Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Explicați termenii> cultura, civilizație, cultura populară, cultură populară tradițională


2. Explicați termenii : etnografie, etnologie, folclor, artă populară
3. Menționați caracteristicile unei zone respectiv a unei regiuni etnografice
4. Istoricul cercetării etnografice
5. Izvoare și metode de cercetare etnografică
6. Explicați următoarele concepte etnologice: credințe magice, tradiție, obicei
7. Explicați următoarele concepte etnologice: datina, ritul, ritualul
8. Explicați următoarele concepte etnologice: magic, mitul, credința
9. Formarea și evoluția așezărilor.
10. Așezările omenești – factori favorizanți
11. Satur românesc – componentele satului
12. Tipologia satului românesc
13. Gospodăria tradiţională – functiile gospodăriei
14. Factorii determinanți ai structurii gospodăriei
15. Componente ale gospodăriei tradiționale.
16. Tipuri economico-funcționale de gospodării
17. Tipuri morfologico-structurale de gospodării
18. Împrejmuirile gospodăriei tradiționale
19. Locuinţa tradiţională- functiile locuintei –clasificări
20. Factorii care au influențat evoluția locuinței.
21. Interiorul locuinţei
22. Etape în dezvoltarea ocupațiilor
23. Tipuri de ocupații tradiționale
24. Etape în dezvoltarea agriculturii
25. Agricultura. Sisteme de cultură.
26. Ocupații tradiționale ale poporului român. Agricultura. Plantele cerealiere cultivate.
27. Ocupații tradiționale ale poporului român. Agricultura. Muncile agricole.
28. Ocupații tradiționale ale poporului român. Agricultura. Plantele legumicole.
29. Ocupații tradiționale ale poporului român. Agricultura. Plantele textile.
30. Ocupații tradiționale ale poporului român. Pomicultura.
31. Ocupații tradiționale ale poporului român. Viticultura.
32. Ocupații tradiționale ale poporului român. Creșterea animalelor. Sisteme de îngrijire.
33. Ocupații tradiționale ale poporului român. Creșterea animalelor. Tipuri de păstorit.
34. Ocupații tradiționale ale poporului român. Creșterea animalelor. Păstoritul transhumant.
35. Ocupații tradiționale ale poporului român. Creșterea animalelor. Construcții pastorale pentru
văratul animalelor.
36. Ocupațiile secundare ale poporului român. Albinăritul.
37. Ocupațiile secundare ale poporului român. Vânătoarea.
38. Ocupațiile secundare ale poporului român. Culesul din natură.

39. Ocupațiile casnice - Prelucrarea produselor agricole alimentare

40. Prepararea hranei. Alimentația și bucătăria tradițională

41. Băuturile tradiționale

42. Industria casnică de prelucrare a fibrelor textile


43. ‚Meșteșugurile populare. Fierăritul, pietrăritul
44. Meșteșugurile populare. Olăritul.
45. Meșteșugurile populare. Prelucrarea lemnului.
46. Meșteșugurile populare. Prelucrarea pieilor.
47. Meșteșugurile populare specializate în finisarea și îngroșarea textilelor.
48. Industria casnică de prelucrare a fibrelor textile.

Spor!