Sunteți pe pagina 1din 4
Talky. vers Dieu, parler a Die Publicisticd: Noi si neobarbarii (1957). EUGEN BARBU Productiv ca o uzin&, ar zice, probabil C'linescu despre cel ¢¢ j. apozitia,divinul critic Inte adevar, Eugen Barbu (1924-1993) 4 Publi maanproPortional de timp, mai molt decdtoricare alt autor roman ebigeg cat manifestindu-se simultan in toate genurile literare, harativa, teatru, reportaj, insemndri de cali jurnal, scenarii cinematografice nu doar literare: poezie sticd, istorie si critic tera Publicistic3. A scris si in colaborare, Pandant al prozei rurale a lui Marin Preda Prin materialul urban de inspiraie nuvelistica primelor volume Zusraveste intr-o noua viziune lume restene. In peisajul buruienos al D: de Nord, din a periferiei bucy. maroaici, in cel dinspre Pipera, din cartierul Giri Parcul Jianu, in zona de la capetele tunor linii de tramvyai, in spatiul wzineloe Laminorul' MmU-o tipogrfic, in alte aseziiri muncitoresti foies Umanitate cunoscutit cititorului cultivat din pica romana a inceputuluj de seco] (Demetrius, Cazaban sa) lograficd a perioadej interbelice (C ‘arol Arde |G. M, amfirescu $.a,), Pictatd ins& perfect ¢ mentala, far excese de pitorese, evo biectiv, firs diluare senti ~ im general, cu mai multi arti ~ deed ; cnvari (ca S ultenoard de atfel) consacratl medilorperiferioe, ¢ este proza .scurt" de pnd prin 1965 a tui Barbu prin In loc de a portretiza doar mahalagii raton ai ordinii publice, femei deciizute, insusi, in Groapa — nuvelistul picteazlt 3. aduecindu-i in prim plan pe acel care se Impotrivesc si organizeaz’ impotrivii la acte porte cu cei de jos dup bunul lor plac 1 greva general din 1920 sa, izboi, subiectele unora dinte prin: 2 2 ut decit trentele pe el", invalidul * o oreasa Tereza si altii) in actiuni cu x et alti chestiune, : : ie Jor, figurilor si comportamen- - tii, ci mai fin realizata decat fn toatt ie aie aie a ), ca gi cele ? Jui Eusebiu Camilar, cu San Mich 86 ot atat de plauzibi mosfere, dar to == © ine unui Ev Media oriental si : en cn ities asl 4, sau ca povestirile s n tihar violeaz o inecatl va fn jurul principalelor romane Groapa si Pr Flori ne ale roman rut ‘imsinzi, be in ¢ noaiele, cdl xulte, de chivu irosi $i co 1 : pst, bineinte ee jyios de dam S sebi $i zidar one side un pope ey pe maidanele cueierat dat atiei nevoiase Pe nod, pe ace api sbiratich ruroaiele de ese mAse a ri fog de = ee eueclte oA angi, Pe we Oe rclind ni disp _& Scunzitcarea Po ge marae pete eric~jocdtnt de barbut, cand spun 46 MAY Pareto, tn load H doar HN f bin aga} J 9) Havwren uml (96h), p ‘ ; Mionalizei, J y ee oie hy AL spoeificul, specif Beteploprin bliinice svoulu nal, Wanirul commun ‘ SogRito ani Th sir, Activitatea acestuia, desfiiguratth dip TeasK eisoade paipn Trepidatia epic se oby bstanialitAii; miza pe senzational inloculeste fn Deasupra tuturor romanclor aplirute duph Groupe Prinepele aeabeintens cromatizat, sintetizeart edificator curnerny ( eats sectace, In loculsprincepelui intthurar dia dinul Fra Mtampint ca de obiect, tn Gian Pre Wi se An fea peut tral va urea pe rong va donee 1 fel de su doce ae are fe mi, pint cing, prin nn Nini Is Powe, va fh Sobordt, eventual si cis, Intdmplandys Te NCUNALEA 88 COlNGids cu iuoninen tne Spidemii de cium’, aceasta creeart Drin tnalogic un fundal simbolie, jugutons, Bee panalul titular nus! un anume principe ©} cumulewzi tri fanarioi,aviind competi snhvavicj Rondnd,ca Brincoveanu, eitarca un alen Pace att ramaticate (nu toute aunen ©) di Rurcisme, grecisme $i slavonisme Pe alocuri eu j Seca scriitur artiste, vregmc Parte de ponent itorice, dar edifict un 1 Pofida tentei de aniticialitate, Uri le mai rultor dom “trap, dar Sind Un ins eultivas h submen tur-almanah, Role". Sere ine Sink secolele trecwte, tmpestritats de MPFOprietii de termeni, inte-un oth marele Mately" roman mu velace blOU de pot veridle 9h snilost, encerr fo 238