Sunteți pe pagina 1din 3

Departamentul PIPP

ANUL II, GRUPA 1


ANDRONIC MARIANA

ESEU

MICUL PRINŢ
( Antoine de Saint- Exupery)

Una dintre realizările artistice de o mare valoare pentru copii este


Micul prinţ deAntoine de Saint-Exupéry, o naraţiune care prin elementele
fantastice utilizate se apropie de basm.
În viziunea lui Saint-Exupéry, copilăria are o mare forţă salvatoare, reîntinereşte
sufleteşte ca şi apa vie din lumea basmelor:
”Când eram copil... Urc departe în copilăria mea. Copilăria, acest vast
teritoriu din care a ieşit fiecare dintre noi! De unde sunt? Sunt din copilăria mea.
Sunt din copilăria mea la fel cum sunt dintr-o ţară.(Pilot de război)”Încă din
dedicaţie („Toţi oamenii mari au fost mai întâi copii. Dar puţini dintre ei îşi mai
aduc aminte.”), Saint-Exupéry împarte lumea în două categorii: -copiii şi adulţii
care îşi amintesc de copilărie,-ceilalţi-care au pierdut toate valorile copilăriei.
Micul prinţ este una dintre cele mai cunoscute opere ale scriitorului francez ,
fiind scrisă într-un limbaj simplu , fără „podoabe” deoarece este destinat să fie
înţeles şi de copii , dar conţinând concepţia simbolică a autorului asupra vieţii .
În această operă este readus la viaţă universul copilăriei inocente print-o suită de
paeabole a căror unitate este asigurată de povestirile personajului principal
care în călătoria lui pe Pământ , îşi spune povestea unui aviator, aflat în pană în
mijlocul deşertului.
Scrisă pe un ton plin de umor , opera este traversată de tandrete de fiecare dată
când este evocată figura Micului prinţ plecat de pe mica sa planetă în căutarea
adevăratului sens al vieţii.
Micul prinţ caută societatea oamenilor mari, acumulează experienţe şi
învăţăminte, se angajează plin de curaj pe drumul cunoaşterii, dar păstrează
intacte virtuţile copilăriei, capacitatea de a se minuna în faţa lumii, puritatea
inimii, forţa încrederii, a dragostei şi a dăruirii.
Micul prinţ se află într-o călătorie iniţiatică, având ca scop descoperirea pe sine.
Lumile, planetele vizitate de micul prinţ sunt fiecare, în afară de ultima –
Pământul, planetele unei singure fiinţe, planete ale singurătăţii. Fiecare
personaj s-a izolat, a pierdut drumul spre celelate conştiinţe, inima fiecăruia este
ferecată, nu mai poate comunica: - regale de pe primul asteroid încearcă să se
comporte ca un monarh absolut, într -o lume fără supuşi,vanitosul de pe a doua
planetă caută să acumuleze cât mai multă admiraţie, - băutorul din planeta a
treia emite raţionamente specifice gândirii alcoolicului – ”beau pentru a uita că
mi-e ruşine să beau”, -omul de afaceri de pe planeta a patra transformă stelele în
valori bursiere, -fanaragiul din planeta a cincea este victima unui sistem absurd
şi a supunerii oarbe faţă de dispoziţia primită,- geograful din planeta a şasea n-a
cunoscut niciodată natura, nu poate trezi în cititorii săi pasiunea explorării,
seriozitate lui împietrindu-se în rutină, -acarul şi vânzătorul de pilule întâlniţi
pe Pământ formează un cuplu care prezintă absurdu lumii în care trăia cititorul.
Toate acestea sunt personaje bizarre , dar care reperezintă diferite caractere şi îl
ajută în drumul său spre cunoaşterea şă înţelegerea universului.
Ajuns pe Pământ Micul print îşi caută prieteni , dar nu găseşte niciunul.
Întâlneşte , în schimb, un şarpe, o floare şi mai apoi o vulpe..
Întâlnirea cu şarpele este plină de învăţăminte , el află că oamenii pot fi singuri
chiar şi în mulţime .
Din discuţiile cu vulpea înţelege că are o responsabilitate faţă de floarea lăsată
pe planeta sa , este unică, realizează că ea are nevoie de el , la fel de mult cum el
are nevoie de ea , că iubirea conferă sens existeţei şi să pentru a fi fericit ,
ajunge să te gândeşti , că undeva printre milioanele de stele există persoana
iubită.
Personajele întâlnite şi probele la care este supus în această călătorie îl ajută pe
Micul print să recupereze ceea ce îi lipsea la început :înţelegerea propriei
personae şi a celor din jur.
Între povestitor şi print se leagă o prietenie frumoasă care nu va putea fi ruptă,
chiar dacă prinţul trebuie să se întoarcă acasă, aviatorul este singurul adult
capabil să comunice cu copilul.
Pe tot parcursul operei imaginea copilului este zugrăvită prin comparaţie cu
oamenii mari . Astfel copilul are acces la esenţa lucrurilor spre deosebire de a
adultilor care judecă după aparenţe, aceştia nu pot ănţelege că esenţialul este
invizibil pentru ochi..
Prăpastia existentă între lumea copilului şi cea adultului face imposibilă
comunicarea între cei doi , de aceea adultul nu poate înţelege desenele făcute de
copil .
Descoperim în acest personaj un alter ego al autorului , singurul dintre adulţi
care îl poate înţelege. . Prinţul şi pilotul ar putea fi caracterizaţi în acelasi mod ,
când pilotul îl întâlneşte pe copil (prinţ) simte că poate fi, iar ,copil.
Micul prinţ încarnează neobosita căutare a copilăriei . Alegoriile sunt
numeroase şi evidente . Folosind cuvinte simple ce ne transpun în lumea
basmului autorul contopeşte în această capodoperă farmecul poeziei cu simbolul
şi magia verbală pentru a evoca cu umor şi ironie dulceaţă şi prospeţime,
imagini şi tablouri pitoreşti care ascund un umanism profund izvorăt din
valorile eterne ale omului : poezia, dragostea şi prietenia.
Micul prinţ este un personaj extraordinar, curios şi avid, naiv şi pur ca un copil
care poate vedea esenţa lucrurilor , el rămâne imaginea copilului universal , a
naivităţii, purităţii şi inocenţei.

Respectul şi admiraţia lui Saint-Exupéry pentru viaţă şi pentru om, pentru


valorile spiritual umane transpar din fiecare pagină a cărţii, cuvintele ”Copii!
Fiţi atenţi la baobabi!” având valoarea unui îndemn la luptă şi la vigilenţă.
Micul prinţ este opera unui om care, trăind într -o lume a contradicţiilor, visa o
viaţă în care oamenii să trăiască şi să se dezvolte armonios, deviza lui Saint-
Exupéry fiind: ”Voi lupta pentru OM.împotriva duşmanilor lui, dar şi împotriva
mea însămi.”

S-ar putea să vă placă și