Sunteți pe pagina 1din 1

User Agreement Page 1 of 1

Cod solicitare: 3B1UV-54O9


Ofiter inregistrare: -

Acord cu utilizatorul / Declaratie

Prin prezentul acord avand codul 3B1UV-54O9 subsemnatul, (prenume, nume) Cristian-Dumitru
MICULETE, cu domiciliul : localitate ROMANII DE SUS, regiune/judet Valcea, strada CARJEU , numar 2,
bloc -, apartament -, cod postal 245800, identificat(a) prin BI/CI serie VX, numar 493126, emis(a) la data de
2012.11.14, de catre SPCLEP HOREZU, valabil(a) pana la data de 2022.05.06, codul numeric personal
1710506382742, telefonul 0250861433, adresa e-mail cristian.ovictory@yahoo.es, avand functia de
Functia: Administrator la OVICTORY S.R.L. (organizatia in care isi desfasoara activitatea) formulez
prezenta declaratie.

Declar ca am luat cunostinta de dispozitiile Legii numarul 455/2001 privind semnatura electronica si de
Normele tehnice si metodologice pentru aplicarea acestei legi, precum si de prevederile Legii numarul
677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie
a acestor date.

Declar ca am luat cunostinta de Codul de Practici si Proceduri (document disponibile on-line la adresa
https://ca.transsped.ro/repository/) si conditiile stabilite de SC Trans Sped SRL in calitatea acestuia de
furnizor de servicii de certificare si/sau de distribuitorii acestuia pentru certificatele digitale si dispozitivele
hardware aferente utilizarii semnaturii electronice (informatii disponibile on-line la adresa
https://ca.transsped.ro/) si sunt de accord sa formulez prezenta declaratie in vederea eliberarii unui certificat
calificat pe numele meu, in conditiile si in conformitate cu prevederile legale mentionate mai jos.

Declar ca am luat la cunostinta de faptul ca SC Trans Sped SRL este operator de date personale si figureaza
in registrul de evidenta a operatorilor de date personale cu numarul 2653.

Declar ca am luat cunostinta de conditiile si obligatiile ce imi revin ca urmare a eliberarii unui certificat
calificat pe numele meu:

 Titularii de certificate sunt obligati sa pastreze secretul datelor de creare a semnaturii.

 Titularii de certificate sunt obligati sa solicite de îndata revocarea certificatelor în cazul în


care: a) au pierdut datele de creare a semnaturii; b) au motive sa creada ca datele de creare a
semnaturii au ajuns la cunostinta unui tert neautorizat; c) informatiile esentiale cuprinse în
certificat nu mai corespund realitatii

Declar ca toate informatiile ce stau la baza prezentei declaratii au fost furnizate de SC Trans Sped SRL
anterior nasterii oricarui raport contractual, intr-un limbaj clar si accesibil.

Declar ca sunt de acord ca, in conformitate cu prevederile Legii numarul 677/2001, datele cu caracter
personal continute in certificatul calificat sa fie facute publice pe site-urile www.transsped.ro, www.s-trust.de.

Declar ca am luat cunostinta de drepturile de care beneficiez ca urmare a prevederilor Legii numarul
677/2001: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de
a ma adresa justitiei si dreptul de a face plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii
Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro/), in calitate de autoritate de supraveghere.

Data Semnatura
2015.11.03

https://ca.transsped.ro/Applications/User_Agreement/Acord.aspx?Text=00000000000000... 03/11/2015