Sunteți pe pagina 1din 5

S.C. PERFECT CAR S.R.

L APROBAT,
J40/8806/2003 ADMINISTRATOR
RO 15547813 BOURGHAL MAZEN

Prevederi generale

IPSSM 02

Scop. Domeniu de aplicare.

Scopul prezentei instructiuni este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc specifici manipularii,
transportului prin purtare si cu mijloace nemecanizate, ambalarii (conditionarii) si a depozitarii materialelor,
proprii celor patru componente de munca (executant-sarcina de munca-mijloace de productie-mediu de munca).
Regulile de securitate a muncii pentru activităţi de manipulare, transportul prin purtare si cu mijloace
nemecanizate, ambalare (conditionare) si depozitare materiale, cuprind măsuri de prevenire a accidentelor de
muncă şi îmbolnăvirii profesionale, luând în considerare riscurile specifice acestor activităţi şi cerinţele
desfăşurării proceselor de muncă în condiţii de securitate.

Conexiunea cu alte acte normative

Prezenta instructiune de securitate a muncii pentru activităţi de manipulare, transportul prin purtare si cu
mijloace nemecanizate, ambalare (conditionare) si depozitare materiale, se aplică cumulativ cu prevederile Legii
Securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 , Normelor Metodologice de aplicare prevederilor acesteia si
Hotararea privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care
prezinta riscuri pentru lucratori, in special afectiuni dorsolombare nr.1051/2006, precum si cu alte acte normative
specifice.
Organizarea şi desfăşurarea acestor activităţi se vor efectua pe baza respectării stricte a normelor PSI în
vigoare.
Pentru activităţile nespecifice care intervin în desfăşurarea activităţilor de manipulare, transportul prin
purtare si cu mijloace nemecanizate, ambalare (conditionare) si depozitare materiale, dar care nu constituie
obiect de reglementare a prezentei instructiuni, se vor aplica prevederile de securitate a muncii pentru
respectivele activităţi .

I. OBLIGATII GENERALE

1.1 Pentru efectuarea activitatilor de manipulare, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate, ambalare
(conditionare) si depozitare materiale, sunt admise numai persoane instruite si care au din punct de vedere
medical concluzia in fisa de aptitudine “Apt pentru locul de munca respectiv”.
1.2 Fiecare lucrator va purta echipamentul individual de protectie inscris in Fisa individuala de protectie din
postul de lucru, pe toata durata programului de lucru. Dupa caz, acestea vor fi completate cu alte
sortimente in functie de natura lucrarilor si a riscurilor asociate activitatilor.
1.3 Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare acivitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si
cu instructiunile primite din partea conducatorului formatiei de lucru, in asa fel incat sa nu expuna in pericol
de accidentare sau imbolnavire profesionala atat persoana proprie cat si alte persoane care pot fi afectate
de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.
1.4 In mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor prevazute la art.1.3, lucratorii au urmatoarele obligatii:
a) sa utilizeze corect masinile (masina de asamblat roti, masina de infoliat, presa balotat deseuri, pistol de
agrafat) , aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport (transpaleta,
macarale KBK) si alte mijloace de productie;
b) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea , schimbarea sau inlaturarea arbitrara a
dispozitivelor de securitate propri, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor, si sa utilizeze
corect aceste dispozitive;
c) sa comunice imediat conducatorului locului de munca si/sau lucratorului desemnat (tehnician cu
securitatea si sanatatea in munca) orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o
considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor
de protectie;
d) sa aduca la cunostiinta conducatorului locului de munca si/sau lucratorului desemnat (tehnician cu
securitatea si sanatatea in munca) accidentele suferite de propria persoana;
e) sa-si insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si
masurile de aplicare a acestora.

II. REGULI GENERALE DE CONDUITA

2.1 Fiecare lucrator trebuie sa se deplaseze in incinta cladirilor respectand marcajul aleilor destinate fluxului
pietonal.
In cazul in care fluxul pietonal se intersecteaza cu fluxul mijloacelor de transport, lucratorul se va opri la
limita marcajului de avertizare (dungi negru/ galben), se va asigura apoi va continua deplasarea urmand
marcajul aleii pietonale.
2.2 Se interzice deplasarea lucratorilor in incinta depozitelor sau a cladirilor prin traversarea instalatiilor, a
benzilor transportoare, a zonelor de lucru sau in spatiul de manevra a mijloacelor de transport ( cel putin 2,5
m distanta).
2.3 Fiecare lucrator va privi intotdeauna in sensul de deplasare avand o buna vizibilitate a traseului si o
supraveghere permanenta a activitatilor din preajma sa pentru evitarea oricaror posibile pericole prezente in
activitatile asociate.
2.4 In zona de trecere la usile de acces sau porti, lucratorul va utiliza numai trecerile semnalizate si
destinate pietonilor.
2.5 Este interzis accesul lucratorilor indiferent de statutul lor, sa traverseze orice usa sau poarta avand o
deschidere sau inchidere rapida, acestea fiind destinate numai pentru trecerea vehiculelor motorizate sau
nemotorizate.
2.6 Lucratorii nu vor parasi locul de munca decat numai daca au incuvintarea conducatorului locului de munca.
2.7 Este interzisa circulatia lucratorilor in zona rampelor de incarcare/descarcare a mijloacelor de transport.
2.8 Deplasarea la/de la: cantina, bancomat, loc pentru fumat, vestiare, WC, anexa administrativa, anexa tehnica,
etc. se va face respectand intocmai prevederile de la art. 2.1 - 2.8 .

III. MANIPULAREA SI TRANSPORTUL PRIN PURTARE

Riscuri
3.1 Prin manipularea manuală a maselor se înţelege orice tip de transport sau susţinere a unei mase de către
unul ori mai mulţi lucrători, inclusiv ridicarea, aşezarea, împingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea unei
mase, care, datorită caracteristicilor acesteia sau condiţiilor ergonomice necorespunzătoare, prezintă riscuri
pentru lucrători. Riscurile generate de manipularea manuala a maselor si transportul prin purtare sunt:

a)-în special de afecţiuni dorsolombare;


b)-electrocutare;
c)-microtraumatisme repetate;
d)-lovire;
e)-zgraiere;
f)-taiere;
g)-intepare;
h)-miscari repetitive;
i)-risc chimic;
j)-zgomot;
k)-cadere;
l)-circulatie;
Deasemenea in perimetrele (locatiile) unde se desfasoara activităţi de manipulare, transportul prin
purtare si cu mijloace nemecanizate, ambalare (conditionare) si depozitare materiale, sunt riscuri de incendiu
si de explozie.
3.2 In vederea evitarii sau reducerii riscurilor pentru lucratori, se va avea in vedere respectarea de catre
angajator a prevederilor Hotararii nr.1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special afectiuni dorsolombare.

Obligatiile lucratorilor:
3.3 Se interzice lucratorilor sa stationeze sub sarcina ridicata a stivuitoarelor sau in spatiul lor de manevra, avand
o distanta de cel putin 2,5 m fata de acestea.
3.4 Fiecare lucrator are obligatia sa semnalizeze ambalajele deteriorate, stivele instabile intre ele, inclinari, etc
pentru a evita o posibila cadere sau rasturnare a lor.
3.5 Manipularea si purtarea ambalajelor, cutiilor, etc se va efectua numai daca lucratorul are o buna vizibilitate a
traseului de deplasare. Traseul pe care il parcurge lucratorul in timpul transportului prin purtare nu trebuie sa
fie cu obstacole, instabil sau alunecos.
3.6 Se interzice transportul prin purtare a maselor care au sisteme de prindere necorespunzatoare. Se interzice
manipularea de catre un singur lucrator a maselor cu centre de greutate excentrice, care pot genera
dezechilibrari, inclinari sau care sunt instabile intre ele.
3.7 Se interzice manipularea manuala a maselor in/din locuri in care nu exista spatiu pe orizontala sau
verticala (risc de acrosare) suficient pentru realizarea acestei operatii.
3.8 Obiectele ambalate in cutii, lazi etc trebuie pozitionate corect in interiorul ambalajelor, conform fisei de
conditionare. Se interzice transportul prin purtare a maselor pozitionate necorespunzator in interiorul
ambalajelor.
3.9 Manipularea si transportul prin purtare a maselor care au margini sau suprafete taietoare sau care datorita
naturii lor pot produce leziuni ale mainilor, se va face numai cu manusi specifice riscului de taiere sau
intepare.
3.10 La efectuarea operatiilor care necesita utilizarea cuter-ului, se va utiliza echipamentul individual de
protectie conform FPIP.
3.11 Cuter-ul utilizat de catre lucratori la operatiile respective va fi cuter cu lama retractabila pentru a diminua
riscul accidentarii in cazul unei devieri necontrolate de la traiectorie.
3.12 In timpul taierii, pentru evitarea oricaror posibile raniri, mana cu care se sprijina lucratorul va fi in
urma traiectoriei de taiere a lamei cuter-ului.
3.13 La utilizarea pistoalelor pentru agrafat, masinilor de infoliat, si presei de balotat, lucratorii vor fi
instruiti si vor respecta intocmai instructiunile de lucru privind utilizarea acestora (instructiuni afisate in
postul de lucru sau pe masina respectiva).
3.14 Lucratorii care in activitatea de ambalare (conditionare) lucreaza cu instalatii de ridicat tip pod rulant
(KBK si capra), vor fi instruiti si autorizati conform prevederilor Prescriptiilor Tehnice PT R1-2003 pentru
folosirea acestor instalatii. Persoanele instruite si autorizate, in conformitate cu prevederile prescriptiei
tehnice, vor fi examinate anual pentru verificarea cunostiintelor profesionale si si a deprinderilor practice de
catre o comisie numita de conducerea unitatii.
3.15 Lucratorii care isi desfasoara activitatea in postul de lucru asamblare si conditionare roti vor fi instruiti
si vor respecta prevederile Instructiunii de securitate J30020-7-211 IS.
3.16 Lucratorii care isi desfasoara activitatea si in postul de lucru pregatire ambalaje lemn si lucreaza la
masinile universale de tamplarie (circular, circular cu panglica, etc.), vor fi instruiti si vor respecta prevederile
Instructiunii de securitate J30020-07-216 IS .
3.17 In toate cazurile, lucratorii vor respecta intocmai prevederile FOS/FOP din posturile de lucru.

IV. TRANSPORTUL CU MIJLOACE NEMECANIZATE

4.1 Mijloacele de transport nemecanizate (transpaleta, BR, etc) pentru operatiile de incarcare-descarcare si
transport vor fi alese in functie de felul si greutatea materialelor care se manipuleaza, stivuind max. 2 palete,
colete, etc. suprapuse.
4.2 Inainte de orice utilizare a unui mijloc nemecanizat, se va verifica starea acestuia, cu precadere platforma pe
care se vor aseza masele. Se interzice uitlizarea mijloacelor de transport nemecanizate care prezinta
defectiuni.
4.3 La inceputul fiecarei operatii de incarcare, se vor analiza toate ambalajele materialelor. Pentru evitarea
posibilelor raniri ale membrelor superioare, cuiele iesite si capetele paramelor, trebuie indoite.
4.4 Se interzice efectuarea operatiilor de incarcare-descarcare in timpul deplasarii vehiculelor de transport.
4.5 Se interzice incarcarea materialelor ale caror ambalaje sunt deteriorate (integritatea paletilor).
Incarcaturile stivuite pe mijloacele de transport nemecanizate trebuie asigurate impotriva deplasarii,
rasturnarii sau caderii. Incarcatura va fi astfel aranjata incat conducatorul mijlocului de transport sa poata
supraveghea drumul parcurs.
4.6 Manevrarea mecanismelor de ridicat va fi asigurata de personal instruit si autorizat conform prevederilor
Prescriptiei Tehnice PT R2-2003. Persoanele instruite si autorizate, in conformitate cu prevederile prescriptiei
tehnice, vor fi examinate anual pentru verificarea cunostiintelor profesionale si si a deprinderilor practice de
catre o comisie numita de conducerea unitatii.
4.7 Pe fiecare mijloc de transport nemecanizat utilizat, trebuie scrisa capacitatea de transport a acestuia.

V. REGULI DE CONDUITA PRIVIND DEPOZITAREA,STIVUIREA, INCARCAREA SI DESCARCAREA MATERIALELOR

5.1 Stivuirea ambalajelor pe rafturi metalice sau rastele se va efectua in asa fel incat sa nu fie posibila caderea
sau rasturnarea acestora.
5.2 Rafturile metalice si rastelele unde sunt depozitate materiale, trebuie sa aiba afisat la loc vizibil inaltimea de
stivuire pentru fiecare tip de stiva constituita, in functie de tipul ambalajelor, de rezistenta acestora precum si
de sarcina maxima admisa a planseului si/sau pardoselii.
5.3 Stivuirea manuala si cu mijloace nemecanizate se va efectua fara deteriorarea ambalajelor.
5.4 La descarcarea coletelor si paletelor din camioane, remorci, etc. nu se vor imprumuta soferilor spre folosinta
mijloacele nemecanizate din dotarea magaziilor, garilor rutiere, etc.
5.5 Descarcarea materialelor in vrac trebuie facuta incepand de la partea superioara a stivei. Este interzisa
descarcarea acestor materiale prin scoatere de la baza stivei.
5.6 Este interzis descarcarea materialelor din camioanele care nu sunt pregatite ( decopertate ) corespunzator
pentru operatiile de descarcare. Prelata de pe partile laterale ale remorcii camionului , va fi obigatoriu
pozitionata pe partea superioara a remorcii (este interzis ca prelata sa fie sustinuta cu blani pe obloanele
laterale).
5.7 Se interzice manipularea in vrac a produselor toxice.
5.8 Se interzice stationarea lucratorilor in dreptul materialelor care se descarca, precum si oprirea acestora cu
piciorul, ranga sau alte unelte. Lucratorul desemnat sa asiste la descarcare in vederea identificarii marfii, se
va pozitiona lateral pe toata durata efectuarii operatiei.

INSTRUCŢIUNI DE LUCRU AMBALATOR-MANIPULANT

 În cazul stivuirii este obligatoriu asigurarea stabilităţii stivei; înalţimea stivei nu va depăşi 1,5 ori lăţimea bazei
mici a stivei.

 Scoaterea materialelor din stive se va face în mod obligatoriu începând de la partea superioară a stivei şi nu
din lateral.

 Este strict interzisă urcarea pe diferite improvizaţii pentru a se ajunge la nivelul dorit. Se va dota personalul
cu o scară de o dimensiune corespunzătoare.

 Este strict interzisă intervenţia asupra instalaţiei electrice de către personalul neautorizat în acest scop

 Este strict interzisă circularea dar mai ales staţionarea în zona de manevrare a maşinilor venite la încărcare
sau descărcare.

 Se va instrui personalul pentru executarea sincronizată a mişcărilor pentru evitarea scăpării din mână a
sarcinilor şi implicit a producerii accidentelor.
 Este interzisă depăşirea limitei sarcinii maxime de manipulare. Dacă este necesar manipularea se va face
concomitent de către mai multe persoane.

 Este obligatorie asigurarea stabilităţii materialelor prin modul de amplasare şi aranjare a acestora.

INTOCMIT,

SERVICIU EXTERN SSM

INSPECTOR BOGDAN PATRU