Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

Data:
Unitatea de invatamant:
Clasa: I
Profesor:
Aria curriculara: Limbă și comunicare
Disciplina: Comunicare în limba romană
Unitatea de învățare: O lume minunata
Subiectul: Sunetul si litera ”f„ mic de mana
Tipul lectiei : predare – învățare

Scopul: Formarea capacităţii de asociere a sunetului cu litera „f” si exersarea deprinderii de exprimare orală şi scrisă.

OBIECTIVE OPERATIONALE :

O1:să identifice sunetul f în vorbirea curentă;


O2: să dea exemple a unor substantive proprii care contin sunetul “f” în pozitie initiala, mediana și finală;
O3:să citească corect, în ritm propriu, cuvintele, propozițiile și textul din manual;
O4::să scrie litera f de mână, separat și în grupuri de litere
O5: să copie, sa transcrie cuvintele scrise cu literele invatate;
STRATEGII DIDACTICE
Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, demonstraţia, problematizarea;
Materiale didactice și mijloace de învăţământ: planșă cu litera f de mana, manual, fișă de lucru.
Forme de organizare: frontal, individual.
Resurse:
 umane: elevi;
 temporale: min.

Material bibliografic:
 Ghidul învăţătorului, clasa I, Editura Aramis, Bucureşti, 2005;
 Dumitru D. Pârâială, Viorica Pârâială, Claudia Balan, Anica Vasilache, Teodora Tanasă, Activităţi în completarea programului din
ciclul primar, Editura Euristica, Iaşi, 2007;
 Nuţa, Silvia, Metodica predării limbii române în clasele primare, Editura Aramis, Bucureşti, 2000:
 Iordăchescu, Carmen, Să dezlegăm tainele abecedarului, Editura Aramis, Piteşti, 2004.
DESIGN-UL INSTRUCȚIONAL

Nr. Secvenţele Conţinut instructiv-educativ Strategiadidactică Evaluare


Crt. lecţiei Metode şi Mijloace de Forme de
procedee învăţământ organizare
1. Moment -Anunţarea elevilor că vor desfăşura Conversația Frontală Observarea
organizatoric ora de comunicare în limba română. sistematică a
-Pregătirea elevilor pentru lecţie. comporta-
-Crearea atmosferei necesare pentru mentului
desfăşurarea activităţii. elevului.

2. Verificarea -Dragi elevi, care este titlul lecției Frontală


cunoștințelor anterioare? Evaluare
anterioare -Elevii citesc in soapta textul din orala
manual. Copiii vor citi apoi, in lant, Caiet de
textul din manual. Conversatia teme
Explicaţia
Manualul
Individuala Observarea
sistematică a
activității și
comporta-
mentului
elevului.

Captarea Prezint copiilor câteva planșe cu Conversaţia Frontală


atenţiei diverse litere de mana si le cer sa-mi
3. spuna care este litera de mana pe care Problematiza
ei nu o stiu inca. rea Observarea
sistematică a
Individuală comporta-
mentului
elevilor
4. Anunţarea Anunț copiilor obiectivele în maniera Conversatia
temei şi a accesibilă. Expicatia Observarea
obiectivelor sistematica a
activitatii si
Frontală comportamen
tului elevilor

5. Dirijarea  Prezint elevilor planşa cu Planşa cu


învăţării litera ,,f” mic de mana. Expunerea litera f mic
 Denumesc litera de mana
 Repetarea sunetului de către
mai mulţi elevi (individual, pe Frontală
grupe, în cor)
 Descrierea literei.
 Prezentarea literei de mână şi
scrierea elementelor grafice ale
acesteia.
o Scrierea literei de Demonstraţia
mână
 Scrierea model a literei, în
întregime, la tablă cu explicarea
mişcării şi a fiecărui element
grafic component.
 Simularea scrierii literei în aer, Demonstratia Orala
pe bancă, pe caiet cu stiloul
închis, în palmă.
 Exerciţii de încălzire a Frontală
muşchilor mâinilor: Observarea
Umerii îi vom mișca, sistematica a
Spatele vom îndrepta comportamen
Degetele-mi sunt petale tului copiilor
Se deschid ca la o floare si a modului
Vântul bate ne-ncetat de exprimare
Vârful degetelor bat orala
Iar apoi le rasfirăm
Și la pian noi cântăm. Explicatia
Lebedele-n jur privesc, Tabla, creta.
Mâinile mi le rotesc.
Morișca o învârtesc.
Și la lucru eu pornesc.
Copii, acum deschideți caietele
pentru a trece la scrierea noii litere. Demonstratia
Reactualizez normele descriere:
-poziția corectă a corpului; Evaluare
-poziția caietului; orala si scrisa
-scrierea datei, titlului, alineatului(la
tablă și în caietul fiecărui elev) .
Scriu, la tablă, litera model, apoi cer
elevilor să scrie și ei o singură dată
litera în caiete.Verific, trecând pe la
fiecare, corectitudinea scrierii, făcând Conversatia
observații și îndrumări.
Solicit elevilor să scrie al doilea rând
cu litera f , iar pe rândul următor . Observarea
Explic modul de legare a literei f de sistematica a
alte litere. Exercitiul activitatii si
Solicit elevilor să scrie un rând Manualul comportamen
folosind cuvintele floare, catifea si puf. tului copiilor.
Insist asupra legăturii dintre litere și a
scrierii corecte.
Se execută un joc de mișcare.
Mâinile le ridicăm, și pe cap le Frontală
așezăm / Și apoi pe nas pe gură, pe
urechi ne-a mai rămas./Iute batem din
picioare ,/ Palmele le lovim tare. Evaluare
Elevii vor realiza exerciții de scriere Frontală orala si scrisa
a literei “f” mic, de mână, precum și Tabla, creta
exerciții de copiere si transcriere a
literelor si cuvintelor scrise cu literele
invatate.
Evaluare
practic-
actionala.
6. Obţinerea Copiii vor rezolva sarcinile din fisa de Conversația Fișa de Individual Evaluare
performanţei lucru. Explicația lucru practic-
Exercițiul actionala

7. Asigurarea
retenţiei şi a Dragi elevi, ce literă am învățat noi Conversaţia Individuala Evaluare
transferului astăzi să scriem? scrisa
frontala

8. Încheierea Se fac aprecieri colective şi individua- Conversaţia Stimulente Frontală Aprecieri


activității le. Elevii primesc calificative şi verbale
stimulente.

S-ar putea să vă placă și