Sunteți pe pagina 1din 2

Am* l XXIX-lea No.

10632 3 Bani Exernpiarul Jot 13 Odembrle 1916

-
__eassancepemeima=1....,
OOOOOO OR
DIRECTOR POLITIC
ALEX V. BELDIMANU
CONST. MILLE
CON'ElICIATA EXCLAIM Abonamgeta oat pesmia
U..
Apon11.1 do Public
CAROL ACHULDER A Donna
lEpragearpaelat, SeA Et. 1.-Tilalata
eta au
17.7 .....
p.a. *tibial.* erne We
.
indcit.
Lei

TELEFON,
INROURILE ZIARULIJII Capitals . . . 1410
34/79
at. 11, BUCUTtEti Strada Slidadar no. Proanola . . 14199
Striinetaisa . . 12/40

sf
.

siloe Apare zilnic cu ultimele ptiri telegrafIce pi telefonice dela corespondentii säi
ONNIENIReernmeraaeurimaestare.annaira ....XJ1a*Raaat"4a'a a*rnatt-a-'manananopeatmcmma amemaaptamoraa

L in :itcui :pc

a
1

- S9 NaNatprriztinleri 3 cfritzri all ger.rzwf


'
Vum st&n- Iltábzbo`Aull nostrm
411-11*---
DECLAR ATIUNILE
crntcelarului german pelf!.
Llarele Cuartier General.
No putens st Reern ab strati bi- din cote rut hittorReare, slid In
I

ae; am face un pant se zisam ad. effna duemandul ? Lille, Roubaix,


sttrn ea. Pe frontal camatin es Perceme ahele. Das {imam aeea-
/Mate asalturike dleperate ale nern-I sta Frante tea plerit ; ea este in pl.
alar, treektorile a'au putut El au- ctoene, met 1/111141 de Rea dadt
.4-
Were la El7r-Inia
Comentarfile presel franceze
write. Ant rezistat el cedstlen al artefact
próbabil wan reaista holnte, flied- Lx%
oredtrita_de a- invInc OOMUNICAT No. 89 Meese de la 30 Septembrte si sauna este agnate ganeralider
gerraanl earl sae alut se mentind
di 1St atac care durent dt dotal rE, reproduce o mare Poole

stottanfol. Rehm rie considerat ea 5 12 (15) Ott. 116 orele 7 dim. cancelandul gernlan Beth' o sauna militant rayorabile; aaall
ttalienil ri resat, azau intent, au
cat atac PrIbuIlL
NumaT lation eatata Patiet la
'of Sit
ai-Waiiiu. rildiñal DE NOnD gl SCORD.VEST: La TuIgher, Blcaz $t valea Tro- mann-liellweg, rosttt In eedhlta de
deschidere a RetclstaiRea.
crams din small ha barbagereag
Germania, a atenal oe se aa Ineada
A Draza/Blana oltuationea ou este
tusutut schuatIa neschlmbató. In oriole/a deolarstillor naterltaa- don. diplomat. germane ease Nei
Manurial ti.A. !Niemand este pe In ;mien Uzului Iupta contintod ; am inaIntat spre wen
,mizonlerl
am bud a re ,..rigaro" simnel alut ea le snipe.. erearea.
Cane ea soun se acme. Age.,
,

teritorUrl nostru stortislle yeas- 3 ofiteni gi 10C oarceni de truph. Mena prove-ape. &ha de Both-
t= Met nu rat putut gold, ln ord. La Ottua inamleul a feet rospins on totul poste Iron- acian a fast mal a.
el otabileas.
este maul tahat Bethmanat Balling.
a nu Llama In cheettuaile inhale .

ce can este.tient pe lec al cast N'avem Dessau ce ab fire inn-


fact este seficient ea st dea soe- /Matt Soldatial made /4Y face date-
tiara; e'en lust 150 prizonleri. cum ck diploma-tie germane au ea
Ina treat, pe doe.. reancem.B..eata...,,codadtzfar,t.t a se ..az
tota
rantä cd atamd 11/11 va renal aa Oa al aa..; al a aaaa ea ta rea,re Valea BuzAului la Table
situatianeeehlmbatä. Bratoeea el Predelue pal
el Am feat moral tat cure. CV tra,- La Tamps. natal pe smart
Nu neat. neat Intann. swam
r.le
aurind vom veclea titimintul ereete el my va tee, datarnanul. tan., datuf Bretiman area... suateeele pe teats am,
peso ourdtit de prenenta aoestor itIut Lupte ln localltatea Predeal. red amain regzial larmainta awns Man Banana Verde/maul. mamba
unatannor a..e, ale preaadiate- Lamar de prisonieri din Rasta, lap-1
mosafirl nepedati. In reglunea rospins
ataeurl inamlee.Dragoslavele supte lean violento,
nostrn. Dar Germania a volt RI al- al NM de coma, armatindtal fiat. tele victories. de pa Homan. Dar,
bIt o victorie a massed forte oolo- doable sale ds maztralin. km fa- garrnaall nu pet areas de ett ca ad'
In Ddlanagea sttuatla tee mal sale mantra teastra al de aceea at. aselmt Wens pa ltuat aumaram 1.1 detente,. dad de galas, and
Prone& Amidl noatrl real care 017111 tretem al ne aptränt, pint La est de Olt continuOm a respinge pe inamie stare Nord; la cutse pensonaltaa pottage remain. aa Se.* Roma.,
perau tir partea dtnspre Mare a- dud downwind se va elmst al a- vest de Olt actiuni mici. ear% lacrau eu seayingere maim las- Amin, edam% spot
Cal meal rani. pentad a ran.
nand pi Constanta deel, tat fata fund van tome oaf aaanatia.
fortelor coviinaitor de mart ale Pail atmet si Ian lirdatItt Fieca-
La vest de Jiu am ceded putin teren in regiunea Pasulci Vulcan Px4RuoiglIge ea named an mat mane monad adnitalma Naar unto A
duarnarmatd, at trebdt at se re- re ist face detceie la fronterd. Sa La Orsova foe de artderle. azalea al ma crate
law( sea sa va legs
Brittany Fa A. beta d.rtanal meter can roes*
114010011a. .41-1 ta lamer 0 etagere insure. in
tragt. spre Morfatlas- ti sS alma- ne-a facem al ost, cei oarl au sin- Ca ease ate rant bra,n d. dada- *are el nu se lane., de a a Mae.,
denote Constants. Faptul este du- tem la frontlet-II ei pentro aceasta
-dar am trebut st ne ingrl- ra se orre oeva foarte
*It mesa caaboiulat, resole dealers mi. tang amnagatena
Matz., nostru etie al mar. anal nu an anima pine Beam
pe ale% ea Pena,
Pass
lertm, Jar rdzbaiii Rebus sä te ne fle filet !
se on FRONTUL 1;:lE SUD: Nindc nou in lungul Dundrei. malerttate a papas-WM iambic ma ea. decisive.. Angesta o aim nor, et OPt.,
aatePti la ell al ee -cäl ass este ionst. Mite In Dobrogea ne-am retras la nord de Cerna-Vodd. crheter reattulai.Istra a .1d:en.: masrmease 1/..17411,agapia
claboiul. Cite orrase franome, ti Mee magma main, de mobalizare. la 7:7 le amid do rennet, et, gantlet, no
August, Taus Manmade! de Mania egsa repaint et ce acesta ft lame,
a Romlniel al declare, innastruhd anmanne stage nesningin din ta

Ofensiva franco,engiezi Austro-Ungeried ea nu area ratibolul. ea nomad geraas.n nu note Inca


Manamaa natal curiae Min neatest ria mod set.. maltrazat. Nu
a.
ed d. Breatana magma lat Mau.- mean Matiatenee. Chaaitmea asta
natal Austrailagarial botern da a an nee noi yora al Maas ( to
od a1aatiaa aelitrelitatee a al remel. edam de tal modifies neartaad
Ofensiva de pe Somme "
tatal mesa/Wet le Doman as ea. la &aromaa eamatater adversars.
enemata baarnadarge ta- firraso.
Paie
;lee.
%AERATOR, 15
Tan. I.
Cartarobrie. -
landra r Conaunloa. name.
T.41aaba
natznartlitmee, ye etad azaleas
au respandea la lei Art seat Intone:met au taci la se ant
.i.ranitaohttarr

o palm
SsaA oneral Minnie ou data de 9 neat
aral oak cal mai areaa lea de aza- Ram.* ar declare reshot.
lea.. sere Ida panacea ma date la aceasta din sand sigazie, anne, atat
ra, amain rua tatatel patzonlartler lama Mates. tangta mod dasarta birulliaZas,''stabtuta.doldaatila a:a
nay aperaftuatte dole C Gert. Ou- sit de bologna eaptineade aviator!. "u").tAula uu Pamidatara prabobil latatinie, Ma, marg u
t. mien Selman* et le Beat Plea
mama eats de 1.4715, antra cam la Da. fadrarease
atat pe earI la am ((intact/anal
baloalsole caalala in de facradere, Ratan
degas
present.
bail se meargit asepre Softer
Siblelut Agestea- warn ilia
de ang

efaart eat..
se ea nave lane la sa. etat Pe imatatePlate an ultimatura, ea. ammra
6. pane de socoUt resursele Irma
Dbeleamineate, be alma ete C Ont., imamate de fecal
wean., eat raid liberty tracere a frentlerel ne. scan, O. datialt Pater. ea Pa.!
la Meat veranda perad agareas fortifleate Ramtnial, la easel and maneeele recreiare
Manama a ennead malaria a deed yea maw:mama anise& ...Pan aceasta War infra in areal. la la Ala
duatie
e minima de,
mine la sod da Ypres, amend mar- adverse:61er, do
alma pilule formate ast, *re a demlatt continua nproilmoted natal gust. ca,bdere, si neetrt ara,1
fast saga. anal °patina bomber, document conaseat, edema se, antis Vt las mama al judeesti deg/4 tare mat eapabill ...an de cit9
al generalist. von Osbert. ea pra ultimatum, n'a lost o comedie, pre. Germania.
dart eau eargail
aeraplanele imaatre a dela Oct.
exemtat tar- vire la pieraerea taimarliar. Pan a-
cme meta areal oil gate pent deno-
cattle eu d Breast., pent. a art
araSa amenmate, stabilind pizilatia-
lo baseline vtganne. De a.m.ae te main la Waal, ea aeosabere din .Zrtrileg%T. e"
D. Briand, Intranet ata utitzneta
b4"'' 5-lea imprumut
AI
ad foal claimao mat mein aparate age de cimp, din oats. zateuerelltaa
inanalin alta padre ail feet do..
to ai ave.,. Tref diza aparatele non
site de iadtantaa*re. EL: Tar:ijar:ega'aa2:17 german merge greu
stze UpleaS, Cozannioatul talent din la Octandmie.-Ca cord
tantalums/a ae la Oct ante a- in de Smarm,
ugeptea de 9 yritatmeal a bembardat Ha, intreprinst.
ea Mae boatel aestra abate Le
oPeratIane.dt dela-
timpul vlel, a dart
inalnteze
minietrilm nu mal astrama alma
arena
ideal., de
La D paaaa" Telgani*U.
o hanindi hideelnice. &supra piddled iirmettoarete telegrams:
liberates de amebae el Daily-Telegraph prierotta din New,
-
utintt. frencesilor civilize-tea panne care Ineolegena Yeti lanenarti din WW1 Street a.
bare et Cenaderanot, nord.est de Morval.
Tennis roast. mina astral mar. Cdra priaorderitor Ilcuti de frail.
sail-filar, Parande ett band. Dept men ara fill din farad band al subscript**.
solio
Mace a done plate formate dupe
Pleal de mi. yriamase la 9 Oet ceR ort la nord de Sably-Saillisel Din-ameet'latio ddeapl'indT'jritit9bal retbn-de Pzerstofr'inea"at
Magmata ouzo, de aprecierea sa ptai
'11.7"'"'daftle"'"'dea at'
stabniadual posifinnea In chip SA se rldiel la vre-o 80. o4teptdrile daeor.tatRer gee,
tannin, Corespondent, dela Ma. La s.dteatde Somme, Meta de
,osabire vk in
er- asapra tablet:al militara".
ode Garner General al darelulDelly Nu e mat patin adeverat orange la A.971471{4 as se wets mon Dan
NeVia, tam. ofi al aorta ail pus ral- ""a" Pactualar Chaligass.
na pc 1132 star al maul lacteal-ant gas- latatea,
GOri man cent priestlier,
care lease parte la
ilia
lintels
reg.
deia
1813,
Tap.
Pretntinden1 alarea, Ana fost tZtatra'"dt)auaiosi1natrrrtarunts,
Bream., aim, 11 ceruse sane
prettare de cereals% el afla doar de-
rranisiararea"tf:faua"'imagtfaerfatzl'ozatn,'
stirsind rdibandat cu enerma
a /artier manedd pe card rt na
Exams= arleateatele din asast oar- AVIATIA.
aret 25/8a. Thinval
- Az! diralneatt, avl-
liteltinies 106, Imlay germane at artmcat mat multe
claret's de realm,. Pe.otra on di-
planiat care era In curent al Mate,
se pence. tote. s'a Meat prim Re-
peattil atectunpare
*Teaming din Amsterdam spa.
(u
ea - pierdato, seat team un baera, oast bombe peste Nancy. Nn se senma- maeel In -mama, lar viitoral se ne:
G
semeard m
natal peate damn Manua Din eau. leazä o victimd. PaStibele ma- va bieeraina se dot-edema dease- mad Norte netneresatorL arscatimi fa
za benanoteriler at fort distrase teriale surd palin irnportantra. Jaen.% ca eintareste frumeasa Iota- erlej aritras cd Germania na **Al,
treneee, nu mat eaten cleat ante little a nodal a Bulgaria, a car. sd lead laid unut
are% Monto de bombe care aerobia,. median 1/1 alianta germane ramie-
ne 01111s Ca itesaa a *canner fere.
ad rasbetrauf. Pe
nig este nernultendul
alfal " ova, d
peps.lepopooramm11.
eta de lantucile loc, mints* ad de tea

ilsasiratrea loptelo Comes:and dismtraul :45510.itaila'"atia an't.fieradrfagitapitatia

Ist Star; -Lh frentarPe bieete


aTemps" din 30 Sep- .et
tembrie some -Prineele doua
apologia .le
Iaa.ea,
lenct.o_#1.4ed
au fust de- fiti
1.14,"U.
*fribbeig.
elaratia de roshold a Italia ei de- rime ei la de d.ilified di tat istal a re-,
Zsorull despre asasitrarert claratia naiad a Rumba,. 1,115I enr fliAersitst *AA. sei Mat TY.
Seirgalt, primal
Pare a se cordiema. Uncle
ale.;riar,
',tare - COMUNICAT RUSESC -
pentru eat pentru tits, data
de Belainann nu 1-au
sträine dacd tad drept asasin gone PETROGRAD, radio, 11 Odom- ti*Psciiiitoage, gi a arntat ell Ins*
epaetelo
leASed
alieelnizehe-Veineitana" pablisd
- teal
amt fia el ageaisio-
d-nd Adler, pe brie.
tier general
-
Comelscat al marelag ear- 1050. &us, 51 lath. oh,
and comae tomea el plate Jul
ma Taal ta ataaatta ana PAaa.
tta7 BasaNa- C. Wert meal MI
Subloget. de rezerva NICOLPE
ORIGORAS Iur privinIa impreslei pro-dose 177
Germanta prinrim aernalloareo fete. portant n'a ANT**.
de». Dar in melee timp a fort Pe-
Frontal ae.eidental. -Nende im- voit se mliaturiseaset eroar. fun- - ataati
Vaidatorr al astedralet, taaket.
bania.
lieenast
din reg. 56 hatanterta
drept, controlor la Ran-
dle Populace graInd, Frontal Caacazulai. - damentale pan oare Austro-Germa-
Sire noed nia, bean de Incredere hale 1914
de Barg Dley, la earl-vest de local a deslegat aliatele ley de saga -
a taaat at Naiad,
a-54 t
atirom Meet dateria de eon.;
mart pe denial de anew* Irt eitia I.TON, Et Oettgatazie. Presa aer- Wane, erupele noastre att resptns gamentele ee luesere. El a rest I. *fiat' dabettafiart fit "An"..."4
de 24 Asguat 1.916 in Transityazda,
Salute! unui hean onaut us pros vans 111001. pentra farIele karde sI ad luat munItiuni vent se declare ce. chiar lase( re-
-- tot. rAelmid,

-
cantele starekh. gi mar molt de 4110 piese de took!.
gale Cared care era bifocal
Pentru cantina Ottetulst Careta. de Prankt.
tea mane-tar eare de do
Hoheazollern a lartiatat ea a
ce ultaaatal a.-
ceelnische-Zeitung" publied ta-

fa everuslui" dela dr. El. Voituron fast direc-


sera pe
gindit ce sent., Staniar,
ora de a,
guyorma
este Hale de nerd, in vales Treater/Id' triae fate de Serbia, preglitit
a alma rare se fi fort inarnicul ramble /molly. Pe frontal cret si executat, viola tratatele Tri-
sa-
manna aria pentru no* arapreinut
-
ds rilsboin
Victoria sag Rao-agar.
let 3.4.- t, general al serviciugal sanitar
d,
taditeeasabtle pantry enadasor'aa- rigulaï Marla pint la Dobrana-Clea-1 plied si acordurilo era/Saute in ele.
.

Sauna din din pierderea Mama pesesimistor


Oaaaatttsr madam
12191.1
Saba Alarm, prin banal col, Bel.o., care actuate-ante se gramete putts= foe de. artiterle. Ofensiva )1n. origins dublel sulAracl tre. Nu este alte alternative. Sealla
la Chaos, tinge Bratol in Baal. E grant de Mae, ea atize da inamicä reOunea Orsova iosti din August trecut, co spare deaf este *aria facer, ara
Wet alb.a. dln Samara.. Via- arag ceremile de anon, de amanita 0 grease, germane, man Ea la mlinde voastre".
Pandelt C, Ghent% loco 100.- Clifton.Brietol, td ant. Intd earcuri do nolatif rt eala se se ga- Dobrogea, Cedind Preamtof
I. chins tan cancelarulta, se evi-
Mihail leneaca loco mes.' In Austria mantle san en- In dent's, mlirturisire. Drep-
Rafe Golclenevog, loco eu- Sean** mea seta,
20,- alt trirlail teats telieltdrile noastre ema se emaidere eel ob. anf ittamin, Rupee coastre ai gale co- tur11p
st
ai Bemiagel, pentru st. cninistru
SyRia G. Bischoff, Imo ml.o se cairn sore collude din eth;_r:22:i
- Data Stefaate lazinala nee, 10.- pentru bus*, nontillf re ne-ag adus
nattalalomin stare*.
'elabff:fra:r5ft:rznea:ZgiriLl
Pet, deprodeoeser, sae oidte Seeste
nationalc, alio
sore nerd de Constanta si Medgl- lor diplomatic& trag putts
dead erase, an fost s- e name de spur ?
gallateadeata
-
In baanta asa.
ma - Mal mu din mean
Dasaarele Victona et Eageate, Niel odatd nu neAun Mao* de sint- cam Anstrla ayes toe- ea
)
1 Schaffner, ealea aft..
Va.
*did Bonanit taPl de caitsa gnarl.
unitatea
bante a earn as It pant steal,
ata Roma ge 91 la awaremtl el au
area re veal dealt came, retrial
gentele 1916, 17 Si 18, mtl urreesze
at fie recrutall eu mating. 1910, doa
da 33, loco fa care
aartidele renlecitrante et populate
D-na Menders Ectimitzer, co-
lee aerban \fade 33, loco
Gutraan, arstalanil
tor.
Trdinsed aliatil
Toate ordrite nomtre punIrai Po
maloTitatea reerenntardel
as If mat incredere,
efe, cu meta, se
CTT areWeis denial
'
de steig, menu eutInd
baga,41 ',rm. de a so
,a asigg TT, r.-f:'.1:_,'/..r!.1.-,114,1"tea
Rue daa ri lacerate-att de pe a-
aum, remit pa d. mtaistm de
hag art. algae.% ea acel dire. email
laid.. M. rain*, casein it durum sd afar CPI ra ceea pziyeete ail cari forroulea. tarsal derinn se
ameief Paranaa, INni pre-
fecture jud. clive, Fare:het IRO-
mat mare *sees.
De, EL %Mileage
chest!. RocarteL Stingt, a eruat ca din PAGINA
ri pitincenaa stn.
DOA sy.ard':-*. din gaa.... 1:d010 ,...raw.1ILIC191,118a,a,1o.,1 eS4 igsga.
inn earuh, atral,
uptatorilor" sae mean, ri 11/zelinil a- 'Para 3.$t 9g.
- Total led "Z;"'"

www.dacoromanica.ro
_Jed 13 Odonettais 11011112PUL

Ac e de eroism /la 30 August-7 Sept, Bind da o be.


na *Ida pentru camera/Al
goldatalid Cretu Rae, Orte reg ro
Selstaite NO. 23, ram s'a Motet ea
barbel. ol mall laptele dela 30
August-4 Sept., Mad de o bang,
la
R'entru mIIh ItnitorIfor
?EMILIA LUPTATORILOR face Beef la public cm sE
Kam rIctu anceza
Veratm
pildapentru ramarmit la!,
Decorall cu Medalia Bärbatie I Credintii` Matulut Dumbru Wails, din tee Subscrie pantru !innings' color ramagl seasa.
TI tat, care On hotted co barbale ei Huila ¡nisei* !rebus de 'quiet, mane suferInfl
cu spade, clasa 111-a coral in MM.* data SO August-7
Seat, bind de o bang pilde pentru
tenbtuierztetiadlIn.ntateslfondurfle LLIPTATOOILOO The bin i'mncexe attach' recuce-
Ca modem urragtorilor elder( su- Soldatolut Basta NIN5 dia reg. Cm
perlert niteheet mecum g gredelor MO No 8, care
manarazif la.
Soidatulul Cameo Petre, din reg nEdeverur. 51
Ile panda% care o vs frtchide odati deschld o !anomie. c fortprile Douaurnant
a Stelaoe ea onto-
inferioare decoratiumle de resbeiu, slam.) ping la crenate de am
eda-1 dupe runt nreeeasA a Ma-
63 int., care s'a Mast ois Matatte pi
aural tee laptele debt 30 August-7 bolulul j se Marrene fa afoul lintel. cu lincetarea rac. Thiensmont
cake peril-ratite fortui Dousts
mirini sl Grid de tree ad asalturl a Sept, filed de o bang, sable pentro
IfILDALIA BARBATIE SI CREDIN. ramararil lat. B. Bann, telegrafiet gam,
Sima din nrmi Lei 97.416.50 V. Cerau
Main pie
TA" CB SPADE, CLASA II-n
Boa..
No. 8, care a Inainat ou en.
801datulol Marin Dumitru, dirt reg 1.50 Marti eh francezil aulmorit 51 uvreglul inte-
63 int, care s'a Motet co barbgtie al Soar Mane prin timed COlOs D.na Maria N. MiblifIeseu,
BrIgadMrulat Pape." Constantie.
din reg. 3 art., mre s'a luptat au
iusiMat Mai la creasta de foc a Ina-
micuhtt gi Gad de tra ort asalture
Mani in aortae dela 30 ate! albaneee din Bums/oaf 2000.- gara Cigar°. atacat la Verdun pe un rn dela Thlaumont.
Sept., hind de o bane piton pentru Bremen, gam
barbatie cura¡ In Mobile dela 30
August-7 Sept., hind de o bung pit
a prods» marl a/tribe inaralcultd,
Soldatului Claioreanu Toms, din
carman/if IV
A. Grosse, logetorie de carp,
etr. Tram 46, Imo, P. Ont- 5°- Ciaara
Etna Steliana b.
front de 7 iClometsi SI Inalnterea cOntinu0
dO eentru camaresi lul. reg. Busal No 8. care a Mai/Oat co
Soldanalut Petm Domitru, din reg
83 tat, rare s'a luotat cu heraidie si
13. Rabiamia, pe Ost, loco 5.- D-na Cornelia G. Bata, gem eu inalittat pe o actin- Spargerea frontului
Brigadieralut Pardeseu Man, did dandele C. Ghent* l000 10.-- Clore
reg. 3 art, care s'a Slates cu Mr-
entssiMm Ong fa creasta de foe a
inamieultil en Gnu. de tea turf asal_
coral In luptele dole 30 Aagust-7
Sept., Mad de e bane pildd Pests)
Ora Diatom dr. Tine calm Das Teedorina M. Cartian. led- cime de 3 kilornetri. german esta Iminentk
Victoria 60, loco, Pe Oat) BC- gara Cleara
aural Ir. luatele dein 30 Am
gast--7 Sept.. Sind de a bung pikla
turf a proem/ mart Pagaile Mann", camaraMI lut. C Caralani. Bileittregt1 11-soara Maria I. Dims, Para Trupele francese au
pearl] cannermil lot Soldatolut Stefan Balm, din reg D.seara L. S., loco Clears tM1991.19599499---....stafgREMI
Soldefoluf lost DI/mitt-a, din reg. 83 inf., care s'a taste su bárbatis twwwtstwsmswewg
Caporalubd Vidjaiu Marine din
bateria 75 coca a brigadm artilerirl
Bosom No, a. rdue a luotutua co po, gi coral In hiptele dela 30 August-' Valentina Toneasian, bate
tusiman pluS la creasta de foc a Sept, glad de o bunk pilda pentru tulle Moire, leao t-- Total lei 99.617.-
atifireata, care era iuptat berbaie
e/ Coral te luptele data 30 Augmt-
insiniadul gi dead de trel erl met- camermil
turt . a produs mart pagube Mang. Soldallula Dumitrache Nicolae mime,
Carina A. LivItt loon 5
Vittoarea Gfernale .111talfa" spring a Adler
7 Sept, Bind de p boat PIMA Pm,
Pc samara/It lul. aultd, din reg. 3 art., care a'a Motet cu bar.
Seldatalue resofache lordache, din hallo ii ouraj tIm Motels dela 30 Am
de pace neat, rasa attar/stet add ea pert.,
el a feet implies do metre polities,
Caporalulat Albin& Redo, din reg.
Busal No. 0, eere a Manta cu en-
Sugdem aid la mead. de Me a
Gad arel maturi Pro
dueled mart pagabe inamicultd.
reg. Buagia No. 8, Gar a Inamlat cu
can/Gams pint la creesta de foc a pmitru carnaresie
immicalui end de trel ori
Sept., ilind de o bung pildd
Boloatlllol Oftimla loan, din ren
tort, a produs road raga. Semi- 3 art, care ge Slater co berballe gi
sum.
TIME IFRIliatrh, WADRUPLA
DAWANI SI ASIA MICA
?Aorta Tempe' Wean tattled in
-
pent. a Mauna *Mama PaPecmi
ADRIATICA, MI beam* maim a Prideda med..
polition fatale care conduce insp.,
del la retail gi anal ea mama oentre
Moat In luptele dole .30 August-7 Se pane in vedere oamendor care Edrecria gerograld a manillilar, care se email de interesele pe oars ontnStfUragtre ell/mist"
SIEDALIA BARBATIE V CREME. Soldatulal Budulaci Ion, din reg. Sept., fiind de o bang addle. mantra oeroleased in gentle tel. erml.).
;

TA" CC SPADE CLASA In Bosse Ila 8, care a Manta ca entu- camarazd fag parte din regimental 2 artderie servicial mobilizard nersonalalul, otioiii an Seem W. ride in arena rdateals.
..aossito
Caporalulul Dims Gheerghe din min pine la cr eaMa foe a ina Soldatalui tuln,r Oneorpbe. din ,fieneral de &rink Oh. Maw" WI afhore la canoglitla Stalfilimentelor eantun pi reciprac
dind trel col asalturt si Bittern. 75 mra. a brigade) artileriel sod hird bilete de ear St erWe 5e ga- adittere St private care lacreazd ha, /ice:
,

reg. 9 viastorr, care s)a oferit de Ms


na Vsie a Mote eadanal Imo-tenon. oroduand marl pegube lasamiculat Marmite, care s'a Motet cm barb.- Oran mesa set se prosinte inmate la ',glare ministerial de rdzoola, rd Eroanimentefe fat cars
Soldatula Nedeleu Dumitra posibilitell Ventre valor.
deschid ewe
Elementele
Situatia din Grecia'
Maul Nita N, he st curag to leptela dela 30 August regiment cazarma Malmalseatr con- sera atagatoate ea bind la Wan pe Orient ed
Soldatolal Tiganu Stan, din reg ' din reg, Busfig No. 8 care a inaintat -7 Sept.. Gad Io o bung, pad& pen- meserimit (fierar-potco. veal ale echiligrulta an
si situos COLONIIA OREIA0A DIN ELI/Tr
ningtort, care s'a aferit de bung me pine la armada de foe al inamleului Ira gamaresil !eerie vor ti manta la&afri. forgerntn fast Manntate de Mead
a eduta cadayrul locatenentalul dind de trai eel malted a pro-
marl pagube inantimiat.
van) din goalie. 1917 oi 1910
Deed en timparile acealea molls to termirrarea applauder de Pelt- Areaeld lintpeaire este eontrerie Pea-
pbod fia Mama mum Wet, nowt temind. TiA APEILEAZA LA ALIAT1
LYON, IT. LW).
valeta:ate nee din ElmIla a rota me ends. le a
- Colonist vets*
Sold/goad Cindl Blame. Gheerghe, pg, N
dni reg. 9 dilated tare fired trimis
Soldatulut Chita Ion,
tro,o, din reg.. Bm Beata prineipelui slat ele trebease tord cadge, etc, ea ag de execute'. te aster sereonis
reParree de greened rind sint seen, CorparNor de trupd pi serviclitor malt decit oportualtagie de rag coded la med formal data mkt IMO
dar ,

natal. puled protecteare dui at dealarafl,


In parolb in tam Molts/ 'Mundt, en
anbinst
Galata ping In cresmta
multd distinceinate, pro- negated, dead tea asaltua te Proem
Ind mari pagale einamicalut,
de Mc a ma.
Mime De aceea seranaldm use: earl, eventual ad locorporat area- nointe.
Negotta C. D. Craseneentt, cane- std nategarie de meseriagf S se pang Nu seem p4( martin, rice nternits1 el delete Imbue ea fie
Mar, nice de la desist/4 Met de /a peed/add mealltallenalk se Oberon.
Oda lade-
tInd moat turaj.
Seldatillui Dragon Nteolae, din
-
Soldatulut Vie loan, dln reg. lan. Prinainele Mama se afIll de cite- scut si sub mangle de Child Com in vedere rie smiled disimzifie cote Bulgaria, SM1 de la node eel Gre- compleotamande ImPara OM de Ielt
reg 9 angtorl care Ile calltate de tiasenNo.SPA sag 8, care a tneinta na entu- s* rile bolnan. lata primal huletin stantineseu roman originar din co. aprobatä de marele earlier general elm; at Wei moo din peste palm ram earl Pad Medal gi mama. A.
la creaSta de de Me a medical /mom Bodine/ts, jute hermit^ ras- coo ordinal No.9036 din 7 Octondrig tort nu ad ee opera de la not. Pro. caste Pawl dorm'," 49
cantor a tr./ co Gila ditacie, calm inamicultd, Gad cal din pdrinti pleaart, a mallet-al tor, si east mate sr1 ia mdourt gletnele Adreatierl, ate peninsular tratatele an slat els leo imalitl de
...I
al Melt a MMus marl pier- Mand marl paggibe inamicultd.
duel 25e coloana Mania.
trot /Imitate ei pro- RULETIN MEDICAL
Soldatutal Gromg Grigore, din reg. A. S. R. principele Minea mote ma- se 414 internal in
legea rceraidal la tinp, -ei totust
wale. Denim reirimeterea lor in folorlde Baleanice ri ale /islet Miot Ant aim, was, seen forma apereald ea Ma-
ed
-
Soldatoluf Panat Barbie, din reg. pl stabilimentele mode Ettgrag &Karate Sztaelrte.apton.s,,mon).., lidalerma
9 vingtort, rare la oalitate tie Debi. Barad No. 8, tare a Inaintat du en- /grind de mal matte ail. A. Sa este Avis odor fit drive
de incorporate. "aisei"1---
tor a tree 0e attta dirdeie, calm gi turiaam OM la crenate de toc a Minna de far* dioida. remote numat iterwele n noastre un et

-
coral tacit a produa marl pierderl dInd. fret manual ei Pro- DR. RONALD Cairn In ,,L'IndbOendaace Rou.. Seal servichtfaï mobiltzirei concestunile nerware slat nfaxele. UN MEMDRIU AL LACIALTOM
In Weans. inward,. duct/ad marl Pagabe lengsd..a- sonaluldi (ss) meior, U1CA In Adriatic. Ma 010i010 Pirisl LOR DIN PIREU
Soldatubd Nitolae Petwo, din reg. Midetolut Rotaru. Nicolae, din reg, La 4 Oetondlarle, me balm suspect :Lao:el:Moo sfs PuTraplia.ds (Tr;Fii.ettir.)..--ireLtouel.uitorltradette.
B./Anatol. care In cantata de ',Miter Buda No, 8, Gre a Maintat au en- 0 faptä generoasa lung de un metre i jumetate, cu o Locratoeal Tan/seem Traian dela
o tree ca atita dibbein, calm a stis tumesm ping la ereasta de Pm a largime de tm motor, flout din per. arsenal, eh/Ranh de inchelere, trefes ePrZotonnaregaaanddreu.stlet :Waist:1.e
raj twit a mediae mad Mordent Du inarniculut, died tral lasalturf ei pro_ Tama Maier gainent roa anted as tob de en me- plerdut am carnet de identitate ro
release inamica. dueled mad pagobe Inamleoltd. 'Fantisesm a oferit Ceo tru gi doot mkt pachete, a cased pe fotografie liberat de direetia erser mat conleetalr. Este an progree riderabilrie binefaceri prima< ree
Soldatulul Paraschrs Stefan, din Soldatula Mobedinau Dumitru,d111 asenteria filler cAl Gogu si an mime in ramose Poiana-Mare, natant. CMe Pa Vat e raga al
rag 9 vinated, care a fost Marts eon_ reg. Boad No. 8, care a teuintat eu 40 led, en ocasionea parestasultd de tee judatul Doll. inapoia Is Versos Vigor No, Id, roIn7ernM erordedielate'"!'n cebnle'eddelaPeet7 fAmorcfMloa 'prrteg,tri.°:.%c.erraceaalase'llieeP'ea.,
stilocies In scenicia de agent de entuziaen. phea la cradle de Gtoo a. 3 lont metre a se distribui oelor ea Primarul acalel comune a expe- ceri ai de acorduri tn care ;mate 09, sardor-o inioldeuuna marinate prevt
legator.. in /up. dela Kara-Onver, namiculut, Gad trel asalturt pan- Tel d-sa 191 ia ebligatiuma via la Cantina Adeplcalul. diat eu marl 'der-Rudd autoralailor ai tor paella pi in deriall gallsrmerra cerit, in twee taninatinettrila wetglif
ea a rands In urroa de a strineva- da/Ind marl pagube inandeolut. do a competinte exert balon ce avea o in, leterwelor fiecdraia. Cu Wale ed nu sale n6000Pil, dela eressoitel balm'
Molar. SoldatulaPopeatt Teoder, din reg, contribuf ou 10 let luaar la Cantina scriptie germane ei ale carat sache- e niet o grad ea ad definim de pe pendettiel pine en aisle nometrei load
Soldatulat Strati Andrei, din reg. Beata No 8, are a Inaintet cu ea- neastat ts awl suspeete.
Hârtie albá ace. solultuneaxemplectd acester tetleasd contra avenetor ee eal des.
3 Vingtert, care aa distins fa trans- tuslasm plat la creaata de foe a Ma- St fie gi In ele raiorobll au cart problems Wiest tale folorilar so sat. 5aurat la Mena la treeerea itetad9-
miteree ordinam ca agent de laga mieulut, dIed trot maltud al erode, vor ert ne Mande. eel cad fac par.
Ints al batalienuaut, clad marl smiths fna.miculot.
Seldatolui Baserab Barba, din rag.
fottimpinare te din natal*. diem de pe ileum pe bawle create de rnentelor franeew, Si eslaisad
deadwuraren noiter seeniment, Aid- 'telltale for de indionare el le Mot-
Soldatula Vutulasea loan, din rat Basta
vingtert, care s'a distins in treas.
raiterea melamine ca agent de legg Mega
No. 8, care a triaintat cu eau.
pine la aces* de foe a Pm,
n90eletatea Nationald de Grua Ro-
Ne-a surprins informationea dm. rie a Roentnier educe la cunoriinfa de impachetal let se va stabili /Menld edam,. de rd conduita aterva pertatrburdlort
pace. earl Mad nintic caman cu Polnand
mitulul dlr. Ira melbast, a pro In mean* Tashinl noaare, care an generate cd birourile sorietittei din ¡dec. Sentimenteie paporidul ed fosi
MM al batalimulul. al
Soldatula Marna. Damitra, din yurai nlod Pagaba loan, die reg. rell-mitor al nosh. Vit regime /loci
Ter. 9 vingded care a dat probe de Soldatula Patrut
fermattone trekas eg fie data de an
eacrificin mantra iobbrea aefulut Mg; Boogie No. 8, care a Maiatat nu en- am taut al nu am autorisat pe ni. Vo, 20 (Casa Liedertalel). $iTelefoanele Se vinde de la 20 kg.
Mammal
C. Brettatiu
an lost
No. 29,,
mutate
fn str.
din sir.
Asafetida
1.
50 Bani kgr. Asasinareei nroldeauna al tor fi feteldeaana
sentimente
merge Franfd
da denotement peters
present ft pentre. ode-
a dasminG
In Soaped nand prat ploaia de glean tusimm prat la ereasta de foe a meal sat cearil ajutor psalm not sot-WIWI Ant: No. 59183 95105,
eels publicate, Gel me
in sus.
fun Sturgkf. putert protectoare,
ge, a's streourat ping la postul de inernieolut, Gad Mal matte el pro_ neavind never de measte_
oubaiter, &supra carala fga tras ducted marl pagube inamicalut, Fenmea Doichita Mashes.til
Seldatulat tares Neesen, did reg. Ne as/again' an totf membal fa, gmeana Pandurl No, 30, Mlle cape- nIstralla alarelor ,,Ade- armed din Lemke tomato ea atoo
din A se adresa la Admi- LONDE& I Octembrie, -o
Publicatie
PRAROVA. V/

miliel 41 docent Dome de Paula Vasil/pea Conetantin,


Soldatul Grtdllt Vaale din reg. Busag No. 8, care a beeintat cu ea- ajutor existenta, ,817.1.?
9 vingtorl, care a dope. Mare dens. tadasta ping Ia creasta de fee a ins..
dela lament.
nu ant
de *Pedantal, a pierdut bat carnetul veruP l
autor la Famine Luptittort
Cimineata". In
1916.
xfue
dela
de
orde
50 (douriaset Oetorebrie
W e, tn. In sus, pe
lament La Limpel naptit lee lopta, racalul, dind tra mental ai produ- deal btrfell sI oli ruptim a le des_ Cele ce al Wad camunicat de
Impreana
de
cu lef pe cart toc Lirr,1 p,:ier.fitpi:gr.g,- B.: plate publieg eramolul P11%setnisa..
panISTI a trarisporta repede cartage egad mart pagaba inardcalut.
60
mina lac primul nuraar al tiassulei loaf IC tome de la remand a C.,
la creaste de foe, iar te timpul libel'
lupta Ganef de eameragif erl, Gm Road No.
Soldatult Manea Duraltru,
8, care a tnaintat cu ea-
din reg.
e maba de reputmlia
noestre.
pe interval de 3 bunt
BIWA berate, care no diastole de
Idliccarea tie
Post. novae oil Friedrica Adler cats tv7agm"'orilrraineall
tomtit fatmese, Maui F. Casa ansa omega
P. adas, dd.., .
teries/a OM Is ereasta de a In dmal
--
gusto statue bane. foe beta de. el BM
Seldaaut Atommovid lose, din mieolut, died tea asalturt si psalm C. tota alma alle milloace pi are eopil miel, roa- dela directia pescArlilor lid di.. Victor .A.dier, care impreand 1) Una *bather* de arginf, 2) Ua

reg, B vingterl, cars a foot rgnit la olml marl pegube ineonicolut,


Feangia Reitenbers st personae care a Vat basil, eau au dr. Ellenbogen pi deontatal Per. ear, memento dams au dona oapace de
3) Una braMall last aur, 4) Una
Soldatultd Alexe M, Efriet din reg. Mr. Gremont 15 cal putin careetul de abhor MI MI La Greatunea pescarliber stabs- neraderfer a hammed partitha Ss-
fa* el Paint pe dad sonmaliza. No. 8, sere a Maintat cu ase- !napalms la actress de mat isue. MI Wag (UM ormatearede ?sainted alai-democrat (n Austria. Fr. Adler
vereghote aur, Um ac cravata er-
Soldatula Gheorghe 5larin, din Buse. pine la creaata Man:dealt. eate editoral um/ mviste sedans%
regt vittaterl, care a meta molt cm tusissm Fang Rottman, femee Mira* 1). Vicentio Niooresou, revisor cl.
a
La, In eagdminale, este aunemet ea an tee- ririduase4T:rit71e1Upahdrut:i o'UTIamte
raj 01 singe rem and grenadirit clam pagebe
mead vroiag a,t ammo venado, died
died Gel asalturl ei prodtteind mart
inamicultd. Fapte landabile pterda la personas die Dadelti
1-a, a goat avantat la la
Mail &MI I. Renner, renewal. tIllaban
de vile
Infliesrat
metre infinentel
care a lupine ant edam a) Una
Stamkb.
&Mama ea PAP. 8) U
schLtonier en ofaindit, 10) Un lartta
mob. de mat denotement Soldatulut loo A. Conatimtla din braboadi mete. D. Badea Tapoleanu, revisor cl. III
Soldatulul Buse Peire, din reg. 9 reg. Bead No. 8, Care a inaintat cu Primim unnStOosele Cie. a Vats, este rugat a a tot a fest avenset el. II*, In toed Meal Acalas mampendent mute ea erica ta marmore eu °Panda; ID IM Pat
entusiasm la creasta de foc a *Clete pe adman: Ste. Vulanaluf politica a Mimi Mir% laze a mai mic de opal de tier ea calla, 121 Un
ping,
"inane, care s'a oferit de hung nod intortitulut died Orel...altar! ei pro- Onnx Advalabstrafinnel xlaraler V. Nicorese. inaintal. parktuloash , ee toate ea am ft plaza pat Bann cu accalerii. Italia (in;
D. llie Dimitrie, In postal Ma ord. credo ea dia mementul
Adev(rul" ii Dinaneata" No.
107.
a Mots oadamal locetenettulut Nid. dusted marl Paguld tor el. III-a, In lac vacant. el an Meta- 131 Una amphora, ca maranidt; 19)
Saldaleitti Apegaleeca lordan, din Soldatubd Ion Vasile, din reg. 7 Se caste doom:DAM let col al enversubal consiltaitestal a Una eugmatit 151 balm erlinne. irt ter
D Cesar lemma, parificator, ha fast ifulaturat situate ow pause. sa
reg. 9 angtorl, care aa oferit de anatorl, Deanna. Director Una Majors d'asupra
Wait Tate a Guts cadavral l000ts- al Mara tau care s'a laptat ea barbatie Domaule Administrator, EntealLPrabora, BAjiell, Dreeoln, Sanction/ca de revisor, In im vacant se clarifies, On sionreela el meat blou 16) remora:Mud pe Christ., 17)
nentolul Nita. loptele dela SO August- D. Stair /dams mambl'a al tole- Baltategtf, Sedan,, Cotesti, Ser. D. 15..Stanesc,5 ajutor centabill, Mgt se este facet ridloo moraltd Un bufet staler au gamma. 18) Un
Soldatolut Ion Ism. din reg. 9 vi- 7camerasil Sept., Bind de o bona pilda pentru Mel albastese, doneleillat in ate. Ba- heel, Sorestem. Craters, Broeteal. In tonetionea de registralor arbivar, populates/9 anstre-engem, el el pat Wen taped alb ea emmiera, COI
ral.. lid.
care s'a cleat de bona vole Soldatulut Mims vs,s2e, din reg. 7 la., No, 3, a binevoit ob donese lei Iva Samara, RitIcal, Braenareate, In local V. lecobesco, Inaintat. <pie ma de grad consecista pon- tin *dap lama, 20) U. saismar, 21)
RoSarad, Foe.
a canto cadential locetenetulul Nita. vInatorl, care a'a loptat cs 4000 Realm mil) m mash de a fi na.f. tenet, Cate, Coolant, Came, D. Ganda Ioneseu, agent el. I, In
Sold/dotal Nato elioolae, din reg. el coral be luptele dela 30 Augalst- impartit dada-Banner de binefa- Cleara.Doieesti, Denanetilll. Clam. Starlit/sea de revisor el, Ilia In en- revelala are ea' tatmaph dect dole- M) Doug, comma 'mate,
barite-ha e.), d
*Paean. de ping mom ; oldinAta statatedi ca plator,'
Un in.01
0 artatorl, card s'a Gerd de Mud 7 Sept , Bind de o bona, plIda pentru are In leg/Sure ou redeem!. csl d-lut T. Hiandache, destitoit. Oath* nu Put convecale dae4 tare de cad meat 24) lam lingua* de
name, Dinittregtided. R..Sfirat, FAI- D. D. Vic., agent el. Il, a feet ina- nec este gemmed ta med a/matins >rent 5) Una maie
vole. Gala cadavra l000tenentolui comental Primill, uA rog, aci alaturat let Feteeti, Cluidtamtl, Ivardelldea intat la clam I-a In Inc vacant. o vioara,.
lei*. SoldatUlut Nitolo Constantin, din 230 Moult mil) punts Pastille Lop- Ineteotl, Llonwied. DereteL Ronal. 26) tin mg necktie, 21) Um magma&
Soldatulof Murat Numan, din 1, reg. V Ialsonits No. 26,Gre galuptat tetorilor el 200 fdeug. sate) Pend, Otagera, klailmiud. Samara, Male- Cereagendentul dba Rome al ria. de am, Mel un medalion, 281 doaal
vinatori, care da ofeat de bona m barbital pi curaj in raptele dela cantina Adeverultd". reel.g. Ifferisata, Nitromti, Mulder.. rota Montano Post" spline ea am- mamas Itaine Mod mete, 29) u)9'
Vole a Guta castarral lorotenetulul 30 August-7 Sept., glad de o burd Beata de let 1800 s'a Masai jefreltateltniAetraginta.,010ag: el tal led OM kb r d paroled. 80) Una hand& cat vends
Vitt
Soldatubg Inane! Castes, din reg, paid
vinatort, oure in aterit de bona lamita
Tamara camermil
Soldatuluff Ilia Ille, din reg. V
tut
Im
1066
SOO
MI
lel
la
pentru
Cruet. Rogie";
retugiall 51 earth.. Voana
Magid,
de ans-lud. Geri, Plonlimo. Din 180 mare
ir e
ImpraMe
Fernald
Strehaia, Staffineoti, Swag NLASURI PENT= STAIN:UREA ad lut Gerdes/it Parini pi FeeLeate 34) Um Maas de pale; 95) Teed be,
la Roma.
ounasettlit,
Asesinul
trade/clam
eas 311 Teel elude de xi; 32) Un bastes
en bridarg ge arsint; 53) Use, WPM.'
No.23, care s'a luptat au ber . "ale politiel;
vole a Malta endacrnl latetenenturel balle pi euraj In loPtale del. 80 An- 400 let pentru automobilele re- o rin Tinderel, SaretDornetef. sea. Dopetetal treetemst, ee.ognistra , sar . 3 ,

TufeaLel, Balsa, Tintea-of. Bal, PERSOANDLOR DIN ALIT LOCA. Farallat spa. ea Sialrabb tote reg, patna, aCeasaa add mreres tot.,
PillA gust-7 Sept, Sired de o bung pittill tina.
Soldatului lvanolo Vitale, din reg. pentru cantarazil lui,
9 gatIttort, care Bind agent de lega-
tor. a arAM1 un coral Mosebit Soldatulal Copoiu Zamfir,
s'a
din
ruptat
reg. bitn
Primitt,
mete
rog, asigurarea dame. rot, linden," Urrieend Voinme ode
eonsideratiunt, last, MAMA.). IASI,
comonald
LITATI
12 Oetembrie.
a Mat mama
-AdmInistra.
ha pri
ponsabll c9 prisdal de Pohenleehe a maul Alm. F. Cassibianea, prin ped-.
lansat deereta contra itallentior &fa pa inreg. la No. 20122 1916, &dada
Triest pi team/dad Stargkh eate de tribunal.
V lalomita No, 23, care co D. P. BERATTI
'
Soldatuluf Lultu Mange, din reg. barliatie tirana I la Maisie dela 30
agenda Direetiunea Booalet interwar, de viola stahiliret permanelor earl Tin animal nolel Giro Serbia, care a VInnerea ae ea faro pe beat Pam
9 vInktort, care s'a Meseta prat m- Aagust-7 Sept, fiind de o bard Secirstartal albaneze
agricultura din Alexandria face ma- St ate tsc,elitSbl, premeal ranbotel actual. Bandlel Preeedinte, G. Venue. I
odal sag ihO petrula. camera/it lut Amnia pars:mat en me Mae. r." reds in asest asastnal pub/ e Cap Portgreilor, 1. 1904(firtatm
Soldatura C000nete Miticit din db pentru Subsamnata loam Balagescu, in Inst coal mutt de cloud ale ret sereallemerl a poperalal sum 1916 Somionbrie BO. ft. 2585 din 916
bello Gheorghe, dirt reg. dmg. cu 7 coati, aduc added ream gtcoalii.' pettrrau anefilulliadle9-V911,ton"folst Mane
rrg. 9 dilated, care rand internee V Sorlatulul lalemile No 23, care s'a luptat ce aesthete sal multainire d-lor locote- but la 15 Oetambrie a. c. dra avast-dada prefectoluf de po Wm, ear* nemattid sled manifesto Doe. No 2026 din 919 '
al malorul Resentment. a Gaut pe barbatie si "Mai he luptele 0511 30 Se rant primes. inscrierl Matt la pan viti grata sendimentele tat
MIMI cleS/uptii a samara Intreaga August-7 Sept., Band de co bunk pl. neat Golegan, comisar Stratulescu laishirierile de ca.se nu se vor ou
t
Lan de 9/ Ma tare ml gat do peals
Sol/MN/a 7 enema Constantin, Soldatoluf Nicolac Etta:ale, din manararif
gi sergent preotu Nicolas, cart cu 0- due examenulul.
mutilates mortal labile a sotulul Esploairt vuleanulut din Pori. ode.
tea face dealt personneler au/art
Pin reg ti Mien. 8, care a In/0MA reg. V Miami* Nb. 22, care s'a loptet emu Ion Balggescu In gam Ciulaitn stre" Purgativ din fructe
ei avierintrie tat Turlupirt din DECES
.

/11 music. gi c* la maidta de Mc a tu


nu coleetat aunta cle 260 lei, ea call ,Bubaisi"
bilebatie a coral In luptele dela am suportat ebeltualle de !moor- prod. un agrees enorm Ed a merit d-na Alexandrine No Ceraft laureal 011aii tau pH-
1.,2..raicale,, 3dB trea asalturll ai pro- 30 August.-7 Supt., Mad de e buna minter.. de cad eram lipsita., la Mask-. grutoi. sera deputatulel Ersplide.
durcal trimi. page). amnieulat pentra camarazil d-hd fan:amid Opreanu dis Dan our' a 2 buoliti
Sopletulul Balica MIMI, din reg. pildg Seldatulut Geengesra Tema, Om BucureStl, care n hinevalt a rag alo- Deanne togriban Boloaau Se ta.. I I
Ambalaglu original
1 'dal No. 6, care a inairdat cu en_ reg, V laloinIta No. TI, care ga Min ha ea la0 let mite ciney le panted /Areal noetri. Ill CM teal Mu el mar de Ines die
and la creasta de foe a Ma- tat cu burbatie
a Gad de trel om 'malted dela 30 Angust--7 Sept, hind do o
curaj in imitate ,
k
1 dal,
-.sad Migube Maus dolor Briscoe. Sofronie al Rimedmilul Boreramderdertetreete mond&40.
tit Boma Duandru, din lautapildá penilec camniazil lol. Mamba Severin, cercetind pe ran101 medloale
Soldatulth Tender Ion, din reg. V
ifooae,61, din militar din Craima Se
So 8, care a lnaintat No. IS'. rare s'a laprat au
,c1ta.lui
n la creasta de Mc a taloraita barb/die gleatlrli 16. luptele dela 30
sub direala d-bal locot-colonel dr.
a /Maulsl pi dad de tred erl aml, August-7 Sept, Bind de o buna pil- Doennete antedate, Elam tel de sub a primula dr. nea-
lad, a prodan made pagabe Mao* Respectuota autounem &teatime ter Crossett Dupg ce (e-n adreast
sub. da panda oemPazia cuninte de mingtere le-a frapartit
dar
Soldashd Lela Nastase, din reg. V Soldatulut Doneltru Ion, din reg. rele emu/mead,
Ialomita No. 23, care ea biota co Dal ant reardatea in condatunile art. GIG
Este verbs. de de rugaciune gi Moose
De asemenea a mal omelet el pe NantagliattI: Charlotte, sotiel 4t,' &Top NOUR Y
EL MO No. 8, care a inamtat cu calm Meal:tie gi coral in luptela dela 30 53 dln legee recrutbret, contingen-
,lo in anna la cremate de foe a Ina- August-7Sept, Mad de o buna pit. tele 1914, 1915 91 IttId. Credem ed Gatti .naly te spitelal dormitor ni tre, ha; Maria, Lucia a Mince& An-
lot gi dind de Bet orl malted, da pentro cansararit ltd.
a dim molts pagube
la MG Seintee Fad* dirt reg. V Seldatolul Neegu teachO, din reg.
meritam o distinctiune nmi demna internataluf
in arena. Melt name care ni ea
seconder de fete graded ireesou, cuinnatg tel nepotl, ad du-
al II-lea, de sole presediatia d-sei rerea a Ed..* laelterea prea
&Sara de a-
- IODOTANIO -
Cornpozitiunea 1,71,7:1!%."mbl,12:
Clara* No, 23, cam a'a luptat nui metal pria art, 58, cart antral at- SmarandaleaCelareana, lor
o rIn 8, rare a Inaintat eu ea- la luptele dela solvenR de scell de mours/ea leapartlt "¡dB de raga. Mine stabile iodated metaleidla
barbittie ei carat 30 agriculturit de tania
rn ping la creasta de foo a tam
August-7 Sept, hind de 0 bung pit Rhoda, in fine malt Mat cult( tel dual a imam. Asisderea a real 1.8.-Coionel amciel la sainting., latrine vin do liver pale
I ad oi died de Orel art asalturl dt pentra carnarmil lol. Mate privintele dacit eel cu 4 close duet si Pe ranitil atlaS ta spitalal aleewie ¡Via Needy( asn lathe strap de gm.
Petra lableacii
,

,./odue malts pagube inanelealuf Soldatuld Nae Fillip, din reg. V emendate curs semi, carom apt bi- ddul Scrotal Carol de sub ps.lide.Oia natant Strap Inearry.-Dosa-5 meaga tad eon,
aoldatalut toga-moo Stefan, din lelomite No. 23. rare ga laptat au nevoit a le acorda art. 52, iar neue colonel Valloiana, undo se alit bied eu lb center. tents de Caput le cape
ma Buda No. 8, care a tneirdat eu
ou atttea dr. maim Gramme. Le-a dat pe lin- Comandantel reg. 10 vindtOrb de 15 grams
01 aural te luptele dela SO art. 53. Si pe clad not,
zs,t damn ping la eroaeta de too a bdrialtie August-7 Rind de o bung pjt- audit anima de-abla mensal la go Gal al dealer li scrierea sa Via- Mort pe elinpol de onoare in alai
micultel si dind de trel ori caul Sept.,
db pentru cameraxii tut gradal de sergesti, ealegilor noala la si operile bldtlteeeonsl Eat. de 9 Octombrio 1916.
Model de actiune
a maim mate pagulm Mara ram seral Il se da valid de sag Lips de aosidente de lodiam. To.
Vadatalul %Mica Nicolas, dm reg, co ocotencia ana salaam Pere. lemma aerie/it o minor digamine,
ala 8erban. ein V latenota No. 23, care s'a Motet au ge per. Medical cub-loon. Cristea 77,
a No. S, care a triaintat lArbatio gi carsj. luptele dela 30 Sbectiva cir avansere ai alto an onte- Mallets Me Mahal apt commute/a Aplicatiuni Therapeutice
pail. la made de foe a rugust-7 Sept., fib* de o bung pit Credem, do/ramie ministm, ea n. Omajor e morale. urgentii adresa
Iseracial seater, B-da
la marele stat
Mai pi died de trig erf db mats camaresil I. C.
Soldatalul Bambara len din reg. coma este situalie timpul 's sa ni se creep, Cero liatm). 1:Ci4ATI120 TINERILL-815150,
duelled nadte pagobe Muni- li ma demna deal Pal:is-Ail EN PSIS Y IIHNORHEE-
'Ruda
care gealg Contralto va
-- conform
V lalomita No.23, n'a ou o fl artaidait A8/11 A-0 01 I'll l5104- IT 5ROSt LEROSA,
dela arsea de a fi lo grad eu
',auto! Cassels Constantin, din bashatie si coral In de 0 bond pit m/MR cast no aft poata nia 4 clam
Imetele 30 see-
Se aduce ta cum/fault/ petaled, fn TM") Shaded Newry disc.'. O gr.
t toga No. A. care a Inaintat co Attgust-14 Sept, filndMI parnare, spraid rdettoie eantianert led si s 0 gr. 0) Tanis pe linger,
P. .56,,t No. 737 de la. 9 r221
Dvoo05

laws ping ta formate de Inc a da pentru eandrazg de ps ge. do.. vai9mis mite
Soldatural Were lioralarable, din ma/ate 1108, revisml Bureal. si tope, ce Siingt, 7 15 Oelainbrie
Im I agI died Ou tref ori anal- lot ,or li. nas Cann 99, mid ) t,, tanael
a prole, catir 1'c"'briaamiro rag. V Miami* No. 23, tarelopteie s lap_ Narogrel aced. Isapraolla rd o,u, to, ,,.. 1,111" 1-21)1
,
lei m barb die ei curaj dr armed/ Me. 7.50-46t, capilmla lita 11 ale at- dmera mm eber
Sept., hind de o bona DOstail abonali earl cor OM- d toe,/ coal. nnnin dr car rennag COPli oaf a ) prieripab
lataili Monaco dia reg. la 30 August-7 pentra mataraza Ana Oarea Oresec san rehlogse abona, oto uddtuti
rorolua ferincali.
teedlia Wet de la trap.* airtorate, Ici altal Ilexvre S. ea relate : Eon ARIZ
cu. en- .10 mi lae.a daa Pa..ea
Mardi Ne, 8, sage a Inairtat de toe a ina- Soldatab. Bordel Ghearghe, dia monad, Slot ragotI ea InaInteze a, ogee, si fia ancier. luate cis gawp tired/ mu so so ,W natant ingri. la, rot', Versat peetret Ill Dome.blesast.
Vielidell ateá la micasla taps emerea banda tire to seltereall serviduhal um a- u. t
*dental al died de Wet Orl anoiturt rag V Ifilefaile 23, ems Ma dala au As)» lzbuenires rasholigui. co . Olt 1E, 4, hem Pita/ neon, seeareeil
/MMus wills Regatta inamicalui, let cu barbaile oh
NO,
cum1 lea lapIale de ewe e cetoiseill ziaral. duce prow' ---'-' aI / se dot '88'4 SAPP". etrimille1193Mdt.

www.dacoromanica.ro