Sunteți pe pagina 1din 5

PLAN DE LECŢIE

ARIA CURRICULARA : MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE

DISCIPLINA : ŞTIINŢE ALE NATURII

CLASA : A IV-A

TEMA : CIRCUITUL APEI ÎN NATURĂ

TIPUL LECŢIEI : dobândire de cunoştinţe

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ :
O1-să identifice fenomene ale naturii care au legătură cu circuitul apei în
natură
O2-să stabilească relaţii între precipitaţii şi circiutul apei în natură
O3-să descrie circuitul apei în natură
O4 -să folosească termeni ştiinţifici referitor la stările de agregare ale apei şi
circuitul apei în natură
O5 -să identifice factorii de mediu care influenţează circuitul apei în natură

STRATEGII DE PREDARE- ÎNVĂŢARE : film video , brainstorming , dicuţia


colectivă , fişe de lucru , demonstra-
ţia , jocul de rol , dramatizarea

RESURSE MATERIALE : DVD , film , figurine decupate , “Poezii” , de G.


Topârceanu , harta ţării , bileţele , creioane colorate ,
cretă colorată

PROPUNĂTOR: POPA MARIA


PLAN DE LECŢIE

Timp Scopul predării - Strategii de predare - învăţare Stil de Resurse Evaluare


învăţării învăţare materiale
V A P

3 min Generarea Video x x x -film video Observarea


entuziasmului şi a Vom viziona un film cu ştiri meteo . -DVD comportamen-
interesului Elevii vor avea sarcina de a urmări fenomenele meteo care tului
au legătură cu apa .Vor putea nota sau desena pe un
bileţel sau vor reţine pur şi simplu .

5 min Explorarea şi influ- Discuţie colectivă x -creioane -evaluare


enţarea opiniilor , Voi provoca o discuţie în legătură cu filmul vizionat cu colorate predictivă
emoţiilor scopul de a identifica fenomenele meteo , de a le separa -norişori din
convingerilor şi pe cele care au legătură cu apa ( precipitaţii ) de celelalte ( carton
atitudinilor vânt , temperatura aerului etc.).
Discuţia va fi prezidată de trei elevi ( practicii ) care vor x
interveni în momentele de « blocaj » cu întrebări ,
completări etc. (« De unde vine ploaia ? », « Cum se
formează norii ? » etc.)
Cuvintele cheie vor fi notate cu creioane colorate în x
« norişori » pe tablă ( vizualii) : ploaie, ninsoare,
grindină , lapoviţă , nori .

10 Rezolvare de pro- Brainstorming


min bleme Fiecare elev va scrie pe un bileţel idei în legătură cu x x x -bileţele -evaluare
( Planificarea cuvintele cheie notate pe tablă . orală
şi organizarea pro- Vizualii vor nota cu creioane colorate , auditivii vor nota
priei învăţări ) cuvinte scurte şi vor dezvolta apoi oral iar practicii vor
strânge bileţelele şi le vor grupa după cuvintele cheie de
pe tablă , în jurul norişorilor .
Sub îndrumarea mea vor fi selectate cele mai bune idei şi
vor fi dezvoltate . ( Exemplu : « Norii se formează prin
evaporarea apei din pământ , din ape .» )

10 Oferirea de infor- Suport de curs / fişe de lucru x x -suport de -evaluare


min. maţie Elevii vor primi un suport de curs însoţit de o fişă de lucru curs scrisă
Explicarea concep- . -fişă de lucru
telor teoretice Voi prezenta oral conţinutul teoretic al lecţiei « Circuitul
apei în natură » în timp ce elevii urmăresc suportul de curs
.
Vor completa apoi fişa de lucru ( anexa 1)

2 min De la teorie la prac- Demonstraţia


tică Elevii practici şi vizuali vor realiza o demonstraţie grafică x x x -norişori , -evaluare
pe tablă a circiutului apei în natură cu ajutorul unor soare, fulgi practică şi
norişori , soare , fulgi – decupaje şi a cretei colorate cu din hârtie orală
care vor desena pământul , apele, săgeţi etc. ( un -creta
asemenea circuit există şi pe fişă ). colorată
Elevii auditivi vor prezenta oral acest circiut.

10 Consolidarea infor- Dramatizare / lucru în echipă x x x -carte cu -evaluare


min maţiei Elevii vor fi împărţiţi pe echipe în aşa fel încât în fiecare imagini orală
echipă să fie elevi cu stiluri diferite de învăţare . Sarcina « Poezii » ,
esrte de a imagina diferite scenarii de a interpreta poezia de
« Balada unui greier mic » de G. Topârceanu , personajele G.Topârceanu
fiind nu numai greierele şi furnica ci şi ploaia , ninsoarea ,
grindina etc.
Voi citi poezia arătând şi benzile desenate pentru a se
inspira în interpretare .
Fiecare grupă va prezenta jocul de rol iar celelalte vor
analiza critic în funcţie de modul în care au fost evidenţiat
circuitul apei în natură .
Probă de baraj : identificaţi factorii de mediu care pot
influenţa circuitul apei în natură. x x x -harta ţării -evaluare
-norişori , orală
5 min Analiza şi evalua- Joc de rol soare, fulgi
rea învăţării Pe o hartă a ţării va prezenta fiecare echipă printr-un din hârtie
reprezentant un « Buletin meteo ideal » folosind figurine
decupate .
Auditivii vor prezenta sau vor veni cu idei , vizualii vor
identifica pe hartă zonele cu climă caldă sau rece ,
practicii vor plasa simbolurile .
Vor fi evaluate şi fişele completate în timpul orei .
Voi face aprecieri generale şi individuale asupra
comportamentului şi contribuţiei la oră notând elevii care
au fişele cele mai complete şi corecte .
Tema : completarea calendarului naturii pe o săptămână în
forma aleasă de ei ( desen-vizualii , decupaje-practicii ,
înregistrare audio-auditivii etc.)
PRACTICA REFLECTIVĂ

ANALIZA PREDĂRII ŞI A ÎNVĂŢĂRII

Activitatea de predare propusă : Ştiinţe ale naturii – “Circuitul apei în


natură”

Am urmărit ca elevii - să înveţe : -termini specifici ştiinţelor naturii


- să înţeleagă : -circuitul apei în natură
- să experimenteze : -prezentarea unui buletin meteo
- să fie capebili să : -stabilească relaţii între
fenomenele naturii şi circuitul apei în natură
- să îmbunătăţească : -lucrul în echipă
- să ştie : -să identifice fenomene ale naturii care au
legătură cu circuitul apei în natură

Sesiunea ( lecţia) am organizat-o îmbinând diferite strategii corespunzătoare


stilurilor de învăţare( vizual , auditiv şi motric) .

Durata : 1 oră

Resurse :creioane colorate , bileţele , figurine decupate din carton , creta


colorată , text suport , fişă de muncă independentă , DVD, film, “Poezii” de
G. Topârceanu

Cuvinte cheie : nori , ploaie , ninsoare , grindină , evaporare , condensare ,


infiltrare , circuit

Progresul : folosesc cu uşurinţă şi corect termeni ştiinţifici în prezentarea


buletinului meteo ideal
Evaluarea şi analiza

Cum a mers : foarte bine

Ce a mers bine : completarea fişei de lucru , brainstormingul , jocul de rol ,


demonstraţia

Ce poate fi îmbunătăţit : lucrul în echipă , prin implicarea a cât mai mulţi


elevi
Care este pasul următor : aplicarea strategiilor folosite la alte activităţi