Sunteți pe pagina 1din 2

Școala Gheorghe Lazăr Corbu

Corbu, Jud. Constanța

EVALUARE INIŢIALĂ - AN ŞCOLAR 2015-2016

1. ANALIZA SWOT / DISCIPLINA: Religie ortodoxă/ Clasele a V, VI, VII, VIII

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- elevii au răspuns corect la itemii cu caracter - nu au fost capabili să-şi însuşească competenţele
obiectiv cuprinse în programa şcolară
- elevii au cunoștințe despre competențele cerute de - nu toți elevii releva semnificațiile cerințelor
programa şcolară - fac confuzii intre noțiunile studiate
- stăpânesc limbajul religios - unii elevi scriu greșit termenii religioşi
- elevii au lucrat individual. - limbaj sporadic, apar unele abateri de la normele
- evaluează toţi elevii clasei de exprimare corectă şi cele de punctuaţie
- grad ridicat de obiectivitate - deficiente in exprimare
- exprimă nivelul de achiziţii la începutul clasei a V
a
- elaborarea în ritm propriu a răspunsurilor de către
elevi
- folosesc corect sursele istorice, sesizează relaţia
de cauzalitate, îşi exprimă corect propriile opinii,
elaborează raţionamente, folosesc internetul în
procesul de învăţare;

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

- participarea elevilor la concursuri si olimpiade ce


- posibilităţile modeste din punct de vedere implica activităţi specifice disciplinei
intelectual, sau dezinteresul total sau parţial faţă de - implicarea unui număr cat mai mare de elevi in
disciplina activităţi cu tematica religioasă din dorința de a le
- absenteismul stimula curiozitatea si spiritul moral fata de
aproapele nostru, societate si mediul înconjurător
2. Modalităţi concrete de remediere

a. program de pregătire diferenţiată a elevilor în vederea atingerii şi instruirii corecte şi conştiente a


competenţelor cerute de programa şcolară;
b. o mai mare colaborare cu elevii în realizarea demersului didactic;
c. folosire integral a resurselor didactice existente în şcoală, inclusiv a internetului;
d. formarea gândirii critice folosind strategii precum: lectura activă, elaborarea raţionamentelor, formularea
de întrebări, elaborarea de texte, fişe de lucru, referate, comentarii, eseuri, folosirea de metode grafice, etc.;
e. formularea clară a rezultatelor pe care trebuie să le atingă elevii în procesul de evaluare;
f. colaborarea cu părinţii şi cu autorităţile locale în realizarea demersului didactic.
Modalităţile de remediere propuse pentru elevii unităţii noastre şcolare au ca scop ridicarea nivelului
de cunoştinţe şi pregătirea pentru examenele finale şi pentru viaţă.

Profesor : Ecaterina Encica

S-ar putea să vă placă și