Sunteți pe pagina 1din 5

Nume _________________________

Prenume _______________________

Data __________________________

EVALUARE FINALA
EDUCATOR SPECIALIZAT

VARIANTA 3
1. Educatorul specializat este:
a) persoana calificată a cărei intervenţie este regăsită în sectorul serviciilor primare şi de protecţie a
copilului;
b) angajat in cadrul serviciilor publice, cât şi private;
c) membru al unei echipe pluridisciplinare, care asigură servicii de susţinere specializată pentru copilul
aflat in situaţie de dificultate în cadrul familiei sale sau aflat în situaţie de separare de familia sa şi
pentru care s-a luat o măsură de protecţie specială
d) persoana fizica, atestata in conditiile legii de catre Comisia pentru Protectia Copilului, care asigura
prin activitatea pe care o desfasoara la domiciliul său creșterea, ingrijirea si educarea, necesare
dezvoltarii armonioase a copiilor pe care ii primeste in plasament sau în încredintare.

Raspuns: a,b,c

2. Activitatile desfasurate de Educatorul specializat :


a) acorda îngrijirile necesare si mentine integritatea si siguranta copilului
b) planifica activităţile si realizeaza educaţia specializata
c) susţine dezvoltarea limbajului si integrarea copilului in viata sociala
d) acorda servicii specializate si asistenta persoanelor cu dizabilitati aflate in nevoie

Raspuns: a,c,d

3. Conditiile unei comunicari eficiente intre educator – copil se refera la:


a) Atitudinea adoptată în raport cu copilul presupune respect, apropiere, empatie, deschidere, gândire şi
sentimente pozitive, sinceritate şi încredere
b) Comunicarea asertivă, o comunicare directă, deschisă şi onestă
c) Atitudinea autoritară a educatorului manifestata printr-o comunicare agresivă din partea acestuia în
relaţia cu copilul

Adresa: Str. Energiei Nr. 24A, Galati Nr. Reg. Com: J17/357/17.02.2005

Tel: 0236 419 608, 0733 470 700 Cod fiscal: RO17253210

E-mail: secretariat@cursuriccse.ro Cont: RO 45 BACX 0000 0003 641 83000

Web: www.cursuriccse.ro Banca: UniCredit Bank


d) Ascultarea activa, care presupune o combinaţie de tehnici de comunicare şi de atitudini favorabile
comunicarii

Raspuns: b) a,b,d

4. Factorii implicati in dezvoltarea umana, discutati ca factori ai ontogenezei sunt:


a) ereditatea, mediul si educatia
b) familia, nivelul de trai, mediul natural-geografic
c) trasaturile anatomofiziologice, mediul social, gradul de cultura

Raspuns: a) a b) b c) c

5. Un mediu stimulativ, care contribuie la dezvoltarea copilului în toate planurile trebuie să includă cel
puţin trei categorii de stimulare:
a) senzorială, afectivă şi sociala
b) fizica, de ingrijire si intelectuala

Raspuns: c) a,b

6. Stimularea afectivă şi sociala a copilului include:


a) frecvenţa şi calitatea relaţiilor ce se stabilesc intre copil şi adult,
b) măsura în care aceste relaţii şi interacţiuni facilitează sau frânează dezvoltarea sentimentelor de
încredere şi securitate la copil,
c) măsura în care aceste răspunsuri sunt adecvate nevoilor copilului şi stadiului său de dezvoltare,
d) gradul de consistenţă şi predictibilitate al comportamentului adultului lucru ce se exprimă în faptul că
un anumit comportament este urmat întotdeauna de acelaşi răspuns din partea adultului.
e) stimularea celor cinci simţuri care sunt şi mijloacele cele mai importante prin care luăm cunoştinţă de
lumea exterioară: văz, auz, pipăit, miros şi gust.

Raspuns: a,c,d,e

7. Dacă problemele de dezvoltare fizică sau cele legate de dezvoltarea cognitivă şi a limbajului se pot corecta
intr -o oarecare măsură, dacă mai târziu mediul este favorabil, problemele legate de personalitate şi de
dezvoltare emoţională sunt mai persistente şi îi pot afecta intreaga viaţă.
Iată câteva dintre acestea:
a) Lipsa încrederii în cei din jur.
b) Aviditatea de afecţiune
c) Impulsivitatea, comportamente agresive şi agitaţie continuă
d) imagine de sine pozitiva

Adresa: Str. Energiei Nr. 24A, Galati Nr. Reg. Com: J17/357/17.02.2005

Tel: 0236 419 608, 0733 470 700 Cod fiscal: RO17253210

E-mail: secretariat@cursuriccse.ro Cont: RO 45 BACX 0000 0003 641 83000

Web: www.cursuriccse.ro Banca: UniCredit Bank


e) frica accentuată fata de lumea exterioara
f) Relaţiile sociale perturbate sau neadecvate

Raspuns: a,b,c,e,f

8. Din categoria tulburarilor de comportament ne episodice amintim:


a) neascultarea
b) mutismul
c) agresiunea
d) minciuna
e) furtul
f) fuga
g) vagabondajul

Raspuns: a) a,c,d,e,f,g b) a,d,e,f,g c) c,d,e,f,g

9. Notiunea de DEFICIENŢĂ inseamna:


a) orice pierdere sau dereglare de structură sau funcţie psihologică, fiziologică sau anatomică
b) diminuarea sau pierderea aptitudinii de a se achita de activităţi
c) un dezavantaj ce rezultă dintr-o deficienţă sau incapacitate care împiedică persoana să-şi asume un rol
normal în raport cu vârsta, sexul şi factorii socio-culturali.

Raspuns: c

10. Din categoria tulburărilor de pronunţie sau articulaţie fac parte:


a) tahilalia
b) dislalia
c) rinolalia
d) disartria

Raspuns: a) a,b,c b) b,c,d c) a,c,d

11. Din categoria metodelor cu caracter general de corectare a deficientelor de limbaj fac parte:
a) educarea respiratiei si a echilibrului dintre expir si inspir
b) educarea auzului fonematic
c) dezvoltarea motricitatii generale si a miscarilor fonoarticulatorii
d) educarea personalitatii si facilitarea comportamentelor adaptative
e) dezvoltarea comunicării şi a exprimării emoţiilor
Raspuns: a) a,b,c b) a,b,c,d c) a,b,c,d,e

Adresa: Str. Energiei Nr. 24A, Galati Nr. Reg. Com: J17/357/17.02.2005

Tel: 0236 419 608, 0733 470 700 Cod fiscal: RO17253210

E-mail: secretariat@cursuriccse.ro Cont: RO 45 BACX 0000 0003 641 83000

Web: www.cursuriccse.ro Banca: UniCredit Bank


12. Planul individualizat de protecţie P.I.P. poate avea drept finalitate, după caz:
a) reintegrarea în familie;
b) integrarea socioprofesională a tinerilor cu vârsta de peste 18 ani care urmează să părăsească sistemul
de protecţie a copilului;
c) adopţia internă.
d) plasamentul familial
Raspuns: a,b,c

13. Elaborarea planului individualizat de protecţie presupune următoarele aspecte:


a) se realizează cu concursul unui grup de specialişti (învăţători, profesori, asistent social, psiholog);
b) se bazează pe relaţia directă, personalizată cu copilul şi pe munca în echipa pluridisciplinară;
c) presupune concepţia unui proiect personalizat de intervenţie, pe baza evaluării primare a cazului;
d) impune iniţierea unui program de activităţi care conduc la atingerea obiectivelor specifice stabilite;

Raspuns: a,b,d

14. Activitatile educaţionale din centrul de protectie se referă la:


a) studiu de limba romana şi limbi străine, notiuni despre mediul inconjurator;
b) elemente de matematică aplicata si cibernetica;
c) educatie plastica (modelaj, decupaj, confecţionat, lipit, colorat);
d) cântece, poezii; audiat povesti;
e) jocuri supravegheate în parc sau in curte;
f) studiu biblic şi activităţi corale, cunoasterea unor elemente de istorie, geografie, religie; cunoasterea
şi respectarea normelor de comportare în societate;

Raspuns: a,c,d,e,f

15. Pentru asigurarea integrarii scolare a copilului, ES parcurge o serie de pasi:


a) relatii de colaborare cu profesorii fiecarui copil din grupa sa
b) participa la sedintele cu parintii organizate de catre unitatea de invatamant
c) incurajeaza copilul sa-si exprime orice sentimente fata de mediul scolar
d) comunica situatiile de absenteism scolar nemotivat sefului serviciului si celorlalti profesionisti, in
vederea unui plan de interventie comun
e) urmareste situatia financiara din familia copilului
Raspuns: a) a,b,c,d b) a,b,d,e c) b,c,d,e

16. Recreerea si petrecerea timpului liber constau in realizarea diferitelor tipuri de activitati cu
character recreativ:
a) Activitatile fizice

Adresa: Str. Energiei Nr. 24A, Galati Nr. Reg. Com: J17/357/17.02.2005

Tel: 0236 419 608, 0733 470 700 Cod fiscal: RO17253210

E-mail: secretariat@cursuriccse.ro Cont: RO 45 BACX 0000 0003 641 83000

Web: www.cursuriccse.ro Banca: UniCredit Bank


b) Activitatile culturale
c) Activitatile sociale
d) Activitatile intelectuale
e) Activitatile de educatie medicala
Raspuns: a,b,c,d

17. Stilul parental – competent- se caracterizeaza prin:


a) echilibrarea celor doua elemente - caldura si control parental- astfel incat copiii sa creasca intr-o
maniera armonioasa.
b) stabilirea regulilor impreuna cu copilul, comunicarea deschisa cu acesta si mentinerea unei relatii
apropiate de copil.
c) Parintii care adopta acest stil rezolva problemele de comportament fara a impune reguli rigide si fara
a se distanta afectiv de copii.
d) are ca efecte formarea unor copii armoniosi, care vor deveni adulti impliniti.
e) copiii crescuti in acest stil parental sunt caracterizati ca « rasfatati ».
Raspuns: a,b,c,d

18. Etapele de asigurare a primului ajutor sunt:


a) să se asigure locul accidentului;
b) se asigură securitatea persoanei accidentate, a celor din jur;
c) se iau măsuri de prevenire pentru ca starea de fapt să nu se înrăutățească
d) se asigura masaj cardiac extern
Raspuns b,c,d

Adresa: Str. Energiei Nr. 24A, Galati Nr. Reg. Com: J17/357/17.02.2005

Tel: 0236 419 608, 0733 470 700 Cod fiscal: RO17253210

E-mail: secretariat@cursuriccse.ro Cont: RO 45 BACX 0000 0003 641 83000

Web: www.cursuriccse.ro Banca: UniCredit Bank