Sunteți pe pagina 1din 21

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară BUCURESTI

FACULTATEA DE MEDICINA VETERINARA

IMPORTANŢA ŞI IMPLICAŢIILE
MEDICINII VETERINARE
ÎN SIGURANŢA ALIMENTELOR
.

Autor: Conf. univ. dr. Florica BARBUCEANU

Curs - MEDICINĂ VETERINARĂ ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ, an IV


A nu se copia sau distribui fără copyright
I. LANŢUL (TROFIC) ALIMENTAR:

Este reprezentat de relaţia MEDIU PLANTE ANIMAL OM

OBIECT – OBIECTIV MEDIU PLANTE


(VERIGA)
SPECIALIST-EXPERT ECOPATOLOG FITOPATOLOG

ANIMAL OM
MEDIC VETERINAR MEDIC UMAN

 MEDICUL VETERINAR SE AFLĂ CEL MAI APROAPE DE CONSUMATORUL UMAN DIN


PUNCTUL DE VEDERE AL PROFILAXIEI ÎMBOLNĂVIRILOR OMULUI PRIN
INTERMEDIUL ALIMENTELOR.
 EXPERTIZA CELORLALŢI SPECIALIŞTI (ECOPATOLOG, FITOPATOLOG) SE RĂSFRÂNGE
PROFILACTIC ÎN PRIMUL RÂND ASUPRA VERIGII URMĂTOARE.
ÎN ACELAŞI TIMP:
 Relaţiile - de la FURAJ la ALIMENT (from feed to food)
- de la GRAJD la MASĂ (from stable to table)
- de la FURCĂ la FURCULIŢĂ ( de la fourche a la fourchette)
vin să redea mai plastic de la origine la obiectivul final – consumatorul uman, verigile lanţului alimentar.

2
3
II. PRINCIPALII FACTORI DE RISC PENTRU SĂNĂTATEA
OMULUI SUNT PRELUAŢI ŞI EVENTUAL TRANSMIŞI
CĂTRE CONSUMATORUL UMAN ASTFEL:

DIN MEDIU - SOL DIN PLANTE


- APĂ (prin FURAJE)
- AER

➢POLUANŢI (CONTAMINANŢI) ➢POLUANŢI DIN SOL

➢REZIDUURI DE LA ÎNGRĂŞĂMINTE ➢REZIDUURI DE LA ÎNGRĂŞĂMINTE


(APLICATE ÎN SOL)
➢REZIDUURI DE LA IERBICIDE (sau alte
➢REZIDUURI DE LA IERBICIDE BIOCIDE)
(SAU ALTE BIOCIDE)
➢REZIDUURI DE LA TRATAMENTELE
➢SPORI, OOCHISTI FITOSANITARE
(FORME DE REZISTENŢĂ
ALE - BACTERIILOR ➢ORGANISME MODIFICATE GENETIC (OMG)
- PARAZIŢILOR)

4
II.
Din ANIMALE

❖ POLUANŢI DIN MEDIU (PRELUAŢI DIRECT)


(SOL, AER, APĂ)

❖ AGENŢI ZOONOTICI PRELUAŢI DIN MEDIU (APĂ, SOL)


❖ REZIDUURI DE LA - ÎNGRĂŞĂMINTE PRELUATE PRIN
- BIOCIDE FURAJE DIN
- TRATAMENTE FITOSANITARE PLANTE
- TRATAMENTE CU HORMONI DE CREŞTERE
❖ OMG

❖ ZOONOZE SAU AGENŢI ZOONOTICI TRANSMISE:


- DIRECT – DE LA ANIMALE - ÎN VIAŢĂ
- MOARTE
- INDIRECT - PRIN VECTORI
- PRIN ALIMENTE – PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ
(obţinute după tăierea animalelor)
- CARNE
- ORGANE, etc.
- PRODUSE ANIMALIERE
(obţinute în timpul vieţii animalelor)
- LAPTE
- OUĂ
- MIERE, etc.
OM
CONSUMATOR FINAL

5
III. PROFILAXIA SĂNĂTĂŢII OMULUI PRIN
SIGURANŢA ALIMENTELOR

 MEDICUL VETERINAR MEDICUL UMAN

 SUPRAVEGHEAZĂ ŞI COMBATE BOLILE SUPRAVEGHEAZĂ ŞI TRATEAZĂ


ZOONOTICE LA ANIMALE - DOMESTICE
- SĂLBATICE BOLILE SAU EFECTELE
 ASIGURĂ ASTFEL PROFILAXIA ACESTOR ALIMENTAŢIEI LA OM
ÎMBOLNĂVIRI LA OM
 ÎNREGISTRAZĂ, CONTROLEAZĂ ŞI APLICĂ LA
ANIMALE CHIMIOTERAPICE CARE SĂ NU
PRODUCĂ REZIDUURI ÎN ALIMENTE
 ASIGURĂ ASTFEL PREVENIREA APARIŢIEI
FENOMENELOR DE ANTIBIOREZISTENŢĂ LA
OM
 SUPRAVEGHEAZĂ, INCLUSIV PRIN EXAMENE DE
LABORATOR, ZONELE DE POLUARE CHIMICĂ
 SUPRAVEGHEAZĂ, INCLUSIV PRIN EXAMENE DE
LABORATOR, PREZENŢA UNOR REZIDUURI,
POLUANŢI SAU OMG ÎN FURAJELE ADMINISTRATE
ANIMALELOR
 SUPRAVEGHEAZĂ, INCLUSIV PRIN EXAMENE DE
LABORATOR, PREZENŢA UNOR REZIDUURI,
POLUANŢI SAU OMG ÎN ALIMENTE DE ORIGINE
VEGETALĂ SAU ANIMALĂ

6
7
IV. SERVICIILE SANITAR-VETERINARE
ÎN SIGURANŢA ALIMENTELOR
 Reglementează domeniul siguranţei alimentelor de la
- furaj la aliment
- furcă la furculiţă
- grajdul animalelor la masa consumatorului uman
 Controlează lanţul alimentar
 Evaluează factorii de risc din întregul lanţ alimentar din:
- mediu (apă, sol, aer)
- plante
- alimente
 Realizează analize de risc privind siguranţa alimentelor
- la importul din ţările terţe
 Certifică privind circulaţia - animalelor şi
- alimentelor
 Supraveghează şi monitorizează factorii de risc privind siguranţa alimentelor
 Reglementează şi implementează programe naţionale privind controlul sau eradicarea unor boli
transmisibile de la animale la om (zoonoze)
 Participă la implementarea unor programe naţionale sau internaţionale privind alţi factori de risc
legaţi de siguranţa alimentelor

8
9
10
11
12
13
14
15
V.

MEDICINA VETERINARĂ ÎN MEDICINA UMANĂ ÎN


DOMENIULSIGURANŢEI DOMENIUL SIGURANŢEI
ALIMENTELOR ALIMENTELOR
- PROFILACTICĂ - CURATIVĂ
- EFICIENTĂ - TARDIVĂ
- ECONOMICĂ - SCUMPĂ

--- ooo000ooo---

16
O LUME = O SĂNĂTATE

Conceptul “ONE HEALTH”


18
19
Când:
LOUIS PASTEUR a spus:
- „MEDICUL UMAN SALVEAZĂ OMUL, MEDICUL VETERINAR SALVEAZĂ OMENIREA”
S-a referit cu certitudine la:
Rolul şi implicaţiile medicului veterinar şi ale medicinii veterinare în
siguranţa alimentelor.

- “Daca as mai fi tanar, m-as face medic veterinar”

20
Va multumesc!
Intrebari, comentarii,
observatii........

21

S-ar putea să vă placă și