Sunteți pe pagina 1din 85

REF 1110608

Respironics Inc. Respironics Deutschland


1001 Murry Ridge Lane Gewerbestrasse 17
Murrysville, PA 15668, SUA 82211 Herrsching, Germania 1110549 R00
TP 09/17/2013
Romanian BiPAP A40 MANUALUL UTILIZATORULUI
PENTRU UTILIZARE NUMAI DE CĂTRE FURNIZORUL
DE ASISTENŢĂ LA DOMICILIU

Accesarea ecranelor setărilor din prescripţie


 AVERTIZARE
Informaţiile din această pagină sunt destinate NUMAI furnizorilor de asistenţă la domiciliu. Scoateţi această pagină din
manual înainte de a-l oferi pacientului.

Modurile de acces la meniu complet şi limitat


Aparatul de respiraţie artificială are două niveluri de acces la meniu: complet şi limitat. Full Menu Access (Acces
complet meniu) vă permite să modificaţi toate setările disponibile. Limited Menu Access (Acces limitat meniu)
permite utilizatorului să modifice numai setările de prescripţie care afectează confortul pacientului, cum ar
fi Rise Time (Timp de creştere) sau Flex, dacă acestea sunt disponibile ca parte din prescripţie. Dezactivarea
setărilor Lock (Blocare) în modul Full Menu Access (Acces complet meniu) permite utilizatorilor modificarea
acestora. Consultaţi Capitolul 5 pentru informaţii suplimentare. Aparatul de respiraţie artificială funcţionează
implicit în modul Full Menu Access (Acces complet meniu).
Atunci când dispozitivul este în modul Limited Menu Access (Acces limitat meniu), utilizaţi următoarea
secvenţă de taste pentru a accesa modul Full Menu Access (Acces complet meniu):
1. Din ecranul Standby (Repaus) sau Monitorizare, apăsaţi simultan, timp de câteva secunde, butonul
săgeată jos şi butonul indicator alarmă/dezactivare sunet. Aceasta plasează temporar dispozitivul în
modul Full Menu Access (Acces complet meniu).
2. Dacă apăsaţi această secvenţă de taste din ecranul Monitorizare, apare ecranul Main Menu (Meniu
principal). Dacă o apăsaţi din ecranul Standby (Repaus), apare ecranul Setup (Configurare).
3. Se emite un indicator audibil, care vă anunţă că vă aflaţi în modul Full Menu Access (Acces complet
meniu).
4. Puteţi accesa meniul Options (Opţiuni) şi schimba definitiv setarea Menu Access (Acces meniu) la Full
(Complet). În caz contrar, dispozitivul va reveni la modul Limited (Limitat) după ce ieşiţi din ecranele
meniurilor sau dacă se scurge un minut fără să se apese pe niciun buton al dispozitivului.
Notă: Capitolul 5 oferă descrierile detaliate ale ecranelor Full Menu (Meniu complet) şi Limited Meniu (Meniu limitat).
Notă: Philips Respironics vă recomandă să configuraţi dispozitivul înapoi la modul Limited Menu Access (Acces limitat meniu)
înainte de a-l returna pacientului, astfel încât acesta să nu îşi poată modifica setările prescripţiei.
REF 1110608
Respironics Inc. Respironics Deutschland
1001 Murry Ridge Lane Gewerbestrasse 17
Murrysville, PA 15668, SUA 82211 Herrsching, Germania 1110549 R00
TP 09/17/2013
Romanian
i

Cuprins
Capitolul 1.  Introducere.............................................................................................................................................................1
1.1  Conţinutul ambalajului................................................................................................................1
1.2 Destinaţie..........................................................................................................................................1
1.3  Avertizări şi atenţionări................................................................................................................2
Avertizări...........................................................................................................................................2
Atenţionări.......................................................................................................................................5
Note....................................................................................................................................................6
1.4 Contraindicaţii................................................................................................................................6
1.5  Precauţii pentru pacient..............................................................................................................7
1.6  Prezentarea generală a sistemului...........................................................................................7
1.6.1  Butoanele de comandă....................................................................................................9
1.7 Simboluri....................................................................................................................................... 10
1.8  Călătoria împreună cu sistemul............................................................................................. 12
1.8.1  Călătoriile aeriene........................................................................................................... 12
1.9  Cum puteţi contacta Philips Respironics............................................................................ 12
Capitolul 2.  Moduri şi funcţii de terapie........................................................................................................................... 13
2.1  Modurile de terapie ale dispozitivului................................................................................ 13
2.2  Funcţii de terapie........................................................................................................................ 14
2.2.1 AVAPS.................................................................................................................................. 14
2.2.2  Funcţia de confort Bi-Flex............................................................................................ 15
2.2.3 Rampă................................................................................................................................. 15
2.2.4  Timp de creştere.............................................................................................................. 16
2.2.5  Auto-Track digitală.......................................................................................................... 16
2.3  Detectarea evenimentelor de terapie................................................................................. 17
2.3.1  Detectarea evenimentelor în modurile cu ritm de rezervă............................. 17

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V. Toate drepturile rezervate. Cuprins


ii

Capitolul 3.  Alarmele aparatului de respiraţie artificială............................................................................................. 19


3.1  Indicatorii de alarmă audibilă şi vizuală............................................................................. 19
3.1.1  Indicatorii de alarmă cu LED....................................................................................... 19
3.1.2  Indicatorii audibili........................................................................................................... 20
3.1.3  Mesajele de alarmă......................................................................................................... 21
3.2  Oprirea sunetului unei alarme............................................................................................... 21
3.3  Resetarea unei alarme............................................................................................................... 21
3.4  Descrierile alarmelor.................................................................................................................. 22
3.4.1  Alarmele pacientului (Configurabile de către utilizator).................................. 22
3.4.2  Alarmele sistemului........................................................................................................ 23
3.4.3  Mesajele informative..................................................................................................... 24
3.5  Ce să faceţi la producerea unei alarme............................................................................... 26
3.6  Tabelul de sinteză a alarmelor................................................................................................ 26
3.6.1  Alarmele pacientului (Configurabile de către utilizator).................................. 26
3.6.2  Alarmele sistemului........................................................................................................ 27
3.6.3  Mesajele informative..................................................................................................... 29
Capitolul 4.  Instalarea dispozitivului.................................................................................................................................. 31
4.1  Instalarea filtrului de aer.......................................................................................................... 31
4.2  Locul de amplasare a dispozitivului..................................................................................... 31
4.3  Conectarea circuitului respiratoriu....................................................................................... 32
4.3.1  Conectarea unui circuit neinvaziv............................................................................. 32
4.3.2  Conectarea unui circuit invaziv ................................................................................. 33
4.4  Alimentarea dispozitivului...................................................................................................... 33
4.4.1  Folosirea alimentării cu C.A......................................................................................... 34
4.4.2  Folosirea alimentării cu C.C......................................................................................... 35
4.4.3  Indicatorii sursei de alimentare pe dispozitiv....................................................... 36

BiPAP A40 manualul utilizatorului


iii

Capitolul 5.  Vizualizarea şi modificarea setărilor............................................................................................................ 39


5.1  Navigarea în ecranele cu meniuri......................................................................................... 39
5.2  Utilizarea funcţiei Blocare tastatură..................................................................................... 39
5.3  Accesarea ecranului Repaus................................................................................................... 40
5.4  Accesarea ecranului Configurare.......................................................................................... 40
5.5  Accesarea ecranului Monitorizare........................................................................................ 41
5.5.1  Conţinutul ecranului Monitorizare........................................................................... 41
5.6  Modificarea setărilor în modul de acces la meniu pentru furnizor........................... 42
5.6.1  Modificarea setărilor dispozitivului şi a alarmelor.............................................. 43
5.6.2  Modificarea setărilor din meniul Opţiuni............................................................... 51
5.6.3  Vizualizarea jurnalului de alarme.............................................................................. 54
5.6.4  Vizualizarea jurnalului de evenimente.................................................................... 54
5.6.5  Vizualizarea informaţiilor dispozitivului.................................................................. 54
5.7  Actualizarea prescrierilor utilizând cardul SD................................................................... 55
5.8  Modificarea setărilor în modul de acces limitat la meniu............................................ 55
5.8.1  Modificarea elementelor meniului Setările mele................................................ 56
5.8.2  Elementele meniului Opţiuni în modul de acces limitat.................................. 57
5.9  Simbolurile afişajului................................................................................................................. 57
Capitolul 6.  Curăţare şi întreţinere...................................................................................................................................... 59
6.1  Curăţarea aparatului de respiraţie artificială..................................................................... 59
6.1.1  Curăţarea pentru mai mulţi utilizatori..................................................................... 59
6.2  Curăţarea şi înlocuirea filtrului de intrare a aerului........................................................ 60
6.3  Curăţarea tubulaturii reutilizabile......................................................................................... 60
6.4 Service............................................................................................................................................ 60

Cuprins
iv

Capitolul 7.  Accesorii............................................................................................................................................................... 61


7.1  Adăugarea unui umidificator cu sau fără tubulatură încălzită................................... 61
7.2  Card SD........................................................................................................................................... 61
7.3  Oxigen suplimentar................................................................................................................... 62
7.4  Sistemul de apelare a asistentului........................................................................................ 62
7.5  Unitatea de alarmă la distanţă............................................................................................... 62
7.6 Oximetru........................................................................................................................................ 63
7.7  Software-ul Philips Respironics DirectView...................................................................... 63
7.8  Software-ul Philips Respironics Encore.............................................................................. 63
7.9  Geantă de transport.................................................................................................................. 63
7.10  Baterie externă.......................................................................................................................... 63
7.11  Bateria detaşabilă şi modulul pentru baterie detaşabilă........................................... 64
7.12  Stand cu rotile BiPAP Seria A................................................................................................ 64
7.13  Geantă pentru utilizare mobilă........................................................................................... 64
Capitolul 8.  Depanare.............................................................................................................................................................. 65
Capitolul 9.  Specificaţii tehnice............................................................................................................................................ 69
Capitolul 10.  Date EMC........................................................................................................................................................... 73
Garanţie limitată......................................................................................................................................................................... 77

BiPAP A40 manualul utilizatorului


1

1. Introducere
1.1  Conţinutul ambalajului
Sistemul BiPAP A40 poate include următoarele componente. Unele componente sunt accesorii opţionale. Este
posibil ca acestea să nu fie incluse în ambalajul dispozitivului.

rt
spo
Modul pentru baterie Aparat de respiraţie artificială e tran
detaşabilă n tă d
Gea

Umidificatorul

Card Secure Digital (SD)


Filtru ultrafin de culoare albă

Filtru gri de spumă


reutilizabil

Tubulatură flexibilă
Manualul
utilizatorului Adaptor de alimentare
cu C.A.
Cablul de alimentare

Dispozitiv de fixare şi şurub pentru


cablul de alimentare

Notă: Umidificatorul şi tubulatura pentru pacient furnizate împreună cu acest dispozitiv pot varia ca aspect. Umidificatorul ilustrat
mai sus este acela al versiunii compatibile cu tubulatura neîncălzită.

1.2 Destinaţie
Aparatul de respiraţie artificială BiPAP A40 este conceput pentru a furniza asistenţă de ventilare invazivă şi
neinvazivă pentru tratamentul pacienţilor adulţi şi copii cu greutatea de peste 10 kg care suferă de apnee de
somn obstructivă (ASO), deficienţă respiratorie sau insuficienţă respiratorie. Acesta este destinat utilizării la
domiciliu, în instituţii/spitale şi cu aplicaţii portabile precum scaune cu rotile şi tărgi mobile. Nu este destinat
utilizării ca aparat de respiraţie artificială în timpul transportului pacientului şi nu este destinat pentru
susţinerea activităţii vitale.

Capitolul 1 Introducere
2

1.3  Avertizări şi atenţionări


 Avertizări
O avertizare indică posibilitatea de rănire a utilizatorului sau a operatorului.

Monitorizarea Înainte de a trece un pacient pe aparatul de respiraţie artificială, trebuie efectuată o evaluare
pacientului clinică, pentru a determina:
• Setările de alarmă ale dispozitivului
• Echipamentul de ventilaţie alternativ necesar
• Dacă trebuie utilizat un monitor alternativ (de exemplu, un pulsoximetru de alarmă sau un
monitor respirator)
Calificările BiPAP A40 este un dispozitiv medical restricţionat, destinat pentru utilizare de către
personalului inhaloterapeuţi sau alte cadre sanitare cu instruire şi calificare, sub supravegherea unui medic.
Acest manual serveşte drept material de referinţă. Instrucţiunile cuprinse în manualul de faţă
nu au ca scop înlocuirea instrucţiunilor cadrului medical privind utilizarea dispozitivului.
Prescripţia şi celelalte setări ale dispozitivului trebuie modificate numai la ordinul medicului
supraveghetor.
Operatorul trebuie să citească şi să înţeleagă integral acest manual înainte de utilizarea
dispozitivului.
Schimbările La efectuarea unei modificări a prescripţiei terapeutice sau a setărilor alarmei cu cardul SD,
prescripţiei cu cadrul medical trebuie să consulte şi să verifice orice modificări ale prescripţiei înainte de
cardul SD utilizarea dispozitivului. Cadrul medical este responsabil să se asigure că setările prescripţiei
sunt corecte şi compatibile cu pacientul după utilizarea acestei funcţii. Instalarea unei
prescripţii greşite pentru un anumit pacient poate duce la o terapie necorespunzătoare,
absenţa monitorizării de siguranţă adecvate şi rănirea pacientului.
Alimentarea de Aparatul de respiraţie artificială are o alarmă cu două etape pentru nivelul redus al bateriei.
rezervă la baterie Alarma cu prioritate medie indică aproximativ 20 de minute de funcţionare rămase, iar cea
cu prioritate ridicată indică rămânerea a mai puţin de 10 minute de funcţionare. Durata de
funcţionare efectivă poate fi mai mică sau mai mare decât valorile indicate şi variază cu vârsta
bateriei, condiţiile de mediu şi terapia.
Căutaţi imediat o altă sursă de alimentare la apariţia alarmei de nivel redus al bateriei.
Pierderea completă a alimentării este iminentă.
Temperaturile de Nu utilizaţi acest dispozitiv la temperaturi ale camerei de peste 40 °C, întrucât temperatura
funcţionare şi de debitului de aer poate depăşi 43 °C. Aceasta poate provoca iritaţii termice sau răni la nivelul
păstrare căii respiratorii a pacientului.
Nu folosiţi dispozitivul cât timp este poziţionat într-un loc călduros, de exemplu în lumina
directă a soarelui.
Pornirea Asiguraţi-vă că dispozitivul funcţionează corespunzător la pornire (când intră în modul de
dispozitivului repaus). Verificaţi întotdeauna ca semnalul sonor să fie emis şi diodele LED de alarmă să se
aprindă un moment în roşu, apoi în galben. Contactaţi Philips Respironics sau un centru
de service autorizat pentru reparaţii, dacă aceste semne nu se produc cu ocazia pornirii.
Consultaţi Capitolele 4 şi 5 pentru informaţii suplimentare privind pornirea dispozitivului.

BiPAP A40 manualul utilizatorului


3

Filtrul antibacterian Philips Respironics recomandă utilizarea unui filtru antibacterian la ieşirea liniei principale ori
de câte ori dispozitivul este folosit la mai mulţi pacienţi.
Moduri/funcţii de Modul AVAPS-AE este destinat exclusiv utilizării neinvazive la pacienţii adulţi.
terapie
Circuitele pentru Aparatul de respiraţie artificială trebuie utilizat numai cu interfeţe pentru pacient (de exemplu
pacient măşti, circuite şi porturi de expiraţie) recomandate de Philips Respironics. Funcţionarea
corespunzătoare a dispozitivului, inclusiv a alarmelor, cu alte circuite nu a fost verificată de
Philips Respironics şi se va face pe răspunderea cadrului medical sau a inhaloterapeutului.
Este necesar un port de expiraţie. Nu blocaţi portul de expiraţie. Aceasta poate reduce debitul
de aer şi provoca reinspirarea aerului expirat.
La presiuni expiratorii reduse, debitul prin portul de expiraţie poate fi inadecvat pentru evacuarea
integrală a aerului expirat din tubulatură – este posibil să apară un anumit nivel de reinspirare.
La utilizarea unui circuit pentru pacient cu o mască pentru întreaga faţă, masca trebuie să fie
prevăzută cu o supapă de siguranţă (de antrenare). Asiguraţi-vă că supapa de siguranţă (de
antrenare) funcţionează corect împreună cu aparatul de respiraţie artificială.
Funcţionarea Dacă observaţi orice schimbări inexplicabile ale performanţei dispozitivului, dacă acesta
necorespunzătoare emite sunete neobişnuite, dacă dispozitivul sau bateria detaşabilă au fost scăpate pe jos,
a aparatului de dacă s-a vărsat apă în carcasă sau în cazul în care carcasa este crăpată sau spartă, întrerupeţi
respiraţie artificială utilizarea şi contactaţi Philips Respironics sau un centru de service autorizat pentru reparaţii.
Dacă sunteţi pacient, vă rugăm să vă contactaţi furnizorul de asistenţă la domiciliu.
Deconectare circuit Nu vă bazaţi numai pe o alarmă să detecteze o stare de deconectare a circuitului. Alarmele
Low Minute Ventilation (Ventilaţie pe minut redusă) şi Apnea (Apnee) trebuie utilizate în
asociere cu alarma Circuit Disconnect (Deconectare circuit).
Testaţi operarea funcţiei de deconectare a circuitului ori de câte ori se efectuează o modificare
la circuit. O creştere a rezistenţei circuitului poate împiedica funcţionarea corectă a anumitor
alarme.
Sistemul de apelare Ieşirea pentru apelarea asistentului de pe acest dispozitiv este concepută pentru utilizare
a asistentului şi numai cu SELV (Safety Extra Low Voltage - Tensiune de siguranţă ultra-joasă), conform
alarmă la distanţă descrierii din IEC 60601-1. Nu conectaţi ieşirea pentru apelarea asistentului a acestui dispozitiv
la surse cu tensiuni potenţial periculoase, întrucât se pot produce răniri severe sau decesul.
Funcţiile Apelare asistent şi Alarmă la distanţă trebuie considerate drept rezervă la sistemul de
alarme ale dispozitivului. Nu vă bazaţi doar pe funcţia Apelare asistent.
La utilizarea unui sistem de alarmă la distanţă sau apelare a asistentului, aveţi grijă să testaţi
integral conectorul şi cablul, verificând dacă:
– Alarmele anunţate pe aparatul de respiraţie artificială sunt anunţate şi pe sistemul de
alarmă la distanţă sau apelare a asistentului.
– Deconectarea cablului de alarmă la distanţă sau de apelare a asistentului de la
aparatul de respiraţie artificială sau de la sistemul de alarmă la distanţă sau de apelare
a asistentului produce o notificare de alarmă în sistemul de alarmă la distanţă.
Cablul de Îndreptaţi cablul de alimentare către priză în aşa fel încât să preveniţi împiedicarea
alimentare persoanelor de cablu sau incomodarea acestuia de scaune sau alte piese de mobilier.
Utilizaţi numai cabluri de alimentare şi de conectare a unui sistem de apelare a asistentului
recomandate de Philips Respironics împreună cu aparatul de respiraţie artificială. Utilizarea
cablurilor de alimentare şi cordoanelor electrice nefurnizate de Philips Respironics poate
cauza supraîncălzirea sau defectarea dispozitivului.

Capitolul 1 Introducere
4

Accesorii La adăugarea oricăror componente la sistemul respiratoriu, rezistenţa debitului şi spaţiul mort
al componentelor adăugate (de exemplu umidificatoare şi filtre) trebuie luate în consideraţie
cu grijă, în raport cu potenţialul de efecte adverse asupra gestionării ventilaţiei pacientului
şi asupra alarmelor dispozitivului. De exemplu, adăugarea de componente la sistemul
respiratoriu poate cauza creşterea presiunii la nivelul portului orificiului de evacuare a aerului,
pe durata expiraţiei.
Utilizarea altor accesorii, traductori şi cabluri decât cele specificate de Philips Respironics
poate provoca creşterea nivelului de emisii sau diminuarea imunităţii dispozitivului.
Oxigenul La administrarea de oxigen suplimentar cu debit fix, concentraţia de oxigen este posibil
să nu fie constantă. Concentraţia de oxigen inspirat va varia în funcţie de presiune, debitul
pacientului şi scurgerile din circuit. Scurgerile substanţiale pot reduce concentraţia de oxigen
inspirat până la o valoare mai mică decât cea preconizată. Trebuie utilizată o monitorizare
corespunzătoare a pacientului, conform indicaţiilor medicale, de exemplu un pulsoximetru de
alarmă.
Atunci când utilizaţi oxigen împreună cu acest sistem, sursa de oxigen trebuie să fie conformă
cu reglementările locale privind oxigenul medical.
Nu conectaţi dispozitivul la o sursă de oxigen nereglată sau de presiune ridicată.
Atunci când utilizaţi oxigen împreună cu acest sistem, o supapă de presiune Philips
Respironics trebuie plasată la orificiul de evacuare al dispozitivului. Neutilizarea supapei de
presiune poate crea un risc de incendiu.
Oxigenul întreţine arderea. Nu trebuie să utilizaţi oxigen în timp ce fumaţi sau în prezenţa
unei flăcări deschise.
Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea unei surse de vapori toxici sau dăunători.
Atunci când utilizaţi oxigen împreună cu acest sistem, porniţi dispozitivul înainte de a porni
alimentarea cu oxigen. Opriţi alimentarea cu oxigen înainte de a opri dispozitivul. Astfel, veţi
preveni acumularea de oxigen în dispozitiv. Explicaţii privind Avertizarea: În situaţia în care
dispozitivul nu este în funcţiune şi debitul de oxigen este lăsat deschis, oxigenul introdus
în tubulatură se poate acumula în carcasa dispozitivului. Oxigenul acumulat în carcasa
dispozitivului va crea risc de incendiu.
Compatibilitate Utilizarea de accesorii, traductori şi cabluri altele decât cele specificate de Philips Respironics
electromagnetică poate provoca neconformitatea din cauza creşterii nivelului de emisii sau diminuarea
imunităţii dispozitivului. Pentru performanţă optimă, dispozitivul trebuie utilizat numai cu
accesorii furnizate de Philips Respironics.
Echipamentele medicale electrice necesită măsuri de precauţie speciale în ceea ce
priveşte compatibilitatea electromagnetică şi trebuie să fie instalate şi puse în funcţiune în
conformitate cu informaţiile privind compatibilitatea electromagnetică din acest manual.
Dispozitivul nu trebuie utilizat în vecinătatea sau suprapus altor echipamente. Pentru
informaţii suplimentare, contactaţi-vă furnizorul de asistenţă la domiciliu.
Aparatele de comunicaţie RF portabile şi mobile pot afecta echipamentele medicale electrice.
Consultaţi secţiunea privind compatibilitatea electromagnetică din acest manual pentru
informaţii referitoare la distanţele care trebuie asigurate între generatorii RF şi aparatul de
respiraţie artificială pentru evitarea interferenţelor.
Echipamentele medicale electrice pot primi interferenţe de la alte echipamente, chiar dacă
respectivele echipamente sunt conforme cu cerinţele CISPR privind emisiile.

BiPAP A40 manualul utilizatorului


5

Curăţare Pentru a evita electrocutarea, deconectaţi întotdeauna cablul de alimentare de la priza de


perete înainte de curăţarea dispozitivului.
Nu puneţi niciodată dispozitivul în funcţiune în cazul deteriorării oricărei piese sau al
funcţionării necorespunzătoare. Înlocuiţi piesele deteriorate înainte de a continua utilizarea.
Inspectaţi periodic cordoanele şi cablurile electrice pentru a depista deteriorările sau semnele
de uzură. Întrerupeţi utilizarea şi înlocuiţi-le în caz de deteriorare.
Reparaţiile şi reglajele trebuie efectuate numai de personalul de service autorizat de Philips
Respironics. Service-ul neautorizat poate cauza răni, anula garanţia sau provoca daune
costisitoare ale dispozitivului.
Umidificatorul Pentru siguranţa în utilizare, umidificatorul trebuie poziţionat întotdeauna dedesubtul
conexiunii circuitului respiratoriu, la nivelul măştii şi orificiului de evacuare a aerului al
dispozitivului. Umidificatorul trebuie să stea în poziţie orizontală pentru a funcţiona corect.

 Atenţionări
O atenţionare indică posibilitatea deteriorării dispozitivului.

Descărcări Nu utilizaţi furtunuri antistatice sau conductive şi nici tubulatură conductivă pentru pacient
electrostatice împreună cu dispozitivul.
Pinii conectorilor marcaţi cu simbolul de avertizare privind descărcările electrostatice nu
trebuie atinşi, iar conexiunile nu trebuie efectuate fără a se lua măsuri de precauţie speciale.
Procedurile de precauţie includ metode pentru prevenirea acumulării de sarcină electrostatică
(de ex., aer condiţionat, umidificare, pardoselile conductive, îmbrăcăminte din materiale
non-sintetice), descărcarea sarcinii corpului prin contact cu cadrul echipamentului sau al
sistemului ori cu solul. Se recomandă ca toate persoanele care vor manipula acest dispozitiv
să înţeleagă cel puţin aceste proceduri de precauţie ca parte a instruirii lor.
Condensul Condensul poate deteriora dispozitivul. Dacă acest dispozitiv a fost expus unor temperaturi
foarte ridicate sau foarte scăzute, aşteptaţi revenirea acestuia la temperatura camerei
(temperatura de funcţionare) înainte de începerea terapiei.
Filtrele Un filtru gri de spumă, nedeteriorat şi corect instalat, este necesar pentru funcţionarea
corectă. Spălaţi-l periodic şi înlocuiţi-l în caz de deteriorare, pentru o funcţionare adecvată.
Prelungitoarele Nu utilizaţi prelungitoare împreună cu acest dispozitiv.
Amplasarea Nu aşezaţi dispozitivul în interiorul sau deasupra niciunui recipient în care se poate colecta
dispozitivului sau reţine apă.
Nu aşezaţi dispozitivul direct pe covor, ţesături sau alte materiale inflamabile.
Nu conectaţi dispozitivul la o priză controlată de un întrerupător de perete.
Umidificatorul Umidificatorul încălzit poate fi utilizat numai atunci când aparatul de respiraţie artificială este
conectat la alimentarea cu C.A. Nu poate fi utilizat cu o baterie.

Capitolul 1 Introducere
6

Baterie externă Nu folosiţi aceeaşi baterie externă pentru alimentarea simultană a aparatului de respiraţie
artificială şi a oricărui alt echipament, cum ar fi scaunele cu rotile electrice.
O baterie externă trebuie conectată la aparatul de respiraţie artificială numai utilizând cablul
pentru baterie externă Philips Respironics. Acest cablu este prevăzut cu siguranţă, pre-
cablat şi cu terminaţie corespunzătoare, pentru a asigura conectarea sigură la o baterie cu
plumb cu descărcare adâncă, standard. Utilizarea oricărui alt adaptor sau cablu poate cauza
funcţionarea necorespunzătoare a aparatului de respiraţie artificială.
Curăţare Nu cufundaţi dispozitivul în lichide şi nu permiteţi intrarea niciunui lichid în carcasă sau filtrul
de intrare.
Nu autoclavaţi aparatul de respiraţie artificială cu abur. Aceasta va distruge aparatul de
respiraţie artificială.
Nu folosiţi detergenţi puternici, agenţi de curăţare abrazivi sau perii pentru curăţarea
sistemului aparatului de respiraţie artificială.

Note
• Zonele accesibile pacientului sau operatorului, calea aeriană şi circuitul respiratoriu nu conţin cauciuc
natural (latex) sau cauciuc natural uscat.

1.4 Contraindicaţii
Aparatul de respiraţie artificială BiPAP A40 nu este un dispozitiv pentru susţinerea activităţii vitale.
Dispozitivul este contraindicat pentru uz invaziv şi pediatric atunci când funcţionează în modul AVAPS-AE.
Dacă pacientul prezintă oricare dintre următoarele afecţiuni, consultaţi-l pe cadrul medical al acestuia înainte
de a utiliza dispozitivul în manieră neinvazivă:
• Incapacitatea de a menţine deschise căile respiratorii sau de a îndepărta secreţiile în mod adecvat
• Risc de aspiraţie a conţinutului gastric
• Diagnostic de sinuzită acută sau otită medie
• Hemoragie nazală cauzatoare de aspiraţie de sânge pulmonară
• Hipotensiune

BiPAP A40 manualul utilizatorului


7

1.5  Precauţii pentru pacient


• Raportaţi imediat orice senzaţie de disconfort toracic neobişnuită, dificultate de respiraţie sau durere de
cap severă.
• În caz de apariţie de iritaţii sau degradare a pielii în urma utilizării măştii, consultaţi instrucţiunile măştii
pentru a afla care sunt măsurile corespunzătoare.
• Următoarele reprezintă efectele secundare potenţiale ale terapiei neinvazive cu presiune pozitivă:
– Disconfort al urechii
– Conjunctivită
– Excoriaţii ale pielii cauzate de interfeţele neinvazive
– Distensie gastrică (aerofagie)

1.6  Prezentarea generală a sistemului


Aparatul de respiraţie artificială BiPAP A40 poate furniza ventilaţie neinvazivă sau invazivă. Dispozitivul
intensifică respiraţia pacientului prin administrarea de aer presurizat prin intermediul unui circuit pentru
pacient. Acesta percepe efortul de respiraţie al pacientului prin monitorizarea debitului de aer din circuitul
pentru pacient şi îşi reglează debitul de ieşire în scopul asistării inspiraţiei şi expiraţiei. Această terapie se
numeşte ventilaţie cu două niveluri. Ventilaţia cu două niveluri oferă o presiune mai înaltă la inspiraţie, numită
IPAP (Inspiratory Positive Airway Pressure - presiune inspiratoare pozitivă în căile respiratorii), şi o presiune
mai joasă la expiraţie, numită EPAP (Expiratory Positive Airway Pressure - presiune expiratoare pozitivă în
căile respiratorii). Presiunea mai înaltă vă facilitează inspiraţia, iar presiunea mai joasă vă facilitează expiraţia.
Dispozitivul poate, de asemenea, furniza un nivel de presiune unic, numit CPAP (Continuous Positive Airway
Pressure - presiune pozitivă continuă în căile respiratorii).
Aparatul de respiraţie artificială poate fi operat utilizând alimentare cu C.A., o baterie detaşabilă sau o baterie
externă. Consultaţi Capitolul 4 pentru informaţii suplimentare.

Capitolul 1 Introducere
8

Mai multe accesorii sunt disponibile spre utilizare cu dispozitivul. Contactaţi-vă furnizorul de asistenţă la
domiciliu pentru achiziţia oricăror accesorii care nu sunt incluse cu sistemul. Figura de mai jos ilustrează o parte
dintre conectorii şi caracteristicile dispozitivului, descrise în tabelul următor.
Conectarea modulului pentru baterie detaşabilă

Fantă pentru accesoriu (cu capacul ilustrat)


Port de evacuare
a aerului Conector pentru
apelarea asistentului Fantă pentru cardul SD

Mufă alimentare
cu C.C.

Mufă alimentare cu C.A.


Spaţiu pentru filtre
Capac lateral

Caracteristică Descriere

Port de evacuare Conectaţi tubulatura flexibilă aici.


a aerului Notă: Tubulatura încălzită trebuie conectată numai la portul orificiului de evacuare a
aerului al umidificatorului încălzit compatibil şi nu la portul orificiului de evacuare a
aerului al dispozitivului de terapie.
Fantă pentru Dacă este cazul, introduceţi cardul SD opţional aici.
cardul SD
Fantă pentru Dacă este cazul, un accesoriu opţional precum un modem în bandă largă pentru
accesoriu (cu oximetrie poate fi instalat aici. Consultaţi instrucţiunile furnizate împreună cu accesoriul.
capac) Atunci când nu utilizaţi un accesoriu, capacul trebuie să fie plasat pe dispozitiv.
Mufă alimentare Conectaţi adaptorul de alimentare cu C.A. aici.
cu C.A.
Mufă alimentare Conectaţi aici o baterie externă, folosind cablul de alimentare cu C.C. Philips Respironics.
cu C.C.
Spaţiu pentru Un filtru gri de spumă reutilizabil trebuie plasat în spaţiul pentru filtre, pentru reţinerea
filtre particulelor de praf şi polen existente în mod normal în gospodării. Poate fi utilizat, de
asemenea, un filtru ultrafin alb pentru filtrarea mai completă a particulelor foarte fine.
Conector Conectaţi la dispozitiv un sistem de apelare a asistentului sau de alarmă la distanţă,
pentru apelarea branşând un cablu adaptor pentru acestea la acest conector.
asistentului
Capac lateral Dacă utilizaţi un umidificator împreună cu dispozitivul, acest capac lateral poate fi scos
în mod facil cu urechiuşa de eliberare înainte de ataşarea umidificatorului. Consultaţi
manualul umidificatorului pentru informaţii suplimentare.
Conectarea Dacă utilizaţi modulul pentru baterie detaşabilă Philips Respironics, ataşaţi aici modulul
modulului pentru pentru baterie şi introduceţi bateria în modul. Consultaţi instrucţiunile incluse împreună
baterie detaşabilă cu modulul pentru baterie detaşabilă pentru informaţii suplimentare.

BiPAP A40 manualul utilizatorului


9

1.6.1  Butoanele de comandă


Figura de mai jos ilustrează ecranul de afişaj şi principalele butoane de comandă ale dispozitivului.
Buton indicator alarmă/dezactivare sunet

cm
H2O
Ecran de afişaj
12/30/2010

06:12 PM

Humidifier Menu Ramp Buton de pornire/oprire

Buton stânga

Butonul săgeată sus/jos Buton dreapta

Caracteristică Descriere

Ecran de afişaj Indică setările de terapie, datele pacientului şi alte mesaje.


Buton de Apăsarea acestui buton atunci când dispozitivul este oprit duce la intrarea dispozitivului
pornire/oprire în modul Standby (Repaus). Apăsarea acestui buton în timpul administrării terapiei face
să se afişeze un ecran pop-up care vă permite fie să opriţi dispozitivul, fie să reveniţi la
modul Standby (Repaus).
Buton indicator Acest buton serveşte la două scopuri: suprimă temporar sunetul părţii audibile a unei
alarmă/ alarme şi funcţionează, de asemenea, ca indicator de alarmă. Consultaţi Capitolul 3
dezactivare sunet pentru informaţii suplimentare.
Butonul săgeată Acest buton vă permite să navigaţi în meniul afişat şi să editaţi setările dispozitivului.
sus/jos
Butoanele Aceste butoane vă permit să selectaţi opţiunile de afişare sau să efectuaţi anumite
stânga/dreapta acţiuni specificate pe ecran.

Capitolul 1 Introducere
10

1.7 Simboluri
Următoarele simboluri pot apărea pe dispozitiv sau pe accesoriile incluse.

Simbol Descriere

Consultaţi instrucţiunile de utilizare însoţitoare.

Alimentare cu C.A.

Alimentare cu C.C.

Echipament cu protecţie împotriva scurgerii apei (înclinare 15°); Echipament


cu protecţie împotriva pătrunderii de corpi străini solizi (diametru ≥ 12,5 mm)
Limită de umiditate

Limită de temperatură

Atenţie, consultaţi documentele însoţitoare.

Conţine sau prezintă ftalat

Simbol de avertizare pentru descărcări electrostatice (ESD)

A nu se reutiliza

Clasa II (dublu izolat)

Piesă aplicată de tip BF

A se feri de lumina soarelui

Exclusiv pentru uz de interior

Producător

BiPAP A40 manualul utilizatorului


11

Număr de comandă

Număr de serie

Număr lot

Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană

Pornire/oprire

Indicator alarmă/dezactivare sunet

Conectorul sistemului de apelare a asistentului sau de alarmă la distanţă

Pentru uz pe liniile aeriene. Este conform cu RTCA DO-160F secţiunea 21,


categoria M.
A se utiliza numai cu sursa de alimentare 1081167.
1081167

Sursă de alimentare cu C.A.: conexiune pentru sursă de alimentare cu C.A./C.C.

Tensiune baterie C.C.: conexiune pentru o baterie externă

Colectare separată a echipamentelor electrice şi electronice, conform


Directivei CE 2002/96/CE.

Capitolul 1 Introducere
12

1.8  Călătoria împreună cu sistemul


Pentru a vă facilita trecerea prin punctele de securitate, există o notă pe partea inferioară a dispozitivului care
afirmă că acesta este un echipament medical. Ar putea fi util să luaţi la dumneavoastră acest manual, pentru a
ajuta personalul de securitate să înţeleagă dispozitivul.
În cazul în care călătoriţi într-o ţară cu o tensiune de reţea diferită de cea pe care o utilizaţi în mod curent, pot fi
necesare un cablu de alimentare diferit sau un adaptor internaţional, astfel încât cablul de alimentare să devină
compatibil cu prizele din ţara de destinaţie.

1.8.1  Călătoriile aeriene


Dispozitivul este adecvat pentru utilizarea în avion atunci când este alimentat de la o sursă cu C.A. sau C.C.
Notă: Dispozitivul nu este adecvat pentru utilizarea pe linii aeriene în condiţiile în care oricare dintre modemuri sau umidificatoare
este instalat.

1.9  Cum puteţi contacta Philips Respironics


Pentru service-ul dispozitivului, contactaţi departamentul Servicii Clienţi Philips Respironics, la numerele
+1-724-387-4000 sau +49 8152 93060.

Respironics Inc. Respironics Deutschland


1001 Murry Ridge Lane Gewerbestrasse 17
Murrysville, PA 15668, SUA 82211 Herrsching, Germania

BiPAP A40 manualul utilizatorului


13

2. Moduri şi funcţii de terapie


2.1  Modurile de terapie ale dispozitivului

Moduri de Descriere
terapie
CPAP Presiune pozitivă continuă în căile respiratorii; CPAP menţine un nivel de presiune constant pe
durata ciclului de respiraţie.
S Suport de presiune spontan; Un mod de terapie cu două niveluri, în care respiraţiile sunt
declanşate de pacient şi reglate conform cu ciclul respirator al acestuia. Dispozitivul se
declanşează pe IPAP (presiune inspiratoare pozitivă în căile respiratorii) ca răspuns la efortul
de inspiraţie spontan şi efectuează ciclul la EPAP (presiune expiratoare pozitivă în căile
respiratorii) în timpul expiraţiei. De asemenea, în cazul respiraţiei declanşate de pacient,
dispozitivul trece la expiraţie dacă nu se detectează niciun efort de expiraţie al pacientului
timp de 3 secunde. Nivelul suportului de presiune (PS) administrat este dat de diferenţa dintre
setările pentru IPAP şi EPAP (PS = IPAP - EPAP).
S/T Suport de presiune spontan/temporizat; Un mod de terapie cu două niveluri, în care fiecare
respiraţie este declanşată de pacient şi reglată conform cu ciclul respirator al pacientului sau
declanşată de aparat şi reglată conform cu ciclul aparatului. Modul S/T este similar cu modul
S, cu excepţia faptului că dispozitivul va aplica, în plus, un ritm respirator minim setat, oferind
respiraţii declanşate (temporizat) de aparat, dacă este necesar. Pentru aceste respiraţii, timpul
inspirator este de asemenea o valoare setată.
T Suport de presiune temporizat; Un mod de terapie cu două niveluri, în care respiraţiile sunt
declanşate de aparat şi reglate conform cu ciclul respirator al acestuia. Modul T oferă asistenţă
de presiune obligatorie, cu presiuni cu două niveluri. Ritmul respiratoriu al pacientului nu are
niciun efect asupra ritmului sau nivelurilor de presiune ale aparatului. Declanşatorul pentru
IPAP este determinat de setarea ritmului de respiraţie, iar momentul începerii ciclului este
determinat de setarea timpului de inspiraţie.
PC Suport de presiune cu controlul presiunii; Un mod de terapie cu două niveluri, în care fiecare
respiraţie este declanşată de pacient sau de aparat şi reglată conform cu ciclul respirator al
aparatului. Modul PC este similar cu modul S/T, cu excepţia faptului că toate respiraţiile sunt
reglate conform cu ciclul respirator al aparatului. Este un mod cu presiune limitată, declanşat
de aparat sau de pacient, cu ciclu respirator reglat temporal. Momentul începerii ciclului este
determinat de setarea timpului de inspiraţie.

Capitolul 2 Moduri şi funcţii de terapie


14

AVAPS-AE Un mod de terapie cu două niveluri inedit care oferă ajustarea automată a EPAP, suport de
presiune şi ritm respiratoriu de rezervă.
În modul AVAPS-AE, dispozitivul monitorizează rezistenţa căii respiratorii superioare a
pacientului şi ajustează automat valoarea EPAP administrată necesară pentru menţinerea
permeabilităţii căii respiratorii.
În acest mod, funcţia AVAPS este întotdeauna activată. Aceasta permite dispozitivului să
ajusteze automat suportul de presiune pentru a menţine volumul respiratoriu vizat. (Consultaţi
descrierea funcţiei AVAPS în secţiunea 2.2, Funcţii de terapie.) Suportul de presiune necesar se
administrează la o valoare mai mare decât cea a setării automate EPAP.
În plus, atunci când setarea Breath Rate (Ritm respiratoriu) este reglată la Auto (Automat),
dispozitivul va ajusta automat ritmul respiratoriu de rezervă în funcţie de ritmul respiratoriu
spontan al pacientului.

2.2  Funcţii de terapie


În condiţiile în care vă sunt prescrise, dispozitivul oferă următoarele funcţii de terapie.

2.2.1 AVAPS
Average Volume Assured Pressure Support (Suportul de presiune cu volum mediu asigurat – AVAPS) este o
funcţie disponibilă în modurile S, S/T, PC şi T. (În modul AVAPS-AE, funcţia AVAPS este întotdeauna activată.)
AVAPS ajută pacienţii să menţină un volum respiratoriu (VT) egal cu sau mai mare decât volumul respiratoriu
vizat (setarea Tidal Volume [Volum respiratoriu]), controlând automat suportul de presiune (PS) administrat
pacientului. Funcţia AVAPS reglează PS variind nivelul IPAP între setarea IPAP Min şi setarea IPAP Max (sau între
Pressure Support Min (Suport de presiune minim) şi Pressure Support Max (Suport de presiune maxim) în
modul AVAPS-AE). AVAPS va reţine nivelul PS învăţat pentru pacient astfel încât la fiecare începere a terapiei,
PS va porni de la nivelul PS învăţat.
Algoritmul AVAPS al dispozitivului BiPAP A40 conţine o îmbunătăţire, pentru a atinge şi a menţine cu mai
mare precizie volumul respiratoriu dorit. Efortul muşchilor la o respiraţie spontană generează, în mod normal,
un volum respiratoriu mai mare decât o respiraţie indusă de aparat, livrată la aceeaşi presiune. Noul algoritm
AVAPS va ajusta uşor presiunea la respiraţiile administrate de aparat, pentru a compensa această diferenţă, iar
pe parcursul nopţii, algoritmul va „învăţa“ măsura corectă a ajustării de presiune ce trebuie aplicată în cazul
respiraţiilor administrate de aparat.
Dacă se atinge IPAP Max şi volumul respiratoriu vizat nu este obţinut, se declanşează alarma Low Vte (Volum
respiratoriu scăzut) (dacă este activată).

BiPAP A40 manualul utilizatorului


15

Rată AVAPS
Setarea AVAPS Rate (Rată AVAPS) vă permite să reglaţi rata maximă la care suportul de presiune se modifică
automat pentru atingerea volumului respiratoriu dorit. Rata reală poate fi mai mică decât această setare
maximă, în funcţie de mărimea diferenţei dintre volumul respiratoriu curent estimat şi volumul respiratoriu
dorit. O rată mai mare permite algoritmului AVAPS să modifice suportul de presiune mai rapid, pentru a
atinge volumul respiratoriu dorit. Poate fi reglată între 0,5 cmH2O pe minut şi 5,0 cmH2O pe minut, în trepte de
0,5 cmH2O pe minut.

2.2.2  Funcţia de confort Bi-Flex


Dacă este activată, dispozitivul oferă o funcţie de confort
denumită Bi-Flex, numai în modul S. Caracteristica Bi-Flex
reglează terapia introducând un mic nivel de diminuare a
presiunii în etapele finale ale inspiraţiei şi pe durata expiraţiei
active (partea de început a expiraţiei). Nivelurile 1, 2 sau 3 ale
Bi-Flex reflectă progresiv creşterea diminuării de presiune care
va avea loc la sfârşitul inspiraţiei şi la începutul expiraţiei.

Timp

2.2.3 Rampă
Dispozitivul dispune de o funcţie rampă PRESIUNE Timp rampă
opţională. Funcţia rampă este concepută
pentru a diminua presiunile la activare şi apoi
a le creşte treptat, permiţând pacientului
să adoarmă.
Dacă funcţia rampă este activată în acelaşi
timp cu funcţia AVAPS sau în modul AVAPS- Pornire
AE, aceasta va reduce capacitatea suportului rampă TIMP
de presiune maxim la setarea IPAP Min sau Buton rampă apăsat
Pressure Support Min (Suport de presiune
minim) şi va creşte treptat până la setarea IPAP Max sau Pressure Support Max (Suport de presiune maxim).
În modul AVAPS-AE, valoarea EPAP se va reduce la setarea EPAP Min (EPAP minim), dar nu creşte treptat, iar
setarea Auto-EPAP ajustează presiunea conform cu necesităţile pacientului. Pe durata funcţionării rampei,
nivelul IPAP sau suportul de presiune aplicat va fi ajustat de algoritmul AVAPS, dar va fi limitat de valoarea
actuală setată pentru presiune de rampă maximă. Presiunile (cu excepţia EPAP în modul AVAPS-AE) vor creşte
apoi treptat, pe durata funcţionării rampei, până la setările iniţiale prescrise.

Capitolul 2 Moduri şi funcţii de terapie


16

2.2.4  Timp de creştere


Dacă este activată, dispozitivul PRESIUNE Timp de creştere
oferă o funcţie denumită Rise Time
(Timp de creştere), în modurile S,
S/T, T, PC şi AVAPS-AE. Timpul de
creştere este intervalul de timp
necesar dispozitivului pentru a
trece de la setarea de presiune
expiratorie la setarea de presiune
inspiratorie. Nivelurile 1, 2, 3, 4,
5 sau 6 ale timpului de creştere TIMP

reflectă progresiv răspunsul


încetinit al creşterii de presiune aplicată la începutul inspiraţiei. Setarea 1 reprezintă timpul de creştere cel mai
scurt, în timp ce setarea 6 îl reprezintă pe cel mai lung. Reglaţi timpul de creştere la setarea pe care o constataţi
a fi cea mai confortabilă pentru pacient. Timpul de creştere nu poate fi reglat atunci când funcţia Bi-Flex este
activată.

2.2.5  Auto-Track digitală


O caracteristică importantă a dispozitivului o constituie capacitatea de a recunoaşte şi a compensa scurgerile
neintenţionate din sistem şi de a regla automat algoritmii de declanşare şi de ciclu pentru a menţine
performanţa optimă atunci când sunt prezente scurgeri. Această funcţie se numeşte Auto-Track digitală.
Dispozitivul monitorizează constant debitul şi ajustează estimările debitului pacientului pe măsura schimbării
scurgerilor din circuit. Compensarea oferă o estimaţie mai bună a debitului pacientului în scopul monitorizării
tiparelor de respiraţie ale pacientului şi calculării parametrilor bazaţi pe debit, de exemplu volumul expirator.
Dispozitivul urmăreşte constant tiparele de respiraţie şi ajustează automat pragurile de sensibilitate, pentru
a asigura sincronicitatea optimă între pacient şi aparat pe măsura modificării tiparelor de respiraţie sau a
scurgerilor din circuit.
Funcţia sensibilă Auto-Trak (Auto-Trak [Sensitive]) este o îmbunătăţire a algoritmului Auto-Trak, care sporeşte
sincronicitatea între pacient şi aparat pentru pacienţii cu efort respirator minim. Funcţia sensibilă Auto-Trak
rafinează pragul declanşatorului de bază şi pragul de sensibilitate al ciclului de respiraţie.

BiPAP A40 manualul utilizatorului


17

2.3  Detectarea evenimentelor de terapie


Dispozitivul monitorizează respiraţia şi detectează evenimentele de apnee şi hipopnee, precum şi alte
evenimente de terapie (dacă sunt disponibile).

Eveniment Definiţie

Detectarea Se detectează un episod apneic atunci când debitul de aer scade cu 80% faţă de valoarea
apneei de referinţă timp de minim 10 secunde sau dacă nu se detectează debit de aer timp de
cu căile 10 secunde. Pe durata episodului apneic, dispozitivul administrează unul sau mai multe
respiratorii impulsuri pentru testarea presiunii. Dispozitivul evaluează răspunsul pacientului la impulsul
obstruate/ (impulsurile) de test şi estimează dacă apneea s-a produs atunci când pacientul a avut căile
Detectarea respiratorii deschise sau obstruate. Căile respiratorii se consideră a fi deschise dacă impulsul
apneei pentru testarea presiunii generează un debit semnificativ; în caz contrar, căile respiratorii se
cu căile consideră a fi obstruate.
respiratorii
deschise
Detectarea RERA (Trezirea datorată efortului respirator) se defineşte ca o trezire din somn care urmează
RERA unei secvenţe respiratorii cu durata de 10 secunde sau mai lungă, caracterizată prin
intensificarea efortului respirator, dar care nu îndeplineşte criteriile de clasificare ca apnee
sau hipopnee. Roncopatia, deşi este asociată de obicei cu această stare, nu este obligatoriu
să fie prezentă. Algoritmul RERA monitorizează secvenţele respiratorii care prezintă simultan
o reducere uşoară a debitului de aer şi o limitare progresivă a debitului. În cazul terminării
acestei secvenţe respiratorii cu o creştere bruscă a debitului de aer, concomitentă cu absenţa
limitării debitului, iar evenimentul nu întruneşte condiţiile de clasificare ca apnee sau
hipopnee, este indicată RERA.
Respiraţie Un tipar de respiraţie persistent, de creştere alternată cu descreştere, care se repetă între
periodică 30 şi 100 de secunde. Minimul tiparului de respiraţie se caracterizează printr-o reducere
de cel puţin 40% a debitului de aer faţă de un flux de referinţă stabilit. Tiparul trebuie să fie
prezent timp de mai multe minute înainte de a putea fi identificat drept respiraţie periodică.
Detectarea Un episod hipopneic este detectat atunci când există o reducere de aproximativ 40% a
hipopneei debitului de aer faţă de valoarea de referinţă, timp de cel puţin 10 secunde.
Detectarea Vibraţiile de roncopatie sunt dezactivate la presiuni mai mari de 16 cmH2O în modul CPAP.
roncopatiei Vibraţiile de roncopatie sunt dezactivate la setări ale IPAP mai mari de 20 cmH2O sau la
o valoare a suportului de presiune maxim (IPAP minus EPAP) egală cu sau mai mare de
10 cmH2O în modurile cu două niveluri. De asemenea, sunt dezactivate pe durata respiraţiilor
induse de aparat, atunci când setările EPAP sunt egale cu sau mai mari de 10 cmH2O.
Scurgere Nivelul de scurgere este atât de mare, încât devine imposibilă determinarea evenimentelor
semnificativă respiratorii cu precizie statistică.

2.3.1  Detectarea evenimentelor în modurile cu ritm de rezervă


Dacă dispozitivul se află într-un mod care administrează propria respiraţie de rezervă (S/T, PC, T sau AVAPS-AE),
atunci dispozitivul NU va administra impulsul de testare. În schimb, va folosi respiraţia de rezervă a aparatului şi
o va evalua pentru tipurile de apnee de punctat (dacă există).

Capitolul 2 Moduri şi funcţii de terapie


18

BiPAP A40 manualul utilizatorului


19

3. Alarmele aparatului de respiraţie


artificială
Există trei tipuri de alarme:
• Cu prioritate ridicată – Necesită răspunsul imediat al operatorului
• Cu prioritate medie – Necesită răspunsul prompt al operatorului
• Cu prioritate redusă – Necesită luarea la cunoştinţă de către operator. Aceste alarme vă alertează cu privire
la o modificare a stării aparatului de respiraţie artificială.
În plus, aparatul de respiraţie artificială afişează mesaje informative şi alerte de confirmare care vă anunţă cu
privire la condiţii care necesită atenţie, dar nu reprezintă o stare de alarmă.
Notă: În cazul declanşării mai multor alarme simultan, toate alarmele sunt procesate şi afişate, dar alarmele sunt ordonate mai
întâi după prioritate şi apoi după momentul apariţiei, cele mai noi alarme cu cea mai ridicată prioritate fiind plasate în capul
listei. Prevalenţa alarmelor se conformează ordinii următoare: prioritate ridicată, prioritate medie, prioritate redusă şi mesaje
informative.
Notă: Nu toate alarmele sunt disponibile în fiecare mod de terapie; unele alarme depind de mod.

3.1  Indicatorii de alarmă audibilă şi vizuală


La producerea unei stări de alarmă:
• LED-ul de alarmă aferent butonului indicator alarmă/dezactivare sunet se aprinde
• Este emisă alarma audibilă
• Pe ecran apare un mesaj care descrie tipul alarmei
Fiecare dintre acestea sunt descrise detaliat mai jos.

3.1.1  Indicatorii de alarmă cu LED


Butonul indicator alarmă/dezactivare sunet din partea frontală a aparatului de respiraţie artificială se aprinde
după cum urmează, ori de câte ori se detectează o alarmă:
• Indicator roşu intermitent – Când dispozitivul detectează o alarmă cu prioritate ridicată, butonul indicator
alarmă/dezactivare sunet luminează roşu intermitent.
• Indicator galben intermitent – Când dispozitivul detectează o alarmă cu prioritate medie, butonul indicator
alarmă/dezactivare sunet luminează galben intermitent.
• Indicator galben continuu – Când dispozitivul detectează o alarmă cu prioritate redusă, butonul indicator
alarmă/dezactivare sunet luminează galben constant.
Butonul indicator alarmă/dezactivare sunet nu se aprinde la afişarea mesajelor informative sau alertelor de
confirmare.

Capitolul 3 Alarmele aparatului de respiraţie artificială


20

3.1.2  Indicatorii audibili


Este emis un indicator audibil ori de câte ori se detectează o pană de curent sau o alarmă cu prioritate ridicată,
medie sau redusă. În plus, este emis un indicator audibil pentru mesajele informative şi pentru confirmarea
îndeplinirii anumitor acţiuni (de exemplu, la introducerea sau scoaterea unui card SD din dispozitiv).
• Indicator audibil de nefuncţionare a aparatului de respiraţie artificială – La producerea unei alarme de
aparat de respiraţie artificială nefuncţional, este emis un indicator audibil continuu. Descrierile alarmelor
oferite ulterior în acest capitol afişează acest indicator ca: 
• Indicator audibil de pană de curent – La producerea unei pene de curent, este emisă o serie de semnale
sonore într-un model de 1 semnal sonor, care repetă secvenţa o secundă pornit, o secundă oprit. Descrierile
alarmelor oferite ulterior în acest capitol afişează acest indicator ca: 
• Indicator audibil pentru prioritate ridicată – Atunci când se detectează o alarmă cu prioritate ridicată, este
emisă o serie de semnale sonore conforme cu următorul model, care se repetă de două ori: 3 semnale
sonore, o pauză şi apoi încă 2 semnale sonore. Acest indicator este emis încontinuu până la corectarea
cauzei alarmei sau oprirea temporară a alarmei audibile. Descrierile alarmelor oferite ulterior în acest capitol
afişează acest indicator ca: 
• Indicator audibil pentru prioritate medie – Atunci când se detectează o alarmă cu prioritate medie, este
emisă o serie de semnale sonore într-un model de 3 astfel de semnale. Acest model se repetă până la
corectarea cauzei alarmei sau oprirea temporară a alarmei audibile. Descrierile alarmelor oferite ulterior în
acest capitol afişează acest indicator ca: 
• Indicator audibil pentru prioritate redusă – Atunci când se detectează o alarmă cu prioritate redusă, este
emisă o serie de semnale sonore într-un model de 2 astfel de semnale. Acest model se repetă până la
corectarea cauzei alarmei sau oprirea temporară a alarmei audibile. Descrierile alarmelor oferite ulterior în
acest capitol afişează acest indicator ca: 
• Indicatori audibili pentru mesajele informative şi de confirmare – Atunci când apare pe ecran un mesaj
informativ, este emis un indicator audibil scurt, format din 1 semnal sonor. În plus, atunci când dispozitivul
detectează finalizarea unei anumite acţiuni (de exemplu, la apăsarea butonului de pornire/oprire pentru
începerea terapiei sau la introducerea sau scoaterea unui card SD din dispozitiv), este emis un indicator
audibil scurt, format din 1 semnal sonor. Descrierile alarmelor oferite ulterior în acest capitol afişează acest
indicator ca: 
Notă: Pentru indicatorii de alarmă menţionaţi în cuprinsul acestui manual, fiecare „romb” reprezintă un semnal sonor.

BiPAP A40 manualul utilizatorului


21

3.1.3  Mesajele de alarmă


Când aparatul de respiraţie artificială detectează o alarmă, se afişează ecranul Alarms and Messages (Alarme
şi mesaje), care arată o descriere a stării de alarmă. La apariţia unui mesaj de alarmă, acesta va fi evidenţiat cu
roşu dacă alarma are prioritate ridicată sau cu galben, dacă aceasta are prioritate medie sau redusă. (Culoarea
evidenţierii este aceeaşi cu cea a LED-ului de alarmă aferent butonului indicator alarmă/dezactivare sunet.)
Dacă alarma este resetată manual de utilizator, ecranul Alarms and Messages (Alarme şi mesaje) dispare şi se
reafişează ecranul Monitorizare. Dacă alarma se anulează automat, ecranul Alarms and Messages (Alarme şi
mesaje) rămâne afişat, dar evidenţierea alarmei active dispare, LED-ul se stinge şi alarma audibilă se opreşte.

3.2  Oprirea sunetului unei alarme


La declanşarea unei alarme, puteţi suprima temporar sunetul indicatorului audibil apăsând pe butonul
indicator alarmă/dezactivare sunet. Sunetul alarmei este suprimat timp de 60 de secunde şi apoi revine în cazul
necorectării cauzei alarmei. La fiecare apăsare a butonului indicator alarmă/dezactivare sunet, se iniţiază o
nouă perioadă de 60 de secunde.
Atunci când sunetul este dezactivat, se afişează simbolul indicator alarmă/dezactivare sunet ( ) dacă vă
aflaţi în ecranul Monitorizare.
Există şi o funcţie de suprimare anticipată a sunetului alarmelor. Puteţi apăsa butonul indicator alarmă/
dezactivare sunet în orice moment pentru a iniţia o perioadă de suprimare a sunetului de 60 de secunde.
În cazul declanşării unei alarme în acest interval, indicatorul nu se va auzi până la încheierea perioadei de
suprimare a sunetului.

3.3  Resetarea unei alarme


Butonul Reset (Resetare) şterge alarma sau alarmele active la momentul respectiv de pe afişaj şi opreşte LED-ul
şi indicatorul de alarmă audibil. Acest buton trebuie selectat după corectarea situaţiei care a cauzat alarma sau
alarmele. Apăsarea acestui buton anulează toate alarmele active şi reporneşte detectarea alarmelor.
Aparatul de respiraţie artificială anulează automat anumite alarme la corectarea cauzei alarmei, oprind LED-ul
de alarmă, alarma audibilă şi culoarea de fundal a alarmei. Puteţi reseta manual o alarmă apăsând butonul
stânga (Reset [Resetare]). O funcţie activă de suprimare a sunetului alarmelor este anulată la resetarea manuală
a oricărei alarme.

Capitolul 3 Alarmele aparatului de respiraţie artificială


22

3.4  Descrierile alarmelor


Această secţiune descrie toate alarmele şi mesajele informative ale aparatului de respiraţie artificială.

3.4.1  Alarmele pacientului (Configurabile de către utilizator)


Alarma Circuit Disconnect (Deconectare a circuitului)
Aceasta este o alarmă cu prioritate ridicată. Această alarmă se produce atunci când circuitul respiratoriu este
deconectat sau prezintă o scurgere mare. Dispozitivul continuă să funcţioneze. Alarma se va opri automat la
reconectarea circuitului sau repararea scurgerii.

Alarma Apnea (Apnee)


Aceasta este o alarmă cu prioritate ridicată. Se declanşează atunci când pacientul nu a declanşat o respiraţie în
timpul specificat în setarea alarmei de apnee. Dispozitivul continuă să funcţioneze. Alarma se va opri automat
la detectarea a două respiraţii consecutive ale pacientului care respectă setarea de timp a alarmei de apnee.

Alarma High Respiratory Rate (Ritm respiratoriu ridicat)


Aceasta este o alarmă cu prioritate ridicată. Se declanşează atunci când ritmul respiratoriu este mai mare decât
setarea alarmei High Respiratory Rate (Ritm respiratoriu ridicat). Dispozitivul continuă să funcţioneze. Alarma
se va opri automat când ritmul respiratoriu măsurat este mai mic decât setarea alarmei High Respiratory Rate
(Ritm respiratoriu ridicat).

Alarma Low Minute Ventilation (Ventilaţie pe minut redusă)


Aceasta este o alarmă cu prioritate ridicată. Se declanşează atunci când ventilaţia pe minut a pacientului este
mai mică decât setarea alarmei Low Minute Ventilation (Ventilaţie pe minut redusă). Dispozitivul continuă să
funcţioneze. Alarma se va opri automat când ventilaţia pe minut calculată este mai mare decât setarea alarmei
Low Minute Ventilation (Ventilaţie pe minut redusă).

Alarma Low Tidal Volume (Volum respiratoriu redus)


Aceasta este o alarmă cu prioritate ridicată. Se declanşează atunci când funcţia AVAPS este activată (sau în
modul AVAPS-AE) şi aparatul de respiraţie artificială nu poate atinge setarea vizată pentru volumul respiratoriu.
Dispozitivul continuă să funcţioneze. Alarma se va opri automat la atingerea volumului respiratoriu vizat.

BiPAP A40 manualul utilizatorului


23

3.4.2  Alarmele sistemului


Alarma Ventilator Inoperative (Aparat de respiraţie artificială nefuncţional)
Se declanşează atunci când aparatul de respiraţie artificială detectează o eroare sau o stare internă care pot
afecta terapia. Dispozitivul se va închide dacă motivul defecţiunii sugerează că dispozitivul nu poate administra
terapia.

Alarma Pressure Regulation (Reglarea presiunii)


Aceasta este o alarmă cu prioritate ridicată. Se declanşează atunci când aparatul de respiraţie artificială nu
poate regla presiunea cu un nivel acceptabil de precizie. Dispozitivul continuă să funcţioneze.

Alarma Low Circuit Leak (Scurgeri din circuit reduse)


Aceasta este o alarmă cu prioritate ridicată. Se produce atunci când dispozitivul detectează că portul de
expiraţie este înfundat parţial sau complet.

Alarma High Temperature (Temperatură ridicată)


Aceasta este o alarmă cu prioritate ridicată. Se produce atunci când dispozitivul se apropie de atingerea unei
limite de temperatură ridicată. Dispozitivul continuă să funcţioneze.

Pană de alimentare
Se produce la o pană completă de alimentare, dacă alimentarea se pierde în timp ce dispozitivul administrează
terapie.

Alarma de nivel redus al bateriei


Alarma de nivel redus al bateriei se declanşează atunci când bateria are nivelul redus sau este aproape
epuizată. Această alarmă se manifestă în două stadii. Atunci când bateria mai are aproximativ 20 de minute
de funcţionare, se generează o alarmă de prioritate medie, iar aparatul continuă să funcţioneze. Dacă nu se ia
nicio măsură şi consumul bateriei continuă, alarma se intensifică la nivelul de prioritate ridicată atunci când
bateria mai are aproximativ 10 minute de funcţionare.

Alarma AC Power Disconnected (Alimentare cu C.A. deconectată)


Aceasta este o alarmă cu prioritate medie. Se declanşează la pierderea sursei de alimentare cu C.A. şi trecerea
dispozitivului la alimentarea cu C.C. (de la baterie). Dispozitivul continuă să funcţioneze. Alarma se opreşte
când aparatul de respiraţie artificială începe să funcţioneze iar pe bază de alimentare cu C.A.

Capitolul 3 Alarmele aparatului de respiraţie artificială


24

Alarma Keypad Stuck (Prindere tastatură)


Aceasta este o alarmă cu prioritate redusă. Se declanşează la îngroparea unei taste în interiorul carcasei
dispozitivului.

Alarma Replace Detachable Battery (Înlocuire baterie detaşabilă)


Alarma Replace Detachable Battery (Înlocuire baterie detaşabilă) se produce atunci când bateria detaşabilă
se apropie de sfârşitul duratei de utilizare sau se detectează o defecţiune a bateriei detaşabile care împiedică
încărcarea sau descărcarea acesteia. Alarma poate fi un mesaj informativ sau o alarmă cu prioritate medie.
Dispozitivul poate continua să funcţioneze, în funcţie de starea care cauzează alarma.

Alarma Insert SD Card (Introduceţi card SD)


Aceasta este o alarmă cu prioritate redusă. Se declanşează atunci când este conectat la aparatul de respiraţie
artificială un pulsoximetru şi nu există niciun card SD introdus în aparat. Dispozitivul continuă să funcţioneze,
dar nu se înregistrează date oximetrice pe un card SD.

3.4.3  Mesajele informative


Card Error (Eroare card)
Acest mesaj informativ apare atunci când este introdus în aparatul de respiraţie artificială un card SD
neutilizabil. Dispozitivul continuă să funcţioneze, dar nu se pot jurnaliza date pe cardul SD.

Defecţiune a tubulaturii încălzite


Acest mesaj informativ apare atunci când se produce o defecţiune a tubulaturii încălzite care este conectată
la umidificatorul încălzit ataşat. Dispozitivul continuă să funcţioneze; cu toate acestea, funcţionalitatea de
tubulatură încălzită este dezactivată.

Defecţiune a umidificatorului
Acest mesaj informativ apare atunci când se produce o defecţiune a umidificatorului încălzit ataşat la
dispozitiv. Dispozitivul continuă să funcţioneze; cu toate acestea, funcţionalitatea de umidificator încălzit este
dezactivată.

Start On Battery (Pornire pe baterie)


Acest mesaj informativ indică faptul că aparatul de respiraţie artificială a pornit cu alimentare de la baterie şi nu
este disponibilă alimentarea cu C.A. Operatorul dispozitivului trebuie să verifice dacă doreşte acest lucru.

BiPAP A40 manualul utilizatorului


25

Check AC Power Supply (Verificaţi sursa de alimentare cu C.A.)


Acest mesaj informativ apare atunci când tensiunea de intrare a C.A. în aparatul de respiraţie artificială este
incorectă. Dispozitivul continuă să funcţioneze, dar este posibil ca terapia să nu înceapă.

External Battery Disconnected (Baterie externă deconectată)


Acest mesaj informativ apare atunci când o baterie externă este deconectată de la aparatul de respiraţie
artificială în timpul funcţionării. Dispozitivul continuă să funcţioneze pe bază de alimentare cu C.A.

Battery Discharging Stopped Due to Temperature (Oprire descărcare baterie din cauza temperaturii)
Acest mesaj informativ apare atunci când o baterie detaşabilă se supraîncălzeşte în timp ce alimentează
dispozitivul. Dispozitivul continuă să funcţioneze. Bateria nu este utilizată, iar sursa de alimentare este
comutată la următoarea sursă de alimentare disponibilă.

Battery Not Charging Due to Temperature (Bateria nu se încarcă din cauza temperaturii)
Acest mesaj informativ apare atunci când bateria detaşabilă se încălzeşte excesiv în timp ce se încarcă sau
dispozitivul s-a aflat într-un mediu prea răcoros sau prea cald înainte de începerea încărcării. Dispozitivul
continuă să funcţioneze. Încărcarea bateriei este întreruptă până când bateria se răceşte sau se încălzeşte
suficient.

Bateria nu se încarcă
Acest mesaj informativ apare atunci când dispozitivul detectează o stare care împiedică bateria să accepte
încărcarea. Dispozitivul continuă să funcţioneze. Încărcarea bateriei este oprită.

External Battery Depleted (Baterie externă epuizată)


Acest mesaj informativ apare atunci când bateria externă este complet epuizată. Dispozitivul continuă să
funcţioneze utilizând bateria detaşabilă, dacă aceasta este disponibilă.

Detachable Battery Disconnected (Baterie detaşabilă deconectată)


Acest mesaj informativ apare atunci când alimentarea de la bateria detaşabilă se pierde şi dispozitivul a trecut
la o altă sursă de alimentare. Dacă alimentarea de la bateria detaşabilă revine, aparatul de respiraţie artificială
va emite un semnal sonor, dar nu va apărea niciun mesaj pe afişaj.

Capitolul 3 Alarmele aparatului de respiraţie artificială


26

3.5  Ce să faceţi la producerea unei alarme


La declanşarea unei alarme, efectuaţi paşii următori:
1. Ori de câte ori se declanşează o alarmă, întotdeauna observaţi în primul rând pacientul şi asiguraţi-vă că
sunt disponibile ventilaţia şi (dacă este cazul) oxigenarea adecvate.
2. Uitaţi-vă la indicatorii de alarmă, ascultaţi semnalul sonor al butonului indicator alarmă/dezactivare sunet
şi verificaţi dacă lumina LED-ului (roşie sau galbenă) este continuă sau intermitentă.
3. Uitaţi-vă la afişaj pentru a verifica mesajul de alarmă de pe ecran şi evidenţierea acestuia, cu roşu sau
galben.
4. Apăsaţi butonul indicator alarmă/dezactivare sunet pentru a suprima temporar sunetul alarmei. Se
afişează un indicator vizual ( ). Sau, apăsaţi butonul stânga (Reset [Resetare]) pentru a reseta alarma.
În caz de pană de curent, folosiţi butonul indicator alarmă/dezactivare sunet pentru a suprima sunetul
alarmei şi totodată a o anula.
5. Căutaţi alarma în descrierile alarmelor prezentate în acest capitol pentru a determina sursa alarmei şi
acţiunea adecvată.

3.6  Tabelul de sinteză a alarmelor


Următorul tabel sintetizează alarmele cu prioritate ridicată, medie şi redusă, precum şi mesajele informative.

3.6.1  Alarmele pacientului (Configurabile de către utilizator)


Alarmă Prioritate Sonor Indicatori vizuali Acţiunea Acţiunea utilizatorului
dispozitivului
Deconectare Ridicată Buton iluminat roşu Funcţionează Reconectaţi circuitul pentru pacient
circuit intermitent; mesajul sau reparaţi scurgerea. Dacă
Circuit Disconnect alarma se produce în continuare,
(Deconectare circuit) contactaţi-vă furnizorul de asistenţă
la domiciliu. Dacă dispozitivul nu
iese din starea de deconectare a
circuitului, treceţi la o altă sursă de
ventilaţie.
Apnee Ridicată Buton iluminat roşu Funcţionează Raportaţi alarma furnizorului de
intermitent; mesajul asistenţă la domiciliu. Continuaţi
Apnea (Apnee) utilizarea dispozitivului.

BiPAP A40 manualul utilizatorului


27

Alarmă Prioritate Sonor Indicatori vizuali Acţiunea Acţiunea utilizatorului


dispozitivului
Ritm Ridicată Buton iluminat roşu Funcţionează Continuaţi utilizarea dispozitivului.
respiratoriu intermitent; mesajul Dacă alarma persistă, contactaţi-vă
ridicat High Respiratory Rate furnizorul de asistenţă la domiciliu.
(Ritm respiratoriu
ridicat)
Ventilaţie pe Ridicată Buton iluminat roşu Funcţionează Continuaţi utilizarea dispozitivului.
minut redusă intermitent; mesajul Dacă alarma persistă, contactaţi-vă
Low Minute Ventilation furnizorul de asistenţă la domiciliu.
(Ventilaţie pe minut
redusă)
Volum Ridicată Buton iluminat roşu Funcţionează Continuaţi utilizarea dispozitivului.
respiratoriu intermitent; mesajul Dacă alarma persistă, contactaţi-vă
redus Low Vte (Volum furnizorul de asistenţă la domiciliu.
respiratoriu redus)

3.6.2  Alarmele sistemului


Alarmă Prioritate Sonor Indicatori vizuali Acţiunea Acţiunea utilizatorului
dispozitivului
Aparat de Ridicată Buton iluminat roşu Se închide Apăsaţi butonul de pornire/oprire.
respiraţie intermitent; mesajul dacă nu poate Dacă afişajul este funcţional, apare
artificială „Ventilator Inoperative” administra ecranul de confirmare Power Off?
nefuncţional (Aparat de respiraţie terapia în condiţii (Închideţi?). Selectaţi butonul
artificială nefuncţional) de siguranţă. dreapta pentru a stinge dispozitivul
Sau continuă să şi a suprima sunetul alarmei.
funcţioneze la un Scoateţi imediat pacientul de pe
nivel limitat. aparatul de respiraţie artificială
şi conectaţi-l la o altă sursă de
ventilaţie. Contactaţi-vă furnizorul
de asistenţă la domiciliu pentru
service.
Reglarea Ridicată Buton iluminat roşu Funcţionează Verificaţi dacă există blocaje sau
presiunii intermitent; mesajul scurgeri excesive. Dacă alarma
Pressure Regulation persistă, contactaţi-vă furnizorul de
(Reglarea presiunii) asistenţă la domiciliu.
Scurgeri din Ridicată Buton iluminat roşu Funcţionează Verificaţi dacă există blocaje în
circuit reduse intermitent; mesajul dispozitivele de expiraţie.
Low Circuit Leak Asiguraţi-vă că dispozitivul de
(Scurgeri din circuit expiraţie este curat şi funcţionează
reduse) corespunzător. Dacă alarma persistă,
contactaţi-vă furnizorul de asistenţă
la domiciliu.
Temperatură Ridicată Buton iluminat roşu Funcţionează Mutaţi dispozitivul într-un loc mai
ridicată intermitent; mesajul răcoros. Asiguraţi-vă că dispozitivul
High Temperature nu se află în apropierea unei
(Temperatură ridicată) surse de căldură. Asiguraţi-vă că
orificiile de răcire nu sunt blocate.
Dacă starea persistă, contactaţi-vă
furnizorul de asistenţă la domiciliu.

Capitolul 3 Alarmele aparatului de respiraţie artificială


28

Alarmă Prioritate Sonor Indicatori vizuali Acţiunea Acţiunea utilizatorului


dispozitivului
Pană de Ridicată Buton iluminat roşu Se închide Dacă folosiţi alimentarea cu C.A.,
alimentare intermitent; Ecran gol încercaţi să branşaţi dispozitivul la
o altă sursă de alimentare cu C.A.
Dacă în continuare nu este curent,
treceţi la alimentarea cu C.C. prin
conectarea unei baterii externe
la dispozitiv. Dacă în continuare
alimentarea este nefuncţională,
conectaţi pacientul la o altă sursă
de ventilaţie şi contactaţi furnizorul
de asistenţă la domiciliu.
Nivel redus Se Prioritate medie – Funcţionează Schimbaţi la o altă baterie sau
al bateriei intensifică (Medie – Buton galben alimentare cu C.A. în timp ce
(Atunci când de la medie atunci intermitent. Mesajul încărcaţi bateria cu nivel redus.
este ataşată o la ridicată când Low Battery (Nivel Dacă bateria cu nivel redus este
baterie) rămân redus baterie) este reîncărcată şi alarma continuă,
aprox. 20 afişat în culoarea înlocuiţi bateria.
de minute) galbenă. Pe panoul
Status (Stare), caseta
din jurul bateriei este
galbenă.

(Ridicată – Prioritate ridicată –


atunci Buton iluminat roşu
când intermitent. Mesajul
rămân Low Battery (Nivel
aprox. redus baterie) este
10 minute) afişat în culoarea
roşie. Pe panoul Status
(Stare), caseta din jurul
bateriei este roşie.
Alimentare Medie Buton iluminat Trece la o Verificaţi adaptorul de alimentare
cu C.A. galben intermitent; altă sursă de cu C.A. şi rebranşaţi-l dacă s-a
deconectată apar mesajul AC alimentare deconectat. Asiguraţi-vă că
(Atunci când Power Disconnected dispozitivul nu este branşat la un
este ataşată o (Alimentare cu C.A. circuit de C.A. supraîncărcat.
baterie) deconectată) şi o
casetă în jurul bateriei
utilizate.
Tastă prinsă Redusă Buton iluminat galben Funcţionează Verificaţi tastele pentru a determina
constant; mesajul dacă sunt îngropate în carcasă.
Keypad Stuck (Prindere Dacă alarma persistă, conectaţi
tastatură). pacientul la o altă sursă de
ventilaţie şi contactaţi furnizorul de
asistenţă la domiciliu.

BiPAP A40 manualul utilizatorului


29

Alarmă Prioritate Sonor Indicatori vizuali Acţiunea Acţiunea utilizatorului


dispozitivului
Înlocuire Informativ pentru Apare mesajul Replace Funcţionează Treceţi la o altă baterie sau la o
baterie sau Medie, Informativ Detachable Battery sursă de alimentare cu C.A. pe
detaşabilă în funcţie (Înlocuire baterie durata înlocuirii bateriei detaşabile
de cauza detaşabilă). Dacă actuale.
alarmei pentru bateria se apropie
Medie de sfârşitul duratei
de utilizare, apare un
mesaj. Dacă bateria
se defectează, apare
un mesaj şi butonul
luminează galben
intermitent.
Introduceţi Redusă Buton iluminat galben Funcţionează Introduceţi un card SD în aparatul
card SD constant; mesajul Insert de respiraţie artificială sau detaşaţi
(Atunci când SD Card (Introduceţi oximetrul.
este ataşat un card SD).
oximetru)

3.6.3  Mesajele informative


Mesaj Prioritate Sonor Indicatori vizuali Acţiunea Acţiunea utilizatorului
dispozitivului
Eroare card Informativ Mesaj Card Error Funcţionează Scoateţi cardul SD şi utilizaţi
(Eroare card) altul, dacă există. Cardul trebuie
să respecte specificaţiile. Dacă
starea persistă, contactaţi-vă
furnizorul de asistenţă la
domiciliu.
Defecţiune Informativ Nu există Pictogramă Dispozitivul Este posibil ca tubulatura
a tubulaturii intermitentă: funcţionează; să se supraîncălzească sau
încălzite Umidificatorul se să funcţioneze defectuos.
opreşte Opriţi debitul de aer şi
reconectaţi tubulatura
încălzită la umidificator,
conform instrucţiunilor pentru
umidificator. Dacă alerta
se produce în continuare,
contactaţi-vă furnizorul de
asistenţă la domiciliu.
Defecţiune a Informativ Nu există Pictogramă Dispozitivul Defectarea umidificatorului.
umidificatorului intermitentă: funcţionează; Opriţi debitul de aer şi
Umidificatorul se reconectaţi umidificatorul
opreşte la dispozitiv, conform
instrucţiunilor pentru
umidificator. Dacă alerta
se produce în continuare,
contactaţi-vă furnizorul de
asistenţă la domiciliu.

Capitolul 3 Alarmele aparatului de respiraţie artificială


30

Mesaj Prioritate Sonor Indicatori vizuali Acţiunea Acţiunea utilizatorului


dispozitivului
Pornire pe Informativ Mesajul Start On Funcţionează Verificaţi starea bateriei.
baterie Battery (Pornire pe Conectaţi în cel mai scurt timp la
baterie) o sursă de alimentare cu C.A.
Verificaţi sursa Informativ Mesajul Check AC Funcţionează Conectaţi aparatul de respiraţie
de alimentare Power Supply (Verificaţi artificială la o baterie şi opriţi
cu C.A. sursa de alimentare alimentarea cu C.A. Reconectaţi-l
cu C.A.) la o altă priză de alimentare
cu C.A. Dacă starea persistă,
contactaţi-vă furnizorul de
asistenţă la domiciliu.
Baterie externă Informativ Mesajul External Batt Funcţionează Verificaţi conectarea la baterie,
deconectată Disconnected (Baterie dacă deconectarea nu este
externă deconectată) intenţionată.
Baterie externă Informativ Mesajul Ext Batt Funcţionează Înlocuiţi bateria externă epuizată
epuizată Depleted (Baterie cu o altă baterie sau treceţi la
externă epuizată) o sursă de alimentare cu C.A.,
dacă există. Reîncărcaţi bateria
externă epuizată.
Oprire Informativ Mesaj Batt Discharge Funcţionează Mutaţi dispozitivul într-un
descărcare Stopped - Temp (Oprire loc mai răcoros. Asiguraţi-vă
baterie din cauza descărcare baterie - că dispozitivul nu se află în
temperaturii Temperatură) apropierea unei surse de căldură.
Asiguraţi-vă că orificiile de răcire
nu sunt blocate. Dacă starea
persistă, contactaţi-vă furnizorul
de asistenţă la domiciliu.
Bateria nu se Informativ Mesaj Batt Not Funcţionează Asiguraţi-vă că dispozitivul nu se
încarcă din cauza Charging - Temp află în apropierea unei surse de
temperaturii (Bateria nu se încarcă - căldură. Asiguraţi-vă că orificiile
Temperatură) de răcire nu sunt blocate.
Mutaţi dispozitivul într-un loc
mai răcoros. Dacă dispozitivul
este prea rece, lăsaţi-l să se
încălzească. Dacă starea persistă,
contactaţi-vă furnizorul de
asistenţă la domiciliu.
Bateria nu se Informativ Mesaj Detach Battery Funcţionează Înlocuiţi bateria sau găsiţi o altă
încarcă Not Charging (Bateria sursă de alimentare. Dacă starea
detaşabilă nu se persistă, contactaţi-vă furnizorul
încarcă) de asistenţă la domiciliu.
Baterie Informativ Apar mesajul Det Trece la o Verificaţi conexiunea bateriei
detaşabilă Batt Disconnected altă sursă de detaşabile la aparatul de
deconectată (Baterie detaşabilă alimentare respiraţie artificială. Verificaţi
deconectată) şi o nivelul de încărcare disponibil al
casetă în jurul bateriei bateriei detaşabile şi reîncărcaţi
utilizate. bateria, dacă este necesar.

BiPAP A40 manualul utilizatorului


31

4. Instalarea dispozitivului
4.1  Instalarea filtrului de aer
Dispozitivul utilizează un filtru gri de spumă care este lavabil şi reutilizabil, precum şi un filtru ultrafin alb, care
este jetabil. Filtrul reutilizabil ecranează particulele de praf şi polen existente în mod normal în gospodării, în
timp ce filtrul ultrafin oferă o filtrare mai completă a particulelor foarte fine. Filtrul gri reutilizabil trebuie să fie
instalat în permanenţă pe durata funcţionării dispozitivului. Filtrul ultrafin este recomandat persoanelor
sensibile la fumul de tutun sau alte particule de mici dimensiuni. Un filtru gri de spumă reutilizabil este furnizat
împreună cu dispozitivul. Poate fi de asemenea inclus un filtru ultrafin jetabil.
Dacă filtrul nu este deja instalat la primirea dispozitivului,
trebuie să instalaţi cel puţin filtrul gri de spumă reutilizabil
înainte de a folosi dispozitivul. Pentru instalarea filtrului
(filtrelor):
1. Dacă utilizaţi filtrul ultrafin, jetabil, de culoare albă,
introduceţi-l primul în spaţiul pentru filtre, cu partea
netedă orientată către dispozitiv.
2. Introduceţi filtrul gri de spumă obligatoriu în spaţiul
pentru filtre, după filtrul ultrafin.
Notă: Dacă nu utilizaţi filtrul jetabil de culoare albă, pur şi simplu
introduceţi filtrul gri de spumă în spaţiul pentru filtre.
Notă: Consultaţi Capitolul 6 pentru informaţii privind modul de curăţare şi înlocuire a filtrului de aer.

4.2  Locul de amplasare a dispozitivului


Aşezaţi dispozitivul în picioare, pe o suprafaţă tare şi plană, într-o poziţie uşor accesibilă din locul în care îl veţi
utiliza, la un nivel mai jos decât cel al poziţiei dvs. de somn. Asiguraţi-vă că spaţiul pentru filtre de la spatele
dispozitivului nu este blocat de aşternuturile de pat, de perdele sau de alte articole. Aerul trebuie să circule
liber în jurul dispozitivului pentru ca sistemul să funcţioneze corect. Asiguraţi-vă că dispozitivul este plasat
la distanţă de orice echipamente de încălzire sau de răcire (de exemplu, orificii de circulaţie forţată a aerului,
radiatoare sau aparate de aer condiţionat).

Capitolul 4 Instalarea dispozitivului


32

4.3  Conectarea circuitului respiratoriu


Veţi avea nevoie de următoarele accesorii în vederea asamblării circuitului recomandat:
• Interfaţă Philips Respironics (mască nazală sau mască pentru întreaga faţă) cu port de expiraţie integrat sau
interfaţă Philips Respironics cu dispozitiv de expiraţie separat (cum ar fi Whisper Swivel II)
• Tubulatură flexibilă Philips Respironics (22 mm sau 15 mm) sau tubulatură încălzită
• Ham pentru cap Philips Respironics (pentru mască)
Notă: Consultaţi Capitolul 6 pentru informaţii privind modul de curăţare a tubulaturii flexibile Philips Respironics înainte de
utilizare. Consultaţi instrucţiunile de utilizare separate, care însoţesc celelalte componente ale circuitului respiratoriu, pentru orice
curăţări necesare înainte de utilizare.

4.3.1  Conectarea unui circuit neinvaziv


Pentru conectarea unui circuit respiratoriu neinvaziv la dispozitiv, efectuaţi paşii următori:
1. Conectaţi tubulatura flexibilă la orificiul de evacuare a aerului din partea laterală a dispozitivului.
a. Dacă este cazul, conectaţi un filtru antibacterian la orificiul de evacuare a aerului al dispozitivului,
apoi conectaţi tubulatura flexibilă la orificiul de ieşire al filtrului antibacterian.
b. Atunci când utilizaţi filtrul antibacterian, performanţa dispozitivului poate fi afectată. Cu toate
acestea, dispozitivul va rămâne funcţional şi va administra terapia.
Notă: Când se utilizează tubulatura încălzită opţională, ataşaţi tubulatura încălzită la portul modificat al orificiului de evacuare a
aerului de pe umidificator, cu filtrul antibacterian instalat pe linie, dar la capătul opus al tubulaturii.
2. Conectaţi tubulatura la mască. Consultaţi instrucţiunile furnizate împreună cu masca.
3. Ataşaţi cureaua de cap la mască, dacă este necesar. Consultaţi instrucţiunile furnizate împreună cu
cureaua de cap.

BiPAP A40 manualul utilizatorului


33

4.3.2  Conectarea unui circuit invaziv


1. Conectaţi tubulatura flexibilă la orificiul de evacuare a aerului din partea laterală a dispozitivului.
a. Dacă este cazul, conectaţi un filtru antibacterian la orificiul de evacuare a aerului al dispozitivului,
apoi conectaţi tubulatura flexibilă la orificiul de ieşire al filtrului antibacterian.
b. Atunci când utilizaţi filtrul antibacterian, performanţa dispozitivului poate fi afectată. Cu toate
acestea, dispozitivul va rămâne funcţional şi va administra terapia.
2. Dacă este necesară umidificarea, conectaţi un umidificator invaziv sau filtrul cu schimb de vapori şi de
căldură (Heat Moisture Exchange – HME). Se recomandă un umidificator invaziv care respectă cerinţele
standardului EN ISO8185.
3. Conectaţi tubulatura flexibilă la umidificator sau filtrul HME şi apoi plasaţi un dispozitiv de expiraţie (cum
ar fi Whisper Swivel II) pe linie, la capătul dinspre pacient.
4. Conectaţi un adaptor pentru traheostomie la dispozitivul de expiraţie, dacă este necesar, şi apoi ataşaţi
tubul de traheostomie al pacientului.
5. Consultaţi Capitolul 5 pentru a regla setarea System One Resistance (Rezistenţă System One) la Invasive
(Invaziv).

4.4  Alimentarea dispozitivului


Dispozitivul poate funcţiona pe bază de alimentare cu C.A. sau cu C.C. Aparatul de respiraţie artificială
accesează sursele de alimentare potenţiale în următoarea ordine:
• Alimentare cu C.A.
• Baterie externă
• Bloc de baterii detaşabil

Capitolul 4 Instalarea dispozitivului


34

4.4.1  Folosirea alimentării cu C.A.


Sunt incluse împreună cu dispozitivul un cablu de alimentare şi o sursă de alimentare cu C.A.
1. Mai întâi, conectaţi ştecărul cablului de alimentare în sursa de alimentare.
2. Conectaţi capătul cu pini al cablului de alimentare într-o priză electrică necontrolată de un întrerupător de
perete.
3. Branşaţi conectorul cablului sursei de alimentare în mufa de alimentare de la spatele aparatului de
respiraţie artificială.
4. Asiguraţi-vă că toate conexiunile sunt sigure.
5. Există o clemă accesorie care poate fi utilizată pentru fixarea cablului de alimentare, în scopul prevenirii
deconectării accidentale. Direcţionaţi cablul prin clemă şi fixaţi clema de carcasa dispozitivului cu ajutorul
şurubului furnizat, în modul ilustrat.

1 3 4

Notă: Unele dispozitive au un conector de alimentare blocabil. Pentru a evita deteriorarea conectorului, la deconectarea cablului
de alimentare, trageţi conectorul de bază, şi nu de cordon, pentru a desface blocajul.

BiPAP A40 manualul utilizatorului


35

4.4.2  Folosirea alimentării cu C.C.


Puteţi opera aparatul de respiraţie artificială utilizând o baterie externă sau un bloc de baterii detaşabil.
Notă: Disponibilitatea opţiunilor de alimentare cu C.C. nu este menită să sugereze că acest produs poate fi utilizat ca aparat de
respiraţie artificială în timpul transportului pacientului.

Baterie externă
Aparatul de respiraţie artificială poate funcţiona pe baza unei baterii cu plumb de 12 V C.C., utilizând cablul
pentru baterie externă Philips Respironics. Acest cablu este pre-cablat şi cu terminaţie corespunzătoare, pentru
a asigura conectarea sigură a unei baterii externe la aparatul de respiraţie artificială. Durata de funcţionare cu
baterie depinde de caracteristicile bateriei şi de utilizarea dispozitivului.
Datorită unei varietăţi de factori, inclusiv compoziţia chimică a bateriei, vechimea şi profilul de utilizare a
acesteia, capacitatea bateriei externe indicată pe afişajul dispozitivului este doar o estimare a capacităţii
rămase efective.
Consultaţi instrucţiunile furnizate împreună cu cablul pentru baterie externă pentru informaţii privind punerea
în funcţiune a dispozitivului utilizând o baterie externă.

Baterie detaşabilă
Philips Respironics oferă un bloc detaşabil de baterii litiu-ion. Puteţi conecta bateria detaşabilă la dispozitiv
şi reîncărca bateria utilizând modulul pentru baterie detaşabilă Philips Respironics. Consultaţi instrucţiunile
incluse împreună cu blocul de baterii detaşabil şi modulul pentru baterie detaşabilă pentru informaţii
suplimentare.
Notă: Blocul de baterii detaşabil se va încărca automat atunci când este conectat la dispozitivul de terapie şi dispozitivul este
alimentat cu C.A.

Capitolul 4 Instalarea dispozitivului


36

4.4.3  Indicatorii sursei de alimentare pe dispozitiv


Există mulţi indicatori ai sursei de alimentare pe dispozitiv şi pe ecranul de afişaj. Aceşti indicatori sunt descrişi
detaliat mai jos.

Indicatorii alimentării cu C.A.


Când dispozitivul este alimentat cu curent alternativ şi debitul de aer este oprit, se aprinde indicatorul LED
verde pentru C.A. de pe butonul de pornire/oprire. Când dispozitivul este alimentat cu curent alternativ şi
debitul de aer este pornit, se aprinde indicatorul LED alb pentru C.A. de pe butonul de pornire/oprire.

Indicatorii alimentării cu C.C.


Când dispozitivul este alimentat cu curent continuu, apar pe ecran simboluri ale unei baterii, care indică starea
bateriei. Simbolurile bateriei detaşabile şi externe vor apărea pe ecran numai dacă o baterie detaşabilă sau
externă este ataşată la dispozitiv. Părţile întunecate din interiorul pictogramei baterie indică puterea rămasă în
baterie.
Consultaţi tabelul simbolurilor de afişaj din Capitolul 5 pentru informaţii privind fiecare simbol al bateriei
externe. Consultaţi instrucţiunile incluse împreună cu bateria detaşabilă pentru informaţii privind fiecare
simbol al bateriei detaşabile.

Baterie Simbol
Baterie externă

Baterie detaşabilă

BiPAP A40 manualul utilizatorului


37

Există mai mulţi indicatori ai alimentării cu C.C. care vor apărea pe ecran pentru a indica ce baterie este în
curs de utilizare (dacă există), dacă nivelul bateriilor este redus, bateriile se încarcă sau sunt descărcate etc.
Următorul tabel explică toţi indicatorii alimentării cu C.C.

Indicator al alimentării Descriere


cu C.C.
Indicator baterie în curs de O casetă neagră va apărea în jurul bateriei utilizate. De exemplu, dacă
utilizare bateria externă este în curs de utilizare, va apărea pe ecran simbolul
( ).

Indicator verde baterie complet Când o baterie este încărcată în proporţie de peste 90% din capacitatea sa,
încărcată toate barele din simbolul bateriei vor fi afişate cu culoarea verde.
Indicator baterie încărcată Când o baterie este încărcată parţial, unele dintre barele din simbolul
parţial bateriei vor fi afişate cu culoarea verde, în timp ce altele vor fi incolore.
De exemplu, dacă bateria externă este încărcată 50%, este afişat pe ecran
următorul simbol:

Indicator galben nivel redus Când dispozitivul detectează că nivelul unei baterii în curs de utilizare
baterie (prioritate medie) este redus (are un nivel de încărcare rămas de aproximativ 20 de minute),
interiorul casetei din jurul simbolului bateriei se colorează cu galben. În
plus, se va afişa un mesaj de alarmă cu prioritate medie, care indică nivel
redus al bateriei. Consultaţi Capitolul 3 pentru informaţii suplimentare.
Indicatorul galben se referă la ultima sursă de baterie disponibilă.
Indicator roşu nivel redus Când dispozitivul detectează că nivelul unei baterii în curs de utilizare
baterie este aproape epuizat (are un nivel de încărcare rămas de aproximativ
10 de minute), interiorul casetei din jurul simbolului bateriei se colorează
cu roşu. În plus, se afişează un mesaj de alarmă cu prioritate ridicată, care
indică un nivel redus al bateriei. Consultaţi Capitolul 3 pentru informaţii
suplimentare. Indicatorul roşu se referă la ultima sursă de baterie
disponibilă.
Simbolul galben al reîncărcării Când se aplică curent alternativ dispozitivului, bateria detaşabilă se va
bateriei încărca după necesităţi. Dacă bateria detaşabilă este în curs de încărcare,
se va afişa simbolul ( ).

Capitolul 4 Instalarea dispozitivului


38

BiPAP A40 manualul utilizatorului


39

5. Vizualizarea şi modificarea setărilor


5.1  Navigarea în ecranele cu meniuri
Pentru a naviga prin toate ecranele cu meniuri şi setări:
• Folosiţi butonul săgeată sus/jos pentru a derula meniul.
• Folosiţi butoanele stânga şi dreapta pentru a efectua acţiunile specificate pe butoanele de pe ecran.

5.2  Utilizarea funcţiei Blocare tastatură


Notă: Atunci când funcţia Keypad Lock (Blocare tastatură) este activată, butoanele indicator alarmă/dezactivare sunet şi de
pornire continuă să funcţioneze normal.
1. Accesaţi funcţia Keypad Lock (Blocare tastatură) din meniul Options (Opţiuni). Aceasta are rolul de a
preveni modificările accidentale ale setărilor dispozitivului. Această funcţie blochează tastele de navigare
(săgeată sus, săgeată jos, oprire, stânga şi dreapta).
2. În cazul blocării tastaturii, aceasta trebuie deblocată înainte de a putea să accesaţi meniul. La apăsarea
uneia dintre tastele de navigare, se afişează mesajul Keypad Unlock (Deblocaţi tastatura). Pentru
deblocarea tastaturii, ţineţi apăsat timp de 5 secunde butonul dreapta. Sau, apăsaţi butonul stânga
(Cancel [Anulare]) pentru a anula acţiunea de deblocare a tastaturii.
3. Se emite un indicator sonor la deblocarea cu succes a tastaturii. După deblocarea afişajului, puteţi accesa
meniul în mod normal, apăsând pe butonul săgeată sus.
-- Există o perioadă de inactivitate după care tastatura se blochează. După deblocarea tastaturii în
modul indicat, aceasta se va bloca din nou după cinci minute de inactivitate.
Tastatura se deblochează automat la apariţia unei alarme sau a unui mesaj informativ şi rămâne deblocată cât
timp alarmele sunt active.

Capitolul 5 Vizualizarea şi modificarea setărilor


40

5.3  Accesarea ecranului Repaus


1. După apăsarea butonului , se afişează momentan ecranul Startup (Pornire), care indică numele
dispozitivului şi versiunea software.
2. După aceea, apare ecranul Standby (Repaus), ilustrat
aici. Acesta afişează data şi ora, modul de terapie, un
panou cu accesoriile pacientului (dacă este ataşat
un accesoriu pentru pacient), un panou de stare şi
panoul tastelor programabile.
3. Din ecranul Standby (Repaus) puteţi efectua
următoarele acţiuni:
a. Dacă este conectat un umidificator, puteţi
activa funcţia de preîncălzire a acestuia
apăsând butonul stânga (Preheat [Preîncălzire]).
Consultaţi capitolul „Accesorii” pentru informaţii
suplimentare.
b. Dacă este ataşat un modul accesoriu, puteţi
monitoriza conexiunea la orice accesoriu pentru pacient ataşat.
c. Accesaţi meniul selectând butonul săgeată sus (Menu [Meniu]).
d. Iniţiaţi terapia selectând butonul dreapta (Therapy [Terapie]). Selectarea acestei taste porneşte
debitul de aer şi afişează ecranul Monitorizare.

5.4  Accesarea ecranului Configurare


1. Există două modalităţi de accesare a ecranului Setup
(Configurare):
-- Selectaţi Menu (Meniu) din ecranul Standby
(Repaus)
-- Apăsaţi secvenţa de taste pentru accesul la meniul
furnizorului din ecranul Standby (Repaus)
2. Puteţi accesa setările dispozitivului şi cele de terapie din
acest ecran. Opţiunile de meniu variază în funcţie de
configurarea dispozitivului. Este ilustrat aici un exemplu
de ecran.

BiPAP A40 manualul utilizatorului


41

5.5  Accesarea ecranului Monitorizare


Vizualizare simplă
Ecranul Monitorizare apare după apăsarea tastei Therapy (Terapie)
în ecranul Standby (Repaus). Există două versiuni ale acestui ecran:
vizualizare simplă şi vizualizare detaliată. Sunt ilustrate în partea
dreaptă exemplele ambelor ecrane.

5.5.1  Conţinutul ecranului Monitorizare


Ecranul Monitorizare este împărţit în mai multe panouri, cel de
monitorizare, cel pentru dată şi oră, cel pentru accesoriile pacientului
(dacă sunt ataşate) şi cel de stare.
În vizualizarea simplă, ecranul Monitorizare afişează următoarele:
1. Panoul de monitorizare Vizualizare detaliată
a. Modul de terapie
b. Flex sau AVAPS (dacă sunt activate), se afişează în dreptul
modului de terapie, împreună cu setarea valorii
c. Indicatorul respiraţiei pacientului se afişează dedesubtul
modului de terapie
d. Simbolul presiunii maxime apare pe grafic conform
presiunii maxime a pacientului atinse la fiecare respiraţie
e. O bară grafică afişează nivelul de presiune actual
f. Dacă sunt activaţi, indicatorii stărilor de alarmă pentru
dezactivarea sunetului, apnee şi deconectarea circuitului se afişează în colţul dreapta sus
2. Panoul datei/orei afişează data şi ora curentă.
3. Panoul accesoriilor pacientului se afişează atunci când există un accesoriu conectat la dispozitiv.
Consultaţi capitolul „Accesorii” pentru informaţii suplimentare.
4. Panoul de stare afişează anumite simboluri care indică funcţiile utilizate, de exemplu rampă, precum şi
starea bateriei.

Capitolul 5 Vizualizarea şi modificarea setărilor


42

În vizualizarea detaliată, se afişează aceleaşi informaţii, dar în loc să afişeze panoul datei şi orei, ecranul prezintă
următorii parametri măsuraţi:
-- Presiunea pacientului
-- Volum expirator
-- Scurgere
-- Ventilaţie pe minut
-- Ritm respiratoriu
-- Raportul I:E
Notă: Atunci când este conectat un oximetru, panoul accesoriilor pacientului va afişa măsurătorile curente pentru SpO2 şi Heart
Rate (Frecvenţa cardiacă) numai dacă vizualizarea detaliată este activată. Când vizualizarea detaliată este dezactivată, se afişează
numai o pictogramă în formă de inimă, care indică faptul că oximetrul este conectat şi arată starea datelor. Valorile datelor nu se
vor afişa.

5.6  Modificarea setărilor în modul de acces la meniu pentru furnizor


1. Apăsaţi tasta săgeată sus pentru a accesa ecranele Menu (Meniu) din ecranele Standby (Repaus) sau
Monitorizare. Apare ecranul Main Menu (Meniu principal).
2. Alegeţi între următoarele opţiuni din ecranul Main Menu (Meniu principal):
-- Safely Remove SD Card (Scoatere sigură card SD): Această opţiune va apărea atunci când este
introdus în aparatul de respiraţie artificială un card SD. Selectaţi această opţiune atunci când doriţi
să scoateţi cardul SD. La apariţia mesajului de confirmare „Remove SD Card” (Scoateţi cardul SD),
scoateţi cardul. La apăsarea butonului stânga (Anulare) sau dacă nu scoateţi cardul în decurs de
30 de secunde, mesajul de confirmare se va închide şi aparatul de respiraţie artificială va continua să
scrie pe card.
-- Settings and Alarms (Setări şi alarme): Vizualizaţi şi modificaţi setările prescripţiei şi alarmele.
-- Options (Opţiuni): Vizualizaţi şi modificaţi setările dispozitivului, de exemplu modul Full Access (Acces
complet) sau Limited Access (Acces limitat), Detailed View (Vizualizare detaliată), Language (Limbă)
etc.
-- Alarm Log (Jurnal alarmă): Vizualizaţi o listă a celor mai recente 20 de alarme declanşate.
-- Event Log (Jurnal evenimente): Vizualizaţi o listă a tuturor evenimentelor apărute, de exemplu
modificările setărilor aparatului de respiraţie artificială, stările de nefuncţionare a aparatului, alarme etc.
-- Information (Informaţii): Vizualizaţi informaţii detaliate despre dispozitiv, cum ar fi versiunea software
şi numărul de serie al dispozitivului.
-- Clear Patient Data (Golire date ale pacientului): Această opţiune apare pe ecranul Setup (Configurare),
atunci când debitul de aer este oprit şi dispozitivul este în modul Standby (Repaus). Vă permite să
ştergeţi toate datele pacientului stocate în memoria dispozitivului şi pe cardul SD, dacă este introdus.
De asemenea, goleşte datele de pe cardul SD al modemului. Cu toate acestea, această opţiune nu va
goli jurnalul de alarme. Jurnalul de alarme trebuie să fie golit separat.

BiPAP A40 manualul utilizatorului


43

5.6.1  Modificarea setărilor dispozitivului şi a alarmelor


1. Din ecranul Main Menu (Meniu principal), folosiţi tastele săgeată sus/jos pentru a evidenţia elementul
Settings and Alarms (Setări şi alarme).
2. Apăsaţi butonul dreapta pentru a selecta Settings and Alarms (Setări şi alarme).
Setările dispozitivului sunt listate mai jos, împreună cu modurile de terapie în care sunt disponibile.
Următoarele setări sunt comune tuturor modurilor de terapie:
• Modul de terapie • System One Resistance Lock (Blocare rezistenţă
System One)
• Ramp Length (Durată rampă) • System One Resistance (Rezistenţă System One)
• System One Humidification (Umidificare System • Circuit Disconnect (Deconectare circuit)
One)
• Humidifier (Umidificatorul) • Apnea (Apnee)
• Tubing Type Lock (Blocarea tipului de tubulatură) • Low Minute Ventilation (Ventilaţie pe minut redusă)
• Tubing Type (Tipul tubulaturii) • High Respiratory Rate (Ritm respiratoriu ridicat)

Capitolul 5 Vizualizarea şi modificarea setărilor


44

Setările de mai jos sunt specifice modurilor menţionate în tabel.

Moduri de terapie
Setare de terapie CPAP S S/T T PC AVAPS-AE
Trigger Type (Tip declanşator) X X X X X
Auto-Trak X X X X X
Auto-Trak [Sensitive] X X X X X
Flow Trigger (Declanşator debit) X X X X X
Flow Trigger Sensitivity (Sensibilitate declanşator X X X X X
debit)
Flow Cycle Sensitivity (Sensibilitatea ciclului debitului) X X X X
CPAP X
Flex Lock (Blocare Flex) X3
Flex X3
AVAPS X2 X X X
AVAPS Rate (Rată AVAPS) X1 X1 X1 X1 X
Tidal Volume (Volum respiratoriu) X1 X1 X1 X1 X
IPAP Max Pressure (Presiune IPAP Max.) X1
X 1
X 1
X 1

IPAP Min Pressure (Presiune IPAP Min.) X1 X1 X1 X1


IPAP X X X X
EPAP X X X X
Breath Rate (Ritm respiratoriu) X X X X
Inspiratory Time (Timp inspirator) X X X X4
Maximum Pressure (Presiune maximă) X
Pressure Support Max (Suport de presiune maxim) X
Pressure Support Min (Suport de presiune minim) X
EPAP Max Pressure (Presiune EPAP Max.) X
EPAP Min Pressure (Presiune EPAP Min.) X
Rise Time Lock (Blocarea timpului de creştere) X X X X X
Rise Time (Timp de creştere) X2 X X X X
Ramp Start Pressure (Presiunea de pornire a funcţiei X X X X X
rampă)
Low Tidal Volume Alarm (Alarmă de volum X1 X1 X1 X1 X
respiratoriu redus)

1. Disponibilă numai atunci când AVAPS este activat.


2. AVAPS şi Rise Time (Timp de creştere) nu sunt disponibile atunci când Flex este activat.
3. Flex nu este disponibil atunci când AVAPS este activat.
4. Timpul inspirator este disponibil numai în modul AVAPS-AE, atunci când ritmul respiratoriu este setat între 1 şi 40 RPM.

BiPAP A40 manualul utilizatorului


45

Setările de terapie
Mode (Mod)
Modificaţi setarea Mode (Mod) la unul dintre următoarele moduri de terapie:
-- CPAP
-- S
-- S/T
-- T
-- PC
-- AVAPS-AE

Trigger Type (Tip declanşator)


Dispozitivul poate fi setat să declanşeze respiraţii pe baza pragurilor de debit automate sau a setărilor de
debit specifice. Modificaţi setarea Trigger Type (Tip declanşator) la una dintre următoarele opţiuni:
Auto-Trak, Auto-Trak [Sensitive] sau Flow Trigger (Declanşator debit).
Dacă se selectează Flow Trigger (Declanşator debit), sunt disponibile două valori setate pentru reglare:
Flow Trigger Sensitivity (Sensibilitate declanşator debit) şi Flow Cycle Sensitivity (Sensibilitate ciclu debit).
• Flow Trigger Sensitivity (Sensibilitate declanşator debit) (de la expiraţie la inspiraţie)
Sensibilitatea declanşatorului debit poate fi reglată între 1 şi 9 l/min, în trepte de 1 l/min. Declanşatorul
debit este iniţiat atunci când efortul de inspiraţie al pacientului creează un debit egal cu sau mai mare
decât setarea sensibilităţii debitului.
• Flow Cycle Sensitivity (Sensibilitate ciclu debit) (de la inspiraţie la expiraţie)
Sensibilitatea ciclului debitului poate fi reglată între 10 şi 90%, în trepte de 1%. La începerea scăderii
debitului pe durata inspiraţiei, dacă debitul pacientului este mai mic decât valoarea setată a ciclului
debitului, dispozitivul va trece la expiraţie.

CPAP
Creşteţi sau reduceţi setarea de presiune CPAP între 4 şi 20 cmH2O, în trepte de 0,5.

Flex Lock (Blocare Flex)


Selectaţi Off (Inactiv) pentru a permite utilizatorilor să regleze setarea Flex. Sau, selectaţi On (Activ), astfel
încât utilizatorii să nu poată regla setarea Flex.

Capitolul 5 Vizualizarea şi modificarea setărilor


46

Flex
Această setare nu este disponibilă atunci când AVAPS este activat. Reglaţi Flex la 1, 2 sau 3 pentru
activarea setării. Setarea „1” oferă o diminuare mică a presiunii, numerele mai mari diminuând suplimentar
presiunea. Selectaţi Off (Inactiv) pentru dezactivarea setării. Şi pacientul are acces la această setare, în
cazul în care funcţia Flex Lock (Blocare Flex) este setată la Off (Inactiv). Cu toate acestea, dacă Flex este
setat la „Off” (Inactiv), utilizatorul nu poate regla această setare.

AVAPS
Selectaţi On (Activ) sau Off (Inactiv) pentru a activa sau a dezactiva AVAPS.

AVAPS Rate (Rată AVAPS)


Dacă funcţia AVAPS este activată, setarea AVAPS Rate (Rată AVAPS) poate fi reglată între 0,5 şi 5,0 cmH2O/
minut, în trepte de 0,5 cmH2O.

Tidal Volume (Volum respiratoriu)


Dacă funcţia AVAPS este activată (sau în modul AVAPS-AE), puteţi regla volumul respiratoriu vizat între
200 şi 1500 ml, în trepte de 10 ml.

IPAP Max Pressure (Presiune IPAP Max.)


Această setare se afişează dacă AVAPS este activată. Creşteţi sau reduceţi setarea între 4 şi 40 cmH2O, în
trepte de 0,5. Setarea IPAP Max Pressure (Presiune IPAP Max.) trebuie să fie egală cu sau mai mare decât
valoarea IPAP Min Pressure (Presiune IPAP Min.).

IPAP Min Pressure (Presiune IPAP Min.)


Această setare se afişează dacă AVAPS este activată. Creşteţi sau reduceţi setarea între 4 şi 40 cmH2O, în
trepte de 0,5. Setarea IPAP Min Pressure (Presiune IPAP Min.) trebuie să fie egală cu sau mai mare decât
valoarea EPAP şi mai mică decât sau egală cu IPAP Max Pressure (Presiune IPAP Max.).

IPAP
Această setare se afişează numai dacă AVAPS este Off (Inactiv). Creşteţi sau reduceţi presiunea inspiratorie
pozitivă în căile respiratorii (IPAP) între 4 şi 40 cmH2O, în trepte de 0,5. Nu puteţi regla setarea IPAP la o
valoare mai mică decât setarea EPAP. IPAP este limitată la 25 cmH2O atunci când funcţia Flex este activată.

EPAP
Creşteţi sau reduceţi presiunea expiratorie pozitivă în căile respiratorii (EPAP) între 4 şi 25 cmH2O, în trepte
de 0,5.

BiPAP A40 manualul utilizatorului


47

Breath Rate (Ritm respiratoriu)


Folosiţi setarea Breath Rate (Ritm respiratoriu) pentru a stabili rata minimă a respiraţiilor obligatorii
administrate pe minut de aparatul de respiraţie artificială.
Creşteţi sau reduceţi setarea Breath Rate (Ritm respiratoriu) în trepte de 1, după cum urmează:
-- Moduri S/T şi PC: între 0 şi 40 RPM
-- Mod T: între 4 şi 40 RPM
-- Mod AVAPS-AE: Auto (Automat) sau între 0 şi 40 RPM
Notă: Reglarea setării Breath Rate (Ritm respiratoriu) la „0”, dezactivează setarea.

Inspiratory Time (Timp inspirator)


Reglaţi setarea Inspiratory Time (Timp inspirator) între 0,5 şi 3,0 secunde, în trepte de 0,1 secundă. Timpul
inspirator este durata fazei inspiratorii a unei respiraţii obligatorii.

Maximum Pressure (Presiune maximă)


Această setare se afişează în modul AVAPS-AE. AVAPS-AE limitează administrarea presiunii la valoarea
setării Maximum Pressure (Presiune maximă). Creşteţi sau reduceţi setarea între 6 şi 40 cmH2O, în trepte de
0,5 cmH2O.

Pressure Support Max (Suport de presiune maxim)


Această setare se afişează în modul AVAPS-AE. Creşteţi sau reduceţi setarea între 2 şi 36 cmH2O, în trepte
de 0,5 cmH2O. Setarea presiunii Pressure Support Max (Suport de presiune maxim) trebuie să fie egală cu
sau mai mare decât valoarea presiunii Pressure Support Min (Suport de presiune minim).

Pressure Support Min (Suport de presiune minim)


Această setare se afişează în modul AVAPS-AE. Creşteţi sau reduceţi setarea între 2 şi 36 cmH2O, în trepte
de 0,5 cmH2O. Valoarea presiunii Pressure Support Min (Suport de presiune minim) trebuie să fie egală cu
sau mai mică decât valoarea presiunii Pressure Support Max (Suport de presiune maxim).

EPAP Max Pressure (Presiune EPAP Max.)


Această setare se afişează în modul AVAPS-AE. Creşteţi sau reduceţi setarea între 4 şi 25 cmH2O, în trepte
de 0,5 cmH2O. Setarea EPAP Max Pressure (Presiune EPAP Max.) trebuie să fie egală cu sau mai mare decât
valoarea EPAP Min Pressure (Presiune EPAP Min.).

Capitolul 5 Vizualizarea şi modificarea setărilor


48

EPAP Min Pressure (Presiune EPAP Min.)


Această setare se afişează în modul AVAPS-AE. Creşteţi sau reduceţi setarea între 4 şi 25 cmH2O, în trepte
de 0,5 cmH2O. Setarea EPAP Min Pressure (Presiune EPAP Min.) trebuie să fie egală cu sau mai mică decât
valoarea EPAP Max Pressure (Presiune EPAP Max.).

Rise Time Lock (Blocarea timpului de creştere)


Selectaţi Off (Inactiv) pentru a permite utilizatorilor să îşi regleze setarea Rise Time (Timp de creştere) sau
On (Activ) pentru a împiedica utilizatorii să regleze setarea.

Rise Time (Timp de creştere)


Reglaţi timpul de creştere între 1 şi 6, pentru a depista setarea cea mai confortabilă pentru pacient. Timpul
de creştere reprezintă timpul necesar dispozitivului pentru a trece de la EPAP la IPAP. O setare mai mică
indică un timp de creştere mai lung, în timp ce o setare mai mare indică un timp de creştere mai scurt. Şi
pacientul are acces la această setare, în cazul în care funcţia Rise Time Lock (Blocare timp de creştere) este
setată la Off (Inactiv).

Ramp Length (Durată rampă)


Dezactivaţi funcţia rampă selectând Off (Inactiv) sau creşteţi sau reduceţi setarea Ramp Length (Durată
rampă) între 5 şi 45 de minute, în trepte de 5 minute. Atunci când reglaţi durata funcţiei rampă,
dispozitivul creşte presiunea de la valoarea setată în ecranul Ramp Start Pressure (Presiunea de pornire a
funcţiei rampă) la setarea de presiune în perioada de timp specificată aici.

Ramp Start Pressure (Presiunea de pornire a funcţiei rampă)


Această setare se afişează în modurile CPAP, S, T sau PC. Creşteţi sau reduceţi presiunea de pornire a
funcţiei rampă în trepte de 0,5, de la 4 cmH2O la setarea de presiune. Şi pacientul are acces la această
setare, dacă funcţia Ramp Length (Durată rampă) nu este setată la Off (Inactiv).

Heated Tube Humidification (Umidificare cu tubulatură încălzită)


Această setare se va afişa numai dacă utilizaţi tubulatura încălzită. Puteţi activa (On [Activ]) sau dezactiva
(Off [Inactiv]) această funcţie.

Humidity Level (Nivel umiditate)


Această setare se va afişa numai dacă utilizaţi tubulatura încălzită. Această setare vă permite să alegeţi
nivelul dorit de umiditate pentru umidificator: 1, 2 sau 3.

BiPAP A40 manualul utilizatorului


49

Tube Temperature (Temperatură tubulatură)


Această setare se va afişa numai dacă utilizaţi tubulatura încălzită. Această setare vă permite să alegeţi
nivelul dorit de temperatură pentru tubulatura încălzită: 0, 1, 2, 3, 4 sau 5. Dacă alegeţi zero (0), aceasta va
opri atât umidificatorul, cât şi tubulatura încălzită.
Notă: Atunci când utilizaţi tubulatura încălzită, utilizaţi butonul stânga în timp ce ventilatorul funcţionează şi ecranul
Monitorizare este activ pentru a modifica această setare.

System One Humidification (Umidificare System One)


Selectaţi On (Activ) pentru activarea sau Off (Inactiv) pentru dezactivarea acestei funcţii de umidificare.
Controlul umidităţii System One menţine o umiditate constantă a măştii, monitorizând şi făcând reglaje în
funcţie de schimbările de temperatură şi de umiditate din cameră.
Notă: Opţiunea de umidificare System One este disponibilă numai dacă tubulatura încălzită este scoasă sau a fost dezactivată.

Humidifier (Umidificatorul)
Creşteţi sau reduceţi această setare între 0-5, în trepte de 1. Când setarea este „0”, umidificatorul este
oprit. 0 reprezintă cea mai mică setare de umiditate, iar 5 este setarea cea mai mare. Dacă utilizaţi un
umidificator, consultaţi manualul acestuia.
Notă: Opţiunea de umidificare este disponibilă numai dacă tubulatura încălzită este scoasă sau a fost dezactivată.

Tubing Type Lock (Blocarea tipului de tubulatură)


Selectaţi Off (Inactiv) pentru a permite utilizatorilor să modifice tipul tubulaturii în modul utilizator. Sau,
selectaţi On (Activ), astfel încât utilizatorii să nu poată regla tipul tubulaturii.

Tubing Type (Tipul tubulaturii)


Această setare vă permite să selectaţi tubulatura de diametrul corect pentru utilizare împreună cu
dispozitivul. Selectaţi 22 mm pentru tubulatura de 22 mm Philips Respironics sau 15 mm pentru
tubulatura opţională de 15 mm Philips Respironics. Şi pacientul are acces la această setare, în cazul în
care funcţia Tubing Type Lock (Blocare tip tubulatură) este setată la Off (Inactiv). Atunci când se utilizează
o tubulatură încălzită, dispozitivul modifică automat această setare la tipul de tubulatură corespunzător
(15H) şi nu o veţi putea modifica.
Notă: Dacă tubulatura încălzită este scoasă, dispozitivul va reveni în mod implicit la setarea precedentă pentru tipul tubulaturii.

 Avertizare: Dacă utilizaţi tubulatura Philips Respironics opţională de 15 mm, setarea Tubing Type (Tipul tubulaturii) de
pe dispozitiv trebuie reglată la 15. Dacă dispozitivul nu prezintă setarea pentru tipul tubulaturii, trebuie să utilizaţi selecţia de
tubulatură Philips Respironics de 22 mm.

Capitolul 5 Vizualizarea şi modificarea setărilor


50

System One Resistance Lock (Blocare rezistenţă System One)


Selectaţi Off (Inactiv) pentru a permite utilizatorilor să regleze setarea System One Resistance (Rezistenţă
System One). Sau, selectaţi On (Activ), astfel încât utilizatorii să nu poată regla rezistenţa System One.

System One Resistance (Rezistenţă System One)


Selectaţi o valoare între 0-5, sau Invasive (Invaziv), pentru a seta rezistenţa System One. Alegeţi „0” pentru a
dezactiva compensarea rezistenţei System One. Alegeţi „Invasive” (Invaziv), dacă utilizaţi un circuit invaziv
împreună cu dispozitivul. Această setare vă permite să reglaţi nivelul de diminuare a presiunii aerului pe
baza măştii Philips Respironics specifice. Este posibil ca fiecare mască Philips Respironics să aibă o setare
pentru rezistenţa „System One”. Şi pacientul are acces la această setare, în cazul în care funcţia System One
Resistance Lock (Blocare rezistenţă System One) este setată la Off (Inactiv). Notă: Când dispozitivul este în
modul AVAPS-AE, opţiunea Invasive (Invaziv) din setarea System One Resistance (Rezistenţă System One)
nu este disponibilă.

Humidifier Preheat (Preîncălzire umidificator)


Atunci când se utilizează un umidificator sau o tubulatură încălzită, dispozitivul poate preîncălzi apa timp
de până la 30 de minute înainte de începerea terapiei.
Pentru a activa modul de preîncălzire, ventilatorul trebuie să fie dezactivat şi trebuie să fie ataşate un
umidificator sau o tubulatură încălzită. Din ecranul Standby (Repaus), selectaţi tasta Preheat (Preîncălzire).
Va fi afişată pictograma pentru umidificator în curs de utilizare ( ) sau pictograma pentru tubulatură
încălzită în curs de utilizare ( ).
Dacă selectaţi tasta Therapy (Terapie), modul de preîncălzire se va încheia, iar ventilatorul va porni pentru
a începe terapia. Numărul umidificatorului selectat în cadrul configurării (0, 1, 2, 3, 4 sau 5) se va activa
acum.

Circuit Disconnect Alarm (Alarmă de deconectare a circuitului)


Această setare activează sau dezactivează alarma de deconectare a circuitului. Dacă este activată, se
va emite o alarmă audibilă la detectarea unei scurgeri de aer mari şi continue în circuit (de exemplu,
scoaterea măştii).
Selectaţi Off (Inactiv) pentru dezactivarea alarmei. Sau, alegeţi 15 sau 60 de secunde. Selectarea valorilor
15 sau 60 înseamnă că alarma se va auzi după deconectarea circuitului pe o perioadă de durata respectivă.

Apnea Alarm (Alarmă de apnee)


Această setare activează sau dezactivează alarma de apnee. Dacă este activată, se va emite o alarmă
audibilă la detectarea unui eveniment de apnee.
Selectaţi Off (Inactiv) pentru dezactivarea alarmei. Sau, creşteţi sau reduceţi setarea între 10 şi 30 de
secunde, în trepte de 10 secunde. De exemplu, setarea 10 înseamnă că alarma se va declanşa dacă durata
dintre respiraţiile spontane depăşeşte 10 secunde.

BiPAP A40 manualul utilizatorului


51

Low Tidal Volume Alarm (Alarmă de volum respiratoriu redus)


Selectaţi On (Activ) pentru activarea sau Off (Inactiv) pentru dezactivarea alarmei Low Tidal Volume
(Volum respiratoriu redus). Când alarma este activată, se emite un indicator audibil dacă volumul
respiratoriu vizat nu poate fi atins. Această alarmă este disponibilă numai atunci când AVAPS este activat
(sau în modul AVAPS-AE).

Low Minute Ventilation Alarm (Alarmă de ventilaţie pe minut redusă)


Această setare activează sau dezactivează alarma Low Minute Ventilation (Ventilaţie pe minut redusă).
Alarma se activează atunci când ventilaţia pe minut calculată este mai mică decât sau egală cu această
setare. Selectaţi Off (Inactiv) pentru dezactivarea acestei alarme sau creşteţi sau reduceţi setarea între
1 l/min. şi 99 l/min., în trepte de 1.

High Respiratory Rate Alarm (Alarmă de ritm respiratoriu ridicat)


Această setare activează sau dezactivează alarma High Respiratory Rate (Ritm respiratoriu ridicat). Această
alarmă se declanşează atunci când ritmul respiratoriu măsurat atinge sau depăşeşte această setare.
Selectaţi Off (Inactiv) pentru dezactivarea acestei alarme sau creşteţi sau reduceţi setarea între 1 RPM şi
60 RPM, în trepte de 1.

5.6.2  Modificarea setărilor din meniul Opţiuni


1. Din ecranul meniului principal, folosiţi tastele săgeată sus/jos pentru a evidenţia elementul Options
(Opţiuni).
2. Apăsaţi butonul dreapta pentru a selecta Options (Opţiuni).

Setările opţiunilor
În meniul Options (Opţiuni) sunt disponibile următoarele setări.

Menu Access (Acces meniu)


Selectaţi accesul la meniu Full (Complet) sau Limited (Limitat). Accesul complet la meniu permite
furnizorilor de asistenţă la domiciliu să acceseze toate setările aparatului de respiraţie artificială şi ale
prescripţiei. Accesul limitat la meniu permite utilizatorilor să acceseze numai anumite setări, fără a putea
să modifice setările de prescripţie.

Detailed View (Vizualizare detaliată)


Setaţi vizualizarea detaliată la On (Activ) sau Off (Inactiv) folosind această setare. Vizualizarea detaliată
afişează informaţii detaliate despre terapie pe ecranul Monitorizare.

Language (Limbă)
Selectaţi limba de afişare a software-ului (engleză, franceză, germană etc.). Informaţiile de pe ecrane se
vor afişa în limba selectată aici.

Capitolul 5 Vizualizarea şi modificarea setărilor


52

Pressure Units (Unităţi presiune)


Selectaţi unităţile de presiune care se vor afişa pe ecrane. Puteţi alege între „cmH2O” şi „hPa”. Toate valorile
de presiune de pe ecrane se vor afişa în unitatea de măsură selectată aici.

Breath Indicator (Indicator respiraţie)


Selectaţi Patient (Pacient) sau Machine (Aparat) pentru a alege dacă indicatorul respiraţiei luminează
intermitent pe ecran în timpul unei respiraţii declanşate de pacient sau a uneia declanşate de aparat.
Valoarea implicită este Machine (Aparat).

Keypad Lock (Blocare tastatură)


Selectaţi On (Activ) pentru activarea sau Off (Inactiv) pentru dezactivarea funcţiei Keypad Lock (Blocare
tastatură).

Keypad Backlight (Iluminare de fond tastatură)


Setaţi iluminarea de fond la On (Activ) sau Off (Inactiv) folosind această setare. La fiecare apăsare a
butonului pentru începerea terapiei, butoanele tastaturii se aprind temporar. Odată ce terapia este
administrată, tastatura se va aprinde conform cu această setare Keypad Backlight (Iluminare de fond
tastatură). Dacă setarea este On (Activ), butoanele rămân aprinse pe durata administrării terapiei. Dacă
setarea este Off (Inactiv), butoanele rămân stinse pe durata administrării terapiei.
Notă: Setarea Keypad Backlight (Iluminare de fond taste) nu controlează iluminarea butonului de pornire/oprire.

LCD Brightness (Luminozitate LCD)


Reglaţi luminozitatea iluminării de fond a ecranului între 1–10, 1 fiind setarea cea mai slabă, iar 10, cea mai
luminoasă.

Screen Saver (Economizor ecran)


Puteţi modifica economizorul de ecran pentru a reduce consumul de electricitate sau micşora
luminozitatea ecranului într-o cameră întunecată. Sunt disponibile următoarele setări:
-- Dim (Reducere luminozitate): Intensitatea iluminării de fond a afişajului este redusă, astfel încât
afişajul rămâne vizibil, dar nu mai este la fel de luminos.
-- Breath (Respiraţie): Afişajul apare ca un ecran negru, pe care sunt vizibile numai indicatorul respiraţiei
pacientului şi manometrul.
-- Off (Inactiv): Nu se afişează niciun economizor de ecran şi afişajul rămâne aprins.
Dacă este activat, economizorul de ecran se afişează după 5 minute de inactivitate a tastaturii. Prin
apăsarea oricărui buton de pe dispozitiv, se va ieşi din economizorul de ecran. În plus, la orice alarmă sau
mesaj informativ se va ieşi din economizorul de ecran.

BiPAP A40 manualul utilizatorului


53

Date Format (Format dată)


Selectaţi între mm/dd/yyyy (ll/zz/aaaa) sau dd/mm/yyyy (zz/ll/aaaa) pentru formatul în care se va afişa
data pe ecranele dispozitivului.

Time Format (Format oră)


Selectaţi între formatul de oră AM/PM (hh:mm AM) sau formatul de oră cu 24 de ore (hh:mm). De exemplu,
2:49 PM sau 14:49.

Month (Lună)
Valoarea implicită a lunii este luna curentă. Valoarea se poate regla între 1 (ianuarie) – 12 (decembrie).

Day (Zi)
Valoarea implicită a zilei este ziua curentă. Valoarea se poate regla între 1 – 31. Valoarea maximă depinde
de luna selectată.

Year (An)
Valoarea implicită a anului este anul curent. Valoarea se poate regla între 2000 – 2099.

Hour (Oră)
Valoarea implicită a orei este ora curentă. Valoarea se poate regla între 12 AM – 12 PM sau 0–23, în funcţie
de formatul de oră selectat.

Minute (Minut)
Valoarea implicită a minutului este minutul curent. Valoarea se poate regla între 0 – 59.

Blower Hours (Ore ventilator)


Afişează numărul de ore în care ventilatorul a fost activ de la ultima resetare a acestei valori. Puteţi reseta
această valoare la zero, dacă doriţi (de exemplu, de fiecare dată când oferiţi dispozitivul unui nou pacient).
Notă: Indicaţia Machine Hours (Ore aparat) de pe ecranul Information (Informaţii) specifică numărul de ore în care ventilatorul a
fost funcţional pe perioada ciclului de viaţă al dispozitivului. Această valoare nu poate fi resetată.

Therapy Hours (Ore de terapie)


Această setare afişează timpul total în care pacientului i se administrează terapie. Puteţi reseta această
valoare.

Capitolul 5 Vizualizarea şi modificarea setărilor


54

5.6.3  Vizualizarea jurnalului de alarme


1. Din ecranul Main Menu (Meniu principal), folosiţi tastele săgeată sus/jos pentru a evidenţia elementul
Alarm Log (Jurnal alarme).
2. Apăsaţi butonul dreapta pentru a selecta Alarm Log (Jurnal alarme).
Jurnalul de alarme afişează alarmele în ordine cronologică, începând cu cele mai recente. Listează cele mai
recente 20 de alarme sau mesaje apărute pe afişajul dispozitivului.
Jurnalul de alarme poate fi golit în modul Full Menu Access (Acces complet meniu), dar nu şi în modul Limited
Menu Access (Acces limitat meniu). Apăsaţi tasta dreapta (Clear [Golire]) pentru a goli jurnalul de alarme.
Notă: În funcţie de numărul alarmelor declanşate, jurnalul alarmelor poate avea o dimensiune maximă de 4 pagini.

5.6.4  Vizualizarea jurnalului de evenimente


1. Din ecranul Main Menu (Meniu principal), folosiţi tastele săgeată sus/jos pentru a evidenţia elementul
Event Log (Jurnal evenimente).
2. Apăsaţi butonul dreapta pentru a selecta Event Log (Jurnal evenimente).
Jurnalul de evenimente afişează o listă a tuturor evenimentelor produse, în ordine cronologică, începând
cu cele mai recente. Jurnalul de evenimente este disponibil în modul Full Menu Access (Acces complet
meniu), dar nu şi în modul Limited Menu Access (Acces limitat meniu).
3. Dacă doriţi, apăsaţi tasta dreapta (Clear [Golire]) pentru a goli jurnalul de evenimente.

5.6.5  Vizualizarea informaţiilor dispozitivului


1. Din ecranul Main Menu (Meniu principal), folosiţi tastele săgeată sus/jos pentru a evidenţia elementul
Information (Informaţii).
2. Apăsaţi butonul dreapta pentru a selecta Information (Informaţii).
Ecranul Information (Informaţii) vă oferă o sinteză a setărilor de prescripţie, a setărilor dispozitivului şi a
setărilor de sistem curente. Puteţi să folosiţi butoanele săgeată sus/jos pentru a derula informaţiile.
Puteţi de asemenea să vizualizaţi ecranul Information (Informaţii) ţinând apăsat butonul jos timp de 5 secunde,
în timp ce vă aflaţi în ecranul Monitorizare. Aceasta face să se afişeze temporar vizualizarea detaliată a ecranului
Monitorizare şi Information (Informaţii).

BiPAP A40 manualul utilizatorului


55

5.7  Actualizarea prescrierilor utilizând cardul SD


Puteţi actualiza prescripţia pacientului utilizând cardul SD. Actualizarea prescripţiei poate fi efectuată indiferent
dacă aparatul de respiraţie artificială este oprit sau pornit.
1. Introduceţi un card SD cu o prescripţie validă în dispozitiv. Un mesaj „Change Prescription?” (Modificaţi
prescripţia?) apare pe afişaj.
2. Selectaţi Yes (Da) pentru a începe procesul de actualizare a prescripţiei. Selectaţi No (Nu) pentru a anula
procesul de actualizare a prescripţiei şi a reveni la afişajul precedent.
3. Selectaţi Page (Pagină) pentru a vizualiza întreaga prescripţie. Selectaţi Cancel (Anulare) pentru a
anula procesul de actualizare a prescripţiei şi a readuce ecranul la starea iniţială dinainte de începerea
actualizării prescripţiei.
4. După consultarea întregii prescripţii, se afişează un ecran cu opţiunile Cancel (Anulare) sau OK pentru
schimbări. Selectaţi OK pentru a finaliza procesul de actualizare a prescripţiei şi a afişa ecranul de
confirmare Prescription Change (Modificare prescripţie). Selectaţi Cancel (Anulare) pentru a anula
procesul de actualizare a prescripţiei şi a readuce ecranul la starea iniţială dinainte de începerea
actualizării prescripţiei.
În cazul scoaterii cardului SD în orice moment pe durata actualizării prescripţiei, procesul este abandonat
şi ecranul revine la starea iniţială dinaintea începerii actualizării prescripţiei.
Dacă se produc erori pe durata acestui proces, pe ecran apare un mesaj. Pentru detalii privind erorile posibile
pentru prescripţii, consultaţi Capitolul 8, Depanare.

5.8  Modificarea setărilor în modul de acces limitat la meniu


Setările disponibile utilizatorilor sunt limitate atunci când dispozitivul este setat la modul de acces Limited
(Limitat).
1. Apăsaţi tasta săgeată sus pentru a accesa ecranele Menu (Meniu) din ecranele Standby (Repaus) sau
Monitorizare. Apare ecranul Main Menu (Meniu principal).
2. Alegeţi între următoarele opţiuni din ecranul Main Menu (Meniu principal):
-- Safely Remove SD Card (Scoatere sigură card SD): Această opţiune apare atunci când este introdus
în aparatul de respiraţie artificială un card SD. Selectaţi această opţiune atunci când doriţi să scoateţi
cardul SD. La apariţia mesajului de confirmare „Remove SD Card” (Scoateţi cardul SD), scoateţi cardul.
La apăsarea butonului stânga (Cancel [Anulare]) sau dacă nu scoateţi cardul în decurs de 30 de
secunde, mesajul de confirmare se va închide şi aparatul de respiraţie artificială va continua să scrie
pe card.

Capitolul 5 Vizualizarea şi modificarea setărilor


56

-- My Settings (Setările mele): Vizualizaţi şi modificaţi anumite setări de prescripţie, cum ar fi timpul de
creştere sau presiunea de pornire a funcţiei rampă, dacă acestea au fost activate de furnizor.
-- Options (Opţiuni): Vizualizaţi şi modificaţi anumite setări ale dispozitivului, cum ar fi blocarea
tastaturii sau iluminarea de fond a acesteia.
-- Alarm Log (Jurnal alarmă): Vizualizaţi o listă a celor mai recente 20 de alarme declanşate.
-- Information (Informaţii): Vizualizaţi informaţii detaliate despre dispozitiv, cum ar fi versiunea software
şi numărul de serie al dispozitivului.

5.8.1  Modificarea elementelor meniului Setările mele


1. Din ecranul Main Menu (Meniu principal), folosiţi tastele săgeată sus/jos pentru a evidenţia elementul
My Settings (Setările mele).
2. Apăsaţi butonul dreapta pentru a selecta My Settings (Setările mele). Va apărea ecranul My Settings
(Setările mele).
Urmaţi instrucţiunile generale de mai jos pentru a naviga în setările de terapie şi a le modifica pe oricare dintre
acestea.
1. Din ecranul My Settings (Setările mele), folosiţi tastele săgeată sus/jos pentru a naviga la setarea pe care
doriţi să o modificaţi şi a o evidenţia.
2. Pentru a modifica o setare odată ce este evidenţiată, apăsaţi butonul dreapta (Modify [Modificare]).
3. Folosiţi butonul săgeată sus/jos (Edit [Editare]) pentru a derula setările disponibile. Apăsaţi butonul
săgeată jos pentru a reduce setarea sau butonul săgeată sus pentru creşterea acesteia.
4. Odată aleasă setarea dorită, apăsaţi butonul dreapta (OK) pentru a salva noua setare. Sau, dacă decideţi să
nu modificaţi setarea, apăsaţi butonul stânga (Cancel [Anulare]).
5. Acum puteţi fie să navigaţi la următoarea setare pe care doriţi să o modificaţi, folosind butoanele săgeată
sus/jos (Navigaţie), fie să ieşiţi din meniul My Settings (Setările mele) apăsând butonul stânga (Finish
[Finalizare]) pentru a reveni la Main Menu (Meniul principal).
Puteţi modifica următoarele setări în meniul My Settings (Setările mele), dacă acestea sunt activate de
furnizorul de asistenţă la domiciliu. Consultaţi secţiunea Setările de terapie prezentată anterior în acest capitol
pentru detalii despre fiecare setare.
• Tubing Type (Tipul tubulaturii)
• Rise Time (Timp de creştere)
• Ramp Start Pressure (Presiunea de pornire a funcţiei rampă)
• Flex
• System One Resistance (Rezistenţă System One)
• Humidifier (Umidificatorul)

BiPAP A40 manualul utilizatorului


57

5.8.2  Elementele meniului Opţiuni în modul de acces limitat


Următoarele setări sunt incluse în meniul Options (Opţiuni) atunci când dispozitivul este setat la modul de
acces Limited (Limitat). Consultaţi secţiunea Setările opţiunilor prezentată anterior în acest capitol pentru
detalii despre fiecare setare.
• Keypad Lock (Blocare tastatură) • Month (Lună)
• Keypad Backlight (Iluminare de fond tastatură) • Day (Zi)
• LCD Brightness (Luminozitate LCD) • Year (An)
• Screen Saver (Economizor ecran) • Hour (Oră)
• Date Format (Format dată) • Minute (Minut)
• Time Format (Format oră)

5.9  Simbolurile afişajului


Următorul tabel defineşte simbolurile care pot apărea pe ecran.

Simbol Descriere
Alarma de apnee este activată

AVAPS activat, cu setarea ratei AVAPS (de exemplu, 1)


Dezactivarea sunetului este activă

Alarma de deconectare circuit este activată

Frecvenţă cardiacă - Frecvenţa pulsului măsurată în bătăi pe minut.

Saturaţie în oxigen - Măsurătoarea saturaţiei funcţionale în oxigen a


hemoglobinei arteriale (%SpO2).

Bateria externă este plină şi în curs de utilizare

Bateria externă este la 80% capacitate

Bateria externă este la 60% capacitate

Bateria externă este la 40% capacitate

Bateria externă este la 20% capacitate

Capitolul 5 Vizualizarea şi modificarea setărilor


58

Simbol Descriere
Bateria externă are mai puţin de 20 de minute rămase

Bateria externă are mai puţin de 10 de minute rămase

Bateria externă este goală

FLEX activat, cu setarea FLEX (de exemplu, 1)

Modul de acces complet la meniu (Modul furnizor)

Umidificatorul este conectat, cu setarea umidificatorului


(de exemplu, 1)
Umidificatorul este activ, cu setarea umidificatorului (de exemplu, 1)

Stare inadecvată a umidificatorului (simbolul se afişează


x intermitent)

Tubulatura încălzită este conectată, cu setarea Tube Temperature


1
(Temperatură tubulatură) (de exemplu, 1)

Tubulatura încălzită este activă, cu setarea Tube Temperature


(Temperatură tubulatură) (de exemplu, 1)

Stare inadecvată a tubulaturii încălzite (simbolul se afişează


intermitent)
Rampă

Card SD introdus

Eroare card SD (S-a introdus un card de memorie defect)

Scrierea pe cardul SD

Notă: Consultaţi instrucţiunile incluse împreună cu bateria detaşabilă pentru descrierile simbolurilor bateriei detaşabile care apar
pe ecran atunci când bateria este instalată în dispozitiv.

BiPAP A40 manualul utilizatorului


59

6. Curăţare şi întreţinere
6.1  Curăţarea aparatului de respiraţie artificială
Suprafaţa exterioară a aparatului de respiraţie artificială şi exteriorul compartimentului blocului de baterii
detaşabil şi blocul de baterii (dacă se utilizează) trebuie curăţate înainte şi după fiecare utilizare de către
pacient şi mai frecvent, în caz de necesitate.
1. Scoateţi dispozitivul din priză şi curăţaţi panoul frontal şi exteriorul carcasei în funcţie de necesităţi,
folosind o cârpă curată, înmuiată într-o soluţie de apă şi detergent slab.
2. Inspectaţi dispozitivul şi tubulatura după curăţare, pentru a detecta eventualele deteriorări. Înlocuiţi
eventualele piese deteriorate.
3. Lăsaţi dispozitivul să se usuce complet înainte de a conecta cablul de alimentare la priză.

6.1.1  Curăţarea pentru mai mulţi utilizatori


Avertizare: Dacă utilizaţi dispozitivul pe mai mulţi utilizatori, aruncaţi şi înlocuiţi filtrul antibacterian la fiecare utilizare a
dispozitivului pe o persoană diferită.
Când utilizaţi dispozitivul pe mai mulţi utilizatori, efectuaţi paşii următori pentru curăţarea dispozitivului
înainte de fiecare utilizator nou.
1. Deconectaţi dispozitivul din priză înainte de curăţare.
2. Curăţaţi numai exteriorul dispozitivului. Utilizaţi o cârpă cu unul dintre agenţii de curăţare următori pentru
a curăţa exteriorul dispozitivului:
-- Detergent slab
-- Apă oxigenată, 3%
-- Alcool izopropilic 91%
-- Alcool izopropilic 70%
-- Oţet, aciditate 5%
-- Apă
-- Înălbitor menajer pe bază de clor, hipoclorit de sodiu 5,25%, diluat cu apă în raport de 1 la 5 părţi
-- Şerveţele umede DisCide
3. După curăţare, inspectaţi dispozitivul şi toate piesele circuitului pentru a detecta eventualele deteriorări.
Înlocuiţi eventualele piese deteriorate.
4. Lăsaţi dispozitivul să se usuce complet înainte de a conecta cablul de alimentare la priză.

Capitolul 6 Curăţare şi întreţinere


60

6.2  Curăţarea şi înlocuirea filtrului de intrare a aerului


În condiţii de utilizare normală, trebuie să curăţaţi filtrul gri de spumă cel puţin o dată la două săptămâni şi să îl
înlocuiţi cu un filtru nou o dată la şase luni. Filtrul ultrafin de culoare albă este jetabil şi trebuie înlocuit după
30 de nopţi de utilizare sau mai devreme, dacă are un aspect murdar. NU curăţaţi filtrul ultrafin.
1. Dacă dispozitivul este în funcţiune, opriţi debitul de aer. Deconectaţi dispozitivul de la sursa de
alimentare.
2. Scoateţi filtrul (filtrele) din carcasă strângându-l pe fiecare uşor la centru şi trăgându-l din dispozitiv.
3. Examinaţi filtrul (filtrele) pentru a le verifica starea de curăţenie şi integritate.
4. Spălaţi filtrul gri de spumă în apă călduţă, cu un detergent slab. Clătiţi bine pentru a îndepărta toate
reziduurile de detergent.
5. Permiteţi uscarea la aer completă a filtrului înainte de a-l reinstala. Dacă filtrul de spumă este rupt sau
deteriorat, înlocuiţi-l. Numai filtrele de la Philips Respironics trebuie utilizate ca filtre de schimb.
6. Dacă filtrul ultrafin de culoare albă este murdar sau rupt, înlocuiţi-l.
7. Reinstalaţi filtrele, introducând mai întâi filtrul ultrafin de culoare albă, dacă este cazul.

6.3  Curăţarea tubulaturii reutilizabile


1. Curăţaţi tubulatura reutilizabilă înainte de prima utilizare şi apoi zilnic.
2. Deconectaţi tubulatura flexibilă de la dispozitiv.
3. Spălaţi cu grijă tubulatura, într-o soluţie de apă călduţă cu detergent slab.
4. Clătiţi temeinic şi lăsaţi să se usuce la aer.
5. Inspectaţi tubulatura pentru a detecta semnele de uzură sau deteriorare (crăpături mari sau fine, rupturi,
perforaţii etc.). Aruncaţi şi înlocuiţi, dacă este necesar.
Notă: Consultaţi manualul umidificatorului pentru instrucţiuni privind curăţarea tubulaturii încălzite.

6.4 Service
Dispozitivul nu necesită service de rutină.

BiPAP A40 manualul utilizatorului


61

7. Accesorii
Există mai multe accesorii disponibile spre utilizare cu dispozitivul BiPAP A40. Contactaţi-vă furnizorul de
asistenţă la domiciliu pentru informaţii suplimentare. Atunci când utilizaţi accesorii, urmaţi întotdeauna
instrucţiunile incluse împreună cu acestea.

7.1  Adăugarea unui umidificator cu sau fără tubulatură încălzită


Puteţi utiliza umidificatorul încălzit şi tubulatura încălzită împreună cu dispozitivul. Acestea sunt disponibile de
la furnizorul de asistenţă la domiciliu. Un umidificator şi o tubulatură încălzită pot reduce uscăciunea şi iritaţiile
nazale adăugând umiditate la debitul de aer.
Notă: Consultaţi instrucţiunile umidificatorului pentru informaţiile de configurare complete.
Atunci când dispozitivul este în modul Standby (Repaus), dacă umidificatorul sau tubulatura încălzită
integrat(ă) este conectat(ă) şi setarea parametrului umidificatorului este mai mare decât 0, butonul
stânga poartă eticheta Preheat (Preîncălzire). Selectarea acestui buton iniţiază funcţia de preîncălzire a
umidificatorului şi modifică pictograma acestuia din urmă în pictograma pentru „încălzire activă”. Dacă
selectaţi din nou acest buton în timp ce funcţia de preîncălzire este activă, funcţia se întrerupe. După ce placa
radiatorului atinge temperatura dorită, funcţia Preheat (Preîncălzire) se opreşte automat.

7.2  Card SD
Sistemul este furnizat cu un card SD introdus în fanta pentru card SD de la spatele dispozitivului, pentru a
înregistra informaţii pentru furnizorul de asistenţă la domiciliu. Furnizorul vă poate solicita să scoateţi periodic
cardul SD şi să i-l trimiteţi pentru evaluare.
Pentru a scoate cardul SD:
1. Selectaţi opţiunea „Safely Remove SD Card” (Scoatere sigură card SD) din meniul principal.
2. După apariţia mesajului de confirmare „Remove SD Card” (Scoateţi cardul SD), scoateţi cardul.

Capitolul 7 Accesorii
62

Pentru a scrie un jurnal de evenimente pe cardul SD:


1. Accesaţi ecranul Setup (Configurare) în modul Full Menu Access (Acces complet meniu).
2. Selectaţi opţiunea „Write Event Log to SD Card” (Scriere jurnal evenimente pe cardul SD) din meniul
principal.
a. În timpul scrierii, apare o casetă de confirmare cu mesajul „Writing in Progress” (Scriere în
desfăşurare).
b. La finalizarea scrierii, apare o casetă de confirmare cu mesajul „Writing Successful” (Scrierea a reuşit).
c. Dacă scrierea nu s-a putut realiza, apare o casetă de confirmare cu mesajul „Writing Failed” (Scrierea a
eşuat).
Notă: Instalarea cardului SD nu este obligatorie pentru funcţionarea corectă a dispozitivului.
Notă: Folosiţi numai carduri SD disponibile de la Philips Respironics.
Pentru detalii privind actualizarea unei prescripţii folosind cardul SD, consultaţi Capitolul 5.

7.3  Oxigen suplimentar


Se poate adăuga oxigen oriunde în circuitul pentru pacient, cu condiţia ca o supapă de presiune să fie plasată
pe linie între dispozitiv şi sursa de oxigen. Consultaţi avertizările privind oxigenul din Capitolul 1 atunci când
utilizaţi oxigen împreună cu dispozitivul.

7.4  Sistemul de apelare a asistentului


Puteţi utiliza un sistem instituţional de apelare a asistentului împreună cu dispozitivul. Există mai multe cabluri
Philips Respironics disponibile pentru conectarea unui sistem de apelare a asistentului la aparatul de respiraţie
artificială. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile incluse împreună cu ansamblul de cabluri.

7.5  Unitatea de alarmă la distanţă


Puteţi utiliza o unitate de alarmă la distanţă Philips Respironics împreună cu dispozitivul. Există un ansamblu
dedicat de cabluri adaptoare pentru conectarea dispozitivului la o unitate de alarmă la distanţă. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile incluse împreună cu unitatea de alarmă la distanţă şi ansamblul de cabluri adaptoare.

BiPAP A40 manualul utilizatorului


63

7.6 Oximetru
Puteţi conecta la aparatul de respiraţie artificială dispozitivul de oximetrie recomandat, pentru monitorizarea
nivelurilor SpO2 şi frecvenţei cardiace. Atunci când este conectat un oximetru, panoul accesoriilor pacientului
apare în ecranele Standby (Repaus) şi Monitorizare. O pictogramă în formă de inimă va indica faptul că
oximetrul este conectat şi va arăta starea datelor. Atunci când vizualizarea detaliată este activată pe dispozitiv,
panoul afişează şi măsurătorile curente pentru SpO2 şi Heart Rate (Frecvenţa cardiacă). Dacă se primesc date
eronate de la oximetru, apar liniuţe în dreptul indicatorilor SpO2 şi Heart Rate (Frecvenţei cardiace).
Notă: Folosiţi numai dispozitivul de oximetrie disponibil de la Philips Respironics.

7.7  Software-ul Philips Respironics DirectView


Puteţi folosi software-ul Philips Respironics DirectView pentru a descărca datele de prescripţie de pe cardul
SD într-un calculator. DirectView poate fi utilizat de către clinicieni pentru a primi şi a raporta datele stocate pe
cardul SD. DirectView nu efectuează niciun scoring sau diagnostic automat pe baza datelor de terapie ale unui
pacient.

7.8  Software-ul Philips Respironics Encore


Puteţi folosi software-ul Philips Respironics Encore pentru a descărca datele de prescripţie de pe cardul SD într-un
calculator. Encore poate fi utilizat de către clinicieni pentru a primi şi a raporta datele stocate pe cardul SD.

7.9  Geantă de transport


Este disponibilă o geantă de transport pentru aparatul de respiraţie artificială. În călătorie, geanta de transport
este destinată numai pentru bagajul de mână. Geanta de transport nu va proteja sistemul în cazul transportării
acestuia în cală.

7.10  Baterie externă


O baterie externă cu plumb de 12 V C.C. poate fi conectată la aparatul de respiraţie artificială cu ajutorul
cablului pentru baterie externă Philips Respironics. Bateria externă este destinată să furnizeze alimentare
în locurile unde alimentarea cu C.A. nu este uşor accesibilă. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
instrucţiunile de utilizare care sunt furnizate împreună cu cablul pentru baterie externă şi bateria.
Disponibilitatea unei baterii externe nu este menită să sugereze că acest produs poate fi utilizat ca aparat de
respiraţie artificială în timpul transportului pacientului.

Capitolul 7 Accesorii
64

7.11  Bateria detaşabilă şi modulul pentru baterie detaşabilă


Pentru dispozitivul BiPAP A40 este disponibilă o baterie detaşabilă litiu-ion reîncărcabilă. Puteţi conecta bateria
la dispozitiv şi o puteţi reîncărca utilizând modulul pentru baterie detaşabilă. Consultaţi instrucţiunile incluse
împreună cu bateria detaşabilă şi modulul pentru baterie detaşabilă pentru informaţii suplimentare.

7.12  Stand cu rotile BiPAP Seria A


Există un stativ cu rotile disponibil spre utilizare cu dispozitivul BiPAP A40. Vă rugăm să consultaţi instrucţiunile
incluse împreună cu standul cu rotile pentru informaţii suplimentare.

7.13  Geantă pentru utilizare mobilă


O geantă pentru utilizare mobilă este disponibilă spre utilizare cu dispozitivul BiPAP A40. Geanta nu este
destinată utilizării împreună cu umidificatorul. Geanta este concepută pentru a ataşa aparatul de respiraţie
artificială la un scaun cu rotile. Vă rugăm să consultaţi instrucţiunile incluse împreună cu geanta pentru utilizare
mobilă pentru informaţii suplimentare.

BiPAP A40 manualul utilizatorului


65

8. Depanare
În acest capitol se prezintă câteva dintre problemele pe care le-aţi putea întâmpina cu dispozitivul şi soluţiile
posibile la aceste probleme.

Întrebare:  De ce nu porneşte dispozitivul meu? Iluminarea de fond a butoanelor nu se aprinde.


Răspuns:  Dacă folosiţi alimentarea cu C.A.:
-- Inspectaţi priza şi verificaţi dacă dispozitivul este branşat corespunzător.
-- Asiguraţi-vă că se transmite curent prin priză şi cablul de alimentare cu C.A. este conectat corect
la sursa de alimentare, iar cablul sursei de alimentare este ferm conectat la mufa de alimentare a
dispozitivului.
Dacă folosiţi o sursă de alimentare externă:
-- Asiguraţi-vă de siguranţa conexiunilor dintre cablul de alimentare cu C.C. şi cablul adaptorului
bateriei.
-- Verificaţi bateria. Poate fi necesară reîncărcarea sau înlocuirea acesteia.
-- Dacă problema persistă, verificaţi siguranţa cablului de C.C., urmând instrucţiunile furnizate
împreună cu cablul de C.C. Poate fi necesară înlocuirea siguranţei.
Dacă problema se produce în continuare, contactaţi-vă furnizorul de asistenţă la domiciliu.

Întrebare:  De ce nu porneşte debitul de aer?


Răspuns:  Asiguraţi-vă că dispozitivul este corect alimentat.
-- Verificaţi să nu fiţi în modul Standby (Repaus). Debitul de aer rămâne oprit pe durata stării de repaus.
-- Apăsaţi butonul Therapy (Terapie) pentru a vă asigura că terapia este activată.
-- Dacă problema persistă, contactaţi-vă furnizorul de asistenţă la domiciliu pentru asistenţă.

Capitolul 8 Depanare
66

Întrebare:  De ce debitul de aer este mult mai cald decât de obicei?


Răspuns:  Este posibil ca filtrele de aer să fie murdare. Curăţaţi sau înlocuiţi filtrele de aer.
-- Temperatura aerului poate varia uşor, în funcţie de temperatura camerei. Asiguraţi-vă că dispozitivul
este ventilat corespunzător. Ţineţi dispozitivul la distanţă de aşternuturile de pat sau de perdele, care
ar putea bloca circulaţia aerului în jurul acestuia.
-- Asiguraţi-vă că dispozitivul se află la distanţă de lumina directă a soarelui şi de echipamentele de
încălzire.
-- Dacă utilizaţi umidificatorul împreună cu dispozitivul, verificaţi setările umidificatorului. Consultaţi
instrucţiunile umidificatorului pentru a vă asigura că acesta funcţionează corespunzător.

Întrebare:  De ce mă simt incomod cu masca?


Răspuns:  Aceasta s-ar putea datora reglării inadecvate a hamului pentru cap sau potrivirii incorecte a
măştii.
-- Asiguraţi-vă că aţi îmbrăcat în mod corespunzător masca de dimensiunea corectă.
-- Dacă problema persistă, contactaţi-vă furnizorul de asistenţă la domiciliu pentru a vi se oferi o mască
diferită.

Întrebare:  De ce a eşuat modificarea prescripţiei mele când am actualizat-o folosind cardul SD?
Răspuns:  Există trei mesaje de eroare posibile care vor apărea în cazul nereuşitei modificării prescripţiei
atunci când se utilizează un card SD:
-- Prescription Change Failed (Modificarea prescripţiei a eşuat): Scoateţi cardul şi înlocuiţi prescripţia cu
una validă.
-- Prescription Failed – Serial Number (Prescripţia a eşuat – Număr de serie): Scoateţi cardul şi înlocuiţi
prescripţia cu una care are numărul de serie corect.
-- Prescription Failed – Version (Prescripţia a eşuat – Versiune): Scoateţi cardul şi înlocuiţi prescripţia cu
una care are versiunea corectă.

BiPAP A40 manualul utilizatorului


67

Întrebare:  De ce nu se încarcă bateria detaşabilă atunci când este introdusă în modulul pentru baterie
detaşabilă şi aparatul de respiraţie artificială este alimentat cu C.A.?

Răspuns:  Este posibil ca bateria să nu se încarce dacă dispozitivul este prea cald sau prea rece sau
funcţionează la o temperatură ambientală care nu se încadrează în intervalul valabil specificat. Sau, este
posibil ca dispozitivul să nu aibă suficientă putere pentru a încărca bateria dacă umidificatorul este în curs
de utilizare.
-- Asiguraţi-vă că dispozitivul nu se află în apropierea unei surse de căldură.
-- Asiguraţi-vă că orificiile de circulaţie a aerului nu sunt blocate.
-- Aduceţi aparatul de respiraţie artificială la temperatura camerei.
-- Lăsaţi bateria să se încarce în timp ce dispozitivul este în modul Standby (Repaus) sau în timp ce
debitul de aer este pornit şi umidificatorul este oprit.
-- Utilizaţi încărcătorul pentru baterii detaşabile Philips Respironics opţional pentru a încărca bateria.
-- Dacă problema persistă, contactaţi un reprezentant de service autorizat sau Philips Respironics
pentru repararea dispozitivului. Ţineţi la îndemână numărul modelului şi numărul de serie atunci
când ne contactaţi. Dacă sunteţi pacient, vă rugăm să vă contactaţi furnizorul de asistenţă la
domiciliu.

Capitolul 8 Depanare
68

BiPAP A40 manualul utilizatorului


69

9. Specificaţii tehnice
De mediu
Funcţionare Păstrare
Temperatură între 5 °C şi 40 °C între -20 °C şi 60 °C
Umiditate relativă 15 până la 95% (fără condens) 15 până la 95% (fără condens)
Presiune atmosferică 101 kPa până la 77 kPa N/C
(aproximativ 0-2286 m)

Fizice
Dimensiuni: 22,23 cm l x 18,42 cm L x 10,80 cm h
Greutate: Aproximativ 2 kg

Conformitatea cu standardele
Acest dispozitiv este proiectat pentru a fi conform cu următoarele standarde:
• IEC 60601-1: Echipament medical electric – Partea 1: Cerinţe generale pentru securitatea primară şi
performanţe esenţiale
• IEC 60601-1-2: Echipament medical electric – Partea 1-2: Cerinţe generale pentru securitatea primară şi
performanţe esenţiale – Standard colateral: Compatibilitate electromagnetică - Cerinţe şi teste
• IEC 60601-1-6: Echipament medical electric – Partea 1-6: Cerinţe generale privind siguranţa şi performanţe
esenţiale – Standard colateral: Utilizare
• IEC 60601-1-8: Echipament medical electric – Partea 1-8: Cerinţe generale pentru securitatea primară şi
performanţe esenţiale – Standard colateral: Cerinţe generale, teste şi îndrumări pentru sisteme de alarmă
ale echipamentelor medicale electrice şi sistemelor medicale electrice
• IEC 60601-1-11: Echipament medical electric – Partea 1-11: Cerinţe generale pentru securitatea primară şi
performanţe esenţiale – Standard colateral: Cerinţe pentru echipamentele medicale electrice şi sistemele
medicale electrice utilizate într-un mediu de îngrijire la domiciliu
• ISO 10651-6: Aparate de respiraţie artificială pulmonare pentru uz medical – Cerinţe particulare pentru
securitatea primară şi performanţe esenţiale, Partea 6. Dispozitive de asistenţă respiratorie la domiciliu
• RTCA DO-160F secţiunea 21, categoria M; Emisia de energie de radiofrecvenţă

Capitolul 9 Specificaţii tehnice


70

Electrice
Sursa de tensiune C.A.: 100 până la 240 V C.A., 50/60 Hz, 1,2 A
Sursa de alimentare cu C.C.: 12 V C.C., 5,0 A (Baterie externă)
24 V C.C., 4,2 A (Sursă de alimentare)
Tipul protecţiei împotriva electrocutării: Clasa II (A se utiliza numai împreună cu o sursă de
alimentare externă Clasa II)
Nivel de protecţie împotriva electrocutării: Piesă aplicată de tip BF
Nivel de protecţie împotriva infiltrării apei: Protecţie anti-stropi, IP22
Mod de funcţionare: Continuu

Cardul SD şi cititorul de card SD


Folosiţi numai carduri SD şi cititoare de card SD disponibile de la Philips Respironics, inclusiv următoarele:
Cititor/inscriptor de card SanDisk® - SanDisk ImageMate - REF SDDR-99-A15

Precizia controlului
Parametru Interval Precizie
IPAP 4 – 40 cmH2O ±2,5 cmH2O*
EPAP 4 – 25 cmH2O ±2,5 cmH2O*
CPAP 4 – 20 cmH2O ±2,5 cmH2O*
Ritm respiratoriu 0 până la 40 RPM valoarea mai mare dintre ±1 RPM sau ±10% din setare
Timp de inspiraţie între 0,5 şi 3 secunde ± (10% din setare + 0,1 secunde)
Specificaţiile listate se bazează pe utilizarea unui circuit pentru pacient standard (tubulatură Philips Respironics
de 15 sau 22 mm; Whisper Swivel II).
*Presiune măsurată la portul de conectare a pacientului, cu sau fără umidificatorul încălzit integrat (fără debit
al pacientului).

BiPAP A40 manualul utilizatorului


71

Precizia parametrilor afişaţi


Parametru Precizie Rezoluţie Interval
Rata de scurgere estimată N/C 0,1 LPM între 0 şi 175 LPM
Volum expirator Valoarea mai mare dintre ±20 ml 1 ml între 0 şi 2000 ml
sau ±20% din măsurătoare
Ritm respiratoriu Valoarea mai mare dintre ±1 RPM 1 RPM între 0 şi 60 RPM
sau ±10% din măsurătoare
Ventilaţie pe minut expiratorie Calcul bazat pe volumul expirator şi 0,1 LPM între 0 şi 25 LPM
pe ritmul respiratoriu
Presiune estimată a pacientului ±2,5 cmH2O 0,1 cmH2O între 0 şi 40 cmH2O
Raportul I:E Calcul bazat pe timpul inspirator şi 0,1 între 9,9:1 şi 1:9,9
timpul expirator

* Nivelurile de precizie a parametrilor afişaţi se bazează pe condiţiile ambientale utilizate pe bancul de lucru, la
o altitudine nominală de 380 de metri. Toţi parametrii bazaţi pe debit sunt exprimaţi în debit volumetric.
** Presiune măsurată la portul de conectare a pacientului, cu sau fără umidificatorul încălzit integrat (fără debit
al pacientului).

Sunet
Interval al nivelului acustic al alarmei: 60 dB(A) – 85 dB(A).
Notă: Nivelul sunetului poate fi redus atunci când dispozitivul este utilizat în geanta pentru utilizare mobilă.

Capitolul 9 Specificaţii tehnice


72

Rezistenţa respiratorie în condiţii de pană de curent sau defecţiune


Măsurătorile rezistenţei includ sistemul complet, cu umidificator, filtru antibacterian la evacuare şi circuit
pentru pacient.

Debitul pacientului Rezistenţă expiratorie (cmH2O) Rezistenţă inspiratorie (cmH2O)


(LPM)
30 <1,7 <1,9
60 <4,9 <5,5

Durata de funcţionare preconizată


Aparat de respiraţie artificială (inclusiv cablu şi sursă de alimentare): 5 ani
Tubulatură flexibilă (22 mm): 6 luni
Filtru gri de spumă reutilizabil: 6 luni
Filtru ultrafin: 1 lună

Eliminare
Colectare separată a echipamentelor electrice şi electronice, conform Directivei CE 2002/96/CE. Eliminaţi acest
dispozitiv în conformitate cu reglementările locale.

BiPAP A40 manualul utilizatorului


73

10. Date EMC
Îndrumări şi declaraţia producătorului – Emisii electromagnetice
Dispozitivul este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Utilizatorul acestui dispozitiv
trebuie să se asigure că dispozitivul este folosit într-un asemenea mediu.

Test de emisii Conformitate Mediu electromagnetic – Indicaţii


Emisii de RF Grupa 1 Dispozitivul utilizează energia RF doar pentru
CISPR 11 funcţiile interne. De aceea, emisiile sale RF sunt foarte
mici şi este improbabil să provoace interferenţe cu
echipamentele electronice din apropiere.
Emisii de RF Clasa B Dispozitivul este adecvat pentru utilizare în toate
CISPR 11 mediile, inclusiv cele casnice şi cele direct conectate la
reţeaua publică de alimentare cu electricitate de joasă
Emisii armonice Clasa A
tensiune care deserveşte clădirile folosite în scopuri
IEC 61000-3-2
casnice.
Fluctuaţii de tensiune/emisii Conform
intermitente
IEC 61000-3-3

Capitolul 10 Date EMC


74

Îndrumări şi declaraţia producătorului – Imunitate electromagnetică


Dispozitivul este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Utilizatorul acestui dispozitiv
trebuie să se asigure că dispozitivul este folosit într-un asemenea mediu.

Test de imunitate Nivel de test Nivel de conformitate Mediu electromagnetic –


IEC 60601 Indicaţii
Descărcări electrostatice ±6 kV contact ±6 kV contact Pardoselile trebuie să fie din lemn,
ciment sau gresie ceramică. În cazul
IEC 61000-4-2 ±8 kV aer ±8 kV aer acoperirii podelelor cu material
sintetic, umiditatea relativă trebuie
să fie de cel puţin 30%.
Impulsuri electrice ±2 kV pentru liniile de ±2 kV pentru liniile Calitatea alimentării în reţea trebuie
tranzitorii rapide/în rafale alimentare cu electricitate electrice de reţea să fie cea dintr-o gospodărie sau un
mediu de spital tipice.
IEC 61000-4-4 ±1 kV pentru liniile de ±1 kV pentru liniile de
intrare-ieşire intrare-ieşire
Supratensiune ±1 kV linie la linie ±1 kV linie la linie Calitatea alimentării în reţea trebuie
IEC 61000-4-5 să fie cea dintr-o gospodărie sau un
±2 kV linie la pământ Nu este cazul mediu de spital tipice.
Căderi de tensiune, scurte <5% UT <5% UT Calitatea alimentării în reţea trebuie
întreruperi şi variaţii de (>95% cădere în UT ) (>95% cădere în UT ) să fie cea dintr-o gospodărie sau
tensiune pe liniile de pentru 0,5 ciclu pentru 0,5 ciclu un mediu de spital tipice. Dacă
intrare în alimentarea cu utilizatorul dispozitivului are nevoie
40% UT 40% UT
energie electrică de o funcţionare continuă pe
(60% cădere în UT ) (60% cădere în UT )
durata întreruperilor de curent din
pentru 5 cicluri pentru 5 cicluri
IEC 61000-4-11 reţea, se recomandă alimentarea
70% UT 70% UT dispozitivului de la o sursă de
(30% cădere în UT ) (30% cădere în UT ) alimentare neîntreruptibilă sau de
pentru 25 cicluri pentru 25 cicluri la baterie.
<5% UT <5% UT
(>95% cădere în UT ) (>95% cădere în UT )
pentru 5 sec pentru 5 sec
Câmp magnetic indus 3 A/m 3 A/m Câmpurile magnetice induse de
(frecvenţa curentului frecvenţa curentului trebuie să se
50/60 Hz) situeze la niveluri caracteristice unei
locuinţe tipice sau unui mediu de
IEC 61000-4-8 spital tipic.
NOTĂ: UT este tensiunea din reţeaua de C.A. înainte de aplicarea nivelului de test.

BiPAP A40 manualul utilizatorului


75

Îndrumări şi declaraţia producătorului – Imunitate electromagnetică


Dispozitivul este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Utilizatorul acestui dispozitiv
trebuie să se asigure că dispozitivul este folosit într-un asemenea mediu.

Test de Nivel de test Nivel de Mediu electromagnetic –


imunitate IEC 60601 conformitate Indicaţii
Echipamentul portabil şi mobil pentru comunicaţii RF
nu trebuie utilizat mai aproape de oricare dintre părţile
dispozitivului, incluzând cablurile, decât distanţa de
separare recomandată, calculată din ecuaţia aplicabilă
pentru frecvenţa transmiţătorului.
Distanţa de separare recomandată:
RF condusă 3 Vrms 3 Vrms d =  1,2   P
IEC 61000-4-6 între 150 kHz şi
80 MHz

RF radiată 3 V/m 10 V/m d =  0,35   P  între 80 MHz şi 800 MHz


IEC 61000-4-3 între 80 MHz şi
d =  0,7   P  între 800 MHz şi 2,5 GHz
2,5 GHz
unde P este puterea nominală de ieşire maximă a
transmiţătorului în waţi (W), conform datelor oferite
de producătorul transmiţătorului, iar d este distanţa de
separare recomandată în metri (m).

Intensităţile câmpurilor emise de transmiţătoarele RF fixe,


determinate în cadrul unui studiu local electromagnetic,a
trebuie să fie mai mici decât nivelul de conformitate în
fiecare interval de frecvenţă.b

Interferenţele se pot produce în apropierea


echipamentelor marcate cu următorul simbol: 

NOTĂ 1: La 80 MHz şi 800 MHz, se aplică intervalul de frecvenţă mai mare.


NOTĂ 2: Este posibil ca aceste îndrumări să nu fie valabile în toate situaţiile. Propagarea electromagnetică este afectată de
absorbţia şi reflectarea de pe structuri, obiecte şi persoane.
a Intensităţile câmpurilor emise de transmiţătoare fixe, de exemplu staţii de bază pentru telefoane celulare/fără
fir şi aparate radio mobile terestre, aparate radio pentru amatori, transmisiile radio AM şi FM şi transmisiile TV
nu pot fi previzionate cu acurateţe prin mijloace teoretice. Pentru a evalua mediul electromagnetic generat de
transmiţătoarele fixe RF trebuie avută în vedere efectuarea de măsurători electromagnetice. Dacă intensitatea
măsurată a câmpului depăşeşte, la locul de utilizare a dispozitivului, nivelul de conformitate RF aplicabil conform
celor de mai sus, dispozitivul trebuie verificat pentru a vedea dacă funcţionează normal. Dacă se observă o
funcţionare anormală este posibil să fie nevoie de măsuri suplimentare cum ar fi re-orientarea şi re-poziţionarea
dispozitivului.
b În intervalul de frecvenţă de 150 kHz - 80 MHz, intensităţile câmpurilor trebuie să fie mai mici de 3 V/m.

Capitolul 10 Date EMC


76

Distanţele de separare recomandate între echipamentele de


comunicaţii RF portabile şi mobile şi acest dispozitiv
Dispozitivul este destinat spre utilizare într-un mediu electromagnetic în care perturbările de RF radiată sunt
controlate. Utilizatorul acestui dispozitiv poate contribui la prevenirea interferenţelor electromagnetice prin
păstrarea unei distanţe minime între echipamentele de comunicaţii RF portabile şi mobile (transmiţătoare) şi
acest dispozitiv, conform recomandărilor de mai jos, în funcţie de puterea maximă emisă de echipamentul
de comunicaţii.

Puterea nominală Distanţa de separare în funcţie de frecvenţa transmiţătorului


maximă emisă de (metri)
transmiţător între 150 kHz şi 80 MHz între 80 MHz şi 800 MHz între 800 MHz şi 2,5 GHz
(waţi)
d = 1,2   P d = 0,35   P d = 0,7   P
0,01 0,12 0,04 0,07

0,1 0,38 0,11 0,22

1 1,2 0,35 0,7


10 3,8 1,11 2,21
100 12 3,5 7
În cazul transmiţătoarelor cu o putere maximă nominală emisă care nu este menţionată mai sus, distanţa de separare
recomandată d, în metri (m), poate fi estimată folosind ecuaţia aplicabilă frecvenţei transmiţătorului, unde P este puterea
nominală maximă emisă de transmiţător, conform indicaţiilor producătorului transmiţătorului.
NOTĂ 1: La 80 MHz şi 800 MHz, se aplică intervalul de frecvenţă mai mare.
NOTĂ 2: Este posibil ca aceste îndrumări să nu fie valabile în toate situaţiile. Propagarea electromagnetică este afectată de
absorbţia şi reflectarea de pe structuri, obiecte şi persoane.

BiPAP A40 manualul utilizatorului


77

Garanţie limitată
Respironics, Inc. garantează că sistemul BiPAP A40 nu va prezenta defecte de manoperă şi materiale şi va
funcţiona în conformitate cu specificaţiile produsului pe o perioadă de doi (2) ani de la data vânzării de
Respironics, Inc. către distribuitor. În cazul în care produsul nu funcţionează conform specificaţiilor,
Respironics, Inc. va repara sau va înlocui – la discreţia sa – materialul sau piesa defectuoase. Respironics, Inc.
va suporta taxele de transport obişnuite de la Respironics, Inc. numai către locaţia distribuitorului. Această
garanţie nu acoperă deteriorările provocate de accidente, utilizare necorespunzătoare, abuz, modificare şi alte
defecte care nu au legătură cu materialul sau manopera.
Respironics, Inc. nu îşi asumă nicio răspundere pentru pierderi economice, pierderi de profituri, cheltuieli de
regie sau daune consecvenţiale care s-ar putea pretinde că rezultă din vânzarea sau utilizarea acestui produs.
Unele ţări nu permit excluderea sau limitarea daunelor conexe sau consecvenţiale, aşadar este posibil ca clauza
limitativă sau exclusivă de mai sus să nu se aplice în cazul dvs.
Accesoriile şi piesele de schimb, inclusiv, dar fără a se limita la circuite, tubulatură, dispozitive pentru scurgeri,
supape de evacuare, filtre şi siguranţe, nu sunt acoperite prin prezenta garanţie.
Această garanţie înlocuieşte toate celelalte garanţii explicite. În plus, orice garanţii implicite – inclusiv orice
garanţii de vandabilitate sau conformitate pentru un anumit scop – sunt limitate la doi ani. Anumite ţări nu
permit limitarea duratei de valabilitate a unei garanţii implicite, aşadar este posibil ca clauza limitativă de mai
sus să nu se aplice în cazul dvs. Această garanţie vă oferă drepturi juridice specifice şi este posibil să beneficiaţi,
de asemenea, de alte drepturi, care variază de la o ţară la alta.
Pentru a vă exercita drepturile conform acestei garanţii, contactaţi distribuitorul autorizat local Respironics, Inc.
sau Respironics, Inc., la:

1001 Murry Ridge Lane


Murrysville, Pennsylvania 15668-8550, SUA
+1-724-387-4000

Deutschland
Gewerbestrasse 17
82211 Herrsching, Germania
+49 8152 93060

Garanţie limitată
78

BiPAP A40 manualul utilizatorului