Sunteți pe pagina 1din 2

File de agendă

29 Decembrie 2018

2019 - Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari)
și Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor
de cărți bisericești.

1 ianuarie - 210 ani de la nașterea Mitropolitului Sf. Ierarh Andrei Șaguna (1809-1873); în
2007 România devine membră a Uniunii Europene.

3 ianuarie - La Sibiu se înființează ziarul „Telegraful Român” (1853), îndrumătorul acestuia


fiind Episcopul Andrei Șaguna. În timp, „Telegraful” a devenit un veritabil ziar al Mitropoliei
Ortodoxe Române din Ardeal.

4 ianuarie - 178 de ani de la nașterea chimistului Petru Poni (1841-1925).

5 ianuarie - Mircea cel Bătrân și sultanul Baiazid au semnat Tratatul de pace dintre Țara
Românească și Imperiul Otoman. Tratatul încheiat în 1393 recunoștea dreptul domnului
român de a guverna țara după legile sale proprii, de a purta politică externă proprie; 110 ani de
la nașterea prințesei Ileana a României (1909-1991), fiica regelui Ferdinand și a reginei
Maria; se naște Ioan Petru Culianu (1950-1991), istoric al religiilor.

8 ianuarie - 695 de ani de la moartea exploratorului Marco Polo (1254-1324).

10 ianuarie - La Târgoviște se tipărește Molitvelnicul lui Dimitrie Liubavici - 1545; 220 de


ani de la nașterea iluministului Petrache Poenaru (1799-1875); La Iași, în 1839, Gheorghe
Asa-chi publică „Atlasul românesc geografic” - prima lucrare de acest gen din țara noastră; La
Geneva s-a înființat Liga Națiunilor (Societatea Națiunilor) în 1920; 80 de ani de la moartea
sopranei Hariclea Darcleé (1860-1839).

11 ianuarie - Ziua Națională a Artei Fotografice din România.

14 ianuarie - În 1557, la Brașov se tipărește „Octoihul”. Este prima carte tipărită de diaconul
Coresi.
15 ianuarie - Ziua Culturii Române (aniversată din 2011); se naște cel mai mare poet român,
poetul național Mihai Eminescu (1850-1889).

17 ianuarie - A fost redactat programul revoluției române de la 1821 - „Cererile norodului


românesc”; în 1871 se naște savantul, istoricul și omul politic Nicolae Iorga; criza economică
din 1933 se manifestă profund, acum are loc a treia curbă de sacrificiu prin care se reduc
salariile și pensiile cu 10-12,5%; se stinge din viață Mateiu Caragiale, scriitor român autor al
romanului „Craii de Curtea Veche”.

18 ianuarie - În 1879, la Teatrul Național din București are loc premierea comediei lui I.L.
Caragiale, „O noapte furtunoasă”.

19 ianuarie - 180 de ani de la nașterea pictorului Paul Cezanne (1839-1906); statul român
răscumpără căile ferate construite prin concesiunile străine și devine unic proprietar (1889).

21 ianuarie - În 1648, la Alba Iulia se tipărește prima traducere integrală în limba română a
Noului Testament, cel care s-a îngrijit de această operă fiind Mitropolitul Simion Ștefan; în
1920 s-au încheiat lucrările Conferinței de Pace de la Paris; Eugen Ionescu este ales membru
al Academiei Franceze (1964).

23 ianuarie - Proclamația lui Tudor Vladimirescu prin care declanșează Revoluția din 1821.

24 ianuarie - 160 de ani de la Unirea Principatelor Române sub conducerea lui Alexandru
Ioan Cuza.

25 ianuarie - Ștefan cel Mare și Sfânt, domn al Moldovei, trimite o circulară către principii
din Europa, anunțându-i despre victoria de la Vaslui din 10 ianuarie 1475 obținută împotriva
turcilor.

30 ianuarie - Constantin Brâncoveanu primește titlul de „Principe al Imperiului” conferit de


Curtea de la Viena pentru serviciile aduse (1695).

31 ianuarie - în anul 106 a fost finalizat podul peste Dunăre, operă a arhitectului Apolodor
din Damasc; în 1920, la decizia Consiliului Dirigent și în prezența regelui Ferdinand se
inaugurează Universitatea din Cluj.