Sunteți pe pagina 1din 2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ACAD. H.

MIHĂESCU” UDEȘTI

ELEV(Ă):____________________________ DATA: ___________


Test secvenţial – Munții Carpați
Clasa a VIII –a ___ Prof. Cojocaru Victorița
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 20 puncte din oficiu. Timp de lucru 40 de minute.
SUBIECTUL I 20 puncte
1. Altitudinea maximă din Grupa Nordică (Carpații Maramureșului și Bucovinei) este de:
a. 2303 m b. 1954 m c. 2100 m d. 1495 m
2. Cele mai mari altitudini din Grupa Sudică (Carpaţii Curburii) sunt în munţii:
a. Călimani b. Rodnei c. Ciucaş d. Maramureş
3. Peştera Comarnic, Cheile Nerei şi Cheile Caraşului sunt situate în:
a. Grupa Parâng b. Grupa Retezat c. Grupa Munţilor Banatului d. Grupa Munţilor Apuseni
4. Sunt alcătuiți dintr-un “mozaic” de roci:
a. Grupa Centrală b. Munţii Apuseni c. Grupa Parâng d. Grupa Nordică
5. Babele şi Sfinxul, forme de relief rezultate pe conglomerate în urma eroziunii selective sunt
întâlnite în:
a. Munţii Făgăraş b. Munţii Rodnei c. Munţii Retezat d. Munţii Bucegi
SUBIECTUL II 30 puncte
1. Relieful carstic apare pe (tip de rocă)....................
2. De regulă la peste 2000 de metrii, în M. Carpaţi întâlnim relief …………………
3. Munţii Călimani se află în Grupa ………………….…………….
4. Depresiuni „golf” apar în vestul ………………….
5. Carpaţii Meridionali se întind de la Valea Prahovei până la ........................
6. Cel mai înalt vârf (2544 m) din Romania este Vârful.……………….
7. Munţii Oaş, Gutâi şi Ţibleş sunt alcătuiţi predominant din roci ………………….
8. Cea mai întinsă depresiune din Carpaţii Orientali este ………………………..
9. Altitudinea maximă din M. Apuseni (Vârful Bihor) este de …………… m
10. Şoseaua „Transfăgărăşan” traversează Grupa Munţilor…………………..
SUBIECTUL III 18 puncte
Comparaţi relieful Grupei Făgăraş cu cel al Munţilor Apuseni: precizand două asemănări şi două
deosebiri (asemănările şi deosebirile se pot referi la altitudini, tipuri de roci, mod de formare etc);

SUBIECTUL IV 12 puncte
Pentru harta de mai jos precizaţi numele unităţilor de relief notate cu cifrele: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Mult succes!!!
BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE
Test secvenţial – Munții Carpați

Clasa a VIII –a Prof. Cojocaru Victorița

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 20 puncte din oficiu.


Timp de lucru 40 de minute.

Subiectul I: 20 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare răspuns corect):


1.a; 2. c; 3. c; 4. b; 5. d;

Subiectul II: 30 puncte (câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect):


1. Roci calcaroase; 2. Glaciar; 3. Grupa Centrală (C. Moldo-Transilvani);
4. Carpaților Occidentali; 5. Culoarul Timiș – Cerna; 6. Vf. Moldoveanu; 7. Vulcanice;
8. D. Brașovului; 9. 1849 m; 10. M. Făgăraș;

Subiectul III: 18 puncte (câte 4,5 puncte pentru fiecare asemănare/deosebire identificată
corect). Asemănările şi deosebirile se pot referi la altitudini, tipuri de roci, mod de formare
etc.

Subiectul IV: 12 puncte (câte 2 puncte pentru fiecare unitatea de relief identificată corect, de
pe harta suport);
1. Grupa Nordică (C. Maramureșului și Bucovinei); 2. Grupa Centrală
(Carpații Moldo-Transilvani); 3. Grupa Bucegi; 4. Grupa Parâng; 5. Munții Banatului;
6. Munții Apuseni;