Sunteți pe pagina 1din 3

 Astă seară pe sfințit

Trysaghion
2017

Colecția Ion Brie


Transpunere pe notație psaltică
Alexandru-Ioan Tecucianu

     
As  - 
tă     
sea
–ră pe        
sfin -ți  -   i   - 
it        

       
              
Mân- dră stea- a
                  
ne-a ră - ă - să – ri - it

                                         
 As - ta-i sea – a - ra - a sea – ra de Cră- ciun

     
Du -   
pă     
ca -               
re noi ne-am du-     
u -    
us        

      
Ca  să-L
     gă-
    
ă -    
sim   
pe  -   
e    
Ii – 
su  -  
us    

        
              
As - ta-i sea – a - ra - a
   
sea – ra de
  Cră-ciun
               


1

     
În   
peș -   
te -
ră am   
in-    tra
  –   
a  -  
at        

        
 Și   pe
   Do
  – 
om -   nul
  
L-a -     
am      -  at    
a - fla


        
              
As -ta-i sea – a - ra - a
   
sea – ra de
 Cră
  -  ciun
         

     
Pri   
ză -    
pa –
dă și   
pe     
lu    -  
u   - 
nă        

      
 Să         
v-a- du  - 
u -    cem
  
ve -    
es -    
te 
bu  -   nă
     

        
 As -  ta-i
    sea
  – 
a -   
ra -
a 
sea –
ra    
de   Cră
   -ciun
           

     
De   
Naș -   
te -
rea lui  Hris
    –to
     -  
o -   
os        


      
Să    vă
    
fi  -  
i -   
e 
de -    
e    
fo - 
lo  -   os
    


   
      
As -  ta-i
    sea
  – 
a -   
ra -
a 
sea –
ra    
de   Cră-ciun
               


2
     
Că   
noi     
știm 
că din   
bă-   trâ
   -   â -   
âni         


       
A -    șa-i
    
le   -  
e -    
gea   
di -    
in     
bă - 
trâ-    âni
      

 
                     
As -ta-i sea – a - ra - a
   
sea – ra de
                  
Cră-ciun