Sunteți pe pagina 1din 17

COLLOQUIA BIBLIOTHECARIORUM

IN MEMORIAM FAINA TLEHUCI,


ediţia a V-a, 23 februarie 2017

ASPECTELE PLAGIATULUI:
CLASIFICARE, PREVENIRE (STUDIU DE CAZ)

Ala LÎSÎI, bibliotecar principal


http://static3.evz.ro/image-original-605-388/cache/2015-12/plagiat4-465x390.jpg Serviciul Comunicarea colecţiilor, BŞ USARB
 Lucrările ştiinţifice se sprijină pe rezultatele obţinute anterior, cuprinzând
citări şi referinţe bibliografice care confirmă documentar cunoaşterea
acestor rezultate, determină legătura actualei lucrări cu publicaţiile sau
cercetările precedente.
 Utilizarea unor idei, date şi metode străine sau interpretarea textului fără
citare este considerată drept plagiat, una din încălcările grave a eticii
ştiinţifice.

http://territoriaprava.ru/wp-content/uploads/2013/04/simvol_plagiata.jpg
 Plagiatul reprezintă folosirea fără
menţionarea sursei ori a avizului autorului, a
unor idei sau fraze, care apar ulterior ca noi şi
originale, cu un alt autor. Acesta se referă la
copierea unor idei, a unui raţionament, a unor
pasaje sau la copierea integrală a unei opere
de creaţie intelectuală, cum ar fi opera https://www.google.com/search?q=antiplagiat&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ve
d=0ahUKEwiW_bGit_vOAhWKhiwKHSU3AkYQ_AUICSgC#imgrc=-lPpbIk-CHyTfM%3A

literară, artistică sau ştiinţifică.

 Dicţionarul Explicativ al Limbii Române defineşte plagiatul drept


„acţiunea de a plagia; plagiere. Operă literară, artistică sau ştiinţifică a
altcuiva, însuşită (integral sau parţial) şi prezentată drept creaţie
personală”.
În luna februarie 2017 în Biblioteca Ştiinţifică USARB a fost aplicat
sondajul „Aspectele plagiatului: clasificare, prevenire”.
 Scopul sondajului: studierea şi determinarea:
ce tipuri de plagiat cunosc utilizatorii,
prin ce metode se poate evita plagiatul,
ce softuri de detectare a plagiatului există,
care este cadrul legislativ care condamnă plagiatul.
 Obiectivele sondajului:
https://chto-eto-takoe.ru/uryaimg/d93c61ca6e5220f678b81b1924921987.png

opiniile utilizatorilor privind caracteristicile plagiatului;


 identificarea cadrului legislativ care condamnă plagiatul;
 utilizarea metodelor de evitare a plagiatului de către utilizatorii bălţeni;
 constatarea tipurilor de plagiat şi a softurilor de detectare a plagiatului
cunoscute de către utilizatorii BŞ USARB.
 Metoda de realizare: metoda anchetei.
 Instrumentul de realizare: chestionarul cu 4 întrebări închise (cu
variante de răspuns deja formulate) şi 3 intrebări semiînchise.
 Eşantionul de 110 subiecţi: studenţi ai Universităţii de Stat „Alecu
Russo” din Bălţi: ciclul de studii licenţă (82%) şi masterat (18%) de la
diferite Facultăţi: Facultatea de Litere (55%); Facultatea de Drept şi
Ştiinţe Sociale (9% ); Facultatea Ştiinţe Reale, Economice şi ale
Mediului (18%); Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei, Pedagogie şi Arte
(18%); anii de studii 1, 2 şi 3.
 Locul aplicării chestionarului: Biblioteca Ştiinţifică USARB, Serviciul
Comunicarea colecţiilor.
1. Care dintre caracteristicile de mai jos
reflectă opinia Dvs despre plagiat?

Opera literară, artistică sau ştiinţifică a altcuiva, însuşită (integral 18%


sau parţial) şi prezentată drept creaţie personală;
59%
Acţiunea de a lua, a fura ideile, expresiile, invenţiile cuiva şi a le
prezenta drept creaţii proprii; a publica pe numele său fragmente
din lucrarea altuia; a comite un furt literar

Prezentarea muncii unui autor în aşa fel, că cititorul are impresia că 14%
aparţine acestuia

O încălcare gravă a normelor juridice 9%

0 20 40 60

 Plagiatul este un fenomen cunoscut pentru utilizatorii Bibliotecii Ştiinţifice USARB


şi este perceput ca o acţiune de a lua, a fura ideile, expresiile, invenţiile cuiva şi a
le prezenta ca creaţii proprii, a comite un furt literar (59% din respondenţi).
2. Numiţi cadrul legislativ care condamnă plagiatul
şi îndeamnă la evitarea acestui fenomen
Constituţia Republicii Moldova 9,1%

Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe 50%

Codul penal al Republicii Moldova 9,1%


Codul de etică şi deontologie profesională a 9,1%
cercetătorilor şi cadrelor universitare

Codul de etică universitară USARB 0

Codul de etică al cadrului didactic 0

Nu cunosc aşa legi 22,7%


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

 Cea mai recunoscută este „Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe” (50%)
 Unii utilizatori „Nu cunosc aşa legi” sau „Nu cunosc legile care condamnă plagiatul”
(22,7%).
3. Ce tipuri de plagiat cunoaşteţi?

 Cele mai cunoscute tipuri


9%
15% de plagiat sunt:
11%
Copiere, amestecare, lipire
Reaşezarea cuvintelor
8% Copiere-lipire.

36%
21%

Copiere-lipire Copiere, amestecare, lipire


Reaşezarea cuvintelor Plagiat structural
Traduceri Auto-plagiere
http://image.zn.ua/media/images/614xX/Dec2015/134351.jpg
4. Cum aţi proceda dacă un coleg v-ar plagia?

Nu aş întreprinde
 Soluţionarea
L-aş da în judecată nimic cazurilor de plagiat:
16% 19% • prin discuţii
• prin indiferenţă faţă de
acest fenomen
Aş discuta • sancţionarea încălcării
cu el Altă variantă 1%
dreptului de autor prin
64% tragerea la
răspundere a
Dacă un coleg persoanei care a
m-ar plagia comis furtul literar.
• Altă părere: „Să
indice numele meu”.
5. Aţi practicat plagiatul şi cât de des?

80

70

60 73%

50

40

30

20 27%
10
0 0
0
Da, destul de des Foarte rar Ocazional Nu am practicat

 Fenomenul plagiatului se manifestă şi în rândurile utilizatorilor Bibliotecii Ştiinţifice


USARB care au practicat plagiatul ocazional (73%).
6. Cum putem evita plagiatul?

70
64%
60

50

40

30
18% http://ziuadecj.realitatea.net/Images/Articole/00144131/00133207_large.jpg
20 18%
10
 Punerea între ghilimele
a citatelor directe
0 reprezintă cea mai simplă
Punerea între Reformularea cu Rezumarea teoriilor, şi mai utilizată metodă de
ghilimele a citatelor propriile cuvinte a ideilor şi a opiniilor
directe unui fragment din
evitare a plagiatului
text (64%).
7. Ce softuri de detectare a plagiatului
cunoaşteţi?
 Cel mai cunoscut este 9%
softul anti-plagiat 5%
DetectarePlagiat.ro
 Mai puţini cunosc aplicaţia 9%
gratuită Plagium.com
45%
 Sunt utilizatori care „Nu
cunosc softuri de detectare DetectarePlagiat.ro
a plagiatului”. 14%
Plagium.com

Copyscape
Premium(Google)
Viper
18%
Sistemantiplagiat.ro

Alte softuri
https://arnoldgiovanni.files.wordpress.com/2013/12/anti_plagiat.png
• Ne dorim ca utilizatorii Bibliotecii Ştiinţifice USARB să utilizeze
programe şi aplicaţii, sisteme şi softuri anti-plagiat care sunt oferite
on-line gratuit, pentru a exclude cazurile de plagiere, încât lucrările,
studiile, şi tezele de licenţă, de master să fie apreciate pentru
originalitate şi unicitate.

• Studiul „Aspectele plagiatului: clasificare, prevenire” a reliefat


concluzii importante care accentuiază însemnătatea cunoaşterii
legislaţiei Republicii Moldova, în scopul evitării plagiatului în
procesul de studiu şi cercetare ştiinţifică.

• Rezultatele sondajului relatează că utilizatorii BŞ USARB sunt


familiarizaţi cu metodele de evitare a plagiatlului, sunt informaţi
despre fenomenul plagiatului şi legislaţia care previne şi combate
furtul literar, aplică softuri anti-plagiat.
• Din afirmaţiile utilizatorilor plagiatul este distins ca acţiunea de a
lua, a fura ideile, expresiile, invenţiile cuiva şi a le prezenta ca
creaţii proprii, iar cadrul legislativ naţional care condamnă şi
previne plagiatul, necesită a fi cunoscut de către toţi utilizatorii
Bibliotecii Ştiinţifice USARB.
• Utilizarea softurilor sau programelor anti-plagiat va micşora
cazurile de plagiat în rândurile utilizatorilor Bibliotecii Ştiinţifice
USARB.

http://andrew-stasevich.ru/wp-content/uploads/2013/11/plagiat.jpg
• Este important nu numai cunoaşterea diferitor forme de plagiat, dar
şi contribuţii personale pentru a preveni acest fenomen, utilizând
diferite metode de evitare a plagiatului: punerea între ghilimele a
citatelor directe, reformularea cu propriile cuvinte a unui fragment
din text, rezumarea teoriilor, ideilor şi a opiniilor.
• Prin respectarea standardelor de onestitate, prin recunoaşterea
autorului lucrărilor originale, contribuim la evitarea plagiatului în
procesul de studiu şi cercetare ştiinţifică.

http://plagiat.upv.univ-montp3.fr/files/2015/02/logo-anti-plagiat-v2.png
http://antiplagoff.ru/images/blog/8f072eab-b962-4e2f-bc2d-
7bc636205bdd.png
Referinţe bibliografice:

• CHELCEA, Septimiu. Metodologia elaborării unei lucrări ştiinţifice.[on-line]. [citat 08.08.2016]. Disponibil:
http://istoriesociala.ro/pdf/Tiu/UCDC/Licenta/chelcea_metodologie_lucrare_stiintifica.pdf
• CODUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ A CERCETĂTORILOR ŞI CADRELOR
UNIVERSITARE. [on-line]. [citat 05.08.2016]. Disponibil: http://edu.asm.md/tc_userfiles/cod-etica.pdf
• DICŢIONARUL EXPLICATIV AL LIMBII ROMÂNE. [on-line].[citat 02.08.2016]. Disponibil:
http://dexonline.ro/definitie/plagiat
• LEGEA PRIVIND DREPTUL DE AUTOR SI DREPTURILE CONEXE. [on-line]. [citat 05.08.2016]. Disponibil:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336156
• LIVADARU, Costel Daniel. Plagiatul – o problemă gravă pentru mediul academic! [on-line]. [citat 20.08.2016].
Disponibil: https://livadarucostel.wordpress.com/2013/12/10/plagiatul-o-problema-grava-pentru-mediul-
academic/
• PARK, Chris. In: Other (People’s) Words: plagiarism byuniversity students – literature and lessons. [on-
line].[citat 08.08.2016]. Disponibil: http://www.lancaster.ac.uk/staff/gyaccp/caeh_28_5_02lores.pdf
• REPANOVICI, Angela. Ghid de cultura informaţiei. Bucureşti: Ed. Asoc. Bibliotecarilor din România, 2012.
115 p. ISBN 978-973-85962-9-0.
• ROBU, Ioana. Citarea bibliografică : PowerPoint. Cluj, 2016. 15 sl.
• UNGUREANU, Elena. Plagia(to)rismul în epoca Internetului: 10 sugestii de evitare. In: Probleme actuale ale
organizării şi autoorganizării sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova : Materialele Conf. şt.
(2011 ; Chişinău). Chişinău, 2011, pp. 283-288. ISBN 978-9975-105-52-1.
MULŢUMESC!