Sunteți pe pagina 1din 2

BORDEROU DE PREDARE PRIMIRE - PENTRU DECLARATIA/FORMULARUL 230

Sub sanctiunea privind falsul in declaratii si uzul de fals;


Avand in vedere prevederile Circularei nr. 888/27.02.2018 - aplicarea unitară a legislației procedural fiscale privind depunerea Formularului 230;

Subsemnatul/a MOGOS GRETEL - precizez urmatoarele:

a). - Datele de identificare ale entitatii non-profit/unitatii de cult:

Denumire ASOCIATIA UMANITARA STEFANOS


Str. Progresului nr. 17, bl. D13, sc. 3, ap. 35, parter, Braila, 810346
Adresa

CUI/CIF 31486246
IBAN RO36EGNA1010000000399377

b). - Datele de identificare ale contribuabililor (ce redirectioneaza 2% catre entitatea non-profit/unitatea de cult)

NR.
NR. CRT. NUME SI PRENUME COD NUMERIC PERSONAL ADRESA CONTRIBUABIL TEL./E-
mail

1 ALEXE MIHAIL 1731018364215 loc. SOMOVA, jud TULCEA


2 TORNEA TUDORACHE RELU 1710304361938 TULCEA
3 TRINCHINET NICOLAE 1760916364232 TULCEA

C). - Datele de identificare ale REPREZENTANTULUI LEGAL sau ale imputernicitului entitatatii non-profit/unitatii de cult:
Precizare - pentru imputernicit, anexam la prezentul borderou - imputernicirea din partea entitatii (forma scrisa)

NR. CRT. NUME SI PRENUME COD NUMERIC PERSONAL ADRESA - tel./e-mail Calitate

1 MOGOS GRETEL 2741017131312 Str. Progresului nr.17, bl. D13, sc. 3, ap. 35, Braila presedinte

www.cabinetexpert.ro
DATA, REPREZENTANT LEGAL/imputernicit

www.cabinetexpert.ro