Sunteți pe pagina 1din 2

TEST IV – NUVELA

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I (40 de puncte)


Citeşte următorul text:
- Oameni buni! Măria-sa vodă întreabă ce vreţi şi ce cereţi? Pentru ce aţi venit aşa cu zurba*?
Prostimea rămase cu gura căscată. Ea nu se aştepta la o asemenea întrebare. Venise fără să
ştie pentru ce au venit şi ce vrea. Începe a se strânge cete-cete şi a întreba unii pe alţii ce să ceară. În
sfârşit începură:
- Să micşoreze dăjdiile*! - Să nu ne mai zăpcească*! - Să nu ne mai jăfuiască! - Am rămas
săraci! - N-avem bani! - Ni i-au luat Moţoc pe toţi! - Moţoc! El sfătuieşte pe Vodă! - Să piară!
- Capul lui Moţoc vrem!
Acest din urmă cuvânt găsind un ecou în toate inimile, fu ca o schinteie electrică. Toate gurile
se făcură un glas.
- Oh! păcătosul de mine! strigă ticălosul. Maică precistă, nu mă lăsa să mă prăpădesc!... Dar
ce le-am făcut eu oamenilor acestora? Născătoare de Dumnezeu, scapă-mă şi mă jur să fac o biserică,
să postesc cât voi mai avea zile!... Dar, milostive doamne, nu-i asculta pre nişte proşti… Să moară
toţi! Eu sunt boier mare, ei sunt nişte proşti!
- Proşti, dar mulţi, răspunse Lăpuşneanul cu sânge rece; să omor o mulţime de oameni pentru
un om, nu ar fi păcat?
(Costache Negruzzi, Alexandru Lăpuşneanul)
zurba - revoltă, răscoală, gălăgie, zarvă
dájdie - impozit, dare, bir.
zăpci - a încasa cu forța dări sau datorii

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:


1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: a se strânge, cuvânt.
4 puncte
2. Explică modul de formare a unui cuvânt obținut prin conversiune și a unui cuvânt obținut prin
derivare din secvența: Prostimea rămase cu gura căscată. Ea nu se aştepta la o asemenea întrebare.
4 puncte
3. Transcrie, din secvența următoare, un cuvânt care conține hiat, respectiv, un cuvânt care conține
diftong: Să micşoreze dăjdiile! - Să nu ne mai zăpcească! - Să nu ne mai jăfuiască! 4 puncte
4. Menționează rolul semnului exclamării din următoarea structură: Oameni buni! 4 puncte
5. Formulează două idei principale/secundare din textul dat. 4 puncte
6. Precizează, într-un enunț, motivul pentru care mulțimea era revoltată. 4 puncte

B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să motivezi apartenența la specie a


nuvelei Alexandru Lăpuşneanul de Costache Negruzzi. 16 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să precizezi patru trăsături ale nuvelei;
– să prezinți detaliat două trăsături ale nuvelei, valorificând fragmentul dat;
– să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
– să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.

SUBIECTUL al II -lea (36 de puncte)


Citeşte următorul text:
Oamenii de știință pozitivă au obiceiul de a considera că se află în posesia exclusivă a
exactității, de vreme ce ținta lor e adevărul. Literatura n-ar pretinde exactitate, ținta ei fiind frumosul.
E o idee greșită. Fie și admițând că exactitatea ar putea fi, la rigoare, definită în mai multe feluri,
poezia își are acordurile ei fine, șurubăria ei precisă, mecanismele ei delicate. Rareori într-un poem
poți să schimbi un vers sau fie și numai un cuvânt fără să afectezi întregul. În matematică, orice
afirmație, o teoremă de exemplu, trebuie demonstrată pe baza unei axiome. Niciun cuvânt nu are alt
înțeles decât acela rezultat din axiomă. Limbajul matematic este integral denotativ. De aceea l-a ales
Solomon Marcus în Poetica matematică drept bază pentru devierea caracteristică limbajului poetic,
ceea ce înseamnă că textul poetic actualizează în același timp toate virtualitățile cuvintelor
întrebuințate, fie ele de natură fonologică, semantică, istorică, idiomatică sau, pur și simplu
contextuală. „Dormea întors amorul meu de plumb” spune cel mai cunoscut vers al lui Bacovia din
poezia care a dat titlul, Plumb, primului său volum din 1916. Lectura doar a acestui vers ridică
nenumărate probleme cititorului de poezie. Iat-o pe cea mai importantă: ce sens are expresia a dormi
întors. Fie că e vorba de iubita poetului, cum au crezut unii comentatori, fie că e vorba de îngerul de
bronz de pe cavou, cum au crezut alții, expresia tot ininteligibilă rămâne. O rază de lumină aduce
raportarea expresiei la aceea, uzuală în românește, a dormi neîntors. Cu alte cuvinte, a dormi
profund. Un somn de plumb este un somn neîntors. Versul bacovian își păstrează în orice lectură
secretul.
(Nicolae Manolescu, Cum citim?, editorial în „România Literară”)

A. Scrie răspunsul pentru fiecare cerință de mai jos:


1. Formulează câte un enunț în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
- care este ținta literaturii;
- o trăsătură a limbajului matematic. 4 puncte
2. Scrie numele autorului și titlul articolului din care a fost extras fragmentul. 4 puncte
3. Menționează modul și diateza verbelor subliniate în text. 4 puncte
4. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate, menționând partea de vorbire prin care se
exprimă: Niciun cuvânt nu are alt înțeles decât acela rezultat din axiomă. 4 puncte
5. Transcrie două propoziții subordonate diferite din fraza următoare, precizând felul acestora: Rareori
într-un poem poți să schimbi un vers sau fie și numai un cuvânt fără să afectezi întregul. 4 puncte
6. Construiește o frază alcătuită din două propoziții în care să existe o propoziție subordonată
completivă directă, introdusă prin adverbul relativ unde. 4 puncte

B. Redactează o narațiune de 150 – 300 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare petrecută, reală sau
imaginară, în timpul orei de limba română. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;
– să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal;
– să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
– să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerințelor nu este obligatorie.


Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2p; coerenţa
textului – 2p; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2p; ortografia – 3p;
punctuaţia – 3p; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2p.)

S-ar putea să vă placă și