Sunteți pe pagina 1din 4

Anexă

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale


nr. 2026 din 2 ianuarie 2019

L I S T A*
candidaţilor în circumscripţia națională la funcţia de deputat în Parlament
pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019
din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova

Nr. Numele Prenumele Anul Domiciliul/ Apartenenţa Profesia Funcţia Locul de muncă

Sexul**
d/o naşterii reşedinţa**** politică
***

1 Voronin Vladimir M 1941 mun. Chişinău PCRM Inginer-economist, Deputat Parlamentul Republicii
jurist, Moldova
politolog
2 Babin Tatiana F 1984 mun. Chişinău PCRM Economist Contabil SA „Franzeluța”
3 Bodnarenco Elena F 1965 mun. Soroca PCRM Economist, Deputat Parlamentul Republicii
magistru în Moldova
domeniul APL
4 Boiadji Liudmila F 1975 mun. Chişinău PCRM Jurist Şef secţie CTAS sect. Centru mun.
Chişinău
5 Bondari Veaceslav M 1960 or. Anenii Noi PCRM Merceolog, Primar Primăria
economist, Anenii Noi
manager public
6 Borgan Serafima F 1942 or. Rezina PCRM Zootehnician, - Pensionară
politolog
7 Bostan Tatiana F 1970 or. Anenii Noi PCRM Profesor, Jurist Primăria
jurist Anenii Noi
8 Bujoreanu Tatiana F 1964 mun. Chişinău PCRM Inginer energetic, Asistent al Parlamentul Republicii
magistru în deputatului Moldova
domeniul APL
9 Burca Valeri M 1954 or. Criuleni PCRM Relaţii internaţionale Şef Consiliul raional Criuleni
direcţie
10 Burlacu Petru M 1959 mun. Cahul PCRM Agronom, Şef CTAS Cahul
magistru în direcţie
administraţie publică generală

11 Caraman Diana F 1990 mun. Chişinău PCRM Economist Asistent al Parlamentul Republicii
deputatului Moldova
12 Căpăţină Svetlana F 1969 mun. Orhei PCRM Finanțist Specialist Consiliul raional
Orhei
13 Căpăţină Veaceslav M 1966 mun. Orhei PCRM Jurist Director SRL „Eduardprosper”
comercial
14 Chirilov Iulia F 1955 mun. Ungheni PCRM Pedagog, Secretar CC al PCRM
jurist al CR PCRM
Ungheni
15 Creciun Anatolie M 1963 s. Larga, PCRM Economist Prim-secretar CC al PCRM
r. Briceni al CR PCRM
Briceni
16 Cuceinic Ana F 1957 or. Şoldăneşti PCRM Politolog Specialist Primăria
Şoldăneşti
17 Dragan Semion M 1953 mun. Chişinău PCRM Inginer constructor, Pensionar -
politolog,
specialist în relaţii
internaţionale
18 Eremia Alexei M 1974 s. Buțeni, PCRM Tehnician - -
r. Hînceşti, constructor

19 Filip Petru M 1955 s. Pănășești, PCRM Inginer mecanic, Director FPC „Nadejda-92”
r. Strășeni politolog comercial
20 Filipov Serghei M 1965 or. Taraclia PCRM Lucrător medical Primar Primăria
Taraclia
21 Gherman Stella F 1974 s. Slobozia- PCRM Profesor Director Gimnaziul
Șirăuți, s. Slobozia-Șirăuți
r. Briceni
22 Griţco Igor M 1982 mun. Chişinău PCRM Licențiat în drept Prim-secretar CC al PCRM
al CR PCRM
sec. Ciocana
mun. Chişinău
23 Midoni Serghei M 1976 s. Costești, PCRM Inginer constructor Director SRL
r. Ialoveni „Deallux-Cons”
24 Miron Anton M 1941 mun. Chişinău PCRM Agronom învățat, Pensionar -
politolog
25 Mironic Alla F 1941 mun. Chişinău PCRM Pedagog, Deputat Parlamentul Republicii
psiholog Moldova
26 Muduc Valeriu M 1959 or. Făleşti PCRM Economist, Prim-secretar CC al PCRM
magistru în al CR PCRM
domeniul APL Făleşti
27 Nigai Veaceslav M 1964 or. Căușeni PCRM Jurist Vicepreședinte Consiliul raional
Căușeni
28 Parpolova Elena F 1949 s. Sărata Nouă, PCRM Învățător la clasele Director Gimnaziul
r. Leova primare, Sărata Nouă
profesor de filologie
29 Porubin Petru M 1952 s. Corjova, PCRM Inginer mecanic Pensionar -
r. Dubăsari
30 Postoico Maria F 1950 mun. Chişinău PCRM Jurist Deputat Parlamentul Republicii
Moldova
31 Radulov- Prascovia F 1961 mun. Chişinău PCRM Agronom învățat Şef CC al PCRM
Covtoniuc secţie generală
32 Reidman Oleg M 1952 mun. Chişinău PCRM Radiofizician Deputat Parlamentul Republicii
Moldova
33 Rubţov Serghei M 1972 mun. Bălți PCRM Jurist Prim-secretar CC al PCRM
al CM PCRM
Bălți
34 Rusol Nicolai M 1983 mun. Chişinău PCRM Politolog Asistent al Parlamentul Republicii
deputatului Moldova
35 Sava Valeriu M 1958 mun. Strășeni PCRM Inginer mecanic, Prim-secretar al CC al PCRM
politolog CR PCRM
Călărași
36 Sibova Inga F 1966 or. Cimișlia PCRM Inginer Şef secţie SRL
„Cimișlia-Gaz”
37 Şupac Inna F 1984 or. Basarabeasca PCRM Licențiat în relaţii Deputat Parlamentul Republicii
internaţionale Moldova
38 Ţopa Andrei M 1956 or. Otaci PCRM Inginer hidrotehnic, Vicepreședinte Consiliul raional
magistru în Ocniţa
administraţia
publică
39 Ţugulea Ion M 1957 or. Nisporeni PCRM Inginer tehnician, Prim-secretar CC al PCRM
magistru în al CR PCRM
domeniul APL Nisporeni
40 Voitișina Olga F 1979 mun. Bălți PCRM Jurist, Specialist ÎM „Asociația piețelor din
economist în resurse umane Bălți”
41 Zui Alexandr M 1957 mun. Bălți PCRM Comandant aeronave Pensionar -

Lista a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40% pentru ambele sexe: 43,9% sau 18 femei şi 56,1% sau 23 bărbaţi.
____________
*Lista de candidați pentru circumscripția națională, care nu va fi mai mică de 30 și nu va depăși numărul de 55 de persoane
**Se va indica cu majuscule corespunzător literele F (feminin) sau M (masculin)
*** Persoanele care împlinesc vîrsta de 18 ani în anul în care candidează, indică ziua, luna și anul nașterii
****Se indică doar localitatea (municipiul/ raionul, oraşul/ comuna/ satul). Candidații, care au înregistrare la domiciliu şi la reşedinţă, înscriu adresa de la reşedinţa
valabilă

S-ar putea să vă placă și