Sunteți pe pagina 1din 18

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE

AN ŞCOLAR 2017-2018

Locul Resurse
Obiective Indicatori de Modalităţi de
Activităţi propuse desfăşură
specifice Umane Timp Materiale performanţă evaluare
rii
Împrejurimi Cadrele
Dezvoltarea ,,Culorile le şi curtea didactice şi Sept.- Frunze, Participare 100% a Album foto
interesului şi toamnei!”(colecta grădiniţei preşcolarii Oct.- castane, preşcolarilor şi cadrelor
dragostei faţă de re de materiale ,,Floare de grupelor mici Nov. nuci, didactice grupelor mici Ierbare
natura din natură, Colţ”-Brad şi mijlocii de ghinde, şi mijlocii
înconjurătoare; necesare la Grădiniţa cu 2017 flori, arbuşti Popularizarea activităţii
activităţilor P.P ,,Floare de puieţi, etc... pe site-ul grădiniţei:
Observarea practice) Colţ”-Brad http://www.floaredecolt.ro/
schimbărilor
petrecute în
natură în
anotimpul
toamna.
Video- Elaborarea unor reguli Album foto.
“Ziua Mondială a
Să se Cadrele 23 sept. proiector de protecţie a mediului Jurnalul grupei.
Curăţeniei”
familiarizeze cu Sala de didactice şi 2017 Prezentări înconjurător Popularizarea activităţii
Educaţie ecologică
aspecte legate de grupă preşcolarii PPT pe site-ul grădiniţei:
protecţia mediului grupei mari http://www.floaredecolt.ro/
înconjurător ,,Ursuleţi”

1
Conştientizarea ,,Săptămâna Terenul de Cadrele Participare 100% a
importanţei Europeană a sport al didactice şi preşcolarilor şi cadrelor Album foto.
sportului pentru Sportului” grădiniţei preşcolarii Sept. didactice Jurnalul grupei.
organism grupelor mici, 2017 Popularizarea activităţii
mijlocii şi mari pe site-ul grădiniţei:
de la Grădiniţa http://www.floaredecolt.ro/
cu P.P ,,Floare
de Colţ”-Brad
Formarea unor ,,La mulţi ani Sala de Cadrele 4 Oct. Video- Elaborarea a cel puţin Album foto
sentimente de dragi animale!’’- grupă didactice şi 2017 proiector 10 reguli pentru
compasiune, Ziua mondială a preşcolarii respectarea animalelor Jurnalul grupei
prietenie, faţă de animalelor grupei mari Dicţionar
necuvântătoare, -Educaţie ecologică Terenul de ,,Ursuleţii”de zoologic Desene ale
nevoia de a oferi sport al la Grădiniţa cu Prezentări copiilor(expoziţie)
ajutor. grădiniţei P.P. "Floare de PPT
Colţ" şi
cadrele
didactice şi
preşcolarii de
la Grădiniţa cu
P.N. "Floare de
Colţ" Brad.
Sala de Cadrele Video- Album foto
Conştientizarea ,,Râdem, glumim grupă didactice şi 16 Oct. proiector Participare 100% a
importanţei unei cu fructe ne preşcolarii 2017 Prezentări preşcolarilor şi cadrelor Jurnalul grupei
alimentaţii hrănim!-Ziua grupei mari PPT didactice grupelor mari
sănătoase pentru mondială a ,,Donald”,
o viaţă sănătoasă alimentaţiei mijlocii fişe de lucru Desene ale copiilor
Educaţie sanitară ,,Winnie”şi cadru
,,Mickey medical de
Mouse” de la la cabinetul
Grădiniţa cu unităţii
P.P.,,Floare de Aparat foto
Colţ” şi Desene ale
cadrele copiilor

2
didactice şi Afişe
preşcolarii de Postere
la Grădiniţa cu
P.N.,,Floare de
Colţ” Brad. Albume foto
Conştientizarea ,,Ziua Cadrele 25 Oct. Video- Jurnalul grupei
importanţei Mării Internaţională a Sala de didactice şi 2017 proiector
Negre Mării Negre” grupă preşcolarii de Prezentări
la grupa mare PPT
,,Donald” de la
Grădiniţa cu
P.P.,,Floare de
Colţ”
Familiarizarea "Super -petrecere Sala de Cadrele Oct. Costume Realizarea a cel puţin Albume foto
copiilor cu de Hallowen " grupă didactice, 2017 Accesorii 10 măşti/lucrări cu Parteneriat grădiniţă –
obiceiuri şi părinţii şi pentru tema "Hallowen"pe familie
tradiţii ale altor preşcolarii de costume grupă. Chestionare
popoare; la Grădiniţa cu Dovleci Diseminarea activităţii Jurnalul grupei
Promovarea P.P. "Floare de pe forum-ul I.S.J. HD, Realizarea de CD-uri
diversităţii Colţ"Brad. secţiunea „Educaţie Popularizarea activităţii
culturale prin permanentă” pe site-ul grădiniţei:
realizarea unor http://www.floaredecolt.ro/
măşti, accesorii
de Haloween.
“Focul prieten sau Sala de Cadrele reprezentant I.S.U-Brad
Conştientizarea şi duşman”-Educaţie grupă didactice şi Nov. Instingtor Album foto
respectarea de P.S.I preşcolarii Video- Reţinerea a cel puţin 5 Jurnalul grupei
către copii a Parteneriat cu grupelor mari 2017
proiector reguli de protecţie în
principalelor I.S.U Brad de la Grădiniţa Prezentări cazul unor incendii ţi, a Desene ale copiilor
reguli de protecţie cu P.N.,,Floare PPT unor accidente.
împotriva de Colţ”-Brad.
incendiilor şi a fişe de lucru
diferitelor
accidente.

3
Dezvoltarea „Crizantema, Casa de Cadrele Aparat foto Participare 100% a Vizionarea unor
sensibilitǎţii regina toamnei”- Culturǎ didactice şi Nov. preşcolarilor şi cadrelor prezentări power-point
artistice şi a Brad preşcolarii de 2017 didactice de la program despre florile de
dragostei pentru la Grădiniţa cu normal toamnă;
artă. P.N. ,,Floare Realizarea unei
de Colţ"Brad, expoziţii cu afişe,
părinţi, bunici desene, picturi şi colaje
ale copiilor;
Premierea copiilor;
Iniţierea unor Campania globală Cadrele Nov. Video- Participare 100% a Albume foto
activităţi pentru educaţie- În incinta didactice şi 2017 proiector preşcolarilor şi cadrelor Parteneriat grădiniţă –
educaţionale în ,,Lumea mea grădiniţei preşcolarii de Prezentări didactice de la program familie
domeniul depinde de noi!” la Grădiniţa cu PPT normal şi program Chestionare
cetăţeniei globale P.P.şi P.N. prelungit Jurnalul grupei
prin dezbaterea ,,Floare de Fişe de Popularizarea activităţii
unor teme ca: - Colţ” Brad lucru pe site-ul grădiniţei:
-diversitatea şi Aparat foto http://www.floaredecolt.ro/
inegalitatea, atât
la nivel local cât Desene ale
şi global; copiilor
-sensibilizarea
întregii lumi Afişe
asupra rolului de Diseminarea
cetăţeni ai Postere rezultatelor proiectului
globului; http://www.floaredecolt.r
-respectarea o/
diversităţii şi a http://www.Forum
comunicării ISJ.HD;
interculturale,
dorinţa de a face
ca lumea să
devină un loc mai
echitabil şi
durabil.

4
Educarea ,,Săptămâna Sala de Cadrele Nov. Aparat foto Albume foto
sentimentelor de legumelor şi grupă didactice şi 2017 Participare 100% a Jurnalul grupei
dragoste şi fructelor donate”- preşcolarii de Video preşcolarilor şi cadrelor Popularizarea activităţii
respect faţă de acţiuni de la Grădiniţa cu didactice, sprijinul pe site-ul grădiniţei:
aproapele nostru, voluntariat în cadrul Centrul de P.P. şi P.N părinţilor în
http://www.floaredecolt.ro/
aflat în nevoi campaniilor SNAC plasament ,,Floare de
desfăşurarea Parteneriat grădiniţă –
(donare de Brad Colţ” Brad
legume şi fructe) campaniilor de familie
voluntariat.

Diseminarea Albume foto


rezultatelor proiectului Jurnalul grupei
Dezvoltarea Sala de Cadrele Nov. Desene ale http://www.floaredecolt.r
interesului şi „Curăţenia de grupă didactice şi 2017 copiilor o/
dragostei faţă de nota 10!” preşcolarii de http://www.Forum
natura la grupa mare ISJ.HD;
înconjurătoare ,,Donald”
Realizarea unei
Reţinerea a 5 drepturi expoziţii, desene.
Să-şi „Ziua Universală Sala de Cadrele 20 Nov. Desene ale ale copiilor. Fotografii.
îmbogăţească a Drepturilor grupă didactice şi 2017 copiilor
cunoştinţele Copilului” preşcolarii de
referitoare la la grupa mare
drepturile ,,Ursuleţii”.
copilului.

Să-şi dezvolte “Ziua Incinta Cadrele 5 Dec. Aparat foto; Album foto
spiritul civic; Internaţională a grădiniţei didactice şi 2017 Participare 100% a
Să-şi dezvolte Voluntarilor” preşcolarii de preşcolarilor şi cadrelor Jurnalul grupei
valorile morale. la grupa mare didactice.
,,Ursuleţii”.
Formarea unor ”Micul creştin” Biserica Cadrele Dec. Aparat foto Album foto
atitudini pozitive vizită la Biserica Ortodoxă didactice, 2017 Participare 100% a Popularizarea activităţii

5
faţă de Ortodoxă ,,Adormirea părinţii şi Desene preşcolarilor şi cadrelor pe site-ul grădiniţei:
evenimentele ,,Adormirea Maicii Maicii preşcolarii de realizate de didactice http://www.floaredecolt.ro/
religioase; Domnului”-Brad Domnului”- la Grădiniţa cu copii Parteneriat grădiniţă –
Familiarizarea Brad P.P. şi PN Reţinerea a cel puţin 5 biserica
copiilor cu Parteneriat cu "Floare de din cele 10 porunci preot paroh Letea
semnificaţia Biserica Ortodoxă Colţ" Brad. divine. Alexandru
sărbătorilor ,,Adormirea preot paroh
religioase de iarnă Maicii Cor Remus
(Sf.Nicolae, Domnului”-Brad
Crăciunul) în
viaţa creştinilo.

Educarea Cadrele Dec. Participare 100% a Albume foto


sentimentelor de Campania SNAC Incinta didactice şi 2017 Aparate preşcolarilor şi cadrelor Parteneriat grădiniţă –
dragoste şi „Crăciunul grădiniţei. preşcolarii de foto didactice familie
respect faţă de pentru toţi” Centrul de la Grădiniţa cu Chestionare
aproapele nostru, plasament P.P. şi P.N Video Sprijinul părinţilor În Jurnalul grupei
aflat în nevoi( Brad ,,Floare de desfăşurarea Popularizarea activităţii
colectare de Colţ” Brad campaniilor de pe site-ul grădiniţei:
hăinuţe, jucării, voluntariat http://www.floaredecolt.ro/
etc...).

Participare 100% a Jurnalul grupei


Cunoaşterea unor Concurs In sala de Cadrele Dec. Fişe ale preşcolarilor şi cadrelor Fotografii.
cunoştinţe de Internaţional grupă didactice şi 2017 copiilor didactice
cultură generală „Tim Tim-Timy” preşcolarii de
la Grădiniţa cu
P.P. ,,Floare de
Colţ” Brad

Cunoaşterea şi În incinta Cadrele Dec. Aparat foto Jurnalul grupei


respectarea ,, Vine, vine Moş grădiniţei didactice şi 2017 Video Participare 100% a CD-uri
tradiţiilor Crăciun”- preşcolarii de Costume preşcolarilor şi cadrelor

6
culturale spectacol dedicat la Grădiniţa cu pentru didactice Popularizarea activităţii
româneşti sărbătorii P.P. şi P.N. serbare pe site-ul grădiniţei:
specifice ,,Floare de http://www.floaredecolt.ro/
Crăciunului
sărbătorii Colţ” Brad, Lucrări ale
Crăciunului. pǎrinţi, bunici copiilor Parteneriat grădiniţă –
familie

Valorificarea ,, Tradiţii şi Grădiniţa cu Cadrele 14 Dec. Disemina Albume foto


potenţialului obiceiuri de P.P ,,Floare didactice şi 2017 rea rezultate Participare 100% a Jurnalul grupei
creativ al copiilor Crăciun” de Colţ”- preşcolarii de lor concursu preşcolarilor, cadrelor Înregistrări video
prin realizarea Concurs Brad la Grădiniţa cu lui didactice, şi parenerilor CD-uri
unor lucrări cu interjudeţean P.P şi P.N. http://www. implicaţi în Popularizarea activităţii
caracter religios spectacol şi Sala de "Floare de floaredecolt desfăşurarea pe site-ul grădiniţei:
specific expoziţie cu lucrări sport a Şc. Colţ" Brad .ro/ concursului http://www.floaredecolt.ro/
sărbătorilor de plastice şi practice Gim. împreună cu http://www. Parteneriat grădiniţă –
iarnă. realizate de copii ,,Horea, părinţii; Forum familie
Cloşca şi preşcolari şi ISJ.HD; Expoziţie cu lucrări de
Crişan”- şcolari din Implicarea ale copiilor
Brad judeţ şi ţară comunităţii Spectacol de dans
participanţi la locale la popular.
concurs. derularea
concursului
Aparat foto
Video

Familiariza ,,Hour of Code” Incinta Cadrele Dec. Aparat foto Albume foto
rea copiilor cu Eveniment grădiniţei didactice şi 2017 Tablete, Jurnalul grupei
programarea internaţional preşcolarii computere. Popularizarea activităţii
propriilor grupele mari şi pe site-ul grădiniţei:
poveşti, jocuri si mijlocii de la http://www.floaredecolt.ro/
animaţii. Grădiniţa cu
P.P ."Floare de
Colţ" Brad

7
Familiariza "Somnoroase 15 Ian. Cărţi Albume foto
rea copiilor cu păsărele"-omagiu Sala de Preşcolarii 2018 Participare 100% a Jurnalul grupei
universul cărţilor adus poetului grupă grupei mari Lucrări ale preşcolarilor şi cadrelor
şi poetic a lui „Cine a fost Mihai Donald de la copiilor pe didactice Popularizarea activităţii
Mihai Eminescu. Eminescu?” Biblioteca Grădiniţa cu teme din implicate. pe site-ul grădiniţei:
activitate culturală Gh. Pârvu” P.P ,,Floare de poezia http://www.floaredecolt.ro/
desfăşurată în Brad. Colţ”, cadre eminesciană Parteneriat grădiniţă –
cadrul didactice, familie
Parteneriatului cu părinţi, şi Aparat foto Expoziţie cu lucrări de
Biblioteca bibliotecar. ale copiilor
Municipală ,,Gh. Prezentări PPT
Pârvu”-Brad

Aprofundarea „Hai sărbătorim Sala de Cadrele 24 Ian. Aparat foto


cunoştinţelor împreună Mica grupă didactice şi 2018 Participare 100% a
copiilor cu privire Unire!"- program preşcolarii Lucrări preşcolarilor şi cadrelor Albume foto
la sărbătorile artistic de cântece grupei mari realizate de didactice
naţionale şi poezii dedicate Donald de la copii. implicate . Jurnalul grupei
importante din Unirii Principatelor Grădiniţa cu
istoria poporului Române P.P. ,,Floare de Expoziţie cu lucrări de
român; Colţ” Brad. Povestiri ale copiilor
Să se istorice.
familiarizeze cu Prezentări PPT
unele legende
istorice legate de ,,Hai să dăm
viaţa şi act. mână cu mână!” Cadrele
domnitorului Sala de didactice şi
Al.I.Cuza; grupă preşcolarii de
Să se implice în la Grădiniţa cu
activităţi care P.N. ,,Floare
marchează unele de Colţ” Brad.

8
evenimente
istorice.

Să prezinte „Bucuriile iernii” Cadrele Albume foto


activităţile (spot, mişcare, Incinta didactice şi Ian. Săniuţe, Participare 100% a
oamenilor pe sănătate) grădiniţei. preşcolarii de 2018 aparat preşcolarilor şi cadrelor Jurnalul grupei
timpul iernii; la Grădiniţa cu foto... didactice
Să participe la P.N. ,,Floare
concurs cu de Colţ” Brad.
încredere, plăcere
şi entuziasm.
Conştientiza ,,Viaţa ca Sala de Cadrele Ian.- Aparat foto Albume foto
rea şi respectarea prioritate 0”- grupă. didactice şi Feb.- Participare 100% a Jurnalul grupei
de către copii, a Educaţie rutieră- Incinta preşcolarii de Mai. Video preşcolarilor şi cadrelor
unor norme de Parteneriat grădiniţei. la Grădiniţa cu 2018 didactice Popularizarea activităţii
protecţie a educaţional cu P.P.şi P.N. Prezentǎri pe site-ul grădiniţei:
persoanei, precum Poliţia ,,Floare de PPT Reţinerea a cel puţin 10 http://www.floaredecolt.ro/
şi a unor norme Municipiului Sediul Colţ”-Brad, reguli pentru
de circulaţie Brad Poliţiei poliţişti. respectarea nornelor de
rutieră. (prelucrarea Municipiu circulaţie rutieră
normelor de lui Brad
protecţie a
persoanei;
prelucrarea
normelor de
circulaţie rutieră)

Cunoaşterea , „Dinţi frumoşi şi Sala de Cadrele Feb. Desene Vizionarea unor


precizarea şi sănătoşi” – grupă didactice şi 2018 realizate de Participare 100% a prezentări
respectarea Educaţie sanitară preşcolarii de copii preşcolarilor cadrelor PPT,realizarea unor

9
regulilor de igienă la Grădiniţa didactice de la grupă, afise cu desene de ale
în diferite Parteneriat Cabinet cu P.P.şi P.N. Aparate cadrele medicale din copiilor.
momente ale educaţional cu Stomatolo- "Floare de foto unitate
zilei; Cabinet gic. Colţ" Brad, Prezentări Popularizarea activităţii
Diferenţierea stomatologic părinţi PPT Video- Reţinerea a cel puţin 5 pe site-ul grădiniţei:
obiectelor de proiector reguli de igienă http://www.floaredecolt.ro/
toaletă în funcţie Truse personală.
de modul de medicale
folosire şi Vizionarea unor
utilitate. Participare 100% a prezentări PPT
. Cadrele Feb. Aparate preşcolarilor cadrelor Albume foto
Cunoaşterea , „Copii frumoşi şi Sala de didactice şi 2018 foto didactice de la grupele Jurnalul grupei
precizarea şi sănătoşi” grupă preşcolarii Prezentări mijlocii şi mici, cadrele
respectarea Educaţie sanitară grupelor mici PPT Video- medicale din unitate
regulilor de şi mijlocii de proiector
igienă. la Grădiniţa cu Truse
P.P. "Floare de medicale
Colţ" Brad

Cunoaşterea ,, Mărţişoare Sala de Cadrele Mart. Şnur alb- Participare 100% a Înregistrări video
semnificaţiei pentru cei dragi” - grupǎ didactice şi 2018 roşu preşcolarilor şi cadrelor Jurnalul grupei
mărţişorului la expoziţie cu preşcolarii Materiale didactice Expoziţie cu mărţişoare
români . mărţişoare grupei mare diverse realizate de copii
executate de copii ,,Donald” şi (scoici,
mică mărgele,
,,Albinuţele” paste
de la Grădiniţa făinoase
cu P.P.,,Floare ş.a.)
de Colţ”-Brad.
Înregistrări video
„E ziua ta, Cadrele Participare 100% a Jurnalul grupei
Educarea măicuţa mea cea Incinta didactice şi Mart. Aparat foto preşcolarilor şi cadrelor Popularizarea activităţii
dragostei, a bună”!’’/,,Un cânt grădiniţei preşcolarii de 2018 Video didactice pe site-ul grădiniţei:
respectului şi a pentru mama” / la grădiniţa cu Costume http://www.floaredecolt.ro/
stimei faţă de „La mulţi ani P.P. şi P.N. pentru

10
fiinţa cea mai mămico!” ,,Floare de serbare
dragă – mama. activitate artistică Colţ”-Brad,
Spectacol dedicat părinţi Albume foto
zilei de 8 Martie Jurnalul grupei

Conştientizarea ,,Ziua Mondială a Cadrele Mart. Aparate Participare 100% a


rolului apei în Apei” Sala de didactice şi 2018 foto preşcolarilor şi cadrelor
natură şi în viaţa grupă preşcolarii Prezentări didactice implicate.
omului; grupelor PPT Video-
Exploatarea mijlocii şi proiector
raţională a grupei mari
resurselor de apă; Donald de la
Sensibilizarea Grădiniţa cu
comunităţii P.P. ,,Floare de
locale. Colţ”-Brad
Să înţeleagă ,,În lumea Biblioteca Cadrele Mart. Video- Album foto
valoarea lecturii basmelor” Municipală didactice şi 2018 proiector Participare 100% a
cărţilor; vizită la Biblioteca Gh. Pârvu,, preşcolarii de preşcolarilor şi cadrelor Jurnalul grupei
Să adopte o Municipală Gh. Brad la Grădiniţa cu Cărţi, didactice de la Program
atitudine adecvată Pârvu,, Brad P. N. ,,Floare normal . Desene ale copiilor
audierii unui Parteneriat cu de Colţ" Brad, Prezentări
basm; Biblioteca părinţi, bunici PPT
Să povestească, Municipală Gh. şi bibliotecară.
cu cuvinte Pârvu,, Brad
proprii secvenţe
din basmele
audiate.

Să manifeste „Luna Pădurii” – Cadrele Participare 100% a Album foto


interes în 15 martie – 15 Curtea didactice şi 15Mart. Pomi preşcolarilor şi cadrelor

11
activităţile de aprilie grădiniţei. preşcolarii -15Apr. fructiferi. didactice implicate. Jurnalul grupei
ocrotire a grupei mari 2018
mediului Ursuleţii de la
Grădiniţa cu
P.P. ,,Floare de
Colţ"Brad.

Educarea Cadrele 22 Apr. Mănuşi de Participare 100% a


sentimentelor de Parcul didactice şi 2018 unică preşcolarilor şi cadrelor Jurnalul grupei
respect şi ocrotire “Ziua Tineretului preşcolarii folosinţă, didactice implicate. Albume foto
a naturii, a Pământului” Brad grupei mari saci
,,Donald” de la Popularizarea activităţii
mediului Ziua Mondialǎ a menajeri.
înconjurător, prin Grădiniţa cu pe site-ul grădiniţei:
Pǎmântului http://www.floaredecolt.ro/
desfăşurarea unor P.P. ,,Floare de Parteneriat grădiniţă-
Educaţie ecologică
activităţi pe teme Colţ”-Brad, familie
ecologice. părinţi .

Jurnalul grupei
Reţinerea unor reguli Albume foto
Să-şi stimuleze Sala de Cadrele 1 Apr. Video- de protecţie a păsărilor.
interesul pentru “Ziua Păsărilor!”- grupă didactice şi 2018 proiector Participare 100% a
protejarea 1 aprilie preşcolarii preşcolarilor şi cadrelor
păsărilor; grupei mari Cărţi, didactice implicate
Stimularea în ,,Ursuleţii” şi
prevenirea şi grupelor Prezentări
combaterea mijlocii de la PPT
atitudinilor Grădiniţa cu
negative de P.P. ,,Floare de
distrugere, de Colţ”-Brad.
neglijenţă, de
nepasare în
acţiunile lor din

12
mediul
înconjurător
Popularizarea ,,Târg de Paşte”- Sala de Cadre Apr. Exponate – Participarea directă a Expoziţie cu vânzare,
tradiţiilor şi proiect caritabil grupă didactice, 2018 lucrări preşcolarilor de la nivel cu aspecte ale
obiceiurilor Expoziţie cu preşcolari şi plastice şi local şi a preşcolarilor evenimentului,
prilejuite de vânzare organizată Sala de elevi din practice de la nivel naţional; portofoliul proiectului;
Sărbătoarea în scopul sport a Şc. şcolile specifice Participarea elevilor Suma obţinută (care va
Sfintelor Paşti; întrajutorării Gen. partenere, Paştelui din ciclul primar şi fi administrată de
copiilor care provin ,,Horea, părinţi; gimnazial din zona Primăria Mun. Brad, în
Antrenare din medii Cloşca şi Aparate Brad şi a scopul întrajutorării
părinţilor într-o defavorizate. Crişan”- Reprezen foto elevilor de la nivel unor copii care provin
activitate comună, Expoziţia se Brad tanţi ai Cameră naţional; din familii
dezvoltarea realizează cu Inspectora video defavorizate),
îndemânării în lucrări realizate de tului Şcolar Mass-media Participarea cadrelor
realizarea unor copii în cadrul Hunedoara; localǎ didactice: educatoare, CD – uri,
lucrări şi PROIECTULUI învăţători, profesori de Opinii on – line ale
ornamente EDUCAŢIONAL Reprezentanţi la nivel local, naţional participanţilor
specifice Paştelui. NAŢIONAL ai Primăriei
CARITABIL Municipiului Diseminarea
,,TÂRG DE Brad; proiectului pe
PAŞTE”. http://isj.hd.edu.ro/,
Comunitatea www.didactic.ro,
www.educatoarea.ro;
locală Participare 100% a www. primariabrad.ro
preşcolarilor şi cadrelor
didactice implicate.

Jurnalul grupei
Să-şi ,,Să ne cunoaştem Prin judeţ Cadrele Apr. Aparate
îmbogăţească judeţul” didactice şi 2018 foto Album foto
orizontul Excursia, mijloc de preşcolarii de Cameră
geografic şi cunoaştere şi la Grădiniţa cu video
cultural. autocunoaştere. P.N.,,Floare de
Colţ" Brad

13
împreună cu
părinţii

Educarea ,,Campania Grădiniţa cu Cadrele Mai Aparate Jurnalul grupei


sentimentelor de globală pentru P.P ,,Floare didactice şi 2018 foto Participare 100% a
dragoste şi educaţie “-iniţiată de Colţ”- preşcolarii de preşcolarilor şi cadrelor Album foto
respect faţă de de Organizaţia Brad la Grădiniţa cu didactice Popularizarea activităţii
ceilalţi copii, ,,Salvaţi copiii” Organizaţia P.P. şi P.N. pe site-ul grădiniţei:
indiferent de (protecţia şi ,,Salvaţi "Floare de http://www.floaredecolt.ro/
mediul din care drepturile copilului) copiii” Colţ" Brad Parteneriat grădiniţă –
provin. în colaborare cu Bucureşti împreună cu familie
MEN părinţii

Să se ,,Suntem copiii Sala de Cadrele 9 Mai Prezentări Participare 100% a Album foto
familiarizeze cu Europei”/“Europa grupă didactice şi 2018 PPT preşcolarilor şi cadrelor Jurnalul grupei
semnificaţia pe -La multi ani!”/ preşcolarii didactice
care o are ziua de ,, Ziua Europei”- grupelor mari Aparat foto Popularizarea activităţii
9 mai; Educaţie pentru şi mijlocii de Confecţionarea de pe site-ul grădiniţei:
Să cunoască diversitate culturală la Grădiniţa cu Lucrări steguleţe cu ţǎrile din http://www.floaredecolt.ro/
însemnătatea P.P. şi cadrele practice şi U.E
acestei zile şi să didactice şi plastice
se implice activ şi preşcolarii de
afectiv în la Grădiniţa cu
activităţile P.N. "Floare de
desfăşurate cu Colţ" Brad.
ocazia acestei
zile. Album foto
Jurnalul grupei

14
Educarea ,,Ziua Păsărilor şi Parcul Cadrele 10 Mai Căsuţe Participare 100% a Popularizarea activităţii
sentimentelor de Arborilor” Tineretului didactice şi 2018 pentru preşcolarilor şi cadrelor pe site-ul grădiniţei
respect şi ocrotire ,,Filimon preşcolarii păsărele, didactice
a păsărilor şi Sârbu” din grupei mari mîncare
arborilor, a Municipiul ,,Donald”de la pentru Confecţionarea de
mediului Brad Grădiniţa cu păsări,.... căsuţe pentru păsări .
înconjurător, prin P.P. ,,Floare de
desfăşurarea unor Colţ”-Brad
activităţi pe teme
ecologice şi de Album foto
protecţie a Jurnalul grupei
păsărilor. Popularizarea activităţii
Participare 100% a pe site-ul grădiniţei
Iniţierea unor ,,Campania Sala de Cadrele 14-18 Desene preşcolarilor şi cadrelor expoziţie cu lucrări
activităţi Globală pentru grupă didactice şi Mai realizate de didactice
educaţionale în educaţie” preşcolarii de 2018 copii
domeniul la Grădiniţa cu Album foto
cetăţeniei globale P.P. ,,Floare de Jurnalul grupei
prin dezbaterea Colţ”-Brad Popularizarea activităţii
unor teme. pe site-ul grădiniţei
Participare 100% a expoziţie cu lucrări
Conştientiza ,,Ziua Parcul Cadrele 15 Mai Mănuşi de preşcolarilor şi cadrelor
rea importanţei Internaţională de Tineretului didactice şi 2018 unică didactice
protecţiei Acţiune pentru ,,Filimon preşcolarii folosinţă, Album foto
mediului. Clima” Sârbu” din grupei mari saci Jurnalul grupei
Municipiul ,,Donald”de la menajeri. Popularizarea activităţii
Brad Grădiniţa cu pe site-ul grădiniţei
P.P. ,,Floare de
Colţ”-Brad
Participare 100% a
Cunoaşterea unor Concurs Sala de Cadrele 16 Mai Fişe de preşcolarilor şi cadrelor
cunoştinţe de Internaţional grupă didactice şi 2018 cultură didactice.
cultură generală „Tim Tim-Timy preşcolarii de generală Obţinerea de către
la Grădiniţa cu preşcolari a cât mai
P.N. ,,Floare multe premii şi diplome

15
de Colţ”-Brad de participare

Conştientiza Parcul Cadrele 1 Iun. Desene Obţinerea de către Concurs de desene pe


rea importanţei Tineretului didactice şi 2018 realizate de preşcolari a cât mai asfalt,
,,Copiii din lumea-
zilei de 1 Iunie ca ,,Filimon preşcolarii copii multe premii şi diplome jocuri distractive,
ntreagă”
celebrare Sârbu” din grupelor mari de participare. expoziţie cu lucrări.
în Municipiul
internaţională a Municipiul de la Grădiniţa Măşti,
Brad
copilului. Brad cu P.P.,,Floare Înregistrări audio-video
Activitate artistică
de Colţ”-Brad, Costume,
*Spectacol în
părinţi, bunici Diseminarea acţiunilor
Parcul Tineretului
Reprezentanţi pe site-urile www.
,,Filimon Sârbu” -
ai Primăriei Cretă primariabrad.ro;
Organizat de http://www.floaredecolt.r
Municipiu colorată,
Primăria o/
lui Brad;
Municipiului Brad
CD-uri cu
Comunitatea muzică
*Concurs de
locală pentru copii
desene
Organizat de
Aparate
Primăria
foto
Municipiului Brad Album foto
Să participe la Incinta Cadrele 1 Iun.
diverse concursuri grădiniţei didactice şi 2018 Participare 100% a Jurnalul grupei
„E ziua ta, copile
organizate; preşcolarii Cameră preşcolarilor şi cadrelor
Să se implice
drag/,,La multi
grupelor mici, video didactice implicate. Popularizarea activităţii
activ şi afectiv în
ani,copile
mijocii de la Măşti, pe site-ul grădiniţei
drag!”/,,Circul expoziţie cu lucrări
interpretarea Grădiniţa cu
veseliei “/"1 Iunie-
rolurilor din P.P.,,Floare de
Ziua copilului!"
cadrul Colţ”şi cadrele Costume.
Carnaval
programului didactice şi
Jocuri şi concursuri
pregătit; preşcolarii de
Cunoaşterea
Să interpreteze la grădiniţa cu
semnificaţiei zilei
cântece adecvate. P.N.,,Floare de
de 1 Iunie
Colţ” Brad.
Album foto

16
Jurnalul grupei

Participare 100% a Popularizarea activităţii


preşcolarilor şi cadrelor pe site-ul grădiniţei
Educarea Parcul Cadrele 5 Iun. Mănuşi de didactice implicate. expoziţie cu lucrări
sentimentelor de Central didactice şi 2018 unică Ecologizarea Parcului
respect şi ocrotire Brad preşcolarii folosinţă, Central Brad.
,,Ziua Mondială a
a mediului grupei mari saci
Mediului”
înconjurător, prin ,,Donald”, de menajeri.
desfăşurarea unor la Grădiniţa cu
activităţi de P.P.,,Floare de
ecologizare. Colţ”Brad.

Demonstrarea ,,Carnavalul Sala de Cadrele Iun. Costume Participare 100% a Albume foto
competenţelor poveştilor”/,,Adio grupă didactice şi 2018 Decoruri preşcolarilor şi cadrelor înregistrări audio-video
dobândite de grădiniţă !” preşcolarii de Aparate didactice
preşcolari pe Activitate artistică la Grădiniţa cu foto
parcursul anului P.P.şi P.N. Cameră
şcolar; ,,Floare de video
Colţ”-Brad,

Să intoneze, în
grup şi individual,
diferite cântece; Părinţi , bunici
Să recite expresiv
poezii;
Să participe la
Serbare.;

17
Alte activităţi care se vor desfăşura pe parcursul anului şcolar 2017-2018:

Perioada Obiective Modalităţi Activităţi Locul desfăşurării


de
realizare
Cultivarea gustului pentru Vizionarea de spectacole de În funcţie de oferta trupelor din Deva, grădiniţă
Lunar spectacol, divertisment teatru de păpuşi, marionete Sibiu, Petroşani, Arad etc.

Antrenarea copiilor în activităţi Plimbări „Hoinar prin oraşul meu!” parcul oraşului,
Oct-Dec. de cunoaştere a mediului natural Vizite „Prietenii pădurii!” curtea grădiniţei,
ambiant şi cultivarea stării de Excursii „O curte curată aş vrea/Pentru grădiniţa parcul dendrologic
Apr-Iunie bine la copii Activităţi de ecologizare a mea!” Simeria
spaţiului din jurul grădiniţei „Descoperim tainele naturii!”
Formarea deprinderii de a Activităţi cultural artistice, Activităţi în cadrul proiectelor grădiniţă
Periodic desfăşura activităţi de grup, de a sportive, recreative, practice, educaţionale derulate la nivel de unitate şi şcoală
se integra într-o echipă artistico-plastice grupe, cu parteneri locali: grădiniţe, şcoli, instituţii locale
instituţii sociale, culturale, economice,
ONG-uri etc;
Participarea la concursuri: Concursuri de creaţie, grădiniţă
Periodic „Piticot”, „Timtim-timy”, „Cu artistică, concursuri sportive
Europa la joacă”, „Smarty” etc.

COLECTIVUL GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT ,,FLOARE DE COLŢ’’- BRAD

DIRECTOR: Prof. ANA AURELIA


prof. DESZO ALINA, prof. LEACH RAMONA, prof. IONESCU RALUCA, prof. POPOVICI ALINA, prof. MÎŢIU CARMEN,
prof. SIMEDREA CRISTINA, prof. GOIA MARIOARA, prof. CUC RAMONA, prof. TAT RAMONA, prof. MIHUŢ GIANINA,
prof. FAUR MIHAELA, prof. TĂLMACIU MIRELA, prof. MICU LUMINIŢA prof. PLEŞA CLAUDIA, prof. CIOFLICA
SMARANDA, prof. MELTIŞ CRISTINA, prof. ANCAŞ LILIANA.

18