Sunteți pe pagina 1din 2

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE

EDUCAREA LIMBAJULUI

Comportamente măsurabile Tema activităţii/Forma de Itemi Punctaj Total max.


realizare
 Sa redea conștient un text
respectând pauzele, mimica, a) Recită o poezie conștient, a) 2p;
pronunția corectă a poeziei Joc; respectând mimica, pauzele, rostind b) 2p; 7p
“Lădița cu povești” sunetele fără inversiuni sau c) 3p.
invatate
omisiuni;
b) Denumește personajele prezentate
 Să denumească personaje pe baza imaginilor;
din povești pe baza c) Povestește în 2-3 propoziții
imaginilor prezentate, să dezvoltate întâmplări ale
povesteasca alcătuind personajului respectiv.
propoziții dezvoltate.

A. Copiii aşezaţi în semicerc, vor recita poezii dedicate lui Moș Crăciun. Testarea se va desfăşura sub formă de joc, cu toată grupa de copii,
pe parcursul mai multor zile. Pronunţia clară, corectă a sunetelor integrate în cuvinte, fără omisiuni, prelungiri sau inversiuni, va fi
notată cu 2p, cea deficitară – cu 1p sau 0p. -PROBĂ ORALĂ-
B. La Centrul ALFABETIZARE copiii vor recunoaște pe baza imaginilor personaje din poveștile cunoscute. Proba se va desfășura pe
grupuri de 5 – 6 copii.
C. Educatoarea va prezenta diferite secvențe din poveștile cunoscute, copiii vor fi solicitaţi să alcătuiască propoziţii pe baza acestor
imagini. Răspunsurile vor fi notate cu 1, 2 sau 3p, în funcţie de promptitudinea răspunsului sau de alcătuirea corectă a propoziţiei.
Testarea se va desfăşura sub formă de joc, cu grupuri de câte 5 copii la Centrul ALFABETIZARE - PROBĂ ORALĂ-

PUNCTAJ
0 – 3p = comportament ce necesită sprijin CS
4 – 5p = comportament în dezvoltare CD
6 – 7p = comportament atins CA