Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

„O zi cu Nică”

Grupa “Margaretelor”- pregătitoare


Ed Ciobanu Maria -Diana
DATA 24.05.2012
UNITATEA Gradiniţa PP MAGNOLIA ONEŞTI
GRUPA Pregatitoare –„Margaretelor”
TEMĂ ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?
TEMA PROIECTULUI : PRIETENII LUI…NICĂ
CATEGORII DE ACTIVITĂŢI :Educarea limbajului;activitate practică;
educaţie plastică.
TEMA: „O zi cu Nică”
TIPUL DE ACTIVITATE :verificare/ consolidare
MIJLOC DE REALIZARE activitate integrată (DLC+DOS/DEC)
FORMA DE REALIZARE : convorbire( metoda Ce se vede? Ce se aude? Ce se
simte?), exerciţiul.
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
 Exersarea deprinderii de a formula propoziţii despre ceea ce văd într-o
imagine sau de a răspunde la întrebările adresate;
 Consolidarea deprinderii de a realiza un tablou prin tehnici de lucru
dobândite în cadrul activiţăţii practice si artistico-plastice;
 Dezvoltarea limbajului prin îmbogăţirea şi activizarea vocabularului cu
expresii şi cuvinte din text.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
COGNITIVE:
-să formuleze răspunsuri corecte cu referire la imaginile date;
-să interpreteze un dialog a două personaje din poveştile cunoscute folosind
cuvinte si expresii din text
-sa creeze un alt fir narativ al povestirilor date;
-să redea tema, utilizând tehnica lipirii într-o ordine dată sau prin desen;
-să utilizeze un limbaj adecvat activităţilor.
PSIHOMOTORII:
- să utilizeze cu uşurinţă materialele puse la dispoziţie;
- să execute mişcări sugerate de textele cântecelor;
AFECTIVE:
- să exprime sentimente de bucurie, emoţie, satisfacţie, mulţumire în legătură
cu activitatea desfăşurată.
STRATEGII DIDACTICE
METODE ŞI PROCEDEE - conversaţia, explicaţia, demonstraţia,exerciţiul,
munca în echipă, metoda GLC, metoda Ce se vede? Ce se aude? Ce se simte?,
turul galeriei;
MIJLOACE DIDACTICE- doua imagini sugestive, culori,coşuleţe, lipici,
simboluri, jetoane, şerveţele;
FORME DE ORGANIZARE- frontal, individual, pe grupuri;
METODE DE EVALUARE- aprecierea verbală, autoevaluarea, proba practică.
BIBLIOGRAFIE:
Curriculum pentru educatia timpurie
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:
Evenimentul Conţinutul ştiinţific Strategii Evaluare
didactic didactice
I.Organizarea Se aranjează, se aeriseşte
activităţii spaţiul educaţional şi se
organizează colectivul de
copii în 3echipe.
II.Captarea Se realizează cu ajutorul Conversaţia Observarea
atenţiei unui invitat surpriză :un Explicatia comportamentu-
prieten bun al lui Nica. lui
Acesta se va prezenta cu Verificarea orală
ajutorul unui citat din
„Amintiri din copilărie”.

III.Reactualizarea Le voi cere să închidă Verificarea orală


cunoştinţelor ochii şi să-mi spună la ce Brainstorming
se gândesc când spun Ion
Creangă.(brainstorming).
Copiii enumeră cele mai
îndrăgite poveşti scrise de
Ion Creanga ‚ işi
reamintesc : locul naşterii
marelui scriitor, de
prietenul de suflet al
scriitorului:Mihai
Eminescu şi importanţa
„Amintirilor din copilărie”
in viaţa fiecarui copil şi în
opera sa.
IV.Anunţarea Copiii,prin intermediul
temei şi unei scrisori de la Conversaţia
obiectivelor prietenul lui Nică vor afla Explicaţia
ce activităţi vor desfaşura
si obiectivele acestora.
V.Dirijarea Copii sunt împărtiţi în trei
învăţării echipe:echipa florilor Plansa Observarea
roşii,echipa florilor Conversatia comportamentu-
galbene,echipa florilor Metoda: Ce se lui
albastre. vede?Ce se
Ii voi întreba pe copiii din aude?Ce se
echipa florilor roşii ce simte?
reprezintă pentru ei
culorea roşie şi de ce şi au
ales aceasta
culoare.(dragoste,energie,o
bataie de inima mai
tare).Voi proceda la fel şi Demonstraţia
cu copiii din echipa Explicaţia
florilor
galbene(veselie,caldura,in
credere) şi echipa florilor
albastre(liniste,relaxare).
Prezint copiilor o plansă
cu un moment din
povestirea „La cireşe”.
Echipa florilor roşii va
enumera elementele de pe
planşa răspunzând la
întrebarea Ce se Exercitiul
vede?.Echipa florilor Convorbire
galbene işi va imagina ce
se aude raspunzând la
întrebarea Ce se aude? iar
echipa florilor albastre va
spune se simte raspunzând
la intrebarea Ce se simte?
Se va preciza de fiecare
data starea sufleteasca a
personajelor, se va urmari
respectarea firului narativ
al poveştii folosind cuvinte
şi expresii din poveste.
Prezint copiilor cea de-a
doua plansa cu un moment
din povestirea „La
scăldat”şi procedez la fel.
Voi urmări exprimarea
corectă în propoziţii,
folosirea expresiilor
frumoase pe care le-au
învatat in activitatile
anterioare.

VI.Obţinerea Fiecare echipă are sarcina Conversaţia Observarea


performanţei să creeze un alt final al Brainstormin- comportamentu-
uneia din cele doua gul lui
poveşti,să-şi imagineze că
ar fi ,pentru o zi Nica şi ar
dori sa mearga la scaldat
sau la cireşe....In funcţie
de stările emoţionale prin
care trece Nică şi a
copiilor care “devin”
Nică, la panou vom aşeza
jetoane cu stările
sufleteşti respective.

VIII.Evaluarea Apreciez desfăşurarea Conversaţia Aprecieri verbale


activităţii,comportamentul Problematiza- pe echipe
copiilor în cadrul echipei; rea Aprecieri frontale
ofer recompense.