Sunteți pe pagina 1din 2

ACORD DE CONSTITUIRE AL INTREPRINDERII FAMILIALE: “ALB IOANA DANIELA

INTREPRINDERE FAMILIALA”

1.Membrii intreprinderii familiale:

D-na. ALB IOANA-DANIELA, nascuta in Alesd, judet Bihor, la data de 12.03.1991, domiciliata in loc.
Pestis, ors. Alesd, nr. 422, judet Bihor, act de identitate CI, seria XH nr. 885801 eliberat de SPCLEP
Alesd la data de 30.07.2013, CNP 2910312050075;

Dl. ALB IONEL-CIPRIAN, nascut in Alesd, judet Bihor, la data de 23.01.1988, domiciliat in loc. Pestis,
ors. Alesd, nr. 422, judet Bihor, act de identitate CI, seria XH nr. 850330 eliberat de SPCLEP Alesd la
data de 23.01.2013 CNP 1880123050075

Prin prezentul acord am hotarat constituirea unei intreprinderi familiale supusa reglementarilor
prevazute de OUG nr.44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice
autorizate, intreprinderile individuale si asociatiile familiale.

2. Denumirea si sediul profesional:


Intreprinderea familiala va avea denumirea de “ALB IOANA DANIELA INTREPRINDERE FAMILIALA”
si sediul profesional in localitatea PESTIS, ors. Alesd, nr. 246, judet Bihor.

3.Obiectul de activitate:
Activitatea principala este: 0150 Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu
cresterea animalelor)

Activitatile secundare sunt :


0141 Cresterea bovinelor de lapte
0142 Cresterea altor bovine

4.Patrimoniul de afectatiune (optional) :


Nu se constituie

5.Participarea la venituri si pierderi:


Cotele de participare ale membrilor la venitul net al intreprinderii familiale sunt urmatoarele:
- D-na. ALB IOANA-DANIELA 48%;
- Dl. ALB IONEL-CIPRIAN 52%;

5.Reprezentantul:
Intreprinderea familiala va fi reprezentata de D-na. ALB IOANA-DANIELA, nascuta in Alesd, judet
Bihor, la data de 12.03.1991, domiciliata in loc. Pestis, ors. Alesd, nr. 422, judet Bihor, act de
identitate CI, seria XH nr. 885801 eliberat de SPCLEP Alesd la data de 30.07.2013, CNP
2910312050075.
Reprezentantul va gestiona interesele intreprinderii familiale in temeiul unei procuri speciale, sub forma
unei procuri sub semnatura privata.
6.Raporturile dintre membrii intreprinderii familiale:
Sot-Sotie

7. Conditii de retragere:
Presoana care este membru al unei intreprinderi familiale se poate retrage din aceasta in urmatoarele
conditii:
- cu acordul celorlalti membri;
- pentru motive temeinice, cum ar fi neintelegerile grave intre membri, boli grave care impiedica
desfasurarea normala a activitatii, etc.

Prezentul acord de constituire a fost intocmit astazi 13.02.2018, in 3 exemplare, cate un exemplar
pentru fiecare membru.

Semnaturi:

ALB IOANA-DANIELA ALB IONEL-CIPRIAN