot să pun?


Tony: Orice vrei. De exemplu, „Cum te cheamă?", „Câţi
ani ai?", „Ce pasiuni a i?"... Acel tip de întrebări pe care le
pui când cunoşti pe cineva pentru prima dată...

Eric: Şi apoi ce se întâmplă?


Mărie: Ei bine, îţi scrii impresiile despre acea persoană. Şi
persoana din faţa ta face acelaşi lucru. La finalul întâlnirii,
dai însemnările tale organizatorilor.

Eric: Ce înţelegi prin... „impresiile mele"?


Mărie: E simplu, alegi persoanele pe care ai vrea să le
întâlneşti din nou... Apoi organizatorii adaugă deciziile
tale pe site-ul internet.

Eric: Şi pe urmă ce se întâmplă?


Tom: In ziua următoare intri pe site-ul lor şi citeşti
rezultatele!
B E G I N N E R LEVEL BO O K FOUR
Eric: Ce „rezultate"?
Mărie: Ei bine, dacă ai ales o persoană şi persoana aceea
te-a ales pe tine, o poţi întâlni din nou... Soseşte momentul
întâlnirii „lente"!

Eric: Uau! Sună chiar interesant! Şi distractiv. Ei bine,


cred că o să merg miercurea viitoare cu prietenul meu la
acea întâlnire rapidă. V-ar plăcea să încercaţi o întâlnire
rapidă?... Ei bine, a sosit momentul să ne luăm la revedere
de la comentatorii noştri, Tom şi Mărie.

Tom: La revedere, Eric.


Mărie: La revedere.

Eric: La revedere. La revedere şi vouă. Şi ne revedem


curând la următoarea ediţie din „Let's talk"!

89
Soluţiile exerciţiilor
Lecţia 9
THAT'S LIFE! PROBLEMS WITH FATHER

Scena 1: W hat's w rong?

Sâ înţelegem (pag. 11)


1 )b ; 2) True; 3) a; 4) a

Exerciţii (pag. 19)

EXERCIŢIUL 1
1) b; 2) a; 3) b; 4) c

EXERCIŢIUL 2
1) She is working in an office in London at the moment.
2) What is Alice reading? A love story.
3) Why aren't Anne and Alice working today?
4) They are working, but at the moment they are having
a break.

Scena 2: Do you have a suggestion?

Sâ înţelegem (pag. 22)


1) b; 2) a ; 3) b; 4) a

Exerciţii (pag. 25)

EXERCIŢIUL 3
1) Wrong (Right; Jack is wearing a jacket today)
2) Wrong (Right; This month Alice is studying French)
3) Right
4) Wrong (Right; Today Jack is cooking for Alice)
EXERCIŢIUL 4
1) c; 2) b; 3) a ; 4) c

Scena 3: Do you think I need a boyfriend?

Să înţelegem (pag. 29)


1) c; 2) c; 3) False; 4) a

Exerciţii (pag. 33)

EXERCIŢIUL 5
1) Wrong (Right; Sharon is playing her guitar)
2) Right
3) Wrong (Right; Jack is beginning to cook lunch)
4) Wrong (Right; They are going to have lunch in the kitchen)

EXERCIŢIUL 6
1) are picnicking
2) are eating; are drinking
3) is getting; is waiting for
4) is studying
Lecţia 10
THAT'S LIFE! CLEAN UP TIME!

Scena 1: D on't panic!

Să înţelegem (pag. 40)


1) c; 2) a ; 3) a; 4) True

Exerciţii (pag. 46)

EXERCIŢIUL 1
1) a ; 2) c; 3) c; 4) c

EXERCIŢIUL 2
1) Wrong (Right; Do you have to work late tonight? Yes,
I do)
2) Wrong (Right; I don't have to stay late tomorrow)
3) Right
4) Wrong (Right; Why do we have to do this exercise?)

Scena 2: AII neat and clean!

Să înţelegem (pag. 49)


1) False; 2) True; 3) a; 4) b

Exerciţii (pag. 52)

EXERCIŢIUL 3
1) c; 2) b; 3) b; 4) a
EXERCIŢIUL 4
1) What does Sharon do? At the moment she is working
as a tourist guide.
2) Tomorrow she/he is lunching/having lunch with Jack.
3) This evening they are going to the cinema.
4) Aunt Mary isn't coming tomorrow.
Television Programmes
LET'S TALK

W o rk-iife balance

Să înţelegem (pag. 60)


l)T ru e ; 2) True; 3) False; 4) False; 5) True

Exerciţii (pag. 64)

EXERCIŢIUL 1
1) a; 2) b; 3) a; 4) b; 5) b; 6) b; 7) b; 8) a; 9) a ; 10) a

Television Programmes
LET'S TALK

Speed dating

Să înţelegem (pag. 69)


l)T ru e ; 2) False; 3) False; 4) False; 5) True

Exerciţii (pag. 72)

EXERCIŢIUL 1
1) b; 2) b; 3) a ; 4) a; 5) b; 6) a; 7) a; 8) b; 9) a; 10) b
Irina Panovf
DICŢIONAR ENGLEZ-ROMAN
Dicţionarul de faţă cuprinde aproximativ 30.000 de cuvinte şi de expresii,
adresându-se, prin vocabularul selectat şi modul de tratare a acestuia, atât
începătorilor, cât şi celor care cunosc destul de bine limba engleză.
Volumul urmăreşte două direcţii principale:
Pe de o parte, s-a ţinut seama de criteriul frecvenţei, fiind alese atât cuvin-
tele-cheie, cât şi sensurile acestora şi expresiile aferente care să acopere
sfera conversaţiilor de zi cu zi, precum şi diverse domenii de preocupare,
cum ar fi anatomia, comerţul, economia, politica ş.a.
Pe de altă parte, această lucrare prezintă o tratare didactică a materialului
selectat, cuprinzând noţiuni practice de folosire gramaticală, care să-l ajute
pe cititor la o cât mai bună înţelegere şi la o cât mai corectă folosire
a cuvântului necunoscut.

însoţit de varianta electronică! I g * * J

135 X 175 mm
copertă flexi
766 pagini J * ®
49,9 lei

D IC Ţ IO N A R
EN G LEZ-
ROM ÂN

Date de contact:
mobil:0752 LITERA {0752.548372)
tel.: 031.425.16.19
fax: 031.425.16.20
mai!: comenzi@litero.ro

www.litera.ro
Trim ite un SMS cu textul C A R ||| ¡1norm al).
Vei fi contactat de un operator Litera ş- ■« plata ramburs.Transport gi ,Ui ■

M
CEL MAI VÂNDUT CURS DE LIMBA ENGLEZĂ DIN EUROPA

t0 «
S tructura cursului
(T ) începători nivel unu ( ? ) începători nivel doi ( ? ) începători nivel trei ( ? ) începători
nivel patra ( ? ) Elementar nivel unu ( ? ) Elementar nivel doi ( ? ) Elementar nivel trei
( ? ) Elementar nivel patru ( ? ) Interm ediar 1 nivel unu (ÎO) Intermediar 1 nivel doi
(O) Interm ediar 1 nivel trei (j?) Interm ediar 1 nivel patru (tş) Interm ediar 2 nivel unu
( ? ) Interm ediar 2 nivel doi (t5) Interm ediar 2 nivel trei ( ? ) Interm ediar 2 nivel patru
(T7) Interm ediar 2 nivel cinci ( ? ) Avansaţi nivel unu ( ? ) Avansaţi nivel doi
(20) Avansaţi nivel trei (2l) Avansaţi nivel patru (22) Avansaţi nivel cinci

I n acest volum
Lecţia 9 - That’s life! Problems with father
Present Continuous şi folosirea lui • Ortografia verbelor la forma în -ing
Lecţia 10 - That’s life! - Clean up time!
Present Continuous la viitor • To have lo • Present Continuous şi Present Simple
Programe TV - Let’s talk: Work-life balance
Programe TV - Let’s talk: Speed dating

ENGLISH TODAY ESTE UN INSTRUMENT DE LUCRU ESENŢIAL


ÎN PREGĂTIREA DIVERSELOR EXAMENE ŞI TESTE DE LIMBĂ ENGLEZĂ
CERUTE PENTRU A STUDIA ŞI A LUCRA ÎN STRĂINĂTATE

£
r/'£V
iiiaiuiara
www.englishtoday.ro

Află mai mult pe:


. ± ' www.litcra.ro
:$ E \ 978-9/3-6/3-936-9

9H7 8 9 7 3 6 "7 5 9 3 6 9
ENGLISH
curs de engleză (carte, DVD şi CD audio)

• * (Iii * •
DVD CARTE CD AUDIO
S C A LIA
I international
English Today
5. Elementary level book one

© 2 0 1 0 E-ducation.it S.p.A ., Florenţa, Italia


All rights reserved

Director editorial: Cinzia Caiazzo


Redactor-şef: Meri Bartolacci, Filippo Melli
Redactori: Francesca Bianchi, Barbara Boddi, Giulia Ricci
Această ediţie 2010 pentru Editura Litera
apare sub licenţa E-ducation.it S.p.A ., Florenţa, Italia
Toate drepturile rezervate
Ediţie originală
© 2006 English Today
www.e-ducation.it
info@e-ducation.it

l it e r a

Editura Litera
P i' PnPP'/' 2 1 2' Sector 4 ' Bucureşti, România
tel.: 031 425 1619; e-mail: comenzi@litera.ro

Ne puteţi vizita pe j f e wWW.litera.ro

Traducere: Marina Loghin (carte), Smaranda Câmpeanu (DVD)


Editor: Vidraşcu şi fiii
Coordonare proiect: llieş Câmpeanu
Copertă: Vladimir Zmeev, Vlad Panfilov
Tehnoredactare şi prepress: Anca Suciu

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României---------------------------


English Today / trad.: Marina Loghin, Smaranda Câmpeanu. - Bucureşt
Litera Internaţional, 2010.
10 voi.
ISBN 978-973-675-944-4
Voi. 5 . - ISBN 978-973-675-937-6
I. Loghin, Marina (trad.)
II. Câmpeanu, Smaranda (trad.)
s i l . n i

ISBN 978-973-675-937-6
Tipărit la G .C an ale, Bucureşti
E N G L IS H
E L E M E N T A R Y Level
C O U R S E B O O K ONE
Ni vel E L E M E N T A R
VOLUMUL 5

L IT E R A ®
EN GLISH TO D A Y C U P R I N S

Cuprins
Lecţia 1

That's life! My career comes first


7 Scena 1: Bring me back to life...
9 Să înţelegem
10 Focus
Verbul „a avea": „to have" şi „to have got"
16 Exerciţii
17 Scena 2: Have you got a moment, Peter?
18 Să înţelegem
19 Focus
Expresii speciale construite cu verbul „to have"
20 Exerciţii
21 Vocabular

Lecţia 2

That's life! Lost in London?


25 Scena 1: Fortunately I've got my map!
28 Să înţelegem
29 Focus
A da indicaţii
31 Exerciţii
32 Scena 2: You're hopeless with computers
33 Să înţelegem
34 Focus
A da instrucţiuni
36 Exerciţii
38 Vocabular

4
E L EM EN T AR Y LEVEL B O OK ONE
Lecţia 3
That's life! Where were you last night?
41 Scena 1: You're too curious!
43 Sâ înţelegem
44 Focus
„Simple Past" al verbului „to be"
49 Exerciţii
51 Scena 2: Fame, money and no time for family
52 Să înţelegem
53 Focus
Expresii temporale care însoţesc „Simple Past"
55 Exerciţii
56 Vocabular

Televisen Programmes
Travel
59 Around the world
61 Sâ înţelegem
62 Focus
O vacanţă aventuroasă
65 Exerciţii

Let's talk
67 The generation gap
69 Să înţelegem
70 Focus
Sâ exprimi idei şi opinii
73 Exerciţii
5
EN GLISH T O D * » r u m u d

Traducerea episoadelor
Lecţia 1

That's life! Cariera înainte de toate


75 Scena 1: Readu-mâ la viaţă...
76 Scena 2: Ai un moment, Peter?

Lecţia 2

That s life! Pierdut la Londra?


78 Scena 1: Din fericire, am o hartâ!
80 Scena 2: Eşti chiar fărâ speranţâ la calculator!

Lecţia 3

That's life! Unde ai fost noaptea trecută?


81 Scena 1: Eşti prea curioasă!
82 Scena 2: Celebritate, bani şi niciodată timp pentru familie

Program e de televiziune
Travel
84 In jurul lumii

Let's talk
86 Diferenfe între generaţii

89 Soluţiile exerciţiilor

6
ELEM EN TARY LEVEL BOOK ONE
Lecţia 1

That's life!
My career comes first
E dimineaţă devreme, copiii se întâlnesc în bucătărie,
schimbă câteva replici între ei şi pe urmă pleacă grăbiţi la
treburile lor. In secţiunea de gramatică, învăţăm să folosim
verbul „to have" la forma afirmativă, negativă, interogativă
şi interogativ-negativă. In final, vedem cele două forme ale
verbului a avea: „to have" şi „to have got".

Bring me back to life...


SCENA 1

E dimineaţă devreme. Jack e pe punctul de a pleca la


muncă şi intră în bucătărie, unde o găseşte pe Alice dormind
pe m asă...

Jack: Good morning, Alice. Wake up!


Alice: Good morning, Jack. Please, give me a cup of
coffee... Bring me back to life... I'm still asleep.

Jack: Here you are. So, what are you doing today?
Alice: Well, first I'm taking a shower and after that I have
my daily appointment with „Ask the stars"...

Jack: Ask... What?!


Alice: O h, don't you know it?

Jack: Sorry, no!


Alice: It's the horoscope I listen to every morning on the
radio. It's fantastic, I can't start my day without it.
one
level b o o k
.Jack; How can I go out in the morning without the advice
of „Ask the stars"...?!
elementary

Alice: Please Jack, this is not a joke: our entire life is driven
by planets. By the way... What are you doing today?

Jack: W ell... I'm going to work, just like every day and
Today it's Tuesday, isn't it? I have to go to the karate gym.
Alice: Wow! Are you doing anything this evening?

Jack: No, I don't have anything planned.


Alice: Well, Sharon, Anne and I are going to the cinema
Maybe Peter is coming, too. Would you like to come?

Jack: That sounds great. Which film?


Alice: We're seeing „Interview with the vampire".

Anne: Not that film, guys. I hate horror films. Why don't we
go to see the latest Julia Roberts' film?
Jack $i Alice: Oh, please, Anne.

Alice: We don't need more romance... We already have


our Jove story in the apartment next to us... With Peter and
Sharon, I mean.
Anne: Okay, you are right! Let's go to see „Interview with
the vampire" then.

Jack: Well, I think... I prefer to stay home... Now I have got


to go to work... See you later.
Anne: Is everything okay, Jack?

Jack: Yes, why? It's late, that's all... Bye.


Anne ?i Alice: Bye...

8
ELEM EN TARY LEVEL BOOK ONE
Sâ înţelegem
(Soluţii la pag. 89)

Acum încearcă sâ verifici cât ai înţeles din dialogul anterior,


răspunzând la întrebările ce urmează. Dacă ai dificultăţi,
te poţi uita din nou la episodul video de pe DVD sau poţi
consulta vocabularul de la sfârşitul lecţiei.

ii What does Alice do every morning before starting the day?


□ a) She reads the newspaper
□ b) She listens to the horoscope on the radio
□ c) She does some exercises

E3 Jack is leaving the house to go to:


□ a) A friend's house
□ b) A business meeting
□ c) To work

HI What does Alice want to do this evening?


□ a) Go to the cinema with Sharon
□ b) Have dinner with Jack
□ c) Watch a film on TV

B Julia Roberts is starring in the film they're going to watch.


□ True
□ False

9
ELEM EN TA R Y LEVEL BO OK ONE Focus

Verbul „a avea": „to have" şi


„to have got"

forma afirm ativă

In limba engleză, verbul „to have" este unul dintre cele mai
fo os'te verbe. înseamnă „a avea" şi exprimă posesia sau
existenţa unor reiaţi, determinate între subiect şi complement.
have g° f se foloseşte mai ales în Marea Britanie si
mseamna chiar „a poseda", chiar dacă se foloseşte şi cu
semnificaţ'o generică de „a avea"; în America, în schimb, se
foloseşte ma, ales verbul „to have" cu dubla lui semnificaţie
de „a avea şi „a poseda".
Să vedem acum în schema care urmează conjugarea
verbului la forma afirmativă: y

I . have (got) Eu am
You have (got) Tu ai
He/she/it has (got) El/ea are
We have (got) Noi avem
You have (got) Voi avefi
They have (got) Ei/ele au

După cum poţi observa, construcţia e absolut la fel ca


in romană:

ulterîoare+ ***** ^ (90t)" + determinâri

io
FORMA CONTRASĂ

După cum am văzut şi mai înainte, în limba vorbită se


folosesc mai ales forme verbale contrase. Să le vedem în
schema ce urmează pe cele ale verbului „to have":

I have (got) blue eyes ^ I've (got) blue eyes


E u a m o c h i a lb a ş t r i

You have (got) a new car You've (got) a new car


Tu a i o m a ş in ă n o u ă

He has (got) a cat He's (got) a cat


E l a r e o p is ic ă

She has (got) a dog She's (got) a dog


E a a r e u n c â in e

It has (got) four doors It's (got) four doors


Are p a t r u u şi

We have (got) a garden We've (got) a garden


No/ a v e m o g r ă d in ă

You have (got) a course You've (got) a course


Voi a v e f i u n c u r s

They have (got) three children They've (got) three


E i / e le a u tr e i c o p ii
children

Fii atent: forma contrasă se poate folosi numai dacă


e urmată de un alt cuvânt. în situaţia persoanei a treia
singular, fii atent să nu confunzi forma contrasă a lui „has"
cu cea a verbului „to be" (exemplu: He's a dog = He has
a dog El are un câine; He's a boy = He is a boy + El e
un băiat). Nu te îngrijora: contextul te va ajuta să înţelegi
despre care verb este vorba.
on
book
NEGATIVĂ

level
forma

elementary

ftelun,
e Z aî„nw Vâ;de Verbului
in funcţie prezenţa"'°
sauhave" !e redi2e“
de absenţa a 'n Când
lui „got". doua
„have nu e urmat de „got", forma negativă a verbului
urmât0
urm ^ " 0 ^construcţie:
ătoarea "d° W Urmat de n e9aÎia " not"' resPe ctând

Subiect + do/does
+ not + have + determinări
ulterioare

I do not have blue eyes


Eu nu am ochi albaştri
You do not have a new car
Tu nu ai o maşină nouă
He does not have a dog El nu are un câine
She does not have a cat
Ea nu are o pisică
It does not have four doors Nu are patru uşi
We do not have a garden
Noi nu avem o grădină
You do not have a course
Voi nu aveţi un curs
They do not have three children Ei/ele nu au trei copii

Când verbul „to have" e urmat de „got", acesta preia funcţia


formă ’ar Ş‘ f0rm° ne9at'Vâ a verbului ia următoarea

Subiect + have/has + not +


+ determinări
ulterioare

1 have not got any money Eu nu am bani


You have not got a scooter Tu nu ai un scuter
He has not got a shop El nu are un magazin
She has not got long hair Ea nu are păr lung
It has not got a balcony Nu are un balcon
We have not got a house Noi nu avem o casă
You have not got any CDs Voi nu aveţi nişte CD-uri
12 They have not got any plants Ei nu au nişte plante
FORMA NEGATIVĂ CO N TRA SĂ

!)fi vedem acum forma negativă contrasă.

Verbul „to have" se contrage astfel:

Subiect + d o n 't/d o e s n 't + have + determinări


ulterioare

I don't have blue eyes E u n u a m o c h i a lb a ş t r i


You don't have a new car Tu n u a i o m a ş in ă n o u ă
He doesn't have a dog E l n u a r e u n c â in e
She doesn't have a cat E a n u a r e o p is ic ă
It doesn't have four doors N u a r e p a tr u u şi
We don't have a garden N o i nu avem o g r ă d in ă
You don't have a course V oi nu a v e ţi un cu rs
They don't have three children E i/ e le nu a u trei c o p ii

Verbul „to have got" se contrage astfel:

Subiect + h a v e n 't/h a s n 'f + got + determinări


ulterioare

1 haven't got any money Eu nu am b a n i


You haven't got a scooter Tu n u a i un s c u t e r
He hasn't got a shop E l n u a r e u n m a g a z in
She hasn't got long hair E a n u a r e p ă r lu n g
It hasn't got a balcony N u a r e u n b a lc o n
We haven't got a house N o i nu avem o c a să
You haven't got any CDs V o i n u a v e ţi n iş t e C D - u r i
They haven't got any plants E i n u a u n iş t e p la n t e
FORMA INTEROGATIVĂ

Şi forma interogativă depinde de prezenţa sau de absenţa


verbului de întărire „got". Avem, aşadar, încă două situaţii:

1) dacă verbul „to have" nu e urmat de „got", forma


interogativă a verbului cere folosirea auxiliarului „do/does",
după cum arată construcţia următoare:
D o /D o es + subiect + have + determinări ulterioare
+ ?

Do 1 have blue eyes? Am eu ochi albaştri?


Do you have a new car? Ai tu o maşină nouă?
Does he have a dog? Are el un câine?
Does she havea cat? Are ea o pisică?
Does it havefour doors? Are patru uşi?
Do we havea garden? Avem noi o grădină?
Do you havea course? Aveţi voi un curs?
Do they have three children? Au ei/ele trei copii?

2) dacă, în schimb, verbul „to have" e urmat de „i


forma interogativă e următoarea:
H a ve /H as + subiect + g o t + determinări ulteric
+ ?

Have 1 got any money? Am eu bani?


Have you got a scooter? Ai tu un scuter?
Has he got a shop? Are el un magazin?
Has she got long hair? Are ea păr lung?
Has it got a balcony? Are un balcon?
Have we got a house? Avem noi o casă?
Have you got some CDs? Aveţi voi nişte CD-uri?
Have they got some plants? Au ei/ele nişte plante?
1

ELEM ENTARY LEVEL BOOK ONE


F ORMA I N T E R O G A T I V - N E G A T I V Ă

Şi pentru forma interogativ-negativă a verbului vor exista


două situaţii, în funcţie de prezenţa sau de absenţa lui
»got".

1) To have

Don't/Doesn't + subject + have + determinări


ulterioare + ?

Don't 1 have blue eyes? Nu am eu ochi albaştri?


Don't you have a new car? Nu ai tu o maşină nouă?
Doesn't he have a dog? Nu are el un câine?
Doesn't she have a cat? Nu are ea o pisică?
Doesn't it have four doors? Nu are patru porţi?
Don't we have a garden? Nu avem noi o grădină?
Don't you have a course? Nu aveţi voi un curs?
Don't they have three children? Nu au ei/ele trei copii?

2) To have got

Haven't/Hasn't -I- subiect t- got + determinări


ulterioare + ?

Haven't 1 got any money? Nu am eu bani?


Haven't you got a scooter? Nu ai tu un scuter?
Hasn't he got a shop? Nu are el un magazin?
Hasn't she got long hair? Nu are ea păr lung?
Hasn't it got a balcony? Nu are un balcon?
Haven't we got a house? Nu avem noi o casă?
Haven't you got some CDs? Nu aveţi voi nişte CD-uri?
Haven't they got some plants? Nu au ei nişte plante?
ELEM EN TA R Y LEVEL B O O K ONE Exerciţii
(Soluţii la pag. 89)

Acum încearcâ să faci exerciţii cu regulile şi structurile


gramaticale pe care tocmai le-ai învăţat.

EXERCIŢIUL 1

Completează propoziţiile, alegând forma corectă.

H We ... a car. H Peter and Sharon ...


□ a) haven't a piano in their flat.
□ b) hasn't □ a) have
□ c) don't have □ b) has
□ c) do have
H She ... curly hair. H ... a boyfriend?
□ a) has got □ a) Has you got
□ b) hasn't □ b) Have you
□ c) have got □ c) Don't you have

EXERCIŢIUL 2

Arată dacă propoziţiile sunt corecte (right) sau greşite


(wrong) şi rescrie-le corect când e necesar.

R W
H Jack has an aunt. □ □
H Jack hasn't an uncle. □ □
0 Don't we have some □ □
exercises to do?
0 You've got a lot □ □
of exercises to do.

l6
Have you got a moment, Peter?
SCENA 2

Sharon e în sufragerie şi lucrează la calculator. Intră Peter,


gata de plecare.

Sharon: Have you got a moment, Peter? I've got a problem


with my computer.
Peter: Oh, I don't know very much about computers... And
I'm going out... They are waiting for me at the theatre.

Sharon: Always busy, eh?


Peter: Okay, okay Sharon, take it easy! Shall we have
a look?

Sharon: Thanks Peter, you've got a big heart!


Peter: Let's see if I can help before you thank me.

Sharon: All right... I can't use this program. I use it every


day and today it isn't opening.
Peter: Hmmm... Why don't you turn the computer off and
then turn it on again?

Sharon: Okay Peter, that's really a great idea! You are


a genius! How can I do without you?
Peter: I know, my dear!... What are you working on?

Sharon: I'm writing my curriculum, because I would like to


find a new job... Listen, Peter! I don't know howto write it...
Can you help me, please?
Peter: I'm sorry, Sharon! I'm in a hurry... I have no time!
I'm late. They're waiting for me!

Sharon: Very kind as usual! Listen, Peter... Anne, Alice and


I are going to the cinema this evening. Would you like to
come?
Peter: I'd like to... But I can't. I have to...
ELEM EN TA R Y LEVEL BO OK ONE
Sharon: ... Go to the theatre, yes, I know! You always have
something else to do!
Peter: Come on, Sharon! What's the problem? Maybe you
are jealous of my career?

Sharon: Oh, Peter! I'm just tired of always coming


second!

(Soluţii la pag. 89)

Verifică dacă ai înţeles scena, răspunzând la următoarele


întrebări:

U What's Sharon's problem?


□ a) She's late for the cinema
□ b) Her computer isn't working
□ c) She has a temperature

0 Where is Peter going?


□ a) To the theatre
□ b) To have a shower
□ c) To the cinema with friends

E3 What is Sharon doing?


□ a) She's writing an e-mail
□ b) She's surfing the net
□ c) She's writing her curriculum

El Why is Sharon upset with Peter?


□ a) Because she is jealous of his career
□ b) Because he is going out to dinner
18 □ c) Because she is tired of always coming second
ELEM EN TA RY LEVEL BOOK ONE
Focus
Expresii speciale construite cu verbul
„to have"
Verbul „to have" e folosit în limba engleză şi în expresii
speciale, pentru a descrie acţiuni ori situaţii care în română
sau în alte limbi cer alte verbe, mai ales verbele „a lua" şi
„a face".
Să vedem câteva expresii obişnuite din limba engleză,
construite cu verbul „to have":

To have breakfast A lua micul dejun


To have lunch A lua prânzul (a prânzi)
To have dinner A lua cina (a cina)
To have supper A lua o gustare seara
To have a cigarette A fuma o ţigară
To have a cup of coffee/ A bea o ceaşcă de cafea/
drink o băutură
To have a shower A face un duş
To have a bath A face baie
To have a look A arunca o privire
To have a rest A se odihni
To have a party A face o petrecere
To have fun A se distra
To have a good time A se simţi bine

19
ELEM EN TARY LEVEL BOOK ONE
Exerciţii i
(Soluţii la pag. 89)

Este momentul sâ facem câteva exerciţii. Exersează-te folosind


expresiile care cer verbul „to have".

EXERCIŢIUL 3

Tradu în engleză.

I I De ce nu cinăm împreună astă-seară?

H Nu, mulţumesc, astă-seară vreau să mă odihnesc.

H Distrează-te!

H Să prânzim mâine.

EXERCIŢIUL 4

Tradu în română.

B Alice is having a shower in the bathroom.

I Jack is having a cigarette.

m Shall we have a cup of coffee?

a Can I have a look at your exercise?


20
Vocabular
advice sfat (un sfat: driven participiu trecut
a piece of advice) al vb. to drive: a şofa,
after după a conduce un vehicul,
again iar, din nou, încă a duce; a împinge,
o dată a conduce (fig.)
all tot/toată, toţi/toate easy uşor; comod/ă (adj.)
already deja entire întreg/întreagă,
always mereu complet/ă
anything orice, nimic evening seara
(în propoziţii negative every fiecare, toţi
şi interogative) fantastic fantastic/ă
apartment apartament find (to) a găsi, a regăsi;
(SUA) a considera, a constata
appointment programare, first primul/a, primii/
întâlnire primele (adj.); mai întâi de
ask (to) a cere, a întreba toate, în primul rând (adv.)
asleep adormit/ă genius geniu
before în construcţii give (to) a da, a furniza;
temporale: înainte de; a organiza
înainte ca; în expresii go (to) a se duce
locale: în faţa cuiva, go out (to) a ieşi
dinaintea cuiva great mare; fantastic/ă,
big mare splendid/ă
bring back (to) a aduce hate (to) a urî, a nu plăcea,
înapoi a nu iubi
busy ocupat/ă, plin de heart inimă
treabă help (to) a ajuta
by the way apropo, here aici; iată
că veni vorba home casă (subst.); acasă
career carieră (adv.)
come (to) a veni horoscope horoscop
daily zilnic, în fiecare zi horror groază
dear drag/ă how cum
hurry grabă morning dimineaţă
interview interviu; colocviu much mult, încă
jealous gelos/oasă, need (to) a avea nevoie
invidios/oasă new nou/ă
job serviciu; muncă, lucru next următor (temporal);
¡oke glumă alăturat, lângă
just numai, doar; doar now acum, îndată
puţin; chiar, cât trebuie; open (to) a deschide
exact, precis planet planetă
kind amabil/ă, gentil/ă, planned planificat
curtenitor/oare, amical/ă prefer (to) a prefera
know (to) a şti, a cunoaşte program program
late târziu, în întârziere really serios, într-adevăr
later mai târziu, după; (not really: nu chiar)
ulterior, mai recent right corect, bine (to be
latest ultimul, foarte recent right: a avea dreptate);
life viaţă, existenţă dreapta; chiar aşa, precis
like ca; asemănător cu, romance povestire
echivalent sentimentală; roman
like (to) a plăcea cavaleresc; sentimentalism,
listen (to) a asculta romantism
look privire, ocheadă second al doilea/a doua
Iove story poveste de see (to) a vedea, a privi
dragoste shower duş (to take/have
maybe poate a shover: a face duş)
mean (to) a semnifica, sorry (to be) a-i părea rău
a însemna; a crede star stea, astru; vedetă,
moment moment, clipă celebritate, star
more mult, mai mult, start (to) a începe, a iniţia
o cantitate mai mare, stay (to) a sta, a rămâne,
un număr mai mare (adj. a se opri; a fi găzduit
şi pron.); mai mare, mai still încă, iar (în propoziţii
mult (adv.) afirmative)
E L E M E N T A fiY U / E l BO O K O N E
take (to) a lua; a însoţi,
a duce, a conduce; a avea
nevoie
theatre teatru
think (to) a gândi
time timp; odată, acum
tired obosit/ă
too şi; prea
Tuesday marţi
turn off (to) a stinge,
a închide
turn on (to) a aprinde,
a da drumul
use (to) a folosi, a utiliza,
a întrebuinţa
usual obişnuit/ă, uzual/ă,
comun/ă, banal, habitual
(as usual: ca de obicei)
vampire vampir
very foarte
wait (to) a aştepta
wake up (to) a se trezi
without fără
work (to) a munci, a lucra,
a funcţiona
write (to) a scrie

23
í

'
Lecţia 2

That's life!
Lost in London?
în acest episod din „That s life", Sharon vrea să se ducă la o
librărie pe care i-a recomandat-o Anne, dar nu-şi aminteşte
strada. Cere indicaţii stradale prietenilor ei. La gramatică
.iludiem imperativul, formă verbală folosită pentru a da
indicaţii, instrucţiuni şi explicaţii. în cele din urmă, învăţăm
terminologia ce ţine de limbajul informatic.

Fortunately I've got my map!


SCENA 1

Sharon: Hi, Anne. Housework?


Anne: Yeah, at last...

Sharon: Can I ask you a question?


Anne: Sure. How are you and Peter?

Sharon: We're fine, thanks. Listen, I want to go to that


bookshop. Do you remember?
Anne: Oh, yes. The one with lots of photography books?

Sharon: Yeah...
Anne: ... And thriller books?

Sharon: Yeah...
Anne: ... And with the red coffee tables and flowers at the
windows?
EN GLISH TO D AY L E S S O N T W O
Sharon: Yeah...
Anne: ... Where you can sit down and drink a delicious hot
chocolate?

Sharon: Yes, Anne, that's the one!


Anne: The London Reader. It's a great place.

Sharon: Yes. How do I get there? Is it far?


Anne: You can walk from here. It's about ten minutes
away.

Sharon: Great!
Anne (se uită pe harta lui Sharon şi începe să-i dea indicaţii):
O h, okay. Let's see... Go out the front door and turn left.

Sharon: Easy enough.


Anne: Go straight ahead, past the traffic lights.

Sharon: Right, straight ahead, past the traffic lights.


Anne: Turn right into June Lane.

Sharon: June Lane.


Anne: Follow June Lane to the end of the street. And turn
right into May Avenue.

Sharon: Just a moment. Turn left on May Avenue?


Anne: No, no, no. Turn right into May Avenue, and the
bookshop is...

(Soseşte Jack şi e foarte bucuros s-o vadă pe Sharon.)

Jack: Hi, Sharon. What are you girls talking about?

26
Anne: I'm giving Sharon directions for The London Reader.
So, turn right into May Avenue, and the bookshop is the
»ttcond shop on the left, next to the butcher's.
Jack: No, Anne! Sharon, the bookshop is on the right, past
♦h® museum, and between a chemist's and a bank.

Anne: No, no, Jack! You are wrong! The bookshop is...
Sharon: Okay, okay guys, be quiet. Don't worry! I've got
my map.

Jack: Sharon, I can come with you... If you don't mind...


Sharon: Great! That's very kind of you, Jack!

Anne: Jack... Housework! Do you remember?


ENGLISH TODAY L E S S O N T W O Sâ înţelegem
(Soluţii la pag. 91)

Verifică dacă ai înţeles dialogul, răspunzând la întrebările


care urmează. Dacă ai dificultăţi, poţi revedea episodul
video pe DVD sau poţi consulta vocabularul de la sfârşitul
lecţiei.

n Where does Sharon want to go?


□ a) To the bank
□ b) To the butcher's
□ c) To the bookshop

S3 What can you do at The London Reader bookshop?


□ a) Drink a lovely hot chocolate
□ b) Watch a film
□ c) Surf the net

H The London Reader is an hour's drive away.


□ True
□ False

S! Why can't Jack go with Sharon?


□ a) Because he has to work
□ b) Because he has to help clean the house
□ c) Because Peter is jealous

28
ELEM EN TARY LEVEL BOOK ONE
Focus
A da indicaţii
în limba curentă, forma verbală folosită pentru a da indicaţii
nste imperativul. Forma aceasta a fost des întrebuinţată
de prietenii noştri în episodul pe care tocmai l-am citit.

FORMA AFIRMATIVĂ

Forma afirmativă a imperativului e foarte simplă şi se


construieşte cu verbul la infinitiv fără „to", urmat de
indicaţiile care se doresc date, după cum se exemplifică în
schema următoare:

Verb la in fin itiv fă ră „ f o " + determinări ulterioare

Take the first Street la-o pe prima stradă


on the right la dreapta
Insert coins Introdu monede în aparat
into the slot

FORMA IMPERATIV -N E G A T IV Ă

Forma negativă a imperativului se construieşte punând pe


primul loc în propoziţie auxiliarul „do", urmat de negaţia
„not", apoi de verbul la infinitiv fără „to" şi de indicaţiile
cerute. In limba curentă, este agreată forma contrasă
„don't". Acum observă schema care urmează:

Do + n o t/d o n 't + ve rb la in fin itiv fă ră „to " +


determ inări ulterioare
29
Don't take the first right, N-o lua pe prima la dreapta,
take the second right ia-o pe a doua la dreapta

Do not open the window Nu deschide geamul în timpul


during the journey călătoriei

EXPRESII TIPICE

Să vedem câteva propoziţii tipice care se folosesc pentru


a da indicaţii stradale:

Take the first left/right la-o pe prima la stânga/la


dreapta
bus to... la autobuzul spre...
train to... la trenul spre...
subway to... (SUA) la metroul către...
tube (or underground) la metroul către...
to... (MB)

Turn left/right at... Coteşte la stânga/la


dreapta...

Go straight on (MB) Mergi drept


straight ah ead (SUA) Mergi drept
past... Treci d e... depăşeşte...
along... Mergi pe, de-a lungul...
Street/Road/Avenue stradă, cale, bulevard

It's next to... E lângă...


n ear... E aproape de...
opposite... E în faţa.../vizavi de...
between... E între...
on the left/right of... E pe stânga/pe dreapta...
E L EM EN T AR Y LEVEL B O OK ONE
Exerciţii i

(Soluţii la pag. 91)

Acum în cearcă să faci exerciţii construind propoziţii


cu imperativul şi învaţă expresiile folosite pentru a da
indicaţii.

EXERCIŢIUL 1

Tradu expresiile dintre paranteze şi introdu-leîn propoziţii.

I I The bank i s ........................ the superm arket. (în faţa)

n ................ .......after the bank, (ia-o pe prim a la dreapta)

f i ..............................the m useum , (nu trece d e.../nu depăşi)

0 T h e bookshop i s .....................................................the museum


and a little butcher's shop. (Tntre)

EXERCIŢIUL 2

Tradu în engleză.

H Nu lua primul tren, ia-l pe al doilea.

H Mergeţi drept 100 de metri, apoi cotiţi la dreapta.

B Muzeul e pe stânga.

D Nu trece de muzeu.

31
ENGL I SH T O D AY L E S S O N T W O
You're hopeless with computers
SCENA 2

Alice e în sufragerie , stă aşezată în faţa calculatorului. Intră


Jack.

Jack: Hey Alice, what are you doing? Do you mind giving
us a hand with the housework, please?
Alice (ia o eşarfă şi începe să şteargă de praf ecranul
calculatorului): C a n 't you see? I'm cleaning the computer!

Jack: I see, I see... W hy is the computer on?


Alice: Just a m om ent... I don't understand how to connect
to the Internet on this computer. C a n you help m e?

Jack: O k a y , but just for one moment.


Alice: Thanks, Jack.

Jack: O k a y , click on that icon.


Alice: W hat's an icon?

Jack: That symbol on the screen.


Alice: But do you m ean this picture of a telephone?

Jack: Yes. C lick on that.


Alice: Right, now w hat?

Jack: Enter your user nam e and password.


Alice: O kay.
Jack: And click on that button there.
Alice: Click on that button...
Jack: ...And now you are connecting to the Internet!
Alice: Hey, that's easy.
Jack: It's very easy, Alice. You're hopeless with com puters...
And with housework too! C o m e on, Alice! It's time to clean
up this m ess now!
E L EME N TA R Y LEVEL BO OK ONE
Să înţelegem
(Soluri la pag. 91)

Verifică d a că ai înţeles scen a, răspunzând la urm ătoarele


întrebări:

II W hy is the com puter o n ?


□ a) Because Anne is sending an e-mail
□ b) Because Alice is trying to connect to the Internet
□ c) Because Jack is trying his new w eb-cam

H At the moment Jack can't help Alice.


□ True
□ False

0 W hat is an icon?
□ a) A symbol on the screen
□ b) The on/off switch for a computer
□ c) The m odem light

B Jack says to Alice that it's time to:


□ a) G o shopping
□ b) Have a sandwich
□ c) C le a n up the m ess

33
ENGL I SH T ODAY L E S S O N T W O
Focus
A da instrucţiuni
în afară de a da indicaţii, imperativul se foloseşte şi pentru
a oferi instrucţiuni şi explicaţii. în să form a im perativă este
considerată prea directă şi, ca atare, nepoliticoasă. De aceea
trebuie să fii atent cum şi când o foloseşti. Aminteşte-fi, de
exem plu, că imperativul nu trebuie folosit pentru cereri. In
aceste situaţii, e mai bine să alegi construcţii mai politicoase,
precum „C an I...? " (Pot...?) urm ată de infinitiv sau
„Would you m in d ...?" (Ţi-ar/V-ar displăcea...?, Te-ar/V-ar
deranja...?), urmate de form a în -ing a verbului, la aminte
la exem plele care urm ează:

Can I have som e salt? îmi daţi nişte sare?


(forma corectă de politeţe)

Would you mind Te-ar/v-ar deranja să-mi dai/


passing the salt? daţi sarea?
(forma corectă politicoasă)

Give me som e salt Dă-mi nişte sare!


(forma incorectă, nepoliticoasă)

INSTRUCŢIUNI SCRISE

Imperativul e des folosit în instrucţiunile scrise, cele pe care,


de exem plu, le găsim în m anualele de utilizare a obiectelor
sau a articolelor achiziţionate şi care ne explică modul cum
funcţionează acestea.

Turn on the computer Aprinde calculatorul

Insert the C D Introdu CD-ul

Click on „start" Dă click pe „start"


34
A L T E E X E M P L E DE I N S T R U C Ţ I U N I

Acum să vedem alte exem ple de instrucţiuni, construite cu


imperativul afirmativ sau negativ. După cum am văzut deja,
forma afirmativă a imperativului se construieşte cu verbul la
infinitiv fără „to", urmat de instrucţiunile specifice.

Plug in the computer Bagă în priză calculatorul

Switch it on Aprinde-I

Connect to the Internet Conectează-te la internet

Click on the Internet icon Dă click pe icoana de


internet

Enter your nam e Introdu numele şi parola


and password

La form a negativă, în schim b, imperativul se construieşte


cu auxiliarul „do", urmat de negaţia „not" şi de verbul
la infinitiv fără „to". în lim ba vorbită, se preferă form a
contrasă „don't".

Don't click too m any times Nu da click de prea multe ori


Don't press the exit button Nu apăsa tasta „exit"

Don't overload the desktop Nu încărca prea multe pe


desktop
ENGL I SH T ODAY L E S S O N T W O Exerciţii
(Soluţii la pag. 91)

Acum continuă să faci exerciţii cu imperativul şi cu expresiile


pe care tocm ai le-am studiat.

EXERCIŢIUL 3

C o m pletează propoziţiile, alegân d form a corectă.

11 Excuse m e, ... the door?


□ a) would you mind close
□ b) would you mind to close
□ c) would you mind closing

n It's very cold in here. ... the window please?


□ a) C lo se
□ b) C a n you close
□ c) Don't close

E l ... my com puter, please?


□ a) Have a look at
□ b) C a n you have a look at
□ c) Look at

E3 First ... your user nam e and password.


□ a) do enter
CD b) would you mind to enter
□ c) enter

36
E L EM EN T AR Y LE VE L B O O K ONE
EXERCIŢIUL 4

Aratâ d a că propoziţiile sunt corecte ( r i g h t ) sau greşite


( w r o n g ) şi rescrie-le corect d a că e necesar.

R W
I I Don't take the train, O O ........................................
take you the bus. ................................................

a Enter your password Q O ........ .......................... ...........


first and then to click on ................................................
the icon. ................................................

0 Have a show er if you d d ................................................


like. .....................................

0 Don't take that book, d d


Vocabular
about apropo de; circa, else altul/alta (se foloseşte
aproximativ alături de pronume
at last în final, în cele din interogative, nehotărâte

urm ă, în fine şi cu adverbe)


away încolo, departe end sfârşit, final
bank bancă enough suficient, destul
between între, în mijlocul (adj.); îndeajuns, ajunge,
(între două lucruri sau gata
persoane)
enter (to) a introduce;
a intra, a face parte din
book carte
bookshop librărie ceva
butcher m ăcelar far departe, distant
(butcher's: m ăcelărie) flower floare
button nasture, buton follow (to) a urma
chemist farm acist; spiţer fortunately din fericire,
(chemist's: farm acie) spre norocul
chocolate ciocolată front în faţa, dinaintea
clean (to) a sp ă la, a curăţa, get (to) (v. tr.) a obţine,
a lua, a primi; (v. intr.)
a face curat
clean up (to) a face iar a deveni, a ajunge
curat, a curăţa din nou; girl fată
a pune în ordine guy băiat; tip
click (to) a da click hand m ân ă
connect (to) a conecta, hopeless fără speranţă
a lega, a relaţiona hot cald /ă
housework treburi
cup ceaşcă
gospodăreşti
day zi
delicious delicios/oasă, icon icoană
gustos/oasă
in/into înăuntru, către
direction indicaţie; sens, lot mult/ă, m are cantitate
direcţie de
door uşă map hartă, planşă
drink (to) a bea mess confuzie, dezordine
E L E V E N TARN LEVEL B O O K O N E
mind (to) a d isp lăcea;
a interesa; a se ocupa de,
a avea grijă, a fi atent la
minute minut, clipă
museum muzeu
photography fotografie
picture im agine, fotografie;
sim bol; ilustraţie
place loc, localitate
question întrebare
quiet calm /ă , liniştit/ă
red roşu
remember (to) a-şi aminti
screen ecran
shop m agazin
sit down (to) a se a şeza,
a sta în şezut, a fi aşezat
so a şa , deci, a şa d a r
sure sigur/ă
symbol simbol
table m asă
talk about (to) a vorbi
despre, a conversa despre
telephone telefon
there aco lo , în partea
aceea
traffic lights sem afor
understand (to) a înţelege,
a pricepe
walk (to) a merge
window fereastră
worry (to) a se îngrijora,
a-şi face griji
3:9
Lecţia 3

That's life! Where were


you last night?
în acest episod, protagoniştii vorbesc despre o petrecere la
care au fost cu o seară înainte. însă nu erau toţi prezenţi...
Unde erau Jack şi Sharon?
în secţiunea de gram atică, începem să studiem Simple Past,
forma verbală folosită pentru a vorbi despre trecut, în special
pentru conjugarea verbului „to be". învăţăm să construim
propoziţii afirmative, negative şi interogative şi să folosim
expresiile temporale care însoţesc această formă verbală.

You're too curiousl


SCENA 1

Alice: Jack, where w ere you yesterday evening?


Jack: W hy?

Anne: There w as a great party at Mary's!


Jack: Really? I w asn't invited!

Alice: I can't believe that. Everyone w as invited.


Jack: I'm sure, I w asn't... Anyway, I w as busy yesterday...

Anne: Ah! Did you have a meeting with som e clients?


Jack: N o, I didn't.

Anne: So ... W hat? W here were you?


Jack: I w as with Robert at the Red Lion Pub.
Anne: That's im possible... Robert w as at the party!
Jack: O o p s! I alw ays get them mixed up... I w as with
C h a rle s...

Alice: C h a rle s w as at the party, too! C o m e on Jack, who


w ere you with!?
Jack: You're too curious, Alice! O kay, okay... I was with a girl...

Alice: U h-o h... And?


Jack: A nd ... W hat?
Alice: W ell... W hat's her n am e? Do we know her? How old
is she? W h...
Jack: Stop! Alice, stop! It's none of your business!

Alice: O k a y , okay! You don't want to tell us, hum ? That's


okay, I like mystery... It m akes life exciting! W ell, let's change
the subject! Peter, where were you yesterday evening? W hy
weren't you at the party?
Peter: I w as at the theatre. We are preparing the
perform ance...

Anne: And you Sh aro n ? W here were you?


Sharon: M e?

Anne: W here w ere you?


Sharon: Ehm ... I w as at hom e watching a film on TV.

Alice: W hich one?


Sharon: Ehm , the latest film starring Nicole Kidm an...
W hat's the n am e? Yes, „Moulin Rouge"!

Alice: Really? That's strange... I rem em ber... (d e s c h i d e


p ro g ra m u l TV) Here! Look, it's on TV today!
Sharon: Really? O h! They always show the sam e stuff on TV...

(S u n ă la u şă . S h a r o n s e rid ic ă b ru s c , b u c u r o a s ă d e în tre ru p e re .)

Sharon: O h , don't get up! I'll get the door.


Sâ înţelegem
(Soluţii la pag. 93)

V erifică d a că ai înţeles dialogul, răspunzând la întrebările


c a re urm ează. D a că ai dificultăţi, poţi revedea episodul
video pe DVD sau poţi consulta vocabularul de la sfârşitul
lecţiei.

I I Jack w asn't at the party because he had a meeting with


a client.
□ True
□ False

13 Jack w as with:
□ a) Robert at the Red Lion
□ b) C h a rle s at the cinem a
□ c) A girl

0 W hy w asn't Peter at the party?


□ a) Because he w as at the theatre
□ b) Because he w asn't feeling well
□ c) Because he w asn't invited

B And where w as Sharon yesterday evening?


□ a) At the party
□ b) At hom e watching a film on TV
□ c) At work
Focus
„Simple Past" al verbului „to be"
Simple Past se foloseşte pentru a exprima o acţiune care s-a
desfăşurat cândva în trecut, o acţiune încheiată in momentul
comunicării. Corespunde timpurilor perfect compus, perfect
simplu şi, uneori, imperfect din română şi, ca atare, se poate
traduce cu aceste timpuri în funcţie de context. Cum se refera a
o perioadă din trecut, e în general însoţit de expresii temporale
specifice, după cum vom vedea în cele ce urmeaza.

f o r m a a f i r m a t i v ă

Form a afirmativă a Simple Past a verbului „to be" are două


structuri: „was" pentru persoanele întâi şi a treia singular
şi „were" pentru toate celelalte. După cum poţi observa,
construcţia are mereu aceeaşi structură:

Subiect + w a s /w e re + determinări ulterioare


Eu am fo st/fu se i/e ra m la N e w
1 w as in New York last
Y o rk să p tă m â n a trecu tă
week
Tu al fo st/fu s e şi/e ra i ieri
You w e re at the party
yesterday la p e tre c e re

He w as at the meeting on El a fost/fu /e ra marţi la

Tuesday o întâlnire

She w a s fine yesterday Ea a fo st/fu / e ra b in e ieri


A fo st/fu / e ra fru m os
It w as beautiful
We w e re at school on Monday Noi am fo st/fu râ m /e ra m
la ş c o a lă luni

You w e re happy Voi aţi fo st/fu ră p /e ra f, fericiţi


They w e re in London two weeks E i/e le au fo st/ fu s e ră / e ra u la
a gQ L o n d ra a cu m d o u ă să p tă m â n i

Fii atent: la forma afirmativă nu se produce contragere.


E L EM EN T AR Y LE VE L BO OK ONE
FORMA N EGATIVĂ

La forma negativă, verbul „to be" e urmat de negaţia „not",


dup ă cum se exemplifică în schem a urm ătoare:

Subiect + w a s /w e re + n ot + determinări ulterioare

1 was not on time this morning Eu nu am fo st p u n c tu a l


în d im in e a ţa a sta

You w e re not here yesterday Tu nu ai fo st aici ieri

He w as not at the party last week El nu a fo st la p e tr e c e r e


s ă p tă m â n a tre cu tă

She w a s not in Germany last summer E a nu a fo st în


G e rm a n ia v a ra tre cu tă

It w as not very easy N u a fo st fo a rte u şo r

We w e re not at work on Saturday N o i nu am fo st la


serviciu sâ m b ă tă

You w e re not on time for work Voi nu aţi a ju ns la timp


la serviciu

They w e re not on holiday last month E i/e le nu s-au d u s în


v a c a n ţă luna tre cu tă

FORMA N EGATIVĂ CONTRASĂ

în limba vorbită, pentru forma Simple Past a verbului „to


be" se preferă formele contrase, care sunt „wasn't" pentru
persoanele întâi şi a treia singular, şi „weren't" pentru toate
celelalte, după cum se exemplifică în schem a urm ătoare:

Subiect + w a s n 't/w e re n 't + determinări ulterioare

45
Eu nu am f o s t /a R o m a ie ri
| w a sn 't in Rome yesterday
Tu n u a i f o s t p r e a a m a b il
You w e re n 't very kind to me
cu m in e
E l nu a f o s t un a c t o r c e le b r u
He w a sn 't a famous actor
E a nu a f o s t fo a r t e fe r ic it ă
She w a sn 't very happy
Nu a fo s t g re u
It w a sn 't difficult
N o i nu a m f o s t la
We w eren 't at the supermarket
s u p e r m a r k e t a z i- d im in e a ţ â
this morning
Voi nu aţi f o s t a c a s ă la
You w eren 't at home at 5 o'clc
cinci
London last summer Ei/ele nu au f o s t la L o n d r a
They w eren 't in
v a r a tr e c u tă

f o r m a i n t e r o g a t i v ă

La form a interogativă se inversează ordinea dintre subiect


şi verb, după cum arată schem a care urm eaza.

W a s/W e re + subiect + determinări ulterioare + ?

Am fost eu supărat
W as I angry with you yesterday?
p e tin e ieri?

Ai s o s it tu c u în t â r z ie r e
W e re you late for dinner?
la c in ă ?

A fo s t e l la M ila n o
W as he in Milan last week?
s ă p t ă m â n a tr e c u t ă ?

A fo s t e a ieri la s e r v ic iu ?
W as she at work yesterday?
A f o s t un t e s t u ş o r ?
W as it an easy test?
A m f o s t n o i lu n i la
W e re we at school on Monday?
ş c o a lă ?

A ţi f o s t voi ieri s e a r ă
W e re you at the concert last night?
la c o n c e r t ?

Au f o s t e i/ e l e în
W e re they in the Bahamas last summer?
B a h a m a s v a r a tr e c u tă ?
E L EME N TA R Y LEVEL B O OK ONE
La întrebările introduse de o particulă interogativă,
construcţia este urm ătoarea:

P articulă in te ro g a tiv a + w a s/w e r© + subiect +


determinări ulterioare + ?

Where was 1 yesterday? U n d e am fo st eu ieri?

Where were you last night? U n d e ai fo st tu ieri


se a ră ?

Where was he last week? Unde a fo st e l s ă p tă m â n a


tre c u tă ?

Why was she sad? D e c e a fo st e a tristă ?

How was it? C u m a fo st?

When were we there? C â n d am fo st n oi a c o lo ?

What time were you at school La c e o ră afi a ju n s voi ieri


yesterday? la ş c o a lă ?

How often were they in class? C â t d e d e s au fo st e i/e le


la le c fie ?

Fii atent: la întrebările scurte (cele care cer un răspuns


de tip „da" sau „nu") se repetă verbul „to be" la Simple
Past, precedat de subiect (exemplu: W ere you at the
party yesterday? Yes, I w as/N o , I w asn't ^ A i f o s t i e r i l a
p e tr e c e r e ? D a / N u ).

47
G U S H T ODAY L E S S O N T H R E E
FORMA INTEROGATIV-NEGATIVĂ

Form a interogativ-negativă se foloseşte m ai ales ca form ele


contrase, după cum poţi observa în schem a ce urm eaza.

Wasn't/Weren't + subiect + determinări ulterioare + ?


z LU
Nu am fost eu un elev
Wasn't I a good student?
bun ?
Nu ai fost tu v a ra trecu tă
Weren't you in London last summer?
la Londra?

Nu a fost el bolnav
Wasn't he ill last week?
să p tă m â n a tre c u tă ?

Wasn't she at the party yesterday? Nu a fost ea ieri la


p e tr e c e r e ?

Nu a fost plictisitor?
Wasn't it boring?
Nu am fo st n oi în
Weren't we on holiday?
v a c a n ţă ?

Nu aţi fost voi a c a să


Weren't you at home at 3 o'clock?
la 3 .0 0 ?
Nu au fost ei/ele
Weren't they French?
fra n c e z i?
EL E ME NT AR Y LE VE L B O O K ONE
Exerciţii #
(Soluţii la pag. 93)

E momentul să facem câteva exerciţii. încearcă să te exersezi


construind propoziţii afirmative, negative, interogative şi
interogativ-negative cu Sim ple Past al verbului „to be".

EXERCIŢIUL 1

C o m pletează propoziţiile, aleg ân d form a corectă.

II Peter and Sharon ... at the party yesterday.


□ a) w asn't
□ b) weren't
□ c) w as not

U S ... Sharon with Jack?


□ a) W ere
□ b) Are
□ c) W as

H W hy ... Peter and Sharon together?


□ a) weren't
□ b) w as
□ c) w asn't

H W as the party a great success? Yes, ...


□ a) w as
□ b) it w asn't
□ c) it w as

49
E N G L I S H T O D AY L E S S O N T H R E E EX ERC I Ţ I UL 2

Tradu în engleză.

II Renaşterea a fost o perioadă glorioasă în istoria italiană.

0 U nde ai fost?

m Nu aţi fost ieri seară la petrecere?

m C in e a fost ieri la petrecere?

50
E L EME N TA R Y LEVEL BO OK ONE
Fame, money and no time for family
SCENA 2

Sharon: There's a postcard for you, Alice.


Alice: For m e? O h , it's from my father. He w as in the
B ah am as last week.

Peter: Really? I w as in the B ah am as last sum m er.


Sharon: Just you?!

Peter: O o p s, sorry Sharon. W e w ere in the B ah am as last


sum m er. It w as sunny and hot. The perfect w eather for
swimming and relaxing! It w as fantastic!
Sharon: Fantastic, yeah, fantastic...

Jack: I'm sure it was!


Anne: I prefer holidays in the winter. It's too hot in the
sum m er. I like going to the m ountains and skiing.

Jack: My last holiday w as two years ago!


Anne: Two years ag o ?

Jack: Yes, it w as a long time ag o . I need another holiday


soon! A nyw ay... W as your father on holiday in the B ah am as,
A lice?
Alice: No, he wasn't. H e's working on a new play there.

Anne: O h , how fascinating it must be being a director!


Fam e, m oney, and a lot of travelling around the world!
Alice: And no time for family! Just a few calls, postcards
and a lot of m isunderstandings...

Jack: W hy don't you call him now?


Alice: I don't think that's a good idea!
51
Anne: W hy? W hen w as your last call?
Alice: Three weeks ago.

Jack: That's a long time! C o m e on, Alice! C a ll him! I'm


sure he'll be happy to hear from you!
Alice: W ell, m aybe you're right! O k a y , I'll call him! Thanks
Ja ck ... For your advice, I m ean!

So înţelegem
(Soluţii la pag. 93)

Verifică d a că ai înţeles scena, răspunzând la urm ătoarele


întrebări:

S W ho w as in the B ah am as last w eek?


□ a) Peter and Sharon
□ b) Alice's father
□ c) Jack

H A nne prefers sum m er holidays because the winter is too


cold.
□ True
□ False

I S W hy does Jack need a holiday soon?


□ a) Because his last holiday w as two year« ago
□ b) Because he works too much
□ c) Because he is sad

B W hen did Alice last telephone to her father?


□ a) Yesterday evening
□ b) Three w eeks ago
□ c) Last month
Focus

Expresii temporale care însoţesc


„Simple Past"
După cum am văzut, Simple Past poate fi utilizat pentru
a descrie acţiuni şi situaţii petrecute sau finalizate la un
moment dat în trecut. Din acest motiv, este însoţit de referinţe
tem porale specifice. Aceste adverbe şi locuţiuni adverbiale
de timp indică momentul exact în care a avut loc acţiunea.
Să le analizăm pe rând:

On se foloseşte cu zilele săptăm ânii sau cu anum ite date.

The party w as on Friday P e tre ce re a a fo s t v in e r i


He was in London P e 2 m a rtie e l a fo s t
on the 2nd of March la L o n d r a

In (î n / d e ) indică num ele lunilor, anilor, anotimpurilor,


secolelor şi ale părţilor zilei.

She w as born in 1978 E a s - a n ă s c u t în 1 9 7 8

They got m arried in March S - a u c ă s ă t o r i t în m a r t i e

I have class in the morning A m o r e d e d i m i n e a ţ ă

Last (f r e c u t / ă ) indică săp tăm ân a, luna, anul sau anotimpul


precedent.

They were in Vienna L u n a tre c u tă s-a u d u s


last month la V ie n a
W here were you U n d e a i fo st/ a ţi fo s t v a ra
last summer? tre c u tă ?
When (când) e urmat de o propoziţie la trecut.

I w as very happy when Am fost foarte fericit când


I was a teenager am fost/eram adolescent
Do you rem em ber that day Iţi aminteşti ziua aceea când
when we were in Rome? am fost/eram la Roma?

Ago (acum) se foloseşte după zile, săptăm âni, luni, ani


şi minute. C u m poţi observa din exem ple, după „ago"
u rm ează întotdeauna referinţe tem porale exacte, ap roap e
întotdeauna indicate de un num eral cardinal.

W e w ere at the meeting Noi am fost/eram laîntâlnire


three weeks ago acum trei săptămâni
He w as here El a fost/era aici acum cinci
five minutes ago minute

Yesterday (ieri) se foloseşte pentru a vorbi de ziua trecută.


A d esea e însoţit de părţi ale zilei.

I w as at the cinem a Ieri am fost/eram


yesterday la cinematograf
W here were you Unde afi fost/erafi
yesterday evening? ieri seară?
Exerciţii
(Soluţii la pag. 93)

Acum continuă să faci exerciţii cu Simple Past şi învaţă să


construieşti propoziţii însoţindu-le cu adverbe şi locuţiuni
adverbiale de timp.

EXERCIŢIUL 3

Tradu expresia tem porală dintre paranteze şi intercaleaz-o


în propoziţii.

S Three w e e k s ..............they were in the B ah am as, (acum)

S .....................................we w ere in London, (ieri dimineaţă)

H I w as b o r n .................................................(pe 2 5 octombrie)

S3 W eren't you in Ita ly ....................................... ? (anul trecut)

EXERCIŢIUL 4

Tradu în engleză.

H Acum două luni am fost/eram în vacanţă.

H N oaptea trecută Sharon nu a fost/era cu Peter.

H C â n d aţi fost ultima o ară îm preună în vacan ţă?

11 Ieri dim ineaţă am fost la doctor.


Vocabular
another altul, alta make (to) a face,
anyway oricum , în orice a executa, a îndeplini
caz meeting întâlnire
around îm prejur; în jur, misunderstanding echivoc,
circa, aproximativ nelăm urire, neînţelegere
believe (to) a crede mix up (to) a confunda
business afaceri; comerţ; money bani
întreprindere mountain munte
call telefon, apel; must (verb modal) a trebui,
convocare, ch em are; vizită; a fi necesar
cerere mystery mister, secret
change schim bare none nimeni
client client old bătrân/ă, vechi, antic
curious curio s/o asă; party petrecere
ciudat/ă, straniu/e, perfect perfect/ă
singular/ă performance spectacol
director regizor; director; (mai ales de teatru)
adm inistrator play piesă de teatru
everyone toţi, fiecare posteard vedere, ilustrată
exciting excitant, same a ce la şi/a ce e a şi;
em oţionant identic, la fel
fame faim ă, celebritate show (to) a arăta, a indica
family fam ilie ski (to) a schia
fascinating fascinant/ă soon curând, peste puţin
father tată timp
few puţini, câţiva, unii/ star (to) a avea ca
unele protagonist, interpret
get up (to) a se ridica principal
happy fericit/ă stop (to) a termina,
invite (to) a invita a înceta; a ie opri
long lung/ă, mult strânge straniu/e,
look (to) a privi, a se uita; n m >1>r,i ii ii|/n, singular/ă;
a părea străin/â, necunoicut/ă
stuff lucru, chestii, haine
(fam.)
subject argum ent, subiect;
tem ă, materie
summer vară
sunny însorit/ă
swim (to) a înota
tell (to) a spune, a se referi,
a povesti
travel (to) a călători
weather timp (atmosferic)
week săp tăm ână
winter iarnă
world lume
year an
Television Programmes

Travel:
Around the world
Un nou episod al programului dedicat călătoriilor şi
călătorului. Se discută despre o vacanţă ieşită din comun.
Care anume?

Lucy: G o o d evening and w elcom e to this w eek's edition of


„The Travel Program m e", the program m e about everything
to do with travelling and holidays. Here in the studio with
m e, as alw ays, is Christine O ten g, our travel expert.
Christine: Hello, Lucy.

Lucy: W ell, sum m er's ap proaching a n d ... and the sum m er


holidays are too! So, have you got any suggestions for the
holidays?
Christine: W eli... let's see... are you bored with your usual
holiday? Are you tired of beaches or trips to the m ountains?
W ould you like to say „no" to m useum s, city tours and
shopping? Well why don't you try something new and
exciting?

Lucy: W hat exactly do you have in m ind?


Christine: How about a holiday hunting for ghosts in
a castle in G rea t Britain?

Lucy: Hunting for ghosts in a castle, that's certainly


a chang e from lying on a beach! It sounds exciting!
Christine: It is exciting! Something really different! Just right
if you love adventure.
Lucy: M m m ... but what do you have to do? Do you spend
all the time looking for ghosts?
Christine: No, not all the time! In som e ways it's like a
norm al holiday. In the morning you have a traditional
English breakfast, then you can go for a w alk or visit a local
town. In other w ords, you do the things you always do when
you visit a foreign country. But the fun starts in the evening!
You have dinner and then the ghost hunting starts. With the
help of one or two „ghost experts" you search through the
haunted castle until late at night.

Lucy: O h ... it sounds frightening!


Christine: It is frightening! There are strange sounds, doors
and windows open and close by them selves... Yes, it's really
frightening, but exciting too! Tell me Lucy, do you believe
in ghosts?

Lucy: Yes I d o ... but I'm not very brave, I don't think I'd like
to visit places like that, especially not at night! Are there any
haunted castles in G rea t Britain?
Christine: O h , yes there are, especially in Scotland!
M any of the castles in Scotland have got ghosts. There are
som e fascinating ghost stories... there are lots of books
about haunted castles. W hy not read one before visiting
Scotland!

Lucy: I see... a holiday spent looking for ghosts. A night


in a haunted castle would certainly be a m em orable
experience!
Christine: It certainly would! And if you want to see even
m ore ghosts... before you return hom e Iry a „ghost walk"
in London... visit places in London fam ous for strange and
unusual happenings!
Lucy: Christine this is definitely an interesting idea for a
holiday with a difference! W ell, if you're curious about
ghosts and you love adventure, this could be just the holiday
for you! Thanks Christine for this unusual holiday idea!
Christine: You're w elcom e, goodbye.

Să înteieqem
t

(Soluţii la pag. 95)

Verifică dacă ai înţeles, răspunzând la urm ătoarele


întrebări:

ill Christine talks about rS You can't leave the castle


ghost hunting in London. during the day.
□ True □ True
□ False □ False

I S The ghost hunting starts ® Lucy believes in ghosts.


after dinner. □ True
□ True □ False
□ False

m There aren't m any 13 A haunted castle


haunted castles in Scotland. is a castle ...
□ True □ a) in Scotland
□ False □ b) with ghosts
Focus

O vacantă aventuroasă
0 vizită la un castel bântuit de fantome poate fi o idee
originală pentru o vacanţă ieşită din comun. Dar ce
expresii şi cuvinte să foloseşti? Să vedem împreună câteva
exemple:

Ghost Fantomă
To believe in ghosts A crede în fantome
Do you believe in ghosts? Crezi în fantome?
1 don't believe in ghosts Nu cred în fantome

TO H AU NT - TO HUNT

Verbul „to haunt", care se referă la fantome, are semnificaţia


de „a bântui, a sălăşlui". Se foloseşte mai ales ca adjectiv,
„haunted", referindu-se la o clădire, în general un castel,
bântuită de fantome. Un exemplu:

A haunted castle Un castel bântuit de fantome

Fii atent: nu confunda verbul „to haunt" cu „to hunt". Pe


acesta din urmă l-ai regăsit adesea în interviu şi înseamnă
„a căuta, a vâna". Un exemplu:

Hunting for ghosts A căuta/vâna fantome


in a castle is a very într-un castel e o experienţă
exciting experience! cu adevărat excitantă!
HOLIDAYS

lată câteva cuvinte şi expresii folosite pentru a vorbi despre


vacanţă în general:

Local Local (referitor la locul în care te


găseşti sau despre care vorbeşti)
To visit a local town A vizita un oraş al locului

City holiday Vacanţă în(tr-un) oraş


To go on a city tour A merge să faci un tur al oraşului

Tourist sights Locuri de interes turistic


To go sightseeing A merge să vizitezi monumentele/
frumuseţile unui loc

An adventure holiday O vacanţă aventuroasă


A beach holiday O vacanţă la mare

După cum poţi observa, substantivul „beach", tradus în


mod normal cu „plajă", în limba curentă e folosit adesea
în loc de „mare":

Let's go to the beach Hai să mergem la plajă/la mare

Şi, apropo de mare, care sunt expresiile cele mai utilizate


când ne aflăm pe plajă?

To lie on the beach A sta întins pe nisip


To sunbathe A se bronza
To swim A înota
ENGL I SH T O D AY T V P R O G R A M M E S : T R A V E L
G O + FOR

Expresia „go for" înseamnă adesea „a merge să..."

To go for a drive A merge să faci un tur cu


maşina
To go for a w a lk A merge să faci o plimbare
To go for a swim A merge să înoţi

You can go for a w a lk Poţi face o plimbare pe plajă


on the beach or go for sau să înoţi în mare.
a swim in the sea.
r

E L EM EN T AR Y LEVEL BO O K ONE
Exerciţii
(Soluţii la pag. 95)

EXERCIŢIUL 1

Alege cuvântul corect pentru a completa urmâtoarele


propoziţii:

a You can ... on a beach.


□ a) sunbathe
□ b) take the sun

HI When you visit a local town, you go to a town that is ...


where you are staying.
□ a) near to
□ b) far from

m Buckingham Palace is ...


□ a) a city tour
□ b) a tourist sight
□ c) a haunted castle

01 Looking for a ghost is called „ghost ...".


□ a) hunting
□ b) haunting

IS I don't believe ... ghosts.


□ a) in
□ b) to

3 Do you want to go ... a swim in the sea?


□ a) for
□ b) to
65
>
<
Qi
h~

s H Why don't we go to the ...?


s
QC
< □ a)sea
O □ b) beach
o
sa.&
>
i— B I'd love to go ...
>-
< □ a) sightsee
Q
o □ b) sightseeing

o
Z S I'd like to ... on the beach as long as possible
□ a) lie
□ b) lye

66
I
Let's talk:
The generation gap
Un nou episod din „ Let's talk". Astăzi, Marie şi Tom,
comentatorii noştri, discută despre schimbările pe care le-a
suferit viaţa de-a lungul timpului. Tom crede că viaţa de astăzi
e mai simplă faţă de cea din trecut, în timp ce Marie are altă
părere. Să vedem în amănunt motivele lor.

Eric: Good evening and welcome to this week's edition of


„Let s talk , the Saturday debate with our commentators
Tom and Marie.

Marie: Good evening, Eric.


Tom: Good evening.

Eric: Well, this evening let's talk about the differences between
the generations. What do you think about this issue, Tom?
Tom: I think that over the last 50 years lifestyles have
changed a great deal, there's been a lot of progress, new
technologies have helped here, think about health care, it's
very good today, television and internet tell people about
the world and what's happening.

Eric: So lots of progress, do you think life is easy today?


Tom: Yes, I think it is! There are lots of opportunities for
everyone. Let's take travel as an example. In the past it was
impossible to travel a lot, today we can fly to lots of cities in
Europe and it's very cheap.

Marie: I'm sorry, I don't agree with you, Tom! I mean it's
true that lots of things are easy now, but there are also lots of
things to worry about and there's lots of stress! In the past life
was simple! It was all about the family and family values.
Eric: Do you think that people today are confused about
how to live life?
Marie: That's exactly what I mean! Today people marry
when they're 30 or 35, when my grandmother was young it
was usual to marry young and start a family.

Eric: W ell... things are different today; I mean women work


now! 50 years ago only a minority of women worked. I
think this is very important for female emancipation.
Tom: I agree with you, Eric. Today women are fulfilled!
They play an important role in society!

Marie: Yes but it's not easy for women; they have less time
for the family, the children and the housekeeping!
Tom: I'm not sure that my grandmother would agree! Life
was hard for her! There weren't any washing machines,
dishwashers or vacuum cleaners! She was the washing
machine, the dishwasher and the vacuum cleaner... And
after all that work there was nothing to do, she stayed
at home all the time! Today people go out three or four
times a week to the pub, to the cinema, or to the disco; my
grandparents were always at home!

Eric: Wow! Life is definitely different now! According to


Tom life was hard in the past, now everything is easy.
Marie doesn't agree. She thinks that life today is difficult
and that people have lots of cares, worries and stress! And
what do you think? Well it's time to say goodbye to our
commentators.

Marie: Goodbye.
Tom: Goodbye.
r

E L EME N TA R Y LEVEL BO O K ONE


So înţelegem
(Soluţii la pag. 95)

Verifică dacă ai înţeles, răspunzând la următoarele


întrebări:

D Tom thinks life is easy today.


□ True
□ False

0 Marie agrees with Tom that life today is easy.


□ True
□ False

mMarie's grandmother married when she was 35 years


old.
□ True
□ False

11 According to Marie, women today have less time for the


family.
□ True
□ False

mTom's grandmother had a washing machine.


□ True
□ False

69

I
E N G L I S H TODAY T V P R O G R A M M E S : L E T ' S T A L K
Focus
Sâ exprimi idei şi opinii
Pentru a-i cere cuiva o părere despre ceva, ai posibilitatea de
a alege între diverse expresii. Să vedem câteva exemple:

What do you think Ce crezi despre ideea asta?


about this idea?
What do you think Ce crezi despre asta?
about it?
What is your opinion? Care-i părerea ta?

Pentru a răspunde la aceste întrebări, se poate începe cu:

I think... Cred că ...


I don't think... Nu cred...
I believe... C red...
My opinion is that... Părerea mea e că ...

Folosirea conjuncţiei „that" după verbul „to think" nu e


obligatorie, dar în română conjuncţia „că" trebuie folosită.
In engleză se poate spune:

I think it is important Cred ca este important


sau
I think that it is important Cred ca este important

TO MEAN

O altă modalitate de a exprima propriile păreri este folo­


sirea verbului „to mean" cu semnificaţia „vreau să zic,
adică". Se foloseşte foarte des în limba vorbită, iar „vreau
să zic" formează o propoziţie incidenţă.
r

EL E ME NT AR Y LE VE L BO O K ONE
Things are different today, Astăzi lucrurile sunt altfel,
I mean, women vreau să zic, astăzi femeile
work now! lucrează!

I AGREE - I DON'T AGREE

0 formulă politicoasă de a exprima dezacordul este


următoarea:

I'm sorry, I don't agree îmi pare rău, nu sunt de acord


with you cu tine/dumneavoastră

Pe de altă parte, dacă vrem să spunem că suntem de acord


cu cineva, folosim:

1 agree with you Sunt de acord cu tine/


dumneavoastră
You're right! Ai/avefi dreptate

Să revedem acum câteva cuvinte şi expresii de uz cotidian


folosite în dezbatere:

Health care îngrijire medicală


Female emancipation Emancipare a femeilor
Washing machine Maşină de spălat rufe
Dishwasher Maşină de spălat vase
Vacuum cleaner Aspirator

Which one of these După părerea fa, care


appliances do you think is dintre aceste aparate
the most useful one: electrocasnice este mai util:
a washing machine, maşina de spălat rufe,
a dishwasher maşina de spălat vase
or a vacuum cleaner? sau aspiratorul?
71
ENGLI SH T O D AY T V P R O G R A M M E S : L E T ' S T A L K A LO T /L O T S OF

Termenul „lot" exprimă o cantitate şi înseamnă „cantitate


mare, mulţime, multitudine". „A lot" şi „lots of" sunt foarte
des utilizate şi sunt folosite aproape întotdeauna înaintea
substantivelor singulare non-numărabile, a substantivelor
la plural şi a pronumelor:

I don't have a lot of time Nu am mult timp astăzi


for you today pentru tine
He has lots of money El are mulţi bani
They have lots of friends Ei/ele au mulţi prieteni
Lots of them believe Mulţi dintre ei cred că
female emancipation emanciparea femeilor este
is essential esenţială

Fii atent: subiectul, nu forma lot/lots determină singularul


sau pluralul verbului care urmează. Observă:

Lots of money is needed E nevoie de mulţi bani


A lot of my friends Mulţi dintre prietenii mei
live in London trăiesc la Londra

V E RB + „ A LOT'

în schimb, cu verbele se foloseşte expresia „a lot" (nu „lots"),


iar construcţia este următoare:

Today people travel a lot Astăzi, oamenii călătoresc


mult
Women's life has changed Viaţa femeilor s-a schimbat
72 a lot mult
E L EM EN T AR Y LEVEL BO O K ONE
Exerciţii
(Soluţii la pag. 95)

EXERCIŢIUL 1

Alege cuvântul corect în acest exerciţiu:

USThe machine that cleans glasses and plates is called ...


□ a) a washing machine
□ b) a dishwasher
□ c) a vacuum cleaner

0 The machine that cleans the floor is called ...


□ a) a washing machine
□ b) a dish washer
□ c) a vacuum cleaner

S Women today have got more rights and more freedom.


This is called ...
□ a) feminine emancipation
□ b) women emancipation
□ c) female emancipation

S Today people travel ...


□ a) a lot
□ b) lots of

HToday ... houses have washing machines.


□ a) a lot
□ b) lots of

73
H What ... you think?
□ a) are
□ b) do

O r m sorry, ... agree with you.


□ a) I'm not
□ b) I don't

0 Yes, ... agree with you.


□ a) I'm
□ b) I
Traducerea episoadelor
Lecfia 1

That's life! C ariera


înainte de toate
Readu-mâ Sa viată...
SCENA 1

Jack: Bunâ dimineaţa, Alice. Trezeşte-te!


Alice: Bună dimineaţa, Jack. Te rog, dă-mi o ceaşcă de
cafea... Readu-mă la viaţă... încă sunt adormită.

Jack: Uite aici. Deci ce faci astăzi?


Alice: MaMntâi fac un duş, iar apoi am întâlnirea mea
zilnică cu „întreabă astrele"...

Jack: întreabă... ce?


Alice: O , nu ştii?

Jack: Scuză-mă, nu!


Alice: E horoscopul pe care îl ascult în fiecare dimineaţă
la radio. E fantastic, nu-mi pot începe ziua fără el.

Jack: Cum să ies dimineaţa din casă fără sfatul de la


„întreabă astrele"?!
Alice: Te rog, Jack, asta nu e o glumă: toată viaţa noastră
e guvernată de planete. Apropo... ce faci astăzi?

Jack: Mă duc la serviciu ca în fiecare zi şi... Astăzi este


marţi, nu-i aşa? Trebuie să mă duc la karate.
Alice: Uau! Faci ceva diseară?
Jack: Nu, n-am nimic în plan

Jack: Sună bine. Ce film?


Alice: Mergem să vedem Interviu cu un vampir.

A n n e : Nu filmul acela, copii. Urăsc filmele de groază

Jack ?l
, Alke-’Oh
M,lce- Oh, tte rugam, fAnne.
mU' fi'm cu Julio '

Alice: N-avem nevoie de şi mai mult romantism Avem

d l r
araturi. c ? PPeter
Cu e ," 0aSc ? de dra9°
şi Sharon, vreauS,e în - p a r t a n » ^ de
să zic

InlZ^ ZÎT*1HOi a,U" Ci 56 mer9em SS

Anne: E totul in regulă, Jack?

Jack: Da, de ce? E târziu, doar atât. Pa.


Anne şi Alice: Pa...

Ai o clipă, Peter?
SCENA 2

P e te r°o Ai ° ,d ipd- Peter? Am ° Probl»">d la calculator

Sharon: Mereu ocupat, nu?

o p rivire?ine' bi" e' Sh° r0" ' liniî ,e 5te-te! Să aruncăm


Sharon: Mulfumesc, Peter, ai o inimă mare!

mulfumeşti. ^ *** P° ' SS * - ¡“ * -U n i

S j “ B.inţ " Nu reuSesc sâ folosesc programul acesta


NWosesc ,n frecare zi, dar azi „ „ se deschide.
dfo nou^mm" ' “ nU !nchili «Iculaforul j! deschizi

C e r a " f a « i ă r a t ' e f iar “ ° “ “ bu"al E’ "' u" geniul


Peter: Ştiu, draga mea! La ce lucrezi?

s^ & sK sz v srs
dai o mana de a|utor, te rog?
W - : -m. - Pare rî U' Shar° " ! Mâ SJràbesc... nu am «mal
Sunt in întârziere. Sunt aşteptat! P'

Sharon: Foarte amabil, ca întotdeauna! Ascultă Peter


eu, Anne ş, Alice mergem la cinematograf diseară. Vrei să

Peter: Mi-ar plăcea... dar nu pot. Trebuie...

de h5cut! - 50 'e dUCi 'a ,6a,rU' d° ' ^ r e u ai altceva

pe arriéra mea?r0rd Pr° blem° ? P° ° te ^eloasd

Sharon: O h, Peterl Doar am obosit să fiu mereu pe locul

77
ENGLI SH TODAY T R A D U C E R E A E P I S O A D E L O R Lecţia 2
That's life! Pierdut la
Londra?
Din fericire am o hartă!
SCENA 1

Sharon: Bună, Anne. Treburi casnice?


Anne: Da, în sfârşit...

Sharon: Pot să te întreb ceva?


Anne: Sigur. Cum vă merge ţie şi lui Peter?

Sharon: Suntem bine, mulţumesc. Ascultă, vreau să merg


la librăria aceea. îţi aminteşti?
Anne: O h, da. Cea cu multe cărţi de fotografii?

Sharon: D a...
Anne: ....şi romane thriller?

Sharon: D a...
Anne: ... şi cu măsuţe roşii şi cu flori la ferestre?

Sharon: D a ...
Anne: Unde te poţi aşeza şi bea o ciocolată caldă
delicioasă?

Sharon: Da, Anne, chiar aia!


Anne: La London Reader. E un loc minunat.

Sharon: Da. Cum se ajunge acolo? E departe?


Anne: De aici te poţi duce pe jos. îţi trebuie cam zece
78 minute.
E L EME N TA R Y LEVEL BO O K ONE
Sharon: Foarte bine!
Anne (se uită pe harta lui Sharon şi începe să-i dea indicaţii):
Ok, ok. Sâ vedem... Ieşi pe intrarea principală şi o iei la
stânga.

Sharon: Destul de uşor.


Anne: Mergi drept înainte, treci de semafor.

Sharon: Bine, bine, drept înainte, după semafor.


Anne: O iei la dreapta pe June Lane.

Sharon: June Lane.


Anne: Mergi pe June Lane până în capătul străzii. Coteşti
la dreapta pe May Avenue.

Sharon: O clipă. O cotesc la stânga pe May Avenue?


Anne: Nu, nu, nu. Coteşti la dreapta pe May Avenue,
librăria e ...

[Soseşte Jack şi e foarte bucuros s-o vadă pe Sharon.)

Jack: Bună, Sharon. Despre ce vorbiţi, fetelor?


Anne: li spun lui Sharon cum să ajungă la London Reader.
Aşadar, coteşti la dreapta pe May Avenue, librăria e al
doilea magazin pe stânga, lângă măcelărie.

Jack: Nu, Anne! Sharon, librăria e pe dreapta, după ce


treci de muzeu, între o farmacie şi o bancă.
Anne: Nu, nu, Jack! Greşeşti! Librăria e ...

Sharon: Bine, bine, copii, fiţi calmi. Nu vă îngrijoraţi!


Am harta.
Jack: Sharon, pot veni cu tine... dacă nu te deranjează...

Sharon: Minunat! Eşti foarte amabil, Jack!


Anne: Ja ck... Treburile casnice! îţi aminteşti?
Eşti chiar fârâ speranţă la calculator!
SCENA 2

Jack: Bună Alice, ce faci? Ai putea să ne ajuţi cu treburile


casnice, te rog?
Alice (la eşarfa şi începe să şteargă praful pe calculator):
Nu vezi, şterg calculatorul!

Jack: Văd, văd ... De ce e aprins calculatorul?


Alice: Aşteaptă o clipă... Nu înţeleg cum să intru pe internet
de la calculatorul acesta. Mă poţi ajuta?

Jack: Bine, însă doar o clipă.


Alice: Mulţumesc, Jack.

Jack: Bine, dă click pe icoana aceea.


Alice: Ce e o icoană?

Jack: Simbolul acela de pe ecran.


Alice: Vrei să zici simbolul acesta cu un telefon?

Jack: Da-, Dă click pe el.


Alice: Bine, şi acum?

Jack: Introdu numele utilizatorului şi parola.


Alice: Bine.

Jack: Şi dă click pe butonul de aici


Alice: Dă click pe butonul de aici...

Jack: Acum, te conectezi la internet!


Alice: Hei, e uşor.

Jack: E foarte uşor, Alice. Eşti fără speranţă la calculator...


şi cu treburile casnice!!! Hai, Alice! E timpul să facem curat
în haosul acesta!
E L EM EN T AR Y LEVEL BO O K ONE
Lecţia 3
That's life! Unde ai fost
noaptea trecută?
Eşti prea curioasă!
SCENA 1

Alice: Jack, unde ai fost ieri seară?


Jack: De ce?

Anne: A fost o petrecere tare la Mary!


Jack: Serios? Nu am fost invitat!

Alice: Nu pot să cred. Au fost invitaţi toţi.


Jack: Sunt sigur că eu nu am fost... Oricum, ieri am avut
treabă...

Anne: A! Ai avut o întâlnire cu nişte clienţi?


Jack: Nu, nu am avut.

Anne: Atunci, unde ai fost?


Jack: Am fost cu Robert la Red Lion Pub.

Anne: E imposibil... Robert a fost la petrecere!


Jack: Ups! Mereu îi confund... am fost cu Charles...

Alice: A fost şi Charles la petrecere! Hai, Jack, cu cine ai


fost?
Ja ck : Eşti prea curioasă, Alice! Bine, bine... Am fost cu
o fată...

Alice: O , o ... Şi?


Jack: Şi... ce?
ENGLI SH TODAY T R A D U C E R E A E P I S O A D E L O R
Alice: Cum o cheamă? O cunoaştem? Câţi ani are? C u ...
Jack: Gata! Alice, gata! Nu e treaba ta!

Alice: Bine, bine! Nu vrei să ne spui, nu? E în regulă, îmi


place misterul... face viaţa interesantă! Da, să schimbăm
discuţia! Peter, tu unde ai fost ieri seară? De ce nu ai venit
la petrecere?
Peter: Am fost la teatru. Pregătim spectacolul...

Anne: Şi tu, Sharon? Unde ai fost?


Sharon: Eu?

Anne: Unde ai fost?


Sharon: Ehm ... am fost acasă, m-am uitat la un film la TV.

Alice: Ce film?
Sharon: A, ultimul film cu Nicole Kidman... cum se
numeşte? Da, Moulin Rouge!

Alice: Serios? Asta-i ciudat... îmi amintesc... (deschide


programul TV) lată! Uite, azi îl dau la televizor...
Sharon: Serios? Ah! Mereu dau aceleaşi lucruri la TV!

(Sună la uşă. Sharon se ridică brusc, bucuroasă de între­


rupere.)

Sharon: O , nu vă ridicaţi! Deschid eu uşa.

Celebritate^, bani şî niciodată timp


pentru familie
SCENA 2

Sharon: Ai primit o vedere, Alice.


Alice: E pentru mine? Oh, e de la tatăl meu. A fost în
82 Bahamas săptămâna trecută.
Peter: Chiar? Eu am fost în Bahamas vara trecută.
Sharon: Tu singur?!

Peter: Ups, iartă-mă Sharon. Noi am fost în Bahamas vara


trecută. A fost soare şi cald. Vremea ideală ca să înofi şi să
te relaxezi! A fost fantastic!
Sharon: Fantastic, da, fantastic...

Jack: Sunt sigur!


Anne: Prefer vacanţele de iarnă. E prea cald vara. îmi
place să merg la munte şi să schiez.

Jack: Ultima mea vacanţă a fost acum doi ani!


Anne: Acum doi ani?

Jack: Da, acum multă vreme. Am nevoie curând de o altă


vacanţă! în fine... Tatăl tău s-a dus în vacanţă în Bahamas,
Alice?
Alice: Nu, nu a fost. Lucrează la un nou spectacol acolo.

Anne: O , cât de fascinant trebuie să fie să fii regizor!


Celebritate, bani şi o grămadă de călătorii în jurul lumii!
Alice: Şi niciodată timp pentru familie! Doar câteva
telefoane, vederi şi multe neînţelegeri...

Jack: De ce nu-l suni acum?


Alice: Nu cred că-i o idee bună!

Anne: De ce? Când v-aţi auzit ultima oară?


Alice: Acum trei săptămâni.

Jack: E mult de-atunci! Hai, Alice! Sună-I! Sunt sigur că va


fi bucuros să te audă!
Alice: Ei bine... poate ai dreptate! Ok, îl sun! Mulţumesc,
Ja ck... pentru sfat, vreau să zic!
E N G L I S H T O D AY T R A D U C E R E A E P I S O A D E L O R
Programe de televiziune
Travel:
/V

In jurul lumii
Lucy: ®un° seara Şi b'ne aţi venit la ediţia din această
săptămână a „The Travel Programme", programul despre
ot ce are de a face cu călătorii şi vacanţe. Aici, cu mine
in studio, ca întotdeauna, este Christine Oteng, experta
noastră în călătorii.
Chrisfine: Bună, Lucy.

Lucy: Ei bine, se apropie vara şi... şi vacanţa de vară!


Aşadar, ai vreo sugestie de vacanţă?
Christine: Bine... să vedem... V-afi plictisit de vacantele
dumneavoastră obişnuite? V-aţi săturat de plajă ş i' de
excursiile la munte? V-ar plăcea să spuneţi „nu" muzeelor
tururilor de oraş şi cumpărăturilor? Ei bine, de ce nu încercaţi
ceva nou şi entuziasmant?

Lucy: La-ce te gândeşti, mai exact?


Christine: Ce ziceţi de o vacanţă în care puteti vâna
fantome într-un castel din Marea Britanie?

Lucy: Să vânezi fantome într-un castel, asta chiar că e o


schimbare faţă de a zăcea pe o plajă! Sună entuziasmant!
Christine: Este entuziasmant! Ceva cu adevărat diferit!
Exact ce trebuie dacă vă place aventura.

Lucy: Hmm ... dar ce trebuie să faci? îţi petreci tot timpul în
căutarea fantomelor?
Christine: Nu, nu tot timpul! într-un fel e ca o vacanţă
normală. Dimineaţă iei un mic dejun tradiţional englezesc,
84 apoi faci o plimbare sau vizitezi un oraş din împre¡urimi,
Cu alte cuvinte, faci ce faci întotdeauna când vizitezi o ţară
străină. D ar... distracţia începe seara! lei cina, iar apoi
începe vânătoarea de fantome. Cu ajutorul a unul sau
doi „experţi în fantome" cauţi prin castelul bântuit până în
creierii nopţii.

Lucy: O h ... pare înfricoşător!


Christine: Este înfricoşător! Se aud sunete ciudate, uşi şi
ferestre care se deschid şi se închid singure... Da, e cu
adevărat înfricoşător, dar şi palpitant! Spune-mi, Lucy,
tu crezi în fantome?

Lucy: Da, cred... dar nu sunt prea curajoasă, nu cred că


mi-ar plăcea să vizitez locuri ca acestea, mai ales noaptea!
Există castele bântuite în Marea Britanie?
Christine: O , da, sunt, mai ales în Scoţia! Multe castele
din Scoţia au fantome. Există câteva poveşti fascinante
cu fantome... şi sunt o mulţime de cărţi despre castele
bântuite. Hai să citim una înainte de a vizita Scoţia!

Lucy: înţeleg... o vacanţă petrecută în căutarea fantomelor.


O noapte într-un castel bântuit ar fi cu siguranţă o experienţă
memorabilă!
Christine: Sigur ar fi! Şi, dacă vrei să vezi şi mai multe
fantome, înainte de a te întoarce acasă, încearcă o „plimbare
printre fantome" la Londra; vizitează locuri din Londra
cunoscute pentru evenimente ciudate şi neobişnuite!

Lucy: Christine, asta chiar că e o idee interesantă pentru


o vacanţă neobişnuită! Ei bine, dacă vă interesează
fantomele şi vă place aventura, asta ar putea fi vacanţa
ideală pentru voi! Mulţumesc, Christine, pentru ideea
aceasta neobişnuită de vacanţă!
Christine: Cu plăcere, la revedere.
Lucy: Şi la revedere tuturor călătorilor! Ne revedem
curând!
Let's talk:
Diferenţe între generaţii
Eric: Bună seara şi bine aţi venit la ediţia din această
săptămână a „Let's talk", dezbaterea de sâmbătă cu
comentatorii noştri, Tom şi Mary.

Mărie: Bună seara, Eric.


Tom: Bună seara.

Eric: Bine, în seara asta vom vorbi despre diferenţele dintre


generaţii. Ce părere ai despre subiectul acesta, Tom?
Tom: Cred că, în ultimii cincizeci de ani, stilurile de viaţă
s-au schimbat enorm, s-a progresat extrem de mult, la
asta au contribuit şi tehnologiile moderne, gândeşte-te la
îngrijirea medicală, este foarte bună astăzi, televiziunea şi
internetul le comunică oamenilor ce se întâmplă în lume.

Eric: Atâtea progrese, crezi că viaţa e uşoară astăzi?


Tom: Da-, cred că el Sunt foarte multe oportunităţi pentru
toţi. Să luăm, de exemplu, călătoriile. în trecut, era imposibil
să călătoreşti mult, astăzi putem zbura în foarte multe oraşe
din Europa şi e foarte ieftin.

Mărie: îmi pare rău, nu sunt de acord cu tine, Tom! Adică,


este adevărat că multe lucruri sunt simple acum, dar există
şi multe griji şi mult stres! în trecut, viaţa era simplă! Se
desfăşura în întregime în jurul familiei şi al valorilor
familiale.
Eric: Crezi că oamenii de astăzi nu ştiu cum să-şi trăiască
viaţa?
Mărie: Exact asta vreau să spun! Astăzi lumea se căsătoreşte
la 30 sau 35 de ani. Când bunica mea era tânără, era
firesc să te căsătoreşti de tânăr şi să întemeiezi o familie.
Eric: Bine... lucrurile sunt diferite astăzi; vreau să zic că,
acum, femeile lucrează! Acum 50 de ani lucrau foarte puţine
femei. Cred că asta e foarte important pentru emanciparea
femeilor.

Tom: Sunt de acord cu tine, Eric. Astăzi femeile sunt


împlinite! Joacă un rol important în societate!
Mărie: Da, însă nu e uşor pentru femei, au mai puţin timp
pentru familie, pentru copii şi treburi casnice!

Tom: Nu sunt sigur că bunica mea ar fi de acord! Pentru


ea, viaţa a fost grea! Nu existau maşini de spălat rufe şi
vase sau aspiratoare! Ea era maşina de spălat rufe şi vase
şi aspiratorul... Şi, după ce muncea atât, nu avea ce să
facă, stătea în casă tot timpul! Astăzi, lumea iese de trei,
patru ori pe săptămână la bar, la cinematograf sau la
discotecă; bunicii mei stăteau acasă mereu!
Eric: Ei bine... cu siguranţă viaţa e altfel acum! Conform
spuselor lui Tom, viaţa era grea în trecut, acum totul e
simplu. Mărie nu e de acord. Ea crede că viaţa de azi e grea
şi că oamenii au multe griji, temeri şi stres! Voi ce credeţi?
Ei bine, e timpul să-i salutăm pe comentatorii noştri.

Mărie: La revedere.
Tom: La revedere.
Soluţiile exerciţiilor
Lecţia 1
THAT'S LIFE! MY CAREER COMES FIRST

Scena 1: Bring me back to life...

Sâ înţelegem (pag. 9)
1) b; 2) c; 3) a; 4) False

Exerciţii (pag. 16)

EXERCIŢIUL 1
1) c; 2) a ; 3) a; 4) c

EXERCIŢIUL 2
1) Right
2) Wrong (Right; Jack doesn't have/hasn't got an uncle)
3) Right
4) Right

Scena 2: Have you got a m oment, Peter?

Să înţelegem (pag. 18)


1) b; 2) a; 3) c; 4) c

Exerciţii (pag. 20)

EXERCIŢIUL 3
1) Why don't we have dinner together this evening?
2) No, thanks. I want to have a rest this evening.
3) Have fun!
4) Let's have lunch tomorrow.
1) Alice face un duş în baie.
2) Jack fumează o ţigare.
3) Bem o ceaşcă de cafea?
4) Pot arunca o privire la exerciţiul tău?
'¡ r s r
lo o k
.
i :
Lecţia 2
THAT'S LIFE! LOST IN LONDON?

Scena 1: Fortunately I've got my map!

Să înţelegem (pag. 28)


1) c; 2) a; 3) False; 4) b

Exerciţii (pag. 31)

EXERCIŢIUL 1
1) ... opposite
2) Take the first right...
3) Don't go past...
4) ... between...

EXERCIŢIUL 2
1) Don't take the first train, take the second.
2) Go straight ahead for 100 metres pnd then turn right.
3) The museum is on the left.
4) Don't go past the museum.

Scena 2: You're hopeless with computers

Să înţelegem (pag. 33 )
1) b; 2) False; 3) a; 4) c

Exerciţii (pag. 36)

EXERCIŢIUL 3
1) c; 2) b; 3) b; 4) c
EXERCIŢIUL 4
1) Wrong (Right; Don't take the train, take the bus)
2) Wrong (Right; Enter your password first and then click on
the icon)
3) Right
4) Right
Lecţia 3
THAT'S LIFE! WHERE WERE YOU LAST NIGHT?

Scena 1 : You're too curious!

Sä înţelegem (pag. 43)


1) False; 2) c; 3) a; 4) b

Exerciţii (pag. 49)

EXERCIŢIUL 1
1) b; 2) c; 3) a; 4) c

EXERCIŢIUL 2
1) The Renaissance was a great period for Italian history.
2) Where were you?
3) Weren't you at the party yesterday evening?
4) Who was at the party yesterday?

Scena 2: Fame, money and no time for family

Să înţelegem (pag. 52)


1) b; 2) False; 3) a ; 4) b

Exerciţii (pag. 55)

EXERCIŢIUL 3
1) ... ago...
2) Yesterday morning...
3) ... on October 25th
4) ... last year
EXERCIŢIUL 4
1) Two months ago we were on holiday.
2) Last night Sharon wasn't with Peter.
3) When was the last time (that) you were on holiday together?
4) Yesterday morning I was at the doctor's.
Television Programmes
TRAVEL

Around the world

Să înţelegem (pag. 61)


1) False; 2) False; 3) True; 4) True; 5) False; 6) b

Exerciţii (pag. 65)

EXERCIŢIUL 1
1) a; 2) a; 3) b; 4) a; 5) a; 6) a; 7) b; 8) b; 9) a

Television Programmes
LET'S TALK

Differences between generations

Să înţelegem (pag. 69)


l)True; 2) False; 3) False; 4) True; 5) False

Exerciţii (pag. 73)

EXERCIŢIUL 1
1) b; 2) c; 3) c; 4) a ; 5) b; 6) b; 7) b; 8) b
-ê é r
L IT E R A ®

Irino Ponovf
DICŢIONAR ENGLEZ-ROMAN
Dicţionarul de faţă cuprinde aproximativ 30.000 de cuvinte şi de expresii,
adresându-se, prin vocabularul selectat şi modul de tratare a acestuia, atât
începătorilor, cât şi celor care cunosc destul de bine limba engleză.
Volumul urmăreşte două direcţii principale:
Pe de o parte, s-a ţinut seama de criteriul frecvenţei, fiind alese atât cuvin-
tele-cheie, cât şi sensurile acestora şi expresiile aferente care să acopere
sfera conversaţiilor de zi cu zi, precum şi diverse domenii de preocupare,
cum ar fi anatomia, comerţul, economia, politica ş.a.
Pe de altă parte, această lucrare prezintă o tratare didactică a materialului
selectat, cuprinzând noţiuni practice de folosire gramaticală, care să-l ajute
pe cititor la o cât mai bună înţelegere şi la o cât mai corectă folosire
a cuvântului necunoscut.

însoţit de varianta electronică!

135 X 175 mm
copertă flexi^ j H
766 pagini

D IC Ţ IO N A R
EN G LEZ-
ROM AN

D ale de contact: W
m o b i!:0 75 2 LIT E R A (0 75 2 .54 8 3 72 )
te l.: 0 31 .4 2 5 ,1 6 .1 9
fax : 0 31 .4 25 .56 .2 0
m a il: c o m e n z i@ lite ra .ro

www.litera.ro
Trimite un SMS cu textul C A K Î^ § normal).
Vei fi contactat de un operator Litera}. «L'&lpUta ramburs.Transporr gratuit
CEL MAI VÂNDUT CURS DE LIMBA ENGLEZĂ DIN EUROPA

S tructura cursului
0 î n c e p ă t o r i n iv e l u n u @ î n c e p ă t o r i n iv e l d o i 0 î n c e p ă t o r i n iv e l t r e i 0 în c e p ă to ri

0) E l e m e n t a r n iv e l u n u 0) E l e m e n t a r n iv e l d o i 0) E l e m e n t a r n iv e l t r e i
n iv e l p a t r u

0) E l e m e n t a r n iv e l p a t r u 0) I n t e r m e d i a r 1 n iv e l u n u 0) I n t e r m e d i a r 1 n iv e l d o i
0) I n t e r m e d i a r 1 n iv e l t r e i 0) I n t e r m e d i a r 1 n iv e l p a t r u 0) I n t e r m e d i a r 2 n iv e l u n u
( 0 ) I n t e r m e d i a r 2 n iv e l d o i (Tf>) I n t e r m e d i a r 2 n iv e l t r e i ( 0 ) I n t e r m e d i a t 1 n iv e l p a ti u

0) I n t e r m e d i a r 2 n iv e l c in e i 0) A v a n s a ţi n iv e l u n u 0) A v a n s a ţi n iv e l d o i
0) A v a n s a ţi n iv e l t r e i 0) A v a n s a ţi n iv e l p a t r u 0) A v a n s a ţi n iv e l c in c i
în acest volum
Lecţia 1 - T hat’s life! My career com cs first
Verbul „n aven“: „to lume“şi „Io havegol“ • Expresii construite cu verbul J o lume “
Lecţia 2 - T hat’s life! Lost in London?
A da indicaţii • A da instrucţiuni
Lecţia 3 - T hat’s life! W here w ere vou last night?
„Simple Fast“ al verbului „Io be“ • Expresii temporale care însoţesc „Simple Fast“
Programe TV - Travel: Around the world
Programe TV - Let’s talk: T he generation gap

ENGIJSH TODAY ESTE UN INSTRUMENT DE LUCRU ESENŢIAL


ÎN PREGĂTIREA DIVERSELOR EXAMENE ŞI TESTE 1)F, LIMBĂ ENGLEZĂ
CERUTE PENTRU A STUDIA ŞI A LUCRA ÎN STRĂINĂTATE

Ir
LITERA'

#îj:
SăptămânaiFiiianciară
www.englishtoday.ro

Află mai mult pc:


jfe www.litera.ro
; SBK 9 7 3 - 9 7 5 - 6 / 3 - 9 3 7 - 0

9 II7 8 9 7 3 6 » 7 5 9 3 7 6 II
ENGLISH
curs de engleză (carte, D VD şi CD audio)

• * LIII * •
DVD CARTE CD AUDIO
S 'O A L Al
international
English Today
6. Elementary level book two
© 2010 E-ducation.it S.p.A ., Florenfa, Italia
All rights reserved

Director editorial: Cinzia Caiazzo


Redactor-şef: Meri Bartolacci, Filippo Melli
Redactori: Francesca Bianchi, Barbara Boddi, Giulia Ricci
Această edifie 2010 pentru Editura Litera
apare sub licenfa E-ducafion.it S.p.A ., Florenfa, Italia
Toate drepturile rezervate

Edifie originală
© 2006 English Today
wvAv.e-ducation.it
info@e-ducation.it

LITERA
Editura Litera
O . P. 53 ; C. P. 212, sector 4, Bucureşti, România
tel.: 031 425 1619;e-m ail: comenzi@litera.ro

Ne putefi vizita pe jfe. WWW.litera.TO


Traducere: Marina Loghin (carte), Smaranda Câmpeanu (DVD)
Editor: Vidraşcu şi fiii
Coordonare proiect: llieş Câmpeanu
Copertă: Vladimir Zmeev, Vlad Panfilov
Tehnoredactare şi prepress: Anca Suciu

Descrierea CIP a Bibliotecii Nafionale a României


English Today / trad.: Marina Loghin, Smaranda Câmpeanu. - Bucureşti
Litera International, 2010.
10 voi.
ISBN 978-973-675-944-4
Voi. 6 . - ISBN 978-973-675-938-3
I. Loghin, Marina (trad.)
II. Câmpeanu, Smaranda (trad.)
811.111

ISBN 978-973-675-938-3
Tipărit la G .C an ale, Bucureşti
E N G L IS H
E L E M E N T A R Y Level
C O U R S E B O O K TWO
Nivel ELEMENTAR
VOLUMUL 6
EN GL ISH TO D A Y C U P R I N S

Cuprins
Lecţia 4
That's life! Unrequited love
7 Scena 1: Didn't you notice anything?
8 Să înfelegem
9 Focus
„Simple Past" al verbelor regulate şi neregulate
14 Exerciţii
15 Scena 2: What do you care about it?
17 Să înfelegem
18 Focus
Cum construim propoziţii negative şi interogative
cu „Simple Past"
22 Exercifii
23 Vocabular

Lecţia 5
That's life! An interesting survey
25 Scena 1: Music isn't the only thing in life!
27 Să înfelegem
28 Focus
Recapitularea „Simple Past"
32 Exercifii
33 Scena 2: I'm not your secretary!
34 Să înfelegem
35 Focus
Expresiile temporale
40 Exercifii
41 Vocabular
4
E L E M E N T A R Y L E V E L B O O K T WO
Lecţia 6
That's life! I need a break!
43 Scena 1: I like it when you smile!
45 Să înţelegem
46 Focus
Adjectivele
48 Exerciţii
49 Scena 2: W hat about buying a Ferrari?
51 Să înţelegem
52 Focus
Folosirea lui „should" pentru a da şi a cere sfaturi
55 Exerciţii
56 Vocabular

Televison Programmes
Music
57 John Lennon
60 Să înţelegem
61 Focus
Muzica şi engleza
63 Exerciţii

Let's talk
65 Bill Gates
67 Să înţelegem
68 Focus
Lumea afacerilor
71 Exerciţii
5
EN GLISH TO D A Y C U P R I N S

Traducerea episoadelor
Lecţia 4
That's life! Dragoste neîmpârtâşită
73 Scena 1: N-ai observat nimic?
75 Scena 2: Ce-ţi pasă?

Lecţia 5
That's life! Un test interesant
77 Scena 1: Nu e numai muzica în viaţă!!
79 Scena 2: Nu sunt secretara ta!

Lecţia 6
That's life! Am nevoie de o pauza!
81 Scena 1: îm i place când zâmbeşti!
83 Scena 2: Ce zici să cumperi un Ferrari?

Programe de televiziune
Music
85 John Lennon

Let's talk
88 Bill Gates

91 Soluţiile exerciţiilor

6
Lecfio 4
That's life! Unrequited Iove
Anne aşteaptâ cu emoţie întoarcerea lui Jack. E atrasă mult
de el şi a pregătit o cină romantică frugală. La gramatică
vedem cum se formează Simple Past al verbelor regulate şi
neregulate, precum şi folosirea auxiliarului „did".

Didn't you notice anything?


SCENA 1

Anne: Hi, Jack...

(Jack vorbeşte la telefon cu şeful lui şi n-o bagă în seamă


pe Anne.)
Jack: ... Yes, that's exactly what I told him. I sent him an
e-mail asking for more information... No, I didn't... I'm
sorry, I didn't have enough time today... Okay, okay, I'll
call him in ten minutes! Bye.

Anne: Hi, Jack! So... Did you have a good day?


Jack: No, I didn't. It was a horrible day, Anne. I had a lot
of work to do... First I met some clients in the city. We met
at nine o'clock and finished at two. After that I checked
the monthly profit and loss accounts twice and then I wrote
some letters... I'm so tired...

Anne: Well, now relax! Have a glass of wine... You're


lucky... I'm cooking lasagna, your favourite dish...
Jack: No, thanks Anne. I ate lasagna at lunch.

Anne: O h ... But it's not a problem... I'll prepare something


else... And after dinner we can watch Wimbledon on TV.
There is a men's singles match. It should be exciting.
FOUR
EN GL ISH TO D AY L E S S O N

Jack: I'm sorry Anne, I... I can't... I have some work to finish.
And then I'm going to my karate gym. That's how I relax!

Anne: Hey, Jack, just a moment! Didn't you notice


anything?
Jack: Did you clean the kitchen?

Anne: No, I didn't...


Jack: Ah... Did you... Receive your „marvellous set of
Chinese plates"?

Anne: No, Jack! Nothing about the house... It's about


me...
Jack: O h, I see! You bought a new pair of shoes, didn't
you? They're very nice! W ell... I have to go, now. It's late.

Anne: It doesn't matter! Go! Bye! Such a waste of time...

Sâ înţelegem
(Soluţii la pag. 91)

Verified dacă ai înţeles, răspunzând la următoarele


întrebări:

H Why did Jack have such a terribile day?


□ a) Because he worked very hard
□ b) Because he lost his wallet
□ c) Because he argued with Sharon

0 Why doesn't Jack want to eat lasagna?


□ a) Because he ate lasagna for lunch
□ b) Because he doesn't like lasagna
□ c) Because he wants to eat a pizza tonight
E L E M E N T A R Y L E V E L B O O K T WO
B What does Anne suggest to do after dinner?
□ a) Go to the cinema
□ b) Look at some photos
□ c) Watch Wimbledon on TV

11 Anne has cleaned the kitchen but Jack didn't notice.


□ True
□ False

Focus
„Simple Past" al verbelor regulate
şi neregulate
Am învăţat anterior Simple Past al verbului „to be". Acum
vom vedea cum se formează trecutul la celelalte verbe. Ţine
minte că Simple Paste corespunde timpurilor imperfect,
perfect simplu şi perfect compus din română.

VERBE REGULATE

în limba engleză există două tipuri de verbe: regulate şi


neregulate. Trecutul verbelor regulate se formează adăugând
,,-ed" la forma de bază a verbului (infinitiv fără „to"), după
cum se arată în schema următoare:

Forma de bază a verbului + -ed

Play (a (se) juca) + -ed played


Visit (a vizita) + -ed 4 visited
9
FOUR
EN GL ISH TO D A Y L E S S O N

VARI AŢI I O R T O G R A F I C E ALE VERBEL OR REGULATE

Verbele care se terminâ în „e" adaugă la trecut doar


desinenţa ,,-d" la forma de bază a verbului, după cum poţi
vedea în exemplele ce urmează:

Live (a trăi) + -d lived


Hope (a spera) + -d + hoped

Verbele care se termină în „y" precedat de consoană pierd


la trecut „y" şi primesc desinenţa ,,-ied". Dacă „y" este
precedat de vocală, nu se face această schimbare, după
cum se arată în exemplele următoare:

Hurry (a se grăbi) - y + -ied hurried


Marry (a se căsători) - y + -ied married
Play (a fsej juca) + -ed played

Verbele care se termină cu o singură consoană precedată


de o singură vocală dublează consoana finală, după cum
se arată în exemplele următoare:

Stop (a opri) + -p + -ed stopped


Plan (a planifica) + -n + -ed planned

Verbele care au mai mult de o silabă dublează consoana


finală dacă ultima silabă este accentuată, după cum poţi
observa în exemplele care urmează:

PreFER (a prefera) + -r + -ed preferred


ReGRET (a regreta) + -t + -ed ^ regretted
10
E L E M E N T A R Y L E V E L B O O K T WO
Verbele care se termină în ,,-ic" adaugă consoana „k" înainte
de desinenţa ,,-ed", după cum arată următorul exemplu:

Picnic (a lua o gustare + -k + -ed picnicked


în aer liber)

VERBE NEREGU LA TE

Verbele neregulate formează trecutul fiecare în felul lui. De


aceea, singura metodă pentru a ţi le aminti este să le înveţi
pe de rost unul câte unul. lată o listă cu principalele verbe
neregulate din limba engleză:

become (a deveni) became


begin (a începe) began
bring (a aduce) brought
build (a construi) built
buy (a cumpăra) bought
come (a veni) came
do (a face) did
drink (a bea) drank
eat (a mânca) ate
find (a găsi) found
fly (a zbura) flew
get (a deveni; a obfine) got
give (a da) gave
go (a pleca) went
have (a avea) had
keep (a fine) kept _ ______ _______
make (a face) made
FOUR
EN GLISH TO D AY L E S S O N

meet (a întâlni) met


pay (a plăti) paid
put (a pune) put
read (a citi) read
say (a spune) said
see (a vedea) saw
sell (a vinde) sold
send (a trimite) sent
speak (a vorbi) spoke
spend (a petrece) spent
tell (a spune) told
think (a gândi) thought
write (a scrie) wrote

FORMA AFIRMATIVĂ

La afirmativ, Simple Past are o singură formă la toate


persoanele, după cum arată tabelul următor:

1walked 1gave
You walked You gave
He/she/it walked He/she/it gave
We walked We gave
You walked You gave
They walked They gave

Construcţia propoziţiilor afirmative este foarte simplă,


după cum se exemplifică în următoarea schemă:
Subiect + verb la trecut + determinări ulterioare
E L E M E N T A R Y L E V E L B O O K T WO
I lived in New York Anul trecut am trăit la
last year New York
She went to the church two Ea s-a dus la biserică acum
days ago două zile

F O L O S I R E A S I M P L E P AS T

Simple Past se foloseşte pentru a descrie acţiuni şi situaţii


care s-au întâmplat ori s-au încheiat într-un moment anume
din trecut. Aşa cum am văzut în lecţia trecută, propoziţiile
sunt însoţite adesea de expresii temporale specifice.

They played golf yesterday Ei/ele au jucat golf ieri


She visited her friends Vara trecută ea şi-a vizitat
in New York last summer prietenii la New York

Să recitim împreună câteva propoziţii pe care le-au


folosit prietenii noştri în prima scenă a episodului:

I had a lot of work to do Am avut multă treabă


I met some clients A în tâ ln it n işte clienţi
in the city în oraş
I sent him an e-mail l-a e x p e d ia t un e-m ail

I wrote some letters A m sc ris n işte sc riso ri

You bought a new pair Tu a i cu m p ă ra t o p e re c h e


of shoes d e p a n to fi noi

13
FOUR
EN GL ISH TO D A Y L E S S O N

Exerciţii
r
(Soluţii la pag. 91)

Acum continuă să faci exerciţii cu Simple Past şi învaţă să


distingi verbele neregulate de cele regulate.

EXERCIŢIUL 1

Completează propoziţiile, alegând forma corectă.

H She ... to her friend 0 They ... about their exam.


on the phone. □ a) talkd
□ a)speaked □ b) did talk
□ b) spoke □ c) talked
□ c) spake

S He ... it was difficult. U She said i t ... late.


□ a)sayed □ a) wasn't
□ b) said □ b) weren't
□ c) saied □ c) were not

EXERCIŢIUL 2

Completează propoziţiile cu Simple Past al verbelor dintre


paranteze.

H Peter and Sharon......... .. to the Bahamas last year, (go)

H T h e y.................................... ............. a wonderful time, (have)

B T h e y.................................... ....... a lot of very good fish, (eat)

14
O Peter.................................... .................... a theatre there, (visit)
E L E M E N T A R Y L E V E L B O O K T WO
What do you care about it?
SCENA 2

Jack a ieşit. Anne e în sufragerie. Soseşte Sharon.

Sharon: Hey Anne...Thanks a lotforthe tip on the bookshop...


Oh my God! Anne! What's happening here? Make-up... Let
me see... New hair-style, new dress... You look great!
Anne: At last somebody noticed my change!

Sharon: It's impossible not to notice it!


Anne: Thanks!... Well, what were you talking about?

Sharon: Oh, I wanted to thank you for the tip on the


bookshop! It's a great shop.
Anne: Great. I'm glad you liked it. I love sitting and drinking
a cup of coffee and looking at books.

Sharon: Yes, that's exactly what I did: I sat down, ordered a


cup of coffee and read. And I found all the books I wanted!
Anne: What books did you buy?

Sharon: I bought a biography about Virginia Woolf and a


book about archaeology. And you... What are you doing?
Anne: I'm trying not to think about all my problems... So,
I'm looking at some pictures.

Sharon: Can I see them?


Anne: Sure! They're pictures of us! Oh, look... Look at this one!
We were in Edinburgh! We went for a trip, do you remember?

Sharon: Yes, I do! How funny Alice was with that Scottish
hat! Did we go by car?
Anne: Oh, no, we didn't. We went by train. And at the very
last moment Peter didn't come because of the audition! 15
EN GL ISH TO D A Y L E S S O N F O U R Sharon: Yes! As usual... And who is this? I don't know him!
Anne: O h, that's Frank, a friend of mine. I met him on
holiday in Norway. We had a good time together.

Sharon: ... And?


Anne: Afterwards he went his way and I went my way.

Sharon: Yeah, that's life! Did you have an affair with him?
Anne: No, no, I didn't... Nothing like that. We were only
good friends!

Sharon: Do you keep in touch?


Anne: No, we don't. W ell... He wrote me a letter five years
ago. He sent me an invitation to his wedding.

Sharon: Did you go?


Anne: No, I didn't. W ell... Unfortunately, I had a lot of
work and I couldn't get away.

Sharon: Hey, but this is Jack! How smart he looks in this


picture!
Anne: Yes, yes he does!

Sharon: Do you mind, Anne, if I keep this picture with me?


Anne: I... I do mind! No way, I'm sorry, Sharon! But no!

Sharon: Why not?! What do you care about it?


Anne: And you? What do you care about it?

(Jack se întoarce pe neaşteptate în casă şi le găseşte pe cele


două fete certându-se. ..)

Jack: Hey girls, what's happening here?!

Anne: Nothing at all!


16 Sharon: Why?
E L E M E N T A R Y L E V E L B O O K T WO
S6 înţelegem
(Soluţii la pag. 91)

Verifică dacă ai înţeles scena, răspunzând la următoarele


întrebări:

B What did Sharon do in the bookshop?


□ a) She left because she didn't find the books she wanted
□ b) She sat down and had a coffee
□ c) She waited for Peter

B In what way does Anne try not to think about her


problems?
□ a) By cooking a cake
□ b) By looking at some photos
□ c) By listening to some music

I I The girls went to Edinburgh by car to see Peter in a


performance.
□ True
□ False

H Why didn't Anne go to Frank's wedding?


□ a) Because she was in Italy with her sister
□ b) Because she was ill
□ c) Because she had to work

17
EN GLISH TO D A Y L E S S O N F O U R
Focus
Cum construim propoziţii negative
şi interogative cu „Simple Past"
Sâ vedem acum în ce fel se construiesc formele negativă
şi interogativă a Simple Past.

FORMA NEGATIVĂ
Forma negativă e unică pentru verbele regulate şi pentru
verbele neregulate, fiind la fel la toate persoanele. Se
construieşte cu auxiliarul „did" urmat de negaţia „not" şi
de forma de bază a verbului (verbul la infinitiv fără „to").
In limba curentă se preferă forma contrasă „didn't", după
cum arată schema următoare:

Subiect + d id n o t/d id n 't + ve rb ia in fin itiv fâ râ „ t o " +


determinări ulterioare

1 ' did not/didn't see them Luna trecută eu nu


last month i-am văzut
You did not/didn't hear me Tu nu m-ai auzit
He/she did not/didn't visit him El/ea nu l-a vizitat
last week săptămâna trecută
It did not/didn't rain Luna trecută nu
last month a plouat
We did not/didn't buy the Noi nu am cumpărat
house casa
You did not/didn't go to Anul trecut voi nu aţi
Scotland last year fost în Scoţia
They did not/didn't go to the Ieri ei/ele nu au fost
party yesterday la petrecere
E L E M E N T A R Y L E V E L B O O K T WO
FORMA INTEROGATIVĂ

Şi pentru propoziţiile interogative există o singură formă


pentru verbele regulate şi neregulate; şi în această
situaţie conjugarea e identică la toate persoanele. Forma
interogativă se construieşte cu auxiliarul „did" urmat de
subiect şi de forma de bază a verbului (verbul la infinitiv
fără „to"), după cum poţi observa în schema ce urmează:

D id + subiect + ve rb la in fin itiv fă ră „ t o " + determinări


ulterioare + ?

La întrebările introduse printr-o particulă interogativă,


construcţia este următoarea:

P articulă in te ro g a tiv ă + d id + subiect + fo rm a de bază


a v e rb u lu i (fă ră „ to " ) + determinări ulterioare + ?

At what time did I go to sleep La ce oră m-am dus eu la


last night? culcare noaptea trecută?
When did you arrive? Când ai sosit?
Who did he/she see? Pe cine a văzut el/ea?
How did it happen? Cum s-a întâmplat?
Why did we sell it? De ce l-am vândut noi?
What did you talk about? Despre ce aţi vorbit voi?
Where did they go Unde s-au dus ei/ele
last week? săptămâna trecută?

Fii atent: la răspunsurile scurte (cele care cer un „da" ori


un „nu") se repetă auxiliarul „did", precedat de subiect
(exemplu: Did you take it? Yes, I did/No, I didn't L-ai
luat? Da/Nu).
FOUR
EN GL ISH TO D A Y L E S S O N
Să vedem acum felul în care formulăm întrebări plecând
de la propoziţii afirmative:

I went out last night Am ieşit ieri seară


Where did you go? Unde ai fost?

I saw a good film Am văzut un film bun


What film did you see? Ce film ai văzut?
It was very good Era foarte bun
Was it good? Era bun?
After we went După aceea am mers
to a pizza place la o pizzerie
Where did you go after? Unde aţi fost după aceea?
I had a four seasons Eu am luat o pizza quattro
pizza sfagioni
What type of pizza Ce pizza fi-ai luat?
did you have?
We drank some beer Noi am băut nişte bere
What did you drink? Ce aţi băut?

We talked about the film Noi am vorbit despre film


What did you talk about? Despre ce aţi vorbit?

We left the restaurant Noi am plecat la 11.30


at 11.30 de la restaurant
What time did you leave? La ce oră aţi plecat?

Fii atent: după cum observi, la forma interogativă toate


verbele primesc auxiliarul „did", cu excepţia verbului „to
be" care ia forma „was" la prima şi a treia persoană
20 singular şi „were" la toate celelalte.
E L E M E N T A R Y L E V E L B O O K T WO
FORMA IN T E R O G A T IV - N E G A T IV Ă

Forma interogativ-negativă se foloseşte mai ales cu formele


contrase, după cum vezi în schema care urmează:

Didn't I come Nu am venit eu cu maşina?


by car?
Didn't you see Nu ai văzut-o ieri pe Alice?
Alice yesterday?
Didn't he/she pay the bill? N-a plătit el/ea consumaţia?
Didn't it snow N-a nins acum două zile?
two days ago?
Didn't we get Nu am luat noi biletele?
the tickets?
Didn't you go Nu aţi fost ieri seară la film?
to the cinema last night?
Didn't they have N-au petrecut ei/ele
a nice holiday? o vacantă frumoasă?

21
FOUR
EN GL ISH TO D AY L E S S O N
Exerciţii
i
(Soluţii la pag. 91)
Acum încearcă să exersezi construind propoziţii negative,
interogative şi interogativ-negative cu Simple Past. Ca să
înveţi pronunţia corectă a verbelor, te sfătuim să te uiţi din
nou pe DVD şi să asculţi CD-ul.

EXERCIŢIUL 3

Transformă următoarele propoziţii în propoziţii interogative.

B Peter and SHaron went to the Bahamas last summer.

0 They had a good time.

0 They swam every day.

0 They didn't visit any other islands.

EXERCIŢIUL 4
Tradu în engleză.

I I Când ai sosit?

0 Ce film ai văzut aseară?

0 De ce s-au dus ei/ele la Paris?

0 N-a nins săptămâna trecută.


22
Vocabular
account socoteală, cont favourite preferat/ă
affair relaţie; afacere, finish (to) a termina,
treabă a sfârşi
afterwards după aceea; friend prieten/ă
ca urmare, pe urmă, apoi funny caraghios/oasă,
archaeology arheologie distractiv/ă
as cum glad bucuros/oasă
at last la sfârşit, în cele glass sticlă; pahar
din urmă, în fine God Doamne, Doamne!
audition audiţie (excl.)
biography biografie hair-style pieptănătură,
buy (to) a cumpăra, coafură
a achiziţiona happen (to) a se întâmpla,
call (to) a telefona, a suna a se produce, a surveni
pe cineva la telefon hat pălărie
car automobil, maşină horrible oribil/ă,
care (to) a-i păsa, a se înfiorător, groaznic, teribil,
interesa, a se îngrijora, înspăimântător
a se preocupa house casă
change (to) a schimba, impossible imposibil
a varia invitation invitaţie
check (to) a controla, keep (to) a ţine,
a verifica a menţine
Chinese chinezesc kitchen bucătărie
city oraş (centru) let (to) a lăsa, a permite;
cook (to) a găti, a prepara a lua cu împrumut
mâncare letter scrisoare
dinner cină loss pierdere
dish farfurie love (to) a iubi, a ţine
dress rochie la cineva; a-i plăcea
eat (to) a mânca lucky norocos/oasă
exactly exact, precis; strict, lunch prânz
riguros make-up fard, machiaj
ENGUSH TODAY

marvellous minunat/ă, smart drăguţ/ă; elegant/ă;


magnific/ă, grandios/oasâ, strălucitor/oare; spiritual/ă,
măreţ/eaţă fascinant
match partidă, întâlnire, somebody cineva
întrecere, meci such asemănător, identic,
matter (to) a conta aşa, tot atât de, ca şi
meet (to) a întâlni tip sfat, pont
monthly lunar together împreună
nice drăguţ/ă, graţios/oasă touch contact, atingere
Norway Norvegia train tren
nothing nimic, nul trip excursie, drumeţie
notice (to) a nota, a try (to) a încerca, a proba;
observa, a fii atent, a sesiza a gusta; a tatona, a sonda,
only doar, numai a palpa
order (to) a comanda twice de două ori, dublu
pair pereche unfortunately din
plate farfurie nefericire, spre nenorocul
prepare (to) a pregăti waste risipă, pierdere,
problem problemă irosire
profit profit, câştig, watch (to) a te uita, a fi
dobândă, beneficiu atent la; a supraveghea,
read (to) a citi a observa
receive (to) a primi way drum, cale, stradă;
relax (to) a se relaxa, direcţie; modalitate, fel,
a se odihni punct de vedere (no way:
Scottish scoţian în nici un fel)
send (to) a expedia, wedding căsătorie, nuntă,
a trimite, a transmite mariaj, căsnicie
shoe pantof wine vin
singles meci de simplu/ work serviciu, muncă, lucru
single (tenis)

24
E L E M E N T A R Y L E V E L B O O K T WO
Lecţia 5
That's life!
An interesting survey
în acest episod îi întâlnim pe Jack şi pe Peter care discută
despre muzică şi despre informatică; între timp, Alicejncearcă
să-i deranjeze cu un chestionar despre dragoste. In partea
de gramatică recapitulăm Simple Past şi vedem care sunt
prepoziţiile şi expresiile temporale pe care le cere această
formă verbală.

Music isn't the only thing in life!


SCENA 1

Jack: Peter, sorry, could you stop singing? I... I can't read...
Peter: Sorry Jack, what are you reading?

Jack: It's a book about inventions.


Peter: Really? Can I have a look?

Jack: Sure. I'm reading about the computer.


Peter: O h, Jack! You have a serious problem... You work
hard all day long and then you spend your spare time
reading about computers...

Jack: The same applies to you... With music, I mean!


Peter: Are you crazy? How can you compare music with
computers? Anyway, music is my job. You know... We're
performing in a few days... I'm so nervous...

Jack: I know, I know... But music isn't the only thing in life!
I'm studying for my European Computer Driver's License.
Does that count?
Peter: Sure it does... But music is more interesting!
FIV E
EN GLISH TO D AY L E S S O N
Jack: That's your opinion, Peter! For example did you know
that Bill Gates founded Microsoft, but the computer goes
back to the 19th century?

Peter: They built a computer in the 19th century?


Jack: No, John Babbage had the idea for the first computer
in the 19th century. He called it the "analytical engine"...

(Intră Alice cu un ziar în mână.)


Alice: Hey guys! What are you talking about? I've got
a questionnaire for you. Are you ready?
Peter: Not again! Why do you like answering all these
surveys?

Alice: I guess it's a hobby... A little strange, I know. Anyway,


it's a way to learn something new about ourselves... You
know?... I'm curious, aren't you too? Well, are you ready?
Peter: No, no! Not me! Please, leave me alone, Alice. I
have more important things to think about! Bye, bye! (Se
ridică şi pleacă).

Alice: Jack?
Jack: Okay, okay! What are the questions? Shoot!

Alice: So, this questionnaire is about love... First question:


when was the first time you kissed someone?
Jack: O h ... That's an interesting question... I kissed a girl
for the first time two years ago.

Alice: Come on, you're joking!


Jack: Yeah, I guess I am. No... I kissed her in 1982.

Alice: How did you know it was 1982?


Jack: I remember it well. I met her during the summer
holiday... I was riding my bicycle and when I saw her I fell
off... She was so beautiful!
E L E M E N T A R Y L E V E L B O O K T WO
A lice: Did you kiss her immediately?
Ja c k : No, it took me a long time... She gave me a kiss for
my birthday in January!

A lice: Interesting... Very interesting... Next question... (Suna


telefonul.)
Ja ck: Saved by the bell! Just a moment, let me answer that.

Să înţelegem
(Soluţii la pag. 92)

Răspunde la următoarele întrebări:

Uf What is Jack reading?


□ a) The newspaper
□ b) A love story
□ c) A book about inventions

01 When was the computer invented?


□ a) When Bill Gates created Microsoft
□ b) In the 19th century thanks to an idea of John Babbage
□ c) During the First World War

H What is Alice's questionnaire about?


□ a) Friendship
□ b) Love
□ c) Work

m When did Jack first kiss someone?


□ a) Two years ago
□ b) In 1982 during the summer holidays
□ c) In January 1982, on his birthday
ENGLI SH T ODAY L E S S O N F I V E Focus
Recapitularea „Simple Past"

VERBE REGULATE

Simple Past se foloseşte pentru a descrie acţiuni şi situaţii


care s-au întâmplat ori s-au încheiat într-un moment anum e
din trecut. In cazul acesta corespunde perfectului simplu
şi perfectului compus din rom ână. In unele situaţii poate
fi tradus şi cu imperfectul, atunci exprimând în rom ână o
acţiune durativă în trecut. Verbele regulate form ează trecutul
prin ad ăugarea desinenţei ,,-ed" la forma de bază a verbului
(infinitiv fără „to") şi la toate persoanele au aceeaşi conjugare,
după cum arată schem a ce urm ează:

Forma de bază a verbului + -ed

Play (a ( s e ) j u c a ) + -e d + played
W ant (a v r e a ) + -e d w anted

He played tennis with his Ie r i, e l a ju c a t te n is c u p r ie t e n ii


friends yesterday lu i

They wanted to visit us V o i a u s ă n e f a c ă o v i z it ă a n u l


last year tre c u t

VERBE N E RE GUL AT E
IN F IN IT IV SIM P LE PA ST

be (a fi) was/were
beain (a începe) beaan
break ( a rupe, a sparae) broke
brina la d u c e , a a d u c e ) brouaht
build (c o s t r u i r e ) a construi
28 buv ia c u m p ă r a ) bouaht
E L E M E N T A R Y L E V E L B O O K T WO
com e (a v e n i ) came
cost l a c o s t a ) cost
cut (a t ă i a ) cut
do (a f a c e ) did
drink fa bea) drank
eat fa m â n c a ) ate
find fa a ă s i ) found
flv fa z b u r a ) flew
aet fa d e v e n i ; a o b ţ i n e ) aot
aive fa d a ) aave
a o (a m e r a e ) went
have (a avea) had
know (a ş t i , a c u n o a ş t e ) knew
leave (a p l e c a ) left
m ake (a f a c e ) made
meet (a î n t â l n i ) met
pay (a p l ă t i ) paid
put (a p u n e ) put
read (a c i t i ) read
say (a s p u n e ) said
see (a v e d e a ) saw
sell (a v i n d e ) sold
send (a t r i m i t e ) sent
speak (a v o r b i ) spoke
spend (a p e t r e c e ) spent
take (a l u a ) took
teach (a p r e d a , a î n v ă ţ a taught
p e c in e v a )
tell (a s p u n e ) told
think (a g â n d i ) thought
understand (a î n ţ e l e g e ) understood
write (a s c r i e ) wrote
ENGL I SH T ODAY L E S S O N F ! V E
FORMA AFIRMATIVĂ
La afirmativ, Simple Past are o singură form ă de conjugare
la toate persoanele. Construcţia propoziţiilor afirmative
e foarte sim plă:

Subiect + verb la Simple Past + determinări ulterioare +


expresii de timp determinat

They visited their aunt La s fâ r ş itu l s ă p tă m â n ii tre c u te


last w eekend s - a u d u s în v i z it ă l a m ă t u ş a l o r

The secretary S e c r e t a r a i- a f ă c u t o p r o g r a m a r e
made a reservation lu n a tr e c u tă
for him last month

FORMA NE GA TIVĂ
Form a negativă e una singură atât pentru verbele regulate
cât şi pentru cele neregulate şi este identică la toate
persoanele. Se construieşte cu auxiliarul „did" urm at de
negaţia „not" şi de form a de bază a verbului, după cum se
poate vedea din schem a urm ătoare:

Subiect + d id + n ot + ve rb Sa in fin itiv fă ră „ t o " +


determinări ulterioare + expresie de timp determinat

Susan did not buy S u sa n nu a cu m p ă ra t c a rte a


that book yesterday aceea ie r i

FORMA NE GA TIV Ă CO N TR A S Ă
Construcţia propoziţiei e urm ătoarea:

Subiect + d id n 'î + verb la in fin itiv fă ră „ t o " + determinări


ulterioare + expresie de timp determinat

Jane didn't come yesterday J a n e n u a v e n i t i e r i


30
E L E M E N T A R Y L E V E L B O O K T WO
FORMA IN T ER O GA TI VĂ

Şi forma interogativă este una singură atât pentru verbele


regulate cât şi pentru cele neregulate, iar conjugarea e identică
la toate persoanele. Se construieşte cu auxiliarul „did" urmat
de subiect şi de forma de bază a verbului:

Did + subiect + verb ia infin itiv fără „ t o " + determinări


ulterioare + expresie de timp determinat + ?

Did you watch W im bledon T e - a i u i t a t i e r i s e a r ă la


on TV yesterday? t e le v iz o r la W im b le d o n ?

Răspunsurile scurte la întrebări cu verbul la trecut se


construiesc astfel:

Form a afirmativă Form a negativă

Yes, + subiect + d id No, + subiect + d id n 't

— Did you read that book? — A i c it it c a r t e a aceea?

- Yes, I did / No, I didn't - D a /N u

La întrebările introduse cu o particulă interogativă,


construcţia e urm ătoarea:

P articulă in te ro g a tiv ă + d id + subiect + ve rb la in fin itiv


fă ră „ t o " + determinări ulterioare + expresie de timp
determinat + ?

When did he get back L a c e o r ă s - a în t o r s a c a s ă ie r i


hom e last night? n o a p te ?

FORMA IN T E R O G A T IV - N E GĂTI VĂ
Form a interogativ-negativă e folosită m ai ales cu formele
contrase, aşa cum o arată exem plele care urm ează: 31
ENGL I SH T O D AY L E S S O N F I V E
Didn't she visit N - a v e n it e a ie r i s ă te v a d ă ?

you yesterday?
Didn't they go dancing N - a u f o s t e i/ e le ie ri s e a r ă
last night? să d a n se z e ?

Exerciţii
(Soluţii la pag. 92)

Este momentul să exersăm puţin.

EXE RCI ŢIU L 1


Rescrie propoziţiile la trecut.

H W hy don't you chang e your job?

B In the office people go for a coffee at 11 a.m .

E3 Do you think it is a good idea to buy that dress?

EXE RCI ŢIU L 2


Tradu în engleză:

D Am citit cartea a ceea de trei ori când eram tânăr.

B Nu s-a dus ea la schi săp tăm ân a trecută?

11 El/ea m i-a dat o întâlnire pentru m âine.

32
E L E M E N T A R Y L E V E L B O O K TWO
I'm not your secretary!
SCENA 2
Jack: H ello? Y es... Just a m oment. Alice, it's for you... Tom
on the phone...
Alice: O h ... No, no! Jack, can you tell him I'm out,
please?

Jack: N o, Alice! I told him you w ere at home!


Alice: O h , m ake something up, please! I don't want to talk
to him ... H e's so boring! Tell him I'm ill or something else...
W hatever you like!

Jack: U h ... Hello? T o m ? Hello? Tom , I can't h ear you!


Hello? (Se preface că n u a u d e ş i î n t r e r u p e c o n v o r b i r e a .)

Alice: Thanks, Jack! O k a y , well, where were w e? Let me


see... Ah! W hen did you start school?
Jack: W hat does school have to do with love? And what a
stupid question... I started school when I w as six years old.
Everybody starts school at six years of ag e ...

Alice: Right! Did you enjoy school?


Jack: I enjoyed university, yes. I enjoyed it very m uch. Excuse
m e, A lice... But do you really find this questionnaire all that
interesting?

Alice: W ell, not really! Anyway, let's go o n ... And why did
you enjoy university?
Jack: Because we had parties every Saturday night!

Alice: H a, ha! N o, really, why?


Jack: W ell... I learned a lot. And I m ade a lot of new friends.
I lived on my own a n d ... (Sună d i n n o u t e l e f o n u l .) O h , just
a moment!
Jack: H ello? Just a minute. A lice, it's John on the phone...

1
ENGL I SH T ODAY L E S S O N F I V E
Alice: O h , Jack! Please, tell him that...
Jack: I know... That you are not at hom e... O r that you are
ill, I know the story...

Alice: Thanks Jack!


Jack: Hello? Jo hn ... Hello? John, I can't hear you...

Alice: Right! N ow ... W here were w e?


Jack: W ait a minute, Alice! Now it's my turn! I have
a question for you...

Alice: O kay! Shoot!


Jack: Co u ld you please answ er the phone next tim e? You
know, I'm not your secretary!...

Sâ înţelegem
(Soluţii la pag. 92)

Verifică d a că ai înţeles scen a, răspunzând la urm ătoarele


întrebări:

H W hy doesn't Alice want to speak to Tom ?


□ a) Because she is angry with him
□ b) Because Tom is so boring
□ c) Because she is watching a film on TV

H Jack thinks that the questionnaire is very interesting.


□ True
□ False

H W hy did Jack like going to university?


□ a) Because there were a lot of parties
□ b) Because he learned a lot and m ade new friends
□ c) Because he met Sharon
Focus
Expresiile temporale

ADVERBE DE F RE CV E N ŢĂ CARE
Î N S O Ţ E S C A D E S E A SIMPLE PRESENT

Simple Present se foloseşte mai ales pentru descrierea unor


acţiuni habitúale şi în curs. De aceea, propoziţiile sunt însoţite
deseori de adverbe de frecvenţă. Aceste adverbe indică de
câte ori are loc o acţiune în timp şi sunt folosite pentru a descrie
activităţi ce se desfăşoară în fiecare zi ori cu regularitate.
Schem a ce urm ează arată cu aproximaţie gradul de frecvenţă
a diferitelor adverbe:

100% always m e re u

every day în f i e c a r e z i

usually de o b i c e i
often a d esea

sometimes c â t e o d a t ă , d in c â n d în c â n d

occasionally o c a z io n a l, u n e o ri

seldom ra re o ri

rarely ra r

0% never n ic io d a t ă

Adverbele de frecvenţă se pun în mod obişnuit între


subiect şi verb, cu excepţia lui „every day", care se pune la
începutul propoziţiei, înaintea subiectului. O b se rvă schem a
şi propoziţiile care urm ează:

Subiect + a d ve rb de frecvenţă + verb


Every day + subiect + verb
ENGLI SH T ODAY L E S S O N F i V E
She always goes to school Ea m e r e u s e d u c e l a ş c o a l ă
at 8 o'clock la o r a 8

Every day they drive în f i e c a r e z i e i / e l e s e d u c c u


to work m a ş i n a la s e r v i c i u

în schim b, în interiorul propoziţiilor construite cu verbul „to


be" poziţia adverbelor de frecvenţă este diferită. In aceste
situaţii, adverbele de frecvenţă se pun după verbul „a fi",
cum indică schem a urm ătoare:

Subiect + verb „to be" + a d ve rb de frecvenţă

They're never at hom e E i/ e le nu su n t n ic io d a t ă


before 6 o'clock a c a s ă în a in te d e o r a 6

EXPRESII TEMPORALE CE ÎNSOŢESC SIMPLE PAST


Sim ple Past se foloseşte în engleză pentru a descrie acţiuni şi
situaţii care au avut loc ori s-au încheiat într-un m oment din
trecut. De aceea este ad esea însoţit de referinţe tem porale
specifice. Să vedem care sunt acestea:

Last (tre c u t/ ă ): indică săp tăm ân a, se ara, luna, anul ori


anotimpul precedent.

They went on holiday E i / e l e a u f o s t în v a c a n ţ ă l u n a


last month tre c u tă

I couldn't sleep last night Ie ri n o a p t e n u am p u t u t s ă d o r m

Yesterday ( ie r i ) : s e foloseşte pentru a vorbi despre ziua


precedentă. A desea este însoţit de părţi ale zilei.

I visited my best friend I e r i d u p ă - a m i a z ă l- a m v iz it a t


yesterday afternoon. p e c e l m a i b u n p r ie t e n a l m e u

36
E L E ME NT A R Y LEVEL B O O K TWO
Ago ( a c u m , î n a i n t e c u ) : s e foloseşte după zile, săptăm âni,
luni, ani şi minute. După cum observi, „acum " urm ează
mereu aceste referinţe tem porale.

W e flew to Cleveland A c u m tre i s ă p tă m â n i a m z b u r a t


three weeks ago la C l e v e l a n d c u a v i o n u l

I studied in New York A cu m m u lţ i ani de z ile am


many years ago s t u d i a t la N e w Y o r k

When (c â n d ): e urmat de o propoziţie la trecut.

I enjoyed myself very much M-am d i s t r a t m u lt c â n d a m


when I was in London. f o s t la L o n d r a .

PREPOZIŢII CARE POT FI FOLOSITE CU SIMPLE


PRESENT Şl CU SIMPLE PAST

U nele prepoziţii, cele care indică momente bine determ inate,


pot însoţi atât Simple Present cât şi Simple Past, aşa cum
vedeţi în continuare:

At ( la , î n , d e ) : se foloseşte pentru ore, pentru m omentele


exacte ale zilei şi pentru num ele sărbătorilor.

The meeting is at 10 o'clock î n t â l n i r e a e la o r a z e c e .

W e went to bed Ne-am d u s l a c u l c a r e la


at midnight m ie z u l n o p ţii.

Jack went on holiday J a c k a p l e c a t în v a c a n ţ ă d e


at Christmas C r ă c iu n

On (pe): se foloseşte cu zilele săptăm ânii sau cu date


anum e.

He's alw ays at hom e E l m e re u e a c a s ă sâ m b ă ta


on Saturday
I w as born on July 2, 1973 S u n t n ă s c u t p e 2 iu lie 7973 37
ENGL I SH T ODAY L E S S O N F I V E
In (în): introduce num ele lunilor, anilor, anotimpurilor,
secolelor şi al părţilor zilei.

Alice studies in the morning Alice învaţă dimineaţa


She bought în 2003 ea a cumpărat
a new ca r in 2003 o maşină nouă
I like jogging Vara îmi place să mă duc
in the summer să alerg

Fii atent: face excepţie cuvântul „night", care e precedat


de prepoziţia „at" (exemplu: I usually go to bed late at night
4 De obicei, seara mă duc la culcare târziu).

ADVERBE DE TIMP CE Î N S O Ţ E S C A D E S E A
PRESENT C O N T I N U O U S

Present Continuous se foloseşte pentru a exprim a acţiuni


durative care au loc în momentul în care se vorbeşte, acţiuni
ce se desfăşo ară într-o perioadă limitată de timp şi acţiuni
viitoare planificate anterior.
în cazul acţiunilor şi al situaţiilor care se desfăşo ară în
momentul vorbirii, propoziţiile sunt ad esea însoţite de
adverbe de timp, cum a r fi „now" (acum), „at the moment"
(în acest moment, în clipa aceasta), „currently" (actualmente )
etc., a şa cum o arată exem plele urm ătoare.

He's cooking dinner Acum el pregăteşte cina


at the moment
She's speaking to David Acum ea vorbeşte la telefon
on the telephone now cu David

în cazul acţiunilor ce au loc într-o perioadă limitată de timp,


propoziţiile sunt însoţite ad esea de adverbe de timp, cum
38
E L E M E N T A R Y L E V E L B O O K T WO
a r fi „today" (astăzi), „this week" (săptămâna aceasta), „this
month" (luna aceasta ) etc., după cum arată exem plele de
mai jos:

I'm studying English today Azi învăţ la engleză

She's reading a new book Săptămâna asta ea citeşte


this week o carte nouă

In cazul acţiunilor viitoare program ate anterior, propoziţiile


sunt ad esea însoţite de adverbe de timp, cum a r fi „tomorow"
(mâine), „next week" (săptămâna viitoare) etc., după cum
arată exem plele de m ai ¡os:

W e're flying Săptămâna viitoare luăm


to the meeting avionul să ne ducem la
next week întâlnire
She's having a party Vinerea viitoare ea va da
next Friday o petrecere

Fii atent:
-in d ic a ţiile tem porale (exprimate ori subînţelese) sunt foarte
importante deoarece ne ajută să înţelegem diferenţa dintre
Sim ple Present şi Present Continuous. Pentru a şti dacă
trebuie să folosim una sau cealaltă form ă verbală trebuie
să ne întrebăm când se petrece acţiunea despre care se
vorbeşte;
— form a gram aticală de Present Continuous prin care se
exprim ă în engleză o acţiune durativă, ad ică în desfăşurare
în momentul vorbirii, nu are un echivalent m orfologic în
ro m ân ă. în engleză se foloseşte verbul auxiliar „to be"
(a fi), plus form a în ,,-ing" (gerunziu) a verbului de conjugat.
Reţineţi c ă , în engleză, folosirea Present Continuous e
obligatorie când este vorba despre acţiuni care au loc în
momentul vorbirii.
39
ENGL I SH T O D AY L E S S O N F I V E
Exerciţii i

(Soluţii la pag. 92)

Acum în cearcă să faci exerciţii cu expresiile tem porale care


însoţesc de obicei Sim ple Present, Simple Past şi Present
Continuous.

EX ER CI ŢI U L 3

Co m p letează propoziţiile cu form a corectă a verbelor dintre


paranteze.

f i Yesterday J a c k ............ Alice how to use Internet, (teach)

M S h e .........................................what an icon w as. (not know)

0 At the moment A lic e ..........................for an exam , (study)

I I She is a student and s h e ............................................... usually


.............................................................lunch at hom e, (not have)

EXE RCI ŢIU L 4

C o m pletează propoziţiile cu form a corectă a verbelor dintre


paranteze şi pune prepoziţia sau conjugarea potrivită.

H ............................... . I ................................... a boy I always


.............................................................to school by bike, (be /go)

11 J a c k ................................ Saturday 1 2 .0 1 .1 9 8 2 (be born)

IS This year Alice r a r e ly ..........................the evening, (study)

11 This evening w e ............... d in n e r ....................8 .3 0 . (have)

40
Vocabular

ELEMENTARY LEVEL
age vârstă go back (to) a reveni; a se
alone singur/ă, de unul întoarce, a căuta în urmă
singur, solitar/â go on (to) a continua,
analytical analitic/ă a m erge m ai departe
answer (to) a răspunde guess (to) a ghici; a crede,
apply (to) a face o aplicaţie a presupune
beautiful frum os/oasă hard greu/a, dificil/ă,
bell clopoţel, clopot (saved an evo io s/o asă, problem atic
by the bell: salvat/ă de holiday sărbăto are, zi
clopoţel, în extremis) de să rb ă to a re (h o lid a y s:
bicycle bicicletă vacan ţă, concediu)
birthday zi de naştere ill bolnav/ă
boring plicticos/oasă, immediately imediat,
plictisitor/oare acum , brusc
century secol interesting interesant
compare (to) a co m p ara, invention invenţie
a confrunta January ianuarie
count (to) a num ăra, jo k e (to) a glumi
a socoti k iss sărut
crazy nebun/ă, trăsnit/ă k iss (to) a săruta
driving licence carnet de learn (to) a învăţa
conducere live (to)a trăi; a locui
during în timpul, pe când love dragoste
engine m aşin ă, motor music m uzică
enjoy (to) a se bucura, a se opinion părere, opinie
distra; a degusta (to enjoy ourselves noi înşine
oneself: a se distra) o u t afară
European european perform (to) a recita,
everybody fiecare, unii, toţi a juca un rol
example exemplu phone (abreviere de la
fall off (to) a căd ea telephone) telefon
found (to) a întem eia, questionnaire chestionar
a crea ready gata, pregătit/ă
4)
ride (to) a m erge în (cu
vehicule); a câlări, a urca
Saturday sâm bătă
save (to) a salva, a scăp a
school şco ală
serious serio s/o asă,
im portant/ă, preocupant/ă,
grav/ă
shoot (to) a trage cu
o arm ă (şi fig.)
sing (to) a cânta
someone cineva
spare time timp liber
story poveste
study (to) a studia
stupid prost/proastă,
tâmpit/ă
survey cercetare,
investigaţie
talk (to) a vorbi, a conversa
thing lucru
turn rân d; tură, tur; curbă,
cotitură
university universitate
E L E M E N T A R Y L E V E L B O O K T WO
Lecţia 6

That's life!
I need a break!
Sharon intră în casă cu o valiză în m ân ă , e tulburată, îl
întâlneşte pe J a c k ... C e nu-i în regulă?
în secţiunea de gram atică învăţăm adjectivele calificative şi
form a verbală „should" (a t r e b u i ) .

I like if when you smile!


SCENA 1

J a c k ia m i c u l d e j u n . S h a r o n in t r ă în b u c ă t ă r i e c u o v a l i z ă în
m ână.

Jack: Hi, Sh aro n ? W hat's up?


Sharon: Hi, Jack. I'm okay! Don't worry! Everything is just
fine!

Jack: Really? I don't think so ... C o m e on, tell me what's


happ ening... Som e problem s with Peter?
Sharon: No! W ell... Yes! But I don't think you are the right
person to talk with!

Jack: M aybe you're right. But I can't stand seeing you so


sad! (A r ă t â n d s p r e v a l i z ă ) And this? W hat does it m ean ?
Sharon: Don't worry! I'm not leaving for ever! My colleague
Lucy invited me to spend the w eekend at her house. She has
a cottage in the countryside, near Brighton. W e're leaving
in the evening, right after work!

Jack: The countryside is lovely there! 43


Sharon: I hope so! I need a break! Living with Peter is
getting hard! He is so nervous about his concert... He can
only think and talk about that! He seem s miles aw ay! And
as for his m usic... H e's excessive! He goes on singing all
day long! He doesn't speak with me anym ore... He sings
with m e: „Sharon, can you pass me the salt, p lease?".

Jack: I like it when you smile! I think a w eekend in the


countryside is exactly what you need!
Sharon: I didn't know you liked the country so m u c h -

jack: Are you joking? I love the countryside. It's so quiet


and relaxing.
Sharon: A lot of people think it's boring.

Jack: W ell... They don't know what they are m issing...


Sharon: W hat, Jack !? Are you using clichés now?

Jack: ... Like: the countryside is safe and the city is dangerous?
Sharon: ... O r: the country is clean and the city is dirty?

Jack: And don't forget the country is cheap , too!


Sharon: Yes, there's that, too. The city is very expensive,
just think how much the rent is for this apartment!

Jack: Don't remind me! I have to pay mine tomorrow


morning!
Sharon: W ell, Jack! It w as good talking with you! You m ake
me laugh! Som etim es... I think about us... About how we
w ere together o nce...

Jack: W e were... W e are... A wonderful couple! Don't forget it!


Sharon: Alright!
$â înţelegem
(Soluţii la pag. 93)

Verifică dacă ai înţeles dialogul, răspunzând la întrebările


care urm ează. D acă întâmpini greutăţi, te poţi uita iar la
episodul de pe DVD sau poţi consulta vocabularul de la
sfârşitul lecţiei.

El W hat can't Jack stand?


□ a) The countryside
□ b) Music
□ c) Seeing Sharon so sad

n W here is Sharon going for the w eekend?


□ a) To Italy
□ b) To stay with a friend in the country
□ c) To visit her aunt

3 W hy is Peter so nervous?
□ a) Because of his concert
□ b) Because his ca r has broken down
□ c) Because he is not well

H W hat does Jack think about the countryside?


□ a) It's boring
□ b) It's quiet and relaxing
□ c) It's dirty and dangerous
Focus
Adjectivele

FO L OS IR E

In limba engleză, adjectivul e invariabil în funcţie de gen


şi de num ăr, ad ică are aceeaşi form ă pentru m asculin şi
fem inin, pentru singular şi plural. De obicei, adjectivul se
pune înainte de substantivul la care se referă, cu excepţia
propoziţiilor construite cu verbul „to be". In această situaţie,
adjectivul vine după verb. O b servă acum exem plele care
urm ează:

The countryside is beautiful V i a ţ a l a ţ a r ă e f r u m o a s ă

This is a clean city A c e sta e ste un o ra ş cu ra t

A D J E C T IV E CE DESCRIU SATUL Şl ORAŞUL

Să vedem acum principalele adjective folosite pentru


a descrie satul şi oraşul. C u m poţi observa, multe dintre
aceste adjective au fost folosite de prientenii noştri în prim a
scenă a episodului.

Countryside (s a t) City (oraş)


beautiful (f r u m o s ) ugly (u râ t)

quiet (l i n i ş t i t ) noisy (z g o m o to s)

safe ( s ig u r ) dangerous (p e r ic u lo s )

charming (fa s c in a n t) modern (m o d e rn )

boring (p lic tis it o r ) interesting ( in t e r e s a n t )


E L E M E N T A R Y L E V E L B O O K T WO
relaxing (r e l a x a n t ) exciting (p a l p i t a n t )
clean (c u ra t) dirty (m u r d a r )
cheap (i e f t i n ) expensive (sc u m p )

ADJECTIVE CE DESCRIU PERSOANE Şl LUCRURI

Să luăm în considerare acum cele mai com une adjective


ce descriu persoane şi lucruri. D upă cum observi în tabelul
de mai jos, unele dintre aceste adjective (de exemplu „old"
şi „thin") se pot folosi în am b ele cazuri.

Peopie (p e r s o a n e ) Things (l u c r u r i )
young (tâ n ă r) new (nou)
old (b ă t r â n ) old ( v e c h i)

fat (g ra s) thick (g ro s)

thin (s la b ) thin (s u b ţir e )

tall ( în a lt ) big (m a re )

short (sc u n d ) little (mic)

ALTE A D J E C TI V E Şl AN TO N IM ELE LOR

lată în continuare o listă cu cele mai com une adjective şi


antonim ele lor:

difficult (d i f i c i l ) easy (uşor)


right (c o re c t) wrong (g r e ş i t )
cheap (i e f t i n ) expensive (sc u m p )

hot (c a ld ) cold (rece)


horrible ( u r â t , o r ib il ) lovely (f r u m o s ) 47
ENGLI SH T O D AY L E S S O N S I X TO P I C A A D J E C T IV E L O R

D ouă sau m ai multe adjective care preced un substantiv au


urm ătoarea topică:

Adjective posesive your (a l e t a l e )

Adjective numeral three ( t r e i)

Adjective de calitate nice (d e l i c a t e )


Adjective de dim ensiune small ( m ic i)

Adjective de vârstă old ( v e c h i)

Adjective de culoare red ( r o ş ii)

Adjective de naţionalitate English (e n g l e z e ş t i )


Adjective de materie iron (de fie r )

Substantiv boxes ( c u t ii)

Exerciţii
(Solu|ii ta pag. 93)

Acum fă exerciţii cu adjectivele calificative şi învafă să construieşti


propoziţii care descriu locuri, persoane şi lucruri.

EXE RCI ŢIU L 1

Scrie propoziţiile din nou folosind şi adjectivele dintre


paranteze.

O W e stayed in a hotel, (ieftin)

B Do you like that m an ? (tânăr, înalt)


48

.......................... ..........................................................................
E L EM E N T A R Y LE VE L B O O K TWO
B We live in a flat, (fascinant, m are)

B Palerm o is a city, (italian, frumos)

EXERC IŢIUL 2

A rată d a că propoziţiile sunt corecte ( r ig h t ) sau greşite


('w r o n g ) şi rescrie-le corect, d a că e nevoie.

R W
11 Look at that fat little □ □
horrible girl over there.

13Jack bought a Jap an ese □ □


new fast car.

B Sharon is going to stay □ □


in a lovely, old cottage.

B She is w earing a green □ n


new beautiful dress.

What about buying a Ferrari?


SCENA 2

E seară. J a c k t o c m a i s-a î n t o r s d e l a s e r v i c i u . In tră în


s u f r a g e r i e c u o b e r e în m â n ă . O g ă se şte p e A n n e a ş e z a tă
pe c a n a p e a , u i t â n d u - s e p e o r e v i s t ă d e m a ş i n i

Anne: O h ... Hi Jack. Do you have a moment?


Jack: I alw ays have time for you, Anne! 49
ENGL I SH T O D AY L E S S O N S I X

Anne: C a n I ask you a question?


Jack: Sure, how can I help you?

Anne: W ell, I need your advice. I want to buy a new car.


Jack: A h, you should buy a fast, expensive sports car!

Anne: C o m e on, I can't afford a sports car. My car's old,


it's too big and it's difficult to drive.
Jack: Very good reasons to buy a new car.

Anne: Yes! I'd like to buy a sm all, stylish car that's not too
expensive.
Jack: Hm m m , a sm all, stylish ca r that's not too
expensive...

Anne: ... And for young people!


Jack: O f course, you shouldn't buy a car for old people.

Anne: So, what car should I buy? I don't understand


anything about cars!
Jack: W ell, what about buying a Ferrari?

Anne: Are you joking?


Jack: Just kidding... Let me think... O h ... C a n I have a look?
How about this car?

Anne: It's nice! Isn't it expensive?


Jack: All cars are expensive these days.

Jack: By the w ay, did you hear about Sharon?


Anne: Yes! I met Peter in the afternoon. He told me they had a
quarrel... But I don't think we should worry about it! Do you?

Jack: H m m m ... M aybe we should... W hat do you think of


Sharon, A nn e?
Anne: She's very pretty...
Jack: Yes, she is...
Anne: W hat about m e, Jack? Do you think I'm good-
looking?

Jack: C o m e on, A nne, you are very attractive!


Anne: Do you really think so?

Jack: Yes, Anne... You are always on my mind! (D in g r e ş e a l ă ,


v a r s ă p u ţ in ă b e r e p e h a i n e l e lu i A n n e ) O h! Anne, I'm sorry...
Anne: It doesn't matter, Jack ...

Să înţelegem
(Soluţii la pag. 94)

Verifică d a că ai înţeles scen a, răspunzând la urm ătoarele


întrebări:

D W hat does Anne w ant to buy?


□ a) A computer
□ b) A new dress
□ c) A new car

13 W hat is A nne's car like?


□ a) It's a sports car
□ b) It's old and too big
□ c) It's sm all and easy to drive

B W hat does A nne think of Sharo n?


□ a) She's very pretty
□ b) She's nice but boring
□ c) She's too thin
Focus

Folosirea lui „should"


pentru a da şi a cere sfaturi
Pentru a da sfaturi, pentru a face propuneri şi pentru a
sugera ceva se folosesc expresii speciale: „why don't w e/
y o u ...?" (de ce n u . . . ? ) , „how a b o u t...?" şi „what ab o u t...?"
(ce s p u i / c r e z i d e . . . ? ) . O altă form ă foarte obişnuită pentru
a cere şi a exprim a păreri e „should" (ar t r e b u i s ă ) . La form a
afirm ativă şi negativă, „should" e folosit pentru a da sfaturi
şi sugestii, în timp ce la form a interogativă e folosit pentru
a cere sfaturi.

FORMA AFIRMATIVĂ
Propoziţia afirm ativă se construieşte cu subiectul urmat de
„should" şi de form a de bază a verbului (infinitiv fără „to"),
după cum arată schem a ce urm ează:

Subiect + should + verb la infinitiv fără „ to " +


determinări ulterioare

I should study English A r t r e b u i s ă î n v ă ţ e n g l e z ă în


every day fie c a r e zi
She should take E a a r tr e b u i s ă ia o a s p ir in ă
an aspirin
He should stop E l a r tre b u i s ă în c e te z e s ă
eating sweets m ă n â n c e d u lc iu r i
They should see E i/ e le a r tre b u i s ă m e a r g ă
a doctor la u n d o c t o r

După cum vezi din exem ple, „should" are aceeaşi formă la
toate persoanele verbului.
FORMA NEGATIVĂ

La form a negativă, „should" e urm at nu num ai de verbul


la infinitiv fără „to", ci şi de n eşa ţia „not". C o n ju g a re a este
identică la toate persoanele. In lim ba curentă se preferă
folosirea formei contrase „shouldn't", după cum arată
exerciţiile ce urm ează:

Subiect + should + not (sau shouldn't) + verb îa


infinitiv fără „to" + determinări ulterioare

I shouldn't go to bed N -ar t r e b u i s ă m ă c u l c a t â t


so late d e tâ r z iu

He shouldn't smoke E l n - a r tre b u i s ă fu m e z e a tâ t


so much d e m u lt

She shouldn't work E a n -a r tre b u i s ă m u n c e a s c ă


so much a t â t d e m u lt

FORMA INT ER O GA TIV Ă

La form a interogativă se foloseşte „should" pentru a solicita


sugestii. Precede subiectul, fiind urm at de verbul la infinitiv
fără „to":

Should + subiect + verb la infinitiv fără „to" +


determinări ulterioare + ?

Should I see a dentist? A r t r e b u i s ă m ă d u c la u n


d e n tis t?

Should we practise A r t r e b u i s ă f a c e m în f i e c a r e
English every d ay? z i e x e r c iţ ii la e n g le z ă ?

In propoziţiile introduse printr-o particulă interogativă,


construcţia este urm ătoarea:

Particulă interogativă + should + subiect + verb


la infinitiv fără „to" + determinări ulterioare + ?
What should I do? Ce ar tre b u i s ă fa c ?

Fii atent: la răspunsurile scurte (cele care cer un „da" ori un


„nu") se repetă „should", precedat de subiect (exemplu: Should
I send Anne some flowers? Yes, you should/No, you shouldn't
A r t r e b u i s ă - i tr im it n iş t e flo r i lu i A n n e ? D a / N u ) .

FORMA I N T E R O G A T IV - N E G A T IV Ă
Form a interogativ-negativă se foloseşte în general cu forma
contrasă, după cum arată exemplele care urm ează:

Shouldn't I go N -ar t r e b u i s ă m ă d u c în
to visit her? v i z it ă p e la e l ?

Shouldn't we study N - a r t r e b u i s ă în v ă ţ ă m m a i
hard er? m u lt ?

FO L OS IR E
„Should" este folosit pentru:

a) a cere sau a da sfaturi:

You shouldn't go N - a r tr e b u i s ă te d u c i s ă v e z i
to that film film u l a c e la

Should I buy A r tre b u i s ă c u m p ă r o


a new car? m a ş in ă n o u ă ?

b) a face recom andări:

You should take a rest A r tr e b u i s ă te o d ih n e ş t i

c) a exprim a o datorie m orală:

You should be honest Ar tre b u i să fii co re ct fa ţă


towards your children d e c o p iii tă i
E L EM E N TA R Y LE VE L B O O K TWO
Exerciţii
(Soluţii la pag. 94)

E momentul să exersăm puţin. învaţă să construieşti


propoziţii cu „should".

EXERC IŢIUL 3
Tradu în rom ână.

O You should laugh m ore often.

H i don't think they should buy that new car. They can't
afford it.

H Shouldn't we look for a ch eap er car?

13 She really should be m ore careful.

EXE RCI ŢIU L 4


Tradu în engleză.

n N -ar trebui să fie prea greu.


H Ei/ele a r trebui să se ducă să viziteze Londra.

El Ar trebui să zâm beşti din când în cân d ..

11 N -ar trebui să pierdem trenul acela .


55

I
Vocabular
afford (to) a-şi permite pretty drăguţ/ă, graţios/
afternoon du p ă-am iază o a să
attractive atrăgător/oare quarrel ceartă, pricină,
break p au ză, întrerupere; controversă
ruptură, fractură reason motiv, cau ză , temei
colleague coleg/ă remind (to) a aminti
concert concert rent rentă, chirie
ever niciodată (în propoziţii sad trist/ă, m elancolic/ă
interogative şi negative) salt sare
excessive excesiv/ă, seem (to) a părea
exagerat/ă smile (to) a zâm bi,
forget (to) a uita a surâde
good-looking cu aspect sometimes câteodată,
frum os, chipeş uneori, din când în când
kid (to) a ironiza, a glumi sports car m aşină sport
pe seam a cuiva, a-şi bate stand (to) a sta în picioare,
joc a se ridica; a rezista,
laugh (to) a râde a suporta, a susţine
mile milă stylish elegant, la m odă
mind minte use (to) a folosi, a utiliza
miss (to) a se pierde, a-i weekend w eekend, sfârşit
scăp a din vedere; a simţi de săp tăm ână
lipsa cuiva, a-i fi dor wonderful foarte frum os/
near ap ro a p e, lângă o a să , m inunat/ă
nervous nervos/oasă,
agitat/ă
once cân d va, odată
pass (to) a d a ; a întinde,
a trece ceva cuiva
people lum e, persoane,
o am en i, inşi
person perso an ă, ins,
tip, om
E L E M E N T A R Y L E V E L B O O K T WO
Television Programmes

Music: John Lennon


Un nou e p is o d d in „ M u s ic W o r ld " . P re z e n ta to a re a L u c y îl
în t â l n e ş t e p e T o n y M o o r e , e x p e r t în m u z ic ă , s ă d i s c u t e d e s p r e
u n u l d i n t r e c e i m a i m a r i c â n t ă r e ţ i p o p d in t o a t e t im p u r ile , J o h n
L e n n o n . D e la c a r i e r a lu i în g r u p u l B e a t l e s , la c e a d e s o l i s t ş i la
p r e m a t u r a lu i d i s p a r i ţ ie . U n e p i s o d c a r e n u t r e b u i e r a t a t !

Lucy: Hello, hello and w elcom e to „Music W orld", and


w elcom e to Tony M oore, our music expert! In this w eek's
edition we want to celebrate the life of a great m usician
from Liverpool, m aybe the greatest pop m usician of all
tim e... Right, Tony?
Tony: Yes, that's right. And of course w e're talking about
John Lennon!

Lucy: Yes, John Lennon, a fam ous singer and songwriter,


but also sometim es a controversial figure. O k Tony, let's look
at the important moments of his short but very successful
career!
Tony: W ell, John w as born on O cto b er 9th 1 9 4 0 in Liverpool.
He had a difficult childhood, his parents separated and John
lived with his aunt Mimi. She w as very, very strict and she
didn't like John spending all his time playing the guitar!

Lucy: So, John had a difficult childhood. And w hat about


The Beatles? W hen did this am azing pop group start playing
together?
Tony: In 1 9 58 John met Paul M cCartney at art school in
Liverpool. This w as the beginning of their m usical journey
together. Shortly afterwards G eo rg e Harrison joined them.
At the beginning the band w as called the „Q uarrym en", but
in 1 9 5 9 they changed the nam e to The Beatles.
Lucy: H m m m , interesting! W here did the band play?
Tony: Well in Liverpool of course at the C avern C lu b , but
they gave their first series of perform ances in Ham burg at
the Star C lu b in the city's red-light district. The Beatles were
very happy and had lots of fun in H am burg, It w as here in
H am burg that they developed their look and in particular
their fam ous hairstyle; a hairstyle that suddenly becam e
fashionable all over the world.

Lucy: A h ... that hairstyle! They were called moptops,


weren't they?
Tony: Yes, that's right.

Lucy: W hat w as their first num ber one single?


Tony: The single P l e a s e , p l e a s e m e ; it w as an im m ediate
success and went to the top of the charts!

Lucy: That's right!


Tony: W ell... the 4 lads from Liverpool played together as
The Beatles until 1 9 7 0 . Their last album w as A b b e y R o a d .
Then the band broke up.

Lucy: To the disappointm ent of all their fans! And then?


W hat did John do next?
Tony: He started a successful solo career. I m a g i n e and
P l a s t i c O n o B a n d were popular album s.

Lucy: Did John ever try to re-unite the Beatles?


Tony: O h No! His relationship with Yoko O n o becam e
very, very important for him. John and Yoko started to get
involved in politics, they began to spread a m essage of
world peace.

Lucy: And w hen w as he killed?


Tony: John w as killed on 8th D ecem ber 1 9 80 outside his
New York apartm ent in the Dakota Building.
E L E M E N T A R Y L E V E L B O O K TWO
Lucy: W ho killed him?
Tony: M ark David C h a p m a n , a Beatles fan.

Lucy: And why?


Tony: Well he w as crazy, he w as m ad, he said Lennon had
betrayed the ideals of his generation!

Lucy: Yes, well, John w as only 4 0 when he died, but he


certainly isn't forgotten.
Tony: N o, he certainly isn't forgotten. At today's there's a
garden in Central Park called Strawberry Fields to rem em ber
John's life; it's near the Dakota Building.

Lucy: O k , so ... John Lennon... John Lennon, perhaps the


greatest pop m usician of all time. Thanks to our expert Tony
M oore.
Tony: Than k you, goodbye.

Lucy: G o o d b y e ... See you ag ain next w eek for another


edition of „Music World"! G oodbye!

59
Sâ înţelegem
(Soluţii la pag. 95)

Verifică d a că ai înţeles, răspunzând la urm ătoarele


întrebări:

I I John Lennon w as born on 19 O cto ber 1940.


□ True
□ False

Q John lived with his aunt when he w as a boy.


□ True
□ False

B John met Paul M cCartney at art school in Liverpool.


□ True
□ False

E l The band w as alw ays called The Beatles.


□ True
□ False

B John w as killed inside his apartm ent in New York.


□ True
□ False
Focus
Muzica şi engleza
Mulţi dintre termenii limbii engleze fac parte din limbajul
obişnuit al limbii rom âne. A şa d a r, o parte dintre cei care
urm ează îţi vor fi fam iliari. Să-i revedem îm preună:

Band Grup muzical


Singer Cântăreţ
Songwriter Compozitor
Musician Muzician
Jazz band Formaţie de jazz
Pop group Grup pop
Rock group Grup rock

John Lennon is one of the John Lennon este unul dintre


greatest m usicians ever cei mai mari muzicieni din
toate timpurile

Album Album
Single Single
To record A înregistra

The Beatles recorded m any Beatles au înregistrat


successful album s as well multe albume şi single-uri
as singles de succes

Chart Clasamentul/topul celor


mai vândute discuri
To go to the top of the charts A fi primul în top
The Beatles went m any times De multe ori, Beatles au
on the top of the charts from fost pe primul locîn topurile
all over the world din lumea întreagă
A number one single Single number one
Please, please me w as Please, please me a fost unul
one of the Beatles' number dintre single-urile de top ale
one singles Beatles

Performance Execuţie, interpretate


To give a performance A cânta (în direct), a da
concerte
Concert Concert
Solo artist Solist
John Lennon used to give John Lennon finea concerte
great perform ances as a minunate ca solist
solo artist

Solo career Carieră de solist


John Lennon had a great John Lennon a avut o mare
solo career carieră de solist

To break up A se dezmembra/ dizolva/


destrăma
The Beatles broke up Formaţia Beatles s-a
in 1 9 70 destrămat în 1970

nu-i a şa ? Atunci, sâ vedem


amânunţit în ce constâ munca unui muzician (musician):

To sing songs Să cânte cântece


To write song lyrics Să scrie cuvintele cântecelor

To play music Sâ compună/interpreteze muzica


To play an instrument Să cânte la un instrument
E L E M E N T A R Y L E V E L B O O K TWO
My brother plays the guitar, Fratele meu cântă la chitară,
I play the piano eu cânt la pian

Fii atent: după cum ai observat, în engleză, verbul „to play"


este polisem antic, ad ică are m ai multe sensuri, traduse în
rom ână prin termenii „a cânta", „a ¡uca" şi, după cum
vom vedea mai târziu, „a recita".

Do you play Cânţi la vreun instrument?


any instrument?

What instrument La ce instrument cânţi?


do you play?

Exerciţii i

(Soluţii la pag. 95)

EXERCIŢIUL 1

A lege cuvântul corect în acest exerciţiu.

IU Som eone who writes songs is called ...


□ a) a singer
□ b) a m usician
□ c) a songwriter

B The words of a song are called ...


□ a) lines
□ b) lyrics
□ c) song words
63
ENGL I SH T O D AY T V P R O G R A M M E S : M U S I C
H W hen a song goes to the top of the charts it becom es ...
□ a) a num ber one song
□ b) a single
□ c) a num ber one single

11 The Beatles ... their first perform ances in Ham burg.


□ a) gave
□ b) played

I I The Beatles ... in 1 9 70 .


□ a) broke down
□ b) broke up

B Did you ... to the party?


□ a) go
□ b) went

Q How m any C D s ... buy?


□ a) you did
□ b) did you

B M adonna gave a concert in Rome ... month.


□ a) the last
□ b) last

64
E L E M E N T A R Y L E V E L B O O K T WO
Let's talk: Bill Gates
/n acest nou episod din „Let's talk", Eric este cu Marie şi cu
Tom ca să discute despre viaţa celui mai bogat om din lume,
Bill Gates: geniu al PC, extrem de muncitor, om cu mii de
ambiţii, însă şi cu o inimă de aur.

Eric: G o o d evening and w elcom e to this w eek's edition


of „Let's talk". In the studio with me this evening are our
com m entators M arie and Tom . How are you?
Marie and Tom: Fine, thanks, Eric.

Eric: Very good! Today let's talk... let's talk about one of the
world most fam ous men in the world. I m ean, Bill G ate s: the
w orld's top businessm an and the richest m an in the world.
I have a question: how did he becom e so successful?
Marie: I can answ erthatquestion with one word: „W indows",
the most widely used com puter operating system in the
world.

Eric: Y es, yes, that's true. It's alm ost every com puter in the
world uses „W indows". Let's go back in time a little! How
did Bill G ates arrive at where he is today?
Tom: I'd say thanks to his business skills! At the end of the
8 0 's w hen he founded Microsoft he understood where the
com puter industry w as going.

Marie: That's right! At that time computers w ere very big,


very expensive and only large com panies could use them.
G ates understood that sm aller, personal com puters, the
PC s we use today, were the future. O f course, he wanted all
these PCs to use his software.
Tom: So he understood 2 0 years ag o how we use computers
today... that's a good businessm an.
65
Eric: But of course you need m ore than intuition to becom e
the w orld's top businessm an...
Marie: Yes of course, to becom e the w orld's num ber one
businessm an you need an aggressive business philosophy.
For exam ple, from the beginning Bill G ate s did everything
to stop the illegal copying of Microsoft program m es. Until
this time people didn't buy software program m es, they
shared them freely or copied them ; Bill G ates created the
m arket for com puter software.

Tom: But that's not all! Bill G ates w as very am bitious too!
Do you know he wanted to be m illionaire by the aq e of
30?
Marie: Yes, and he worked very, very hard! For m any years
he only slept six hours a day, he w as a real w orkaholic...

Eric: A h, a h ... so he also helped coffee producers too!


Tom: Ah, ah , I guess so.

Eric: After he becam e a m ulti-m illionare with „W indows"


what did he do next?
Marie: He turned his attention to the Internet. Initially he
didn t think the Internet w as important; this w as a business
mistake. Microsoft developed „Internet Explorer 4" and three
years later Microsoft won the browser w ar and destroyed its
competitors.
Tom: So today alm ost every com puter in the world uses
a Microsoft program m e.

Eric: That's right! W ell, Bill G ates is a very, very successful


businessm an. Is there anything about him to m ake him
likeable or just a bit hum an?
Tom: W ell, his charity work, this is very important for
him ...
Marie: Bill and his wife M elinda now work for „The Bill
and M elinda G ates Foundation"; in 2 0 0 0 Bill gave half his
fortune to the foundation to fund charity work.
E L E M E N T A R Y L E V E L B O O K TWO
Eric: This is fantastic. Bill G ates, a successful m an, with very
good business skills, but with a big heart too! W ell, today
we have learnt about one of the most important business
leaders of our ag e. Thanks very m uch, M arie, and thank
you, Tom! G oodbye.
Tom e Marie: G oodbye.

So înţelegem
(Soluţii la pag. 95)

Verified dacă ai înţeles, răspunzând la următoarele întrebări:

3 Bill G ates becam e successful with W indows.


□ True
□ False

M Bill G ates created Microsoft at the beginning of the 80's.


□ True
□ False

0 In the 80's only large com panies had sm all personal


computers.
□ True
□ False

HI For m any years Bill G ates slept only six hours a night.
□ True
□ False

0 Bill G ates knew from the beginning that the Internet w as


important.
□ True
□ False

0 Bill G ates ... Microsoft in the 80's.


□ a) found
□ b) founded
Focus

Lumea afacerilor
Şi în ce priveşte lum ea afacerilor, termenii limbii engleze sunt
cunoscuţi şi folosiţi în lum ea întreagă. Să vedem câţiva:

Businessman Om d e a fa c e r i

Businesswoman F e m e ie d e a f a c e r i

Bill G ates is the most B ill C a t e s e s t e c e l m a i r e n u m it


fam ous businessm an om d e a f a c e r i d i n l u m e
in the world

N ow adays, being a A s t ă z i , e m a i u ş o r d e c â t în
successful businessw om an t r e c u t s ă f i i o f e m e i e d e a f a c e r i
is easier than in the past

Business skills C a p a c ită ţi a n tr e p r e n o r ia le

TO OW N/TO RUN + A BUSINESS

Term enul englez „business" se traduce atât prin „afaceri"


cât şi prin „întreprindere, firm ă" şi, alături de verbul
„to own , în seam n ă „a avea, a fi în posesia unei firme".

To own a business A a v e a o firm ă

Verbul „to run se foloseşte alături de „business" în expresia


„să gestionezi, să conduci o firm ă":

To run a business A g e s t i o n a / a c o n d u c e o fir m ă

Bill G ates runs his B ill C a t e s î ş i g e s t i o n e a z ă /


businessvery well! c o n d u c e fir m a f o a r t e b in e !
FO UN D , FIND, FUND

Fu atent sâ nu confunzi verbul „to found" (a fonda, a


pune bazele) cu verbul „to find" (a găsi). Primul e un verb
regulat: to found, founded, founded. Verbul „to find", în
schim b, e neregulat, iar la trecut şi la participiu trecut are
form a „found".
Tot a şa , fii atent sâ nu confunzi „to found" cu verbul regulat
„to fund" (a finanfa). Vezi exem plele:

To found a company A înfiinţa o întreprindere

Bill G ates has very good Bill Cates are capacităţi


business skills: he founded antreprenoriale optime:
Microsoft! a înfiinţat Microsoft!

Bill G ates founded his Bill Gates a pus bazele


com pany in the 8 0 s and firmei în anii 1980 şi
now he funds charity work acum finanţează opere de
binefacere

To do charity work A face opere de binefacere


Foundation Fundaţie

Alte câteva exemple:

To create a market A crea o piaţă


Bill G ates even created Bill Gates a creat până
a m arket for computer şi o piaţă pentru software
software

Business philosophy Strategie antreprenorială


ENGL I SH T O D AY T V P R O G R A M M E S : L E T ' S T A L K

Competitor Concurent, rival, competitor

Bill G ates has destroyed his Bill Gates şi-a distrus rivalii şi
competitors and now he is acum este un milionar... ba
a millionaire... even m ore... mai mult... un multimilionar!
a multimillionaire!

Workaholic Workalcoolic, stahanovist

In order to be successful, Pentru a avea succes, trebuie


you have to be a workaholic să fii un stahanovist

Fii atent: termenul acesta uzual e form at din cuvântul


„work" [muncă) şi sufixul ,,-aholic". Acest tip de sufix se
foloseşte, în general, pentru „dependenţa" de ceva, în cazul
acesta o dependenţă de m uncă.

jazz-aholic Dependent (mare iubitor)


de jazz
web-aholic Dependent de internet

70
p

E L EM E N T A R Y LE VE L B O O K TWO
Exerciţii
(Soluţii la pag. 95)

EXERCIŢIUL 1

A lege cuvântul corect în acest exerciţiu.

I I Bill G a te s ... his business.


□ a) buy
□ b) runs

B Bill G ates' „competitors" are the com panies th a t...


computer software.
□ a) buy
□ b) sell

I S „A w orkaholic" is ...
□ a) a person who works a lot
□ b) a person who drinks alcohol at work

Q W hen people work to help other people they ...


□ a) fund a charity
□ b) do chanty work

s In the beginning people ... software programmes.


□ a) didn't buy
□ b) didn't bought

H W here ... your com puter?


□ a) you bought
□ b) did you buy

a You should ... on the Internet.


□ a) to go
□ b) go

B W hat program m e ... buy?


□ a) I should
□ b) should I
——................ ............. . . ■-
Traducerea episoadelor
Lecţia 4
That's life!
Dragoste neîmpărtăşită
N-ai observat nimic?
SCENA i

Anne: Bunâ, Jack...

Jack: ... D a , exact asta i-am spus. l-am trimis un e-m ail
cerându-i m ai multe inform aţii... Nu, nu am trim is... îmi
pare râu, nu am avut timp a stă zi... Bine, bine, o să-l sun în
zece minute! La revedere.

Anne: Bună, Jack! A ş a d a r... Ai avut o zi bună?


Jack: Nu. Am avut o zi gro azn ică, Anne. Am avut mult de
lu cru ... La început, m -am întâlnit cu nişte clienţi în oraş.
N e-am întâlnit la nouă şi am term inat la două. După aceea
am verificat conturile lunare de pierdere şi de profit, de două
ori şi apoi am scris nişte scriso ri... Sunt atât de obosit...

Anne: Ei bine, acum relaxează-te! Bea un p a h a r de v in ...


Eşti n o ro co s... gătesc lasag n e, m ân carea ta preferată...
Jack: Nu, m ersi, Anne. Am m âncat lasagn e la prânz.

Anne: O h ... D ar nu e nici o problem ă... O să pregătesc


altceva. Şi, după cină, ne putem uita la W im bledon la
TV. E un meci de tenis m asculin la sim plu. Ar trebui să fie
palpitant.
Jack: îm i pare rău, Anne. E u ... nu pot... Am nişte treburi
de term inat. Şi apoi m ă duc la sa la de karate. A şa m ă
relaxez!

Anne: Hei, Jack, stai un pic! Nu ai observat nim ic?


Jack: Ai făcut curat în bucătărie?

Anne: Nu, nu am făcut...


Jack: A h ... Atunci a i... primit „minunatul tău set de farfurii
chinezeşti"?

Anne: N u, Jack! Nu e nimic legat de c a s ă ... E ceva cu


m in e...
Jack: O h , înţeleg! Ţi-ai cum părat o nouă pereche de
pantofi, nu-i a ş a ? Sunt foarte drăguţi! Bine... Trebuie să
plec acum . E târziu.
Anne: Nu contează! Du-te! Pa! C e pierdere d e v r e m e ...
E L E M E N T A R Y L E V E L B O O K T WO
Ce-fi pasâ?
SCENA 2

Sharon: Hei, A n n e... Mulţumesc mult pentru pontul cu


librăria... O h , Dumnezeule!! Anne! C e se întâmplă aici?
M achiaj... să v ă d ... Coafură nouă, rochie n o u ă... arăţi
minunat!
Anne: în sfârşit, cineva a observat schim barea mea!

Sharon: E imposibil să nu o observi!


Anne: Mersi! C e spuneai?

Sharon: O h , voiam să-ţi mulţumesc pentru pontul cu librăria!


E un magazin minunat.
Anne: Perfect. Mă bucur că ţi-a plăcut. Ador să stau şi să
beau o ceaşcă de ceai şi să m ă uit la cărţi.

Sharon: D a, exact asta am făcut: m-am aşezat, am com andat


o ceaşcă de cafea şi am citit. Şi am găsit toate cărţile pe care
le voiam!
Anne: C e cărţi ai cum părat?

Sharon: Am cum părat o biografie a Virginiei Woolf şi o carte


despre arheologie. Şi tu... ce faci?
Anne: încerc să nu m ă gândesc la toate problemele m ele...
aşa că m ă uit la nişte poze.

Sharon: Pot să le văd?


Anne: Sigur! Sunt poze cu noi! O h , uite... Uită-te la asta!
Eram în Edinburgh! Am fostîntr-o excursie, îţi aminteşti?

Sharon: D a, îmi amintesc! C â t de caraghioasă era Alice cu


acea pălărie scoţiană! Am mers cu m aşina?
Anne: O h , nu. Am mers cu trenul. Şi, în ultimul moment, Peter
nu a mai venit, din cauza audiţiei.
ENGLI SH T O D AY T R A D U C E R E A E P I S O A D E L O R
Lecţia 5
That's life!
Un test interesant
Nu e numai muzica în viata!
SCENA 1

Jack: Peter, scuză-m ă, ai putea să te opreşti din cântat?


N u ... nu pot să citesc...
Peter: Scuze, Jack. C e citeşti?

Jack: E o carte despre invenţii.


Peter: Serios? Pot să m ă uit?

Jock: Sigur. Citesc despre computer.


Peter: O h , Jack! Ai o m are p ro b lem ă ... Munceşti din greu
toată ziua, iar apoi îţi petreci timpul liber citind despre
com putere...

Jack: A celaşi lucru e valabil şi pentru tine... C u m uzica


vreau să zic! '
Peter: Eşti nebun? Cum poţi să com pari m uzica şi
com puterele? O ricu m , m uzica este m eseria m ea. Ştii...
Avem un spectacol în câteva zile ... Am em oţii...

Jack: Ştiu, ştiu... D a r m uzica nu este singurul lucru pe


Ujme! Eu studiez pentru Permisul European de C o n d u cere a
Com puterului. Se pune?
Peter: Sigur că d a ... D ar m uzica este m ai interesantă!

Jack: Asta e părerea ta, Peter! De exem plu, ştiai că Bill


G ate s a fondat Microsoft, d ar computerul există în că din
secolul XIX?
Peter: Au inventat un com puter în secolul XIX?
ENGL I SH T ODAY T R A D U C E R E A E P I S O A D E L O R

Jack: N u, John Bab bage a avut ideea să facă primul


com puter în secolul XIX. L-a numit „motorul analitic ...

Alice: Hei, băiefi! Despre ce vorbiţi? Am un chestionar


pentru voi. Sunteţi pregătiţi?
Peter: Nu din nou! De ce îţi place să răspunzi la toate
aceste so n daje?

Alice: C red că e un hobby... Unul un pic ciudat, ştiu. In fine,


e o m odalitate de a învăţa lucruri noi despre noi în şin e ...
Ştiţi? Sunt curio asă, voi nu? Ei bine, sunteţi gata?
Peter: Nu, nu! Eu nu! Te rog, lasă-m ă-n pace, Alice. Am
lucruri mai importante la care să m ă gândesc! Pa! Pa!

Alice: Jack?
Jack: Bine, bine! C a re sunt întrebările? Spune!

Alice: D eci, acest test este despre iu b ire... Prima întrebare:


C â n d ai sărutat prim a o ară pe cineva?

Jack: O h ... Asta e o întrebare interesantă... Am sărutat


prim a o ară o fată acum doi ani.
Alice: H aide, glumeşti!

Jack: D a , cred că da. N u ... am sărutat-o în 1 9 82 .


Alice: De unde ştii că era în 1 9 8 2 ?

Jack: Ţin bine minte. Am cunoscut-o în vacanţa de v a ră ...


M ergeam cu bicicleta şi, când am văzut-o, am căzu t... Era
atât de frum oasă!
Alice: Ai sărutat-o im ediat?

Jack: Nu, m i-a luat mult tim p ... Ea m -a sărutat de ziua


m ea, în ianuarie!
Alice: Interesant... Foarte interesant. Urm ătoarea întrebare...
( S u n ă t e l e f o n u l .)

Jack: Salvat de clopoţel! O secundă, stai să răspund.


r

E L E M E N T A R Y L E V E L B O O K T WO
Nu sunt secretara ta!
SCENA 2

Jack: A lo? D a ... O clipă. A lice, e pentru tin e ... Tom la


telefon...
Alice: O h ... Nu, nu! Jack, poţi să-i spui că sunt plecată,
te rog?

Jack: Nu, Alice! l-am spus că eşti aca să !


Alice: O h , inventează ceva, te rog! Nu vreau să vorbesc
cu e l... E atât de plictisitor! Spune-i că sunt bolnavă sau
o rice... C e vrei tu!

Jack: H m m ... A lo? T o m ?... A lo? Tom , nu te aud! A lo?

Alice: Mersi, Jack! Bine, unde răm ăsesem ? Să ve d e m ...


A ha! C â n d ai intrat la şco a lă ?
Jack: C e legătură are şco ala cu iubirea? C e întrebare
tâm p ită... Am intrat la şco ală la şase ani. Toţi intrăm la
şco ală la şase a n i...

Alice: Exact! Ţi-a plăcut şco a la ?


Jack: M i-a plăcut facultatea, da. Mi-a plăcut foarte mult.
Scuze, A lic e ... D ar ţie chiar ţi se pare interesant chestionarul
acesta?

Alice: Ei b in e... nu prea! în fine, să co ntinuăm ... Şi de ce


ţi-a plăcut la facultate?
jack: Pentru că făceam petreceri în fiecare sâm bătă
seară!

Alice: H a, ha! N u, serios, de ce?


Jack: Ei b in e... am învăţat multe. Şi m i-am făcut o mulţime
de prieteni noi. Şi trăiam pe cont propriu ş i... ( S u n ă d i n n o u
t e l e f o n u l .) O h , stai un pic!

I
E NGL I S H T ODAY T R A D U C E R E A E P I S O A D E L O R Jack: A lo ? O clipă. Alice, John la telefon...
Alice: O h , Jack! Te rog, spune-i c ă ...

Jack: Ştiu... C ă nu eşti a c a s ă ... sau că eşti bolnavă, ştiu


povestea!
Alice: M ersi, Jack!

Jack: A lo ? Jo h n ... A lo ? John, nu te a u d ...


Alice: Perfect! A cu m ... unde eram ?

Jack: Aşteaptă un pic, Alice! Acum e rândul meu! Am


o întrebare pentru tine...
Alice: O k! Spune!
Jack: Ai putea să răspunzi tu la telefon data viitoare ? Ştii,
nu sunt secretara ta!

80
Lecţia 6
That's life!
Am nevoie de o pauză!
îmi place când zâmbeşti!
SCENA 1

Jack: Bunâ, Sh aro n ? C u m m erge?


Sharon: Bunâ, Jack. Sunt ok! Nu-ţi face griji! Totul e bine!

Jack: Serios? Nu prea c re d ... H aide, spune-m i ce se


in tam p lâ... Ai problem e cu Peter?
S h a r o n : Nu! Ei b in e... Da! D ar nu cred câ tu eşti perso ana
potrivita cu care sâ vorbesc despre asta!

Jack: Poate că ai dreptate. D ar nu suport să te văd atât de


tristă. (A r ă t â n d s p r e v a l i z ă ) C e-i asta ? C e în seam n ă asta?
Sharon: Nu-ţi face griji! Nu plec pentru totdeauna! C o le g a
m ea, Lucy, m -a invitat să petrec weekendul la e a a c a să .
Are o căsuţă la ţară, lângă Brighton. Plecăm se ara, im ediat
după serviciu!

Jack: Peisajul este m inunat acolo!


Sharon: Sper! Am nevoie de o pauză! E din ce în ce m ai
greu sa locuiesc cu Peter! E atât de agitat cu concertul
lui Se gândeşte şi vorbeşte num ai despre asta! Pare la
mu de kilometri distanţă! Iar în ce priveşte m uzica lui
exag erează! C â n tă toată ziua! Nici nu-mi m ai vorbeşte...
Imi cântă: „Sharon, poţi să-m i dai sare a, te rog?"

Jack: îmi place când zâm beşti! C red că un w eekend la tară


e exact lucrul de care ai nevoie!
ENGL I SH T ODAY T R A D U C E R E A E P I S O A D E L O R
Sharon: Nu ştiam că îţi place atât de mult la ţa ră ...

Jack: G lum eşti? Ador să merg la ţară. E atât de linişte şi


de relaxant.
Sharon: Mulţi cred că e plictisitor.

Jack: Ei bine... nu ştiu ce p ierd ...


Sharon: Poftim, Jack !? Acum foloseşti clişee?

Jack: ... C u m ar fi: la ţară eşti în siguranţă, iar oraşul este


periculos?
Sharon: ... Sau: la ţară este curat, iar oraşul este m urdar?

Jack: Şi nu uita că la ţară este şi ieftin!


Sharon: D a , şi asta! O raşu l este foarte scum p, gândeşte-te
num ai cât de mult costă chiria acestui apartam ent!

Jack: Nu-mi aminti! Trebuie s-o plătesc m âine dim ineaţă!


Sharon: Ei bine, Jack! M i-a făcut plăcere să vorbesc cu
tine! M ă faci să râd! C âteo d ată ... m ă gândesc la n o i... la
cum eram îm preună o d in io a ră ...

Jack: Am fo st... suntem ... un cuplu minunat! Nu uita asta!


Sharon: Bine.
E L EM EN T AR Y LEVEL B O OK TWO
Ce zici sä cumperi un Ferrari?
SCENA 2

Anne: O h ... Bună Jack. Ai o clipă liberă?


Jack: Am întotdeauna timp pentru tine, Anne!

Anne: Pot să te întreb ceva?


Jack: Sigur, cum pot să te ajut?

Anne: Ei bine, am nevoie de sfatul tău. Vreau să cum păr


o m aşină nouă.
Jack: A h, ar trebui să cum peri o m aşină sport, rapidă şi
scum pă!

Anne: H aide, nu-mi permit o m aşină sport. M aşina m ea


e veche, e prea m are şi e greu de condus.
Jack: Nişte motive foarte bune să cum peri o nouă m aşină.

Anne: D a! M i-ar p lăcea să-m i cum p ăr o m aşină m ică,


elegantă, nu foarte scu m p ă ...
Jack: Hm m m , o m aşină m ică, elegantă, nu foarte
scu m p ă...

Anne: ... Şi tinerească!


Jack: Bineînţeles, nu ar trebui să cum peri o m aşină pentru
bătrâni.

Anne: D eci, ce m aşină să cum p ăr? Nu m ă pricep deloc la


m aşini!
Jack: Ei bine, ce zici să cum peri un Ferrari?

Anne: G lum eşti?


Jack: G lu m eam d o a r... Să m ă g â n d e sc... O h ... pot să mă
uit? C e zici de m aşina asta?
83
Anne: E drăguţă! D ar nu e scu m p ă?
Jack: Toate m aşinile sunt scum pe în ziua de azi.

Jack: Apropo, ai auzit de Sharon?


Anne: Da! M -am întâlnit cu Peter d u p ă-am iază. M i-a spus
că s-au cio n dăn it... d ar nu cred că a r trebui să ne facem
griji! Nu-i a ş a ?

Jack: H m m m ... poate că ar trebui... C e crezi despre


Sh aro n , A nn e?
Anne: E foarte d răg u ţă...

Jack: D a , este...
Anne: D a r eu, Jack? Crezi că arăt bine?

Jack: H aide, A nne, eşti foarte atrăgătoare!


Anne: C h ia r crezi asta?

Jack: D a, A n n e ... m ă gândesc mereu la tine! ( D in g r e ş e a l ă ,


v a r s ă p u ţ i n ă b e r e p e h a i n e l e lu i A n n e . ) O h ! A nne, îmi pare
ră u ...
Anne: N u contează, Ja c k ...
E L E M E N T A R Y L E V E L B O O K T WO
Programe de televiziune

Muzica: John Lennon


Lucy: Bunâ, bună, şi bine ai venit la „Music W orld", şi bine
ai venit şi lui Tony M oore, expertul nostru în m uzică! In
ediţia din această săp tăm ână aş vrea să com em orăm viaţa
unui m are m uzician din Liverpool, poate unul dintre cei m ai
mari muzicieni pop ai tuturor timpurilor! Nu-i a şa , Tony?
Tony: D a , a şa este. Şi vorbim , bineînţeles, despre John
Lennon!

Lucy: D a , John Lennon, un cântăreţ şi un com pozitorfaim os,


dar câteodată un personaj controversat. O k , Tony, hai să
ne uităm la m omentele importante ale carierei scurte, dar
încununate de succes!
Tony: Ei bine, John s-a născut pe 9 octombrie 1 9 4 0 la
Liverpool. A avut o copilărie grea, părinţii lui au fost
divorţaţi, iar John a trăit cu m ătuşa lui, Mimi. Ea era foarte,
foarte strictă şi nu îi p lăcea ca John să-şi irosească timpul
cântând la chitară!

Lucy: A şa că John a avut o copilărie grea. D ar The Beatles?


C â n d a început să cânte această formaţie pop incredibilă?
Tony: în 1 9 58 John l-a întâlnit pe Paul M cCartney la şco ala
de artă din Liverpool. Acesta a fost începutul călătoriei lor
m uzicale îm preună. La scurt timp după a c e e a , G eo rg e
Harrison li s-a alăturat. La început, form aţia se num ea
„Q uarrym en", dar în 1 9 5 9 şi-au schim bat num ele în „The
Beatles".

Lucy: Interesant! U nde cânta form aţia?


Tony: Ei bine, în Liverpool, bineînţeles, la C avern C lu b ,
în să prim ele lor spectacole s-au ţinut la H am burg, la Star
C lu b , în cartierul cu felinare roşii al oraşului. Beatles au fost
foarte fericiţi şi s-au distrat foarte bine la Ham burg. Şi aici,
în H am burg, şi-au dezvoltat look-ul şi mai ales faim oasele
lor frizuri speciale; o frizură care a devenit deodată la m odă
în întreaga lume.

Lucy: A h ... acele frizuri! Se num eau „moptops" (claie), nu-i


aşa?
Tony: D a , a şa este.

Lucy: C a re a fost primul lor single ce a ajuns pe numărul


unu?
Tony: Single-ul P/ease, p/ease m e. A avut im ediat succes şi
a ajuns în topul clasam entelor!

Lucy: A şa el
Tony: Ei b in e ... cei patru băieţi din Liverpool au cântat
îm preună ca „The Beatles” p ân ă în 1 9 7 0 . Ultimul lor album
a fost A b b e y R o a d . Apoi form aţia s-a despărţit.

Lucy: Spre d ezam ăg irea tuturor fanilor! Iar ap o i? C e a


făcut John?
Tony: A început o carieră solo de succes. I m a g i n e şi P l a s t i c
O no Bând au fost album e populare.

Lucy: A încercat vreodată John să reunească The Beatles?


Tony: O h , nu! Relaţia lui cu Yoko O n o a devenit foarte,
foarte importantă pentru el. John şi Yoko au început să se
im plice în politică, au început să răsp â n d e ască un m esaj al
păcii m ondiale.

Lucy: Şi când a fost ucis?


Tony: John a fost ucis pe 8 decem brie 1 9 8 0 în faţa
apartam entul său din New York din clăd irea Dakota.

Lucy: C in e l-a ucis?


Tony: M ark David C h a p m a n , un fan Beatles.
E L E M E N T A R Y L E V E L B O O K T WO
Lucy: Şi de ce?
Tony: Ei bine, era nebun, era dem ent, a spus că Lennon
trăd ase idealurile generaţiei lui!

Lucy: D a , ei bine, John avea num ai 4 0 de ani când a murit,


dar cu siguranţă nu a fost uitat.
Tony: Nu, cu siguranţă nu a fost uitat. Iar astăzi există o
grădină în Central Park numită Strawberry Fields care ne
aminteşte de viaţa lui John; este lângă clăd irea Dakota.

Lucy: O k , d e c i... John Len n o n ... John Lennon, poate cel


mai m are m uzician pop al tuturor timpurilor. Mulţumim
expertului nostru, Tony M oore.
Tony: M ulţumesc, la revedere.

Lucy: La revedere... Ne revedem săp tăm âna viitoare pentru


o altă ediţie a „Music W orld"! La revedere!

I
ENGL I SH T O D AY T R A D U C E R E A E P i S O A D E L O R

Let's talk: Bill Gates


Eric: Bună se a ra şi bine aţi venit la ediţia din această
săp tăm ân ă din „Let's talk". în această se ară, în studiou cu
m ine se află comentatorii noştri, M ărie şi Tom . C e faceţi?
Mărie şi Tom: Bine, mulţumim, Eric.

Eric: Foarte bine! Astăzi, să vo rb im ... să vorbim despre


unul dintre cei mai faim oşi oam eni din lume. A dică, Bill
G a te s: cel m ai m are om de afaceri al lumii şi cel mai bogat
din lume. Am o întrebare: cum de a avut atâta succes?
Mărie: Pot să răspund la întrebare cu un singur cuvânt:
„W indows", cel mai folosit sistem de o perare de computere
din lume.

Eric: D a, da, a şa este. A proape fiecare com puter din lume


foloseşte W indows. Să ne întoarcem un pic în timp! C um a
ajuns Bill G ates unde este astăzi?
Tom: Aş spune că mulţumită aptitudinilorlui antreprenoriale!
La sfârşitul anilor 1 9 8 0 , când a fondat Microsoft, a înţeles
în ce direcţie se îndrepta industria calculatoarelor.

Mărie: Exact! La a ce a vrem e, calculatoarele erau foarte


m ari, foarte scum pe şi numai m arile com panii le puteau
folosi. G ates a înţeles că nişte calculatoare mai mici,
personale, PC-urile pe care le folosim astăzi, erau viitorul.
Bineînţeles, dorea ca toate aceste PC-uri să folosească
program ele lui.
Tom: A şa d a r, el a înţeles acum 2 0 de ani cum folosim noi
acum calculatoarele; asta în seam n ă să fii un bun om de
afaceri.

Eric: D ar, bineînţeles, ai nevoie de m ai mult decât de intuiţie


pentru a ajunge cel m ai bun om de afaceri al lumii.
E L E M E N T A R Y L E V E L B O O K T WO
Mărie: D a, bineînţeles, pentru a ajunge omul de afaceri
numârul unu în lume ai nevoie de o filosofie agresivă a
afacerilor. De exem plu, în că de la început, Bill G ate s a făcut
tot ce putea pentru a opri copierea ilegală a program elor
Microsoft. Până atunci, oam enii nu cum p ărau program e,
ci le îm părţeau liber sau le copiau; Bill G a te s a creat piaţa
program elor de calculator.

Tom: D ar asta nu e tot! Bill G a te s era şi foarte ambiţios!


Ştiaţi că voia să aju ng ă m ilionar până la 3 0 de an i?
Mărie: D a, şi a muncit foarte, foarte mult! Tim p de mulţi
ani a dormit numai 6 ore pe zi, era un ad evărat obsedat de
m uncă, un w o rkalcoo lic...

Eric: A h, a h ... A şa că i-a ajutat şi pe producătorii de cafea!


Tom: Ah, cred că da.

Eric: C e a făcut după ce a devenit m ultim ilionar prin


W indow s?
Mărie: Şi-a îndreptat atenţia asupra internetului. La
început nu credea că internetul era important, ceea ce a
fost o greşeală în afaceri. Microsoft a dezvoltat Internet
Explorer 4 şi, trei ani mai târziu, Microsoft a câştigat războiul
browser-ului şi şi-a distrus concurenţa.
Tom: A şa, astăzi ap ro ap e fiecare computer din lume
foloseşte un program Microsoft.

Eric: Exact! Ei bine, Bill G ates este un om de afaceri de


foarte m are succes. în să are ceva care să-l fa că mai plăcut
sau un pic m ai um an?
Tom: Ei bine, operele sale de cantate. Acestea sunt foarte
importante pentru el.
Mărie: Bill şi soţia lui, M elinda, lucrează acum pentru
Fundaţia Bill and M elinda G a te s; în 2 0 0 0 , Bill şi-a donat
fundaţiei jumătate din avere pentru a sponsoriza opere de
caritate. 89

I
ENGL I S H T O D AY T R A D U C E R E A E P I S O A D E L O R

Eric: Asta e fantastic. Bill G ate s, un om de succes, cu


abilităţi foarte bune de afaceri, d ar cu un suflet m are! Ei
bine, astăzi am învăţat ceva despre unul dintre cei mai
importanţi oam eni de afaceri ai epocii noastre. Mulţumim
foarte mult, M ărie, şi mulţumim, Tom! La revedere.
Tom şi Mărie: La revedere.

90
M VEL
Soluţiile exerciţiilor

ÎY
Lecţia 4

. V
THAT'S LIFE! UNREQUITED LOVE

Scena 1: D idn't you notice anything?


Să înţelegem (pag. 8)
1) a ; 2) a ; 3) c; 4) False

Exerciţii (pag. 14)


EXERCIŢIUL 1
1) b; 2) c; 3) b; 4) a
EXERCIŢIUL 2
1) went, 2) had, 3) ate, 4) visited

Scena 2: W hat do you care about it?!


Să înţelegem (pag. 17)
1) b; 2) b 3) False; 4) c

Exerciţii (pag. 22)


EXERCIŢIUL 3
1) Did Peter and Sharon go to the B ah am as last sum m er?
2) Did they have a good tim e?
3) Did they swim every day?
4) Didn't they visit an y other islands?
EXERCIŢIUL 4
1) W hen did you arrive?
2) W hat film did you see yesterday evening?
3) W hy did they go to Paris?
4) It didn't snow last week.
Lecţia 5
THAT'S LIFE! AN INTERESTING SURVEY

Scena 1: Music isn't the only thing in life!


Să înţelegem (pag. 27)
1) c; 2) b; 3) b; 4) c
Exerciţii (pag. 32)
E XE RCI ŢI UL 1
1) Why didn't you change your job?
2) In the office people went for a coffee at 11 a.m.
3) Did you think it was a good idea to buy that dress?
E XE RCI ŢI UL 2
1) I read that book three times when I was young.
2) Didn't she go skiing last week?
3) He/She gave me an appointment for tomorrow.

Scena 2: I'm not your secretary!


Să înţelegem (pag. 34)
1) b; 2) False; 3) b
Exerciţii (pag. 40)
E XE RCI ŢI UL 3
EXE RCI ŢI UL 4
1) When I was a boy, I always went to school by bike.
2) Jack was born on Saturday 12.01.1982.
3) This year Alice rarely studies in the evening.
4) This evening we are having dinner at 8.30.

Lectio 6
THAT'S LIFE! I NEED A BREAK!

Scena 1: I like it when you smile!


Să înţelegem (pag. 45)
1) c; 2) b; 3) a; 4) b
Exerciţii (pag. 48)
EXE RCI ŢI UL 1
1) We stayed in a cheap hotel.
2) Do you like that tall, young man?
3) We live in a charming, big flat.
4) Palermo is a beautiful Italian city.
EXE RCI ŢI UL 2
1) Wrong (Right; Look at that horrible, fat little girl over there)
2) Wrong (Right; Jack bought a fast, new Japanese car)
3) Right
4) Wrong (Right; She is wearing a beautiful, new green dress)
Scena 2: W hat about buying a Ferrari?

Să înţelegem (pag. 51)


1) c; 2) b; 3) a
Exerciţii (pag. 55)
E XE RCI ŢI UL 3
1) Ar trebui sâ râzi mai des.
2) Nu cred că ei ar trebui să cumpere acea maşină nouă.
Nu şi-o pot permite.
3) Nu ar trebui să căutăm o maşină mai ieftină?
4) Ar trebui să fii mai prudent.

E XE RCI ŢI UL 4
1) It shouldn't be too difficult.
2) They should go to visit London.
3) You should smile sometimes.
4) We shouldn't miss that train.
Television Programmes
M USIC

John Lennon

Să înţelegem (pag. 60)


1) False; 2) True; 3) True; 4) False; 5) False

Exerciţii (pag. 63)

EXE RCI ŢI UL 1
1) c; 2) b; 3) c; 4) a; 5) b; 6) a; 7) b; 8) b

Television Programmes
LET'S TALK

Bill Gates

Să înţelegem (pag. 67)


1) True; 2) False; 3) False; 4) True; 5) False; 6) b

Exerciţii (pag. 71)

EXE RCI ŢI UL 1
1) b; 2) b; 3) a; 4) b; 5) a; 6) b; 7) b; 8) b
Irina Panovf
DICŢIONAR ENGLEZ-ROMAN
Dicţionarul de faţă cuprinde aproximativ 30.000 de cuvinte şi de expresii,
adresându-se, prin vocabularul selectat şi modul de tratare a acestuia, atât
începătorilor, cât şi celor care cunosc destul de bine limba engleză.
Volumul urmăreşte două direcţii principale:
Pe de o parte, s-a ţinut seama de criteriul frecvenţei, fiind alese atât cuvin-
tele-cheie, cât şi sensurile acestora şi expresiile aferente care să acopere
sfera conversaţiilor de zi cu zi, precum şi diverse domenii de preocupare,
cum ar fi anatomia, comerţul, economia, politica ş.a.
Pe de altă parte, această lucrare prezintă o tratare didactică a materialului
selectat, cuprinzând noţiuni practice de folosire gramaticală, care să-l ajute
pe cititor la o cât mai bună înţelegere şi la o cât mai corectă folosire
a cuvântului necunoscut.

însoţit de varianta electronică! 11IF 8» 88


m
135 X 175 mm
copertă flexi
766 pagini
49,9 lei

D IC Ţ IO N A R
EN G LEZ-
ROM AN

Dote de contact:
m o b il:0 7 5 2 LIT E R A (0 75 Z .S4 8 37 2 )
te l.: 0 31 .4 2 5 .1 6 .1 9
fax : 0 3 1 .4 2 5 .1 6 .2 0
rn a il: c o m e n z i@ lite ra .ro

www.litera.ro
Trim ite un SMS cu textul CA ' norm al).
Vei fi contactat de un operator Liter i Ye h i CtJ plata ramburs.Transpor t ¡>1.unit
CEL MAI VÂNDUT CURS DE LIMBA ENGLEZĂ DIN EUROPA

S tructura cursului
(T ) începători nivel unu ( ? ) începători nivel doi ( ? ) începători nivel trei ( ? ) începători
nivel patru ( ? ) Elementar nivel unu ( ? ) Elementar nivel doi ( ? ) Elementar nivel trei
( ? ) Elementar nivel patru ( ? ) Interm ediar 1 nivel unu ( ? ) Intermediar 1 nivel doi
( ? ) Interm ediar 1 nivel trei ( ? ) Interm ediar 1 nivel patru ( ? ) Intermediar 2 nivel unu
. ( ? ) Intermediar 2 nivel doi ( ? ) Intermediar 2 nivel trei ( ? ) Interm ediar 2 nivel patru
( ? Interm ediar 2 nivel cinci ( ? ) Avansaţi nivel unu ( ? ) Avansaţi nivel doi
(20) Avansaţi nivel trei ( ? ) Avansaţi nivel patru ( ? ) Avansaţi nivel cinci

In acest volum
Lecţia 4 - That’s life! U nrequited love
„Simple Past“ al verbelor regulate şi neregulate • Propoziţii negative şi interogative cu „Simple Past“
Lecţia 5 - That’s life! An interesting survey
Recapitularea „Simple Past“ • Expresiile temporale
Lecţia 6 - That’s life! I n eed a break
Adjectivele • Folosirea lui „should“ pentru a da şi a cere sfaturi
Programe TV - Music: John Lennon
Programe TV - Let’s talk: Bill Gates

ENGLISH TODAY ESTE UN INSTRUMENT DE LUCRU ESENŢIAL


ÎN PREGĂTIREA DIVERSELOR EXAMENE ŞI TES TE DE LIMBĂ ENGLEZĂ
CERUTE PEN TRU A STUDIA ŞI A LUCRA ÎN STRĂINĂTATE
www.englishtoday.ro
ENGLISH
E L E M E N T A R N IV EL T R E I
curs de engleză (carte, D VD şi CD audio)

CD AUDIO
s (: A L A
international
English Today
7. Elementary level book three
© 2010 E-ducation.it S.p.A., Florenţa, Italia
All rights reserved

Director editorial: Cinzia Caiazzo


Redactor-şef: Meri Bartolacci, Filippo Melli
Redactori: Francesca Bianchi, Barbara Boddi, Giulia Ricci
Această ediţie 2010 pentru Editura Litera
apare sub licenţa E-ducation.it S.p.A ., Florenţa, Italia
Toate drepturile rezervate

Ediţie originală
© 2006 English Today
vnvw.e-ducation.it
info@e-ducation.it

LITERA
Editura Litera
O . P. 53; C . P. 212, sector 4, Bucureşti, România
tel.: 031 425 1619; e-mail: comenzi@litera.ro

Ne puteţi vizita pe „ J | WWW.litera.TO

Traducere: Marina Loghin (carte), Smaranda Câmpeanu (DVD)


Editor: Vidraşcu şi fiii
Coordonare proiect: llieş Câmpeanu
Copertă: Vladimir Zmeev, Vlad Panfilov
Tehnoredactare şi prepress: Anca Suciu

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


English Tod ay/ trad.: Marina Loghin, Smaranda Câmpeanu. - Bucureşti:
Litera Internaţional, 2010.
10 voi.
ISBN 978-973-675-944-4
Voi. 7 . - ISBN 978-973-675-939-0
I. Loghin, Marina (trad.)
II. Câmpeanu, Smaranda (trad.)
811.111______________________

ISBN 978-973-675-939-0
Tipărit la G .C anale, Bucureşti
E N G L IS H
E L E M E N T A R Y Levei
COURSEBOOK THREE
Nivel ELEMENTAR
VOLUMUL 7

L IT E R A ®
-

:
E L EM E N T A R Y L E VE L B O O K THREE
Cuprins
Lecţia 7
That's life! What shall we do?
9 Scena 1: Let's go dancing!
11 Să înţelegem
12 Focus
Comparativul de superioritate
19 Exerciţii
21 Scena 2: Stop making stupid comparisons!
24 Să înfelegem
25 Focus
Comparativul de egalitate şi de inferioritate
32 Exerciţii
34 Vocabular

Lecţia 8
That's life! A special present
35 Scena 1: I have no idea where I would like to go...
38 Să înţelegem
39 Focus
Superlativul relativ de superioritate
45 Exerciţii
47 Scena 2: You are the best friends in the world...
49 Să înfelegem
50 Focus
Superlativul relativ de inferioritate
şi superlativul absolut
53 Exerciţii
55 Vocabular
5
ENGL I SH T O D AY C U P R I N S

Television Programmes
Cinema
57 Sundance Film Festival
60 Sâ înţelegem
62 Focus
Cinema, ce pasiune!
65 Exerciţii

Let's talk
66 E-learning
69 Să înţelegem
70 Focus
E-learning, o nouă metodă de a învăţa
74 Exerciţii

Traducerea episoadelor
Lecţia 7
That's life! Ce ar trebui sâ facem?
76 Scena 1: Să mergem să dansăm!
78 Scena 2: Să terminăm cu comparaţiile prosteşti!

6
E L E M E N T A R Y L E V E L B O O K THR E E
Lecţia 8
That's life! Un cadou deosebit
81 Scena 1: N-am idee unde vreau să merg...
83 Scena 2: Sunteţi cei mai buni prieteni din lume...

Programe de televiziune
Cinema
85 Sundance Film Festival

Let's talk
87 E-learning

91 Soluţiile exerciţiilor
E L E M E N T A R Y L E V E L B O O K THR E E
Lecţia 7

That's life!
What shall we do?
în episodul „That's life!", cei cinci prieteni vorbesc
despre cum să-şi petreacă seara: unii vor să meargă la
cinematograf, alţii la discotecă; vor ajunge în cele din urmă
la o înţelegere?
în secţiunea de gramatică învăţăm comparativul de
superioritate, de egalitate şi de inferioritate. Apoi vom
vedea variaţiile ortografice care survin la unele adjective
când formează comparativul de superioritate.

Let's go dancing!
SCENA 1

Peter: Well guys, why don't we go to the cinema tonight?


Anne: That's a great idea. What's on?

Peter: Well, there's the new film with Schwarzenegger. That


should be good.
Alice: You're joking, right?

Peter: No, I'm not. What would you suggest?


Alice: How about going to the disco?

Peter: The disco? Are you crazy, Alice? That's not even
music... That's simply noise!
Alice: Come on, Peter! It's Saturday night, we have to do
something special... Something exciting! And going dancing
is surely more exciting than going to the cinema...
9
ENGLI SH T O D AY L E S S O N S E V E N
Jack: I agree with Alice! Let's go dancing!
Anne: What about a third choice?

Peter: I guess Anne is right! Why don't we try to find a good


compromise?
Alice: Come on, guys! How boring and old-fashioned you
are!

Peter: ... And you are more frivolous than I am, Alice!
Jack: Come on guys! Don't argue now, please! Let's vote
on it! Well, Alice and I want to go dancing. Peter and Anne
don't... How about you, Sharon?

Sharon: I don't know... W ell... The disco is probably more


entertaining than the cinema...
Alice: Great! Okay, guys... Three against two... Let's go
dancing!

10
E L E M E N T A R Y L E V E L B O O K T HR E E
$â înfelegem
(Soluţii la pag. 91)

Verifică dacă ai înţeles dialogul, răspunzând la întrebările


care urmează. Dacă întâmpini greutăţi, poţi viziona din
nou episodul pe DVD sau poţi consulta vocabularul de la
sfârşitul lecţiei.

II Where does Peter want to go this evening?


□ a) To the cinema
□ b) To the disco
□ c) To a concert

II What does Alice suggest?


□ a) To stay at home and watch a film
□ b) To go dancing
□ c) To go for a pizza

El What is Alice like according to Peter?


□ a) Boring and old-fashioned
□ b) More frivolous than him
□ c) Very strange

El What does Sharon think about the disco?


□ a) That it's too noisy
□ b) That it's very special
□ c) That it's more entertaining than the cinema
ENGLI SH T ODAY L E S S O N S E V E N
Focus

Comparativul de superioritate
Forma comparativă e folosită pentru a stabili o diferenţă
între două persoane sau două lucruri, ori între două grupuri
de persoane sau de lucruri. Trei sunt formele comparative
pentru adjective şi adverbe: de superioritate, de egalitate
şi de inferioritate. Comparaţia poate privi şi substantive şi
verbe. Să începem cu comparativul de superioritate, la care
se disting două situaţii.

A DJ E C T I V E L E MON O S I L A B I C E
Şl UNELE BI SI LABI CE

Adjectivele şi adverbele monosilabice, adică formate


dintr-o singură silabă, şi adjectivele bisilabice (două silabe)
care se termină în ,,-y", ,,-ow", ,,-e", ,,-er", ,,-le" - dintre
care, spre exemplu, „happy" (fericit), „pretty" (frumuşel,
graţios), „simple"(simplu) etc. - formează comparativul
de superioritate prin adăugarea sufixului ,,-er" la sfârşitul
adjectivului sau al adverbului, după cum se arată în schema
următoare:

cheap (ieftin/â) + -er cheaper mai ieftin/ă


small (mic/ă) + -er -4 smaller mai mic/ă
hot (ca/d/ă) + -er 4 hotter mai cald/ă
high (înalt/ă) + -er + higher mai înalt/ă
late (târziu) + -er -4 later mai târziu

Cel de al doilea termen al comparaţiei e precedat întot­


deauna de „than" (decât), cu următoarea construcţie:

12
E L E M E N T A R Y L E V E L B O O K T HR E E
Adjectiv/adverb + -e r + th a n

London is safer than Londra e mai sigură decât


Now York New Yorkul
Your car is cheaper Maşina ta este mai ieftină
than mine decât a mea
Today is hotter than Azi e mai cald decât ieri
yesterday
They arrived later than Au sosit mai târziu decât mă
I expected aşteptam

VARIAŢII O R T O G R A F I C E PENTRU ANUMI TE


GRUPURI DE A DJ E C T I VE

După cum ai observat din anumite exemple pe care tocmai


le-am citat, la unele adjective, când formează comparativul
de superioritate, survin variaţii ortografice. Să le vedem
împreună.

Adjectivele care se termină în ,,-y" precedat de consoană


formează comparativul eliminând „y" şi adăugând sufixul
,,-ier", cum se arată în schema următoare:

happy - y + -ier + happier mai fericit/ă


(fericit/ă)
funny - y + -ier 4 funnier mai distractiv/ă
(distractiv/ă)
easy (uşor) - y + -ier + easier mai uşor

I am happier than you Eu sunt mai fericit decât tine


His joke was funnier Bancul lui a fost mai distractiv
than mine decât al meu

i3
]

ENGL I SH T O D AY L E S S O N S E V E N
English is easier than Engleza e maiuşoară decât
Russian rusa

Adjectivele monosilabice care se termină cu o singură


consoană precedată de o vocală dublează consoana finală
înainte de a adăuga sufixul ,,-er", după cum poţi observa în
schema care urmează:

hot (ca/d/ă) + -t hotter mai cald/ă


sad (trist/ă) + -d sadder mai trist/ă

Italy is hotter than Italia este o fără mai caldă


Scotland decât Scoţia
He is sadder than El este mai trist decât ieri
yesterday

Adjectivele monosilabice care se termină cu un ,,-e" mut


formează comparativul de superioritate primind numai
,,-r", după cum poţi vedea în schema următoare:

nice (drâguf/ă) + -r nicer mai drâguf/ă


safe (sigur/ă) + -r + safer mai sigur/ă

The red hat is nicer than Pălăria roşie e mai drăguţă


the green one decât cea verde
The countryside is safer than Viaţa la ţară este sigură decât
the city viaţa la oraş

14
E L EM E N TA R Y LE VE L B O O K THREE
R IS T U LADJECTIVELOR BI SI LABI CE Şl CELE
PLURI SI LABI CE

Cnlelalte adjective şi adverbe bisilabice nemenţionate anterior


şi toate adjectivele şi adverbele compuse din trei sau din mai
multe silabe formează comparativul de superioritate punând
înaintea adjectivului sau adverbului respectiv adverbul „more"
(mai), după cum poţi observa din schema următoare:

interesting (interesant/ă ) -> more interesting mai interesant/ă


difficult (greu, grea ) more difficult mai greu, mai grea
nxciting (emofionani/ă ) ^ more exciting mai emoţionant/ă
slowly (încet) 4 more slowly mai încet

Ortografia adjectivului sau a adverbului nu se schimbă:

More + a d je c fiv /a d v e rb + th a n

The new model is more Modelul nou e mai practic


practical than the old one decât cel vechi
London is more expensive Londra e mai scumpă decât
than Madrid Madridul
This test is more difficult Testul acesta este mai greu
than the last test decât ultimul
Can you speak more slowly, Pofi vorbi mai rar, te rog?
please?

Fii atent: pentru a nu repeta acelaşi substantiv, adesea


după un adjectiv se adaugă cuvintele „one" (dacă se referă
la un substantiv la singular) şi „ones" (pentru substantive
la plural), ce corespund pronumelor demonstrative din
română „acela/aceea (cel/cea)" şi „aceia/acelea (cei/
cele)" (exemple: Which hat do you want? The red one or
the green one? Ce pălărie vrei? Pe cea roşie sau pe cea
verde?; He prefers German cars rather than Italian ones ^
El preferă maşinile germane în locul celor italieneşti).
ENGL I SH T O D AY L E S S O N S E V E N
COMPARATI VUL DE SUPERI ORI TATE
AL S UBS TANTI VE L OR

Comparativul de superioritate al substantivelor se formează


adăugând adverbul „more" înaintea numelor, atât la singular
cât şi la plural. Construcţia e la fel cu cea folosită pentru
adjective, cum se arată în schema următoare:

More + substantiv la singufar/pîural + than

Jack has more money Jack are mai mulfi bani decât
than Peter Peter
Anne has more friends Anne are mai mulfi prieteni
than her sister decât sora ei

COMPARATI VUL DE S UPERI ORI TATE


AL VERBELOR

Pentru verbe, comparativul de superioritate se formează


astfel:

Verbul + more than

I work more than I should Eu muncesc mai mult decât


ar trebui
Când acţiunea despre care se vorbeşte e identică cu a celui
de al doilea termen al comparaţiei, adică atunci când este
vorba de a compara două modalităţi de a executa aceeaşi
acţiune, verbul celui de al doilea termen al comparaţiei este
înlocuit de auxiliarul corespunzător (pentru a evita repetiţiile)
sau de numele propriu de persoană ori de un pronume în
cazul acuzativ:

He walks more than El merge pe jos mai mult


you (do) decât tine
E L EM E N TA R Y LE VE L B O O K THREE
COMPARATI VE NE RE GUL AT E

Următoarele adjective şi adverbe formează comparativul


neregulat:

good (bun/a) -j mai bun/ă


\ better
well (bine) *
mai bine

bad (rdu/rea) ^ w orse mai rău/rea


little (mic/a) ^ less mai mic/â

much (mult/a) -j mai mult/ă


^ more
many (mulfi/e) J mai mulţi/multe

Walking is better Să mergi e mai bine decât


than running să alergi
Today the weather is w orse Azi vremea e mai rea
than yesterday decât ieri

17
ENGLI SH T O D AY L E S S O N S E V E N
A DJ E C T I V E CU COMPARATI V DUBLU

Următoarele adjective au o formă dublă de comparativ:

£ i i further mai departe; ulterior


tar(indepartat/a, L
departe) J farther mai îndepârtat/ă,
mai departe
older mai bătrân/ă,
old (bătrân/ă) ^
mai mare ca vârstă,
elder
mai vârstnic/ă

Southampton is farther/ Southampton e mai departe


further than Brighton decât Brighton
The elder brother is three Fratele mai mare e cu trei ani
years older than the other mai vârstnic decât celălalt

Fii atent:
- „further", în afara semnificaţiei „mai îndepărtat/mai
departe" (cu care poate fi folosit alternativ cu „farther"), o
are şi pe cea de „ulterior" (exemplu: Any further discussion
is useless 4 Orice discuţie ulterioară e inutilă);
- „elder" (mai vârstnic) se foloseşte numai cu referire la
persoane şi mai ales la membrii aceleiaşi familii.

18
E L E ME NT A R Y LE VE L BO OK THREE
Exerciţii i

(So!u|ii la pag. 91)

I momentul să exersezi puţin comparativul de superioritate,


încearcă să faci comparaţii folosind adjectivele şi adverbele
formate dintr-una, din două sau din mai multe silabe.

IXERCIŢIUL 1

Completează propoziţiile alegând forma corectă.

O Peter dances ... than Jack.


□ a) worse
□ b) bader
□ c) badder

a But he sings much ...


□ a) gooder
□ b) more well
□ c) better

El Peter is ... than Alice.


□ a) boringer
□ b) most boring
□ c) more boring

a Alice has more fun ... Peter.


□ a) of
□ b) than
□ c) to

l9
I

ENGL I SH T ODAY L E S S O N S E V E N
E XE RCI ŢI UL 2

Completeazâ propoziţiile traducând adjectivele sau ad­


verbele la comparativ dintre paranteze.

I I Please Alice, can you sp e a k .................................................... ?


(mai încet)

E I Peter, you are even......................................................than Jack.


(mai trist)

E I I know Alice, but it's .......................... if I do as I'm used to.


(mai uşor)

Q Come on, like this i s .......................................................................


(mult mai distractiv)

20
E L EM E N TA R Y LE VE L B O O K THREE
Stop making stupid comparisons!
1CENA2

Aime, Sharon şi Alice se pregătesc să iasă în oraş.

Alice: Here's my party-hat! How do you like it?


Anne: You look great! I envy you! Hats really suit you!

Alice: Well, I envy your room, Anne. But with all this traffic
how do you sleep?
Anne: Oh, I'm used to it.

Sharon: Which disco are we going to?


Alice: „Paradise". It's a new disco on King's Road... It's
very nice!

Anne: Did Tom and you go there together?


Alice: Yes, we went last Saturday... We spent a nice night
together...

Anne: Maybe I asked the wrong question. You don't like


Tom, do you?
Alice: He's boring, very boring... Besides, he's an Aries!
And he talks too much... Last night, for example, he showed
me all the pictures of his holiday in the Alps. He talked for
an hour about the mountains... But I hate the mountains!

Sharon: Why do you say that? The mountains are beautiful


and spectacular.
Alice: I prefer the beach... It's more relaxing and
entertaining!

Sharon: O h, I don't know. I think the beach is more boring


than the mountains.
Anne: Why do you say that?
ENG LISH TO D AY L E S S O N S E V E N
Sharon: Well, think about it. Lying on the beach every day.
It's much more interesting to be walking in the countryside.
Anne: Yes, but it's usually colder in the mountains. I think
the beach is also more romantic.

Alice: Girls! Stop talking nonsense! How do I look?


Sharon: You look very pretty, Alice!

Alice: Thanks, Sharon. But you look better than me.


Sharon: No, how can you say that? You are much more
tanned than I am.

Alice: Yes, but you are in better shape.


Anne: And me? How do I look?

Sharon: You are very pretty too, Anne.


Anne: I'm sure I'm not nearly as beautiful as you!

Sharon: Come on, girls! Stop making stupid comparisons!


Let's just say that we are all different...

(Soseşte Jack cu două cămăşi în mână.)

Jack: Hey girls! Okay, are you ready? I need your advice...
Which shirt is better, according to you?

Alice: The red one! It's much better than the blue one for
a disco-night.
Jack: And you, Sharon? What do you think?

Sharon: Well, I think the red one is funnier, while the blue
one is more professional... I prefer the blue one.
Jack: So, girls, which shirt should I put on?

22
E L E M E N T A R Y L E V E L B O O K T HR E E
Alice: I told you, the red one. With that one on you'll look
more macho! Yes, macho, that's the right word!
ja c k : Really? Macho? I like it! Okay, I'll put on the red shirt!
Do you agree with Alice, Sharon? About being macho,
I mean...

Sharon: Come on, Jack! It's late... The disco is waiting for
us!

23
ENGLISH TODAY L E S S O N S E V E N Sâ înţelegem
(Soluţii la pag. 91)

Verifică dacă ai înţeles dialogul, răspunzând la următoarele


întrebări.

B Hats really don't suit Alice.


□ True
□ False

0 Why doesn't Alice like Tom?


□ a) Because he is not good looking
□ b) Because he is boring and talks too much
□ c) Because she is taller than him

B What does Sharon think about the mountains?


□ a) Boring and less relaxing than the beach
□ b) Less romantic than the countryside
□ c) Beautiful and spectacular

El Which shirt does Alice prefer?


□ a) The blue one because it's more professional
□ b) The red one because it's much better for the disco
□ c) Neither

24
E L EM E N TA R Y LE VE L B O O K THREE
Comparativul de egalitate
>i de inferioritate
( OMPARATI VUL DE EGALI TATE
Al A D J E C T I V E L OR Şi AL A DVE RBE L OR

' nmparativul de egalitate al adjectivelor şi al adverbelor


!• formeazâ în felul următor:

A* + adjectiv/adverb + as

I l « ' s as tall as I am/me El este cât mine de înalt


My nister is as good as Sora mea este tot atât
my mother de bună ca mama mea

La forma negativă, înainte de adjectiv sau de adverb se


IHuile folosi atât „not as" cât şi „not so" („not" se poate lega
rin verb, integrându-se în formele lui contrase). Cel de al
doilea termen al comparaţiei se introduce mereu cu „as",
ţin» minte că forma negativă a comparativului de egalitate
poate înlocui adesea perfect, ca sens, comparativul de
»uperioritate sau de inferioritate:

Not as/not so + adjectiv/adverb + as

I can't speak French Nu vorbesc franceza tot atât


as fluently as you (can) de fluent ca fine
— You can speak French = Tu vorbeşti franceza mai
more fluently than I (can) fluent decât mine

25
ENGLISH TODAY LESSON SEVEN Rose is not so dever Rose nu e tot atât de
as you (are) deşteaptă ca tine
= You are more clever = Tu eşti mai deşteaptă
than Rose decât Rose
B O O K THREE
C O M P A R A T I V U L DE E G A L I T A T E

ELEMENTARY LEVEL
AL S U B S T A N T I V E L O R

Pentru substantive, comparativul de egalitate se formează


astfel:

As much + substantiv la singular + as


A i m any + substantiv la plural + as

I Ip has got as much money El are tot atâţia bani ca


a t I have/me şi mine
You read as many books Tu citeşti tot atâtea cărţi
a t I do/me cât mine

La forma negativă se pot folosi atât „not as much" ori „not


sn much" înaintea substantivului la singular cât şi „not as
many" ori „not so many" înaintea celui la plural. Cel de al
doilea termen al comparaţiei se introduce mereu cu „as".
Ţine minte că forma negativă a comparativului de egalitate
poate înlocui adesea perfect, ca sens, comparativul de
superioritate sau de inferioritate.

Not as/not so much + substantiv la singular + as


Not as/not so many + substantiv la plural + as

She doesn't earn as much Ea nu câştigă atâţia bani


money as she would like cât ar vrea
Mary didn't pick as many Mary nu a cules atâtea
flowers as I did flori câte am cules eu
27
LESSON SEVEN
They haven't so many CDs Ei/ele nu au atâtea CD-uri
ENGLISH TODAY
as I have/me câte am eu
= I have more CDs than = Am mai multe CD-uri
they have decât ei/ele

C O M P A R A T I V U L DE E G A L I T A T E A L V E R B E L O R

Pentru verbe, comparativul de egalitate se formează astfel:

Verb + as rriuch as

If you are thirsty, you can Dacă ţi-e sete, poţi bea
drink as much as you want cât (de mult) vrei

Când acţiunea despre care se vorbeşte este identică cu


a celui de al doilea termen de comparaţie, adică atunci
când se pune problema să compari între două modalităţi
de a face aceeaşi acţiune, verbul celui de al doilea termen al
comparaţiei este înlocuit de auxiliarul corespondent (pentru
a evita repetiţiile) sau de numele propriu de persoană ori
de un pronume în cazul acuzativ:

He eats as much as I do (me) El mănâncă la fel de mult


ca mine
She can sleep as much Ea reuşeşte să doarmă
as I can cât mine

în propoziţiile negative, comparativul de egalitate se


construieşte folosind verbul la forma negativă urmat fie de
„as much as", fie de „so much as". Ţine minte că forma
negativă a comparativului de egalitate poate înlocui adesea
B O O K T HR E E
Şiriect, ca sens, cu comparativul de superioritate sau de

ELEMENTARY LEVEL
inferioritate.

Forma negativă a verbului + as/so much as

H i doesn't study as much El nu învaţă cât ea


a t she does = Ea învaţă mai mult ca el
** She studies more
than lie does
limy didn't eat so much as Ei/ele nu au mâncat atât cât
they wanted au vrut

C O M P A R A T I V U L DE I N F E R I O R I T A T E AL A D J E C ­
T I VE L OR , AL A D V E R B E L O R Şl AL S U B S T A N T I V E L O R
LA S I N G U L A R

Cu adjective, adverbe şi substantive la singular, comparativul


de inferioritate se formează punând „less" (mai puţin)
înaintea respectivelor părţi de vorbire. Al doilea termen
al comparaţiei este introdus de „than" (decât), la fel ca la
comparativul de superioritate. Priveşte schema următoare:

L»ss + adjectiv/adverb/substantiv la singular + than

I am less generous Eu sunt mai puţin generos


than him decât el
Anne drives less Anne conduce mai puţin
dangerously than Jack periculos decât Jack
(does)

He earns less money El câştigă mai puţini bani


than I do/me decât mine
29
LESSON SEVEN
C O M P A R A T I V U L DE I N F E R I O R I T A T E
AL V E R B E L O R
ENGLISH TODAY

Comparativul de inferioritate se formează cu verbe în felul


următor:

Verb + less + th a n

Când acţiunea despre care se vorbeşte este identică cu


a celui de al doilea termen al comparaţiei, adică atunci
când trebuie să se facă o comparaţie între două modalităţi
de a face o aceeaşi acţiune, verbul celui de al doilea termen
al comparaţiei se înlocuieşte cu auxiliarul respectiv (pentru
a evita repetiţiile) ori cu numele propriu de persoană sau cu
un pronume în cazul acuzativ:

You work less than Tu lucrezi mai puţin decât


I do (me) mine
Peter reads less than Peter citeşte mai puţin decât
Jack (does) Jack

C O M P A R A T I V U L DE I N F E R I O R I T A T E
A L S U B S T A N T I V E L O R LA P L U R A L

Substantivele la plural formează comparativul de inferioritate


adăugând „fewer" (mai puţini/e) înaintea substantivelor.
Cel de al doilea termen al comparaţiei este introdus mereu
de „than" (decât), după cum arată schema ce urmează:

Fewer + substantiv la plural + th a n


30
CC
X

ELEMENTARY LEVEL BOOK


I have fewer friends than Eu am mai puţini prieteni
my iiiler decât sora mea
I bought fewer books than Eu am cumpărat mai puţine
iMlt week cărţi decât săptămâna
trecută

Fii atent: comparativul de inferioritate e adesea înlocuit de


Cil de egalitate în forma lui negativă (exemplu: Today is less
t old Ilian yesterday = Today is not as cold as yesterday t F
Am! ft mai puţin frig decât ieri = Azi nu e aşa frig ca ieri).

31
ENGLISH TODAY LESSON SEVEN
Exerciţii
(Soluţii la pag. 91)

Acum încearcă să faci exerciţii folosind diferite comparative


ale unor adjective, adverbe, verbe şi substantive la singular
şi la plural.

EXERCIŢIUL 3

Completează propoziţiile alegând forma corectă de


comparaţie.

D Sharon is ... Alice.


□ a) as pretty as
□ b) as prettier as
□ c) more pretty as

B But Alice is ... as Anne.


□ a) less intelligent
□ b) not as intelligent
□ c) so intelligent

El Is Jack ... as Peter?


□ a) more good looking
□ b) not as good looking
□ c) as good looking

El Can Peter dance ... Jack?


□ a) as well as
□ b) as better as
□ c) as better than
B O O K THR E E
fX IR C IŢ IU L 4

ELEMENTARY LEVEL
I h ii Iu în engleză.

D Alic© doarme mult mai mult decât mine.


i II I lt! I I II I I ■II ti II Ml ......................................................................................................................

n | u câştigă mai puţin decât Jack.


M M ................. ........................................................................................................................... .. ......................

H Munceşte însă tot atât cât Sharon.


I f l I M M l .........................................................................................................................................................

H Sharon nu învaţă cât ar vrea.

33
ENGLISH TODAY
Vocabular
according după, potrivit cu, lie (to) a sta întins, a zăcea
în conformitate cu nearly aproape
against contra, contrar noise zgomot, gălăgie,
agree (to) a fi de acord, vacarm, larmă
a încuviinţa, a accepta nonsense prostii, tâmpenii
Alps Al pi old-fashioned de modă
argue (to) a se certa, veche, învechit/ă
a se ciondăni, a se ciorovăi party-hat pălărie de
Aries Berbec (zodie) petrecere
besides în afară de; mai probably probabil
mult, în plus professional profesional
blue albastru romantic romantic
choice alegere, opţiune shape formă, condiţie
cold frig simply pur şi simplu
comparison comparaţie, sleep (to) a dormi
analogie, similitudine special special/ă
compromise compromis spectacular spectaculos/
countryside sat, ţară, oasă, extraordinar/ă
mediu rural spend (to) a petrece; a se
dance (to) a dansa dedica; a cheltui, a consuma,
different diferit/ă, felurit/ă, a zvârli (fig.)
divers/ă suggest (to) a sugera,
disco discotecă a propune
disco-night seară la suit (to) a-i veni bine cu
discotecă surely sigur, cert
entertaining distractiv/ă, tanned bronzat/ă
nostim/ă, simpatic/ă third al treilea, a treia
envy (to) a invidia traffic trafic, mişcare
even şi, încă, până şi, chiar used obişnuit/ă cu;
(în prop, negative: nici folosit/ă, de mâna a doua
măcar, nicicum) vote on (to) a vota, a alege
frivolous frivol/ă, superficial/ă while în timp ce
last trecut/ă
B O O K THREE
I ocjia 8

ELEMENTARY LEVEL
That's life!
A special present
In uc nst episod, Alice a primit un cadou foarte deosebit de
flue oi. Tatăl ei o va duce să viziteze un oraş european, însă
h h b ? Alice nu poate să se hotărască între Praga, Viena şi
Miidiid,
In »ficţiunea de gramatică învăţăm superlativul relativ de
*up«f ioritate şi de inferioritate al adjectivelor şi al adverbelor,
t omparăm superlativul absolut în engleză şi în română.

( have no idea where 1would like to qo<»


SCENA 1

Alico e cu prietenul ei Tom şi răsfoieşte un pliant de


Călătorii.

Alice: So, Tom... Which do you think is the best?


Tem: Hmm, I think Prague is the most interesting.

Alice: Are you sure? I think Vienna is more exciting than


Prague.
Tom: Yes, but it's certainly the most expensive tour.

Alice: It doesn't matter... My father is going to pay for


nverything! And what about Madrid? I think it's probably
ihn most exciting...
Tom: Why do you say that?

Alice: W ell... The night-life... I'm sure there are a lot of


discos.
Tom: That's true, but it's certainly the hottest city. 35
Alice: You're a good friend, Tom, but... You re so boring!
I don't really care about the weather... I just want to enjoy
myself! This trip is my father's birthday present to me. I want
to go to Europe's most interesting city, but also to the most
special and the most entertaining one!
Tom: I see... Well, I think all three are interesting cities!

(Soseşte Anne.)

Anne: Hi guys, what are you doing?


Alice: My father is going to give me a trip for my birthday.
So I'm choosing where I would like to go...

Anne: O h, really? That's great! Are you going alone?


Alice: No, my father promised to come with me...

Anne: Well, do you already have an idea of where you


want to go?
Alice: Not yet! I can't make up my mind between Vienna,
Prague and Madrid... Tom was making some „precious
suggestions...

Tom: But she isn't taking my advice... As usual!


Anne: Well, I think Prague is probably the oldest city,
but Vienna is the most interesting one. There are a lot of
important meetings in Vienna, and lots of museums, too.

Alice: Well, Madrid also has a lot of museums. Do you


agree with that?
Anne: Yes, that's true... But Madrid is certainly the hottest city!

Alice: Oh my God, Anne! You are like Tom! You both talk
nonsense! I think you two should go out together... I think
you would get on well...
Anne: Alice, what are you talking about? You're joking,
right?
B O O K T HR E E
Alice) Well, not really! I think Tom is perfect for you,

ELEMENTARY LEVEL
Anne,,,
Anne: Come on, Alice! Stop being foolish... You are
■mbtiiraising us!

A lliei Really? There's no need to be ashamed! Listen, I'm


going to leave you two alone, now! So you can get to know
inch other better... Bye!

37
1

LESSON EIGHT
Sâ înţelegem
ENGLISH TODAY (Soluţii la pag. 93)

Verifică dacă ai înţeles dialogul, răspunzând la întrebările


care urmează. Dacă ai dificultăţi, poţi privi din nou episodul
pe DVD sau poţi consulta vocabularul de la sfârşitul lecţiei.

C l Why does Alice think that Madrid is the most exciting city?
□ a) Because there are a lot of museums
□ b) Because it is a very old town
□ c) Because of the night-life

E3 What is Alice's father going to give her for her birthday?


□ a) A trip to a European city
□ b) A computer
□ c) A dress

El Who is Alice going with?


□ a) With no one
□ b) With her father
□ c) With Tom

El What does Alice think about Anne and Tom?


□ a) They are perfect for each other
□ b) They are both very interesting
□ c) They are very different from each other
ec
X

ELEMENTARY LEVEL BOOK


hîC U S

Superlativul relativ de superioritate


I hi mit »i/|ieiialivâ se foloseşte pentru a face o comparaţie
tufiş p*i»uimii şi lucruri, ori între grupuri de persoane sau
Mi lucruri Superlativul unui adjectiv sau al unui adverb
..lin ă ...............litote sau o caracteristică la cel mai înalt nivel.
In (iii n distincţie între superlativul relativ şi cel absolut. In
primul * h / sti doreşte exprimarea nivelului maxim al unei
. uliii i|i pu# însă în comparaţie cu un alt termen şi, ca atare,
!« rMm distincţie între superlativul relativ de superioritate şi
M» Inferioritate. Se vorbeşte, în schimb, despre superlativ
nirenlul rând gradul maxim al unei anume calităţi este
inşrlmnt fără să se facă nici o comparaţie. Să începem să
fnvifftm superlativul relativ de superioritate.

A l . I M I I VE LE MO N O S I L A B I C E
I I II N I LE BI SI LABI CE

AM|«i HvbI.1şi adverbele monosilabice, adică formate dintr-o


lingură %ilabă, şi adjectivele bisilabice (două silabe) care
»b Im mină în ,,-y", ,,-ow", ,,-e", ,,-er", ,,-le" - de exemplu,
„heppy" (fericit), „pretty" (frumuşel, graţios), „narow"
(iflămf), „nice" (drăguţ), „dever" (isteţ, inteligent), „simple"
('.mii/i/h) tifc. —formează superlativul relativ de superioritate
Htfăuyând la sfârşitul adjectivului sau al adverbului sufixul
„ Bit". Superlativul relativ e mereu precedat în engleză de
ntiii olul hotărât „the", după cum arată schema următoare:

. hau|j (ieflin/a) +-est the cheapest cel/cea mai ieftin/a


hut (i aid/6) +-est the hottest cel/cea mai cald/a
high (tnalt/d) +-est the highest cel/cea mai malt/a
39
LES SON EIGHT
new (nou/nouă) + -est the newest cel/cea mai nou/nouâ
ENGLISH TODAY quick (rapid/ă) + -est the quickest cel/cea mai rapid/â
smart (inteligent/ă) + -est 4 the smartest cel/cea mai inteligent/ă

P R E P O Z I Ţ I I P E N T R U AL D O I L E A T E R M E N

La superlativul relativ, al doilea termen al comparafiei


e introdus de una dintre următoarele prepoziţii:
in (în, din): dacă al doilea termen se referă la un loc sau
la un grup
of (de): dacă se referă la un anumit număr de persoane sau
de lucruri, ori la o perioadă de timp
among (între, dintre): dacă se referă la un anumit număr
de persoane sau de lucruri
that (care): în faţa unei propoziţii relative. Adesea „that"
e omis

Deci construcţia propoziţiei e următoarea:

the + adjectiv/adverb + -est + o f/in /a m o n g

Today is the hottest day Azi e cea mai caldă zi


of the summer de vară
Hamburg is the cleanest Hamburg este cel mai curat
city in Germany oraş din Germania

It's the smartest E cel mai inteligent tirbuşon


bottle-opener in the world din lume
Sharon is the prettiest Sharon e cea mai drăguţă
among the girls Jack knows dintre fetele cunoscute
de Jack
40
DC
X

ELEMENTARY LEVEL BOOK


VARIAŢII O R T O G R A F I C E
M N f R U U N E L E G R U P U R I DE A D J E C T I V E

Anumite adjective, când formează superlativul relativ de


lupstlorltate, suferă variaţii ortografice, în mod analog
tiu ta»«! ce se întâmplă la gradul comparativ.

* Adjectivele care se termină în ,,-y" precedat de consoane


formează superlativul relativ de superioritate eliminând „y" şi
primind sufixul „-iest", după cum arată schema următoare:

hlflpy (hricit/ă) - y + -iest the happiest cel/cea mai feridt/ă


funny (illitractiv/ă) - y + -iest ■>the funniest cel/cea mai
distractivă
■H»y (uşor/uşoarâ) - y + -iest 4 the easiest cel/cea mai uşor/
uşoară
neiiy (zgomotos) - y + -iest the noisiest cel/cea mai
zgomotos/oasâ

John I# the happiest John este cea mai fericită


person I know persoană pe care o cunosc
That's the funniest thing! Acela e cel mai distractiv lucru!
! hcit's the easiest thing Acela e cel mai uşor lucru pe
you could do care l-ai putea face

• Adjoctivele monosilabice care se termină cu o singură


i finsoană precedată de o vocală dublează consoana finală
înainte de a primi sufixul ,,-est", după cum poţi observa în
»chema următoare:

hot (cald/ă ) + -t ^ the hottest cel mai cald


sad (trist/ă) + -d ^ the saddest cel mai trist
Madrid is the hottest city Madridul este oraşul cel cald
Today is the saddest day Azi e ziua cea mai tristă
of the year din an 41
LESSON EIGHT
• Adjectivele monosilabice care se termină în ,,-e" mut
formează superlativul relativ de superioritate primind numai
ENGLISH TODAY
cele două consoane ,,-st", cum se exemplifică în următoarea
schemă:

nice (drăguf/ă) + -st 4 the nicest cel/a mai drăguf/ă


safe (sigur/ă) + -st 4 the safest cel/a mai sigur/ă

This dress is the nicest Rochia asta e cea


of the shop mai drăguţă din magazin
It's the safest district E cel mai sigur cartier
in London din Londra

RESTUL A D J E C T I V E L O R BISILABICE Şl CELE


PLURISILABICE

Celelalte adjective şi adverbe bisilabice nemenţionate


anterior şi toate adjectivele şi adverbele formate din trei
sau din mai multe silabe formează superlativul relativ
de superioritate adăugând înaintea adjectivului sau a
adverbului „the most" (cel/cea mai), după cum poţi observa
în schema următoare:

interesting the most interesting cel/a mai interesant/ă


difficult the most difficult cel/a mai uşor/uşoară
exciting 4 the most exciting cel/a mai emoţionant/ă
effective 4 the most effective cel/a mai eficace
economical the most economical cel/a mai ieftin/ă
beautiful the most beautiful cel/a mai irumos/oasă
revolutionary the most revolutionary cel/a mai revoluţionar/ă

Construcţia propoziţiei devine următoarea:

The most + adjectiv/adverb + of/in/among


42
B O O K THR E E
' 1 1 ■i» lit« most expensive Milano e cel mai scump oras

ELEMENTARY LEVEL
• It* III Italy din Italia
Nt-MBM 11 lit« most Karen e cea mai interesantă
Htlfif Imij poison I know persoană pe care o cunosc
I l»w Vnrk is the most New York e oraşul cel mai
•MilinQ city in the USA palpitant din SUA

tU M N l ATIVE N E R E G U L A T E

UimilitM.Bl« adjective şi adverbe formează superlativul


Hiltiliv in mod neregulat:

I (bun/â)
•II (bine) } the best
cel/cea mai bun/ă
cel mai bine

h«fcl (rflii, ina) the worst cel/a mai rau/rea


lllll« (mtr/â) the least cel/a mai mic/a

Mint ii (mult/ă) ^ the most ce^a mai


ttlttiiy (miilfi/multe) cei/cele mai mulfi/multe

I M..il,till i>. the best sport Fotbalul e cel mai bun sport
in III« wotld din lume
That'# the worst restaurant Acela e cel mai prost
in l"wn restaurant din oraş

NI nl«nt: când „most" şi „most of" au semnificaţia „cea


•..... mure parte din" se folosesc fără articolul hotărât „the"
(«■umple: Most people think so ^ Cea mai mare parte
dinii» oameni aşa cred; Most of the glasses were broken
i mi mai mare parte dintre pahare s-au spart).
43
LESSON EIGHT
A D JE C T I V E CU SUPERLATIV DUBLU

Următoarele adjective au o formă dublă de superlativ relativ:


TODAY

far (îndepâr- \ the farthest cel/a mai îndepărtat/ă


ENGLISH

tat/ă) J the furthest cel/a mai îndepărtat/ă; extrem

old
(batran/a) }
1 the oldest cel/a mai bătrân/â
the eldest cel/a mai varstnic/a
the nearest cel/a mai aproape
near 1 cel/a mai aproape; următorul/
(aproape) J the next următoarea

the latest cel/a mai recent/a


late (târziu) j- |ast ce|/a din urmă , ultimul/a

John's going to marry John se va căsători cu fata


Mr. Brown's eldest daughter cea mai mare a domnului
Brown
The latest news is very Ultimele veşti sunt foarte
assuring încurajatoare
He was the last to come El a sosit ultimul

Fii atent:
_ „the furthest", în afară de semnificaţia „cel mai îndepărtat/
departe" (similar cu „the farthest"), înseamnă şi „extrem";
- „the eldest" se foloseşte numai cu referire la persoane
şi mai ales la membrii aceleiaşi familii;
- „the latest" înseamnă „cel mai recent", adică ultimul în
ordine cronologică. Ultimul în ordine de succesiune e,
în schimb, „the last"; _ .
- în expresiile de timp, „next" şi „last" se folosesc fara articol
(exemplu: next week; last summer săptămâna viitoare;
vara trecută).
44
B O O K THREE
lixercifii

ELEMENTARY LEVEL
¡¡Muţii la pag. 93)

I momentul să exersăm puţin cu superlativul relativ de


superioritate. încearcă să construieşti propoziţii la superlativ
Moşind adjectivele şi adverbele formate din una, din două
•nu din mai multe silabe.

fc M t R C I Ţ I U L 1

C oim| )letează propoziţiile cu prepoziţia sau forma superlativă


ţfrtctâ.

R t iinostra is the smallest p ort... the world.


11 n) of
B b) In
11 () among

B It Is also ...
Q n) the prettyest
0 b) the prettiest
CJ i ) the most pretty

11 <»enova is one of ... ports in Italy.


1 1 n) biggest
I I b) the biggest
□ t) the most big

II But it isn 't...


t i n ) the importantest
t i l l ) the more important
f t t ) the most important

45
LESSON EIGHT
EXERCIŢIUL 2
ENGLISH TODAY Completează propoziţiile cu forma corectă de superlativ
a adjectivului sau a adverbului dintre paranteze.

E iT h e ................................holiday I have ever had was in Italy.


(good)

S i Firstly because it w a s ......................................................................


(relaxing)

El Secondly because Italy is .......................... country in Europe.


(friendly)

I I But it's n o t...........................................................................................


(rainy)

46
B O O K THREE
You are the best friends in the world...

ELEMENTARY LEVEL
i< I N A 2

t sHuirt. Tinerii sunt cu tofii in sufragerie, acasa la Anne.

Jim k Hey, Peter... Did you see the match yesterday


ivHhlng?
N te r Which match?

JHrk; Which match? Ajax vs. Juventus.


t l t i r i Those teams are boring...

jH tk; Excuse me, excuse me! Ajax is the best football club
in the world I
fe le ri I'm afraid I don't have a clue.

jHek; I know that only music matters... Anyway... In your


•pinion... Which is the best team?
••te n I don't know! I heard Arsenal is the best one of all
time Ihey've got the most aggressive players, the most
Important coach, the toughest goalkeeper.

to« k: Peter, Peter... You are so mistaken!


Okay, what's so great about Ajax?

Jiick: First of all, their defence is superb. It's much more


Intelligent than Arsenal's. Still...

(Alh a intrd in sufragerie vorbind la telefon.)

Alice: No... But you promised me! You're always busy! No,
I don't want to go anymore! Anyway, thanks daddy! Thanks
fet your present! You are the worst father in the world! Don't
worry, I'm gonna have a great birthday, all the same! Yes,
with my friends... They do love me! Bye!
Jack: Is everything okay, Alice?
Alice: No, nothing is okay! My father keeps on being the
same...

Anne: Come on, Alice! Don't cry, please! Tell us what


happened!
Alice: Well, you know... I told you... My father decided to
give me a trip for my birthday... Well, he promised to come
with me... And just now he told me that he can't anymore...
Because he has some important work to do... As usual!

Sharon: Don't be angry with him! Even if he has something


important to do, you can leave for your trip anyways!
Alice: No, I don't want to go anymore!

Jack: Well, don't worry Alice! We are going to give a big


party for you. Isn't that true, guys?
Peter: Absolutely!

Anne: Of course!
Jack: You are the most brilliant, the smartest and the
funniest roommate we've ever had! Even if sometimes you
are a bit lazy... You need a special party!

Alice: Thanks a lot! You are the best friends in the world...
B O O K T HR E E
!»n înţelegem

ELEMENTARY LEVEL
(lalujll la pag. 93)

Vm lilt ri dacă ai înţeles scena, răspunzând la următoarele


thtiebări:

I I Which is the best football team in the world according


In ja c k ?
P h ) luventus
U h) Ajax
B c) Arsenal

0 Why does Peter think that Arsenal is the best?


B 0) Because they have more money
U b) Because they have a superb defence
0 r) Because they have the most aggressive players

0 Why is Alice crying?


0 h) Because she argued with Anne
0 h) Because her father said that he can't go with her on
heiidny
D e) Because she is in love with Jack

R What are the friends going to do for Alice's birthday?


P a) Have a great party
t I h) I lave a holiday with her
f l •) Buy the biggest and best present possible

49
ENGLISH TODAY LESSON EIGHT Focus
Superlativul relativ de inferioritate
şi superlativul absolut

S U P E R L A T I V U L R E L A T I V DE I N F E R I O R I T A T E
AL A D J E C T I V E L O R Şl AL A D V E R B E L O R

Superlativul relativ de inferioritate se formează introducând


înaintea adjectivelor sau a adverbelor „the least (cel/cea
mai puţin). Cel de al doilea termen al comparaţiei este
introdus de una dintre prepoziţiile „of", „in", „among ,
cum se întâmplă la superlativul de superioritate. Observă
schema următoare:
the least + adjectiv/adverb + of/in/among

This is the least difficult Aceasta este cea mai uşoară


lesson we had lecţie pe care am avut-o
That teacher was the least Profesorul acela era cel mai
severe among his colleagues puţin sever dintre colegii lui

S U P E R L A T I V U L DE I N F E R I O R I T A T E
A L S U B S T A N T I V E L O R LA P L U R A L

Pentru substantivele la plural, superlativul de inferioritate


se formează introducând înaintea lor „the fewest" (cei/cele
mai puţin). Construcţia propoziţiei rămâne aceeaşi, după
cum demonstrează schema următoare:

the fewest + substantiv la plural + of/in/among

He made the fewest mistakes El a făcut cele mai puţine


0f a || greşeli dintre toţi
50
T HR E E
ELEMENTARY LEVEL BOOK
t W M R i ATIVUL ABSOLUT:
i m m caraţie Între r o m ân ă şi en g leză

|y f*ifl« liv u l absolut, care în unele limbi se formează prin


yMiod unor sufixe, exprimă gradul maxim al unei
i mIi (i i |I Iruri a o compara cu altceva. Conceptul acesta
........Ii li »«|M imat şi în română şi în engleză în mod analitic,
pfradm And înaintea adjectivelor şi adverbelor la superlativ
■' lut adverbul „very" (foarte), după cum arată schema
wt uniiitiiâi

v«i y t u d jectiv/ad verb

* • *• > finyn ve ry well Peter cântă foarte bine


Iii* dinam was v e ry good Cina a fost foarte bună

InU ii Uiiloii lui „very" poate varia, la fel ca şi în rom ână,


p liiw in d u I cu unul dintre următoarele adverbe:

i«Hl|y (uiI i adevăr): foarte folosit în limbajul fam iliar


• * ii« iii« |y (extrem d e): folosit emfatic
yiiitB (mui d eg ra b ă ): puţin mai accentuat decât „very"
Inltly (destul de): folosit în limbajul nonformal, mai puţin
BW itlIuiiI decât „very".

Unele iid(«dive au în sine o semnificaţie superlativă, deci


im pul li însoţite de „very", însă pot urma unor adverbe,
d i ikttmplu „absolutely" ori „really" (acesta din urmă mai
|f>|>H li Minai), lată câteva:

h •■ring g eros
WMMilerful minunat/ă
I hmI müII c fantastic/ă
LESSON EIGHT
marvellous mcântător/oare
perfect/ă
ENGLISH TODAY
perfect
essential esential/ă

enormous enorm/ă

delicious delicios/oasă
îngrozitor/oare
awful ..... ......___........._

This cake Prăjitura asta e absolut


is absolutely delicious! delicioasă
It's really freezing today Azi chiar e ger
B O O K THR E E
I"Horcifü

ELEMENTARY LEVEL
l!«HlM|(i Im | Mi ( | . 93)

Mwm »«miimi/ä superlativul relativ de inferioritate şi deI !|int Im Hule,

m im I T I UL 3

I HM.iih h ii.,i propozifiile cu forma corectä de Superlativ.

■ In Aium'% Hat ... is Alice.


I I •<) Ihm buiy
M b| b f l t buiy
f l j) lh ( bu«l busy

(M m r* heil ,,, friends.


I I H) »Hl flWBlt
M h| Ih* bait
tl n| ih i moit few

0 lifilt hm ... life.


m) lim txeifmgest
bj Ihn moil exciting
i) Ih® more exciting

H fi ii i and Sharon are ... of the friends.


Ü n| the b n interesting
1 I taj !■*» Interesting
| } ») »h« b»i#l interesting

53
LES SON EIGHT
EXERCIŢIUL 4

Arată dacă propoziţiile sunt corecte (right) sau greşite


NGLISH TODAY

(wrong) şi rescrie-le corect când e necesar.

R W
toi Paris is the most lovely D D .....................................................
town that I know. .......................

H | think that London is 1=1 D ..................................................


the most interesting in all .....................................................
the European towns. .....................................

H Probably the least D D .......................................


attractive city in Europe is ...........................................
Newcastle.

H Certainly Rome ^ ^ ......................


is the most old of all the .......................
European capitals.
Vocabular
uhtelutely absolut intelligent inteligent/ă
••finid (to be) a se teme de, keep on (to) a continua;
u i fi frica a merge înainte, a perpetua
tiyuressive agresiv/ă lazy leneş/ă
unyry înfuriat/ă, supârat/ă, make up one's mind (to)
mănios/oasă a se decide, a se hotărî
(•• uihamed (to) a se night-life viaţă de noapte
ruşina other altul/alta
be mistaken (to) a greşi player jucător/oare
billliant strălucit/ă Prague Praga
timone (to) a alege precious preţios/oasă;
f lu t idee; indiciu, urmă căutat/ă
MMich antrenor present dar, cadou
t iy (to) a plânge promise (to) a promite
duildy tătic (formă de alint) roommate coleg de
decide (to) a decide, cameră
h hotărî suggestion sugestie,
defence apărare propunere, sfat
•«eh liecare, cineva superb superb/ă,
•rtihcirrassing stânjenitor/ magnific/ă
M M I* team echipă
fttttlUh prostesc/ească, tough dur/ă, rezistent/ă;
lAmpit/â puternic/ă, robust/ă
fmtllxill fotbal tour excursie, vizită ghidată;
fuulliiill club, asociaţie, plimbare, călătorie, voiaj
|lub de fotbal yet încă (în propoziţii
gel nil well (to) a fi de negative şi interogative)
utoid, u se simţi bine
(|Wt)(keeper portar
(In fotbal)
im u n i (contragere de la
gHliiy to: a te pregăti să,
n Intenţiona să)
mmm
B O O K T HR E E
television Programmes

ELEMENTARY LEVEL
Cinema:
Sundance Film Festival
B/iift ufi venit la această ediţie a emisiunii „ Talk Cinema".
Punte nu toţi ştiu de Sundance Film Festival, festivalul
nun i ii ini de filme independente. Lucy stă de vorbă despre
m i!‘<l subiect cu expertul de cinema Sanjeev Gupta, care ne
•«pfu Ci povestea şi farmecul lui. Haideţi să vedem împreună
ili'spitţ ce e vorba.

iu ty i Good morning, good morning! Welcome to this


Wtik'ii odition of „Talk Cinema". Here in the studio with
Kit» in Sanjeev Gupta, our cinema expert. Good morning,
ftNrt|»BV,
I h ii |«» v : Good morning!

t«iiy Wn|| Sanjeev, what are you talking about today?


Today I want to talk about the Sundance Film
t I' itlvnll

I Ul y Sounds interesting! I've heard of the Sundance


Şiitivnl, what exactly is it?
( hm)««iv : Well, to put it simply Sundance is a festival for
jitdfii«undent films and people interested in them.

W ftfi G k, can you explain what an „independent film" is?


ÍHM|eev Independent films, sometimes they're called
«im films that don't come from the major Hollywood
<•*'•**• Ihey're produced and financed by the directors
jhiniiwlvofi and they're usually low-budget productions.
Hiiif nf course this doesn't mean that they're appreciated
l i l i (Imn normal commercial films.

I
G R A M M E S : CINEM A Lucy. O f course! Independent films con be very ,merest,ng
o n d e e n they deal with " ^ ^ J l^ d e n ,films wlfit

Hollywood blockbuster . Y spectacular. They're

i T e t o n e t n e n d - t h e y can feature famous stars.

Lucy: There's another


movies are distribute t roug office, Right Sanjeev?
make so much money a hand, independent

less money at the box office.

Lucy: O k, let's go back to the S u n d a y ^ ^ w i i h the

Lucy: When did this festival start. festival 25


sa n ie e v : Robert ^ ^ ° T „ le L m Sundance Kid,
years ago. The festival ta es f,|m Butch Cassidy
the C a r á c t e r Robert Redford Play i$ divided into
and the Sundance fOd. To ^ ^ called the „American
two sections. The main f, and documentaries.
C o m p etitio n " and ,s for Arne Competition"

The second - ¡ o n 'LS‘ S '“ " ^


o
^
In ' add-on tcTth^filrns^here are parties and concerts and
also special meetings for film students.

58
Lucy: Well, the Sundance Festival sounds fun. It's smaller
and younger than other film festivals... there aren't lots of
Hollywood stars... the awards aren't as prestigious as the
Oscars. But it's an important festival! Right, Sanjeev?
Sanjeev: Right! And don't forget, it's great fun!

Lucy: Ok, thank you, Sanjeev, and goodbye.


Sanjeev: Goodbye.

Lucy: Goodbye and see you next week for another edition
of „Talk Cinema"!
Sâ înţelegem
(Soluţii la pag. 95)

Verifică dacă ai înţeles, răspunzând la următoarele


întrebări:

H T h e Sundance is a festival only for American independent


films.
□ True
□ False

H Indies are films produced in India.


□ True
□ False

S Hollywood films make a lot of money because they are


distributed all over the world.
□ True
□ False

C l The Sundance Festival is sim ilar to the O ic a ri night in


Los Angeles.
□ True
□ False

B The first Sundance Festival took pitit» 89 yntint ago.


□ True
□ False
E L E M E N T A R Y L E V E L B O O K T HR E E
0 A person in a film is called ...
□ a) a star
□ b) a character
□ c) a director

m An independent film is sometimes called ...


□ a) an indie
□ b) an India
□ c) a blockbuster

0 A Hollywood blockbuster is a ... production.


□ a) high-budget
□ b) low-budget

61
Focus

Cinema, ce pasiune!
De câte ori nu ne-am trezit citind titlul unui film englezesc ori
american fărâ să ştim cine era regizorul (director) ori regizorul
asistent (assistant director)? Să descoperim împreună rolul
lor şi să încercăm să ne îmbogăţim vocabularul pentru a
putea vorbi corect despre cinematograf. Să vedem câteva
cuvinte despre subiect:

Character Personaj
Actor Actor
Actress Actriţă
Main character Protagonist, personaj
principal
Who was the main Cine era protagonistul
character in that film? filmului?

Supporting actor Actor în rol secundar


Who got the prize Cine a primit premiul pentru
as best supporting cel mai bun actor în rol
actor? secundar?

Director Regizor
Director assistant Asistent de regie
Blockbuster Mare succes
His latest film Ultimul lui film a fost un
is a blockbuster mare succes
E L EME N TA R Y LEVEL BO OK
Hollywood blockbuster Film de la Hollywood. Produs
de o casă de producţie de
mare succes din Hollywood,
adesea acest gen de film
e considerat comercial
(commercial film).

Many people like Multor persoane le plac


commercial films because filmele comerciale pentru
they are easy to watch că sunt uşor de vizionat

Indies Filme independente


Story / story-line Poveste, intrigă

I didn't like the story-line Nu mi-a plăcut intriga acelui


of that film, it was too film, era prea greu
hard to follow de urmărit

Să vedem acum câteva verbe utile când vorbim despre


film:

To play a character A interpreta un personaj


To play a role / a part in A interpreta un rol

I love the character Ador personajul interpretat


Robert Redford played de Robert Redford în filmul
in that movie! acela!

To direct A regiza
To produce A realiza, a produce, a pune
în scenă
To finance A finanţa, a subvenţiona
63
Some films are produced Unele filme sunt produse
and financed by directors şi finanţate de regizori
That film you really like Filmul acela care-fi place
is directed by an unknown mult e regizat de un regizor
director necunoscut

To feature A avea un rol important/


a juca
To feature famous stars A prezenta staruri faimoase
Hollywood movies In filmele de la Hollywood
feature many famous stars sunt prezente multe staruri
faimoase
Notting Hill features Hugh in Nottlng HUI ¡oacá Hugh
Grant and Julia Roberts Grant şl Julia Roberts

Acum sä vedem câteva adjectiv»

Independent film Film Independent


Low-budget production Pmdiu fin i ii buget redus
Independent films are I Urnele independente sunt
low-budget productions pmdiiifil iu hupet redus
financed and produced rtallÊOtt şi firuinfnln chiar de
by directors themselves regi tail

High-budget production P lin im Im i I/ I m p e l m in a t

Major Principul iln imhvunţâ


m ajoiO

High-budget films are Filmul« i u buget ridicat sunt


financed by major fin<lii JciIm il» . »In mm mari
Hollywood studios cai# de Şftkduefle de la
Hollywutiil
E L E M E N T A R Y L E V E L B O O K THR E E
Exerciţii
(Soluţii la pag. 95)

EXERCIŢIUL 1

Alege cuvântul corect în acest exerciţiu:

D The person who directs the actors is called ...


□ a) the producer
□ b) the director

H Hollywood blockbusters are called ...


□ a) commercial films
□ b) indies
□ c) stars

IS An independent film is ... to produce than a Hollywood


blockbuster.
□ a) more cheap
□ b) cheaper

i l George Clooney is ... than Brad Pitt.


□ a) more old
□ b) older

S I Sandra Bullock is ... actress.


□ a) the funniest
□ b) funniest

H La Dolce Vita was directed ... Federico Fellini.


□ a) by
□ b) from

13 Taxi Driver ... Robert De Niro.


□ a) features
□ b) plays 65

i
Let's talk:
E-learning
în acest episod din „ Let's talk", Eric, alături de Tom şi de
Mane, discută despre avantajele „e-learning".

Eric: Hello, welcome to this week's edition of „Let's talk",


the Saturday evening debate with our commentators Tom
and Marie.
Tom and Marie: Good evening.

Eric: Tonight I'd like to hear your thoughts about e-learning.


You know when I was a teenager I hated school and
studying, as you can imagine my exam results weren't very
good so I couldn't go to university. Now I'd like to study
philosophy and I'm thinking of taking a distance learning
course using my computer and the Internet.
Marie: Well, e-learning, the ,,e" means „electronic" so
,,e-learning" is „electronic learning", this is a new and
convenient way of studying. Many universities around the
world now offer distance learning degree courses via the
Internet. You can take a course from a university in England
or in the States without leaving your home.

Tom: That's true, but you need to have a lot of motivation


to take an e-learning course.
Eric: Why?

Tom: Well, good time management '.kills ate very important


for successful e-learning. You mustn't waste time, you must
study a little every day! It isn't always easy, especially if you
work!
r

E L EM E N TA R Y LE VE L B O O K THREE
Marie: Ok, e-learning courses can be more difficult,
traditional courses can be better, but there are many
advantages to studying for a degree at a distance.

Eric: What are these advantages? In fact let's talk about the
advantages and the disadvantages of e-learning.
Marie: Ok, one advantage, you can study when you like
and where you like.

Eric: I see, so it's a flexible way of learning?


Marie: Exactly! Another advantage is that e-learning gives
people a second chance to take a university course, without
giving up your job! You can study and work at the same
time!

Tom: I'm sorry, Marie, I don't agree! When you work it can
be very difficult to find time to study. Besides, students can
feel lonely and isolated when they study by themselves.
Marie: Wait a minute, this is where the ,,e", the „electronic"
part helps. There's lots of interaction with other students and
course tutors. Some courses use virtual classrooms to teach
small groups. You can see your tutor and other students
on your computer screen. You can talk with them and use
text chat or e-mail and discussion forums too. Today most
courses includes study skills information on how to study
well at a distance.

Tom: Ok, but some course materials can be really boring


just like reading „books online" and some e-tutors are very
inexperienced and don't know how to teach in this new way.
And remember that drop out rates are high for e-learning
courses.

67
ENGL I S H T ODAY T V P R O G R A M M E S : L E T ' S T A L K

Marie: Yes I agree with some of what you say but good
multimedia course materials can be very stimulating as they
use audio, images and text together to teach!

Eric: O k, ok! I see that you both have strong opinions on


this topic. This discussion is very interesting but I'm afraid
we've run out of time! So, e-learning the new independent
way of studying with advantages and disadvantages! My
philosophy course? I'll have to think. So, goodbye to our
commentators Marie and Tom.
Tom and Marie: Goodbye.

Eric: And goodbye to you and see you next time on our
discussion group „Let's talk".
E L EM E N TA R Y LE VE L B O O K THREE
$6 înţelegem
(Soluţii la pag. 95)

Verifică dacă ai înţeles, răspunzând la următoarele


întrebări:

13 Not many universities offer e-learning courses.


□ True
□ False

11 Traditional courses are sometimes better than e-learning


courses.
□ True
□ False

0 You should stop working when you take an e-learning


course.
□ True
□ False

H If you take an e-learning course you can chat with your


course tutor on the Internet.
□ True
□ False

H The drop out rates are not very high for e-learning
courses.
□ True
□ False

69
ENGL I SH T O D AY T V P R O G R A M M E S : L E T ' S T A L K

Focus

E-learning, o noua metodă


de a învăţa
Unul dintre marile avantaje ale noilor metode este acela
că permit economie de timp. Un exemplu strălucit este
e-learning, o metodologie de studiu care îţi permite să
urmezi cursuri (chiar universitare) comod, de acasă, în
funcfie de timpul şi de exigenţele tale. Ţinând cont de
actualitatea subiectului, cu siguranţă este interesant să
examinezi terminologia şi formele de exprimare ale acestui
„nou mod de a studia".

TO TAKE A C O U R S E

Când vrem să spunem că urmăm un curs la oricare materie,


folosim expresia „to take a course" (a urma un curs):

If you take an English Dacă urmezi un curs de


course, you will improve engleză, îfi vei îmbunătăţi
your English a lot mult cunoaşterea limbii

To take an e-learning A urma un curs e-learning


course
To take a distant learning A urma un curs la distanţă
course

I am going to take a distant Intenţionez să urmez un curs


learning course but I still la distanţă, însă nu m-am
haven't decided which one decis încă pe care

70
E L EM E N TA R Y LE VE L B O O K THREE
TO G O TO UN IV E RS IT Y

Acum, alte câteva expresii folosite în mediul şcolar şi


în lumea universitara. Aminteşte-ţi mai ales că „a merge
la universitate" se spune „to go to university":

When they go to university, Cei mai mulfi oameni


most people study full-time studiază tot timpul când
merg la universitate

Fii atent: propoziţia „I'm at university" arată că studiez la


universitate pentru licenţă

To be at university A fi la universitate
To study at university A studia la universitate
To study for a degree A studia pentru o licenţă

I wanted to study Voiam să studiez limbi străine


languages at university la universitate
With e-learning courses Mulţumită e-learning,
people study for a degree oamenii îşi pot lua licenţa
at distance studiind de la distanţă

Exemplele ce urmează arată diverse expresii ce se folosesc


când vrem să spunem „a studia la universitate":

My friend Sarah is studying Prietena mea Sarah studiază


Biology at university biologia la universitate
She goes to university Ea merge la universitate
She's at university Ea este la universitate
(studiază la universitate)
71
She's taking a Biology Ea îşi ia diploma (licenţa)
degree at university în biologie la universitate

She's studying for a Ea învaţă pentru a-şi lua


degree in Biology diploma (licenţa) în biologie

Fii atent: în engleză e corect să spui fie „a Biology degree",


fie „a degree in Biology".

Acum să vedem câteva substantive:

E-learning course Curs e-learning


Course tutor Tutore

E-learning allows you E-learning îţi permite să înveţi


to study at home and send de acasă şi să trimiţi prin
your work to your course internet tutorelui tău ceea ce
tutor via Internet ai pregătit

Degree Diplomă, licenţă

Drop out rates Procent (rată) al celor care se


retrag de la curs

The drop out rates for Procentul (rata) celor care nu


these courses are high termină aceste cursuri este
mare
w

E L E M E N T A R Y L E V E L B O O K T HR E E
TO DROP OUT + OF

Termenul „drop out" este şi verb şi se traduce cu „a aban­


dona un curs", „a nu termina un curs". Acest verb e însoţit
de prepoziţia „of", după cum poţi vedea din exemple:

To drop out of school A abandona şcoala


To drop out of university A abandona cursurile
universitare

He dropped out of school El a abandonat şcoala după


after six months şase luni

73
ENGL I SH T O D AY T V P R O G R A M M E S : L E T ' S T A L K

Exerciţii
(Soluţii la pag. 95)

EXERCIŢIUL 1

Alege cuvântul corect în acest exerciţiu.

I I She's ... a Spanish course at the moment.


□ a) taking
□ b) studying

H If you take a distance learning course:


□ a) you can study from home
□ b) you study for a long time

HA university course is called ...


□ a) a degree
□ b) a subject
□ c) a tutor

D When you don't finish a course you ...


□ a) drop out
□ b) take a degree

m The number of people who don't finish a course


is called ...
□ a) the drop rates
□ b) the drop out rates
E l E-learning course are more difficult ... traditional
courses.
□ a) from
□ b) than
E L EM E N T A R Y LE VE L B O O K THREE
E l She studies full-time at a university. She's ... university.
□ a) in
□ b) at

E l I'm taking a Biology degree. I go ... university.


□ a) to
□ b) at

E l Does she go ... ?


□ a) to the university
□ b) to university

EE He ... of school when he was 16.


□ a) dropped out
□ b) dropped

75
Traducerea episoadelor
Lecţia 7

That's life!
Ce ar trebui să facem?
Sâ mergem sâ dansăm!
SCENA 1

Peter: Ei bine, copii, hai să mergem la cinemagraf


diseară.
Anne: E o idee foarte bună. Ce rulează?

Peter: Ei bine, este noul film cu Schwarzenegger. Ar trebui


să fie bun.
Alice: Glumeşti, nu?

Peter: Nu, nu glumesc. Tu ce propui?


Alice: Ce ziceţi să mergem la discotecă?

Peter: Discotecă? Ai înnebunit, Alice? Aia nici măcar nu


e muzică... E pur şi simplu zgomot!
Alice: Hai, Peter! E sâmbătă seara, trebuie să facem
ceva deosebit... Ceva palpitant! Şi să mergi la dans este
cu siguranţă mai palpitant decât să mergi la film ...

Jack: Sunt de acord cu Alice! Să mergem să dansăm!


Anne: Ce spuneţi de o a treia variantă?

Peter: Cred că Anne are dreptate! Hai să încercăm să


găsim un compromis bun.
Alice: Haideţi, copii! Cât sunteţi de plicticoşi şi de
demodaţi!
E L E M E N T A R Y L E V E L B O O K T HR E E
Peter: ...Ş i tu eşti mai frivolâ decât mine, Alice!
Jack: Hai, copii! Nu vă certaţi, vă rog! Să supunem !a vot!
Ei bine, Alice şi cu mine vrem să mergem să dansăm. Peter
şi Anne nu vor... Tu ce vrei să faci, Sharon?

Sharon: Nu ştiu... Ei bine... Discoteca este probabil mai


distractivă decât cinematograful...
Alice: Minunat! Bine, copii... Trei la doi... Hai să mergem
să dansăm!

L
ENGL I SH T O D AY T R A D U C E R E A E P I S O A D E L O R

$« fermînom cu comparaţiile prosteştii

SCENA 2

Alice: lată pălăria mea de petreceri! Iţi place?


Anne: Arăţi minunat! Te invidiez! Pălăriile îţi vin foarte
bine!

Alice: Bine, eu îţi invidiez camera, Anne. Dar cum poţi să


dormi cu tot traficul ăsta?
Anne: Ah, sunt obişnuită.

Sharon: La ce discotecă mergem?


Alice: La „Paradise". Este o discotecă nouă pe King's
Road... E foarte drăguţă!

Anne: Tom şi cu tine aţi mers acolo împreună?


Alice: Da. Am fost sâmbăta trecută... Am petrecut o seară
drăguţă îm preună...

Anne: Poate am pus o întrebare greşită. Nu-ţi place Tom,


nu-i aşa?
Alice: E plictisitor, foarte plictisitor... în plus, este şi Berbec!
Şi vorbeşte prea mult... De exemplu, aseară mi-a arătat
toate fotografiile pe care le-a făcut în vacanţă, în Alpi.
A vorbit o oră despre munţi... Dar eu urăsc munţii!

Sharon: De ce spui asta? Munţii sunt frumoşi şi spec-


taculoşi.
Alice: Prefer p laja... E mai relaxantă şi mai distractivă!

Sharon: O h, nu ştiu. Cred că plaja este mai plictisitoare


decât munţii.
Anne: De ce spui asta?
E L E M E N T A R Y L E V E L B O O K T HR E E
Sharon: Ei, gândeşte-te la asta. Să zaci pe plajă în fiecare
zi. E mult mai interesant să te plimbi la ţară.
Anne: Da, însă de obicei e mai frig în munţi. Cred că plaja
este şi mai romantică.

Alice: Fetelor! încetaţi cu prostiile! Cum arăt?


Sharon: Eşti foarte drăguţă, Alice!

Alice: Mulţumesc, Sharon. Dar tu arăţi mai bine ca mine.


Sharon: Nu, cum poţi să spui asta? Tu eşti mult mai
bronzată decât mine.

Alice: Da, însă tu eşti mai în formă.


Anne: Şi eu? Cum arăt?

Sharon: Eşti foarte drăguţă şi tu, Anne.


Anne: Sunt sigură că nu sunt nici pe jumătate atât de
frumoasă ca tine!

Sharon: Hai fetelor! Să terminăm cu comparaţiile prosteşti!


Să zicem că suntem toate diferite...

(.Soseşte Jack cu două cămăşi în mână.)

Jack: Hei, fetelor! Ok, sunteţi gata? Am nevoie de sfatul


vostru... ce părere aveţi, care cămaşă e mai potrivită?

Alice: Cea roşie! E mult mai potrivită decât cea albastră


pentru o seară la discotecă.
Jack: Şi tu, Sharon? Ce crezi?

79
Sharon: Ei bine, cred că aia roşie este mai nostimă, pe când
cea albastră este mai oficială... O prefer pe cea albastră.
Jack: Deci, fetelor, ce cămaşă să-mi pun?

Alice: Ţi-am spus, pe cea roşie. Cu aia arăfi mai macho!


Da, macho, ăsta e cuvântul potrivit.
Jack: Serios? Macho? îmi place! O K, o să-mi pun cămaşa
roşie! Sharon, eşti de acord cu Alice? Despre faptul că sunt
macho, vreau să zic...

Sharon: Haide, Jack! E târziu... Discoteca ne aşteaptă!


E L EM E N TA R Y LE VE L B O O K THREE
Lecţia 8

That's life!
Un cadou deosebit
N-am idee unde vreau sâ merg...
SCENA 1

Alice: Deci, Tom ... care crezi că este cea mai bună?
Tom: Cred că Praga este cea mai interesantă.

Alice: Eşti sigur? Cred că Viena este mai palpitantă decât


Praga.
Tom: Da, dar este cu siguranţă cel mai scump tur.

Alice: Nu contează... Tatăl meu plăteşte tot! Şi ce zici de


Madrid? Cred că probabil este cel mai palpitant...
Tom: De ce spui asta?

Alice: Ei bine... viaţa de noapte... Sunt sigură că există


o mulţime de discoteci.
Tom: Este adevărat, însă cu siguranţă este oraşul cel mai
cald.

Alice: Eşti un prieten bun, Tom, d ar... eşti atât de plictisitor!


Mie nu-mi prea pasă de vreme... vreau doar să mă simt
bine! Această excursie este cadoul pe care mi-l face tata
de ziua mea. Vreau să merg în cel mai interesant oraş din
Europa, dar şi în cel mai deosebit şi mai distractiv!
Tom: înţeleg... Ei bine, cred că toate trei sunt oraşe
interesante!

81
ENGLI SH T O D AY T R A D U C E R E A E P I S O A D E L O R
Anne: Hei, copii, ce faceţi?
Alice: Tatăl meu îmi face cadou o excursie de ziua mea.
Aşa că aleg locul unde mi-ar plăcea să merg...

Anne: O , serios? Minunat! Te duci singură?


Alice: Nu, tata mi-a promis că vine cu mine...

Anne: Ei bine, ai deja o idee unde vrei să mergi?


Alice: Nu încă! Nu reuşesc să mă hotărăscîntre Viena, Praga
şi Madrid... Tom îmi dădea nişte sugestii „preţioase"...

Tom: Dar nu-mi ascultă sfaturile... Ca de obicei!


Anne: Ei bine, sunt de părere că Praga este probabil oraşul
cel mai vechi, însă Viena este cel mai interesant. în Viena
au loc o mulţime de reuniuni importante, dar există şi multe
muzee.

Alice: Ei bine, şi în Madrid există o mulţime de muzee. Eşti


de acord cu asta?
Anne: Da, este adevărat... însă Madrid este cu siguranţă
oraşul cel mai cald!

Alice: Dumnezeule, Anne! Eşti ca Tom! Amândoi vorbiţi


prostii! Cred că voi doi ar trebui să ieşiţi îm preună... Cred
că v-aţi înţelege bine...
Anne: Alice, despre ce vorbeşti? Glumeşti, nu?

Alice: Ei bine, nu chiar! Cred că Tom este perfect pentru


tine, Anne.
Anne: Haide, Alice! încetează cu prostiile... Ne faci să ne
simţim prost!

Alice: Serios? Nu trebuie să vă simţiţi prost! Ascultaţi, acum


vă las singuri! Aşa vă puteţi cunoaşte mai bine... Pa!
E L E M E N T A R Y L E V E L B O O K THR E E
Sunteţi cei moi buni prieteni din Sume...
SCENA 2

Jack: Ei, Peter... ai văzut meciul ieri-searâ?


Peter: Ce meci?

Jack: Ce meci? Ajax contra Juventus.


Peter: Echipele alea sunt plictisitoare...

Jack: Pardon, pardon! Ajax este cel mai bun club de fotbal
din lume!
Peter: Mă tem că habar n-am.

Jack: Ştiu că pentru tine contează doar muzica... Oricum ...


După părerea ta ... care este cea mai bună echipă?
Peter: Nu ştiu! Am auzit că Arsenal este cea mai bună
echipă a tuturor timpurilor. Au cei mai agresivi jucători, cel
mai important antrenor, cel mai tare portar.

Jack: Peter, Peter... cât de mult greşeşti!


Peter: Ok, ce e atât de extraordinar la Ajax?

Jack: In primul rând, apărarea lor este superbă! E mult mai


inteligentă decât cea a lui Arsenal. Totuşi...

[Alice intră în sufragerie vorbind la telefon.)

Alice: N u... Darmi-ai promis! Eşti întotdeauna ocupat! Nu,


dar nu mai vreau să merg! Oricum, mersi tatii Mulţumesc
pentru cadoul tău! Eşti cel mai rău tată din lume! Nu-ţi face
probleme, o să am o zi minunată oricum! Da, cu prietenii
m ei... Ei chiar mă iubesc! Pa!

83
Jack: E totul în regulă, Alice?
Alice: Nu, nu e nimic în regulă! Tatăl meu continuă să
rămână neschimbat...

Anne: Haide, Alice! Nu plânge, te rog! Spune-ne ce s-a


întâmplat!
Alice: Ei bine... Ştiţi... v-am spus... Tatăl meu a hotărât
să-mi facă o excursie cadou de ziua m ea... Ei bine, mi-a
promis să vină cu m ine... Şi chiar acum mi-a spus...
că nu mai poate veni... Pentru că are o treabă importantă
de făcut... Ca de obicei!

Sharon: Nu te supăra pe el! Chiar dacă el are ceva


important de făcut, tu poţi pleca oricum în excursie!
Alice: Nu, nu mai vreau să mă duc!

Jack: Ei bine, nu-ţi face probleme, Alice! O să organizăm


o petrecere mare pentru tine. Nu-i aşa, copii?
Peter: Absolut!

Anne: Bineînţeles!
Jack: Eşti.cea mai strălucită, cea mai deşteaptă şi cea
mai amuzantă colegă de cameră pe care am avut-o noi
vreodată! Chiar dacă eşti puţin leneşă câteodată... Meriţi
o petrecere deosebită!

Alice: Mulţumesc mult! Sunteţi cei mai buni prieteni din


lume...
E L E ME NT A R Y LE VE L B O O K THREE
Programe de televiziune

Cinema:
Sundance Film Festival
Lucy: Bună dimineaţa, bună dimineaţa! Bine aţi venit la ediţia
din această săptămână a „Talk Cinema". Aici, cu mine în
studio, este Sanjeev Gupta, expertul nostru în cinematografie.
Bună dimineaţa, Sanjeev.
Sanjeev: Bună dimineaţa.

Lucy: Ei bine, Sanjeev, despre ce vei vorbi astăzi?


Sanjeev: Azi vreau să vorbesc despre Festivalul de film
Sundance!

Lucy: Pare interesant! Am auzit de Festivalul Sundance,


ce este, mai exact?
Sanjeev: Ei bine, simplu spus, Sundance este un festival
al filmelor independente şi al oamenilor interesaţi de acestea.

Lucy: Ok, poţi să explici ce este un film „independent"?


Sanjeev: Filmele independente, numite uneori „indies , sunt
filmele care nu provin din studiourile principale hollywoodiene.
Sunt produse şi finanţate chiar de regizori şi sunt, în general,
producţii cu buget redus. Dar, bineînţeles, asta nu înseamnă că
sunt mai puţin apreciate decât filmele comerciale normale.

Lucy: Bineînţeles! Filmele independente pot fi foarte interesante


şi tratează adesea probleme contemporane.
Sanjeev: Exact! Nu poţi compara filmele independente cu
producţiile hollywoodiene comerciale! Sunt două lucruri
complet diferite! Ei bine, filmele de la Hollywood sunt mai
spectaculoase. Sunt în general producţii cu buget ridicat, iar
banii vin de la studiourile de la Hollywood, nu de la regizori!
Au mai mulţi bani de cheltuit, aşa că pot angaja mari staruri.
ENGL I SH T O D AY T R A D U C E R E A E P I S O A D E L O R

Lucy: Mai există o altă diferenţă importantă: filmele


hollywoodiene sunt distribuite în toată lumea. Aşa încasează
atât de mulţi bani la box office! Nu-i aşa, Sanjeev?
Sanjeev: Aşa e, Lucy! Pe de altă parte, filmele independente
câştigă în general premiul criticilor de film, dar încasează
mai puţin la box office.

Lucy: Ok, hai să ne întoarcem la Festivalul Sundance!


Sanjeev: Ei bine, acest festival nu are nimic în comun cu
noaptea Oscarurilor din Los Angeles! însă este cel mai
important festival de film din lume pentru filme independente.
Este important deoarece promovează munca multor regizori
tineri.

Lucy: Când a luat fiinţă festivalul?


Sanjeev: Robert Redford a organizat primul festival acum 25
de ani. Festivalul îşi ia numele de la Sundance Kid, personajul
interpretat de Robert Redford în filmul Bufch Cassidy and the
Sundance Kid. Astăzi, Sundance esteîmpărţitîn două secţiuni.
Secţiunea principală se numeşte „American Competition"
şi este pentru filmele şi documentarele americane. A doua
secţiune este „World Cinema Competition" şi este pentru
toate celelalte filme. Ştii, Sundance este foarte distractiv. Pe
lângă filme; sunt şi petreceri şi concerte şi, de asemenea,
întâlniri speciale pentru studenţii la cinematografie!

Lucy: Ei bine, Festivalul Sundance pare distractiv. Este mai


mic şi mai tânăr decât alte festivaluri cinematografice... nu
sunt prea multe staruri hollywoodiene... premiile nu sunt la fel
de prestigioase ca Oscarurile. Dar este un festival important!
Nu-i aşa, Sanjeev?
Sanjeev: Aşa e! Şi nu uita, e foarte distractiv!

Lucy: Ok, mulţumesc, Sanjeev, şi la revedere.


Sanjeev: La revedere.

Lucy: La revedere şi ne vedem săptămâna viitoare la o altă


86 ediţie din „Talk Cinema!"
E L E M E N T A R Y L E V E L B O O K THR E E
Let's talk:
E-learning
Eric: Bună, bine aţi venit la ediţia din această săptămână a
„Let's talk", dezbaterea de sâmbătă seara cu comentatorii
noştri Tom şi Marie.
Tom şi Marie: Bună seara.

Eric: în seara aceasta aş vrea să vă aud părerile despre


e-learning (cursuri electronice). Ştiţi, când eram adolescent,
uram să merg la şcoală şi să învăţ, şi, după cum vă puteţi
închipui, rezultatele examenelor mele nu au fost prea
bune, aşa că nu m-am putut duce la universitate. Acum
mi-ar plăcea să studiez filosofia şi mă gândesc să urmez
un curs electronic la distanţă, folosindu-mi calculatorul şi
internetul.
Marie: Ei bine, e-learning, „e" înseamnă „electronic",
deci „e-learning" înseamnă „învăţământ electronic"; este o
modalitate nouă şi convenabilă de studiu. Multe universităţi
din întreaga lume oferă acum cursuri cu diplomă, la distanţă,
pe internet. Poţi urma un curs al unei universităţi din Anglia
sau din Statele Unite fără să pleci de acasă.

Tom: Aşa este, însă trebuie să fii foarte motivat pentru


a urma un curs electronic.
Eric: De ce?

Tom: Ei bine, abilitatea de organizare a timpului este foarte


importantă pentru a urma cu succes un curs electronic. Nu
trebuie să pierzi timpul, trebuie să studiezi un pic în fiecare
zi! Nu e întotdeauna uşor, mai ales dacă lucrezi!

87
*

ENGL I SH T O D AY T R A D U C E R E A E P I S O A D E L O R

Mărie: Ok, cursurile e-learning pot fi mai complicate,


cursurile tradiţionale pot fi mai bune, însă există multe
avantaje în a studia pentru o diplomă de la distanţă.

Eric: Care sunt aceste avantaje? De fapt, hai să vorbim


despre avantajele şi dezavantajele cursurilor electronice la
distanţă.
Mărie: O k, un avantaj, poţi studia când şi unde vrei.

Eric: înţeleg, deci este o modalitate flexibilă de studiu?


Mărie: Exact! Un alt avantaj este că aceste cursuri electronice
dau oamenilor o a doua şansă de a frecventa o facultate,
fără să renunţe la serviciu! Poţi învăţa şi te poţi duce la
serviciu în acelaşi timp!

Tom: Scuză-mă, Mărie, nu sunt de acord! Când lucrezi,


poate fi foarte dificil să-ţi faci timp să înveţi. în plus, studenţii
se pot simţi însinguraţi şi izolaţi când studiază singuri.
Mărie: Stai un pic, exact aici te ajută acel „e", partea
„electronică". Există o interacţiune amplă cu alţi studenţi
şi cu tutorii de curs. Unele cursuri au săli de clasă virtuale
unde li se predă grupurilor mici. Poţi vedea tutorele şi alţi
studenţi pe ecranul computerului tău. Poţi vorbi cu ei şi poţi
folosi chatul sau e-mailul şi forumurile de dezbateri. Astăzi,
majoritatea cursurilor includ informaţii despre aptitudinile
de studiu, despre cum să înveţi bine la distanţă.

Tom: Ok, dar materialele de la unele cursuri pot fi foarte


plictisitoare, ca şi cum ai citi „cărţi on line", iar unii tutori
nu au deloc experienţă şi nu ştiu să predea după această
metodă nouă. Şi ţine minte că procentul de abandon este
ridicat la cursurile electronice.
E L E M E N T A R Y L E V E L B O O K T HR E E
M ărie: Da, sunt de acord cu unele dintre lucrurile pe care
le spui, dar materialele multimedia bune ale unor cursuri
pot fi foarte stimulative, pentru că folosesc materiale audio
şi video, dar şi texte pentru a preda!

Eric: Ok, ok! Văd că amândoi aveţi păreri solide despre acest
subiect. Discuţia aceasta e foarte interesantă, însă mă tem
că nu mai avem timp! Aşadar, e-learning, noua modalitate
independentă de studiu cu avantaje şi dezavantaje! Cursul
meu de filosofie? Trebuie să mă mai gândesc. La revedere
comentatorilor noştri Mărie şi Tom.

Tom şi M ărie: La revedere.

Eric: Şi vouă la revedere. Şi ne vedem data viitoare la


grupul nostru de dezbateri „Let's talk".

89
' ' ' -í: 'V ■ ■
.


Soluţiile exercifiilor

EteM E N T A R Y L E V E L
Lecţia 7
THAT'S LIFE! WHAT SHALL WE DO?

Scena 1: Let's go dancing!

Să înţelegem (pag. 11)


1) a ; 2) b; 3) b; 4) c

Exerciţii (pag. 19)

EXERCIŢIUL 1
1) a; 2) c; 3) c; 4) b

EXERCIŢIUL 2
1) more slowly
2 ) sadder
3) easier
4) much funnier

Scena 2: Stop making stupid comparisons!

Să înţelegem (pag. 24)


1) False; 2) b; 3) c; 4) b

Exerciţii (pag. 32)

EXERCIŢIUL 3
1) a ; 2) b; 3) c; 4) a
11
IILE

EXERCIŢIUL 4
1) Alice sleeps much more than me/l do.
2) She earns less than Jack (does).

1 3) But she works as much as Sharon (does).

4) Sharon doesn't study as much as she would like.

%
Lecţia 8
THAT'S LIFE! A SPECIAL PRESENT

Scena 1: I have no idea where I would like to go...

Să înţelegem (pag. 38)


1) c; 2) a; 3) b; 4) a

Exerciţii (pag. 45)

EXERCIŢIUL 1
1) b; 2) b; 3) b; 4) c

EXERCIŢIUL 2
1) best
2) the most relaxing
3) the friendliest
4) the rainiest

Scena 2: You are the best friends in the world...

Să înţelegem (pag. 49)


1) b; 2) c; 3) b; 4) a

Exerciţii (pag. 53)

EXERCIŢIUL 3
1) c; 2) a; 3) b; 4) c
EXERCIŢIUL 4
1) Wrong (Right; Paris is the loveliest town that I know)
2) Wrong (Right; I think London is the most interesting of all
the European towns)
3) Right
4) Wrong (Right; Certainly Rome is the oldest of all the
European capitals)
ELE MENTARY LEVEL
Television Programmes
CINEMA

Sundance Film Festival

Să înţelegem (pag. 60)


1) False; 2) False; 3) True; 4) False; 5) True; 6) b; 7) a;
8) a

Exerciţii (pag. 65)

EXERCIŢIUL 1
1) b; 2) a; 3) b; 4) b; 5) a; 6) a; 7) a

Television Programmes
LET'S TALK

E-learning

Să înţelegem (pag. 69)


1) False; 2) True; 3) False; 4) True; 5) False

Exerciţii (pag. 74)

EXERCIŢIUL 1
1) a; 2) a; 3) a; 4) a; 5) b; 6) b; 7) b; 8) a; 9) b; 10) a
T

www.elefant.ro
B o o ks and more!

Ofertă generoasă: 1 5 0 0 0 de titluri


Preţuri prietenoase: mai mici cu 1 5 % — 5 0 %
decât în librărie
Livrare din stoc în 2 4 de ore

Transport gratuit pentru comenzi de peste 1 5 0 lei

BOOK DETECTIVE: serviciu special de căutare de carte


BOOK SPECIAL: serviciu special de am balare cadouri

CU 0 3 1 .6 2 0 .3 4 .5 3
S 0747052695
contact@elefant.ro
... ,
CEL MAI VÂNDUT LU, K
De nF
a uc 1 FNG1 F 7 Ă D1 N E U R 0 P A

Structura cursului
,— . . înCepători nivel doi 0 în cep ăto ri nivel trei 0 incc !>aU” 1

nivel p atiu © ^ ) . . in term ed iar 1 nivel doi


0 Elem entar nivel patru © Interm ediar vnve m J 2 nivel unu
0 ..pi (Î2) In term ed iar 1 nivel patru (© ) In te lm tm
@ Interm ediar 1 nivel - U , { © Interm ediar 2 nivel patru
(H ) interm ediar 2 nivel doi (i j) Interm ediar _ nivel t . V J
0 in term ediar , nivel cinci ® A vansa, nivel u n u ® — vei doi
® A vansa, nivel trei 0 A vansa, nivel patru 0 Avansat, ,

î n acest volum
Lecţia 7 - T hat’s Ufe! W hat shall we do?

......

Program e TV - L e f . talk: M carniog

iN .l” ro.roL, " . i n ,/'S I A I M ÎS STK.VS.VWE---------

SăptămânalFinanciară
www.englishtoday.ro
ENGLISH
curs de engleză (carte, DVD şi CD audio)

DVD
L III * •
CARTE CD AUDIO
SjdA LiA
G R O U ! P international
English Today
8. Elementary level book four
© 2010 E-ducation.it S.p.A ., Florenţa, Italia
All rights reserved
Director editorial: Cinzia Caiazzo
Redactor-şef: Meri Bartolacci, Filippo Melli
Redactori: Francesca Bianchi, Barbara Boddi, Giulia Ricci

Această ediţie 2010 pentru Editura Litera


apare sub licenţa E-ducation.it S.p.A., Florenţa, Italia
Toate drepturile rezervate

Ediţie originală
© 2006 English Today
www.e-ducation.it
info@e-ducation.it

LITERA
Editura Litera
O . P. 53; C . P. 212, sector 4, Bucureşti, România
tel.: 031 425 1619; e-mail: comenzi@litera.ro

Ne puteţi vizita pe jfe_ www.litera.ro


Traducere: Marina Loghin (carte), Smaranda Câmpeanu (DVD)

Editor: Vidraşcu şi fiii


Coordonare proiect: llieş Câmpeanu
Copertă: Vladimir Zmeev, Vlad Panfilov
Tehnoredactare şi prepress: Anca Suciu

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


English Today / tra d .: Marina Loghin, Smaranda Câmpeanu. - Bucureşti:
Litera Internaţional, 2010.
10 voi.
ISBN 978-973-675-944-4
Voi. 8 . - ISBN 978-973-675-940-6
I. Loghin, Marina (trad.)
II. Câmpeanu, Smaranda (trad.)
811.111 _________________________________________
ISBN 978-973-675-940-6
Tipărit la G .C an ale, Bucureşti
E N G L IS H
E L E M E N T A R Y Level
C O U R S E B O O K F O UR
Nivel ELEMENTAR
VOLUMUL 8
E L EME N TA R Y LEVEL B O OK F OU R
Cuprins
Lecţia 9
That's life! Stage fright
9 Scena 1: Please, leave me alone!
12 Să înjelegem
13 Focus
Viitorul cu „will" şi „shall"
20 Exerciţii
22 Scena 2: It will bring you luck!
24 Să înţelegem
25 Focus
Viitorul cu „going to"
29 Exerciţii
31 Vocabular

Lecţia 10
That's life! Truth will out
33 Scena 1: Now I understand everything...
36 Să înţelegem
37 Focus
„Question tags"
41 Exerciţii
43 Scena 2: Is everything okay?
45 Să înţelegem
46 Focus
întrebări despre obiect şi întrebări despre subiect
49 Exercifii
51 Vocabular

5
ENGL I SH T O D A Y C U P R I N S
Television Programmes
Sport
53 All about Rugby
56 Să înjelegem
57 Focus
Rugby: un sport pentru cei tari!
60 Exercifii

Travel
62 Air travel without the stress
65 Să înjelegem
66 Focus
Să călătoreşti cu capul în nori...
71 Exerciţii

Traducerea episoadelor
Lecfia 9
That's life! Trac de spectacol
73 Scena 1: Te rog, lasă-mă în pace!
76- Scena 2: îti va purta noroc!

6
E L EME N TA R Y LEVEL B O OK FOUR
Lecţia 10
That's life! Adevărul va ieşi la suprafaţă
78 Scena 1: Acum înţeleg totul...
81 Scena 2: E totul în regulă?

Programe de televiziune
Sport
83 Totul despre rugby

Travel
86 Să călătoreşti cu avionul fără stres

89 Soluţiile exerciţiilor

7
E L E M E NT A RY LEVEL B O O K FOUR
Lectio 9

That's life! Stage fright


A sosit ziua premierei musicalului. Peter e nervos şi agitat,
prietenii încearcă sâ-l liniştească, dar totul e inutil.
In secfiunea de gramatică învăţăm viitorul cu auxiliarele
„shall" şi „will" şi vedem diferenţele faţă de viitorul realizat
cu forma verbală „going to".

Please, leave me alone!


SCENA i

Peter: How does this scarf suit me, Anne?


Aline: O h... Very well. You look fine!

Peter: Really? I'm not sure... Look... (are o altă eşarfă în


mână) Maybe this one looks better...
Anne: Don't panic, Peter! Everything is going to be all right
tonight!

Peter: I don't know... Actually I've a sore throat... I'm losing


my voice... I'll sing badly tonight, I'm sure!
Anne: Come on, Peter! You will sing very well! You are a
professional singer! Don't forget it! Well, I'm going to have
some tea. Would you like some?

Peter: Thank you, Anne! I would really like a cup of tea.


If it's not too much trouble...
Anne: No, not at all, I'll just add some water to the pot.
A cup of tea and my chocolate cake will keep your mind off
the musical... For five minutes at least!

9
ENGL I SH T O D AY L E S S O N N I N E
Peter: Shall I give you a hand?
Anne: Uh... Yes, thanks... Here is the cake. (H întinde
platoul cu prăjitură, dar Peter, cufundat în gândurile lui, dă
pe jos o felie.)

Peter: Oops...
Anne: Oh Peter! Okay, listen... I know you are nervous, but
try to be careful, please!

Peter: I'm sorry, Anne... Listen, how do you think the


musical will go?
Anne: I think it will go very well! „Grease" is considered
a classic musical. It's successful, entertaining... There will be
loads of people clapping.

Peter: Do you really think so?


Anne: Sure I do! Hey, Peter, what time does the show
start?

Peter: At nine o'clock. How are we going to get to the


theatre?
Anne: I'm going to drive.

Peter: I don't think that's a very good idea.


Anne: Why not?

Peter: Because parking there is almost impossible.


Anne: Okay, we'll take the Tube.

Peter: That's a much better idea. When shall we leave?


Anne: Around eight thirty?

Peter: No, that's too late!


Anne: Okay! We'll leave earlier!

10
EL E ME NT AR Y LEVEL B O O K FOUR
Peter (din neatenţie, îi scapă ceaşca pe masă): O h ... I'm so
sorry, Anne!
Anne: Peter, you're hopeless! Okay, okay, listen... I think
you need to relax a bit! Why don't you go and take a nap?

Peter: I can't sleep... I'm too nervous!


Anne: Okay! Why don't you rehearse your part again?

Peter: I can't... I can't remember anything!


Anne: Okay. Okay. Go wherever you want... Just, please,
leave me alone! Please...

11
* 1

ENG LISH TO D AY L E S S O N N I N E
So înţelegem
(Soluţii la pag. 89)

Verifică dacă ai înţeles dialogul, răspunzând la întrebările


care urmează. Dacă ţi-e greu, poţi privi încă o dată episodul
video pe DVD sau poţi consulta vocabularul de la sfârşitul
lecţiei.

O Why does Peter think that he will sing badly tonight?


□ a) Because he is too nervous
□ b) Because he has a sore throat
□ c) Because Sharon isn't coming to the show

K3 Anne asks Peter if he wants:


□ a) A cup of tea
□ b) A coffee
□ c) A glass of water

El What kind of musical is „Grease" considered to be?


□ a) Boring
□ b) Little known
□ c) A classic

83 How are they going to get to the theatre?


□ a) In Jack's car
□ b) On foot
□ c) By Tube
E L EME N TA R Y LE VE L BO OK FOUR
Focus

Viitorul cu „will" şi „shall"


Există diferite modalităţi de a exprima timpul viitor, după
cum este vorba fie despre un viitor planificat sau intenţionat,
fio despre unul spontan sau care se referă la evenimente ce
vor avea loc inevitabil şi independent de voinţa celui care
vorbeşte. Fiecare dintre aceste contexte are o construcţie
proprie. în plus, aceeaşi propoziţie la viitor poate avea
diverse nuanţe de semnificaţie.
Mai înainte am studiat cum se foloseşte Present Continuous
pentru a exprima acţiuni viitoare planificate anterior. Acum
vom studia viitorul construit cu auxiliarele „will" şi „shall".

FORMA AFIRMATIVĂ

Conjugarea viitorului cu auxiliarul „will" are o singură formă


la toate persoanele verbale, după cum se poate observa în
schema ce urmează:

1 Eu voi veni
■Ijt

You |1 Tu vei veni


He/she/it |1 El/ea va veni
^ w ill come
We jf Noi vom veni
You 1 Voi vefi veni
'
They ^ Ei/ele vor veni

13
ENGL I SH T O D AY L E S S O N N I N E
Propoziţiile afirmative folosesc o construcţie foarte simplă,
în care auxiliarul „will" precede forma de bază a verbului
(infinitiv fără „to"):

Subiect + wifi + verb la infinitiv fără „to" + determ inări


ulterioare

He w ill help you Te va ajuta să-fi faci lecţiile


with your homework
It w ill rain tomorrow Mâine va ploua

Fii atent: la persoana întâi singular şi plural („l/we") ar


trebui să se folosească „shall". însă, practic, în vorbirea
curentă se foloseşte rar ca auxiliar al viitorului, fiind acum
înlocuit complet cu „will".

FORMA AFIRMATIVĂ C ON TRA SĂ

- în vorbirea curentă se preferă forma contrasă ,,'ll", după


cum arată exemplele care urmează:

She'll be eighteen Ea va împlini 18 ani săptămâna


next week viitoare
I'll put it aside for you! O pun deoparte pentru
dumneavoastră!

14
E L EME N TA R Y LE VE L BO OK FOUR
FORMA NEGATIVĂ

Şi forma negativă e la fel la toate persoanele verbale. Se


construieşte cu „will" urmat de negaţia „not" şi de forma de
bază a verbului (infinitiv fără „to"), cum arată schema ce
urmează:

Subiect + wiii + not + verb la infinitiv fără „to" +


determinări ulterioare

Jack will not be here Jack nu va fi aid


They will not have Ei/ele nu vor avea destui bani
enough money

FORMA N E G A T IV Ă C O N T R A S Ă

Forma negativă contrasă a auxiliarului „will" este „won't" şl


este foarte folosită în limba curentă. Construcţia propoziţiei
este la fel cu cea de la forma negativă necontrasă, cum
arată următoarele exemple:

They won't go home Ei/ele nu se vor duce acasă


I won't buy it! Eu nu-l voi cumpăra!

Fii atent:
- nu confunda pronunţia lui „won't" cu cea a lui „to want"
(a vrea). Cele două forme verbale, de fapt, se aud asemă­
nător şi adesea sunt confundate;
- nu e greşit să foloseşti şi forma negativă contrasă
„'II not", chiar dacă forma „won't" e de obicei mai folosită
(exemplu: She won't/'ll not bring the cake ^ Ea nu va
aduce prăjitura);
- forma negativă contrasă a lui „shall" este „shan't".
15
ENGL I SH T O D AY L E S S O N N I N E
FORMA INTEROGATIVĂ

Şi pentru propoziţiile interogative există o singură formă


pentru toate persoanele verbale. Forma interogativă se
construieşte inversând „will" cu subiectul, urmat apoi de
forma de bază a verbului (verb la infinitiv fără „to"), după
cum poţi observa în schema care urmează:

Wiîî + subiect + verb la infinitivfârâ „to" + determinări


ulterioare + ?

Will you be at work Vei fi mâine la lucru?


tomorrow?
Will they come to the party? Vor veni ei/ele la petrecere?

în propoziţiile interogative introduse de o particulă


interogativă, construcţia este următoarea:

Particulă interogativă + will + subiect + verb la infinitiv


fără „to" + determinări ulterioare + ?

When will he come? Când vine el?


What will you do? Ce vei/vefi face?

Fii atent:
- în răspunsurile scurte (cele care cer un „da" ori un „nu"),
se repetă auxiliarul „will", precedat de subiect (exemplu:
Will you see him next week? Yes, I will/No, I won't îl vei
vedea săptămâna viitoare? Da/Nu);
- la forma interogativă, doar la persoana a doua singular şi
plural („you"), „will" poate însemna „vrei...?/vreţi...?", când
se cere politicos cuiva să facă un anumit lucru (exemplu:
Will you close the door, please? Vrei, te rog, să închizi
uşa?/Ai putea, te rog, să închizi uşa?).
E L EME N TA R Y LEVEL B O O K FOUR
FORMA INTEROGATIVĂ CU „SHALL"

La forma interogativă se poate folosi „shall", însă doar


la persoana întâi singular şi plural („l/we"), când te oferi
politicos să faci un anumit lucru sau când vrei să propui
cuiva să facă un lucru anume împreună cu tine.

Shall I help you? Te ajut?


Shall we go to the cinema? Mergem la cinematograf?

FOLOSIRE

Acum să vedem când se foloseşte viitorul construit cu


auxiliarele „will" şi „shall".

• Pentru a exprima acţiuni viitoare spontane, hotărâte în


momentul vorbirii, aşadar fără să fie programate anterior.
Aceste decizii imediate, care nu ascund nici un fel de
intenţie sau de premeditare, se numesc „snap decisions"
(hotărâri de moment):

I'm hungry. Mi-e foame.


I'll m ake a sandwich O să-mi fac un sendviş
(decid în clipa asta, fiindcă mi-e foame)

It's rather hot. E destul de cald


I'll go and have a swim O să mă duc să înot
(decid să mă duc să înot în clipa în care îmi dau seama
că e cald)

17
NIN E
E NGL I S H T ODAY L E S S O N • Pentru a exprima evenimente care se vor întâmpla
cu siguranţă în viitor, independent de voinţa vorbitorului:

He'll be eighteen El va împlini 18 ani


next week săptămâna viitoare
That shop will re-open Magazinul acela se va
tomorrow redeschide mâine

• Pentru a face previziuni. în acest context se foloseşte


adesea pentru anunţuri sau pentru previziuni oficiale,
de obicei transmise la radio sau la televizor:

Prices will rise Preţurile vor creşte din nou


again next month luna viitoare
Those flowers Florile acelea nu vor fine
won't last long mult

• Pentru a emite ipoteze sau supoziţii, uneori ca o consecinţă


a unei anumite împrejurări:

Did you see my bag? Mi-ai văzut geanta?


It'll be on your desk O fi pe biroul tău
If it rains, I'll stay home Dacă plouă, stau acasă

• Pentru a face promisiuni sau oferte ori pentru


ameninţări:

Don't worry, N-ai grijă, voi fi atent!


I'll be careful!
18
EL E ME NT AR Y LEVEL B O OK FOUR
I'll give a reward Voi da o recompensă
to anyone oricui îmi va găsi bicicleta
who finds my bicycle
Stop making a noise Termină cu gălăgia sau
or I'll punish you! o să te pedepsesc!

• „Will" se foloseşte şi în propoziţii subordonate unui verb


de opinie, cum ar fi „to think" (a gândi), „to know" (a şti),
„to suppose" (a presupune), „to be sure" (a fi sigur) etc.,
sau care conţin un adverb de opinie, cum sunt "perhaps"
(poate), „probably" (probabil), „surely" (sigur).

I think the government Cred că guvernul nu-i va


w ill never help the poor ajuta niciodată pe cei săraci
I'm sure he'll come soon Sunt sigur că el va veni repede
Perhaps I'll leave tomorrow Poate voi pleca mâine

19
NINE
E NGL I S H T O D AY L E S S O N
Exerciţii
(Soluţii la pag. 89)

Acum fă exerciţii construind propoziţii cu viitorul la forma


afirmativă, negativă şi interogativă, fiind atent la diferitele
întrebuinţări ale auxiliarului „will".

EXERCIŢIUL 1

Arată dacă propoziţiile sunt corecte (right) sau greşite


(wrong) şi rescrie-le corect când este necesar.

R W
D Peter hopes that □ □
Sharon will to come
to the concert.

B Will I take you □ □


in my car?

B Jack won't be at the □ □


theatre tonight.

D Where shall we meet?

20
EL E ME NT AR Y LEVEL B O O K FOUR
EXERCIJIUL 2

Pune forma corecta a viitorului.

D Probably Peter... very late tonight.


□ a) is returning
□ b) returns
□ c) will return

E l ...
we wait for him?
□ a) Will
□ b) Shall
□ c) Do

El If he comes, ... have a party.


□ a) will
□ b) we'll
□ c) won't

a There he is. ... the door.


□ a) I open
□ b) I'll open
□ c) Will I open

21
ENGL I SH T O D AY L E S S O N N I N E It will bring you fuck!
SCENA 2

Alice intră în bucătărie.

Alice: Hi, Anne. Hi, Peter! I'm starving! Is there anything


to eat?
Peter: How can you think about food in a time like this.

Alice: Why? What's the matter?


Peter: What's the matter?! The performance is tonight!

Alice: Come on, Peter! Don't panic! Everything is going


to be all right tonight... Don't worry!
Peter: Why does everyone tell me the same stupid things?!

Alice: Because it's the truth! Look, Peter, take this lucky
charm! I bought it in Portobello market this morning. I'll
give it to you as a lucky mascot! Remember, you have to
kiss it three times... And then keep it in the right pocket of
your jacket.
Peter: Why just in the right pocket?

Alice: Well, I don't know... The woman who gave it to me


said that this is what you have to do. Anyway, I'm sure it will
bring you luck!
Peter: Hmm! I'm not so sure...

Alice: Why not? Shall we bet on it?


Peter: Alright! Sounds like fun! How much?

Alice: O h, let's make it interesting. If it brings you luck,


you'll take me for dinner at Bluebird.
Peter: Bluebird? Are you crazy? That's London's most
expensive restaurant!
E L EME N TA R Y LEVEL B O OK FOUR
Alice: I know, I know... But the musical is important to you,
Peter, isn't it?
Peter: Well, all right Alice! What will you do if it doesn't
bring me luck?

Alice: Well, I will cook dinner for a month!


Peter: But you can't cook!

Alice: Ah-ah... Peter! That's why I said it! This way I'm sure
you'll make it bring you luck!

23
ENGL I SH T ODAY L E S S O N N I N E Sâ înţelegem
(Soluţii la pag. 90)

Verifică dacă ai înţeles scena, răspunzând la următoarele


întrebări:

H What does Alice give to Peter?


□ a) A red scarf
□ b) A lucky charm
□ c) Her photo

H Peter has to kiss the lucky charm once and then keep it
in the left pocket of his jacket.
□ True
□ False

0 What will Peter do if Alice's charm brings him luck?


□ a) Clean Alice's room
□ b) Buy Alice a new dress
□ c) Take Alice to dinner at the Bluebird restaurant

H And what will Alice do if the charm doesn't bring him


luck?
□ a) Cook dinner for a month
□ b) Listen to Peter singing for a month
□ c) Wash and iron all Peter's shirts for a month
E L EME N TA R Y LEVEL B O OK FOUR
Focus

Viitorul cu „going to"


Acum să vedem viitorul construit cu „going to". Este vorba
despre o formă foarte folosită şi ale cărei contexte de uz sunt
destul de diferite de cele ale viitorului cu „will" şi ale viitorului
cu Present Continuous. Să descoperim mai ales cazurile în
care se foloseşte această nouă formă, iar pe urmă vom învăţa
cum se construieşte.

FOLOSIRE

Viitorul cu „going to" se poate folosi în diferite feluri.

• Pentru a exprima intenţia de a face un anume lucru. Nu


este garantat că acel lucru se va face cu adevărat. Important
este să se pună în evidenţă intenţia sau voinţa vorbitorului şi
nu rezultatul final:

We are going to study Semestrul viitor vom învăţa


Russian next semester limba rusă
( = avem intenţia să o facem)

Where are you going to stay Unde te vei duce să locuieşti


in New York? la New York?
( = unde te-ai decis să mergi?)

• Pentru a indica o situaţie iminentă care e pe cale să se


realizeze sau care se prevede că se va realiza pe baza unei
constatări:

Look at those big black clouds. Uită-te la norii aceia negri.


It's going to rain O să plouă
She is going to have a baby Ea o să aibă un copil
25
1

ENGL I SH T O D AY L E S S O N N I N E
FORMA AFIRMATIVĂ

Construcţia propoziţiilor afirmative corespunde cu


conjugarea Present Continuous a verbului „to go , urmată
de prepoziţia „to" şi de infinitivul verbului principal de
conjugat (forma de bază a verbului, fără „to"), după cum
arată schema următoare:

Subiect + ve rb u l „ to g o " la Present C ontinuous + to +


ve rb ia in fin itiv fă ră „ t o " + determinări ulterioare

I'm going to come Voi veni mâine


tomorrow ( = intenţionez să vin)
He's going to visit El se va duce să-şi viziteze
his parents părinţii
( = intenţionează să se ducă)

După cum poţi observa din exemple, în limba curentă


se preferă folosirea formelor verbale contrase.

FORMA NEGATIVĂ

Forma negativă a viitorului cu „going to" se obţine folosind


forma negativă a Present Continuous, urmată de prepoziţia
„to" şi de forma de bază a verbului principal de conjugat
(infinitivul fără „to"). Şi în cazul acesta se folosesc mai des
formele verbale contrase. Observă schema următoare:

Subiect + ve rb u l „ to b e " la Present C ontinuous (formes


negativă) + to + verb la in fin itiv fă ră „ t o " + determinări
ulterioare

I'm not going to leave Nu voi pleca mâine


tomorrow
He isn't going to return soon El nu se va întoarce curând
26
E L EME N TA R Y LEVEL BO OK FOUR
Wb aren't going to come No/ nu vom veni cu voi
with you

FORMA INTEROGATIVĂ

La forma interogativă, verbul „to be" precede subiectul,


fiind urmat de „going", de prepoziţia „to" şi de infinitivul
vwrbului principal de conjugat (fără „to"), cum poţi vedea în
schema următoare:

Verbul „to be" la prezent + subiect + going + to + verb la


infinitiv fără „ to " + determinări ulterioare + ?

Are you going to read Vei citi toate acele cărţi?


all those books?
It Jack going to meet Astă-seară Jack o va întâlni
Sharon tonight? pe Sharon?

La întrebările introduse de o particulă interogativă,


construcţia este următoarea:

Particulă in te ro g a tiv ă + v e rb u l „ to b e " fa p rezent +


subiect + g o in g + to + ve rb la in fin itiv fă ră „ t o " +
determinări ulterioare + ?

How are we going to get there? Cum vom ajunge noi


acolo?
Where is it going to happen? Unde se va întâmpla asta?
When are they going to leave? Când vor pleca ei/ele?

Fii atent: în răspunsurile scurte (cele care cer un „da"


sau un „nu") se repetă doar auxiliarul „to be" precedat de
subiect (exemplu: Are you going to study? Yes, I am/No,
I'm not Vei învăţa? Da/Nu). 27
E NGL I S H T O D AY L E S S O N N I N E
D I F E R E N Ţ E Î N T R E „ W I L L " Şl „ G O I N G T O "

„Will" şi „going to" se folosesc amândouă pentru a comunica


intenţia de a face un lucru, însă, în timp ce viitorul cu „going
to" se referă la o hotărâre luată anterior, viitorul cu „will"
exprimă o hotărâre luată în momentul în care se vorbeşte.
Observă exemplele care urmează:

I'll go tomorrow morning O să plec mâine dimineaţă


(m-am hotărât în clipa asta)

I'm going to leave Voi pleca mâine dimineaţă


tomorrow morning (intenţionez să plec mâine
pentru că îmi programasem
deja s-o fac)

Student: We haven't Elev: Noi încă n-am făcut


done this exercise yet acest exerciţiu

Teacher: W e'll do it Profesor: O să-l facem săptă­


next week mâna viitoare

(profesorul nu se gândise să-l facă, se hotărăşte doar în


momentul în care-i vorbeşte despre asta elevul)

Student: We haven't done Elev: Noi încă n-am făcut


this exercise yet acest exerciţiu
Teacher: We're going to do Profesor: îl vom face săptă-
it next week mâna viitoare
(profesorul programase deja să-l facă în următoarea
săptămână)

28
E L EM EN T AR Y LEVEL B O O K FOUR
Exerciţii
(Soluţii la pag. 90)

I momentul să facem câteva exerciţii. Exersează viitorul


construit cu „going to" şi cu „will" şi învaţă să distingi între
hotărârile de moment şi cele programate anterior.

IXERCIŢIUL 3

Completează propoziţiile introducând forma corectă


a viitorului.

I I We ... have a party next week. Why don't you come?


□ a) will
I I b) shall
□ c) are going to

H If I'm free, ... come.


□ a) I'll
□ b) I'm going to
□ c) I'll to

n There's someone at the door. ...


□ a) I go
□ b) I'll go
□ c) I'm going

II If it's Jack, ... you call me?


□ a) will
□ b) shall
□ c) are

29
EXERCIŢIUL 4

Completează propoziţiile folosind forma corectă a viitorului


la verbele dintre paranteze.

H Probably Peter.......... in Japan next year.


(a locui)

Bl Sharon......................... in London.
(intenţie de a rămâne)

B If she stays,....................................................................a new 1°^-


(a găsi)

E3 S h e .............................. Jack.
(a nu lua în căsătorie)
Vocabular

E L E M E N T A R Y L E VE L
actually în realitate, de fapt panic (to) a intra în panică,
odd (fo) a adăuga a se nelinişti,
ut least măcar a se înspăimânta
badly râu (adv.) parking parcare
bat (to) a paria part parte
bring (to) a duce; performance spectacol
tt conduce, a purta; pocket buzunar
Mim luce; a procura rehearse (to) (teatru,
careful atent/ă, prudent/ă cinema) a repeta
charm amuletă, talisman; restaurant restaurant
fntiş, descântec, farmec, scarf eşarfă; fular
vreji show spectacol
clap (to) a aplauda, a bate singer cântăreţ
•lin palme sore throat durere în gât
elastic clasic/â stage fright trac
consider (to) a considera starve (to) a muri de foame
cook bucătar (şi fig.); a suferi de foame,
«urly repede, devreme a fi înfometat
food lirană, aliment, successful de succes
mâncare (to be successful: a avea
fun distracţie; amuzament, succes)
glumă, haz tea ceai
keep one's mind off (to) tea-pot ceainic
a Tim «ta să gândeşti trouble preocupare;
load« of (fam.) o grămadă grijă, nelinişte, tulburare,
de, o mare cantitate de frământare, necaz,
luck noroc, soartă, destin, neplăcere
unită truth adevăr, veridicitate
market pia|ă, târg voice voce
mascot mascotă; amuletă water apă
nap a|ipeală, toropeală wherever peste tot
(Io take/have a nap:
n ting« un pui de somn)
3;T
'

~ ■
■ - ■; -

- '
E L EME N TA R Y LEVEL B O OK FOUR
lec|ia 10

That's life! Truth will out


r.o irtrbătoreşte succesul spectacolului muzical al lui Peter,
i y o petrecere organizată în onoarea lui, însă ceva strică
tilmosfera seratei...
I a gramatică studiem formele interogative şi în special aşa-
numitele „question tags", întrebări retorice care se află
la finalul unei propoziţii afirmative ori negative şi care au
funcţia de a cere confirmarea a ceea ce tocmai s-a spus.

Now I understand everything...


XCENA 1

Million: The musical was great, wasn't it?


Ann«: Yes, it was! Peter was excellent! Well, now let's think
about the party! It's time for fun! Uh, by the way, who is
i inning to the party tomorrow?

Sharon: Well... David will be here. Mary, Paul and Tom will
ba here as well... Everyone will be here!
Ann«: I wonder if Jack will be here...

Sharon: Jack? Why?


Ann«: He's leaving on a business trip tomorrow morning.
11« doesn't know exactly when he'll be back...

(Intrd Jack.)

Jack: Hey, girls! What are you talking about?


Sharon: Anne was telling me that you won't be coming
to the party this evening. It isn't true, is it?
33
ENGL I SH T ODAY L E S S O N T E N
Jack: Yes, it is. I'm afraid I can't.
Sharon: Business before pleasure... You never will change,
will you?

(Sună telefonul. Anne se duce să răspundă. Jack şi Sharon


rămân singuri.)

Anne: Excuse me... Hello? O h, hi...

Jack: I really don't have a choice.


Sharon: Listen, Jack... I was wondering if you really have to
go away on business or if you're not coming to Peter s party
for some other reasons...

Jack: No, Sharon! I... I do have a business engagement.


Anyway, since you asked... I'll tell you... There s more...
I'm jealous of Peter!
Sharon: Oh, come on, Jack... You only care about
business...

Jack: Sure, that's what they all say... But, you know... I...
I'm interested in you... And... Sharon... Are you... Are you
really interested in me?

(Anne se întoarce.)

Sharon: Anne, who were you talking to on the telephone?


Anne: Mary. She wanted to know what time the party
is going to start.

Sharon: I think it will start at about nine o'clock, won't it?


Jack: Well, girls... I have to go finish my presentation. See
you later. Bye!

Anne: Back to work... You'll never quit, will you?


34
E L EME N TA R Y LEVEL B O O K FOUR
(Jur k p h a c â . )

Ann«: What a shame that Jack isn't coming... He's a very


intttieMing person...
Muiron: I wonder if you are falling in love with him! Come
un, you can tell me!

Ann*: O kay... But don't tell anyone! Yes... He's quite


hnndiome... Do you think he likes me, Sharon?
$haron; What a question! It's none of my business!

Ann*: Don't be so difficult, Sharon! I was just asking


. Miifidentially your opinion... You are my friend, Sharon...
Ih a ro n : I'm sorry, Anne... I didn't mean to hurt your
twulings, I'm just a bit nervous these days...

Anne: Why?
Muiron: Because of Peter... We're having some problems...
I'm sorry Anne, but I don't wanna talk about that... I've got
♦a go... See you later. Bye bye!

(Aim« a rămas singură. Observă că Jack şi-a lăsat geaca


pm canapea.)

Anne: Oh, Jack! You're always so messy... You leave your


things everywhere... (îşi dă seama că este ceva în buzunar).
Hut,.. What's this, in the pocket? (Scoate din buzunar
o fotografie şi o priveşte.) What? It's Jack and Sharon!?
And he's kissing her? Oh my God! Now I understand
«varything...

35
ENGL I SH T O D AY L E S S O N TE N
Sâ înţelegem
(Soluţii la pag. 91)

Verifică dacă ai înţeles dialogul, răspunzând la întrebările


care urmează. Dacă ţi-e greu, poţi privi încă o dată episodu
video pe DVD sau poţi consulta vocabularul de la sfârşitul
lecţiei.

H Why isn't Jack going to come to the party?


□ a) Because he's angry with Peter
□ b) Because he doesn't feel well
□ c) Because he's leaving for a business trip

ES What time is the party starting?


□ a) At seven o'clock
□ b) At eight o'clock
□ c) At nine o'clock

S Anne is falling in love with Jack.


□ True
□ False

H Who is in the photo that Anne finds in Jack's pocket?


□ a) Jack with his mother
□ b) Jack and Sharon kissing
□ c) Jack's university friends
E L EME N TA R Y LEVEL BO OK FOUR
f ocus

„Question tags"
„Queţtion tags" sunt întrebări retorice care se găsesc
Im nfăişitul unei propoziţii afirmative sau negative şi care
tiu rolul de a cere o confirmare privitoare la o afirmaţie.
Qerilpund expresiilor „adevărat? /nu-i adevărat?/nu-i
oşuf/nu?".
8* folosesc adesea şi transformă o propoziţie declarativă
tnfr o întrebare. Se utilizează mai ales în conversaţii şi
pentru a verifica dacă o persoană a înţeles ce spunem.

C U M SE C O N S T R U I E S C

„Ciueition tags" se construiesc prin referire la forma verbală


cttia sn găseşte în propoziţia principală. Dacă aceasta este
iflrmativă, „question tag" se pune la forma negativă. Dacă
fniâ propoziţia principală este negativă, „question tag" ia
forma afirmativă. Să vedem cum se schimbă construcţia
„quoslion tags" în funcţie de tipurile verbale.

„ Q U E S T I O N T A G S " C U V E R B U L „ T O BE"

„Qimstions tags" preiau auxiliarul folosit în propoziţia


principală, schimbându-l, după cum am spus, în forma lui
opună. Dacă auxiliarul din propoziţia prin