Sunteți pe pagina 1din 4

Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE V. Sencu


Middelcoopstraat 59, 4152 CG Culemborg (Ţările de Jos)
+447470767977
vsvs90x@gmail.com

LOCUL DE MUNCĂ DORIT Medic Stomatolog

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

04/02/2010–Prezent Medic stomatolog


Catedra de Stomatologie Terapeutică, Chirurgie OMF, Stom. Ortopedică, str. Toma Ciorba
42, Chișinău (Republica Moldova)

Examiarea bolnavului stomatologic. Completarea foii de observație. Determinarea indicelui igienei


cavității bucale. Detartrajul. Tratamentul cariei dentare. Metoda de terapie remineralizantă. Prevenirea
și combaterere a durerii în tratamentul cariei. Tratamentul medicamentos al cariei superficiale, medii și
profunde. Coafajul indirect, substanțe, materiale, tehnică. Tratamentul cariei cu diferite localizări.
Selectarea materialelor de obturație. Conservarea pulpei dentare. Electroanestezierea pulpei.
Ionoforeza. Îndeprtarea în totalitate a pulpei dentare. Diatermocoagularea pulpei. Obturarea canalelor
radiculare.
Prepararea cavităților carioase de clasele 1-5. Prepararea cavităților profunde și atipice. Formarea
punctelor de retenție în dinții cu coroanele fracturate. Prelucrarea cu antiseptici și uscarea cavității
carioase. Prepararea materialelor pentru obtrațiile provizorii și permanente. Prepararea materialelor
pentru obtrația canalelor radiculare. Prepararea și aplicarea căptușeli curative. Aplicarea obturațiilor în
cavitățile de clasele 1-5. Utilizarea matricilor, caprelor din celoidină. Șlefuirea și poleirea obturațiilor.
Aplicarea pastei arsenitale. Înlăturarea plombelor provizorii. Deschiderea camerei pulpare în dinții
incisivii, canini, premolari, molari. Amputare pulpei coronare. Extirparea pulpei. Determinarea lungimei
canalului. Lărgirea canalelor radiculare cu utilizarea trusei de instrumente endodontice. Sterilizarea și
uscarea canalului radicular prin diferite metode. Obturarea canalelor radiculare cu paste, fosfat-ciment
și cu știfturi. Înlăturarea instrumentelor fracturate din canalul radiculare. Înlăturarea obturațiilor din
diferite materiale.
Examinare pacienților cu leziunile bucale. Tratamentul pacietilor cu trauma mecanica bucala,
traumatisme fizice in cavitate a bucala, leucoplazie, boli virotice, stomatita ulcero-necrotica Vicent,
candidoza mucoasei bucale, stomatita aftoasa cronica recivitantă, eriterm exudativ polimorf,
pemfigus, lichenul plan bucal lupusul eritematos. Participarea la consultații și reprezentări de cazuri
cu afecțiunile mucoasei bucale. Tratamentul cariei dentare de clasele 1-5. Tratamentul pulpitelor,
paradontitelo și paradontozei. Prezentarea de cazuri cu discuții asupra tratamentul cariei, pulpitelor,
paradontitelor.
Lucru cu uniturile stomatologice, bormașinile și fotoliile stomatologie. Înlocuirea cordonului de
transmisie al bormașinii. Prelucrarea cu detergenți și sterilizarea instrumentarului stomatologic.
Tratamentul pulpitelor, paradontitelor apicale, cariei dentare și leziunilor necarioase. Prepararea
cavității carioase de clasele 1-5. Prepararea cavității profunde și atipice.
Profilaxia cariei dentare. Aplicarea locală a preparatelor de fluor. Însușirea practică a metodelor de
aplicare locală a soluțiilor fluorate. Remedii pentru Profilaxia cariei dentare. Sigel area fisurilor dentare.
Însușirea practică a metodelor de sigilare a fisurilor dentare. Însușirea practică a metodei de sigilare a
fisurilor dentare. Profilaxia afectiunilor parodontiului.

Examenul pacienților. Argumentarea diagnosticului. Indicații la tratamentul protetic cu proteze parțiale


mobile acrilice. Amprentarea câmpului protetic.Determinarea ocluziei centrice sau raportului
inermaxilar. Metodele de stabilizare a protezelor mobilizabile. Aplicarea protezei mobilizabile acrilice.
Proba și ajutarea scheletului metalic al protezei parțiale mobilizabile. Examinarea pacieților cu

10/12/18 © Uniunea Europeană, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 4


Curriculum vitae V. Sencu

edentația totală. Amprentarea a atomică pentru confecționarea lingurilor individuale. Metode de


examinare a protezelor totale. Determinarea relațiilor inermaxilar la pacienții cu edentație totală. Proba
machetei protezei totale. Aplicarea protezelor totale finale în cavitatea bucală. Proba de control.
Extracția dentară: monoradiculari, pluriradiculari, alveolotomie, tratamentul complicațiilor, tratamentul
postoperator. Deschiderea colecțiilor purulente ( periostita, osteomielita, abces, flegmon). Intervenții
ambulatorie ( rezecția apicală, amputația, chistotomie, chistectomie, intervenții paradontă. Toaletă
chirurgicală a plăgilor. Pansamente. Întocmirea fișelor de observație clinica. Asistență la operații.
Întocmirea documentației de externare. Pregătirea preoperatorie a bolnavului (în clinica, policlinica).

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

01/10/2007–04/08/2013 Diploma of Higher Education


Universitate a de Stat de Medicina si Farmacie Nicolae Testimetanu, Chisinau (Republica
Moldova)

-Biologia Moleculară;
-Genetica Umană;
-Chimie Bioorganică;
-Limba Latină;
-Histologie, citologie, embriologie;
-Biochimie;
-Fiziologia Umană;
-Stomatologia Terapeutică;
-Stomatologia Ortopedică;
-Biofizica;
-Urgenta Medicala primară;
-Bioetica;
-Biochimie orală;
-Fiziologie OMF;
-Microbiologie, Virusologie, Imunologie, Microbiologie Orală;
-Chirurgie Generală, Semiologie;
-Medicina internă;
-Anatomie Topografica si Ghirurgie operatorie a capului si gatului;
-Ortodontie;
-Profilaxia afectiunilor orale (PAO) ;
-Chirurgie Oro-Maxilo-Facială;
-Igiena Generală;
-Histologie Orală;
-Psihologie Generală;
-Științele comportamentului;
-Morfopatologie;
-Fiziopatologie;
-Patologia Chirurgicala;
-Radiologia;
-Otorinolaringologie ORL;
-Oftalmologie;
-Farmacologie;
-Ginecologie si Obstetrica;
-Dermatovenerologie stomatologică;

10/12/18 © Uniunea Europeană, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 4


Curriculum vitae V. Sencu

-Boli infecțioase;
-Management Sanitar;
-Neurologie, Neurochirurgie;
-Pediatrie: Manifestari orale la copii;
-Toxicologie;
-Psihiatrie, Psihologie medicala;
-Epidemiologie;
-Farmacologie clinica stomatolocica;
-Propedeutica Pedodontiei;
-Chirurgie OMF Pediatrică, Pedodontie, Ortodontie;
-Implantologia orală si paradontologia;
-Supraprotezarea pe implante;
-Marketing stomatologic

01/10/2002–30/06/2008 Diploma de bacalaureat


Universitatea Pedagogică Ion Creangă, Chișinău (Republica Moldova)

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) Romanian

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE


Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
engleză B2 B2 B2 B2 B1
rusă C2 C1 C2 C2 C1
ucraineană C2 C1 C1 C1 C1
poloneză A2 A1 A1 A1 A1
română C2 C2 C2 C2 C2
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare
- spiritul de echipă;
- o bună capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a experienţei in invatamant

Competenţe
organizaţionale/manageriale ▪ Implicare în organizarea de evenimente științifice și de prezentare în cadrul clinicii.

Competenţe dobândite la locul de


muncă ▪ Întocmire planuri complexe de tratament stomatologic
▪ Lucrul în echipă
▪ Abordarea multidisciplinară a cazurilor complexe.

Competențele digitale AUTOEVALUARE

Procesarea Creare de Rezolvarea de


Comunicare Securitate
informaţiei conţinut probleme

10/12/18 © Uniunea Europeană, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 4


Curriculum vitae V. Sencu

Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator


independent experimentat experimentat experimentat independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

10/12/18 © Uniunea Europeană, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 4 / 4

S-ar putea să vă placă și