Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

GRĂDINIŢA: „Peştisorul de aur”


DATA: 7 martie 2016
Nivel: I
GRUPA: Mică „CURCUBEU”
EDUCATOARE: Dincă Alexandra
DOMENIUL EXPERIENŢIAL: Domeniul Ştiinţe
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Cunoașterea mediului
TEMA DE STUDIU: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?
SUBTEMA: Ziua mamei
TEMA ACTIVITĂŢII: „Să vorbim despre mama! "
MIJLOC DE REALIZARE: Lectură după imagini
TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidare şi sistematizare de cunoştinte
OBIECTIV DE REFERINȚĂ :
 Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (fiinţa
umană ca parte integrantă a mediului), precum şi interdependenţa dintre ele.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
 O1 – să descrie imaginile prezentate;
 O2 – să recunoască activitățile ilustrate;
 O3 – să denumească activitățile realizate alături de mama;
 O4 – să se exprime corect din punct de vedere gramatical;
 O5 - să interacționeze cu colegii în timpul activității.
STRATEGII DIDACTICE:
 Metode şi procedee: convorbirea, explicația, exercițiul, problematizarea,
jocul.
 Mijloace de învăţământ: PPT reprezentând activitățile mamelor alături de
copii; videoproiector; planșă ilustrată, recompense.

1
FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII: frontal, individual.
DURATA ACTIVITĂŢII: 15 minute
BIBLIOGRAFIE:
 Bartoș E., Hagiu G., Consultații pentru activitatea metodică în grădiniță, Editura
Eurobit, Timișoara, 1996
 Cojocariu,V., Secrete metodice în didactica preşcolară, vol. 2, Editura C.C.D,
Bacău, 2006
 Curriculum pentru Învăţământul Preşcolar, DPH , Bucureşti, 2009
 Ezechil, L., Păiși Lăzărescu M., Laborator preșcolar – ghid metodologic, Editura
V&Integral, București, 2004
 Preda, V., coordonator, Metoda proiectelor la vârste timpurii, Editura Miniped,
Bucureşti, 2002

2
Demers didactic

Strategii didactice
Momentele Conţinutul activității
activităţii Metode şi Mijloace de Evaluare –
procedee învăţământ instrumente și
indicatori

1. Moment Asigurarea condițiilor necesare unei bune


organizatoric
desfăşurări a activităţii: aerisirea sălii de grupă,
pregătirea materialului didactic, ordinea şi
liniştea în sală.

Se realizează printr-o ghicitoare al cărei


răspuns este cuvântul mama: -interesul copiilor
2. Captarea atenţiei
Convorbirea Planșă pentru activitate
Este harnică și bună, ilustrată
Este ca și o zână -observarea
Cu dragoste ea ne crește comportamentului
Și de noi se îngrijește. verbal și
(Mama) nonverbal

3
Se realizează printr-o scurtă convorbire despre
3. Reactualizarea ideea cuvântului mama: Convorbirea -analiza
cunoștințelor
- Ce înseamnă cuvântul mama? răspunsurilor
- Cum trebuie să fie o mămică?

Se anunţă tema activității:


4. Anunţarea temei - Pentru că fiecare dintre noi avem o mămică, Explicaţia
astăzi vom vorbi despre mama! Să vorbim -stimularea
despre mama! verbală

Se prezintă tabloul care ilustrează imaginea


unei mame. Copiii vor enumera elementele Frontală
compoziționale observate în mod spontan. Explicaţia Videoproiector
(Anexa 1)
- Ce vedeți în această imagine?
- Ce face femeia de lângă bebeluș? Observarea
5. Dirijarea învăţării Continuă
Anexa 2 :
- Cum se comportă mama cu bebelușul?
- Credeți că îl iubește? Demonstraţia Imagini PPT

Anexa 3 : Orală
- Ce face mama pentru a vă învăța să aveți
grijă de voi? Exerciţiul

4
Anexa 4:
- Cum putem să îi fim de ajutor mamei?
Conversaţia -implicarea
Se dirijează percepția copiilor către planul copiilor în
central al tabloului, copiii fiind îndrumați să activitate
identifice elementele tabloului,
comportamentele sugerate de imagini și să
interpreteze imaginile pentru a ajunge la -aprecierea
concluzii. răspunsurilor
copiilor
Se realizează sinteza parțială a activității,
împreună cu copiii și se fixează cunoștințele
dobândite până în acel moment.
-capacitatea de a
Se realizează sinteza finală prin care se va se exprima corect
evidenția rolul mamei, importanța în cadrul Problematizarea
familiei și legătura dintre ea și copii:
- Cum trebuie să fie o mămică? (grijulie,
iubitoare,etc.)
- Cum sunt mămicile voastre? -observarea
- Numai noi, oamenii avem mămici? comportamentului
verbal și
nonverbal

5
Se realizează prin jocul Adevărat sau fals!
6. Fixarea - Astăzi am vorbit despre animale? (Fals) Jocul
cunoștințelor și - Nu, nu este adevărat că... -receptivitatea
asigurarea
- Astăzi am vorbit despre mama? Convorbirea înțelegerii
feedback-ului
(Adevărat) noțiunilor
- Da, este adevărat că astăzi... discutate

-implicarea
copiilor în joc

7. Evaluarea Se fac aprecieri individuale şi generale


activității
referitoare la participarea copiilor la activitate Recompense -
şi se recompensează cu buline. buline -implicarea
La sfârșitul activității se va intona un cântec copiilor în
pentru ziua mamei. activitate