Sunteți pe pagina 1din 14

 ROMÂNIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂNCRAIU DE MUREȘ


Str. Principală, Nr. 178, jud. Mureș
Tel.: 0265-316702; Fax: 0365-430369
e-mail: scoalasancrai@yahoo.com
web: www.scoalasancrai.ro

Data: 9.12.2015
Clasa a IV-a
Profesor înv. primar: Pop Nina

Aria curriculara : Om si societate


Disciplina : Geografie
Subiectul lectiei: Apele curgatoare. Dunarea si Delta Dunarii
Tipul lectiei: mixt
Timp de lucru :50 minute
Obiective de referinta :
1.5 să localizeze correct elemente ale spatiului geografic (de la localitate la planeta), intr-un context dat;
4.1 să isi exprime interesul pentru cunoasterea mediului inconjurator, identificand diferite modalitati de
conservare si de ocrotire a mediului inconjurator
Competente vizate:
Insusirea unor cunostinte referitoare la apele curgatoare din tara noastra, la fluviul Dunarea si Delta
Dunarii
A.OBIECTIVE OPERAŢIONALE

O1 sa răspundă corect la ghicitoare în condiţiile cunoaşterii caracteristicilor apei


O2 să explice circuitul apei în natură ca sursă naturală inepuizabilă
O3 să localizeze pe harta principalele forme de relief din ţara noastra, precum si diferite rauri;
O4 sa numească râuri din România;
O5 sa indice unitatea de relief de unde izvorăsc cele mai multe ape curgătoare;
O6 sa identifice pe harta ţările dunărene si braţele Dunării;
O7 să lucreze in echipă în scopul rezolvării sarcinilor de lucru propuse
B.OBIECTIVE MOTRICE:
OM1 – să scrie corect si estetic pe caiete si fise ;
OM2 - să confecţioneze bărcuţe din hârtie pentru o călătorie imaginară pe Dunăre

C.OBIECTIVE AFECTIVE
OA1 – să pătrunda afectiv si spiritual in atmosfera începutului de iarnă
OA2 – să aprecieze utilitatea hărţilor
OA3 - să manifeste grija fata de natură

Strategii didactice :
Metode si procedee:
 conversatia;
 observatia;
 explicatia;
 exercitiul;
 demonstratia;
 metoda cadranelor;
Resurse materiale:
 harta , calculator, videoproiector, CD cu prezentarea power- point, fisa cu harta
raurilor si a fluviului Dunarea, fise de lucru, diplome, stimulente
Forme de organizare :
 frontal
 individual
 pe echipe

Bibliografie:
 Curriculum National
 Manual de geografie pentru clasa a IV-a, autori: Cleopatra Mihailescu, Tudora Pitila, Ed.
Aramis, 2006
www.didactic.ro
Desfasurarea lectiei

MOMENTELE LECTIEI OB. ACTIVITATEA INVATATORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR DO METODE SI MIJLOACE


OP. ZAR PROCEDEE
E
Moment organizatoric  Vor fi asigurate conditiile optime Pe banca fiecare elev are 1’
desfasurarii lectiei de geografie. In fata materialele necesare.
clasei va fi harta fizica a Romaniei.

Reactualizarea
cunostintelor insusite Harta
anterior Ascultă ghicitoarea; oferă 8’ Conversatia
răspunsul; explică de ce nu stă
O1 Ghicitoare: apa în ciur, nici pe perete
„Nu stă-n ciur, nici pe perete, (făcând apel la gravitaţie);
E cel mai bun leac pentru sete” explică în ce condiţii apa
(apa) rămâne pe loc Lucrul cu
Se conduce discuţia de la harta
- noţiunile de „apă curgătoare” şi „apă cantităţi mici de apă, la cantităţi
stătătoare” mari de apă, care există în
-circuitul apei în natură mediul înconjurător.

Anuntarea temei si a Astazi, la ora de geografie vom vorbi despre Elevii asculta tema si obiectivele Explicatia
obiectivelor apele curgatoare, fluviul Dunarea si Delta lectiei de astazi. 1’
Dunarii.
Scriu titlul la tabla. Noteaza titlul in caiete.
Dirijarea invatarii Fragment din poezia: „Sfârşitul iernii” de Conversatia
V. Alecsandri Folosind versurile poeziei 20’ Explicatia Fise
„S-a dus zăpada albă de pe întinsul ţării explică fenomenele de topire, individuale
S-au dus zilele Babei şi nopţile vegherii. de evaporare şi cel de formare a
O2 Câmpia scoate aburi... izvoarelor, de curgere a firului
..............................................Pâraiele de apă.
umflate curg iute şopotind
Şi mugurii pe creangă se văd îmbobocind.”

vor avea pe banci o fisa ce cuprinde harta Observatia


raurilor din tara noastra si harta Dunarii de la
izvor la varsare.(anexa 1) Se vor da mai multe
sarcini de lucru:
O3 - numeste rauri din Romania ;
O4 - numeste fluviul in care se varsa cele mai
multe dintre acestea ; Elevii asculta sarcinile de
- indica unitatea de relief din care izvorasc lucru,arată la hartă şi în atlasele
cele mai multe ape curgatoare ; proprii Prezentare
- precizeaza directia de curgere a raurilor Se formează grupul de experţi power-
din Romania ; Fiecare grupă va trebui să point
- identifice în atlasele proprii râurile
- aratati pe harta raurile Prut, Siret, Mures ce fac parte din categoriile râurilor
si Olt din Sudul, Estul, Vestul ţării si
dobrogene , ca mai apoi să le arate
O5 colegilor la harta fizică a României.

- Precizeaza locul de unde izvoraste


Dunarea si locul de varsare ; directia de Elevii rezolvă sarcinile de lucru. Prezentare
O6 varsare ; power-
- Numeste tarile dunarene, bratele Dunarii. point
În timpce se realizeaza aceste sarcini de lucru,
se va viziona un power- point ce cuprinde
informatii despre noţiuni precum
izvor,pârâu,albie, maluri,raurile din tara noastra,
Arata pe harta râurile indicate.
imagini ale unora dintre ele, precum si informatii
despre Dunare si Delta Dunării.
Cu ajutorul elevilor si pe baza informatiilor date
se va realiza schema lectiei.(anexa 2)

Urmaresc prezentarea power-


point.

Ajuta la scrierea schemei lectiei.


Fixarea cunostintelor O7 Ghicitori li se vor adresa elevilor Răspund la ghicitori, descoperind Explicatia
De sub deal, la rădăcină, răspunsurile corecte: Izvor 10’
Iese apa la lumină.
(izvorul)
Pârâu
Afluenţi
De sub deal, dintr-un izvor, Râu
A pornit un râuşor. Fluviu
(pârâul)

Cu aceste ajutoare,
Orice apă curgătoare
Devine tot mai mare.
(afluenţi)

Mai multe pâraie,


Adunându-şi apele,
Îşi croiesc o cale,
Şi pornesc la vale.
(râul)

Spune-mi care oare,


Este cea mai mare
Apă curgătoare?
(fluviul)
Se va lucra pe echipe de cate 4-5 elevi. Fiecare Metoda
echipa va primi cate o fisa de lucru pe care vor cadranelor
avea sarcini de lucru.(anexa 4) se citesc Exercitiul
cerintele si se va trece la rezolvarea exercitiilor.
Dupa ce vor rezolva exercitiile propuse, Citesc cerintele.
reprezentantul fiecarei echipe va prezenta fisa Rezolva exercitiile de pe fişa de Conversatia
in fata clasei.Vor confecţiona câte o barcuţă de lucru.
hârtie o călătorie imaginară pe fluviulDunărea.
Citesc raspunsurile de pe fisele de
lucru.
Aprecieri finale Apreciez la modul general comportamentul, 5’ Conversatia DIiplome
conduita elevilor din timpul orei
. Fiecare echipa va primi cate o diploma, in
functie de corectitudinea rezolvarii exercitiilor,
timpul de lucru.

Se va da temă pentru acasă:


Cautati curiozitati despre raurile din tara noastra
si despre fluviul Dunarea.
ANEXA 1
APELE CURGĂTOARE. DUNĂREA ŞI DELTA DUNĂRII
ANEXA 2
Schema lectiei
APELE CURGĂTOARE. DUNĂREA ŞI DELTA DUNĂRII

Izvorul – locul unde un firicel de apă iese la suprafaţa pământului;


Afluenţi – ape curgătoare mai mici care se varsă în ape curgătoare mai mari;
Confluenţa – locul unde se întâlnesc două ape curgătoare.
Cele mai multe ape curgatoare din tara noastra izvorasc din Carpati si se indreapta spre hotare. Majoritatea se
varsa in Dunare.apele curgatoare din sud- estul tarii se varsa in Marea Neagra.
Clasificare:
- dupa zona de relief pe care o strabat: - ape de munte
- ape de deal si podis
- ape de campie
- dupa directia de curgere: - grupa raurilor din vest ( Mures, Somes, Crisurile si afluentii)
- grupa raurilor din sud (Oltul, Jiul, Ialomita si afluentii lor)
- grupa raurilor din est ( Siretul, Prutul si afluentii)
- grupa raurilor dobrogene (Taița, Teli ța, Casimcea)

Dunărea
- izvoraste din Muntii Padurea Neagra (Germania), traverseaza Europa de la vest la est si se varsa in
Marea Neagra.
- in drumul sau strabate zece tari si patru capitale
- aproape de varsare, curge prin trei brate (Chilia, Sulina si Sfantul Gheorghe), formand Delta Dunarii

Importanta Dunarii:
- traiesc numeroase animale, unele constituind o sursa de hrana pentru om
- plante numeroase
- s-au construit lacuri de acumulare si hidrocentrale in care se produce energia electrica
- transport fluvial
- apa folosita pentru irigatii.
ANEXA 3
GHICITORI

De sub deal, la rădăcină, De sub deal, dintr-un izvor,


Iese apa la lumină. A pornit un râuşor.
(izvorul) (pârâul)

Cu aceste ajutoare, Mai multe pâraie,


Orice apă curgătoare Adunându-şi apele,
Devine tot mai mare. Îşi croiesc o cale,
(afluenţi) Şi pornesc la vale.
(râul)

Spune-mi care oare,


Este cea mai mare
Apă curgătoare?
(fluviul)
ANEXA 4

Alcătuiește o propoziție cu ajutorul cuvântului izvor.


Numește o măsura pentru legea protecţiei apelor.

Dunărea formează la vărsare…………………. Numește un râu din vestul țării.


Cum ați sancționa nerespectarea protecției apelor?
Alcătuiește o propoziție cu ajutorul cuvântului pârâu

Dunărea Numește un râu din grupa sudică.

 izvorăşte din .......................................................


 traversează ................... şi se varsă în ......................
Locul de întâlnire a două ape curgătoare se numeşte ................... Numește un râu din estul țării.

Cele mai multe ape curgătoare din ţara noastră izvorăsc


din ............................................... . Alcatuiește o propoziție cu ajutorul cuvântului afluent.
Apele curgătoare adâncesc cu timpul locul pe unde curg.
Acesta se numeşte .................. Numește un râu din Dobrogea.

Alcătuiește o propoziție cu ajutorul cuvântului confluență. Locul de unde ia naştere o apă curgătoare se numeşte.......................... .

S-ar putea să vă placă și