Sunteți pe pagina 1din 1

Asediul Antiohiei în timpul primei cruciade

CRUCIADELE
1. Completează spațiile libere din textul
umrător, alegând datele și termenii potriviți: 1095,
1147, regat, creștini, cruciada I, cetăți, Europa,
comitatul, principatul, Palestina.

Papa Urban al II-lea i-a chemat la cruciadă pe


creștini în anul………………….. . El dorea eliberarea
locurilor sfinte pentru……………………… .
Ierusalimul a fost cucerit de cruciați în anul 1099,
aceștia organizând acolo un stat sub formă de
………………… . Alte state întemeiate în urma
expediției militare cunoscute sub numele
de…………………………. au
fost………………………… Antiohiei
și………………………….de Edessa.

2. Citiți textul de mai jos, priviți imaginile,


apoi rezolvați următoarele cernințe.

Întregul Occident (…) punea în mișcare


nenumărate familii și se îndrepta către Asia, trecând
prin Europa de la un capăt la celălat. Războinicii erau
însoțiți de foarte mulți oameni neînarmați (…) Se știe
că oamenii cei mai simpli doreau să meargă la
mormântul Domnului și să se închine, dar alții, ca
Bohemond și ai lui, aveau un alt plan în mintea lor și
sperau că, în trecere [către Țara Sfântă – n.n.], vor
putea cuceri însăși Cetatea Cetăților [Constantinopolul
– n.n], de unde vroiau numeroase bogății. (…) După ce
i-au încredințat întreaga guvernare a Antiohiei lui
Bohemond, ceilalți au pornit spre Ierusalim.
Încercuind întăriturile pe care le asaltaseră prin
repetate atacuri, au cucerit cetatea în răstimp
de o lună și au omorât un mare număr de locuitori
musulmani și evrei, apoi i-au dat întreaga puterea lui GodefroyCucerirea Constantinopolului
de Bouillon, numindu-l rege.
în timpul primei cruciade
(Ana Comnena, în Alexiada, despre cruciada I)

a. Pe baza informațiilor din text și a analizării imaginilor, scieți o prezentare a asedierii


cetăților de către forțele creștine în timpul cruciadelor. Descrieți echipamentul soldaților,
tipul de armament, tacticile de luptă, urmările unor astfel de confruntări.
b. Scrieți o scurtă relatare despre asedierea Ierusalimului din punctul de vedere al unui
creștin, respectiv, al unui musulman.