Sunteți pe pagina 1din 23

Anexa 1 la schema de ajutor de minimis

CONŢINUT
PLAN AFACERI

Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului


Start –up Nation

 Notă:

Planul de afaceri este parte integranta din procedura de implementare a proiectului.


Necompletarea explicită a tuturor câmpurilor conduce la respingerea proiectului.
Exactitatea, veridicitatea și corectitudinea informațiilor completate și încărcate in aplicația
programului sunt responsabilitatea integrală și exclusivă a persoanei / societății care este
desemnată cu elaborarea completarea și depunerea online a planului de afaceri.

22
1. DATE GENERALE / CERERE DE FINANTARE
1
21. Numele firmei: RMSSSTUDIOEVENT SRL
32. Codul unic de înregistrare: 40190575
43. Forma juridică de constituire: SRL
54. Data înfiinţării/Număr Registrul Comerţului: 21.11.2018 / J35/4128/21.11.2018

65. Adresa, telefon/fax, e-mail ale societatii: MUNICIPIUL TIMISOARA, STRADA CONSTANTIN
DOBROGEANU GHEREA, NR. 20, CAM. 16, JUDET TIMIS, 0728124360,
rmssstudio@gmail.com
76. Activitatea Codului CAEN pe care se solicită AFN este: 9001
Producție Se punctează cu 30 puncte
Servicii, inclusiv industriile creative definite
conform HG. 859/2014* Se punctează cu 30 puncte
Comerț și alte activități Se punctează cu 10 puncte
1
27. Codul CAEN al activităţii pentru care solicita finantare: 9001

8. Valoarea capitalului social: 200 LEI

19. Natura capitalului social:1

Natura capitalului social (%) Actionar persoană


fizică (%)
Român 100%
Străin 0%

10. Asociaţi, acţionari:2


Numele şi prenumele CNP Domiciliu Pondere în Capital
social %
BOCINCIA COSTICA 1881217115213 SAT PECIU NOU, 100%
COM. PECIU
NOU, NR. 1103,
JUDET TIMIS

1
Societățile care au în structura acționariatului persoane juridice nu sunt eligibile in cadrul programului start-up nation.
2
Societățile care au în structura acționariatului persoane juridice nu sunt eligibile in cadrul programului start-up nation.
23
Menționați dacă reprezentantul legal (asociat sau acționar) s-a întors în România din diaspora pentru
deschiderea unei afaceri prin intermediul Start-up Nation: DA NU x

11. Administratori

Numele şi prenumele/Denumire Domiciliu / sediul societăţii Cod Numeric Personal / Cod Unic de
Înregistrare
BOCINCIA COSTICA SAT PECIU NOU, 1881217115213
COM. PECIU NOU, NR.
1103, JUDET TIMIS

12. Persoane de contact responsabile de elaborarea și implementarea proiectului :

Denumire Adresă e-mail Telefon


Numele Telefon
persoanei persoană
desemnate desemnată
Societatea RMSSSTUD MUNICIPIUL rmssstudio@gmail.com 0728124360 BOCINCIA 07281243
beneficiară IOEVEN TIMISOARA, COSTICA
(obligatoriu) SRL STRADA
CONSTANTIN
DOBROGEAN
U GHEREA,
NR. 20, CAM.
16, JUDET
TIMIS
Societatea W.B.C.S. MUNICIPIUL rmsconsulting.tm@gm 0764818837 COSTIUC- 07648188
care asigura WEST TIMISOARA, ail.com TIMIS
consultanță BUSINESS STRADA J. H. MARIUS
pentru CONSUNTI PESTALOZZI, CRISTIAN
elaborarea NG NR. 22, CAM
proiectului SERVICES 14-15
(daca este SRL
cazul)

13. Categorie IMM


Microîntreprindere x
Mica
Mijlocie

Conform prevederilor Legii nr 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii.

24
14. Prezentarea societăţilor din grup: Daca societatea aplicanta face parte dintr-un grup, pentru fiecare
societate din grup se vor prezenta următoarele informaţii: denumire, CUI, legături cu societatea ce solicita
AFN- Dacă este cazul-.

Se descarcă Cererea tip de acord de principiu pentru finantare (Anexa 3), se completează, semnează şi
se urcă cu browse.
Se descarcă Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
(Anexa 5 obligatoriu si Anexa 6 după caz- (dacă mai aveți alte firme) , se completează, semnează şi se
urcă în aplicaţie )
Se descarcă Declaraţia de minimis (Anexa 2) se completează, semnează şi se urcă în aplicaţie
Se încarcă în aplicație BI/CI și CUI solicitant.
Se încarcă în aplicație împuternicirea - Dacă este cazul-.

2. VIZIUNE, STRATEGIE

În acest capitol de început încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:

A.

Întrebare Răspuns
Care este domeniul pentru care solicitați finanțare?
Domeniul de activitate al societatii pentru care se
solicita finantare este activitati de interpretare
artistica (spectacole) – cod caen 9001.
Care este locația (previzionată) unde va fi Implementarea proiectului se va face in Jud. Timis.
implementat proiectul?
Care este esența afacerii dumneavoastră? RMSSSTUDIOEVENT SRL si desfasoara
activitatea in scopul devenirii uneia dintre cele mai
importante societati care activeaza in domeniul
organizarii si productiei de evenimente speciale – in
domeniul divertismentului, animatiei si alte
evenimente sociale – in tara, dar si in perspectiva
extinderii pe plan international, cu o oferta adresata
atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice.

Societatea noastra doreste sa ofere clientilor sai


confortul de a participa la diferite activitati
distractive, beneficind de echipamente profesionale
si personal bine pregatit , feriti de stresul si
oboseala specifice organizarii pe cont propriu a unui
astfel de eveniment.

25
Ce anume va genera bani și profit? Pentru a fi competitiva societatea urmareste in
permanenta evolutia factorilor interni si externi care
afecteaza decizia asupra preturilor practicate si
aplica o serie de solutii pentru atragerea clientilor
cum ar fi practicarea ofertelor promotionale in
functie de sezon. In urma implementarii prezentului
proiect,societatea va presta activitati specifice
firmelor de activitati de interpretare
artistica(spectacole) , realizand venituri din
productia de spectacole teatrale, concerte si
spectacole de opera sau balet, in direct precum si
alte productii scenice: -activitati ale grupurilor sau
companiilor artistice, circurilor, orchestrelor sau
formatiilor muzicale -activitati ale artistilor
individuali cum ar fi actori, dansatori, muzicieni,
recitatori sau crainici. Politica de pret a societatii va
urmarii practicarea unor preturi avantajoase pentru
clienti in vederea satisfacerii nevoilor lor si
fidelizarii acestora.

 Menționați alte elemente relevante care duc la succesul afacerii dumneavoastră.

Apeland la firma noastra, clientii se pot bucura linistiti de petrecere sau spectacol benficiind de
productia cu echipament special de sunet pentru o seara de karaoke, pentru un concert live,
petrecere privata sau corporate, oferind support tehnic chiar si pentru zilele comunelor sau oraselor
si posibilitatea crearii unor jocuri spectaculoase de lumini pentru orice fel de spectacol sau
eveniment privat sau public.

B.
 Unde vrei să ajungi în următorul an. Fixează-ţi obiective cuantificabile!

Obiective UM N+1
Cifra de afaceri LEI 296.500
Profit LEI 199.100
Număr de salariaţi Număr mediu 3
anual de angajați

C.
 Activităţi necesare implementarii proiectului.

Menționați unde și cum va fi asigurată locația de Locatia de desfasurare a proiectului va fi in Judetul


desfășurare a proiectului (prestarea activității la Timis, Municipiul Timisoara cu prestarea activitatii
terți, asigurarea spaţiului de productie / comercial la terti, nefiind necesare avize sau autorizatii. De

26
prin achiziţie / închiriere, elaborare proiecte tehnice, asemenea clientul ne va pune la dispozitie spatiul
obţinere avize, acorduri, autorizaţii necesare dacă e necesar prestarii serviciilor oferite.
cazul amenajare spațiu, etc.)
Precizați cum veți asigura recrutarea / selecţia și Recrutarea si selectia salariatilor in cadrul societatii
angajare personalului necesar - inclusiv instruirea se va face astfel:
acestuia. - intocmire fise posturi;
- anunt in mediul online, la sediul firmei si la
AJOFM Timis insotit de fisa
postului;
- receptia candidaturilor in timpul stabilit de lege;
- organizare interviuri;
- selectia angajatilor;
- comunicarea rezultatelor catre candidati;
- intocmirea contractelor de munca si introducerea
acestor in REVISAL.
Pentru angajarea de personal voi intocmi fisele de
post. Pentru
ocuparea celui de-al doilea post voi da anunt in
mediul online, voi
anunta AJOFM Timis si voi posta un anunt la
punctul de lucru al firmei.
Dupa termenul stabilit in anunt pentru prezentarea
candidaturilor,
acestea vor fi analizate si candidatii considerati
eligibili vor fi anuntati
sa se prezinte la interviu si la proba de lucru. Dupa
sustinerea interviului
si a probei de lucru va avea loc selectia personalului
si anuntarea
rezultatelor catre toti candidatii care au participat la
interviu. Voi
achizitiona servicii de resurse umane, de medicina
muncii si de SSM si
PSI si daca este cazul, servicii de instruire a
personalului
Cum veți asigura aprovizionarea cu materii prime, - prospectarea pietei;
materiale, produse finite, mărfuri, asigurarea - solicitarea de oferte de pret – minim 3 oferte;
condiţiilor tehnico-economice, sanitare etc. cu - analiza ofertelor;
precizarea surselor de finanțare pentru acestea. - selectarea firmelor furnizoare si intocmirea
raportului de selectie;
- semnarea contractelor de furnizare;
- receptia.
Ce alte activități considerați relevante pentru Activitatea de marketing are ca obiectiv informarea
implementarea proiectului dumneavoastră, care este potentialilor clienti de ofertele si avantajele pe care
calendarul de implementare, ce costuri implică și le poate oferi firma noastra. In acest scop vom
cum le veți asigura finanțarea? elabora materiale promotionale, constand in
fluturasi promotionali si mape de prezentare a
activitatii firmei. Fluturasii promotionali vor fi
distribuiti prin intermediul colaboratorilor. Suntem
convinsi ca cea mai buna reclama va fi totusi

27
calitatea serviciilor noastre, iar cel mai eficient
mijloc de promovare vor fi chiar clientii nostri care
vor recomanda serviciile si produsele noastre. Vom
urmari, de asemenea, promovarea numelui si
serviciilor prin incheierea de parteneriate cu
posturile de radio si televiziune, precum si cu presa
scrisa locala, pentru obtinerea de spatii publicitare
cu costuri minime. Am estimat suma de 300 lei /
luna, timp de un an, ca fiind necesara si suficienta
pentru promovarea serviciilor noastre.Suma va fi
suportata de catre asociatul societatii.

3. RESURSE UMANE, ACTIVITATEA CURENTĂ

3.1. Management

Nume şi prenume şi vârsta Funcţia în societate şi Experienţa în Studii/Specializări cu impact


principalele domeniu asupra afacerii propuse
responsabilităţi pe scurt
Bocincia Costica Administrator,
raspunde de relatia cu
clientii societatii, de
incasarile si platile
necesare bunei
functionari a
societatiicomunicand
ori de cate ori i se
solicita de catre
asociati, prospecteaza
piata cautand sa atraga
noi clienti, tine cont de
oferta concurentei pe
care trebuie sa o aduca
la cunostinta
asociatului, are drept de
semnatura pe
documentele
justificative si in
banca,transmite
compartimentuluide
contabilitate lunar toate
informatiilenecesare
stabilirii corecte a
drepturilor salariale ale
personalului,respecta
normele de protectie a
muncii si de sanatate
potrivit reglementarilor
in vigoare avand grija
ca si angajatii societatii
28
sa o faca,respecta
Regulamentul de
Ordine Interioarasi
Regulamentul de
Functionare a
societatii,aducandu-l si
la cunostinta
personalului din
subordine,raspunde de
intocmirea corecta a
sarcinilor conform fisei
postului.

Reprezentant legal :
Nume si prenume M/F vârsta

Număr de locuri de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată ce urmează a fi create


după intrarea în vigoare a acordului de finanțare:

Total 3

* Se va face dovada angajării persoanelor cu contract de muncă cu norma întreagă pe perioadă


nedeterminată pană la momentul plății ultimei cereri de plată/ rambursare.
Se va calcula automat de către aplicaţie:
X ≥ 2 = 10 puncte

Loc de munca ocupat de persoane defavorizate*/ absolvenți după anul 2012/șomeri:

Minim un loc de muncă din cele de mai sus creat pentru persoană defavorizate*/ absolvent după anul
2012/șomer:
x DA (minim 1 loc) Nu U

Număr total locuri de muncă nou create pentru persoane defavorizate*/ absolvenți după anul 2012/
șomeri ,3

Observaţii:
Se acordă 5 puncte suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus create ocupat de 1
persoana defavorizata*/ absolvent după anul 2012/șomer
* definite conform Hotărârii de Guvern nr. 784/2018 - pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea
implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor.

Dovada locurilor de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012/șomeri se va


prezenta pana la momentul platii ultimei cereri de plată/rambursare.

29
Prin absolvent după anul 2012 se înțelege absolvent începând cu 1.01.2013 cu diplomă (adeverință) sau
certificat de absolvire pentru studii conform legii educației naționale nr. 1/2011.
4. PREZENTAREA PROIECTULUI

1 4.1 Descrierea proiectului de investiţii


Precizaţi în ce constă proiectul (înfiinţarea unei capacităţi de producţie/servicii; dezvoltarea portofoliului
de produse/servicii; modernizarea/retehnologizarea) şi care sunt principalele activităţi necesare pentru
realizarea acestuia.

30
2 Detaliaţi investiţiile ce urmează a fi 3 Investitiile ce urmeaza a fi realizate in
realizate în cadrul proiectului si activităţile cadrul proiectului sunt achizitia de
firmei pentru care sunt necesare fiecare dintre echipamente profesionale de sunet si lumini
acestea. pentru productia de evenimente speciale – in
domeniul divertismentului, animatiei si alte
evenimente sociale – in tara, dar si in
perspectiva extinderii pe plan international,
cu o oferta adresata atat persoanelor fizice,
cat si persoanelor juridice.

4 Prezentaţi detaliat fluxul activității 5 Sistemul de lumini: Principalele


pentru care se solicită finanțare şi principalele echipamente utilizate sunt:
utilaje şi echipamente utilizate, precum și 6 Lumini tip movinghead (cap rotativ) pe
integrarea echipamentelor achiziționate prin lampa cu o putere de 230 watts,lumini tip
program în fluxul activității. paarled 64, cu putere de 18x 15 watts rgbw.
Importanta efectelor de lumini si a
echipamentelor de lumini conduce audienta
catre un rezultat ce are ca scop final
relaxarea si productia unui divertisment de
calitate cat si punerea in evidenta a artistilor
sau muzicienilor ce performeaza pe scena. in
cadrul unui eveniment este foarte important
cat de performante sunt echipamentele
folosite, dar trebuie tinut cont si de
capabilitatile tehnice ale acestora, principalul
factor fiind corelarea echipamentelor de
lumini cu atmosfera creata de public cat si cu
artistii ce sunt prezenti pe scena.
Sistemul de sunet: Principalele echipamente
utilizate sunt: Module tip line-array
amplificate cu 2 difuzoare de medii/joase si
difuzor de 2,5 cu bobina de 3 care dezvolta
700 de watts si un SPL maxim de 135 db.
Module tip subwoofwer amplificate cu
difuzor de 18 cu bobina de 4 ventilata ce
dezvolta 1250 watts si un SPL maxim de 136
db. Importanta efectului sunetului :
Fara boxe audio sonorizarea unui eveniment
nu ar fi posibila, deci va trebui sa avem in
dotarea personala un numar de minim 2 boxe
ce au o putere de minim 500 – 700 W fiecare,
ce vor fi amplasate in stanga si in dreapta
scenei sau a pupitrului pentru a putea sustine
un eveniment de dimensiuni reduse, precum
lansarea unei carti sau a unui produs,un
concert mic sau o piesa de teatru. Ca
recomandare pentru un eveniment standard
ce se desfasoara in spatii de evenimente cu
pana la 150-200 de persoane ar trebui sa
avem un numar minim de 4 boxe (active sau
31
pasive in functie de buget) de preferinta cu
difuzoare peste 10 inchi si cu o putere de
minim 500 – 700W pentru a putea asigura o
calitate superioara a sonorizarii generale. In
functie de caracteristicile si performantele
boxelor pe care le avem la dispozitie precum
si dimensiunile difuzoarelor (joaca un rol
extrem de important), dimensionarea
sistemului de sunet se face in functie de
bugetul disponibil, suprafata locatiei de
evenimente si numarul de persoane
participant la eveniment, dar trebuie sa tinem
cont si de acustica. Corpul uman are
capacitatea de a absorbi vibratiile si energia
acustica indeosebi pe spectrul mediilor si
joaselor bass, totodata persoanele prezente la
eveniment se pot comporta ca un “paravan
pentru sunet” deoarece persoanele din
primele randuri absorb sunetul si energia
acustica iar cele pozitionate in spatele salii
pot sa aiba deficiente in auditie). Joaca si ei
un rol extrem de important in adaugarea
profunzimii sunetului, diferenta intre o
sonorizare ce se face doar cu ajutorul boxelor
si o sonorizare compusa din boxe plus
subwooferi fiind foarte mare. Subwooferii
aduc definitia sunetului mai aproape de
realitate si in acelasi timp completeaza
acustica unui sistem de sunet. Avand in
vedere ca boxele audio sunt prevazute sa
redea in primul rand frecventele inalte,
necesitatea completarii sistemului de
sonorizare cu boxe ce redau doar frecventele
joase (subwoofer) este mare, deoarece sunetul
devine complet. In cazul neutilizarii unui
subwoofer vei avea tot timpul impresia ca
lipseste ceva din peisajul acustic, iar tendinta
de a ridica volumul boxelor va fi naturala,
putand afecta astfel durabilitatea
difuzoarelor boxei.

32
7 Descrieți rolul si importanta elementelor 8 Importanta sistemului de iluminat face
de cost pentru care solicitati finantare . parte din viata noastra cotidiana. Stim cu
totii ca lumina poate amplifica efectele
vizuale si perceptiile pe care le avem asupra
mediului inconjurator. Acest lucru se petrece
intr-un mod natural in fiecare dimineata
odata cu rasaritul soarelui si se incheie cu
apusul acestuia, la caderea noptii. In
industria de entertainment aceasta si-a facut
cunoscuta aparitia prin inventia
dispozitivelor de iluminat artificial, ce au fost
concepute pentru a sprijini toate sectoarele
de activitate ale domeniului de profil iar cu
ajutorul cercetarilor avansate in domeniul
tehnologic si fiind intr-o permanenta
dezvoltare, aceste echipamente au cunoscut o
evolutie fulminanta in special in ultimii 20 de
ani. Atat in productia teatrala cat si in
industria de spectacole si evenimente sau in
iluminatul arhitectural, luminile si efectele de
lumini joaca un rol important in primul rand
in transpunerea in scena a cadrelor intr-un
mod ce creeaza emotii si sentimente
audientelor. In functie de modul in care
echipamentele sunt utilizate si tipurile de
evenimente la care sunt folosite, luminile si
efectele de lumini pot aduce un plus de
valoare continutului si mesajului transmis
catre publicul prezent punand accentul pe
ceea ce este important in cadrul
evenimentului. Ambianta poate fi setata cu
ajutorul luminilor in cadrul unui eveniment,
a unei piese de teatru sau a unor cadre trase
de un cameraman sau fotograf profesionist cu
ajutorul luminilor sau efectelor de lumini. O
lumina alba fara amestec de culoare dar cu
un ton cald poate fi asociata cu sentimente
pozitive de catre audienta, in schimb ce tonul
rece poate fi privit din punct de vedere
neutru, fara a avea un impact emotional
considerabil. Prin intensitatea luminii si
modul in care aceasta este folosita in
concordanta cu scena si decorul se pot
transmite emotii atat pozitive cat si negative.
In functie de ambianta generala, audienta
poate fi indusa in starea ce urmeaza a fi
transmisa, fiind ghidata cu ajutorul luminii.
Spre exemplu, o lumina intensa amplifica
emotia prin punerea excesiva in evidenta,
senzatia si perceptia asupra obiectului sau a

33
persoanei fiind amplificata de prezenta
luminii. Perceptia poate fi schimbata brusc,
modificand intensitatea sau tonul culorii si
saturatia luminii. Totodata mai poate fi
oferita si de fundal, ambianta sau decor – atat
pe o scena de teatru cat si in cadrul unui
eveniment sau al unui spectacol. Atunci cand
sunt folosite culorile, perceptiile oamenilor
pot fi alterate asupra factorilor decizionali.
Spre exemplu o culoare aprinsa, puternic
luminoasa atrage atentia intr-un mod natural
fiind o unealta eficienta pentru reclama si
publicitate. O culoare rece cu intensitate
scazuta, poate fi eficienta pentru a induce
calmul si linistea pe cand luminile slabe in
intensitate se folosesc in restaurante pentru
setarea atmosferei de ambianta generala. In
functie de public si audienta sau de tipul de
eveniment la care folosesti lumini si efecte de
lumini, utilizarea cat mai eficienta a acestora
poate duce la imbunatatiri majore in calitatea
evenimentului si succesul unui spectacol.
Exista o legatura stransa intre modul in care
lumina este utilizata impreuna cu ajutorul
culorilor si felul in care audienta percepe
mesajul transmis. Pentru a putea pune
accente pe momente unice sau pentru a crea
stari, luminile si efectele de lumini ajuta la
setarea ambiantei generale, inducand astfel
audientele si conducandu-le pas cu pas pe tot
parcursul evenimentului, catre transmiterea
mesajului dorit sau a unei stari de spirit, a
unei emotii sau a unei dorinte. Luminile si
efectele de lumini pot pune in scena momente,
obiecte, actori, interpreti sau particularitati
in audiente. Cum poti pune in evidenta un
actor si calitatile acestuia pe o scena de teatru
in fata unei audiente? Simplu, orientand un
spot catre el. Acest principiu „In the
spotlight” se aplica intr-o multitudine de
evenimente, aplicatii sau domenii de
activitate. Datorita capabilitatilor
tehnologice, luminile standard cat si luminile
inteligente ajuta la definirea zonelor de
interes cu ajutorul principiilor de functionare
a luminii, focusand atentia publicului catre
recuzita, obiecte sau performeri (actori,
muzicieni, DJ, etc). Ori de cate ori este
intuneric dorim lumina pentru a fi in
siguranta sau pentru a ne ghida calea, acelasi

34
lucru intamplandu-se atunci cand ne simtim
bine in cadrul unui eveniment organizat –
lumina accentueaza de fiecare data trairile
noastre si modifica perceptia vizuala asupra
unui concert.
Si sunetul este cel putin la fel de important ca
si lumina cand vine vorba despre un
concert,piesa de teatru,s.a.m.d..
Consumatorul cultural nu vizionează un film,
sau o piesa de tatru pentru o audiţie
muzicală, dar totuşi este
influenţat în aproape 50% de coloana sonoră
al filmului sau piesei de tatru vizionate, dar
acest lucru i-se
conştientizează numai atunci, dacă fondul
sonor este deranjant din cauze obiective sau
subiective. Iar într-un caz normal când
coloana sonoră este impecabilă n-l va deranja
nimic
din punct de vedere al coloanei sonore. Din
acest motiv se poate concluziona în legătură
cu
coloana sonoră că acţionează asupra
subconştientului, astfel influenţa
subconştientului este în
mare parte de natură auditivă și nu vizuală.
Este esenţial să reformulăm relaţiile între
artă şi tehnică prin prisma funcţionalităţii
coloanei sonore. Muzica are puterea
creatoare de dimensiuni. În primul rând
trebuie clarificate
rezolvările spaţiului teatral şi posibilităţile
sale, care sunt efectele şi posibilităţile
locurilor de
difuzare, adică relaţiile între text, muzică şi
efecte sonore, totodată relaţiile în sonorităţile
amplificate şi neamplificate. Trebuie stabilit
un sistem logic şi bine stabilit acustic în
demersul spectacologic. În lipsa acestui
sistem, echilibrul acustic al spectacolului se
debalansează creând ambiguităţi perceptive.
Toate acestea se fac avand la dispozitie un
sistem performat de sunet si lumini.
9 Cum veți asigura , dacă este cazul, 10 Nu este cazul.
celelalte echipamente necesare fluxului
tehnologic, echipamente care nu fac obiectul
achizitiei prin proiect dar care sunt necesare
pentru obtinerea produsului/serviciului
descris in planul de afaceri.

35
11
12 4.2 Locaţie proiect

Sediul social: Judet TIMIS Localitate TIMISOARA Adresa

Regiune de dezvoltare: VEST

Urban / rural
x

Locația implementarii proiectului:

Regiune de dezvoltare: VEST


Judet Timis Adresa Timisoara, Constantin Dobrogeanu Gherea, Nr. 20, Cam 16

Urban / rural
x

Sediul social si locația implementării proiectului se află în localități (rural sau urban) din județele în care
număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4 x

Sediul social sau locația implementării proiectului se află în localități (rural sau urban) din județele în care
număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori >=4

Pentru identificarea situației numărului de IMM la nivel județean/ 100 locuitori consultați Anexa nr. 14 la
procedura de implementare a programului.

Se va puncta conform tabelului de mai jos:

Pentru localitățile (rural sau urban) din județele în care număr


1 20
de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4
Pentru localitățile (rural sau urban) din județele în care număr
2 5
de IMM la nivel județean/ 100 locuitori >= 4

Pentru obținerea punctajului, atât sediul social cât și locația implementării trebuie să se afle în tipul de
localitate pentru care a optat. De asemenea, pe toată perioada de implementare și monitorizare (3 ani
începând cu anul următor acordării AFN) sediul social și locația implementării trebuie menținute în tipul
de localități pentru care a obținut punctaj.

TIPUL SOCIETĂȚII

PLĂTITOARE DE TVA

NEPLĂTITOARE DE TVA x

36
4.3 Dimensionare valoare de investiţie

Nr. Element de investiţie/ Număr Valoare Valoarea Valoare


Crt. Cheltuieli operationale Bucăţi unitara totală eligibila Codul de
Denumire Fără TVA fara TVA - clasificare
-lei- lei
ACTIVE CORPORALE 1
1.1 Echipamente 1.Siste 129.000 160.932 191.50
tehnologice*, inclusiv m 9.08
echipamente IT, profesi
elevatoare, onal
încărcătoare de
sunet
2.Siste 31.932
m
profesi
onal
de
lumini
1.2 TVA 30.577,08
2.1 Autoutilitare și
autovehicule cu
destinație specială, cu
excepţia vehiculelor
simbol G, conform
Ordinului MLPTL
211/2003 cu
modificările şi
completările
ulterioare
2.2 TVA
3.1 Mobilier, aparatură
birotică şi sisteme de
protecţie a valorilor
umane şi materiale,
conform grupei nr. 3
din HG 2139/2004
3.2 TVA
3.3 Plăcuțe informative
programul de
finanțare Start-up
Nation, maxim 500
lei.
3.4 TVA
4.1 Instalaţii/echipamente

37
specifice în scopul
obţinerii unei
economii de energie
4.2 TVA
5.1 Instalaţii de încălzire
sau climatizare
5.2 TVA
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1
ACTIVE CORPORALE 2
6.1 Spaţii de lucru, spaţii
de producţie şi spaţii
pentru prestări
servicii şi comerţ
6.2 TVA

7.1 Autoturisme,
autobuze, microbuze,
biciclete, mopede,
motociclete, Kart,
ATV, rulote cu sau
fără motor , remorci
și semiremorci,
platforme, izoterme și
frigorifice, doc
plutitor, șalupe
maritime pentru
călători, ambarcaţii
fluviale de agrement,
aparate de zbor,
7.2 TVA

SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2

SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE

ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 1


8.1 Salarii, utilități,
chirii, servicii de
contabilitate.
8.2 TVA
9.1 Pagină web pentru
prezentarea și
promovarea activităţii
inclusive cheltuieli de
promovare on-line si
cheltuieli înregistrare
fără hosting.

38
9.2 TVA
10.1 Brevete de inventie,
francize, etichetare
ecologică
10.2 TVA
11.1 Cursuri de dezvoltare
a abilităţilor
antreprenoriale
11.2 TVA
12.1 Consultanţă 1 6720
12.2 TVA 1 1276.8
13.1 Software-uri necesare
desfăşurării
activităţii, inclusiv
licenţe și software
pentru comerţul on-
line
13.2 TVA
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE
CHELTUIELI 1
ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2
14.1 Cheltuieli financiare
aferente
creditelor/garanțiilor
obținute pentru
creditele contractate
de beneficiari în
vederea realizării
planurilor de
investiții acceptate în
cadrul programului,
pentru solicitanții
care utilizează credit
pentru implementarea
proiectului.
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE
CHELTUIELI 2
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE
CHELTUIELI 1 + 2
TOTAL GENERAL
Procent echipamente tehnologice si Se calculeaza automat astfel:
software pentru punctaj (1.1+1.2+4.1+4.2+5.1+5.2+13.1
+13.2)/ TOTAL GENERAL
Procent active corporale 1 Se calculeaza automat astfel:
SUBTOTAL ACTIVE
CORPORALE 1/ (TOTAL
GENERAL-SUBTOTAL
ACTIVE CORPORALE 2-
SUBTOTAL ACTIVE
NECORPORALE ȘI ALTE

39
CHELTUIELI 2)
Procent active necorporale si alte cheltuieli Se calculeaza automat astfel:
1 SUBTOTAL ACTIVE
NECORPORALE SI ALTE
CHELTUIELI 1/ (TOTAL
GENERAL-SUBTOTAL
ACTIVE CORPORALE 2 -
SUBTOTAL ACTIVE
NECORPORALE ȘI ALTE
CHELTUIELI 2)

Notă:
- La dimensionarea valorii proiectului de investiţii se vor considera numai cheltuielile eligibile;
- Se vor ataşa oferte ale elementelor de investiţii care se doresc a fi achiziţionate în cadrul proiectului
(oferte emise de furnizor/producator, print screen din magazin online etc. );
* Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate bunurile descrise în grupele
2.1, 2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale
de functionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate. În categoria
echipamentelor pentru care se obține punctaj suplimentar sunt asimilate următoarele: mijloace fixe si
obiecte de inventar pentru locurile de joacă și săli de sport, fitness, x-body și de forță, drone, terenuri
artificiale pentru sport.

Se încarcă oferte de la furnizori!

4.4. Plan de finanţare


a) Structura de finanţare a planului de afaceri:
Sursa de finanţare
RON %
Ajutor de minimis(valoare totală cheltuieli eligibile) 199.505,88 100%
Aport propriu (pentru proiecte mai mari de 200.000 lei)
TOTAL valoare plan de afaceri 199.505,88 100%

Solicit avans în valoare de maxim 30% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile: DA NU

Valoare solicitată avans

În cazul în care aplicanții au optat pentru avans și din diverse motive nu îl obțin, toată valoarea
eligibilă a proiectului va putea fi solicitată la ultima tranșă de rambursare / plată.

Punctaj:

- Pentru calculul echipamentelor tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității din valoarea
planului de afaceri se adună punctul 1 (1.1+1.2) cu 4 (4.1+4.2) cu 5 (5.1+5.2) și cu punctul 13 (13.1+13.2)
și se calculează procentul din total cheltuieli eligibile.

Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere:

mai mare sau egală cu 60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile (Se va puncta 10 puncte)

40
mai mare sau egală cu 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile (Se va puncta 5 puncte)
mai mica decat 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile (Se va puncta 0 puncte)

Acționarii/ asociații solicitantului au avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate
comercială care a fost în declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016,
2017)

DA NU x

Se va puncta 25 puncte opțiunea NU

13 5. ANALIZA PIETEI

5.1. Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei


Descrieţi principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastră in raport cu cele oferite de
concurenţă).

Principalele avantaje fata de concurenta sunt profesionalismul, calitatea serviciilor oferite, raportul
calitate/pret. Principalele dezavantaje ar fi: concurenta neloiala (pe acelasi domeniu sunt persoane
care ofera servicii fara a avea un suport legal tip SRL,PFA,II...), schimbari legislative in domeniul
muncii sau regimul taxelor si impozitelor.

14 5.2.Piaţa şi promovarea noului produs/serviciu

Din punct de vedere al analizei pietei, am efectuat o analiza primara, in cadrul careia am facut investigatii
privind preturile practicate de concurenti pentru productia si organizarea diverselor evenimente, pentru a
ne putea stabilii ofertele proprii.

Piata noastra de desfacere este reprezentata de Municipiul Timisoara si imprejurimile acestuia. Acesta are
o populatie de aproximativ 400.000 locuitori. Sa presupunem ca piata noastra tinta este de 20% din
marimea pietei totale, adica aproximativ 65.000 potentiali clienti.
5.2.1. Produsul nou
Descrierea exactă a produsului/serviciilor (se va completa secțiunea aferenta domeniului economic
pentru care se solicită finanțare – producție/comerț/servicii cuprinzând date estimative pentru un
exercițiu financiar de 1 an calendaristic după finalizarea implementării proiectului):

Domeniul de activitate Produsul Prețul unitar Cantitatea anuală Venituri totale anuale
estimată a fi estimate a fi realizate
comercializată (an din activitatea propusă
N+1) (an N+1)

41
- în cazul Produsul 1....
produselor finite
prezentaţi pe Produsul 2....
scurt o descriere
fizică, Produsul 3....
caracteristici
tehnice, ......
performanţe,
utilităţi, căror
nevoi răspund,
etc.

- în cazul Serviciul 1 1.600 lei 60 96.000 lei


serviciilor, Sistem
descrieţi profesional de
trăsăturile sunet si lumini
caracteristice pentru
ale acestora, în productii
aşa fel încât să tetrale
se înţeleagă la
ce servesc Serviciul 2.
serviciile Productia cu 2.200 lei 40 88.000 lei
prestate de dvs. sistem
profesional de
sunet si lumini
pentru
concerte live

Serviciul 3.
Productia de
concerte cu 4.500 lei 25 112.500 lei
sistem
profesional de
sunet si lumini
pentru
activitiati ale
orchestrelor

......
- în cazul Produsul 1....
comerţului,
precizaţi Produsul 2....
grupele de
produse ce le Produsul 3....
veţi vinde şi aria
de valorificare, ......
dacă vânzarea
este cu
amănuntul sau
cu ridicata şi

42
dacă veţi furniza
servicii
specifice (post
vânzare,
transport,
garanţie,
reparaţii etc);

6. PROIECŢII FINANCIARE

Suma – Lei
Cheltuieli de producţie/exploatare %
N+1
Materii prime și materiale consumabile
Alte cheltuieli materiale
Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
Cheltuieli privind mărfurile
Cheltuieli cu personalul (salarii, indemnizații, asigurări și protecție socială) 84.600
Alte cheltuieli de exploatare (prestații externe, impozite, taxe, protecția mediului
12.000
înconjurător etc)
TOTAL

Vânzări Pondere în vânzările totale


An N + 1
Produsul 1 96.000
Produsul 2 88.000
Produsul 3 112.500
TOTAL 296.500

GRILĂ DE ACORDARE A PUNCTAJELOR ON-LINE

Criterii privind evaluarea on-line a planului de afaceri

Nr.
Criterii Punctaj
crt.
Domeniul de activitate
A 1 Producţie 30
Servicii, inclusiv industriile creative definite conform HG.
2 30
859/2014*

43
3 Comerţ şi alte activităţi 10
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă pe durată
nedeterminată în cadrul întreprinderii
Punctaj suplimentar pentru minimum un loc de muncă pe
B 1 durată nedeterminată, cu normă întreagă, creat în plus faţă 10
de cel prevăzut la art. 4 alin. (1)
Cel puţin un loc de muncă ocupat de persoană
2 5
defavorizată/absolvent după anul 2012/şomer
Densitate IMM
Pentru localitățile (rural sau urban) din județele** în care
C 1 20
număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4
Pentru localitățile (rural sau urban) din județele** în care
2 5
număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori >= 4
Criterii aferente investiţiei
Echipamente tehnologice şi software-uri necesare
D 1 desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 10
60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile
Echipamente tehnologice şi software-uri necesare
2 desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 5
50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile
Criterii aferente asociaților/ acționarilor
Nici unul dintre acționarii/ asociații solicitantului nu a avut
calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate
E 1 25
comercială care a fost declarată în insolvență sau faliment
în ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

** Notă: Pentru evaluarea criteriului Număr de IMM/ 100 locuitori, Municipiul București este asimilat și
va fi tratat ca un județ.

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte.


Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.
Selectarea și contractarea proiectelor se va face după urmatorul algoritm:
Pentru planurile de afaceri selectarea proiectelor se va face în ordine descrescătoare a punctajului
obținut.

La punctaje egale va prevala:

-numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;


-numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate (potrivit
H.G. nr.784/2018)/absolvenţi după anul 2012/şomeri;
-punctajul obținut la criteriul ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a
cheltuielilor eligibile (secțiunea D din criteriile de evaluare);
-data şi ora înscrierii în program.

44