Sunteți pe pagina 1din 3

Căutare ...

Comută

Noţiuni generale privind birocraţia


Detalii 8  
Scris de Super User
Categorie: Administrație publică
C  Publicat: 01 Ianuarie 2019
<  Accesări: 3

Administrație publică   Birocrație

Termenul  birocraţie  a  fost  introdus  în  Franţa  la  începutul  sec.  XIX,  ea  fiind  considerată  ca  o  formă  specifică  a
structurilor  şi  relaţiilor  de  con​
ducere,  caracterizată  prin  existenţa  unei  pături  de  funcţionari  privilegiaţi,  chemaţi  să
realizeze: 1) puterea şi dominaţia în organizaţie; 2) separarea puterii administrative de cea legislativă, iar şi pe una, şi
pe  alta  ­  de  voinţa  şi  hotărîrile  majorităţii  membrilor  organizaţiei;  3)  atribuirea  funcţiilor  de  control  persoanelor
responsabile de executare; 4) un sistem depersonificat al conducerii;

 Citește mai departe: Noţiuni generale privind birocraţia

Serviciul resurse umane


Detalii 8  
Scris de Super User
Categorie: Administrație publică
C  Publicat: 01 Ianuarie 2019
<  Accesări: 1

Administrație publică   Management   Resurse umane

Prin hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 724, din 13.06.2003, a fost creat serviciul resurse umane din cadrul
autorităţii  administraţiei  publice  centrale  şi  locale  şi  aprobat  Regulamentul­cadru  al  serviciului  re​ s pectiv,  elaborat  în
conformitate  cu  Concepţia  cu  privire  la  politica  de  per​ s onal  în  serviciul  public.  El  stabileşte  modul  de  organizare  şi
funcţionare a serviciului resurse umane din cadrul autorităţii administraţiei publice.

 Citește mai departe: Serviciul resurse umane

Promovarea personalului din administraţia publică


Detalii 8  
Scris de Super User
Categorie: Administrație publică
C  Publicat: 01 Ianuarie 2019
<  Accesări: 2

Administrație publică   Management   Resurse umane

Promovarea constituie unul dintre instrumentele cele mai eficiente care contribuie la stimularea atitudinii, precum şi a
motivării  angajatului  în  vederea  creşterii  randamentului  activităţii  proprii  şi,  în  consecinţă,  la  creşterea  eficienţei
administraţiei publice în ansamblu. Promovarea, ca răsplată a efortului, constituie momentul de satisfacţie pentru cei
care îşi realizează cu devotament şi pricepere rolul ce îl au în cadrul diferitelor autorităţi publice.

 Citește mai departe: Promovarea personalului din administrația publică

Obiectivele politicii de personal în administraţia publică


Detalii 8  
Scris de Super User
Categorie: Administrație publică
C  Publicat: 01 Ianuarie 2019
<  Accesări: 1

Administrație publică   Management   Resurse umane

Prin noţiunea politica de personal a statului e justificat să înţelegem formarea strategiei muncii cu cadrele, stabilirea
scopurilor şi sarcinilor, de​
terminarea principiilor ştiinţifice de recrutare, selectare, promovare, repar​ tizare şi dezvoltare
a  personalului,  perfecţionarea  formelor  şi  metodelor  de  lucru  cu  personalul  în  condiţiile  istorice  concrete  a  unei  sau
altei etape de dezvoltare a ţării.

 Citește mai departe: Obiectivele politicii de personal în administrația publică

Principii generale privind politica de personal

Noţiuni privind managementul resurselor umane

Conlucrarea administraţiei publice cu sectorul privat

} | { Pagina 1 din 6

Sunteți aici:   Acasă

Tag-uri populare
Administrație publică
Drept
Statul
Management
Resurse umane
Puterea politică
Economie
Sistem social
Sectorul privat
Birocrație

Articole Recente
Noţiuni generale privind birocraţia
Serviciul resurse umane
Promovarea personalului din administrația publică
Obiectivele politicii de personal în administrația publică
Principii generale privind politica de personal

Login Form
" Utilizator

# Parola

Ţine­mă minte

Autentificare

Aţi uitat utilizatorul?
Aţi uitat parola?

© 2019 Biblioteca Digitala Online de Administratie si Management Înapoi sus