Sunteți pe pagina 1din 18

CURSUL # 13+14 INGINERIA BIOMATERIALELOR NEMETALICE 1

MATERIALE CERAMICE PENTRU STOMATOLOGIE

Cimenturile dentare
Aceste materiale sunt dure fiind caracterizate de o rupere fragilă şi sunt obŃinute prin amestecarea unei
pulberi cu un lichid. Aceste cimenturi sunt utilizate pentru o varietate de aplicaŃii stomatologice şi
ortodontice, ca agenŃi de protecŃie a pulpei dentare sau ca material de plombare a cariilor dentare.
În plus, acestea sunt utilizate pentru a forma un strat izolator sub stratul de restaurare metalic sau
ceramic şi pentru a proteja pulpa dentară. Acest lucru ajută la sistemul de închidere sau de fixare şi de
turnare a diferitelor straturi de materiale pe dentină şi smalŃ.

CompoziŃie
Cimenturile dentare pot fi clasificate în funcŃie de componentele acestora. În general, acestea pot fi
clasificate în categoriile:
• metalice (amalgam): mercur şi, în general, de argint
• pe bază de apă: fosfat de zinc (Zn3 (PO4)2), poliacrilat de zinc (policarboxilat), sticlă ionomeră,
• pe bază de ulei: oxid de zinc şi eugenol respectiv non-eugenol şi oxid de zinc.
• pe bază de răşini: cimenturi acrilice sau metacrilice, inclusiv cea mai recentă generaŃie materiale
compozite auto-adezive, care conŃin un filler (umplutură) silicatic sau de alt tip într-o matrice de răşină
organică.

Clasificare
Cimenturile dentare pot fi clasificate pe baza tipului lor de matrice, astfel:
• fosfatice (fosfat de zinc, silicofosfatice)
• policarboxilatice (policarboxilat de zinc, sticlă ionomeră)
• fenolice (oxid de zinc-eugenol)
• răşini (polimerice)

O altă clasificare Ńine cont de principalele componente; şi anume cele care conŃin pulbere de oxid de
zinc includ cimenturile pe bază de oxid de zinc, de fosfat de zinc şi silicofosfat de zinc.
Cimenturile albe conŃin pulberi de sticlă silicatică şi silicofosfatică.
Cimenturi mai puŃin utilizate sunt cele care conŃin acid poliacrilic lichid (răşini), precum şi cele
care conŃin acid fosforic (cimenturi zincofosfatice).

Cimenturi dentare din policarboxilat de zinc


Polimerii acrilici sau acid metacrilic solubili în apă cu masă moleculară mică formează o masă
solidă, insolubilă în amestec cu o pulbere de ZnO. Cimentul rezultat aderă la smalŃul dentar.

Cimenturi pe baza de sticla ionomera


constau dintr-un polimer, obŃinut prin reacŃia acidului poliacrilic cu o sticlă alumino-silicatică
ionomeră (eliberează anioni). Cimenturile rezultate sunt mai durabile şi cu o tenacitate ridicată la
rupere.
CURSUL # 13+14 INGINERIA BIOMATERIALELOR NEMETALICE 2

Rezistentele mecanice comparative ale diferitelor materiale ceramice folosite in


tehnica dentara

Material Rezistenta la Tenacitatea la


incovoiere, rupere,
(MPa) (MPa.m-1/2)
Portelan feldspatic 60-110 1.1
Portelan leucitic 120-180 1.2
Vitroceramica 115-120 2
Oxid de aluminiu (infiltrat cu sticla) 400-600 3.8-5.0
Oxid de aluminiu >500 4
Oxid de zirconiu 900-1200 7-10
Structuri specifice dintilor: dentina 16-20 2.5
smalt 65-75 1
CURSUL # 13+14 INGINERIA BIOMATERIALELOR NEMETALICE 3
CURSUL # 13+14 INGINERIA BIOMATERIALELOR NEMETALICE 4
CURSUL # 13+14 INGINERIA BIOMATERIALELOR NEMETALICE 5
CURSUL # 13+14 INGINERIA BIOMATERIALELOR NEMETALICE 6
CURSUL # 13+14 INGINERIA BIOMATERIALELOR NEMETALICE 7
CURSUL # 13+14 INGINERIA BIOMATERIALELOR NEMETALICE 8
CURSUL # 13+14 INGINERIA BIOMATERIALELOR NEMETALICE 9
CURSUL # 13+14 INGINERIA BIOMATERIALELOR NEMETALICE 10
CURSUL # 13+14 INGINERIA BIOMATERIALELOR NEMETALICE 11
CURSUL # 13+14 INGINERIA BIOMATERIALELOR NEMETALICE 12
CURSUL # 13+14 INGINERIA BIOMATERIALELOR NEMETALICE 13
CURSUL # 13+14 INGINERIA BIOMATERIALELOR NEMETALICE 14
CURSUL # 13+14 INGINERIA BIOMATERIALELOR NEMETALICE 15
CURSUL # 13+14 INGINERIA BIOMATERIALELOR NEMETALICE 16
CURSUL # 13+14 INGINERIA BIOMATERIALELOR NEMETALICE 17
CURSUL # 13+14 INGINERIA BIOMATERIALELOR NEMETALICE 18