Sunteți pe pagina 1din 1

EL NOI DE LA MARE

Nadala tradicional catalana Ernest Cervera

e»ª§ (1891-1972)

,
Tranquilo

# . j .
Soprano & # 68 œ . œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ œ œ. œ œ
œ œ œ œ.
Què li da - rem a n'el Noi de la Ma - re? Què li da - rem que li sà -pi ga
-- bo?-
Què li da - rem al Fi - llet de Ma - ri - a? Què li da - rem al for mós In- fan - tó?

,
Tam - pa - tam - tam que les fi - gues són ver - des, Tam pa- tam- tam que ja ma -du ra
- - ran?
--
## 6 j j
& 8 œ œ- œ œ- œœ . œ- œœ . œ- œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ.
J
Contralto

J Què li da - rem que li sà -pi ga


-- bo?-
La - la la - la la - la - la
la- la Què li da - rem al for mós In- fan - tó?

# # 6 œ œ- j j ,
Tam pa- tam- tam que ja ma -du ra
- - ran?
--

V 8 J œ œ- œ œ- œ œ- œ œ œ œ œ œ #œ œ.
Tenor
J J J
sà - pi - ga bo?

,
La - la la - la la - la la- la la - la la - la mós In fan --tó?

j
œ œ-
ma du - - ra- ran?
--
? ## 6 ∑ ∑ œ œ- œ œ œ œ.
Bajo 8 J
sà - pi - ga bo?
La - la la - la mós In fan --tó?
ma du - - ra- ran?
--

# U
& # .. œ . œ œ œ . œ œ j
œ œ. œ œ œ. œ œ
..
5

S
œ. œ œ œ œ. œ œ œ.
Li da- rem pan - ses amb u - nes ba - lan - ces, li da- rem fi - gues amb un pa- ne - ró.
Pan - ses i fi - gues i nous i o - li - ves, pan - ses i fi - gues i mel i ma - tó.

, U
Si no ma - du - ren el di - a de Pas - qua, ma - du - ra - ran en el di - a del Ram.
## . j ..
& . œ. œ œ œ. œ œ œ . œ œ œ n œ œj œ
j
œ œ-
j
œ œ- œ.
-
C.

Li da- rem pan - ses amb u - nes ba - lan - ces,


Pan - ses i fi - gues i nous i o - li - ves, La - la la - la la - la - rà.

## . œ . œ œ œ .
Si no ma - du - ren el di - a de Pas - qua,
j, - U
V . œ œ œ . œ œ # œ n œ œJ œ œ œ- .
œ œ œœ œœ .. ..
T
J
Li da- rem pan - ses amb u - nes ba - lan - ces, un pa- ne - ró.

-
Pan - ses i fi - gues i nous i o - li - ves, la - la la - la mel i ma - tó.

? # # .. œJ œ œ œ- œ œ- œ. j j j Uœ .
Si no ma - du - ren el di - a de Pas - qua, di - a del Ram.

J J œœ œœ œ œ œœ œœ œ. ..
B
- œ œ- -
La - la la - la la - la la, la - la la - la la - la - rà.
Copia: Nancho Alvarez