Sunteți pe pagina 1din 1

Apocalipsa este acum… Contact Chemarea lui Hristos ajunge la noi- să începem a-i urma!

ESTE MAI TÂRZIU DEC ÂT CREDEȚI!


Grăbiți-vă deci ca să faceți lucrarea lui Dumnezeu. Poate că aceștia sunt ultimii câțiva ani în care putem răspândi liberi cuvântul

CUVINTE DE FOLOS, PREDICI


Caută 
Cuvânt de folos al Părintelui Xenofont la
Duminica Vindecării lunaticului și a prăznuirii
Sf. Ioan Iacob Hozevitul- 05.08.2018-Despre
post, rugăciune și necesitatea pazei minții față
de toate gîndurile și sentimentele noastre
Con dențialitate și cookie-uri: acest sit folosește cookie-uri. Dacă continui să folosești acest sit web, ești de acord cu utilizarea lor.
Pentru a a a mai multe, inclusiv cum să controlezi cookie-urile, uită-te aici: Politică cookie-uri Închide și acceptă

Urmărește

Dată: august 5, 2018 [I Cor.4, 9-16;Mi.17,14-23]”<< Acest neam (de demoni) nu iese decât numai
cu rugăciune
Autor: şi cu post.>> Dacă acest neam e izgonit de rugăciunea şi postirea altuia, cu
estemaitarziudecatcredeti
cât mai mult el nu poate să intre în cel ce însuşi e postitor şi rugător.
 2 Comentarii Iată ce îngrădire! Deşi demonii sunt mulţime nenumărată şi văzduhul e
plin de ei, nu pot face nimic celui care se îngrădeşte prin rugăciune şi
prin post. Postul este înfrânarea desăvârşită, rugăciunea este
desăvârşita părtăşie (comuniune) cu Dumnezeu; postul apără de
bântuirile din afară, iar rugăciunea aţinteşte dinlăuntru asupra
vrăjmaşilor o panoplie de foc. Pe postitor şi rugător, demonii îl simt de
departe şi fug de el, ca să nu primească lovituri dureroase.
Ne e îngăduit să gândim că acolo unde nu este post şi rugăciune s-a şi
în inţat demonul?
Da. Demonii, sălăşluindu-se în om, nu întotdeauna îşi fac simţită adăstarea, ci
se ascund, învăţându-şi gazda la tot răul şi abătând-o de la tot binele în chip
hoţesc, aşa încât acesta este încredinţat că singur face tot, împlinind de fapt
voia vrăjmaşului său. Tu doar apucă-te de rugăciune si de post, si vrăjmaşul
va fugi îndată, aşteptând prilejul de a se întoarce; într-adevăr se întoarce,
îndată ce omul părăseşte rugăciunea şi postul.” Astfel tâlcuiește Sfântul
Teofan Zăvorâtul evanghelia vindecării lunaticului.
Sfântul Luca al Crimeei ne spune că Domnul era străin după duh de marea
parte a poporului, nu era înțeles, Îl supărau, Îl numeau mincinos și lingușitor,
slujitorul lui Belzebut… Ca și Mântuitorul, cei ce i-au urmat pilda vieții sale (
drepții și S nții Vechiului Testament și al Noului Testament), au avut de
suferit la fel. Acesta e destinul tuturor S nților și al tuturor celor ce s-au
mântuit și se vor mântui până la sfârșitul lumii.
Domnul nostru Iisus Hristos vindecă în nal pe copilul demonizat arătând
însă cât de importante arme sunt în războiul nevăzut adevărata
rugăciune și adevăratul post unite cu o credință puternică.
Postul îl desface pe om de patimile trupești, iar rugăciunea de cele
su etești. Aceste două virtuți trebuie să le avem împreună. Căci rugăciunea
fără post este spurcată cu simțăminte păcătoase, mai ales ale împătimirii de
plăceri.
De asemenea postul fără rugăciune, citire, smerită cugetare ne duce la
hrănirea patimilor su etești din noi precum: cugetarea semeață, slava
deșartă, disprețul altora. Cine dorește să citească mai multe despre acestea,
îl îndemn să caute lucrarea „Experiențe ascetice” a Sf. Ignatie Briancianinov.
Pentru a ne ruga bine, o importanță capitală o are luarea aminte la
rugăciune; rugăciunea trebuie rostită rar; închipuirile la rugăciune nu
trebuiesc primite; lacrimile și suspinele să ne însoțească rugăciunea și să
căutăm simțămintele de pocăință. De asemenea să ne recunoaștem
propria păcătoșenie pentru ca Dumnezeu să ne primească rugăciunea.
Să iubim tăcerea  pentru a ajunge la o bună rugăciune, să ne aducem aminte
cât de des de moarte, să primim defăimările semenilor.
Să cugetăm cât mai mult la Legea și învățăturile dumnezeiești și să nu uităm
atunci cînd ne rugăm, indiferent de ce ne dorim să ne dăruiască Dumnezeu,
să cerem ca totdeauna să se facă voia Lui.
Extrem de importante sunt rugăciunile scurte(„Doamne Iisuse”) pe care
trebuie să le rostim cât mai des până ajungem să le spunem neîncetat.
Despre această lucrare a rugăciunii găsim în partea a IV a „Experiențelor
ascetice”. Această carte împreună cu „Ofrandă monahilor contemporani” și
„Predici” ale Sf. Ignatie Briancianinov vi le recomand să le citiți nu numai o
dată, ci de mai multe ori.
Tot de spre rugăciune, în cartea cu același nume a Sfântului Teofan
Zăvorâtul, a ăm că:
-este important să ajungem să ne rugăm atât cu mintea cît și cu inima,
-este necesar să cugetăm la sensul cuvintelor rugăciunii înainte cu ceva timp
de a ne ruga,
-trebuie să repetăm cuvintele rugăciunii până vom înțelege și vom trăi
ecare cuvânt,
-trebuie să zăbovim pe îndelete asupra acelor cuvinte ale rugăciunilor ce ne
nasc în su et simțăminte adânci
– este necesar să dobândim și celelalte virtuți pe lîngă dobândirea rugăciunii
cu luare aminte
– trebuie să împlinim principala condiție pentru a izbândi în rugăciune și
anume- curățirea inimii de patimi și de orice atașament pământesc, căci în
caz contrar rugăciunea noastră va rămâne doar la prima treaptă( aceea a
rostirii doar cu gura)( sfaturi desprinse din „Rugăciunea ” de Sfântul Teofan
Zăvorâtul. Foarte multe lucruri  importante pentru mântuire găsim și în alte
scrieri ale Sf Teofan Zăvorâtul: „Ce este viața duhovnicească și cum o putem
dobândi”, „Calea spre mântuire”, „Sfaturi înțelepte”, „Viața lăuntrică”,
„Învățături și scrisori despre viața creștină”,” Despre felurite probleme de
credință și viață „etc.)
Să trăim toată clipa cu multă luare aminte la gîndurile și sentimentele
dintru noi pentru a-l suprinde pe vrăjmașul ce se ascunde de noi și să-l
izgonim prin gînduri de la S nții Părinți sau din Sfânta Scriptură sau din
canoane  și să facem rugăciune smerită către Dumnezeu.
Ca să m mai siguri de izbândă, să ne folosim neîncetat de arma defăimării
de sine!  „Pentru că oricât de înaltă ar viețuirea noastră, dacă n-am
câștigat inima înfrântă, această viețuire e prefăcută și neroditoare.” Sf.
Ignatie Briancianinov- „Experiențe ascetice” , vol I.
Defăimarea de sine ne ajută să ne recunoaștem păcătoșenia și ne aduce
lacrimile de pocăință, iar  darul străpungerii inimii și al lacrimilor este 
semnul ca pocăința noastră a fost sau este primită. Dar  să m atenți căci
numai lacrimile de pocăință ne sunt de folos, nu cele din alte pricini
nemântuitoare de su et.
De asemenea, fără post nu ne putem apropia de Sfânta Împărtășanie,
conform canoanelor. Astfel, Sf. Ioan Iacob Hozevitul a refuzat să
împărtășească o preoteasă pentru că nu ținuse post 3 zile înainte de Sfânta
Împărtășanie( în afara posturilor mari) conform S ntelor Canoane.
Sf. Ioan Iacob Hozevitul, sarbatorit în această duminică,  făcea dese trimiteri
la Pidalion (pe care îl considera ca o busolă care ne arată încotro trebuie să
mergem), la scrierile Sf. Paisie Velicicovchi și la  Sf. Nicodim Aghioritul.
Închei cu un cuvânt de mare folos pentru noi de la Sf. Ioan Iacob Hozevitul:
„Ispita neamului celui de pe urmă a şi sosit, mai grozav acum, cu
apropierea venirii lui Antihrist încât ameninţă să-i piardă pe cei aleşi.

Şi nu-i atât de periculoasă ispita care vine de la vrăjmaşii lui Dumnezeu, de


la atei, de la cei cu grija numai la cele pământeşti sau de la cei destrăbălaţi
cari nu pot uşor să vatăme pe creştini. Pericolul vine de la fraţii cei
mincinoşi, cari sunt duşmani ascunşi cu atât mai periculoşi, cu cât cred că
ei sunt fraţi curaţi. Predică şi ei Ortodoxia, dar oarecum schimbată şi
prefăcută după placul lumii acesteia şi a stăpânitorului acestei lumi.

Predica lor e ca o hrană prielnică care a început să se strice şi în loc să


hrănească otrăveşte pe cei cari o mănâncă. Ei aduc tulburare în rândul
creştinilor. Aceştia sunt ispita cea mare a neamului celui de pe urmă.
Despre ei a profeţit Domnul că vor fi în veacul cel de apoi. „Mulţi vor veni
întru numele Meu şi pe mulţi vor înşela.” (Matei cap. 5)

Vorbesc şi fraţii mincinoşi de sfânta şi prea dulce ortodoxie, de dragoste,


de curăţie, pentru fapta bună, de smerenie şi de virtute, şi ajută obştile
creştineşti. Cât de greu pentru ortodocşii cei curaţi şi simpli să înţeleagă
pe cine au înaintea lor. Cât e de uşor să fie atraşi de ideile lor cele
„filosofice” şi să îi creadă. Dacă răscoleşte cineva adânc în sufletele
acestor oameni, va găsi nu dragostea cea fierbinte pentru Dumnezeu, ci
închinarea unui idol care se numeşte „om” (…)”

Cât despre apostazie, a cărui gravitate este atât de minimalizată astăzi, Sf.
Ioan Iacob Hozevitul zicea  că  în vechime, conform canoanelor, cel ce
apostazia nu era împărtășit pînă la moarte dacă era laic, iar de era preot era
caterisit. Iată cît de grav este păcatul apostaziei. Cât despre clericii din
vremea sa spunea că laudă dogmele ateiste și că făceau tovărășie cu ateii și
nimeni nu se depărta de ei, nici nu erau pedepsiți. Ca urmare, și din acest
motiv, Sfântul de când a fost hirotonit și până la sfârșitul vieții sale
pământești nu a mai slujit cu niciun preot.

Să luăm aminte la toate acestea, noi cei ce trăim aș zice vremurile din urmă,
și să m atenți, așa cum am mai spus și la dobândirea virtuților, și la pocăință
și la rugăciune cu smerenie și la îngrădirea de erezie dar și la toate celelalte
provocări- actele biometrice, păcatul avorturilor atât de răspîndit, deasa
împărtășanie dată în mod iresponsabil și toate celelalte lucruri la care
trebuie să m atenți.

Poate așa Îl vom milostivi pe Dumnezeu ca sa ne miluiască su etele noastre!


Pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale și ale tuturor S nților Săi,

Amin!

Pr. Xenofont

Share this:

 Twitter  Facebook  Google  Mai mult

Apreciază
Fii primul care apreciază asta.

Similare

Poporul rămâne în UPDATE PROIECTUL N-am înțeles bine în ce ani


neştiinţă şi o parte rămân "STRATEGIA EDUCAȚIE trăim, nici nu ne gândim
cu încredinţarea că totul PARENTALĂ" NU A FOST că vom muri. Situația a
merge aşa cum se cuvine, ABANDONAT ! Profesorii scăpat de sub control,
iar ceilalţi, deşi bagă de le vor preda părinților numai de Sus mai e
seamă că ceva e putred, Educație parentală! Orele nădejde, la ceea ce face
nu merg încotro ar trebui, de parenting, incluse în Dumnezeu. Astăzi trăim în
indcă nu ştiu cum şi șele de post și în normă. anii Apocalipsei. Nu este
unde să meargă. Către Ministerul Educației nevoie ca cineva să e
preoţii care nu au grijă de lansează ideea prooroc pentru ca să
popor, neostenindu-se a introducerii disciplinei înțeleagă asta. Lumea
le lămuri cele opționale „Educație arde. Pricepeți asta? Au
trebuincioase pentru parentală” în școală, la cuprins-o multe ispite. O
mântuirea su etului:„Vai nivelul claselor de liceu, astfel de văpaie a aprins
vouă,... că închideţi colegii, școli profesionale, diavolul încât de s-ar
împărăţia Cerurilor universități. Ministerul aduna toți pompierii, n-o
înaintea oamenilor." Sf. Educației așteaptă pot stinge. Văpaie
Teofan Zăvorâtul propuneri, sugestii și duhovnicească. N-a rămas
observații pe adresa de e- nimic. Numai de rugăciune
În "Cuvintele S nților
mail e nevoie, ca să se
pentru noi, cei de azi"
claudia.teodorescu@ed… milostivească Dumnezeu
spre noi. S-o luam în
În "Actualitate"
serios și să trăim
duhovnicește.

În "Actualitate"

Publicat de estemaitarziudecatcredeti
Vezi toate articolele lui estemaitarziudecatcredeti

← ANTERIOR URMĂTOR →
Plângeți! Toţi suntem vinovaţi, pentru că toţi suntem Poporul rămâne în neştiinţă şi o parte rămân cu
păcătoşi; facem rele, contribuim cu răul nostru la încredinţarea că totul merge aşa cum se cuvine, iar
«magazia universală a răului» ceilalţi, deşi bagă de seamă că ceva e putred, nu merg
încotro ar trebui, indcă nu ştiu cum şi unde să
meargă. Către preoţii care nu au grijă de popor,
neostenindu-se a le lămuri cele trebuincioase pentru
mântuirea su etului:„Vai vouă,… că închideţi
împărăţia Cerurilor înaintea oamenilor.” Sf.
Teofan Zăvorâtul

2 GÂNDURI DESPRE „CUVÂNT DE FOLOS AL PĂRINTELUI


XENOFONT LA DUMINICA VINDECĂRII LUNATICULUI ȘI A
PRĂZNUIRII SF. IOAN IACOB HOZEVITUL- 05.08.2018-DESPRE
POST, RUGĂCIUNE ȘI NECESITATEA PAZEI MINȚII FAȚĂ DE TOATE
GÎNDURILE ȘI SENTIMENTELE NOASTRE”
Adaugă comentariu ↓

Pingback: Poporul rămâne în neştiinţă şi o parte rămân cu


încredinţarea că totul merge aşa cum se cuvine, iar ceilalţi, deşi bagă
de seamă că ceva e putred, nu merg încotro ar trebui, indcă nu ştiu
cum şi unde să meargă. Către preoţii ca

Pingback: Cuvânt de folos al Părintelui Xenofont la Duminica


Vindecării lunaticului și a prăznuirii Sf. Ioan Iacob Hozevitul-
05.08.2018-Despre post, rugăciune și necesitatea pazei minții față de
toate gîndurile și sentimentele noastre | DEASA IMPARTAS

LASĂ UN RĂSPUNS

Introdu aici comentariul tău...


© 2018 ESTE MAI TÂRZIU DECÂT CREDEȚI!
BLOG L A WORDPRESS.COM. | TEMA : ROWLING DE ANDERS NORÉN.