Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Director,

Subsemnata,Catalina Braniste, eleva in clasa a X-a “b” a Liceului Teoretic “Liviu Rebreanu”din
or. Chisinau, domiciliata in or. Chisinau, str.Vasile Lupu, 8, rog sa fiu transferata in cl. a X-a “C” pentru
ca, actualmente planurile mele pentru studiile ulterioare sunt legate de profilul real.

Ma angajez sa sustin diferentele de continut la materialile de studii si sa scriu, in termen de o lun


de la data transferului testele semestriale.

15 ianuarie 2013 Catalina Braniste

Domnului Nicolaie Vieru,

director al Liceului Teoretic “Liviu Rebreanu”

Procura

Subsemnata, Raluca Bratu, eleva la Liceul Real din Chisinau, domiciliatain or. Chisinau, str. Ion
Creanga, 21, ap.23, bulletin de identitate A02254252, eliberat la 2.02.2013, de oficiul 01, incredintez
fratelui meu, Rares Bratu, domiciliat or.Chisinau,str. Ion Creanga, 21, ap.23, bulletin de identitate
A02113333, eliberat la 02.01.2012, de oficiul 01, sa ridice suma care mi se cuvine ca salariu pentru
luna iulie 2013 de la contabilitatea Directiei Statiilor Verzi Chisinau.

01 august 2013 Raluca Bratu

Aviz

Ofer gratis carti din biblioteca personala. Persoanele interesate sa se prezinte pe adresa: str. Ion
Creanga 18, bloc 3, ap.10, intre orele 14.00-20.00

Stefana Josanu