Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI

MEDICINĂ VETERINARĂ ”ION IONESCU DE LA


BRAD” DIN IAȘI

FACULTATEA DE ZOOTEHNIE

PROIECT LA SALMONICULTURĂ

Profesor coordonator:

Asist. Univ. Dr. Cătălin Nistor

Student:

Ciobanu Andrei

Iași

2018-2019

1
Lostrița- un pește răpitor pe cale de dispariție

Lostrița (Hucho hucho) este un pește răpitor dulcicol, din familia salmonide
(Salmonidae), din apele mari curgătoare de munte cu fund pietros din bazinul
hidrografic al Dunării.

Este o specie endemică în bazinului dunărean. În România este pe cale de dispariție,


din cauza pescuitului, pentru care motiv lostrița este pusă sub protecția legii și se pescuiește
numai cu autorizație specială. Carnea sa este foarte gustoasă. Are o valoare economică
ridicată.

Lostrița este cel mai mare salmonid din apele noastre, ajungând la 1-2 m lungime și
10-52 kg greutate. Totuși exemplarele cele mai des întâlnite n-au decât 2-3 kg greutate.
Lostrița este pește răpitor și lacom, ce face mare pagubă între pești. Are un corp alungit,
cilindric și acoperit cu solzi relativ mari. Capul este mare, cu bot conic, gura largă cu dinți
puternici, dispusă terminal. Înotătoarea dorsală este așezată înaintea înotătoarelor ventrale, iar
înotătoarea anală mult în urma înotătoarei dorsale. Există o înotătoare adipoasă. Coloritul
corpului este cenușiu-brun pe spate, iar pe laturi și abdomen argintiu. Lostrița depune icrele
pe funduri pietroase, în martie-aprilie. Se practică și reproducerea artificială.

Descriere

Este cel mai mare salmonid al apelor noastre: ajunge până la 1,2-1,5 m lungime și
10-20 kg greutate (greutatea maximă înregistrată 52 kg); exemplarele obișnuite au 2-3 kg
greutate și 50-70 cm lungime. Poate trăi 15-20 ani.

Corpul este alungit și gros, slab comprimat lateral, aproape cilindric în secțiune,
acoperit cu solzi relativ mari. Înălțimea maximă a corpului este egală cu 15,09-20,0% din
lungimea corpului la peștii adulți și 14,9-15,7% la cei tineri.
Capul mare și lung, lățit dorsoventral, ca la știucă. Lungimea capului depășește mult înălțimea
maximă. La peștii adulți, capul reprezintă 22,7-24,9% din lungimea corpului; la tineri, 27,6-
27,9%. Botul este conic și ascuțit.

2
Gura foarte mare și largă este dispusă terminal, ajunge sub partea anterioară sau
sub mijlocul ochiului și este prevăzută cu dinți puternici și numeroși pentru a prinde prada
vie. Marginea maxilarului și inserția mandibulei sunt situate puțin în urma marginii
posterioare a ochiului. Vomerul (prevomerul), în formă de barcă, este mai masiv și mai scurt
decât la celelalte salmonide; pe marginea lui anterioară sunt 4-8 dinți puternici încovoiați,
dispuși într-un singur rând transversal; la exemplarele bătrâne, majoritatea acestor dinți cade.
Dinții de pe vomer se continuă, fără întrerupere, cu cei de pe palatine. Pe manubriu
vomerului, dinții lipsesc. Manubriul vomerului este scurt și lat; iar la exemplarele bătrâne el e
concrescut cu parasfenoidul. Pe marginea limbii, câte un rând de 6-8 dinți. Falca inferioară
este prevăzută cu 18-20 de dinți ascuțiți și încovoiați, iar cea superioară cu 13-15 dinți.
Ochii sunt, relativ, mici; cu un diametru care reprezintă 12,1-16,4% din lungimea capului la
peștii adulți și 20,5-27,0% la tineri. Spațiul interorbitar este convex.

3
Au o înotătoare adipoasă foarte dezvoltată, care se inserează deasupra părții
posterioare a înotătoarei anale. Înotătoarele ventralele se inserează sub partea terminală a
înotătoarei dorsale. Înotătoarea anală se inserează mult în urma înotătoarei dorsale și a
înotătoarelor ventrale. Înotătoarea codală este evident excavată, iar pedunculul caudal scund.
Înotătoarea dorsală cu III-V radii simple, neramificate urmate de 8-11 radii ramificate.
Înotătoarea anală cu III-V radii simple, neramificate și 7-9 radii ramificate. Înotătoare ventrală
cu I-II radii simple, neramificate și 8-9 radii ramificate. Înotătoare pectorală cu I radie simplă,
neramificate și 14-17 radii ramificate
Linia laterală aproape rectilinie cu 180-200 solzi. Deasupra liniei laterale, până la începutul
dorsalei, sunt 18-20 solzi, iar sub linia laterală, până la începutul ventralei, sunt dela 20-24
solzi.
Spini branhiali pe primul arc în număr de 15-19. Au în jur de 200 de apendice pilorice.
Vertebre în număr de 66.
Numărul de cromozomi: 2n = 82.

Distribuția geografică
Este o specie endemică bazinului dunărean. Este răspândită în apele curgătoare de
munte din bazinul superior al Dunării. Are o distribuție geografică fragmentată în bazinului
dunărean.
Când a intrat în declin din cauza schimbărilor ecologice de pe Dunăre a fost introdusă în
bazinele altor râuri din Europa: porțiunile superioare a fluviilor Odra, Vistula (Polonia),
Tagus (Spania), Rhône (Franța), Lacul Constance (Germania).
Lostrița a fost identificată în următoarele țări: Austria, Bosnia și Herțegovina, Croația,
Republica Cehă, Germania, Ungaria, Muntenegru, Polonia, România, Serbia, Slovacia,
Slovenia și Ucraina.
Distribuția geografică în România
Din cauza pescuitului abuziv și al altori factori, lostrița este azi pe cale de
dispariție. Odinioară pe la sfârșitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea
lostrița se găsea în mai multe râuri din România: în Mureș (până la Alba-Iulia), Cerna din
Banat (până la vărsare), Dunăre (în zona cataractelor), Olt (în Transilvania, Oltenia și
Muntenia), Jiu (în Transilvania și Oltenia), Lotru, Argeș, Râul Târgului, probabil și în Crișuri
(Crișul Negru, Crișul Alb, Crișul Repede), Strei, Timiș, Râul Doamnei, Buzău, Siret,
Moldova, Suceava.

4
În România trăiește actualmente numai în afluenții de munte ai Dunării: în Tisa
(în porțiunea de frontieră de la Sighet), în Vișeu (de la Vișeul de Jos până la vărsarea în Tisa),
în Vaser (afluent al Vișeului, pe o porțiune de circa 24 km de la Cozla până la confluența cu
Vișeul), pe o porțiune foarte scurtă pe Novăț (afluent al Vaserului), în Ruscova (afluent al
Vișeului), în Bistrița Moldovenească (de la haitul Iacobeni până în lacul de baraj Bicaz), în
Dorna (afluent al Bistriței, de la Poiana Stampei până la vărsare). Se găsește ocazional în
Suceava (afluent al Siretului, la Rădăuți) și Moldova (afluent al Siretului, la Câmpulung și
Fălticeni), care sunt probabil exemplare antrenate de viituri din Bistrița în Siret, de unde au
urcat ulterior în Suceava și Moldova. În Cerna a dispărut, localnicii păstrându-i amintirea, sub
numele de “puică”.
În România au fost repopulate cu lostrițe după anii 60 râurile Lotru (în 1971),
Mureș (în 1972), Someșul Cald (în 1972 și 1975), Crișul Repede (în 1974), lacurile și lacurile
de acumulare: Vidra (în 1973-1974), Izvorul Muntelui (Bicaz), Pecineag, Vidraru, Brădișor.
În râurile noastre de munte, nu se urcă niciodată la izvoare, iar în afluenții de munte ai Dunării
nu coboară prea jos.

Habitatul și comportamentul
Lostrița este o specie dulcicolă, bentopelagică, răpitoare.
Trăiește în râuri mari și late de munte (zona lipanului și moioagei) cu apă adâncă și curent
puternic și fund pietros. Preferă apele bine oxigenate și reci (6°C-18°C). De obicei, trăiește în
ape adânci umbrite de vegetația riverană abundentă, de multe ori opri în vecinătatea unor
structuri artificiale, cum ar fi ecluze și poduri. Lostrița nu trăiește în ape stagnante, în lacuri
este foarte rară, și este întâlnit numai în apropiere de afluenții tributari.
Ascunzișurile lostriței sunt de obicei reprezentate de gropile adânci din părțile laterale ale
curentul principal, sub pietre mari, sub steiuri de stâncă, sub rădăcini scufundate, printre
bolovanii de la fundul șipotelor, sub maluri râpoase, sub umbrele cascadelor sau în bulboane,
cotloane. Posturile de pândă sunt steiurile de stâncă și alte ascunzișuri, de unde se aruncă
fulgerător asupra prăzii. Peștii tineri trăiesc în apele mai mici, pentru ca pe măsură ce
înaintează în vârstă să-și caute ape mai largi, spre zona de mijloc a râului. Ziua sta ascunsă în
gropile adânci ale fundului, noaptea iese la vânat.
Are un comportament teritorial, mai evident la masculii bătrâni care se stabilesc
în porțiuni de râu de unde alungă fiecare rival posibil, apărându-și teritoriul. Este un pește de
obicei solitar, însă peștii adulți nu sunt solitari.
Face doar migrații scurte în timpul perioadei de depunere a icrelor, când se urcă în râuri
pentru a se reproduce în afluenți.
5
Este o specie foarte sensibilă la alterarea mediului și la poluarea, care a dispărut din multe
locuri în care acesta era prezentă în trecut.
Hrana
Este un pește răpitor foarte lacom și hrăpăreț. Hrana constă aproape exclusiv din
pești. Vânează, în special, noaptea. Este un adevărat “tigru” al apelor de munte. Posturile de
pândă sunt steiurile de stâncă, de unde se aruncă fulgerător asupra prăzii.
Peștii adulți, mănâncă, mai ales, alți pești, ocazional mamifere acvatice mici (șoareci de baltă,
șobolani de apă și alte rozătoare de apă etc), păsări de apă mici (făcând salturi acrobatice după
ele), amfibieni (broaște), reptile, rar nevertebrate. Peștii consumați sunt în special ciprinide:
scobarul (Chondrostoma nasus), mreana vânătă (Barbus petenyi), cleanul (Leuciscus
cephalus), beldița (Alburnoides bipunctatus), boișteanul (Phoxinus phoxinus), porcușorii
(Gobio), grindelul (Barbatula barbatula) etc., apoi zglăvoaca (Cottus gobio), lipanul
(Thymallus thymallus), păstrăvul de munte (Salmo trutta fario), oblețul (Alburnus alburnus),
mihalțul (Lota lota) ș.a. Îi sclipesc ochii după orice pradă vie și tratează cu desconsiderare
mortăciunile. Cu cât înaintează în vârstă, cu atât devine mai răpitor, atacând tâlhărește, în
special în cursul nopții. După atâta hrană, crește repede, dacă compoziția și temperatura apei îi
sunt pe plac.
Alevinii se hrănesc cu plancton și microinvertebrate. Deja puii de câteva luni încep să
consume puiet de pește, îndeosebi de scobar (Chondrostoma nasus), dar și din propria specie
(de altfel cel mai accentuat canibalism dintre toți peștii îl găsim la lostriță) și doar în lipsa
puietului consumă insecte, larve de insecte și diferite specii de nevertebrate bentonice. Pentru
a prinde insectele și larvele de insecte cutreiere lungul apei uneori kilometri întregi, iar dacă
găsește pui de scobar nu se deplasează departe.

Paraziți și răpitori
Lostrița este susceptibilă la boli bacteriene, cum ar fi boala enterică a gurii roșii
(Yersinia ruckeri), ciuma lostrițelor (Bacillus salmonis) și la infecțiile virale și este gazdă a
diverși paraziți. Ciupercile Saprolegnia și Achlya atacă lostrița numai în crescătorii.
Se cunosc paraziți pe branhii (Basanistes huchonis) și mai mulți paraziți helmintici
(Diphyllobothrium și Echinorhynchus).
Peștii imaturi și adulții mai mici cad pradă în principal somnului, știucii, șalăului și bibanului.
Acești pești intră, de asemenea, în hrana păsărilor piscivore, cum ar fi cormoranul mare,
stârcii, acvila și vulturul pescar.

6
Reproducerea[modificare | modificare sursă]
Maturitatea sexuală este atinsă de masculi la 3-4 ani, când exemplarele cântăresc
aproximativ un kilogram, în timp ce femelele ating maturitatea sexuală la 4-5 ani, atunci când
ajung la 2-3 kg în greutate.
Reproducerea are loc primăvara, la sfârșitul lunii martie sau în aprilie, dar se poate prelugi
până la jumătatea lui mai. Perioada de depunere a icrelor coincide cu topirea gheții, îndată
după scurgerea sloiurilor și a apelor provenite din topirea zăpezii, la temperaturi ale apei între
5 și 10°C.
Locurile de reproducere sunt situate în zona lipanului, pe râurile mari sau la gura
afluenților acestora, pe fund de pietriș. Reproducătorii se urcă în susul apei pe râurile mari sau
pe afluenții râurilor principale, fără ca piedicile de 1,5 m înălțime să le oprească în drumul lor,
în căutare de apă de mică adâncime, cu curent puternic și foarte oxigenate, cu funduri formate
din pietriș curat. Masculii ajung primii în locurile de depunere a icrelor.
În timpul boiștii (bătăii) femela e urmărită de 3-4 masculi, care se luptă între ei. Dintre
victorioși, fiecare femelă își alege un singur mascul. După cucerirea unei femele masculul o
apăra de eventualii pretendenți.
Ambii reproducătorii (părinți) participă la construcția cuibului, scormonind
prundișul fundului cu botul și cu coada și fac o gropiță semicirculară, în formă de strachină,
adâncă de 10-30 cm, acolo unde curentul este repede, cu un diametru de 60 cm (chiar până la
1,2–3,0 m) și perechea se luptă cu alte cupluri pentru a-și menține posesia. Amenajarea
cuibului durează mai multe zile. După fecundația icrelor, ele sunt acoperite cu pietrișul
substratului. După împerechere, ambii părinți apară cuibul aproximativ două săptămâni.
Reproducătorii se împerecheze în fiecare an, la atingerea maturității sexuale. Numărul icrelor
depuse depind de greutatea corpului. În fiecare sezon femela depune aproximativ 1600-2000
icre de fiecare kilogram al corpului. Astfel exemplarele de 4-5 kg depun 3000-4000 icre, cele
de 6-8 kg depun 5000-6000, cele de 10-12 kg 8000-12000 icre. Depunerea icrelor durează 2-3
zile. Icrele sunt de culoare galben-portocalie și au un diametru de 4,8-6 mm.
La temperaturi ale apei între 8 și 10°C, dezvoltarea embrionară durează
aproximativ 25-40 zile, după care din ele ies larvele. Larvele se află în fisurile dintre pietriș
până la resorbția sacului vitelin (8-14 zile).
După apariția puilor, lostrița își reia traiul solitar și recapătă pofta de mâncare și se așază din
nou pe trai zbuciumat în fundul adal adânc al apei.

7
8