Sunteți pe pagina 1din 1

Doamne, Tu-mi cunoşti inima

Doamne, Tu-mi cunoşti inima, (Rem)


Tu-mi cunoşti gândul şi starea mea,
Ştii când stau şi când mă ridic,
De faţa Ta nu e ascuns nimic.
// Cuvintele ce vreau a le rosti, Doamne Tu le ştii,
Mă înconjori la stânga şi la dreapta,
Peste mine Îţi pui Mâna Ta.//

// Eşti mai presus de tot ce pot gândi, eşti din veşnicii,


De faţa Ta să mă ascund nu pot,
Doamne eşti peste tot.//

// De-ar fi să mă înalţ spre stele, Tu eşti Domn şi peste ele,


Sau în adânc de mă voi ascunde,
Privirea Ta şi-acolo pătrunde.//

// La marginea mării de voi fi, mâna Ta mă va călăuzi,


Iar bezna şi-ntuneric de-o să vină,
Pentru Tine noaptea e lumină.//

S-ar putea să vă placă și