Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GRIGORE T.

POPA" DIN IAŞI,


Conform aprobării Senatului din data de 29.X.2018, scoate la concurs următoarele posturi
didactice vacante, pe perioadă determinată:

Facultatea de Medicină
Departamentul Ştiinţe Morfo-Funcţionale I

Asistent universitar, poziția 38, disciplina: Anatomie (Anatomie și embriologie).


Asistent universitar, poziția 45, disciplina: Anatomie (Anatomie; Anatomie și embriologie).

Departamentul Ştiinţe Morfo-Funcţionale II

Asistent universitar, poziția 9, disciplina: Biologie celulară și moleculară (Biologie celulară; Biologie celulară și
moleculară).
Asistent universitar, poziția 10, disciplina: Biologie celulară și moleculară (Biologie celulară; Biologie celulară și
moleculară).
Asistent universitar, poziția 16, disciplina: Farmacologie. Farmacologie clinică și algeziologie (Farmacologie -
algeziologie generală; Farmacologie - algeziologie).
Asistent universitar, poziția 17, disciplina: Farmacologie. Farmacologie clinică și algeziologie (Farmacologie -
algeziologie generală; Farmacologie - algeziologie).

Departamentul Medicale I

Asistent universitar, poziția 27, disciplina: Semiologie medicală (Semiologia aparatului cardiovascular; Semiologia
aparatului respirator; Semiologie generală).
Asistent universitar, poziția 28, disciplina: Semiologie medicală (Semiologia aparatului cardiovascular; Semiologia
aparatului respirator; Semiologie generală).
Asistent universitar, poziția 32, disciplina: Semiologie medicală și gastroenterologie (Digestiv; Semiologie
generală).
Asistent universitar, poziția 33, disciplina: Semiologie medicală și gastroenterologie (Digestiv; Semiologia
aparatului digestiv; Semiologie generală).
Asistent universitar, poziția 35, disciplina: Medicină internă (Îngrijiri calificate în medicină internă; Medicină
internă).
Asistent universitar, poziția 36, disciplina: Medicină internă (Îngrijiri calificate în medicină internă; Medicină
internă).
Departamentul Medicale II

Asistent universitar, poziția 9, disciplina: Endocrinologie (Endocrinologie; Metodologia documentării și cercetării


științifice medicale).
Asistent universitar, poziția 17, disciplina: Boli infecțioase (Boli infecțioase; Epidemiologie).
Asistent universitar, poziția 18, disciplina: Boli infecțioase (Boli infecțioase; Epidemiologie).
Asistent universitar, poziția 19, disciplina: Boli infecțioase (Boli infecțioase; Epidemiologie).
Asistent universitar, poziția 20, disciplina: Boli infecțioase (Boli infecțioase; Epidemiologie).

Departamentul Medicale III

Asistent universitar, poziția 16, disciplina: Psihiatrie (Psihiatrie; Psihiatrie și psihiatrie pediatrică).
Asistent universitar, poziția 17, disciplina: Psihiatrie (Psihiatrie; Psihiatrie și psihiatrie pediatrică).
Asistent universitar, poziția 17, disciplina: Neurologie (Neurologie).

1
Departamentul Chirurgie II

Asistent universitar, poziția 9, disciplina: Medicină de urgență (Abilități în manopere medicale și prim ajutor;
Îngrijiri calificate ale bolnavului critic: urgențe medicale și prim ajutor; Medicină de urgență).
Asistent universitar, poziția 13, disciplina: ORL (Îngrijiri calificate în ORL; ORL).
Asistent universitar, poziția 13, disciplina: Oftalmologie (Oftalmologie).

Departamentul Medicina mamei și copilului

Asistent universitar, poziția 41, disciplina: Obstetrică, ginecologie. Neonatologie (Obstetrică - ginecologie).
Asistent universitar, poziția 42, disciplina: Obstetrică, ginecologie. Neonatologie (Obstetrică - ginecologie).
Asistent universitar, poziția 43, disciplina: Obstetrică, ginecologie. Neonatologie (Obstetrică - ginecologie).
Asistent universitar, poziția 44, disciplina: Obstetrică, ginecologie. Neonatologie (Obstetrică - ginecologie).
Asistent universitar, poziția 38, disciplina: Pediatrie (Pediatrie).
Asistent universitar, poziția 39, disciplina: Pediatrie (Pediatrie).
Asistent universitar, poziția 40, disciplina: Pediatrie (Pediatrie).

Facultatea de Medicină Dentară


Departamentul Chirurgicale (Chirurgie Dentoalveolară și Maxilofacială)

Asistent universitar, poziția 14, disciplina: Pedodonție (Pedodonție).


Asistent universitar, poziția 6, disciplina: Patologie generală și oro-maxilo-facială. Bazele fizicii și biofizicii în
medicina dentară (Fiziopatologie; Metodologia cercetării științifice).
Asistent universitar, poziția 12, disciplina: Ortodonție și ortopedie dento-facială (Ortodonție și ortopedie dento-
facială).
Departamentul Odontologie Paradontologie, Restaurări Fixe

Asistent universitar, poziția 15, disciplina: Proteză fixă. Gnatologie. Estetică dento-stomato-facială (Estetică dento-
stomato-facială; Gnatologie; Proteză unidentară).

Departamentul Implantologie, Restaurări Amovibile, Tehnologie

Asistent universitar, poziția 17, disciplina: Proteză parțial amovibilă (Proteză parțial amovibilă; Proteză parțial
amovibilă scheletată; Reabilitare implanto-protetică).
Asistent universitar, poziția 24, disciplina: Proteză parțial amovibilă (Proteză parțial amovibilă; Proteză acrilică;
Proteză parțial amovibilă; Proteză parțial amovibilă scheletată).
Asistent universitar, poziția 25, disciplina: Proteză parțial amovibilă (Proteză parțial amovibilă; Proteză parțial
amovibilă scheletată).
Asistent universitar, poziția 5, disciplina: Proteză totală (Proteză totală).
Asistent universitar, poziția 18, disciplina: Tehnologia protezelor dentare (Morfologia dinților și arcadelor dentare;
Tehnologia protezelor fixe; Tehnologia protezelor metalo-ceramice).

Facultatea de Boinginerie Medicală


Departamentul Ştiinţe biomedicale

Asistent universitar, poziția 62, disciplina: Electroterapie. Masoterapie.

RECTOR,

Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu


2